ORAN http://www.oran.org.tr Oran Kalkınma Ajansı Haberler T.C. Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Personel Alım İlanı <p align="justify">Serhat Kalkınma Ajansı, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 187 nci maddesin ikinci fıkrasının (g) bendi ve 200 üncü maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29/5/2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TRA2 Bölgesinin; <b>Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars</b> illerinin kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinç ve sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan <b>10 Uzman, 1 Hukuk Müşaviri ve 1 İç Denetçi</b> alımı gerçekleştirecektir. Serhat Kalkınma Ajansı’nın merkezi Kars İli olup, Ajansın faaliyet alanlarını Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars İlleri oluşturmaktadır. Sınavda başarılı olanlar, Ajans Genel Sekreterliği’nin uygun göreceği bu illerin birinde çalışmayı kabul edeceklerdir. (Hukuk Müşaviri ve İç Denetçi Ajansın merkez ofisinin bulunduğu Kars ilinde görevlendirilecektir.)</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">Detaylı bilgi için <a href="https://www.serka.gov.tr/duyurular/t-c-serhat-kalkinma-ajansi-serka-personel-alim-ilani">Tıklayınız.</a><br><br></p> <!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>TR</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normal Tablo"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--> Yozgat Hayvan Hastanesi Ve Hayvan Borsası Güdümlü Projesi Sözleşmesi İmzalandı <p align="justify"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2019 yılı Güdümlü Proje Desteği kapsamında Yozgat İl Özel İdaresi’nin başvuru sahibi olduğu “Yozgat Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası Projesi” Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ajans nezdinden değerlendirme aşamalarını geçerek destek almaya hak kazanmıştır. Projenin amacı; Yozgat ilindeki tarımsal üretim, işleme ve pazarlama altyapısının geliştirilerek TR72 bölgesinin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesinin sağlanması, sektörel çeşitlenmenin ve ihtisaslaşmanın desteklenmesi şeklinde özetlenebilir. <br></span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><span>Destek almaya hak kazanan Yozgat Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası Projesi sözleşmesi, Yozgat Valiliği’nde yapılan törenle imzalanmıştır. <br></span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><span>Yozgat Valisi ve ORAN Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kadir ÇAKIR, Ajans Genel Sekreteri Ahmet Emin KİLCİ ve Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif YILMAZ’ın katıldığı tören, Sayın Kadir ÇAKIR’ın basın açıklaması ile başladı. <br></span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><span>Basın açıklamasında, projenin Yozgat ilinde önde olan tarıma dayalı ekonomiye katacağı katma değere vurgu yapıldı. Diğer taraftan bu projenin Yozgat’ın yararlandığı ilk güdümlü proje desteği olduğu belirtilerek, Yozgat’ın gelişmesi için önem arz eden diğer sektörlerde de benzer projelerin uygulanmasının gerekliliğine vurgu yapıldı. <br></span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><span>Basın açıklamasını müteakiben, proje sözleşmesi imzalandı. <br></span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><span>Yozgat Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası Projesi’nin 24 ay sürmesi planlanmaktadır. 18 Milyon TL’yi aşkın bütçeye sahip projenin 9 Milyon TL’lik kısmı Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hibelendirilecektir. <br></span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><span><span></span>Projenin Yozgat ili ve TR72 Bölgesi için hayırlı olmasını dileriz. </span></p> <p align="justify"><span></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>TR</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normal Tablo"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--> Teknik Yardım Masası Hizmeti Tamamlandı <p align="justify"><span>Başvuru süreci devam etmekte olan “2019 Yılı Mesleki Eğitim Mali Destek Programı” kapsamında, Ajans’a proje başvurusunda bulunmak isteyen kurum yetkilileri tarafından hazırlanan projeler ile ilgili soruların cevaplandığı, başvuru sırasında gerekli diğer belgelerin hazırlanmasına ilişkin hususlarla birlikte KAYS kullanımında karşılaşılan sorunlara yönelik hususların birebir görüşüldüğü teknik yardım masası faaliyeti gerçekleştirilmiştir. <br></span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><span>Teknik Yardım Masası faaliyetleri 01-05 Kasım 2019 tarihleri arasında Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde gerçekleştirilmiş olup toplamda 25 kurum temsilcisi ile görüşülmüştür.</span></p> <!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves>false</w:TrackMoves> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>TR</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normal Tablo"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--><div align="justify"><br></div> Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Başvurusu için Bakanlık Ziyareti <div align="justify"> Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Türkiye'de katma değerli üretimin arttırılması, ithal ikamesinin önüne geçilmesi ve milli teknoloji üretiminin yaygınlaştırılması amacı doğrultusunda, ilk olarak"Makine Sektörü Çağrısı"ile birlikte 03 Ekim 2019 tarihi itibariyle başvuruya açılmıştı.</div><div align="justify"><br></div> <div align="justify"> <br> </div> <div align="justify"> Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uygulayıcı kuruluş olacağı ve 22 Kasım tarihine kadar ön başvuruların alınacağı çağrının tanıtımı amacı ile Kayseri Yatırım Destek Ofisi, ilde bulunan firmalara ziyaretlerini sürdürmektedir.</div><div align="justify"><br></div> <div align="justify"> <br> </div> <div align="justify"> Geçtiğimiz hafta yapılan ziyaretler sonrası programa başvurma kararı veren ve İncesu'da 1 milyon metrekare alanda yatırımları devam etmekte olan bir makine üreticisi ile birlikte, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü makamında ziyaret edilerek program hakkında detaylı bir görüşme gerçekleştirildi.</div> Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Ekim Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi <p align="justify">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Yozgat Valisi Kadir Çakır, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Yozgat TSO Başkanı Sinan Çelik, Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, Kayseri TO Başkanı Ömer Gülsoy, Yozgat İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı katıldı.</p><p align="justify"><br></p> <p align="justify">Toplantının açılışında konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan; “Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kayseri, Sivas ve Yozgat illerimizin endüstriyel, sosyal ve kültürel kalkınmasına ivme katmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu bağlamda Ajans tarafından 2010 yılından bugüne kadar 20 mali destek programı, 8 fizibilite-doğrudan faaliyet destek programı, 8 teknik destek programı ve 2 güdümlü proje destek programı yürütülmüştür. Bu programlara toplam 2.704 adet başvuru yapılmış ve 748 proje destek almaya hak kazanmıştır. Destek almaya hak kazanan projelerin başvuru sahipleri ile 275,32 Milyon TL yatırım değerinde destek sözleşmesi imzalanarak Ajans tarafından 141,85 Milyon TL’lik destek sözleşmeye bağlanmıştır. Ayrıca, “Yozgat Modern Hayvan Hastanesi” güdümlü projesi için önümüzdeki günlerde sözleşme imzalanacak olup bu projeye Ajans tarafından 9 milyon TL’lik destek verilecektir. “ Sivas İnovasyon Merkezi” güdümlü projesi ile 4,5 milyon TL, “Sivas Kangal Köpeği üretim, Eğitim ve Satış Merkezi” güdümlü projesi ile de 5,5 milyon TL destek verilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Yine güdümlü proje olarak “ Kayseri Verimlilik Koordinasyon Ofisi” projesi ile de Ajans tarafından 3 milyon TL civarı bir desteğin verilmesi planlanmaktadır.” dedi.</p><p align="justify"><br></p> <p align="justify">Ayhan; “Cazibe merkezleri destekleme programı kapsamında “Sivas Kale Projesi” için 10 milyon TL, “Sanayi Mektebi Şehir ve Kent Müzesi” projesi için de 10 milyon TL destek olunmaktadır. AB projesi kapsamında “ Sivas İŞGEM” projesi için de Ajans öncülüğünde 7,1 milyon Avro destek alınmış ve İŞGEM hizmete açılmış ve tam dolulukla faaliyetlerini sürdürmektedir. Tüm bu destekler ile Ajansımız Bölge illerimizin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 230 milyon TL’den fazla bir meblağı destek olarak vermiş olacaktır. Bunların dışında başta SODES olmak üzere yeni projeler için de çalışmalar devam etmektedir.” şeklinde konuştu.</p><p align="justify"><br></p> <p align="justify">Ajans Çalışma Programı hakkında da bilgi veren Ayhan; “ORAN olarak 2020 yılı çalışma programı hazırlıkları devam etmekte olup Ajansımızın 3 alanda çalışmalarını yoğunlaştırması planlanmaktadır; “Sanayide kurumsal dönüşüm ve verimlilik”, “Sosyal inovasyon odaklı Kadın İstihdamı” ve “alternatif turizm imkânlarının geliştirilmesi”. Bu 3 alanda gerek ajans faaliyetleri gerek mali destekler yoğunlaşacak olup Bölge illerimizin kalkınması için daha odaklı bir çalışma planı oluşturulacaktır.” dedi.</p><p align="justify"><br></p> <p align="justify">Son olarak, “Erciyes Teknopark ve ORAN işbirliği ile bu yıl 3.sü gerçekleştirilecek olan “ Benim İşim Girişim” yarışmasını Bölgesel olarak yapmayı ve Sivas ve Yozgat illerimizden de yapılan başvuruları artırmayı amaçlıyoruz. Bu yarışma ile özellikle üniversite öğrencilerinin teknoloji tabanlı iş fikirlerinin prototip yapma ve sahaya sunma avantajlarından faydalanmasını ve yarışmaya rağbet göstermelerini bekliyoruz. 3. Dönem başvuruları bu hafta itibarı ile başlamış olup 25 Kasım tarihine kadar devam edecektir.” ifadelerini kullandı.</p> <!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>TR</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normal Tablo"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--> Yozgat PCM Eğitimi Tamamlandı <p align="justify"><span>2019 Yılı Mesleki Eğitim Mali Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahipleri temsilcileri ile birlikte diğer ilgili kurum personeline yönelik olarak 26-27/10/2019 tarihleri arasında Yozgat Yatırım Destek Ofisi binasında Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) eğitimi gerçekleştirildi. <br></span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><span>Ajans Uzmanı Memiş SEZEN tarafından verilen eğitime 18 kişi katılım sağladı.</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>TR</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normal Tablo"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--> 2019 Yılı Son Dönem Fizibilite Destek Sözleşmeleri İmzalandı <p align="justify">2019 Yılı Fizibilite Destek Programı son dönem başvuru sonuçlarına göre destek almaya hak kazanan Erciyes Teknopark A.Ş., Demirağ Organize Sanayi Bölgesi, Aspilsan Enerji Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Türkiye Demir Yolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi ile fizibilite destek sözleşmeleri imzalandı.</p><p align="justify"><br></p> <p align="justify">İmza törenine Ajans Genel Sekreteri Ahmet Emin KİLCİ ile birlikte yararlanıcılar adına Aspilsan Enerji Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Ferhat ÖZSOY, Demirağ OSB Müdürü Mustafa BEŞTEPE, Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Serhat DALKILIÇ, TÜDEMSAŞ Bakım, Onarım ve Enerji Üretim Daire Başkanı Atanur KARADAĞ katılım sağladılar.</p> <!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>TR</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normal Tablo"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--><div align="justify"><br></div> 2019 Yılı Mali Destek Programları Başvuru Süresi Uzatıldı <p align="justify">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında 23 Eylül 2019 tarihinde Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS)’nde başvuruya açılan Mesleki Eğitim Mali Destek Programı’nın son başvuru tarihi uzatılmıştır. Güncel son başvuru ve taahhütname e-imza/teslim tarihleri aşağıdaki gibidir:</p><p align="justify"><br></p> <div align="justify"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> <tbody><tr> <td width="243"> <p>Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS)’nde Proje Onayı İçin Son Tarih</p> </td> <td width="293"> <p><b>25 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 23:50<span> </span></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="243"> <p>Projeye İlişkin Taahhütnamenin E-İmzalanması /Teslimi İçin İse Son Tarih</p> </td> <td width="293"> <p><b>2 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 17:00</b></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <p align="justify"><br></p><p align="justify">Kamuoyuna saygıyla duyurulur.</p> <p align="justify">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği</p> Benim İşim Girişim Yarışması III.Dönem Başvuruları Başladı! <div align="justify">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Erciyes Teknopark işbirliğinde düzenlenen Benim İşim Girişim Teknolojik Tabanlı İş Fikri yarışmasının III.Dönem başvuruları başladı.</div><div align="justify"><br></div><div align="justify">Bu yıl TR72 Bölge illeri (Kayseri, Sivas, Yozgat) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile ortak olarak düzenlenen ve başvuruların online olarak alındığı yarışma hakkındaki tüm detaylara,<span></span><a href="http://www.benimisimgirisim.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-auth="NotApplicable" id="LPNoLP523666"> www.benimisimgirisim.com </a>adresinden ulaşabilir ve başvurunuzu yapabilirsiniz.<span></span></div><div align="justify"><span><br></span></div><div align="justify"><span>Tüm girişimci takımlara şimdiden başarılar dileriz.</span></div> Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Tanıtımına Devam Ediyoruz <p align="justify"><b><span>Forklift Üretip İhraç Ediyorlar</span></b></p><p align="justify"><b><span><br></span></b></p> <p align="justify"><span>Kayseri Yatırım Destek Ofisi olarak Öncelikli olarak Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programının tanıtımı amacı ile firmalara yaptığımız ziyaretler devam ediyor. Bu kapsamda Kayseri OSB’de faaliyet gösteren forklift ve diğer özel nitelikli makinelerin üretimini gerçekleştiren bir firmanın önümüzdeki 3 yıl boyunca gerçekleştireceği Ar-Ge ve robotik kaynak hattı ile ilgili yatırımları için Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programına nasıl başvuracakları hakkında görüşüldü, bilgilendirme yapıldı. Firma yetkilisi Hüseyin Baykan, yapılan ziyaretten oldukça memnun olduğunu aktardı.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><b><span></span></b></p> <p align="justify"><b><span>Kayseri’ye Havalı Rulman Üretimi Yatırımı <br></span></b></p><p align="justify"><b><span><br></span></b></p> <p align="justify"><span>Kayseri Mimar Sinan OSB’de yaklaşık 30 milyon TL tutarında yüksek teknolojili sürtünmesiz doğrusal ve dönmeli hareket sistemleri yatırımı yapacak olan ABD merkezli bir firmanın yatırım sorumlusu, Kayseri Yatırım Destek Ofisimizi ziyaret etti.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><span>Öncelikli olarak Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında kendisine bilgi verilen yatırım sorumlusu Sn. Abdullah Sevgili ile, firmanın önümüzdeki beş yıllık yatırım programına uygun Proje Bazlı Teşvik Sistemi, Stratejik Yatırım Desteği, TUBİTAK Ar-Ge Desteği ve KOSGEB Stratejik Ürün desteğinden bu çağrı kapsamında ne oranlarda faydalanabileceği, başvuru süreçleri konusunda bilgilendirme yapıldı.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><span><span></span>Amerika’da yasayan Yozgatlı Ertürk Ailesi tarafından kurulacak fabrikada, dünyada sayılı ve Türkiye’de ilk defa üretilecek sürtünmesiz doğrusal ve dönmeli hareket sistemlerinin özellikle yarı iletken, metroloji, hassas makine ürünleri ve savunma sanayinde tercih edilen bir ürün olduğu biliniyor.</span></p> <p align="justify"><span></span></p> <p align="justify"><span></span></p> <p align="justify"><span></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>TR</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normal Tablo"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--><div align="justify"><br></div> Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Projesi Kapsamında Kayseri’de Sosyal Girişimcilik Eğitimi Verildi <p align="justify"><b><span>Sosyal girişimciliğin bilinirliğini artırmak, sosyal girişimlerin kendi aralarında olduğu kadar, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla olan işbirliklerini de çoğaltmak ve sektörün kapasitesini geliştirmek amacıyla kurulan Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı, Kayseri’de sosyal girişimcilik eğitimi gerçekleştirdi. <br></span></b></p><p align="justify"><b><span><br></span></b></p> <p align="justify"><b><span></span></b></p> <p align="justify"><b><span></span></b></p> <p align="justify"><b><span></span></b></p> <p align="justify"><span>Vehbi Koç Vakfı liderliğinde; Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), Ashoka Türkiye, Sosyal İnovasyon İnisiyatifi Derneği (SIID), Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yenilikçi Çözümler Derneği (SKYÇD), TED Üniversitesi, Mozaik Foundation (Bosna Hersek) ve Social Enterprise UK (İngiltere) ortaklığında yürütülen Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı projesi kapsamında 12-13 Ekim tarihlerinde Kayseri’de sosyal girişimcilik eğitimi düzenlendi. <br></span></p><p align="justify"><br></p><p align="justify"><span><span>Kayseri’deki eğitim, geçen yıl Koç Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “sosyal girişimcilik eğitmen” çalışmasına katılan <span></span></span><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, </span><span>Erciyes Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi mensubu 5 Kayserili eğitmen tarafından gerçekleştirildi</span><br></span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><span></span></p> <p align="justify"><span>Sosyal/çevresel etki yaratmayı öncelikli amaç olarak belirleyen sosyal girişimler, gelirlerinin yarısından fazlasını ticari faaliyet yoluyla elde eden ve kârlarını öncelikle sosyal amaçları için harcayan kuruluşlardan oluşuyor. Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı projesi kapsamında verilen eğitimler de, hissedarlarına ya da üyelerine kâr dağıtmak yerine ölçülebilir, olumlu sosyal etki yaratmak olan kârını dağıtacak olsa dahi bunu ana hedefini olumsuz etkilemeyecek şekilde gerçekleştirmeyi ilke edinen sosyal girişimcilerin ülkedeki sayılarını artırmak amacıyla yapılıyor. Bu alanda verilen eğitimler Kayseri’nin ardından Gaziantep, Samsun, Bursa, Van’da da devam edecek. <br></span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><span></span></p> <p align="justify"><span>Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü’nde verilen ve iki gün süren eğitimde, <span>çoğunluğu öğrencilerden ve yeni mezunlardan oluşan 25 katılımcı; </span>sosyal inovasyon, sosyal finansman, sosyal etki gibi sosyal girişimciliğin olmazsa olmazı olarak kabul edilen alanlarda bilgilendirildiler. Etkinlik süresince katılımcılarla sosyal etkiyi artırma yolları, sosyal girişimcilik ve aktif vatandaşlık, iş planı ve gelir modeli geliştirme, topluluk oluşturma, Türkiye’den ve dünyadan iyi sosyal girişim örnekleri ve fon bulma yolları konularında bilgi paylaşımı ve uygulamalar gerçekleştirildi. Formel olmayan eğitim metotlarının kullanıldığı etkinlikle, eğitime katılan Kayserili gençlerin sosyal girişimcilik potansiyellerinin geliştirmesi, bu alana dair farkındalıklarının artırılması ve akıllarındaki sosyal girişimcilik projelerini gerçekleştirmeleri için desteklenmeleri hedeflendi.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><span></span></p> <p align="justify"><span>Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Projesi kapsamında ilki Kayseri’de gerçekleştirilen Sosyal Girişimcilik Eğitimleri ilerleyen günlerde diğer proje illeri olan Gaziantep, Samsun, Bursa, Van’da da düzenlenecek. Eğitimlerle ülke genelinde yeni sosyal girişimci adaylarının yetiştirilmesi planlanıyor. İlgilenenler, eğitim duyurularını sosyalgirisimcilikagi.org adresinden ve @SosyalGirisimTR sosyal medya hesaplarından takip edebiliyor.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><span></span></p> <p align="justify"><span>Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Projesi, Sivil Toplum Destek Programı – Kamu ve STK’lar arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı altında yürütülüyor. Program mali ve idari açıdan güçlü ve daha önce proje deneyimi olan sivil toplum kuruluşlarının geliştirecekleri ortaklıkları ve ağları destekleyerek, bu ortaklıklar ve ağlar vasıtasıyla kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini geliştirmeyi amaçlıyor. <br></span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><span></span></p> <p align="justify"><span lang="EN-US">Hibe programı kapsamında 10 sivil toplum kuruluşu yaklaşık 4.3 milyon Avro hibe desteği almaya hak kazandı. Sivil Toplum Destek Programı, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından “Katılım Öncesi Yardım Aracı” (IPA II) 2014 bütçesinden finanse ediliyor.</span><span lang="EN-US"></span></p> 3. Dönem Teknik Destek Sivas Sözleşmeleri İmzalandı <p align="justify"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Temmuz-Ağustos dönemi Teknik Destek Programı projeleri içerisinde yer alan ve <b>Sivas Valiliği </b>tarafından sunulan <b>“Kurumsal Temsil Eğitimi”</b> proje sözleşmesi Sivas Vali Yardımcısı Yeliz YILDIZHAN tarafından imzalandı.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><b><span>Sivas İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM)</span></b><span> tarafından sunulan <b>“Üretim Süreçlerinde Kalite ve Verimlilik Odaklı Hassas Teknikler ve Teknolojiler Eğitimi ve Sertifikasyonu” </b>proje sözleşmesi İŞGEM Genel Müdürü Nilgün YAKUT tarafından imzalandı.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><b><span>DSİ Sivas 19. Bölge Müdürlüğü</span></b><span> tarafından sunulan <b>“NETCAD Eğitimi”</b> proje sözleşmesi DSİ Sivas 19. Bölge Arazi Toplulaştırma ve TİGH Şube Müdürü Zekeriya SARITAŞ tarafından imzalandı.</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>TR</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normal Tablo"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:auto; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:0cm; mso-para-margin-left:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; line-height:12.0pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--> Yozgat'ta ve Kayseri'de PCM Eğitimleri Tamamlandı <div align="justify"><span>2</span><span>019 Y</span><span>ılı Mesleki Eğitim</span><b><span> </span></b><span>Mali Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahipleri temsilcileri ile birlikte diğer ilgili kurum personeline yönelik olarak Yozgat'ta ve Kayseri'de Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) eğitimleri gerçekleştirildi.</span><b><span></span></b></div><div align="justify"><b><span><br></span></b></div><p align="justify"><span>Ajans Uzmanı Mustafa EREN tarafından Kayseri eğitimleri Bünyan ve Erciyes Teknopark'ta gerçekleştirilmiş olup, Yozgat eğitimi ise Yozgat Yatırım Destek Ofisi'nde Ajans Uzmanı Memiş SEZEN tarafından gerçekleştirilmiştir. 2019 yılı Mesleki Eğitim Mali Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen PCM eğitimlerin bir kısmını oluşturan bu 3 eğitime yaklaşık 50 kişi katılım sağlamıştır.</span></p><b><br> </b><!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>TR</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normal Tablo"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--> ORAN’da Teknik Destek Kayseri İmzaları Atıldı <p align="justify"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından, 2019 Teknik Destek Programı 3. Dönemi kapsamında destek almaya hak kazanan kurumlar ile sözleşme süreci devam ediyor.</span></p><p align="justify"><span><br><span> </span></span></p> <p align="justify"><span>2019 Yılı Temmuz-Ağustos dönemi Teknik Destek Programı projeleri içerisinde yer alan ve <b>Melikgazi</b> <b>İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü </b>tarafından sunulan <b>“Python Yazılım Dili Ve Yapay Zekâ Eğitici Eğitimi”</b> isimli proje sözleşmesi <span></span>ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin KİLCİ ile Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı KAYA arasında imzalandı.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><span>Teknik Destek Programı projeleri içerisinde yer alan ve <b>Kayseri Ticaret Odası</b> tarafından sunulan <b>“KTO Dijital Dönüşümle Kalite Artırımı Eğitim ve Danışmanlık Projesi”</b> sözleşmesi ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin KİLCİ ile Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer GÜLSOY tarafından imzalandı.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><span>Teknik Destek Programı projeleri içerisinde yer alan ve <b>Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü</b> tarafından sunulan <b>“Kahraman Çocuk Sevimli Hastane”</b> isimli proje sözleşmesi ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin KİLCİ ile Şehir Hastanesi Başhekimi İlhami ÇELIK tarafından imzalandı.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><span>Teknik Destek Programı projeleri içerisinde yer alan ve <b>Erciyes Teknopark A.Ş. </b>tarafından sunulan <b>“Bilgi Güvenliği, Sertifikasyonu ve Kişisel Verilerin Korunması Eğitimi”</b> isimli proje sözleşmesi ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin KİLCİ ile Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Bilgin YAZLIK tarafından imzalandı.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><span>Teknik Destek Programı projeleri içerisinde yer alan ve <b>Kayseri Gazeteciler Derneği</b> tarafından sunulan <b>“Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi Oluşturulması Danışmanlık Hizmeti”</b> isimli proje sözleşmesi ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin KİLCİ ile Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli ALTINKAYA tarafından imzalandı.</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>TR</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normal Tablo"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:auto; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:0cm; mso-para-margin-left:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; line-height:12.0pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--><div align="justify"><br></div> Kayseri YDO, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Tanıtımına Başladı <p align="justify"><span>Bilindiği üzere, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Türkiye'de katma değerli üretimin arttırılması amacı doğrultusunda, ilk olarak "Makine Sektörü Çağrısı" ile birlikte 03 Ekim 2019 tarihi itibariyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın duyurusu ile başvuruya açılmış idi.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><span>Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn.Mustafa Varank, son başvuru tarihi 12 Eylül 2019 olan ve Mart 2020’den itibaren teşviklerin başlanacağı çağrının tanıtımlarının Kalkınma Ajansları eliyle yapılacağını duyurmuş idi.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><span>Başvuruların <b><i><u>www.hamle.gov.tr</u></i></b> adresinde bulunan Program Portalı uygulaması üzerinden çevrim içi olarak alınacağı çağrının tanıtımı için Kayseri Yatırım Destek Ofisi birimi, İncesu OSB’de faaliyet gösteren bir makine üreticisini ziyaret etti. <br></span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><span>Firma Genel Müdürü ve Muhasebe müdürü ile yapılan görüşmelerde, firmanın önümüzdeki üç yıllık yatırım programına uygun Proje Bazlı Teşvik Sistemi, Stratejik Yatırım Desteği, TUBİTAK Ar-Ge Desteği ve KOSGEB Stratejik ürün desteğinden bu çağrı kapsamında ne oranlarda faydalanabileceği, başvuru süreçleri konusunda bilgilendirme yapıldı.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><span>Ziyaret programı, 10-50<span> </span>milyon TL ve üzeri yatırım yapmayı düşünün diğer makine üreticileri ile devam edecek.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><span>Program hakkında detaylı haberimiz için </span><a href="http://www.oran.org.tr/haber/teknoloji-odakli-sanayi-hamlesi-programi-cagrisi-yayimlandi"><span>tıklayınız…</span></a><span></span></p> <p align="justify"><span></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>TR</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normal Tablo"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--> Fizibilite Destek Programı Son Dönem Başvuru Sonuçları <p align="justify"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2019 Yılı Fizibilite Destek Programı’na yapılan başvurular, ORAN Eylül Ayı Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilerek sonuçlandırılmıştır. <br></span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><span></span></p> <p align="justify"><span>Buna göre, aşağıda bilgileri yer alan proje başvuru sahipleri destek almaya hak kazanmıştır. <br></span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><span></span></p> <p align="justify"><span>Kamuoyuna saygıyla duyurulur.</span><br></p><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family: " calibri","sans-serif";mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";color:#5c5c5c;="" mso-fareast-language:tr"="">&nbsp;</span> <table class="MsoNormalTable" style="width:491.55pt;margin-left:2.75pt;border-collapse:collapse;mso-yfti-tbllook: 1184;mso-padding-alt:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt" width="819" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;page-break-inside:avoid; height:36.6pt"> <td style="border:solid windowtext 1.0pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; background:#D9D9D9;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:36.6pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal" align="center"><b><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;font-family:" calibri","sans-serif";mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";="" mso-bidi-font-family:"times="" roman";color:black;mso-fareast-language:tr"="">Referans No</span></b></p> </td> <td style="border:solid windowtext 1.0pt;border-left:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt;background:#D9D9D9;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:36.6pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal" align="center"><b><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;font-family:" calibri","sans-serif";mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";="" mso-bidi-font-family:"times="" roman";color:black;mso-fareast-language:tr"="">Proje Adı</span></b></p> </td> <td style="border:solid windowtext 1.0pt;border-left:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt;background:#D9D9D9;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:36.6pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal" align="center"><b><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;font-family:" calibri","sans-serif";mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";="" mso-bidi-font-family:"times="" roman";color:black;mso-fareast-language:tr"="">Başvuru Sahibi</span></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1;page-break-inside:avoid;height:34.3pt"> <td style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none;mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:34.3pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:left;line-height:normal" align="left"><span style="font-size:11.0pt;font-family: " calibri","sans-serif";mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";mso-bidi-font-family:="" "times="" roman";color:black;mso-fareast-language:tr"="">TR72/19/FZD/0003</span></p> </td> <td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:34.3pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:left;line-height:normal" align="left"><span style="font-size:11.0pt;font-family: " calibri","sans-serif";mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";mso-bidi-font-family:="" "times="" roman";color:black;mso-fareast-language:tr"="">Çatı Tipi Güneş Enerji Santrali Kurulumu Fizibilitesi </span></p> </td> <td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:34.3pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:left;line-height:normal" align="left"><span style="font-size:11.0pt;font-family: " calibri","sans-serif";mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";mso-bidi-font-family:="" "times="" roman";color:black;mso-fareast-language:tr"="">TÜDEMSAŞ Türkiye Demiryolu Makinaları San. A.Ş.</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:2;page-break-inside:avoid;height:33.55pt"> <td style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none;mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:33.55pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:left;line-height:normal" align="left"><span style="font-size:11.0pt;font-family: " calibri","sans-serif";mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";mso-bidi-font-family:="" "times="" roman";color:black;mso-fareast-language:tr"="">TR72/19/FZD/0006</span></p> </td> <td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:33.55pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:left;line-height:normal" align="left"><span style="font-size:11.0pt;font-family: " calibri","sans-serif";mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";mso-bidi-font-family:="" "times="" roman";color:black;mso-fareast-language:tr"="">Havacılık ve Raylı Sistem Aküleri Teknoloji Geliştirme Ve Üretim Merkezi</span></p> </td> <td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:33.55pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:left;line-height:normal" align="left"><span style="font-size:11.0pt;font-family: " calibri","sans-serif";mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";mso-bidi-font-family:="" "times="" roman";color:black;mso-fareast-language:tr"="">Aspilsan Enerji Sanayi Ve Ticaret A.Ş.</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:3;page-break-inside:avoid;height:17.5pt"> <td style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none;mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:17.5pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:left;line-height:normal" align="left"><span style="font-size:11.0pt;font-family: " calibri","sans-serif";mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";mso-bidi-font-family:="" "times="" roman";color:black;mso-fareast-language:tr"="">TR72/19/FZD/0007</span></p> </td> <td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:17.5pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:left;line-height:normal" align="left"><span style="font-size:11.0pt;font-family: " calibri","sans-serif";mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";mso-bidi-font-family:="" "times="" roman";color:black;mso-fareast-language:tr"="">Erciyes Havacılık Teknoloji Geliştirme Bölgesi </span></p> </td> <td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:17.5pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:left;line-height:normal" align="left"><span style="font-size:11.0pt;font-family: " calibri","sans-serif";mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";mso-bidi-font-family:="" "times="" roman";color:black;mso-fareast-language:tr"="">Erciyes Teknopark A.Ş.</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:4;page-break-inside:avoid;height:33.55pt"> <td style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none;mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:33.55pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:left;line-height:normal" align="left"><span style="font-size:11.0pt;font-family: " calibri","sans-serif";mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";mso-bidi-font-family:="" "times="" roman";color:black;mso-fareast-language:tr"="">TR72/19/FZD/0009</span></p> </td> <td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:33.55pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:left;line-height:normal" align="left"><span style="font-size:11.0pt;font-family: " calibri","sans-serif";mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";mso-bidi-font-family:="" "times="" roman";color:black;mso-fareast-language:tr"="">Demirağ OSB İsale Hattı Projesi</span></p> </td> <td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:33.55pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:left;line-height:normal" align="left"><span style="font-size:11.0pt;font-family: " calibri","sans-serif";mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";mso-bidi-font-family:="" "times="" roman";color:black;mso-fareast-language:tr"="">Demirağ Organize Sanayi Bölgesi</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:5;mso-yfti-lastrow:yes;page-break-inside:avoid; height:35.1pt"> <td style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none;mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:35.1pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:left;line-height:normal" align="left"><span style="font-size:11.0pt;font-family: " calibri","sans-serif";mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";mso-bidi-font-family:="" "times="" roman";color:black;mso-fareast-language:tr"="">TR72/19/FZD/0010</span></p> </td> <td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:35.1pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:left;line-height:normal" align="left"><span style="font-size:11.0pt;font-family: " calibri","sans-serif";mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";mso-bidi-font-family:="" "times="" roman";color:black;mso-fareast-language:tr"="">Boğazlıyan Organize Sanayi Bölgesi Fizibilite Raporu Projesi</span></p> </td> <td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:35.1pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:left;line-height:normal" align="left"><span style="font-size:11.0pt;font-family: " calibri","sans-serif";mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";mso-bidi-font-family:="" "times="" roman";color:black;mso-fareast-language:tr"="">Boğazlıyan Belediye Başkanlığı</span></p> </td> </tr> </tbody></table><div><br></div><div><br></div><div> <p align="justify"><b><span>Önemli: </span></b><span>Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine, Ajans tarafından resmi bildirim yapılacak olup, sözleşme aşamasında izlenecek adımlar bu bildirimin içeriğinde yer alacaktır.</span></p> <p align="justify"><span></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>TR</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normal Tablo"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--><div align="justify"><br></div></div> Develi İlçesinde Verilen PCM Eğitimi Tamamlandı <div><span><span><span>2019 Mesleki Eğitim Mali Destek Programı kapsamında </span>3-4 Ekim 2019 tarihinde </span></span><span><span><span>Develi ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans <span><span><span>Salonnda </span></span></span>Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi verilmiştir.<br></span></span></span></div><div><span><br></span></div><div><span>Ajans uzmanımız Metin ERGÖKTAŞ tarafından verilen eğitime 15 kişi katılmıştır.<br></span></div><div><span><br></span></div> ORAN Proje Hazırlama Eğitim Tarihleri <div align="justify">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2019 Mesleki Eğitim Mali Destek Programı kapsamında 9-10 Ekim 2019 tarihlerinde Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta proje hazırlama eğitimleri verilecektir.<br><br></div> <div dir="auto" align="justify"> Ajans uzmanları tarafından verilecek eğitimlerin katılımcı listelerine aşağıdaki döküman listesinden ulaşabilirsiniz. <br> <br> </div> <div dir="auto" align="justify"> Eğitim başvuruları; mali destek programının içeriği, uygun başvuru sahipleri, daha önce Ajans'tan PCM eğitimi alma durumu gibi kriterler ışığında incelenerek değerlendirilmiştir.<br> <br> </div><div align="justify"> Kamuoyuna saygıyla duyurulur.</div> Bağımsız Değerlendirici Görevlendirilmesi İlanı <div align="justify">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 2019 Mesleki Eğitim Mali Destek Programı kapsamında bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir.</div><div align="justify"><br></div><div align="justify">Bağımsız değerlendirici adaylarının aşağıdaki ilan metnindeki hususları inceleyerek Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi üzerinden 25 Ekim 2019 Cuma günü saat 23:59'a kadar başvuru yapmaları rica olunur.<span> <br></span></div> Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Çağrısı Yayımlandı <div align="justify"><span><span>Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Türkiye'de katma değerli üretimin arttırılması amacı doğrultusunda, ilk olarak<strong>"Makine Sektörü Çağrısı"</strong>ile birlikte 03 Ekim 2019 tarihi itibariyle açılmıştır.</span></span></div><div align="justify"><span><span><br><strong><u>Başvurular;</u></strong><br>Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı <a href="http://eulive.euromsg.net/eu/c/tq/FC0F3BF457B94552B45310903C3EF932/c7a0eaa3e9de85bfece8ec9aced34b07/?i=cfd69731d4ca3c1a2c486d90d19d722946e120b8051f9a15d3ab440c380f4a6c2e0f1d0e0dbbadbfa2b4f188a92a71c7853bf810b49a515ba308420c4c0e10e2f4f00fa8ebf1c50282fc4d61cf9c7bbeb832681354e06e9505765e687ad6b71d5127791fe4491738" target="_blank" rel="noreferrer noopener" data-auth="NotApplicable"><strong>www.hamle.gov.tr</strong></a> adresinde bulunan Program Portalı uygulaması üzerinden çevrim içi olarak alınacaktır.</span></span></div><div align="justify"><br><span><span></span></span></div><div align="justify"><span><span><strong><u><br></u></strong></span></span></div><div align="justify"><span><span><strong><u>Program Hakkında;</u></strong></span></span></div><div align="justify"><ul><li><span><span>Makine sektörü çağrısı kapsamında <a href="http://eulive.euromsg.net/eu/c/tq/13DF2CB555C44F81923BC5052C66336E/d1b08053df949ff7b1540eb02732837e/?i=cfd69731d4ca3c1a2c486d90d19d722946e120b8051f9a15d3ab440c380f4a6c2e0f1d0e0dbbadbfa2b4f188a92a71c7853bf810b49a515ba308420c4c0e10e2f4f00fa8ebf1c50282fc4d61cf9c7bbeb832681354e06e9505765e687ad6b71d5127791fe4491738" target="_blank" rel="noreferrer noopener" data-auth="NotApplicable"><strong><u>öncelikli ürün</u></strong></a> listesinde yer alan başlıklar içinAr-Ge ve/veya yatırım projesi sunulması beklenmektedir.</span></span></li><li><span><span>Çağrı kapsamında<strong><u>sadece</u></strong>Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri başvuruda bulunabilecek olup, ortaklı başvuru yapma imkânı<strong><u>bulunmamaktadır.</u></strong></span></span></li><li><span><span>Başvurusu yapılan yatırım projelerinin toplam proje büyüklüğü<strong><u>10 Milyon TL</u></strong>'nin üzerinde olmalıdır. Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi veya Proje Bazlı Teşvik Belgesi almak için ise asgari yatırım tutarı<strong><u>50 Milyon TL'dir.</u></strong></span></span></li><li><span><span>Projelerin Ar-Gekısmı için öngörülen tamamlama süresi ek süreler (süre uzatımı) dâhil<strong><u>36 aydan</u></strong>fazla olmamalıdır.</span></span></li></ul></div><div align="justify"></div><div align="justify"><span><span><u><strong><br></strong></u></span></span></div><div align="justify"><span><span><u><strong>Çağrı Takvimi:</strong></u></span></span><span><span><br></span></span></div><div align="justify"><span><span>Ön Başvuru Başlangıç Tarihi:<strong>3 Ekim 2019</strong></span></span></div><div align="justify"><span><span>Ön Başvuru Bitiş Tarihi:<strong>22 Kasım 2019</strong><br>Kesin Başvuru Başlangıç Tarihi:<strong>12 Kasım 2019</strong><br>Değerlendirme Sürecinin Tamamlanması:<strong>20 Mart 2020</strong><br>Kararların Tebliği ve DestekSürecinin Başlangıcı:<strong>23 Mart 2020</strong><br><br></span></span></div><div align="justify"><span><span><br></span></span></div><div align="justify"><span><span>Program hakkında bilgi almak için Kayseri, Sivas ve Yozgat Yatırım destek ofislerimizi (<a href="http://www.oran.org.tr/iletisim" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-auth="NotApplicable" id="LPlnk601543">http://www.oran.org.tr/iletisim</a>) arayabilirsiniz.<br><br><u>Programa başvuru için</u><a href="http://eulive.euromsg.net/eu/c/tq/A888887524694F978D2D63AF60797F17/928f02037e9679e775306981bc8351ff/?i=cfd69731d4ca3c1a2c486d90d19d722946e120b8051f9a15d3ab440c380f4a6c2e0f1d0e0dbbadbfa2b4f188a92a71c7853bf810b49a515ba308420c4c0e10e2f4f00fa8ebf1c50282fc4d61cf9c7bbeb832681354e06e9505765e687ad6b71d5127791fe4491738" target="_blank" rel="noreferrer noopener" data-auth="NotApplicable"> tıklayınız.</a></span></span></div> Benim İşim Girişim Yarışmasında Final ve III.Dönem İmza Töreni Bir Arada Yaşandı! <p align="justify"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ve Erciyes Teknopark iş birliğiyle düzenlenen Benim İşim Girişim Yarışmasının II. Dönem finali ve ödül töreni gerçekleştirildi. Finalde jüri değerlendirmesi sonrasında kazanan ilk 3 girişimci ekip belirlenerek ödülleri takdim edildi. Yarışmanın birincisi "Parmak Kontraktürü Açma Cihazı" adlı proje ile "DVC" ekibi oldu. Yarışmada "Multiplayer Bulmaca Oyunu" projesi ile "TRD Game" ekibi ikinciliği, "STEM Eğitim Platformu" projesi ile "STEM Fabrikam" ekibi üçüncülüğü elde etti.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><span>Ekim 2017 tarihinde ORAN ve Erciyes Teknopark A.Ş. bölgede teknoloji tabanlı girişimciliğin yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi adına “Benim İşim Girişim” yarışmasının düzenlenmesi konusunda iş birliği protokolü imzaladı. Yarışmanın II.dönemine başvuran 241 proje arasından 160 başvuru ön elemeyi geçerek girişimcilik kampına katılma hakkı elde etti. Girişimcilik kampındaki eğitimlerin ardından 40 ekip tekrar jüri karşısına geçti ve “Sağlık Teknolojileri, Nesnelerin Interneti, Giyilebilir Teknoloji, Sanal Gerçeklik, Eğitim Teknolojileri ve Oyun Tasarımı” alanlarında çalışacak 10 girişimci ekip prototip desteği almaya hak kazandı. Sekiz ay boyunca yaptıkları çalışmalar sonrasında çalışmalarını başarı ile tamamlayan 9 girişimci ekip final töreninde projelerini sundular.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><span></span></p> <p align="justify"><span lang="EN-US">Jüri değerlendirmesinden geçen 9 ekipten ilk 3’ünün belirlendiği ödül töreninde konuşma yapan Kayseri Valisi Şehmus GÜNAYDIN; “Jüri değerlendirmesinden geçen 9 ekipten ilk 3’ünün belirlendiği ödül töreninde konuşma yapan Kayseri Valisi ve ORAN Yönetiim Kurulu üyesi Sn.Şehmus GÜNAYDIN; “Üretmek için yeni fikirlerin olması gerekir. DÜnyada rekabet edebilmek için teknolojimizin sürekli gelişmesi gerekir. ORAN ve Erciyes Teknopark işbirliği ile iki yıldır çok güzel bir çalışma yapılmaktadır. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesinde fırsatlar veriyoruz. Burda kaybetseniz de vazgeçmek yok. Rakamlar bizlerin sürekli yeni girişimcilere ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Bunu araştırarak, yarışmalar düzenleyerek ve gençlerin önünü açarak gerçekleştirebiliriz. Dereceye giremeyenlerin üzülmeyip, kendilerini yenileyip yeniden denemeleri gerektiğini düşünüyorum. Bizler bir araya gelerek, tarih boyunca müthiş başarılara imza atmışız. Yine bunu yaparak, kurumlar arası koordinasyonu arttırarak Kayseri ve Türkiye için yeni heyecanlar ortaya atacağız. ‘Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın’ sözü, bizim atalarımızın sözü değildir. Bizler, her yardıma ihtiyacı olana koşmuş bir milletiz. İcat çıkartacağız, yenilikçi olacağız…Ancak bu şekilde ecdadımıza yakışan bir millet oluruz. Gençlerin sürekli yenilikleri kovalamalarını istiyoruz. Bu çalışmaya katkı veren tüm hocalara, girişimcilere, jüri üyelerine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu olan ORAN Kalkınma Ajansına, Erciyes Teknopark’a ve çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.</span></p><p align="justify"><br><span lang="EN-US"></span><span lang="EN-US"></span></p> <p align="justify"><span lang="EN-US"></span></p> <p align="justify"><span>Programda söz alan ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ise konuşmasında, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Ajans olarak bizler, Bölgede yüksek teknolojili ürün yatırımlarını önemsiyoruz. Bu manada,<span> </span>Sera Kuluçka merkezinin işlevselliğinin arttırılması ve daha fazla sayıda Girişimci Takımın TUBİTAK Teknogirişim Sermayesi Destek programında yer alabilmesi amacı ile başlanan Benim İşim Girişim serüveninin meyvesini bugün yiyoruz. Prototip üretimi konusunda Türkiye’de ilk defa, sadece şirket kurmuş firmalara değil; fikir aşamasında olan gençlere sağlanan bu destekle Gençlerimizin hayalini gerçeğe dönüştürme fırsatı yakalamış ve Kayseri olarak bir farka imzamızı atmış bulunuyoruz. Önümüzdeki dönem Benim İşim Girişim İş Fikri yarışmamızın üçüncüsünü düzenleyeceğimizin müjdesini de buradan vermiş olalım. Yarışmanın teknik arka planında çalışan tüm ORAN Kalkınma Ajansı personeline, Kayseri Yatırım Destek Ofisi’ne ve Erciyes Teknopark çalışanlarına teşekkür ederim.” dedi.</span></p><p align="justify"><br><span></span><span lang="EN-US"></span></p> <p align="justify"><span></span></p> <p align="justify"><span></span></p> <p align="justify"><span>Törende konuşan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa ÇALIŞ ise şunları söyledi: “Bölgemizde teknoloji tabanlı girişimciliğin öneminin anlaşılmasını sağlayıp, bu girişimciliğin yaygınlaşmasını sağlamak adına <span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN ) ile birlikte 2017 yılında başlattığımız Benim İşim Girişim Yarışması ile kısa zamanda hedefe ulaşma yolunda önemli mesafe kat ettiğimizi söyleyebilirim. İki yılda 486 teknoloji tabanlı iş fikri başvurusu alarak teknoloji tabanlı bireysel girişimciliğin ilerlemesi yönünde teşvik edici bir platform oluşturmuş olduk. İlk elemeyi geçen başvuru sahiplerine </span></span><span lang="EN-US">“Girişimcilik Kampı”nda </span><span>nitelikli eğitimler, mentor ve rehberlik desteği vererek süreçte daha bilerek ilerlemeleri adına bilinç oluşturduk. Teknoloji tabanlı girişimciliğin ülkemizin önemli aktörleri arasında olabilmesi için Erciyes Teknopark olarak faaliyetlerimizi kesintisiz devam ettireceğiz.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><span></span></p> <p align="justify"><span>Girişimcilik ekosisteminin bölgemizde ilerlemesi adına katkı sağlayan, çaba sarf eden tüm katılımcılara, bu projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunar, <span>kazanan ekipleri de tebrik ederim.</span></span><span lang="EN-US"> Bölgemizin kalkınması adına bizimle iş birliği içerisinde ortak çalışmalar </span><span>yürüten ORAN Kalkınma Ajansı yönetimine</span><span> </span><span lang="EN-US">de ayrıca teşekkürlerimi sunarım.</span><span>”<span></span></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>TR</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normal Tablo"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} </style> <![endif]--> 2019 Mesleki Eğitim Mali Destek Programı Son Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi <p align="justify">2019 Mesleki Eğitim Mali Destek Programı teklif çağrısının ilan edilmesinden sonra yoğun bir şekilde TR 72 Bölge illerinde Mali Destek Programı bilgilendirme sunumları yapılmış olup, Kayseri Ticaret Odası’nda başlanan bilgilendirme sunumlarına Sivas Valiliği ek binasında, Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası’nda, Yozgat Valiliği konferans salonunda Develi Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda devam edilmiş ve bilgilendirme sunumlarının sonuncusu Melikgazi Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.</p><p align="justify"><br></p> <p align="justify">Yaklaşık 30 katılımcının yer aldığı bilgilendirme toplantısında Mesleki Eğitim Mali Destek Programı’nın amacı, öncelikleri, program bütçesi gibi konularda rehber içeriğine ve program uygulama adımlarına yönelik bilgiler aktarılmış olup, katılımcılardan gelen soruların cevaplanmasıyla bilgilendirme sunumları son bulmuştur.</p> <!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>TR</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normal Tablo"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--> ORAN’da 2019 Yılı Teknik Destek İmzaları Atılıyor <div align="justify"><span>Kayseri-Sivas-Yozgat illerini kapsayan faaliyet alanıyla bölgesinin kalkınmasına önem veren ve bu anlamda önemli projelere imza atan ORAN, bölgenin gelişimi amacıyla işletmelere, sanayi kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelere ve kamu kuruluşlarına destek sunmaya devam ediyor.</span></div><div align="justify"><span><br></span></div> <p align="justify"><span>T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ORAN, 2019 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz-Ağustos dönemi başvuru sonuçlarını açıkladı.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><span>Düzenlenen Basın Toplantısında Teknik Destek Programı projeleri içerisinde yer alan ve <b>Kayseri Gazeteciler Derneği</b> tarafından sunulan <b>“Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi Oluşturulması Danışmanlık Hizmeti”</b> için ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin KİLCİ ile Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli ALTINKAYA tarafından sözleşmeye imzalar atıldı.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><span>Kayseri-Sivas-Yozgat illerini kapsayan faaliyet alanıyla bölgesinin kalkınmasına önem veren ve bu anlamda önemli projelere imza atan ORAN, bölgenin gelişimi amacıyla işletmelere, sanayi kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelere ve kamu kuruluşlarına destek sunmaya devam ediyor.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><span></span><span>T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ORAN, 2019 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz-Ağustos dönemi başvuru sonuçlarını açıkladı.</span></p><p align="justify"><span> <br> </span></p> <p align="justify"><span>Düzenlenen Basın Toplantısında Teknik Destek Programı projeleri içerisinde yer alan ve <b>Kayseri Gazeteciler Derneği</b> tarafından sunulan <b>“Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi Oluşturulması Danışmanlık Hizmeti”</b> için ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin KİLCİ ile Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli ALTINKAYA tarafından sözleşmeye imzalar atıldı.</span></p><p align="justify"><span> <br> </span></p> <p align="justify"><span>Bu proje kapsamında Kayseri basın tarihine ışık tutacak olan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi kurulumunda arşiv taraması yapılacak ve elde edilen veriler dijital arşive dönüştürülerek müzede yayınlanacaktır.. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesindeki çalışmalarla, 110 yıllık bir tarihi geçmişe sahip olan Kayseri basın tarihine dair çalışmalar yapılacak, böylece gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlanacaktır. Basın tarihi, bir ülkenin geçirmiş olduğu ekonomik, sosyal ve siyasal süreçlerin anlaşılması bakımından da büyük önem taşımaktadır.</span></p> <p align="justify"><span></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>TR</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normal Tablo"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:auto; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:0cm; mso-para-margin-left:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; line-height:12.0pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--><div align="justify"><br></div> Kocasinan ve Melikgazi İlçeleri PCM Eğitimleri tamamlandı <p align="justify"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü arasında mesleki eğitim alanında yapılan işbirliği ve 2019 Mesleki Eğitim Programı kapsamında, kurum personeline yönelik olarak düzenlenen proje döngüsü yönetimi (PCM) eğitimleri Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde tamamlandı. <br></span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><span>Ajans uzmanları Metin ERGÖKTAŞ ve Tuba UZUNOĞLU tarafından verilen eğitimlere 71 kişi katıldı.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><span>2019 Mesleki Eğitim Mali Destek Programı kapsamında verilecek olan PCM eğitimleri Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde devam edecektir. </span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>TR</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normal Tablo"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--> Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Eylül Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Yozgat Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi <p align="justify"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Yozgat Valisi Kadir Çakır, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat TSO Başkanı Sinan Çelik, Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, Kayseri TSO Başkanı Ömer Gülsoy, Yozgat İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, Sivas İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş katıldı.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><span>Toplantının açılışında konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan; “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan görüşmeler neticesinde Ülkemizdeki tüm Kalkınma Ajanslarının 2019 yılı teması “ Geleceğim Mesleğim” sloganı altında mesleki eğitimin altyapısının ve niteliğinin geliştirilmesi olarak belirlenmiştir” dedi. Vali Ayhan “Bu doğrultuda ORAN olarak 3 İlimizin Milli Eğitim Müdürlükleri ile bir süredir devam eden çalışmalar neticesinde 2019 yılı öğretim yılının başlaması ile beraber eğitim, konferans, okul eşleşmeleri, sanayi-meslek lisesi buluşmaları, meslek liselerinin etkin tanıtımı gibi çeşitli alanlarda faaliyetler yapılması planlanmış ve ORAN ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri arasında işbirliği protokolleri imzalanmıştır. “ Geleceğim Mesleğim” teması altında meslek liselerinin, gerek sanayici gerekse tüketici için gerçekten çok önemli bir yere sahip olduğunu anlatan ve bunu da çeşitli organizasyonlarla destekleyen faaliyetler gerçekleştirilecektir” şeklinde konuştu.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><span>19 Eylül tarihi itibarı ile 2019 yılı Mali Destek Programının “ Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi” ilan edildiğini söyleyen Vali Ayhan “Program ile toplam 9 milyon TL desteği Mesleki Eğitim Kurumları, Meslek Yüksek Okulları, Mesleki çatı kuruluşlarının başvuru sahibi olduğu bu program ile Bölge illerimizde mesleki eğitim altyapısının ve tanınırlığının artırılması amacıyla kullandırtmayı hedefliyoruz. Proje başına azami 750.000 TL destek talep edilebilen programda destek oranı azami yüzde 90 olabilecektir. Fizibilite Desteği başvuruları ağustos sonu itibarıyla son bulmuş ve gelen başvuruların değerlendirilmesi bugünkü toplantımızda yapıldıktan sonra en yakın zamanda destek almaya hak kazananlar ilan edilecektir. Ayrıca, 2019 yılı Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında bölge illerimizden güdümlü proje konuları Ajans tarafından toplanmış olup yine bugünkü toplantımızda Bakanlığa sunulmak üzere liste üzerinde görüşmelerimiz olacaktır” ifadelerini kullandı. </span></p> <p align="justify"><span></span></p> <p align="justify"><span>Ayhan; “Yozgat ilinde “ Yozgat Modern Hayvan Hastanesi ve hayvan Borsası” güdümlü projesinde proje başvurusu ajansa yapılmış olup en yakın zamanda sözleşme imzalanması ile projenin başlaması planlanmaktadır. Ayrıca Erciyes Teknopark ve ORAN işbirliği ile bu yıl 3.sü gerçekleştirilecek olan “ Benim İşim Girişim” yarışmasını Bölgesel olarak yapmayı ve Sivas ve Yozgat illerimizden de yapılan başvuruları artırmayı amaçlıyoruz. Bu yarışma ile özellikle üniversite öğrencilerinin teknoloji tabanlı iş fikirlerinin prototip yapma ve sahaya sunma avantajlarından faydalanmasını ve yarışmaya rağbet göstermelerini bekliyoruz” diye konuştu.</span></p> <p align="justify"></p><div align="justify"><br></div> 2019 Mesleki Eğitim Mali Destek Programı Bilgilendirme Sunumunun İkincisi Sivas’ta Gerçekleştirildi <p align="justify">2019 Mesleki Eğitim Mali Destek Programı bilgilendirme sunumlarının ikincisi 26 Eylül 2019 tarihinde Sivas Valiliği Ek Bina Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Sivas Valisi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Salih AYHAN, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin KİLCİ, Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir S. SAVAŞÇI ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katılım sağladılar. </p><p align="justify"><br></p> <p align="justify">Ajans Uzmanı tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme sunumuna 250 kişi katılım sağlamış olup sunumunun ardından program özelinde katılımcılardan gelen soruların cevaplandığı soru-cevap oturumu ile toplantı son bulmuştur.</p><p align="justify"><br></p> <p align="justify">Yoğun katılımın sağlandığı bilgilendirme sunumunun ardından Sivas Valisi Salih AYHAN önderliğinde ORAN Kalkınma Ajansı ve Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Mesleki Eğitim’in geliştirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalanmıştır.</p><div align="justify"><br></div> 2019 Mesleki Eğitim Mali Destek Programı Yozgat Bilgilendirme Toplantıları Gerçekleştirildi <p align="justify">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından proje teklif çağrısı usulüyle, kâr amacı gütmeyen başvuru sahiplerine yönelik yayınlanan 2019 yılı Mesleki Eğitim Mali Destek Programı bilgilendirme toplantıları kapsamında 27 Eylül 2019 tarihinde Yozgat Merkez ve Sorgun ilçelerinde toplantılar gerçekleştirildi. </p><p align="justify"><br></p> <p align="justify">Yozgat Valiliği Konferans Salonu’nda gerçekleşen bilgilendirme toplantısına Ajans Genel Sekreteri Ahmet Emin KİLCİ ve Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf YAZICI katıldı. </p><p align="justify"><br></p> <p align="justify">Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan toplantıda ise Sorgun TSO Başkanı Üzeyir ARSLAN ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin EKİNCİ hazır bulundu. </p><p align="justify"><br></p> <p align="justify">Her iki bilgilendirme toplantısına 98 kişi katılım sağladı.</p><div align="justify"><br></div> Meslek Lisesi Müdürleri Liderlik ve Süreç Yönetimi Eğitimindeydi <p align="justify">Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2019 Eğitim Öğretim yılı süresince belirlenen “Geleceğim Mesleğim” teması kapsamında, Orta Anadolu Kalkınma Ajans ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde planlanan proje faaliyetleri bütün hızıyla devam ediyor.</p><p align="justify"><br></p> <p align="justify">Geçtiğimiz haftaki Teknofest Fuarına yapılan teknik gezinin ardından, Kayseri ve ilçelerindeki<span> </span>tüm meslek lisesi Müdürlerinin katılımı ile; insan kaynakları kapasite arttırımı, eğitimde akreditasyon, süreç yönetimi, liderlik ve kalite güvence sistemi konularında bir dizi eğitim organizasyonu düzenlendi. </p><p align="justify"><br></p> <p align="justify">Kayseri Yatırım Destek Ofisi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi koordinasyonunda yürütülen ve ile 23 Eylül 2019 tarihinde başlayan eğitimin kapanış toplantısı 27 Eylül 2019 tarihinde yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığındaki 43 yıllık tecrübeleri eşliğinde Meslek Lisesi Müdürleri ile bir araya gelen eğitmen Çetin Erturan, devlet okullarındaki başarı örneklerini ve daha etkileşimli bir okul yönetimi anlayışını eğitimci meslektaşları ile paylaştı. ORAN ve Milli Eğitim yetkililerine “Eğitimde Akreditasyon ve Etkin Okul Modeli” kitabını hediye etti.</p><p align="justify"><br></p> <p align="justify">Geleceğim Mesleğim projesi, önümüzdeki haftalarda Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecek okullarda, çok sayıdaki gruba ORAN tarafından verilecek olan proje yazma eğitimleri ile devam edecek.</p><div align="justify"><br></div> Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Protokolü Sivas’ta imzalandı <p align="justify"><span>Kalkınma Ajansları 2019 yılı teması olan “Mesleki ve Teknik Eğitim” alanında yapılan faaliyetler tüm hızıyla sürmektedir. “Geleceğim Mesleğim” sloganıyla yürütülen program kapsamında Sivas Valiliği öncülüğünde, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında “Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü” 26 Eylül 2019’da imzalandı. Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı ile eş zamanlı gerçekleştirilen törene Sivas Valisi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Salih AYHAN, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin KİLCİ, Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir S. SAVAŞÇI ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katılım sağladılar. </span></p><p align="justify"><br></p><p align="justify">Söz konusu protokol kapsamında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile eğitim ve öğretim sezonu boyunca çeşitli faaliyetler gerçekleştirilecektir. Protokolün hedefleri, mesleki ve teknik eğitime atfedilen değerin artırılması, mesleki ve teknik eğitimde rehberlik erişim imkânlarının artırılması, yeni nesil müfredatların geliştirilmesi, eğitim ortamları ve insan kaynaklarının geliştirilmesi ve mesleki ve teknik eğitimde eğitim-istihdam-üretim ilişkisinin güçlendirilmesidir.</p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><span>Bu hedefler doğrultusunda usta-çırak, sanayici-mezun buluşmaları, lider programları, meslek liseleri eşleştirme programları, proje, inovasyon ve girişimcilik gibi alanlarda çeşitli eğitimler ve bölgesel iş gücü ihtiyaç analizi gibi birçok çalışma yapılacaktır.<span> </span></span></p><p align="justify"><span><span><br></span></span></p> <p align="justify"><span>Törende konuşan Sivas Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Salih AYHAN, meslek liselerinin hem sanayici ve tüketici hem de eğitim sistemi için çok önemli olduğunu, bu alanda yapılacak çalışmaların eğitimciler ve sanayiciler için önemli bir motivasyon kaynağı olacağını vurguladı. Geleceğim Mesleğim sloganıyla çalışmalar yürüten Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili paydaşlara teşekkür etti. <span></span></span></p><div align="justify"><br></div> Uluslararası Onaylı Uçak Bakım Merkezi Projesi Fizibilite Sözleşmesi İmzalandı <p align="justify">“Uluslararası Onaylı Uçak Bakım Merkezi Projesi” fizibilite sözleşmesi, 2nci Hava Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğgeneral Ercan TEKE ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin KİLCİ tarafından imzalanmıştır. Bu fizibilite çalışması ile havacılık ve kritik teknolojilerin altyapısını uçak bakım-onarım merkezinde birleştirerek Kayseri'nin uçak bakım üssü olması hedeflenmektedir. Yapılacak çalışma ile Kayseri 2nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde kurulacak uçak bakım hangarı yapım işi teknik, mali ve ekonomik yönlerden incelenecek; özellikle teknolojik altyapı, hizmet kalitesi, uluslararası standartlara uygunluk gibi yönlerden komşu ülkeler, rakip bakım merkezleri ile karşılaştırmalar yapılarak tesis yatırımının uygun olup olmadığı belirlenecektir. </p><p align="justify"><br></p> <p align="justify">Sivil havacılık sektörünün olduğu gibi askeri havacılık sektörününde en önemli yapı taşlarından birisi de şüphesiz bakım ve onarım faaliyetleridir. Basit anlamda bir hava aracının faaliyetinin sürdürülebilir olması diğer bir deyişle sürekli uçuşa elverişli olabilmesi için planlı ve plansız bakımlarının yapılması ve gerekli modifikasyonların zamanında uygulanması gerekmektedir. Sivil havacılık bakım onarım sektörü, havacılık sektörü ile doğru orantılı bir şekilde büyüme arz etmektedir. 2017 yılında dünyada bakım onarım işlemleri için operatörler tarafından harcanan para yaklaşık 68 milyar dolar olarak öngörülmektedir. Harcanan bu paranın dağılımı %39,15 Motor Bakım, %23,41 Uçak Bakım, %20,50 Komponent Bakımı ve %16,93 ü Hat Bakımda gerçekleştirilmiştir. Yapılan tahminlerde önümüzdeki yıllarda havacılık sektöründe meydana gelen krizlere rağmen bakım sektöründe büyümenin önümüzdeki 10 yıllık süreçte ortalama %45 oranında bir büyüme eğilimi beklenmektedir. Benzer oranda bir askeri uçak bakım ihtiyacı artışı öngörüsü doğrultusunda 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünün de Türk Hava Kuvvetlerinin askeri kargo uçaklarına ait uçak, motor ve komponent bakım kabiliyet/kapasitesinin hem artan uçak sayımız hemde Almanya, Belçika, Nijerya, Tunus, Somali, Filipinler, Kazakistan, Malezya gibi diğer ülkelerinde askeri nakliye uçak bakımlarını gerçekleştirerek Kayseri bir uluslararası uçak bakım merkezi haline dönüşecektir.</p><p align="justify"><br></p> <p align="justify">Bu gerçekler ışığında Ajansımız tarafından, 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’nün fizibilite desteği talebi değerlendirilerek desteklenmesine karar verilmiştir. </p><p align="justify"><br></p> <p align="justify">Bu çalışmadan çıkacak sonucun olumlu olmasını ümit ediyor, bir sonraki aşamada ise uluslararası uçak bakım merkezi hedefi doğrultusunda kapasite arttırılmasının yolunun açılmasını temenni ediyoruz.</p><div align="justify"><br></div> 2019 Mesleki Eğitim Mali Destek Programı Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi <p align="justify">2019 Mesleki Eğitim Mali Destek Programı teklif çağrısının ilan edilmesinden sonra Mali Destek Programı bilgilendirme sunumları gerçekleştirilmeye başlandı. Ekim ayının ilk haftasına kadar TR72 Bölgesi(Kayseri, Sivas, Yozgat)’nde gerçekleştirilecek bilgilendirme sunumlarının ilki Kayseri Ticaret Odası Toplantı salonunda gerçekleştirildi.</p><p align="justify"><br></p> <p align="justify">Toplantıya ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin KİLCİ ile birlikte Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer GÜLSOY, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA da katılım sağlamıştır.</p><p align="justify"><br></p> <p align="justify">Yaklaşık 100 katılımcının yer aldığı bilgilendirme toplantısında Mesleki Eğitim Mali Destek Programı’nın amacı, öncelikleri, program bütçesi gibi konularda rehber içeriğine ve program uygulama adımlarına yönelik bilgiler aktarılmış olup, katılımcılardan gelen soruların cevaplamasıyla program son bulmuştur.</p><br> Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü İmzalandı <p align="justify"><span lang="EN-US">2019 yılında Kalkınma Ajanslarının “Mesleki Eğitim” teması altında faaliyetlerini önceliklendirmeleri sonrasında Kalkınma Ajansları ile İl Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliği ile mesleki eğitimin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapılması konusunda uzlaşıldı.</span> Bu kapsamda «Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü» ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin KİLCİ ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin EKİNCİ tarafından imzalandı</p><p align="justify"><br></p> <p align="justify">İmza töreninin ardından, protokol kapsamında Meslek Okulu Müdürlerine verilecek eğitimlerin ilkine katılacak öğretmen ve yöneticilere, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin KİLCİ ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin EKİNCİ tarafından kısa birer konuşma yapıldı.<span lang="EN-US"></span></p><p align="justify"><br></p> <p align="justify">Protokol kapsamında sektördeki gelişmelerin öğrencilere daha hızlı ve etkili bir şekilde aktarılabilmesi için mesleğinde isim yapmış kişilerle eğitimler, tecrübe paylaşımı, teknik gezi ve iş başı buluşmaları gibi faaliyetler düzenlenecektir.</p><p align="justify"><br></p> <p align="justify">İşbirliği Protokolünün ana konuları şunlardır:</p><p align="justify"><br></p> <p align="justify"><span><span>·<span> </span></span></span>Mesleki ve teknik eğitime atfedilen değerin artırılması.</p> <p align="justify"><span><span>·<span> </span></span></span>Mesleki ve teknik eğitimde rehberlik erişim imkanlarının artırılması.</p> <p align="justify"><span><span>·<span> </span></span></span>Yeni nesil müfredatların geliştirilmesi.</p> <p align="justify"><span><span>·<span> </span></span></span>Eğitim ortamları ve insan kaynaklarının geliştirilmesi.</p> <p align="justify"><span><span>·<span> </span></span></span>Mesleki ve teknik eğitimde eğitim-istihdam-üretim ilişkisinin güçlendirilmesi.</p> <p align="justify"></p> <p align="justify"></p><div align="justify"><br></div> 2. Coğrafi işaretli Ürünler Zirvesine Kayseri Ticaret Odamız İle Birlikte Katılım Sağlandı <div align="justify">Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Ankara Ticaret Odasının ev sahipliğinde bu yıl 2. düzenlenen "Coğrafi İşaretli ürünler Zirvesi"ne Kayseri Ticaret Odası ile birlikte katılım sağlandı. Zirvede kurulan Kayseri Ticaret Odası Standında Kayseri'ye ait Coğrafi İşaretli Ürünlerden; Kayseri Sucuğu, Kayseri Pastırması, Kayseri Mantısı, Bünyan Gilaburusu, Bünyan El Halısı, Yahyalı El Halısı, Develi Cıvıklısı, Yamula Patlıcanı, Tomarza Kabak Çekirdeği ve İncesu Karaevrek Üzümü sergilendi. Yoğun ilgi gören KTO standını Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine ERDOĞAN Hanımefendi de ziyaret ederek sergilenen ürünler hakkında KTO Başkanı Ömer GÜLSOY'dan bilgi almıştır.<br></div><div align="justify"><br></div><br> TechAnkara Proje Pazarı 2019 Başvuruları Açıldı <p align="justify"><b><span>Ankara Kalkınma Ajansı</span></b><span>koordinasyonunda, Ankara’daki teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, üniversiteler, AR-GE kurumları, kuluçka merkezleri ve girişimcilik ekosistemi paydaşları ile işbirliği içinde 2011 yılından bu yana düzenlenen<b>TechAnkara Proje Pazarı</b>bu yıl<b>18 Kasım 2019 Pazartesi</b>günü gerçekleştirilecektir.</span></p> <p align="justify"><b><span>İleri teknoloji</span></b><span>ve<b>yüksek katma değer</b>odaklı girişimcilik ekosistemini güçlendirmek, yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesini ve inovatif ürünlerin ticarileşmesini sağlamak, projelerin bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda yer edinmesini temin etmek amacıyla düzenlenen etkinlik bu yıl<b>dokuzuncu</b>kez düzenlenecektir.</span></p> <p align="justify"><b><span>Başvurular için son gün 4 Ekim</span></b><b><span></span></b></p> <p align="justify"><span></span></p> <p align="justify"><span>Projesini sergilemek isteyen girişimcilerin veya projeleri yakından incelemek isteyen ziyaretçilerin<a href="http://www.ankaraprojepazari.com/" target="_blank"><b><span>www.ankaraprojepazari.com</span></b></a>internet adresi üzerinden girişimci veya ziyaretçi başvurusu yapması gerekmektedir.</span></p> <p align="justify"><span>TechAnkara Proje Pazarı 2019’da yer almak isteyen<b>proje sahibi girişimciler için</b><b>son başvuru tarihi 4 Ekim 2019</b>Cuma (TSİ 23:59)’dır.</span></p> <p align="justify"><span>Alanında uzman değerlendirici heyetinin belirleyeceği ilk 100 yenilikçi proje 18 Kasım 2019 Pazartesi günü düzenlenecek etkinlikte sergilenecek, aynı gün proje sahipleri ulusal ve uluslararası yatırımcılar ve iş çevreleri ile bir araya getirilecektir.</span><b><span></span></b></p> <p align="justify"><b><span>Girişimcilere özel ödüller</span></b><b><span></span></b></p> <p align="justify"><span></span></p> <p align="justify"><span>Etkinlik sayesinde sağlık teknolojilerinden giyilebilir teknolojilere, savunma sanayiinden endüstri 4.0 uygulamalarına kadar çeşitli alanlardaki<b>yerli ve milli projeler</b>için kaynak ve pazar bulma, ticarileşme ve işbirliği fırsatları ortaya çıkacaktır. Ayrıca başarılı projelere, birebir mentörlük, yurtdışı pazarlara giriş gibi<b>teknoloji ticarileştirme</b>odaklı ödüller sunulacak.</span></p> <p align="justify"><span>İlk 10’da yer alacak ve etkinlik günü yatırımcı sunumlarında ilk 3’e seçilecek olan girişimciler Ankara’daki teknoparklarda<b>bir yıl boyunca ücretsiz ofis</b>ödülü kazanacak. Bir girişimcinin<b>mesleki eğitim</b>özel ödülü, bir girişimcinin<b>teknik eğitim</b>özel ödülü alacağı etkinlikte ilk 10’da yer alacak girişimciler TechAnkara Hızlandırıcı Programı’na katılım hakkı kazanacak. Ayrıca ilk 100'de yer alacak olan proje sahiplerine, Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda ve TechAnkara markası altında katılım sağlanan<b>yurtiçi ve yurt dışı B2B etkinliklerinde öncelikli katılım hakkı</b>sağlanacaktır</span></p> <p align="justify"><span>Etkinlikte gün boyunca yatırımcılar, mentorlar, sektörlerinde öncü firmalar girişimcilerle<b>ikili görüşmeler</b>gerçekleştirecektir.</span></p> <p align="justify"><span></span></p> <p align="justify"><b><span>Detaylı Bilgi ve İletişim</span></b><b><span></span></b></p> <p align="justify"><span></span></p> <p align="justify"><span>Etkinlikle ilgili detaylı bilgi ve gelişmeler için<b><a href="http://www.ankaraprojepazari.com/" target="_blank"><span>www.ankaraprojepazari.com</span></a></b>web adresini takip edebilir;<a href="mailto:tapp@ankaraka.org.tr?subject=TechAnkara%20Proje%20Pazar%C4%B1%202019"><b><span>tapp@ankaraka.org.tr</span></b></a>e-posta veya Ankara Kalkınma Ajansı'nın<b>0312 310 03 00</b>numaralı telefonun kanalıyla<b>Ankara Yatırım Destek Ofisi</b>ile iletişime geçebilirsiniz.</span></p> <div align="justify"><br></div><p align="justify"><br></p><br> Jean Monnet Burs Programı 2020-2021 Akademik Yılı Başvuruları Başladı! <p align="justify"><span>Jean Monnet Burs Programının 2020-2021 akademik yılına ilişkin başvurular</span><b>21 Ağustos 2019</b><span>tarihinde başlamıştır. Başvurular</span><b>5 Kasım 2019</b><span>tarihinde sona erecektir.</span></p><p align="justify"><span></span></p><p align="justify"><span>Jean Monnet Burs Programı Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatına ilişkin alanlarda uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.</span></p><p align="justify"><span></span></p><p align="justify"><span>2020-2021akademik yılında</span><b>160 kişiye</b><span>burs verilmesi planlanmaktadır. AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmak isteyen herkese açık olan Jean Monnet Burs Programına;</span></p><p align="justify"><span></span></p><p align="justify"><span>§<span> </span></span><span>kamu çalışanları (kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar, yerel yönetimler, kalkınma ajansları vb. kuruluşlarda çalışanlar dâhil)</span></p><p align="justify"><span>§<span> </span></span><span>özel sektör çalışanları (sivil toplum kuruluşlarında, yerleşik yabancı misyonlarda vb. çalışanlar dâhil)</span></p><p align="justify"><span>§<span> </span></span><span>üniversitelerin akademik veya idari personeli</span></p><p align="justify"><span>§<span> </span></span><span>üniversitelerin lisans düzeyinde son sınıf veya lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencileri</span>başvuruda bulunabilir.</p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><span>Başvuru şartları, sektörlere göre sunulması gereken destekleyici belgeler ve Burs Programına ilişkin bilgi için lütfen Duyuru Metni’ni okuyunuz.</span></p><p align="justify"><span></span></p><p align="justify"><span>Başvurular kapalı zarf içerisinde posta veya kargo yoluyla veya elden,</span><b>5 Kasım 2019</b><span></span><b>saat 17:00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin</b><span>aşağıdaki adresine ulaştırılmalıdır:</span></p><p align="justify"><span></span></p><p align="justify"><span>Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)</span><span></span></p><p align="justify"><span>Dr. Hakan ERTÜRK (Başkan V.)</span><span></span></p><p align="justify"><span>Hazine ve Maliye Bakanlığı Kampüsü E Blok</span><span></span></p><p align="justify"><span>İnönü Bulvarı No:36</span><span></span></p><p align="justify"><span>06510 Emek - Ankara / Türkiye</span><span></span></p><p align="justify"><span>Detaylar için aşağıdaki belgeleri inceleyiniz. Duyuru metninde belirtilen hususlara ilişkin bilgi talepleri</span><span><a href="mailto:jm2020-2021@jeanmonnet.org.tr"><span>jm2020-2021@jeanmonnet.org.tr</span></a><span>adresi üzerinden iletilebilir.</span></span></p><p align="justify"><span></span></p><p align="justify"><b>Duyuru ve Başvuru Belgeleri:</b><span></span></p><p align="justify"><span>§<span> </span></span><span><a href="https://www.jeanmonnet.org.tr/portals/0/20_21_Duyuru/announcement_2020-2021_academic_year.docx"><span>Duyuru Metni</span></a><a href="https://www.jeanmonnet.org.tr/portals/0/20_21_Duyuru/announcement_2020-2021_academic_year.docx"><span>2020-2021</span></a></span><span></span></p><p align="justify"><span>§<span> </span></span><span><a href="https://www.jeanmonnet.org.tr/portals/0/20_21_Duyuru/duyuru_2020-2021_akademik_yili_0.docx" target="_blank"><span>Duyuru Metni 2020-2021 (Türkçe)</span></a></span></p><p align="justify"><span>§<span> </span></span><span><a href="https://www.jeanmonnet.org.tr/portals/0/20_21_Duyuru/application_form_2020-2021_academic_year_annex-1.pdf" target="_blank"><span>İngilizce Başvuru Formu 2020-2021 (Ek 1. Başvuruda kullanılması gereken formdur.)</span></a></span></p><p align="justify"><span>§<span> </span></span><span><a href="https://www.jeanmonnet.org.tr/portals/0/20_21_Duyuru/basvuru_formu_2020-2021_akademik_yili_annex-2.pdf" target="_blank"><span>Türkçe Başvuru Formu 2020-2021 (Ek 2. Örnektir, başvuruda kullanılamaz.)</span></a></span></p><p align="justify"><span>§<span> </span></span><span><a href="https://www.jeanmonnet.org.tr/portals/0/20_21_Duyuru/indicative_timetable_annex-3_0.docx" target="_blank"><span>Öngörülen Takvim (Ek 3)</span></a></span></p><p align="justify"><span>§<span> </span></span><span><a href="https://www.jeanmonnet.org.tr/portals/0/20_21_Duyuru/Documents%20for%20information.zip" target="_blank"><span>Bilgi Amaçlı Belgeler (Bilgi dokümanlarıdır. Başvuru esnasında kullanılmasına gerek yoktur.)</span></a></span></p><p align="justify"> </p><div align="justify"><br></div> 2019 Yılı Mesleki Eğitim Mali Destek Programı İlanı <p align="justify"><span></span><span>T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında TR72 Bölgesi’nde uygulanmak üzere Mesleki Eğitim Mali Destek Programı ilan edilmiştir.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><b><u>Programın amacı;</u></b> TR72 Bölgesi’nde imalat sanayi ve hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitimin geliştirilmesi ve çalışma hayatına daha yetkin mezunlar kazandırılması için kurum altyapılarının iyileştirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılmasıdır.</p><p align="justify"><br></p> <p align="justify">Mesleki Eğitim Mali Destek Programı’nın yukarıdaki amaç çerçevesinde belirlenen öncelikleri: </p><p align="justify"><br></p> <p align="justify"><b><span>Öncelik 1.</span></b><span> Mesleki eğitim kurumlarının eğitim altyapısının (sınıf, laboratuvar, atölye, makine-teçhizat ve eğitim materyalleri) ve insan kaynağının geliştirilmesi</span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><b><span>Öncelik 2.</span></b><span> İmalat sanayi, hizmet sektörü ve çatı kuruluşlar ile mesleki eğitim kurumları arası işbirliğinin artırılması</span>şeklindedir.</p><p align="justify"><br></p> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="justify"> <tbody><tr> <td width="223"> <p><b><span>Programın Adı</span></b></p> </td> <td width="381"> <p><span>MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI</span><span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="223"> <p><b><span>Programın Referans Numarası</span></b></p> </td> <td width="381"> <p><span>TR72/19/MESLEK</span><span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="223"> <p><b><span>Toplam Bütçe</span></b></p> </td> <td width="381"> <p><span>9.000.000<span> </span></span><span>TL</span><span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="223"> <p><b><span>Asgari/Azami Destek Miktarı</span></b><b><span></span></b></p> </td> <td width="381"> <p><span>150.000TL<span> </span>/ 750.000 TL</span><span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="223"> <p><b><span>Asgari/Azami Destek Oranı</span></b><b><span></span></b></p> </td> <td width="381"> <p><span>%25 - %90</span><span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="223"> <p><b><span>Azami Proje Süresi</span></b></p> </td> <td width="381"> <p><span>18 Ay</span><span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="223"> <p><b><span>KAYS Başvuru Başlangıç Tarihi</span></b></p> </td> <td width="381"> <p><span>23 Eylül 2019 </span></p> </td> </tr> </tbody></table> <p align="justify"></p> <p align="justify"><br></p><p align="justify">Program kapsamında ortaklık ve iştirak modelleri başvuru rehberinde detaylı olarak anlatılmaktadır. Buna ilaveten programda tanımlanan başvuru sahipleri ve zorunlu ortakların uygunluk kriterlerini karşılamayan kuruluşlar da projeye, o projenin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla, ortak veya iştirakçi olarak katılabilirler. <u><b>2019 yılı Mesleki Eğitim Mali Destek Programında kar amacı gütmeyen kurumlar başvuru sahibi ve ortak olabilirler. Kar amacı güden kurumların sadece iştirakçi olması öngörülmüştür.</b></u></p><p align="justify"><br></p> <p align="justify"><b><u>KAYS üzerinden proje başvuruları için son başvuru tarihi 11 Kasım 2019<span> </span>saat 23:50 olarak belirlenmiştir</u></b>. <b><u>Proje başvuru taahhütnamelerinin Ajansa teslim edilmesi için son tarih ise 18 Kasım 2019 saat 17.00’dır</u></b>.</p> <p align="justify"></p> <p align="justify"><b><u>Bilgilendirme Toplantıları</u></b></p><p align="justify"><b><u><br></u></b></p> <p align="justify">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde 2019 yılı Mesleki Eğitim Mali Destek Programı bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. Bilgilendirme toplantılarının düzenleneceği yer ve tarihler aşağıdaki gibidir: </p><p align="justify"><br></p> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" align="justify"> <tbody><tr> <td width="83"> <p align="center"><b><span>TARİH</span></b></p> </td> <td width="57"> <p align="center"><b><span>SAAT</span></b></p> </td> <td width="236"> <p align="center"><b><span>TOPLANTI YERİ</span></b></p> </td> <td width="243"> <p align="center"><b><span>ADRES</span></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="83"> <p align="center"><b><span>25.09.2019</span></b></p> </td> <td width="57"> <p align="center"><b><span>14:00</span></b></p> </td> <td width="236"> <p><b><span>Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu</span></b></p> </td> <td width="243"> <p><span>Alsancak Mahallesi Kocasinan Bulvarı No:167, 38110, Kocasinan / KAYSERİ </span></p> </td> </tr> <tr> <td width="83"> <p align="center"><b><span>26.09.2019</span></b></p> </td> <td width="57"> <p align="center"><b><span>15:30</span></b></p> </td> <td width="236"> <p><b><span>Sivas Valiliği Ek Binası Konferans Salonu</span></b></p> </td> <td width="243"> <p><span>Akdeğirmen Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi No:4, 58020, Merkez / SİVAS</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="83"> <p align="center"><b><span>27.09.2019</span></b></p> </td> <td width="57"> <p align="center"><b><span>09:30</span></b></p> </td> <td width="236"> <p><b><span>Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu</span></b></p> </td> <td width="243"> <p><span>Bedirbaba Mahallesi Şehit Lokman Erkan Sokak No:1, Sorgun / YOZGAT</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="83"> <p align="center"><b><span>27.09.2019</span></b></p> </td> <td width="57"> <p align="center"><b><span>15:30</span></b></p> </td> <td width="236"> <p><b><span>Yozgat Valiliği Konferans Salonu</span></b></p> </td> <td width="243"> <p><span>Karatepe Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, No:57, 66100, Merkez/YOZGAT</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="83"> <p align="center"><b><span>30.09.2019</span></b></p> </td> <td width="57"> <p align="center"><b><span>15:30</span></b></p> </td> <td width="236"> <p><b><span>Develi Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu</span></b></p> </td> <td width="243"> <p><span>Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Beyzagül Sokak No:30, 38400, Develi /KAYSERİ</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="83"> <p align="center"><b><span>02.10.2019</span></b></p> </td> <td width="57"> <p align="center"><b><span>15:30</span></b></p> </td> <td width="236"> <p><b><span>Melikgazi Rehberlik ve Araştırma Merkezi Konferans Salonu</span></b></p> </td> <td width="243"> <p><span>Gültepe Mahallesi, Talas Bulvarı No 1/A, 38030, Melikgazi / KAYSERİ</span></p> </td> </tr> </tbody></table> <p align="justify"></p> <p align="justify"><b><u><br></u></b></p><p align="justify"><b><u>Proje Hazırlama Eğitimleri</u></b></p><p align="justify"><b><u><br></u></b></p> <p align="justify">Proje teklif çağrısı kapsamında, projelerin KAYS sisteminde başvurusunun nasıl yapılacağı, projelerin nasıl hazırlanması gerektiği, proje döngüsü yönetimi ve mantıksal çerçeve yaklaşımı gibi konuların ele alındığı proje hazırlama eğitimleri düzenlenecektir. </p><p align="justify"><br></p> <p align="justify">Mesleki Eğitim Programı için uygun başvuru sahibi /ortak/ iştirakçi kurumlardan yapılacak başvurulara öncelik verilecek olan proje hazırlama eğitimleri için 3 Ekim 2019 Perşembe günü saat 12:00’a kadar aşağıdaki linkten başvuru yapabilirsiniz: </p> <p align="justify"></p> <p align="justify">Başvuru İçin <a href="http://sgiz.mobi/s3/180b48acfbae" target="_blank"><span>Tıklayınız</span></a></p> <p align="justify"></p> <p align="justify"><b><u><br></u></b></p><p align="justify"><b><u>Teknik Yardım Masası</u></b></p><p align="justify"><b><u><br></u></b></p> <p align="justify">Başvuruda bulunmak isteyen proje sahiplerinin, görevli uzmanlarla projeleri ile ilgili görüşebilmeleri için teknik yardım masaları kurulacaktır. Teknik yardım masalarının kurulacağı yerler, tarihler ve katılımcı başvuru formu Ajans internet sitesinde duyurulacaktır.</p> <p align="justify"></p> <p align="justify">Kamuoyuna saygıyla duyurulur. </p> <p align="justify">Not: Başvuru Rehberlerinin ekleri KAYS üzerinden şablon olarak indirilebilmektedir.</p><p align="justify"><br></p><br> 2019 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz-Ağustos Dönemi Başvuru Sonuçları <p align="justify"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında, Temmuz-Ağustos döneminde yapılan başvuruların değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Buna göre başarılı bulunarak destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri şöyledir: </span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" align="justify"> <tbody><tr> <td width="37"> <p align="left"><a name="RANGE!A1"><b><span>S.N.</span></b></a><b><span></span></b></p> </td> <td width="112"> <p align="left"><b><span>Referans No</span></b></p> </td> <td width="236"> <p align="left"><b><span>Proje Adı</span></b></p> </td> <td width="234"> <p align="left"><b><span>Başvuru Sahibi Adı</span></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="37"> <p align="left"><span>1</span></p> </td> <td width="112"> <p><span>TR72/19/TD/0047</span></p> </td> <td width="236"> <p><span>Python Yazılım Dili Ve Yapay Zekâ Eğitici Eğitimi</span></p> </td> <td width="234"> <p><span>Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="37"> <p align="left"><span>2</span></p> </td> <td width="112"> <p><span>TR72/19/TD/0050</span></p> </td> <td width="236"> <p><span>Çocuk Oynar; Sen Gözle; İstismarı Önle! </span></p> </td> <td width="234"> <p><span>Gemerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="37"> <p align="left"><span>3</span></p> </td> <td width="112"> <p><span>TR72/19/TD/0051</span></p> </td> <td width="236"> <p><span>Kahraman Çocuk Sevimli Hastane</span></p> </td> <td width="234"> <p><span>Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="37"> <p align="left"><span>4</span></p> </td> <td width="112"> <p><span>TR72/19/TD/0052</span></p> </td> <td width="236"> <p><span>Bilgi Güvenliği, Sertifikasyonu Ve Kişisel Verilerin Korunması Eğitimi</span></p> </td> <td width="234"> <p><span>Erciyes Teknopark A.Ş.</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="37"> <p align="left"><span>5</span></p> </td> <td width="112"> <p><span>TR72/19/TD/0054</span></p> </td> <td width="236"> <p><span>KTO Dijital Dönüşümle Kalite Artırımı Eğitim Ve Danışmanlık Projesi</span></p> </td> <td width="234"> <p><span>Kayseri Ticaret Odası</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="37"> <p align="left"><span>6</span></p> </td> <td width="112"> <p><span>TR72/19/TD/0055</span></p> </td> <td width="236"> <p><span>Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi Oluşturulması Danışmanlık Hizmeti</span></p> </td> <td width="234"> <p><span>Kayseri Gazeteciler Derneği</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="37"> <p align="left"><span>7</span></p> </td> <td width="112"> <p><span>TR72/19/TD/0057</span></p> </td> <td width="236"> <p><span>NETCAD Eğitimi</span></p> </td> <td width="234"> <p><span>Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürlüğü</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="37"> <p align="left"><span>8</span></p> </td> <td width="112"> <p><span>TR72/19/TD/0059</span></p> </td> <td width="236"> <p><span>Üretim Süreçlerinde Kalite Ve Verimlilik Odaklı Hassas Teknikler Ve Teknolojiler Eğitimi Ve Sertifikasyonu</span></p> </td> <td width="234"> <p><span>Sivas İŞGEM İş Geliştirme Merkezi Teknoloji Ve Girişim Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="37"> <p align="left"><span>9</span></p> </td> <td width="112"> <p><span>TR72/19/TD/0060</span></p> </td> <td width="236"> <p><span>Arıcılıkta Verimli Bal Ve Yenilikçi Arı Ürünleri Üretimi</span></p> </td> <td width="234"> <p><span>Özvatan İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğü</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="37"> <p align="left"><span>10</span></p> </td> <td width="112"> <p><span>TR72/19/TD/0061</span></p> </td> <td width="236"> <p><span>Kurumsal Temsil Eğitimi</span></p> </td> <td width="234"> <p><span>Sivas Valiliği</span></p> </td> </tr> </tbody></table> <p align="justify"><span></span></p> <p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><span>Sözleşmelerin imzalanması,<b><u>başarılı teknik destek taleplerinin Ajansın internet sitesinde yayınlanmasını müteakip 11 Ekim 2019 Cuma günü saat 17:00’a kadar</u></b>gerçekleşecektir. <span></span></span></p><p align="justify"><span><span><br></span></span></p> <p align="justify"><span>2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında başarılı bulunan başvuru sahiplerine Ajans tarafından yazılı olarak da bildirimde bulunulacaktır.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><b><span>Önemli:</span></b><span> Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin, matbu proje evraklarını da <b>2019 Teknik Destek Sözleşme Belgeleri </b>açıklama dosyasında belirtildiği şekilde hazırlayarak sözleşme imzalama aşamasında Ajans’a teslim etmek üzere hazırlamaları gerekmektedir. </span><span></span></p> <p align="justify"><br></p><div align="justify"><br></div> Teknofest'te Yerimizi Aldık <p align="justify"><span>Meslek Liselerinin teknoloji odaklı projelere olan duyarlılığını arttırmak, işbirliği ağları kurmak, destek verdiği yüksek teknolojili ürün içeren projeleri duyurmak ve TAKEOFF Uluslararası girişimcilik zirvesine katılan Beni İşim Girişim yarışmacılarının yanında yer almak amacı ile ORAN Kalkınma Ajansı Teknofest Festivaline katılım sağladı.</span></p><p align="justify"><br><span></span><span></span></p> <p align="justify"><span></span></p> <p align="justify"><span>Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın öncülüğünde organize edilen Teknofest teknoloji festivalinde Kalkınma Ajansları Genel Müdürü koordinasyonu ile hazırlanan ORAN standında, ASPİLSAN Enerji A.Ş. ile birlikte yer aldı. Fuarın ilk gününde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa VARANK, Kalkınma Ajansları stantlarını gezdi. Tüm projeleri tek tek dinledi. </span><span>ASPİLSAN Enerji A.Ş, robotik sistemler, evler ve mini elektrikli araçlarda kullanılmak üzere tasarladığı 3.75 kWh'lık Mini EDS ve jammer, telsiz, İHA'larda kullanilan BB-2590/U'nun tanıtımını yapma fırsatı buldu. Tüm bu ürünlerin elektronik devreleri, ORAN Kalkınma Ajansının desteğiyle kurulan kart dizgi hattında üretiliyor. Geçtiğimiz yıllarda Kayseri YDO aracılığı ile projesi ASPİLSAN'a sunulan Fırat Üniversitesinde yerli pil hücresi üzerine çalışan Lisans öğrencisi Nurettin ÇEK, firma yetkilileri ile yüz yüze görüşerek prototipini tanıtma imkanı buldu. Nurettin Çek'in pil hücresi fuarda oldukça ilgi gördü.<br> <br> </span><span></span></p> <p align="justify"><span>Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh BÜYÜKKILIÇ da standımızın ziyaretçileri arasında idi. BÜYÜKKILIÇ ile festival alanındaki önemli projeleri ORAN personeli ile birlikte ziyaret edildi. ORAN Kayseri Yatırım Destek Ofisi ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda 15 Meslek Lisemizin müdürleri ile Teknofes'teydi. "Geleceğim Mesleğim" teması kapsamında meslek lisesi Müdürleriyle sağlanan katılımla, önümüzdeki yıllarda meslek lisesi öğrencilerimizin festivale katılımını arttırmayı hedefleniyor.</span></p> <p align="justify"><span></span></p> <p align="justify"></p><div align="justify"><br></div><p align="justify"><br></p><br> Orta Anadolu Ekonomi Forumu Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN Kapanış Konuşması ile Tamamlandı <p align="justify"><span>Orta Anadolu Ekonomi Forumu, 3-4 Eylül 2019 tarihlerinde Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde Sivas Valiliği ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı bölge ortaklığında gerçekleştirildi.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><span></span></p><p align="justify"><span>“Sivas Kongresi’nin 100. Yılında, Bugün de Ekonomik Zafer İçin’ sloganıyla hayata geçirilen forumun onur konuğu olan T.C. Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN kapanış konuşmasını gerçekleştirdiler. Kapanış oturumuna TBMM Başkanı Mustafa ŞENTOP, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat KURUM, Milli Savunma Bakanı Hulusi AKAR, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ERSOY, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit TURHAN, Sivas Valisi Salih AYHAN, Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet YILMAZ, Sivas Belediye Başkanı Hilmi BİLGİN, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin KİLCİ, Forum İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ethem SANCAK, Özgencil Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şeref ÖZGENCİL ve il protokolü ile iş dünyası temsilcileri katılım sağladılar.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><span>Kapanış oturumu haricinde altı oturumun başarıyla tamamlandığı Orta Anadolu Ekonomi Forumu’nda ekonomiden, Endüstri 4.0’a, tarımdan, turizme kadar birçok konu detaylı biçimde tartışıldı. “Makroekonomik Gelişmeler Işığında Dünya ve Türkiye”, “Orta Anadolu Bölgesi’nde Ekonomi, Sanayi ve Büyüme”, “Rekabetçi Yerli Üretim Modeli Nasıl Kurulacak?, Yarına Nasıl Hazır Olabiliriz?”, “Tarım ve Hayvancılıkta Atılım Modeli Nasıl Kurulacak?”, “Sivas’ta Yatırım İmkanları ve Sivas’a Değer Katanlar” ve “Anadolu’da Turizm ve Bölgesel Kalkınma İlişkisi” başlıklı oturumlarda konularla ilgili bürokrat, iş dünyası temsilcisi, uzman ve STK temsilcileri, duayen moderatörler başkanlığında konuşmacı olarak yer aldılar. </span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><span>Oturumların açılış konuşmalarını Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir PAKDEMİRLİ, TİM Başkanı Sn. İsmail GÜLLE, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma ŞAHİN, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman KAAN ve ASKON Genel Başkanı Orhan AYDIN gerçekleştirdiler.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <div align="justify"><span>Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa IŞIK, Ajansımız Genel Sekreteri Ahmet Emin KİLCİ, Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir VAROL, Sivas YDO Koordinatörü Sinan DÜNDAR ve Uzman Yunus Emre ŞEKER ilgili oturumlarda panelist olarak yer aldılar. </span><br><span></span></div><br> Mesleki Ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü İmzalandı <p align="justify"><span>2019 yılında Kalkınma Ajanslarının “Mesleki Eğitim” teması altında faaliyetlerini önceliklendirmeleri sonrasında Kalkınma Ajansları ile İl Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliği ile mesleki eğitimin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapılması konusunda uzlaşılmıştır. Bu kapsamda Yozgat Valiliği öncülüğünde ORAN Kalkınma Ajansı ile Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi iş birliği protokolü imzalandı. İmza törenine Yozgat Valisi Sn. Kadir ÇAKIR ile birlikte ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin KİLCİ, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf YAZICI, ORAN Yozgat YDO Koordinatörü Timur YILDIZ ve ORAN Yozgat YDO Uzmanı Yasin ZİCİN katılım sağlamışlardır.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile bölgede Mesleki Eğitimin öneminin gerek öğrenciler, gerek işverenler ve gerekse de ebeveynler tarafından doğru anlaşılması adına 2019 yılında Yozgat Valiliği öncülüğünde ‘’Mesleki Ve Teknik Eğitim’’ teması özelinde çalışmalar yürütülecektir. </span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><span>Bu kapsamda Özel sektördeki gelişmelerin öğrencilere daha hızlı ve etkili bir şekilde aktarılabilmesi için mesleğinde isim yapmış yerli ya da yabancı saha deneyimi olan ustaların meslek okullarında kısa süreli eğitimler/tecrübe aktarımı/teknik gezi/iş başı buluşmaları gibi faaliyetlerin düzenlenmesi sağlanacaktır.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><span>İmzalanan protokol ayrıca aşağıdaki ana konuları kapsamaktadır;</span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><span><span>·<span> </span></span></span><span>Mesleki ve teknik eğitime atfedilen değerin artırılması</span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><span><span>·<span> </span></span></span><span>Mesleki ve teknik eğitimde rehberlik erişim imkanlarının artırılması</span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><span><span>·<span> </span></span></span><span>Yeni nesil müfredatların geliştirilmesi</span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><span><span>·<span> </span></span></span><span>Eğitim ortamları ve insan kaynaklarının geliştirilmesi</span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><span><span>·<span> </span></span></span><span>Mesleki ve teknik eğitimde eğitim-istihdam-üretim ilişkisinin güçlendirilmesi</span></p> <p align="justify"><span></span></p> <p align="justify"><span></span></p> <p align="justify"></p><div align="justify"><br></div> Orta Anadolu Ekonomi Forumu Sivas’ta Düzenleniyor <p align="justify"><span>Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN’ın onur konuğu olarak katılacağı Orta Anadolu Ekonomi Forumu 3-4 Eylül 2019 tarihlerinde Sivas’ta Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde düzenleniyor. </span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><span>Sivas Valiliği ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen etkinlik Sivas Belediyesi, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası katkılarıyla ‘Sivas Kongresi’nin 100. Yılında, Bugün de Ekonomik Zafer İçin’ sloganıyla hayata geçiriliyor. </span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><span>Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa VARANK, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat ALBAYRAK, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir PAKDEMİRLİ, Ticaret Bakanı Ruhsar PEKCAN, TİM Başkanı İsmail GÜLLE, Bakanlığımız Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış YENİÇERİ’nin katılması beklenen forum, ilgili kurum ve kuruluş yöneticilerini, alanında uzman ulusal/uluslararası konuşmacıları ve gazetecileri, bölgenin yerel yöneticilerini, sanayicilerini, iş insanlarını ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiriyor. </span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><span>Sivas Valisi Salih AYHAN, Sivas Milletvekili ve 25. Dönem TBMM Başkanı İsmet YILMAZ, Sivas Belediye Başkanı Hilmi BİLGİN ve Forum İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ethem SANCAK’ın açılış konuşmalarını gerçekleştireceği forumda “<span>Makroekonomik Gelişmeler Işığında Dünya ve Türkiye”, “Orta Anadolu Bölgesi’nde Ekonomi, Sanayi ve Büyüme”, “Rekabetçi Yerli Üretim Modeli Nasıl Kurulacak?, Yarına Nasıl Hazır Olabiliriz?”, “Tarım ve Hayvancılıkta Atılım Modeli Nasıl Kurulacak?”, “Sivas’ta Yatırım İmkanları ve Sivas’a Değer Katanlar” ve “Anadolu’da Turizm ve Bölgesel Kalkınma İlişkisi” başlığındaki altı oturumun ardından, kapanış konuşmasını Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN gerçekleştirecektir. </span></span></p><p align="justify"><span><span><br></span></span></p> <p align="justify"><span>Orta Anadolu Ekonomi Forumu’nun programı için aşağıdaki linki, detaylar için web adresini ziyaret edebilirsiniz. <span></span></span></p> <p align="justify"><br></p><p align="justify">Program <a href="http://oran.org.tr/images/dosyalar/Sivas_Taslak_Program.pdf" target="_blank">Linki</a></p><p align="justify"><br></p> <p align="justify"><span><a href="http://www.ortaanadoluekonomiforumu.org/" target="_blank">www.ortaanadoluekonomiforumu.org</a></span></p><div align="justify"><br></div><br> Yozgat Belediyesi Tanıtım Projesinde Proje Ekibine Moderasyon Eğitimi <div align="justify"><div dir="auto">Yozgat Belediyesi tarafından 30 Ağustos - 1 Eylül 2019 tarihleri arasında 81 ilden genç elçilerin ağırlanacağı Yozgat’ın genç elçileri projesi kapsamında her ilden Yozgat’ı görmemiş bir kişi Yozgat’a geliyor. Projede yapılacak olan çalıştay için proje ekibine Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Yasin ZİCİN ile birlikte Miralay Şerif Bey konağında moderasyon eğitimi verildi. Proje Koordinatörü ve Yozgat Belediye Meclis Üyesi Sümeyye AKBULUT "Belkıs Hanım'a ve değerli ekibine başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.</div></div><div dir="auto" align="justify"><br></div><br> Fizibilite Destek Programı Temmuz Ayı Başvuru Sonuçları Açıklandı <p style="text-align: justify;"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2019 Yılı Fizibilite Destek Programı’na yapılan başvurular, ORAN Ağustos Ayı Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilerek sonuçlandırılmıştır. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Buna göre, aşağıda bilgileri yer alan proje başvuru sahipleri destek almaya hak kazanmıştır. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kamuoyuna saygıyla duyurulur.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="text-align: justify;"> <tbody><tr> <td width="143"> <p align="center"><b><span>Referans No</span></b></p> </td> <td width="271"> <p align="center"><b><span>Proje Adı</span></b></p> </td> <td width="206"> <p align="center"><b><span>Başvuru Sahibi Adı</span></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="143"> <p><span>TR72/19/FZD/0001</span></p> </td> <td width="271"> <p><span>Kayseri Ticaret Borsası Çağdaş ve Modern Borsa Merkezi</span></p> </td> <td width="206"> <p><span>Kayseri Ticaret Borsası</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="143"> <p><span>TR72/19/FZD/0002</span></p> </td> <td width="271"> <p><span>Uluslararası Onaylı Uçak Bakım Merkezi Projesi </span></p> </td> <td width="206"> <p><span>2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü</span></p> </td> </tr> </tbody></table> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span><br></span></b></p><p style="text-align: justify;"><b><span><br></span></b></p><p style="text-align: justify;"><b><span>Önemli: </span></b><span>Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin, Ajans tarafından yapılacak resmi bildirimin kendilerine ulaşmasına müteakiben 5 iş günü içerisinde Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’nde (KAYS) hazırlanan proje başvuru formu ve destekleyici belgelerden oluşan proje dosyasını (1 asıl, 1 suret halinde) Ajans’a teslim etmeleri gerekmektedir.</span></p> GETHAM ve KALİTTO Ziyareti <p style="text-align: justify;"><span>Sivas OSB Müdürlüğü tarafından güdümlü proje olarak Ajansımıza sunulan Sivas İnovasyon Merkezi Projesi kapsamında Gaziantep’deki iyi uygulamalar yerinde incelendi. Programa Ajans Genel Sekreteri Ahmet Emin KİLCİ, Sivas YDO Koordinatörü Sinan DÜNDAR, Uzman Yunus Emre ŞEKER ile Sivas OSB Müdürü Emre TORUN, Sivas Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu ekibi katılım sağladı. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>İlk olarak Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında AB fonuyla kurulan Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM) ziyaret edildi. Genel Müdür Onur AKAR’dan merkezin işleyişi ve iş modeli hakkında bilgi alan heyet, son olarak birimleri inceledi. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <span><div style="text-align: justify;">Daha sonra Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kalyoncu Teknoloji Transfer Ofisi’ni ziyaret eden heyet, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY ve merkez temsilcileri Mehmet Mete YILMAZ ve Nesli DEMİRCİOĞLU’ndan bilgi aldılar. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı CMDP kapsamında desteklenen Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi ziyaret edildi.</div></span> Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Sayın Barış YENİÇERİ Kayseri’deydi. <p style="text-align: justify;"><span style="white-space:pre"> </span>Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Sayın Barış YENİÇERİ, Türkiye’nin ilk yerli pil üretimini yapan ve yapacağı yeni yatırımlarla Li-İyon pil üretimine geçecek olan ASPİLSAN’a ziyarette bulundu. ASPİLSAN Genel Müdürü Ferhat ÖZSOY, şirketin faaliyetleri hakkında sunum gerçekleştirdi. Fabrikanın gezilmesinin ardından Genel Müdürümüz Sayın Barış YENİÇERİ; Kayseri Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil AKÇADIRCI, TSE Kayseri Bölge Koordinatörü Mahmut ULAŞ, KOSGEB Kayseri İl Müdürü Ahmet ÖZBEKLER ve Genel Sekreterimiz Ahmet Emin KİLCİ tarafından il ekonomisi ve kurum faaliyetleri hakkında bilgilendirildi. Ardından ajans personeli ile tanışma ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün faaliyetleri hakkında istişare toplantısı yapıldı. Genel Müdürümüz burada yaptığı konuşmada; Kalkınma Ajanslarının 2020 yılı itibariyle daha dinamik, daha efektif, bölgemizin ve ülkemizin kalkınması için öncü kurumlar olmasını beklediklerini, ajans personelinin ise her alanda bilgi ve fikir üreterek üzerindeki sorumlulukların hakkını vermesini beklediklerini belirtti.</p> Yozgat Valisi Sn. Kadir ÇAKIR, Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası Projesini Yerinde İnceledi <p style="text-align: justify;"><span>Ajans tarafından desteklenen Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası projesi için Yozgat Valisi Sn. Kadir ÇAKIR, Yozgat Belediye Başkanı Celal KÖSE, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli Yozgat TSO Başkanı Sinan ÇELİK ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Nazif YILMAZ incelemelerde bulunarak basını bilgilendirdi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Güdümlü Proje Bedeli 11.989.000 TL olan projenin bedelinin 8.991.750 TL'si ORAN tarafından, 2.997.250 TL'lik tutarı Yozgat İl Özel&nbsp;</span>İdaresi tarafından karşılanacağı bildirildi. Yozgat Valisi Sn Kadir ÇAKIR bu süreçte emeği geçen başta Orta Anadolu Kalkınma Ajansı olmak üzere tüm kurumlara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Yozgat Belediye Başkanı Celal KÖSE ise Yozgat-Sorgun arasında tahsisinde sona gelinen 90 dönüm arazinin hem Yozgat’ın komşu illerine hem de kendi ilçelerine yakınlığına değindi.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Mera vasfından yatırım alanına çevrilmesi noktasında çalışmaların süratle devam ettiği ve sona yaklaşıldığını da Yozgat Valisi Sn Kadir ÇAKIR ifade ederek basın mensuplarına katılımlarından dolayı teşekkür etti.</p> 2019 Yılı 2. Dönem Teknik Destek Sözleşmeleri İmzalandı <p style="text-align: justify;"><span>2019 Yılı Teknik Destek Programı Mayıs-Haziran döneminde destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ile teknik destek sözleşmeleri imzalandı. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Sözleşmelerin imzalanmasından sonraki aşamada, teknik destek hizmet satın alma süreci ve uygulama süreci gerçekleşecektir.<span> </span></span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>Sözleşme İmzalanan Kurumlar: </span></b></p><p style="text-align: justify;"><b><span><br></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Sivas Belediye Başkanlığı </span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Kayseri Sanayi Odası</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Doğanşar Kaymakamlığı</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Yozgat İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Kocasinan İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğü</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>KAYMEK Kayseri Mesleki Eğitim Ve Kültür A.Ş.</span><span></span></p> ORAN'dan Bölgemize 60 Milyon TL Destek <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 13px; color: rgb(79, 79, 79); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px; font-variant-ligatures: no-common-ligatures; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"></p><p><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Ağustos Ayı Toplantısı Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında yapıldı.</span></p><p><span><br></span></p><p><span>Sivas Valiliğinde yapılan toplantıya, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Yönetim Kurulu Üyeleri Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyük Kılıç, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, Yozgat TSO Başkanı Sinan Çelik ve ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ile diğer yetkililer katıldı.</span></p><p><span><br></span></p><p><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanlığını devralan Sivas Valisi Salih Ayhan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada; ajansın sunduğu destek ve hibeler hakkında bilgiler verdi.</span></p><p><span><br></span></p><p><span>Vali Ayhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan görüşmeler neticesinde ülkemizdeki tüm Kalkınma Ajanslarının 2019 yılı teması olarak “Geleceğim Mesleğim” sloganı altında mesleki eğitimin altyapısının ve niteliğinin geliştirilmesi olarak belirlendiğini söyledi.</span></p><p><span><br></span></p><p><span>Bu doğrultuda ORAN olarak Kayseri, Yozgat ve Sivas İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile bir süredir devam eden çalışmalar neticesinde 2019 yılı eğitim-öğretim yılının başlaması ile beraber eğitim, konferans, okul eşleşmeleri, sanayi-meslek lisesi buluşmaları, meslek liselerinin etkin tanıtımı gibi çeşitli alanlarda faaliyetler yapılmasının planlandığını söyledi.</span></p><p><span><br></span></p><p><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Sivas Valisi Salih Ayhan, basın toplantısının devamında;</span></p><p><span><br></span></p><p><span>"AGRO Sivas Tarım Fuarının bu yıl 6.sı düzenlenecek olup ilimizin tarımsal çıktılarının ve tanıtımının yapılacağı önemli bir arena olması yönünde çalışmalar devam etmektedir. ORAN Kalkınma Ajansı olarak bu fuara verebileceğimiz destek konusu da bugünkü toplantıda gündem maddelerimiz arasında yer almaktadır.</span></p><p><span><br></span></p><p><span>Antalya’da Ekim ayında düzenlenecek olan YÖREX Fuarına da yine illerimiz Ticaret ve Sanayi Odaları olarak katılım sağlayacağız. Bu konuda da Ajans olarak illerimizin coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtımının yapılması anlamında YÖREX fuarına katılım sağlama konusu Yönetim Kurulu Toplantısında görüşülecektir.</span></p><p><span><br></span></p><p><span>Fizibilite Destek programı ve Teknik Destek Programında başvurular ise alınmaya devam etmektedir. Fizibilite programı ile kar amacı gütmeyen kurumlar(Kamu kurumları, belediyeler, STK’lar, OSB’ler ve kooperatifler gibi) tarafından yapılacak olan başvurular ile yatırım fikirlerinin fizibilitesinin hazırlanması için&nbsp;<span>150 bin&nbsp;</span>TL’ye kadar, teknik destek programı ile de kurumların kurumsal kapasite gelişimi için ihtiyaç duydukları eğitim ve danışmanlık desteği 50 bin TL’ye kadar karşılanabilecektir. Her iki program için de kurumlarımızın başvurularını yapmalarını ve özellikle insan kaynağı kalitesinin artırılması anlamında teknik destekten faydalanmalarını bekliyoruz. Fizibilite desteği&nbsp;<span>29 Ağustos’a</span>kadar, teknik destek ise yıl sonuna kadar başvurulara açık olacaktır.</span></p><p><span><br></span></p><p><span>2019 yılı mali destek programı konusunda Ajans Genel Sekreterliğinin yapacağı öneri de bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında karara bağlanacak olup birkaç ay içinde yeni programın ilanı için hazırlıklar tamamlanmış olacaktır.</span></p><p><span><br></span></p><p><span><span><span><span>Değerli Basın Mensupları,</span></span></span></span></p><p><span><span><span><span><br></span></span></span></span></p><p><span>Bilindiği üzere Ajansın güdümlü proje mantığı ile vermiş olduğu destekler var ve bu anlamda Sivas ilinde “ Kangal Köpeği Üretim ve Satış Merkezi” ve “ Sivas OSB İnovasyon Merkezi” güdümlü proje fikirleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da onaylanmış ve fizibilite çalışmaları devam etmektedir. Yıl sonuna kadar her iki proje için de sözleşmelerin imzalanması planlanmaktadır.</span></p><p><span><br></span></p><p><span>Kayseri’de Kayseri OSB’nin başvuru sahibi olduğu “Fuar ve Kongre Merkezi” projesi ise uygulanmaya devam etmekte olup 2020 yılında Kayseri’de fuar merkezinin tam teşekküllü olarak açılması hedeflenmektedir.</span></p><p><span><br></span></p><p><span>Yine Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Sanayi Odası ortaklığı ile “Verimlilik Koordinasyon Ofisleri” projesi ile bölgedeki uygun sektörlerdeki firmaların verimliliğini artırmak ve maliyetlerini düşürmek planlanmaktadır.</span></p><p><span><br></span></p><p><span>Yozgat ilimizde ise “Yozgat Hayvan Hastanesi ve Borsası” projesinin proje başvurusu işlemleri devam etmekte olup yakın zamanda neticeye ulaşılması beklenmektedir. Yine Yozgat ilinde Sarıkaya ve Sorgun ilçelerinin jeotermal kaynaklarının tek elden yönetiminin sağlanması amacıyla “Jeotermal Su toplama ve Dağıtım Merkezi” projesinin de fikri Bakanlıkça onaylanmış ve fizibilite çalışmaları devam etmektedir.</span></p><p><span><br></span></p><p><span><span><span><span>Bölgemize 60 Milyon TL Destek Sunulacak</span></span></span></span></p><p><span><span><span><span><br></span></span></span></span></p><p><span>“Cazibe Merkezleri Destekleme Programı” kapsamında ise Sivas İlimiz için “Kale Projesi” ve “ Hamidiye Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi” projesinin sözleşmeleri imzalanmış ve uygulamaları devam etmektedir. Bu anlamda güdümlü projeler ve CMDP projeleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ORAN olarak Bölgemize toplamda&nbsp;<span>60 Milyon TL</span>’ye yakın bir destek sağlanmış olacaktır.</span></p><p><span><br></span></p><p><span>Ajansımızın çalışmalarının Bölge illerimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ederim” diyerek sözlerini tamamladı.</span></p><p><span><br></span></p><p><span>Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanıldığı toplantının sonunda, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Başkanlığı görevini bir yıldır yürüten ve görev süresi dolan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’a Vali Salih Ayhan tarafından bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı plaket takdimi de yapılarak teşekkür edildi.</span></p><br><p></p> ORAN - KAYSO Teknik Destek Sözleşmesini İmzaladı <p style="text-align: justify;"><span>Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) arasında, Kayseri’deki Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin niteliğini artırmaya yönelik eğitim sözleşmesi 2019 Yılı Teknik Destek Programı Mayıs-Haziran Dönemi kapsamında imzalandı.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kayseri’de kurulu bulunan Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerimizin niceliğinin ve niteliğinin artırılmasına yönelik bir takım çalışmalar yürüttüklerini açıklayan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet BÜYÜKSİMİTÇİ, ilk olarak KAYSO bünyesinde bir Koordinasyon Ofisi kurduklarını söyledi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Bu ofis aracılığı ile Kayseri’de ki Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile ortak toplantılar yapmaya başladıklarını anlatan Başkan BÜYÜKSİMİTÇİ, “Üretimde fark oluşturabilmenin ve kalıcı olabilmenin temel dayanağının Ar-Ge/Tasarım faaliyetlerinde bulunmak olduğu düşüncesinden hareketle, bu toplantılarda Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerimizin öncelikli ortak ihtiyaçlarının eğitim olduğunu tespit ettik. Bu konuda gerekli anket çalışmalarını yaparak ihtiyaç olan eğitimleri belirledik. Bu doğrultuda bir proje hazırlayarak kalkınma ajansımıza sunduk. Başvurumuz ORAN tarafından uygun görüldü ve bugün bu projemizin protokolünü imzaladık” dedi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin KİLCİ “ORAN tarafından desteklenen proje kapsamında; 12 Ar-Ge ve 2 Tasarım Merkezi çalışanı yaklaşık 60 kişiye 3 grup halinde eğitimler verilecektir” dedi. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>İmza töreninde; ORAN ve KAYSO işbirliği içinde firmalarımızın ihtiyaçları doğrultusunda projeler hazırlamaya devam edileceği belirtildi. Firmalarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi ilimizin ve bölgemizin kalkınmasına dolayısı ile ülkemizin kalkınması katkı sağlayacaktır denildi.</span></p> Sosyal Çalışma Programı Değerlendirildi <p style="text-align: justify;"><span>Üniversite öğrencilerinin bir yandan kamu kurumlarında toplumsal faydası olan işlerde çalışabilecekleri, diğer yandan mesleki niteliklerini geliştirebilecekleri program olan Sosyal Çalışma Program (SÇP) kapsamında Ajansımızda çalıştırılan öğrenciler hakkında istişare yapılarak, oryantasyon sürecinde uygulanan programların verimliliği İŞKUR müdürü Taner YILDIZ’ın katılımıyla değerlendirildi. Gerçekleştirilen toplantı; genel çerçevede çalışma disiplini, kamu kurumunda çalışma kültürü ve kalkınma ajansının çalışma usul ve esasları çerçevesi ve uygulanan faaliyetlerin öğrencilere katkısını içermektedir.</span></p> Yozgat YDO’dan Etkili Rapor Hazırlama Teknikleri Eğitimi <p style="text-align: justify;"><span>Üniversite öğrencilerinin bir yandan kamu kurumlarında toplumsal faydası olan işlerde çalışabilecekleri, diğer yandan mesleki niteliklerini geliştirebilecekleri program olan Sosyal Çalışma Program (SÇP) kapsamında Yozgat Yatırım Destek Ofisinde çalışan 5 kişiye <span></span><span></span>“<b>Etkili Rapor Hazırlama Teknikleri</b>” eğitimi 1 gün süreyle 23/07/2019 tarihinde YDO uzmanı Memiş SEZEN tarafından verilmiştir. Eğitimde rapor hazırlamanın bütün aşamaları katılımcılara uygulamalı bir şekilde aktarılmış olup, eğitimde öğrenmeyi kolaylaştırıcı çeşitli metotlar uygulanmıştır.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Ajansımız bu tür eğitim faaliyetleriyle SÇP kapsamında olan katılımcıların beşeri kapasitesini artırmaya yönelik eğitimler vermeye devam edecektir.</span></p> Benim İşim Girişim Yarışmacılarından Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’ne Ziyaret <p style="text-align: justify;">Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Erciyes Üniversitesi Teknopark işbirliğinde düzenlenen Benim İşim Girişim Teknolojik tabanlı iş fikri yarışmasının ilk iki döneminde başarı elde eden Medikal projeleri geliştiren girişimci takımlar, Kayseri Yatırım Destek Ofisi ve Teknopark Sera Kuluçka Merkezi ile birlikte Kayseri İl Sağlık Müdürü sayın Ali Ramazan BENLİ’yi ziyaret ettiler. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Benim İşim Girişim yarışmasının birinci ve ikinci döneminde prototip geliştirme ödülüne hak kazanan takımların projeleri; parmak eklemi bozukluklarının tedavisi, yeni nesil EKG,<span> </span>giyilebilir hasta takibi, yapay zeka ile anestezi ve idrar enfeksiyon testi gibi birbirinden farklı alanlar içeriyor.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Prototiplerini daha da geliştirmek isteyen ve konu ile alakalı verilere ihtiyaç duyan girişimci takımlar, İl Müdürlüğüne yapılan ziyarette sorularına cevap aradılar ve konun ile alakalı iletişim ağlarını genişletme fırsatı buldular. Çok verimli geçen toplantıda Benli, girişimci takımlara yakın ilgi gösterdi.</p> Türkiye’de Sosyal Girişimciliğin Yaygınlaştırılmasına ORAN da Katkı Sağlayacak <p style="text-align: justify;">Sosyal girişimcilerin ve sosyal girişimlerin ihtiyaç duydukları desteği sağlamak ve onları sivil toplum örgütleri, kamu kurumları, özel sektör ve aktif vatandaşlar ile ortak bir ağda buluşturmayı hedefleyen <b>Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Projesi</b> kapsamında düzenlenen eğitmen eğitimine, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından da katılım sağlandı. <span></span></p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Ajans uzmanı Tuba UZUNOĞLU’nun katıldığı ve 4 gün süren eğitimde; sosyal girişimcilik ve sosyal inovasyon, sosyal girişimcilerin farklı modelleri, örgütlenme tipleri ve örnekleri, Türkiye’de sosyal girişimcilik ekosistemi ve aktörleri konularında çalışmalar gerçekleştirildi. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Eğitim sonunda Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı’nın bir parçası olan eğitmenler Eylül ayından itibaren illerinde sosyal girişimcilik alanında eğitimler vermeye başlayacaktır. Eğitim takvimleri ilerleyen zamanlarda web sitemizden duyurulacaktır. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><b><i>Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Hakkında…</i></b></p><p style="text-align: justify;"><b><i><br></i></b></p> <p style="text-align: justify;">Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı, toplumsal sorunları tespit edip bu sorunlara sürdürülebilir çözümler sunmayı hedefleyen sosyal girişimciler, aktif vatandaşlar, kamu kuruluşları ve özel kurumları buluşturan ve desteklemeyi amaçlayan bir harekettir. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) kapsamında, Sivil Toplum Destek Programı - Kamu ve STK’lar Arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı altında yürütülen proje; Vehbi Koç Vakfı liderliğinde; Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu, Ashoka Türkiye, Sosyal İnovasyon İnisiyatifi Derneği, Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yenilikçi Çözümler Derneği, TED Üniversitesi, Mozaik Foundation ve Social Enterprise UK ortaklığındadır. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Projede; Ankara, İstanbul, Bursa, Van, Gaziantep, Samsun ve Kayseri illerinde yürütülecek olup bu şehirlerde faaliyet gösteren Abdullah Gül Üniversitesi, Ankara Kalkınma Ajansı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Nilüfer Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iştirakçi ortaklar olarak projeye destek vermektedirler.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Detaylı bilgi için <a href="https://sosyalgirisimcilikagi.org/" target="_blank">https://sosyalgirisimcilikagi.org</a>&nbsp;web sitesini ziyaret edebilirsiniz.</p> 2019 Yılı Teknik Destek Programı Mayıs-Haziran Dönemi Başvuru Sonuçları <p style="text-align: justify;"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında, Mayıs-Haziran döneminde yapılan başvuruların değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Buna göre başarılı bulunarak destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri şöyledir: </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="text-align: justify;"> <tbody><tr> <td width="32"> <p align="left"><a name="RANGE!A1"><b><span>S. N.</span></b></a><b><span></span></b></p> </td> <td width="133"> <p align="left"><b><span>Referans No</span></b></p> </td> <td width="268"> <p align="left"><b><span>Proje Adı</span></b></p> </td> <td width="187"> <p align="left"><b><span>Başvuru Sahibi Adı</span></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="32"> <p align="left"><span>1</span></p> </td> <td width="133"> <p align="left"><span>TR72/19/TD/0029</span></p> </td> <td width="268"> <p align="left"><span>Doğanşar'da Kamu İhale Kanunu Eğitimi</span></p> </td> <td width="187"> <p align="left"><span>Doğanşar Kaymakamlığı</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="32"> <p align="left"><span>2</span></p> </td> <td width="133"> <p align="left"><span>TR72/19/TD/0032</span></p> </td> <td width="268"> <p align="left"><span>Drone (İHA) İle Tarımsal Arazilerin Etkin Kontrolü İçin Personel Eğitim Projesi</span></p> </td> <td width="187"> <p align="left"><span>Yozgat İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="32"> <p align="left"><span>3</span></p> </td> <td width="133"> <p align="left"><span>TR72/19/TD/0033</span></p> </td> <td width="268"> <p align="left"><span>Sen Değişirsen, Dünya Değişir</span></p> </td> <td width="187"> <p align="left"><span>Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="32"> <p align="left"><span>4</span></p> </td> <td width="133"> <p align="left"><span>TR72/19/TD/0036</span></p> </td> <td width="268"> <p align="left"><span>Sivas Belediyesi İşletmelerinin Hizmet Kalitesinin Artırılması </span></p> </td> <td width="187"> <p align="left"><span>Sivas Belediye Başkanlığı </span></p> </td> </tr> <tr> <td width="32"> <p align="left"><span>5</span></p> </td> <td width="133"> <p align="left"><span>TR72/19/TD/0037</span></p> </td> <td width="268"> <p align="left"><span>AR-GE/Tasarım Merkezleri Koordinasyonunda Kayseri Modeli: Ortak Eğitimler-1</span></p> </td> <td width="187"> <p align="left"><span>Kayseri Sanayi Odası</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="32"> <p align="left"><span>6</span></p> </td> <td width="133"> <p align="left"><span>TR72/19/TD/0038</span></p> </td> <td width="268"> <p align="left"><span>Sanayi Keneviri Yetiştiriciliğini Geliştirme Ve Yaygınlaştırma</span></p> </td> <td width="187"> <p align="left"><span>Kocasinan İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğü</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="32"> <p align="left"><span>7</span></p> </td> <td width="133"> <p align="left"><span>TR72/19/TD/0039</span></p> </td> <td width="268"> <p align="left"><span>Bilişim Kurslarında Görev Alan Eğitimcilerin Siber Güvenlik Eğitimi</span></p> </td> <td width="187"> <p align="left"><span>KAYMEK Kayseri Mesleki Eğitim Ve Kültür A.Ş.</span></p> </td> </tr> </tbody></table> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;">Sözleşmelerin imzalanması,&nbsp;<b><u>başarılı teknik destek taleplerinin Ajansın internet sitesinde yayınlanmasını müteakip 2 Ağustos Cuma 2019 günü saat 17:00’a kadar&nbsp;</u></b>gerçekleşecektir.</p> <p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında başarılı bulunan başvuru sahiplerine Ajans tarafından yazılı olarak da bildirimde bulunulacaktır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span><br></span></b></p><p style="text-align: justify;"><b><span>Önemli:</span></b><span> Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin, matbu proje evraklarını da <b>2019 Teknik Destek Sözleşme Belgeleri </b>açıklama dosyasında belirtildiği şekilde hazırlayarak sözleşme imzalama aşamasında Ajans’a teslim etmek üzere hazırlamaları gerekmektedir. </span><span></span></p> <p align="left" style="text-align: justify;"><br></p> Yozgat Yatırım Destek Ofisinden Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi <p style="text-align: justify;">Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü - Yozgat Şube Müdürlüğü ve Yozgat E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünün <span>talebi üzerine Yozgat Yatırım Destek Ofisi çalışma ofisi olan Miralay Şerif Bey Konağı’nda düzenlenen Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi 17 kişinin katılımı ile 11-12/07/2019 tarihleri arasında 2 gün süre ile Yozgat Yatırım Destek Ofisi uzmanı Memiş SEZEN tarafından verilmiştir. Eğitimde Proje Döngüsü Yönetiminin bütün aşamaları katılımcılara uygulamalı bir şekilde aktarılmış olup, eğitimde öğrenmeyi kolaylaştırıcı çeşitli metotlar uygulanmıştır.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Ajansımız bu tür eğitim faaliyetleri ile TR72 bölgesindeki kurumların kurumsal kapasitesini ve proje kültürünü artırmayı hedeflenmekte olup, bu hedefler doğrultusunda eğitimler vermeye devam edecektir.</span></p> <p></p> Sivas Ekibinden İyi Uygulama Örneği Ziyareti <p style="text-align: justify;"><span>Sivas İl Özel İdaresi tarafından Ajansımıza sunulan Sivas Kangal Köpeği Araştırma, Eğitim ve Satış Merkezi Projesi kapsamında 9 Temmuz 2019 tarihinde Emniyet Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi’ne (KEM) iyi uygulama ziyareti gerçekleştirildi. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Sivas YDO organizasyonunda gerçekleştirilen ziyarete Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzmanları, Sivas Valiliği ve İl Özel İdaresi temsilcileri katılım sağladı. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı KEM Şube Müdürlüğü yetkilileri ve eğitmenlerin katıldığı toplantıda, merkezin çalışma yapısı, eğitim faaliyetleri, bu alandaki teknolojik gelişmeler ve akreditasyon koşulları ilgili bilgi alış verişi gerçekleştirildi. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <span><div style="text-align: justify;">Projeden memnuniyetlerini belirten merkez yetkilileri ilerleyen dönemde olası işbirliği faaliyetleri için istekli olduklarını belirttiler.</div></span> Meslek Liselerinde “Geleceğim Mesleğim” Dönemi <p style="text-align: justify;"><span>Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen Meslek Liselerinde dönüşüm ve bu okulların iş dünyasındaki önemi konusunda farkındalığın arttırılması teması çerçevesinde, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı da TR72 Bölgesi Meslek liselerine yönelik projelerini hayata geçirmek için çalışmalarını hızlandırdı.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Öncelikli olarak Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan koordinasyon toplantısı sonrası, Ajans binasında yapılan ikinci toplantıda&nbsp;<span>projenin detayları konuşuldu.</span>Planlanan süreçte bir aksaklık olmadığı takdirde 2019-2020 yılında; Meslek liselerinin tanıtımı, önemi, öğrenci ve öğretmenlerin sosyal ve teknik kapasitelerinin arttırılması ve proje yazma kültürlerinin geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması, özel sektör ile Meslek Liseleri arasındaki koordinasyonun arttırılması ve bu okullardan mezun olan iş sahiplerinin öğrencilere tanıtılması amacı ile ORAN Kalkınma Ajansı ve Kayseri, Sivas ve Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin ortaklığında bir dizi eğitim, seminer, fuar katılımı ve teknik<span></span>gezi düzenlenmesi planlanmaktadır.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Projenin eğitim-öğretim sezonunun açılışından önce başlatılabilmesi için, proje hazırlık toplantıları Sivas ve Yozgat illerinde de devam edecektir.</span></p> “TET Ar-Ge Proje Pazarı 8” için Başvurular Başladı <p style="text-align: justify;">Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği tarafından İstanbul Kongre Merkezi’ nde düzenlenecek <strong>“TET Ar-Ge Proje Pazarı 8” için Başvurular Başladı!</strong></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">AR-GE Proje Pazarı vasıtasıyla Elektrik Elektronik ve Bilişim Sektörü’nün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatının sürdürülebilir kılınması, Üniversite-Sanayi işbirliği kültürünün yaygınlaştırılması amacı ile AR-GE projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, üniversiteler, AR-GE kuruluşları ve teknopark çalışanları ile araştırmacıları bir araya getirerek aralarındaki iletişimi artırmak, AR-GE destek programlarına başvurulmasına destek olmak, sanayii ihtiyaçları ile buluşmaya katkı sağlayacak ortak proje önerilerinin oluşturulması hedeflenmektedir.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Kategoriler</p><p style="text-align: justify;"><br></p><ul><li style="text-align: justify;">Akıllı Binalar ve Çevre</li><li style="text-align: justify;">Akıllı Enerji</li><li style="text-align: justify;">Akıllı Sağlık ve Medikal</li><li style="text-align: justify;">Akıllı Ulaşım ve Ulaşım Araçları</li><li style="text-align: justify;">Diğer Akıllı Uygulamalar</li></ul><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Ödüller</p><p style="text-align: justify;"><br></p><ul><li style="text-align: justify;">Birincilik Ödülü : 20.000 TL</li><li style="text-align: justify;">İkincilik Ödülü : 10.000 TL</li><li style="text-align: justify;">Üçüncülük Ödülü : 7.500 TL</li></ul><p></p><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Son Başvuru Tarihi: 31 Temmuz 2019</div><div style="text-align: justify;">Etkinlik Yeri: İstanbul Kongre Merkezi</div><div style="text-align: justify;">Etkinlik Tarihi : 30 – 31 Ekim 2019</div><p></p><p style="text-align: justify;">Detaylı bilgi ve başvuru için&nbsp;<a href="http://www.tetprojepazari.org/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">tıklayınız</a></p> Sivas İŞGEM Projesi Denetim Toplantısı Gerçekleştirildi <p style="text-align: justify;"><span>Rekabetçi Sektörler Programı altında Avrupa Birliği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ortak finanse edilen, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı liderliğinde Sivas İl Özel İdaresi, Sivas Belediyesi, Sivas TSO ve Sivas OSB Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilen Sivas İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Projesi sonucunda oluşturulan ve Sivas İŞGEM A.Ş. tarafından yönetilen merkez, Avrupa Sayıştayı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri tarafından ziyaret edildi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Sivas İŞGEM A.Ş. ev sahipliğinde gerçekleştirilen denetim toplantısına Avrupa Sayıştayı temsilcilerinin yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzmanları, İŞGEM ekibi, proje paydaşları ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Sivas YDO çalışanları katılım sağladılar.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;">Firma ziyaretleri ardından son bulan toplantıda, tüm katılımcılar İŞGEM’in Sivas’ın girişimcilik altyapısını güçlendirdiğini vurguladılar.</p> Benim İşim Girişim Yarışmasının İki Projesi, Network için ABD'deydi <p style="text-align: justify;">ORTA Anadolu Kalkınma Ajansı ve Erciyes Teknopark işbirliğinde düzenlenen ve SERA Kuluçka Merkezi ve Kayseri YDO Koordinatörlüğünde yürütülen Benim İşim Girişim Teknolojik tabanlı iş fikri yarışmasının I.Döneminde Babythings projesi ile ikinci seçilen Özlem Ağan ve<span> </span>aynı yarışmanın 2019 yılı II.Döneminde ilk 10’da yarışmaya devam eden MultiPuzzle projesi ile Enes Ateş ve takım arkadaşları, Hamdi Ulukaya Girişimi yurt dışı hızlandırma programına kabul edildi.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Program kapsamında Hamdi Ulukaya Girişimi üçüncü dönem katılımcıları, İstanbul’daki oryantasyon toplantısının ardından ABD’nin yolunu tutarak, New York’ta iki haftalık eğitim programına tabii tutuldular.</p> <p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Bu eğitimi alabilmek için 2019 yılında Türkiye’den 81 ilden 4 bin 653 startup, 30 bin 448 girişimci adayı başvurdu. Üç aylık değerlendirme sonunda 23 girişimci adayı ve 6 startup Amerika’ya, New York’a davet edildi. İşte Babythings ve Multipuzzle projelerinin sahibi bu iki takım, iki hafta boyunca mentorlarıyla buluştu, profesyonel gelişim seminerleri ile günlük kültürel ve sanatsal etkinliklere katıldı.</p> <p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Özellikle teknoloji tabanlı iş fikirlerine ve projelerinin peşinde koşturan gençlere çok büyük destek olan Hamdi Ulukaya Girişimi’nin 3. dönem katılımcılarından ikisi olan Özlem Ağan ve Enes Ateş, 3 yıl boyunca bu desteği alan 208 pırlanta gibi gencin içinde bulunuyor. Bu fırsat sayesinde, ABD’de yaşayan çok sayıda mentörün bizzat kendi ağızlarından girişimcilik serüvenlerini ve şirketlerinin kuruluş hikayesini dinleme şansı elde ettiler. Kendilerine başarılar diliyoruz.</p> Özvatan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü STEM Sınıfı Açıldı <div style="text-align: justify;">2018 yılı Mali Destek Programı kapsamında yer alan Özvatan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü "STEM'e Merhaba" projesi tamamlanarak açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Özvatan Belediye Başkanı Halit DEMİR, Özvatan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri ve Özvatan kamu kurum ve kuruluşları müdürleri katıldı.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Ajansımızdan İzleme ve Değerlendirme Birim Başkanı Mehmet Ali BAYIR ile Kayseri Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Ali DURMUŞ'un katıldığı açılış programı Özvatan Çok Programlı Lisesinde gerekleştirildi. Proje ile ilçe için bir ilk niteliğinde olan STEM (Sience, Technology, Engineering, Math) sınıfı hayata geçirildi. Bu sınıftan faydalanacak öğrenciler, ilerleyen teknolojileri ve dijitalleşen dünyayı uygulamalı olarak takip edebilecekler. Proje kapsamında oluşturulan STEM sınıfının yanı sıra Özvatan ilçesinde bulunan öğretmenlere STEM eğitim teknikleri eğitimi verildi.</div> “Patent, Tasarım, Coğrafi İşaret Ve Marka Eğitimi” Gerçekleştirildi <p style="text-align: justify;"><span>2 Temmuz 2019 tarihinde Yozgat’ta faaliyet gösteren ilgili kamu kurumu ve özel sektör temsilcilerine yönelik “Patent, Tasarım, Coğrafi İşaret Tescili ve Marka Eğitimi” verilmiştir. Eğitim koordinasyonu Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi tarafından sağlanmış olup, eğitim Türk Patent Kurumu’ndan ilgili uzmanlar tarafından Yatırım Destek Ofisi Hizmet Binası olan Miralay Şerif Bey Konağı’nda verilmiştir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Eğitime özel sektör ve kamu kurumlarından 45 kişi katılmış olup öğleden önce gerçekleştirilen oturumda Patent ve Tasarım sunumları gerçekleştirilmiştir. Öğleden sonraki oturumda ise Marka ve Coğrafi İşaret Tescili konularında katılımcılara bilgiler aktarılmıştır. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Eğitim sertifika töreni ile sona ermiştir.</span></p> Sorgun ve Çekerek İlçelerine Ait Projeler Ziyaret Edildi <div dir="auto"><div style="text-align: justify;">Ajans Genel Sekreter V. Ahmet Emin Kilci ve İzleme Değerlendirme Birim Başkanı Mehmet Ali Bayır mali destek programları kapsamında proje uygulaması devam eden projeleri ziyaret ettiler.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Sorgun ilçesinde bulunan iki proje ile Çekerek ilçesinde bulunan üç proje yerinde incelenerek proje ekipleri ile istişarelerde bulunuldu. Ziyaretlerde Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Çekerek Kaymakamı Evren Çakır ve Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır ile ilçeler özelinde uygulanabilecek yeni proje fikirleri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.</div></div> Yozgat YDO'dan Bozok Üniversitesi'ne Ziyaret <p style="text-align: justify;"></p><p>Yozgat Bozok Üniversitesi Yabancı Diller Meslek Yüksel Okulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ertuğ YAVUZ ve Müdür yardımcı Öğr. Gör. Sadettin GÜÇLÜ ile gerçekleşen toplantıda Ajans uzmanı Memiş SEZEN tarafından, Ajans faaliyet ve destekleri hakkında bilgi verilmiş olup Yozgat İl özelinde birlikte yapılabilecek projeler hakkında fikir alışverişi gerçekleşmiştir.</p><p></p> 2019 Yılı 1. Dönem Teknik Destek Sözleşmeleri İmzalandı <p style="text-align: justify;"><span>2019 Yılı Teknik Destek Programı Mart-Nisan döneminde destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ile teknik destek sözleşmeleri imzalandı. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Sözleşmelerin imzalanmasından sonraki aşamada, yararlanıcı kurumlar ile belirlenen tarihlerde teknik destek faaliyetlerinin uygulanması sağlanacaktır.<span> </span></span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>Sözleşme İmzalanan Kurumlar: </span></b></p><p style="text-align: justify;"><b><span><br></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Kocasinan Kaymakamlığı</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Sivas Ticaret Ve Sanayi Odası</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Sivas Orman İşletme Müdürlüğü</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Melikgazi Belediye Başkanlığı</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Gemerek Köylere Hizmet Götürme Birliği</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Suşehri Belediye Başkanlığı</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Akıncılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Basın İlan Kurumu Kayseri Şube Müdürlüğü</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Kayseri Su Ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş.</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Bozok Teknopark A.Ş.</span><span></span></p> ORAN’da Teknik Destek İmzaları Atılıyor <p style="text-align: justify;"><span>Kayseri-Sivas-Yozgat illerini kapsayan faaliyet alanıyla bölgesinin kalkınmasına önem veren ve bu anlamda önemli projelere imza atan ORAN, bölgenin gelişimi amacıyla işletmelere, sanayi kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelere ve kamu kuruluşlarına destek sunmaya devam ediyor.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ORAN, 2019 Yılı Teknik Destek Programı Mart-Nisan dönemi başvuru sonuçlarını açıkladı.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Bu projeler içerisinde yer alan <b>Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü</b> tarafından sunulan TR72/19/TD/0015 referans no’lu <b>“Çağın Gereğine Uygun Web 2 Araçları İle Eğitim Teknolojilerini Etkin Kullanabilen Öğretmen Yetiştirme Eğitim Programı”</b> teknik destek sözleşmesi, ORAN Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin KİLCİ ve Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt YOLDAŞ tarafından imzalandı.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Proje kapsamında Sarıkaya ilçesindeki okullarımızda hayatımızın her alanında olan ve artık kolay ulaşılabilir bir hale gelen dijital materyal ve içeriklerin eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanımına yönelik olarak başvuru sahibi kurum bünyesinde çalışan öğretmenler eğitilecektir. Fatih projesi ile okullarımıza giren etkileşimli tahta ve sınıf ortamındaki diğer dijital içerikli araçların verimli kullanımı, bu konudaki öğretmen yeterliliklerini gelişmesi ihtiyacını karşılamak açısından alınacak eğitimin faydası kaçınılmaz olacaktır. Teknik destek projesi ile alınacak eğitim, teorik ve uygulama içerikli web 2 araçlarının 9 farklı kategoride (1-İçerik yönetim sistemleri, 2-Çevrimiçi toplantı, 3- Çevrimiçi Depolama &amp; Dosya Paylaşımı, 4- İnteraktif Sunumlar, 5-Çevrimiçi anketler, 6- Kavram Haritası &amp; Çizim Araçları, 7- Animasyon &amp; Video, 8- Kelime Bulutları, 9- Artırılmış gerçeklik) anlatımını ve her kategori için uygulamalar yapılması sürecini kapsamaktadır. Toplamda 10 gün sürecek ve 2 gruba verilecek bu eğitimin Sarıkaya ilçesi için faydalı olmasını ve artı değer oluşturmasını dileriz. </span></p> Sivas Açık Cezaevi Yaşayan Müzeye Dönüştürülüyor <p style="text-align: justify;"><span>Sivas Tarihi Yarı Açık Cezaevi, ORAN Kalkınma Ajansının destekleri ile ‘Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı’ kapsamında ‘Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi’ olacak.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>-Herhangi Bir Mimari Ve Tarihi Özelliği Bulunmayan Eklenti Binalar Yıkılıyor-</span></b></p><p style="text-align: justify;"><b><span><br></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><span>Tarihi yapının müzeye dönüştürülmesi ile ilgili çevresindeki virane yapıların yıkım işi ise başladı. Yıkım işinde konuşan Vali Salih Ayhan, "1902 yılında Sivas Valisi Reşid Akif Paşa tarafından inşa ettirilen, 1961 yılından itibaren Yarı Açık Ceza Evi olarak kullanılan tarihi yapı için sahadaki çalışmaları başlattık. Tarihi tescilli cezaevi binasına yıllar içinde ihtiyaçlar doğrultusunda betonarme eklenti binalar yapılmış. Herhangi bir mimari ve tarihi özelliği bulunmayan eklenti binalar statik açıdan deprem yönetmeliğine uygun olmadığından yıkımını yapacağız. Restorasyon ve peyzaj çalışmalarını 390 gün içerisinde tamamlayarak müze teşhir tanzim çalışmalarına başlayacağız" dedi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>-Tarihi Yapı Aslına Uygun Biçimde Restore Edilerek Turizme Kazandırılacak-</span></b></p><p style="text-align: justify;"><b><span><br></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><span>Sivas İl Özel İdaresi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2018 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında teklif edilen Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi Projesi'nin 19 Kasım 2018 tarihli bakanlık oluru ile program kapsamına alındığını anımsatan Vali Ayhan, "23 Mart 2019'da Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın katılımlarıyla proje imza töreni yapılmıştı. Proje vasıtasıyla, tarihi yapıları aslına uygun biçimde restore ederek turizme kazandırmayı ve tarihi kent bölgesini cazibe merkezi haline dönüştürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>-<b>Müze, Zengin İçeriğe Sahip Olacak-</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span><b><br></b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Düzenleme yapılacak olan tarihi yapının müze içeriği hakkında da bilgi veren Vali Ayhan, "Sergi alanları, müze satış mağazası, yönetim ve kafeterya, yarı açık ceza evi odası, sanayi mektebi odası, minyatür halı ve kilim atölyesi, Sivas tarağı atölyesi, Sivas ağızlığı ve Sivas kalemi atölyesi, Sivas bıçağı atölyesi, geleneksel müzik aletleri yapım atölyesi gibi geleneksel el sanatlarına yönelik uygulama atölyeleri oluşturacağız." ifadelerini kullandı.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'nin, yaşayan yeni nesil bir müze olacağından, yerli ve yabancı ziyaretçilerin müzeyi gezerken uygulama atölyelerinde geleneksel el sanatı yapma imkânı da yakalayacağını ifade eden Vali Ayhan, "Proje ortakları; Sivas Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü vasıtasıyla müzenin işletilmesini sağlayacağız. Özellikle genç ve kadın girişimciler için uygulamalı eğitim programları düzenleyeceğiz. Tarihi kent meydanına yürüme mesafesinde olacak projeyle, şehrin turizm potansiyelinin artmasını ve Sivas’ın cazibe merkezi haline gelmesini hedefliyoruz. Şehrimize kazandırılacak olan Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'nin ilk adımı olan bu yıkımın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Konuşmanın ardından herhangi bir mimari ve tarihi özelliği bulunmayan eklenti binaların yıkımı gerçekleştirildi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Düzenlenen yıkım programına; Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazım Yakut, Sivas Rölöve ve Anıtlar Müdürü İsmail Onur Yıldızlı, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Ömer Kalın ile teknik ve idari personel katıldı. </span></p> COSME Teklif Çağrısı: Girişimcilik Yeterlilik Çerçevesinin Uygulanmasına Destek <p style="text-align: justify;">Bu çağrının amacı, Avrupa Girişimcilik Yeterlilik Çerçevesi’nin (EntreComp) Avrupa’da, hayatboyu öğrenme perspektifinde, bağlama göre ilgili hedef yararlanıcıları içerecek şekilde, farklı sektörlerden paydaşların ve aktörlerin yer aldığı girişimcilik yeterliliğinin geliştirilmesine destek verilmesi amacıyla sistem düzeyinde kullanılmasının teşvik edilmesidir. EntreComp’un amacı ülkelerdeki ilgili paydaşların bir araya getirilerek, çerçeve koşulların genç insanların ve vatandaşların girişimcilik becerilerinin geliştirilmesindeki kolaylaştırıcı rolü ve etkisinin test edilmesidir. Bu çerçevede bulgularının kamu kurumları, eğitim enstitüleri ve özel sektör tarafından kullanılmasına destek olunması önem arz etmektedir.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Bu Çağrı EntreComp’un kullanılarak, bütüncül bir yaklaşımla, gençlerin eğitiminden yetişkinlerin becerilerinin geliştirilmesine kadar hayat boyu girişimcilik yeterlilik çerçevesinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Çağrı kapsamında uygun projeler, çerçevede belirtildiği gibi resmi, gayri resmi ve resmi ortamlarda girişimcilik yeterliliklerine odaklanan eğitim ve öğretimin gelişimi konularını içerecektir.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Son Başvuru Tarihi: 22.08.2019</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Proje başına maksimum hibe miktarı: 500.000 Avro</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Başvuru Sahipleri: STK’lardan ve vakıflardan oluşan maksimum 6 kuruluşu içeren konsorsiyum başvurabilir.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Detaylı bilgi için&nbsp;<a href="https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cos-entrecomp-2018-3-01;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=COSME;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState" target="_blank">tıklayınız</a></p> 2019 Yılı Teknik Destek Programı Mart-Nisan Dönemi Başvuru Sonuçları Açıklandı <p><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında, Mart-Nisan döneminde yapılan başvuruların değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Buna göre başarılı bulunarak destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri şöyledir: </span></p><p><span><br></span></p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <td width="36"> <p align="left"><a name="RANGE!A1"><b><span>S. N.</span></b></a><b><span></span></b></p> </td> <td width="156"> <p align="left"><b><span>Referans No</span></b></p> </td> <td width="403"> <p align="left"><b><span>Proje Adı</span></b></p> </td> <td width="360"> <p align="left"><b><span>Başvuru Sahibi Adı</span></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="36"> <p align="left"><span>1</span></p> </td> <td width="156"> <p align="left"><span>TR72/19/TD/0001</span></p> </td> <td width="403"> <p align="left"><span>Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim Ve İstihdam Programı</span></p> </td> <td width="360"> <p align="left"><span>Basın İlan Kurumu Kayseri Şube Müdürlüğü</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="36"> <p align="left"><span>2</span></p> </td> <td width="156"> <p align="left"><span>TR72/19/TD/0002</span></p> </td> <td width="403"> <p align="left"><span>Protokol Ve Nezaket Kuralları Eğitimi</span></p> </td> <td width="360"> <p align="left"><span>T.C. Sarıoğlan Kaymakamlığı</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="36"> <p align="left"><span>3</span></p> </td> <td width="156"> <p align="left"><span>TR72/19/TD/0003</span></p> </td> <td width="403"> <p align="left"><span>Sivas'ın Gözü Kulağı</span></p> </td> <td width="360"> <p align="left"><span>Sivas Orman İşletme Müdürlüğü</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="36"> <p align="left"><span>4</span></p> </td> <td width="156"> <p align="left"><span>TR72/19/TD/0009</span></p> </td> <td width="403"> <p align="left"><span>Autocad-Excel(İleri Seviye)- Idecad (Statik) Eğitimi</span></p> </td> <td width="360"> <p align="left"><span>Kayseri Su Ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş.</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="36"> <p align="left"><span>5</span></p> </td> <td width="156"> <p align="left"><span>TR72/19/TD/0010</span></p> </td> <td width="403"> <p align="left"><span>Mental Aritmetik Eğitmen Eğitimi Semineri</span></p> </td> <td width="360"> <p align="left"><span>Gemerek Köylere Hizmet Götürme Birliği</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="36"> <p align="left"><span>6</span></p> </td> <td width="156"> <p align="left"><span>TR72/19/TD/0015</span></p> </td> <td width="403"> <p align="left"><span>Çağın Gereğine Uygun Web 2 Araçları İle Eğitim Teknolojilerini Etkin Kullanabilen Öğretmen Yetiştirme Eğitim Programı</span></p> </td> <td width="360"> <p align="left"><span>Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="36"> <p align="left"><span>7</span></p> </td> <td width="156"> <p align="left"><span>TR72/19/TD/0017</span></p> </td> <td width="403"> <p align="left"><span>''Gelecek Nesillere Yaşanabilir Merhametli Bir Şehir Armağan Etmek İstiyoruz"</span></p> </td> <td width="360"> <p align="left"><span>Suşehri Belediye Başkanlığı</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="36"> <p align="left">8</p> </td> <td width="156"> <p align="left"><span>TR72/19/TD/0019</span></p> </td> <td width="403"> <p align="left"><span>Sivas Ticaret Ve Sanayi Odası Gelecek Vizyonunu Belirliyor</span></p> </td> <td width="360"> <p align="left"><span>Sivas Ticaret Ve Sanayi Odası</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="36"> <p align="left">9</p> </td> <td width="156"> <p align="left"><span>TR72/19/TD/0020</span></p> </td> <td width="403"> <p align="left"><span>Firmalar Bilgileniyor, Bozok Teknopark Güçleniyor.</span></p> </td> <td width="360"> <p align="left"><span>Bozok Teknopark</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="36"> <p align="left">10</p> </td> <td width="156"> <p align="left"><span>TR72/19/TD/0024</span></p> </td> <td width="403"> <p align="left"><span>Disleksi Eğitici Eğitimi</span></p> </td> <td width="360"> <p align="left"><span>Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="36"> <p align="left">11</p> </td> <td width="156"> <p align="left"><span>TR72/19/TD/0025</span></p> </td> <td width="403"> <p align="left"><span>Sürdürülebilirlik Ve Atık Yönetimi Eğitimi</span></p> </td> <td width="360"> <p align="left"><span>Kocasinan Kaymakamlığı</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="36"> <p align="left">12</p> </td> <td width="156"> <p align="left"><span>TR72/19/TD/0026</span></p> </td> <td width="403"> <p align="left"><span>Melikgazi'de Stratejik Planlama</span></p> </td> <td width="360"> <p align="left"><span>Melikgazi Belediye Başkanlığı </span></p> </td> </tr> <tr> <td width="36"> <p align="left">13</p> </td> <td width="156"> <p align="left"><span>TR72/19/TD/0027</span></p> </td> <td width="403"> <p align="left"><span>2023 Vizyonu - Teknoloji Ve Bilim İle Akın Akın Kodluyoruz</span></p> </td> <td width="360"> <p align="left"><span>Akıncılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü</span></p> </td> </tr> </tbody></table> <p><span></span></p> <p><span><br></span></p><p><span><br></span></p><p><span><br></span></p><p><span>Sözleşmelerin imzalanması,&nbsp;<b><u>başarılı teknik destek taleplerinin Ajansın internet sitesinde yayınlanmasını müteakip 31 Mayıs 2019 günü saat 17:00’a kadar&nbsp;</u></b>gerçekleşecektir. <span></span></span></p><p><span><br></span></p> <p><span>2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında başarılı bulunan başvuru sahiplerine Ajans tarafından yazılı olarak da bildirimde bulunulacaktır.</span></p><p><span><br></span></p> <p><b><span>Önemli:</span></b><span> Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin, matbu proje evraklarını da <b>2019 Teknik Destek Sözleşme Belgeleri </b>açıklama dosyasında belirtildiği şekilde hazırlayarak sözleşme imzalama aşamasında Ajans’a teslim etmek üzere hazırlamaları gerekmektedir. </span><span></span></p> 2019 Fizibilite Destek Programı Açıklandı <p style="text-align: justify;"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından TR72 Bölgesi’ndeki yatırım potansiyelini harekete geçirmek, yatırım fikirlerini yönlendirmek, Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına katkı sağlamak amacıyla 2019 Yılı Fizibilite Destek Programı yayınlanmıştır.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Fizibilite Destek Programı’nın Öncelikleri; </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Öncelik 1. Bölgesel yenilik ve girişimcilik alt yapısının güçlendirilmesi, üretimde katma değerin artırılması,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Öncelik 2.<span> </span>Kentsel ve sosyal altyapının iyileştirilmesi</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Öncelik 3.<span> </span>Turizmin çeşitlendirilmesi, doğal tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve turizmde rekabet gücünün artırılması</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Öncelik 4.<span> </span>Katma değerli tarım uygulamalarının geliştirilmesi</span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>şeklindedir.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Program kapsamında desteklenecek faaliyetler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 1.050.000 TL’dir. Değerlendirme aşaması sonucu destek almaya hak kazanan her proje başvurusu ise azami 150.000 TL destek alabilecektir. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Fizibilite Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan projelere destek oranı ise asgari %25, azami %90’dır. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>2019 Yılı Fizibilite Destek Programı başvuru dönemi, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’nde 15 Mayıs-29 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleşecektir. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Programa;</span></p><p style="text-align: justify;">-Valilikler</p><p style="text-align: justify;">-Kaymakamlıklar</p><p style="text-align: justify;">-Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, YİKOB, Belediyeler, Mahalli İdare Birlikleri)</p><p style="text-align: justify;">-Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri</p><p style="text-align: justify;">-Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar İle Enstitüler</p><p style="text-align: justify;">-Üniversiteler</p><p style="text-align: justify;">-Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları</p><p style="text-align: justify;">-Sivil Toplum Kuruluşları (En az 3 ay önceden kurulmuş olması koşuluyla)</p><p style="text-align: justify;">-Organize Sanayi Bölgeleri</p><p style="text-align: justify;">-Küçük Sanayi Siteleri</p><p style="text-align: justify;">-Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri</p><p style="text-align: justify;">-İş Geliştirme Merkezleri gibi Kurum ve Kuruluşlar</p><p style="text-align: justify;">-Birlikler ve Kooperatifler</p><p></p> <p align="left" style="text-align: justify;">Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler&nbsp;başvuru yapabilirler.</p><p align="left" style="text-align: justify;"><span></span></p><p align="left" style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Fizibilite Destek Programı’na ilişkin başvuru rehberi ile destekleyici belge şablonlarını aşağıdan indirebilirsiniz.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kamuoyuna saygıyla duyurulur.</span></p> YBO’lar Geleceğe Umutla Bakıyor Projesi Tamamlandı <p style="text-align: justify;"><span>TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları çağrısı kapsamında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen “YBO’lar Geleceğe Umutla Bakıyor” Projesi tamamlandı. Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hizmet binası Farabi Spor Salonunda gerçekleştirilen Proje Kapanış Etkinliğine Zara Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı Bölge Ortaokulu, Şarkışla Şehit Tuncer Çeliker Yatılı Bölge Ortaokulu ve Tomarza Yatılı Bölge Ortaokulundan öğrenciler, öğretmenler ve okul müdürleri katıldı.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan TUNÇ ve Şube Müdürleri etkinlik alanını ziyaret ederek öğrencilerle yakından ilgilendi. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Ajans İzleme ve Değerlendirme Birimi Uzmanı ve Proje Yürütücüsü Dr. Elif Aybike BÜYÜKYILMAZ’ın proje sürecine ilişkin sunumu ile başlayan Proje Kapanış Etkinliğinde Mangala, Reversi, Barikat ve Abalone zeka oyunları turnuvalarının greçekleştirilmesinin ardından öğrenciler STEM, Robotik ve Kodlama atölyelerinin çıktısı olarak hazırladıkları bilimsel projeleri sergilediler. Güneş enerjili şapka, sensörlü çöp kovası, basınçlı hava ile hareket eden araba gibi projelere ev sahipliği yapan etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Kıyasıya mücadelenin gerçekleştiği zeka oyunları turnuvalarının birincilerine ödüllerinin ve tüm katılımcılara teselli armağanlarının takdim edilmesiyle yarışmalar sona erdi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Uygulama süresi 8 ay olan proje kapsamında 3 Yatılı Bölge Ortaokulundan yaklaşık 300 öğrenci ile birlikte Robotik, Kodlama, Zeka Oyunları ve STEM Atölyeleri gerçekleştirildi. Proje ile öğrenciler yeni zeka oyunları öğrendiler, okul bilgilerini pekiştirici faaliyetler yaptılar ve robot tasarlamanın, kod yazmanın ilk adımlarını attılar. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Ajans Kurumsal Yönetim Birimi Uzmanı ve Proje Rehberi Ümmühan YAMAK’ın da hazır bulunduğu Proje Kapanış Etkinliği, Sivas Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Yunus Emre ŞEKER’in tüm katılımcılara bağlama<span> </span>ve türkü dinletisi gerçekleştirmesiyle son buldu. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span><span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Ajansın 2018-2020 yılları için Sonuç Odaklı Program kapsamında Eğitim ve İstihdam Sağlanması Yoluyla Sosyal Yaşamın Geliştirilmesi başlığında yer alan “eğitimde yeni metodolojiler ve uygulamalar” ekseni çerçevesinde “YBO’lar Geleceğe Umutla Bakıyor” projesi başarılı bir adım teşkil etmektedir.</span></p> Türkiye Gelişim Vakfı Genç Yönetici Okulunda E-Ticaretin Gelişimi Konulu Eğitim Verildi <span>Ajansımızın "Dijital Pazarlama Uygulamaları ve E-Ticaretin Yaygınlaştırılması" başlıklı faaliyetleri kapsamında 27.04.2019 tarihinde Türkiye Gençlik Vakfı Kayseri Şubesi Genç Yönetici Okulu Programına katkı sağlandı.</span><div><div><br></div><div>Genç Yönetici Okulu kapsamında İzleme ve Değerlendirme Birim Uzmanı Metin ERGÖKTAŞ tarafından verilen E-Ticaretin Gelişimi eğitimi çerçevesinde Türkiye'de ve dünyada e-ticaretin tarihsel gelişimi, başarılı e-ticaret süreçlerinin kritik kilometre taşları ve dijital pazarlama enstrümanları ve kullanımı konuları ele alınarak, katılımcıların soruları cevaplandırıldı.</div></div> ORAN Kalkınma Ajansı’ndan Kayseri Şeker’e Ziyaret <p>ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Kayseri pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı makamında ziyaret etti.<br></p><p><br></p><p>Ziyaret esnasında ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci; şehrin kalkınmasına katkı sağlamaya yönelik Kayseri Şeker ile ORAN Kalkınma Ajansının geliştirilebileceği ortak projeler hakkında görüşüldüğünü belirtti. Kilci ayrıca; Kayseri Şeker’in sektöründeki rol model çalışmaları ve ajansın bölgesi dahilinde Kayseri, Sivas ve Yozgat’taki yatırım faaliyetlerinden dolayı Başkan Akay’a teşekkür ederek yatırım ve Ar-Ge faaliyetlerinin artması temennilerinde bulundu. Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise, ORAN Kalkınma Ajansının bölgenin kalkınması ile ilgili projelerini yakından takip ettiklerini belirterek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.</p><div><div></div></div><br><p>Ziyaret esnasında Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer ve ORAN Kalkınma Ajansından Ali Durmuş da hazır bulundu.</p> 2019 Yılı Teknik Destek Programı Satın Alma Süreci <p>Bilindiği üzere, Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan faaliyetlerin hizmet satın alma süreci Ajans tarafından yapılmaktadır. Satın alma sürecinde yararlanmak üzere, yüklenici adayı firma veritabanı oluşturulacaktır. </p><p><br></p> <p>Bu veri tabanında bulunmayı talep eden firmaların, öncelikli olarak aşağıdaki linki tıklayarak kayıt yapması gerekmektedir. Bu aşamadan sonra Ajans tarafından firmalar bilahare yönlendirilecektir. </p><p><br></p> <p></p> <p>ÖNEMLİ: Firmaların ilk aşamada kayıt formunu doldurmaları yeterlidir. Firmaların; Ajansı arama, ziyaret etme, kargo ile evrak gönderme gibi faaliyetleri bu aşamada yapmalarına gerek yoktur. Bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi rica olunur. </p><p><br></p> <p></p> <p>Kayıt Linki için <a href="https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kjTqXiHDNkS2lCa3PcJygo-dTX4ruupLvG6c8yz5s9hUN01GTUlWNUJRMjdYNEVNSDlGT0FHNEc2US4u" target="_blank">Tıklayınız<br></a></p><span></span> KAYMEK Eğitmenlerine Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Verildi <div style="text-align: justify;">Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş Eğitmenlerine Proje Döngüsü Yönetimi Ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Eğitimi verdildi.16-17 Nisan 2019 tarihlerinde KAYMEK Sümer Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen eğitim toplam 12 saat olarak, İzleme ve Değerlendirme Birimi Uzmanı Metin ERGÖKTAŞ tarafından verildi. Eğitimde; Proje kavramı, proje fikrinin analizi, sorun analizi, sorun analizinde kullanılabilecek teknikler, hedef analizi, strateji analizi, paydaş analizi, bütçe planlaması, faaliyet planlaması, mantıksal çerçeve yaklaşımı ve mantıksal çerçeve matrisi, projelerin finansmanı, uygulama planı, izleme ve değerlendirme, sürdürülebilirlik, başlıklarında verilen eğitim aynı zamanda atölye çalışmalarıyla da desteklendi.</div><span></span><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><span><div style="text-align: justify;">Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi bölgedeki diğer kurumlardan gelen taleplere göre devam ettirilecek olup, böylece bölgenin proje yazma ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi, bölgede proje kültürünün yaygınlaştırılmasıyla bölge paydaşlarının Ajans desteklerinin yanı sıra diğer desteklerden de faydalanma oranının artırılması hedeflenmektedir.</div></span> Sivas’ın İmranlı ve Zara İlçeleri’nde Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Verildi <p style="text-align: justify;"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, TR72 Bölgesi’ndeki kar amacı gütmeyen paydaş kurumlar için düzenlediği eğitim programları kapsamında Sivas’ın İmranlı ve Zara İlçelerinde Kaymakamlıklar öncülüğünde; Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü personellerinden oluşan proje ekiplerine Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi verdi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>İmranlı ilçesinde 23, Zara ilçesinde 26 kişinin katılımı ile 10-11 Nisan ve 15-16 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleşen eğitim, İzleme ve Değerlendirme Birimi Uzmanı Tuba UZUNOĞLU tarafından verildi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Eğitimde; proje kavramı, proje fikrinin analizi, sorun analizi, hedef analizi, strateji analizi, paydaş analizi, bütçe planlaması, faaliyet planlaması, mantıksal çerçeve yaklaşımı ve mantıksal çerçeve matrisi, projelerin finansmanı, uygulama planı, izleme ve değerlendirme, sürdürülebilirlik konuları işlendi. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Bölgede proje kültürünün yaygınlaştırılmasıyla paydaşların Ajans desteklerinin yanı sıra diğer desteklerden de faydalanma oranının artırılması hedeflenmektedir.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Eğitimlerden faydalanan paydaşlarımız, proje hazırlama aşamalarında da Ajans teknik yardım masasından yararlanabilmektedirler.</span></p> İŞGEM-TEKMER Programı Yürürlüğe Girdi <p style="text-align: justify;"><span>Destek programının amacı, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusunda işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak için inkübasyon hizmetleri sağlayacak yapıların kurulması ve işletilmesine destek sağlamaktır.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p><span></span></p><p style="text-align: justify;"><b><span>Kimler Başvuru Yapabilir?</span></b></p><p style="text-align: justify;"><b><span><br></span></b></p><p><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span>“İŞGEM/TEKMER Programı başvurunuz için Yetkilendirme Formu ile ilgili Başkanlık Birimine başvuru yapılması gerekmekte olup yetkilendirme işlemi tamamlanınca e-devlet üzerinden başvuru yapılabilecektir.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span>İlgili Başkanlık Birimleri:</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span>İŞGEM Programı için: Girişimcilik Dairesi Başkanlığı</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span>E-posta: girisimcilik@kosgeb.gov.tr</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span>TEKMER Programı için: Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span>E-posta: argeveyenilik@kosgeb.gov.tr</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p><span></span></p><p style="text-align: justify;"><b><span>İŞGEM için;</span></b></p><p style="text-align: justify;"><b><span><br></span></b></p><p><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span>İl özel idaresi, belediye, organize sanayi bölgesi (OSB) yönetimi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalar olabilir.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Detaylı bilgi için&nbsp;<span></span></span><a href="https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6985/isgemtekmer-programi" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-auth="NotApplicable" id="LPlnk152438">https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6985/isgemtekmer-programi</a></p> Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı 2 (IPARD 2) Beşinci Başvuru Çağrısı <p style="text-align: justify;">IPARD II Programı Beşinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında proje başvuru ve kabul işlemleri 08 Nisan 2019 tarihi saat 09:00 itibariyle başlamıştır.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında sadece“101-Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar”ile“103-Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar”tedbirleri kapsamında başvurular kabul edilecektir.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td><p>TEDBİR ADI</p></td><td><p>BAŞVURU TARİHLERİ</p></td></tr><tr><td><p>Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101)</p></td><td><p>Başvurular 08.04.2019 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır.</p><p>Online Proje Başvuru Sistemi 14.05.2019 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır.</p><p>Başvuruların son teslim tarihi 17.05.2019, saat 18:00’dir.</p><p>Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.</p></td></tr><tr><td><p>Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar</p><p>(103)</p></td><td><p>Başvurular 08.04.2019 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır.</p><p>Online Proje Başvuru Sistemi 21.05.2019 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır.</p><p>Başvuruların son teslim tarihi 24.05.2019, saat 18:00’dir.</p><p>Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.</p></td></tr></tbody></table><p><br></p><p>Kamuoyuna saygıyla duyurulur.</p><p><br></p><p><a href="https://www.tkdk.gov.tr/Content/File/BasvuruFiles/BasvuruCagriIlani/IPARDII/IPARDII_BesinciBasvuruCagriIlani.pdf"><span>IPARD II - BeşinciBaşvuru Çağrı İlanı</span></a><a href="https://www.tkdk.gov.tr/Content/File/BasvuruFiles/BasvuruCagriIlani/IPARDII/IPARDII_BesinciBasvuruCagriIlani.pdf"><span>nı görüntülemek için tıklayınız.</span></a></p><p><br></p><p><span><a href="http://onlinebasvuru.tkdk.gov.tr/" target="_blank">Online Proje Başvuru Sistemine giriş yapmak için tıklayınız.</a></span></p> Ajansımız Türkiye Gençlik Vakfı Eğitim Programında Yer Aldı <div style="text-align: justify;"><div>Ajansımızın "Dijital Pazarlama Uygulamaları ve E-Ticaretin Yaygınlaştırılması" başlıklı faaliyetleri kapsamında 13.04.2019 tarihinde Türkiye Gençlik Vakfı Kayseri Şubesi Genç Yönetici Okulu Programına katkı sağlandı.</div><div><br></div><div><br></div><div>İzleme ve Değerlendirme Birim Başkanı Mehmet Ali BAYIR tarafından verilen Dijital Markalaşma eğitimi ile&nbsp;dijital pazarlama,&nbsp;dijital markalaşmanın gerekliliği, dijital markalaşmanın nasıl yönetilmesi gerektiği konularında bilgiler aktarıldı. İki saatlik eğitim 20 katılımcının soru ve görüşleri ile sonlandı.</div></div> Yozgat YDO'da Erasmus Plus Projesi Yazma Eğitimi Verildi <p style="text-align: justify;"><span>Yozgat Bozok Üniversitesi Genç Girişimciler Topluluğunun talebi üzerine Yozgat Yatırım Destek Ofisi çalışma ofisi olan Miralay Şerif Bey Konağı’nda düzenlenen Erasmus Plus Projesi Yazma Eğitimi 04/04/2019 tarihinde 1 gün süre ile Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa BÖYÜKATA ve Yozgat Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Memiş SEZEN tarafından verilmiştir. Eğitimde Erasmus Plus projelerin bütün aşamaları katılımcılara uygulamalı bir şekilde aktarılmış olup, eğitimde öğrenmeyi kolaylaştırıcı çeşitli metotlar uygulanmıştır. </span></p> ORAN, Hestourex 2019 Spor ve Sağlık Turizmi Fuarında ! <p style="text-align: justify;"><span>III.Uluslararası Hestourex Spor ve Sağlık Turizmi Fuarı Antalya’da başladı. 4-7 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya Anfaş fuar alanında düzenlenen fuara, sağlık ve spor turizminde her yıl alanında uzman <span></span>onlarca kurum ve binlerce ziyaretçi geliyor. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı olarak ilk defa 2018 yılında katılım sağlanan fuara, bu yıl da Kayseri Yatırım Destek Ofisi ve ASTUDER(Anadolu Sağlık Turizmi Derneği) koordinasyonunda Kayseri, Sivas ve Yozgat’tan toplamda 13 kurumla katılım sağlan</span>dı.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><span>Spor turizmi temasının bu yıl ağırlıklı olduğu fuarın Orta Anadolu Kalkınma Ajansı standında; Erciyes ve Yıldız Dağı Kayak Merkezi temsilcilerinin yanı sıra, Kayseri özel hastaneleri, TR72 bölgesi termal otelleri, Kangal Balıklı Kaplıca, Erciyes Üniversitesi Tıp fakültesi ve ASTUDER yer aldılar.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Geçtiğimiz yıl 200’ün üzerinde B2B görüşmesi yapılan fuarda bu yıl da TR72 için olumlu sonuçlar alınması bekleniyor.</span></p> Kayseri'nin E-Ticaret Sitesi delireyon.com Faaliyetlerine Başlıyor <div style="text-align: justify;">Ajansımızın, Sonuç Odaklı Programları içerisinde yer alan "<span>Dijital Pazarlama Uygulamaları ve E-Ticaretin Yaygınlaştırılması</span>" faaliyetleri neticesinde, İzleme ve Değerlendirme Birimi uzmanlarımız tarafından E-Ticaret ile ilgili özel hazırlıklar yapıldı ve TR72 bölgesi içerisinde potansiyel kuruluşlar ile irtibata geçildi. Bu kuruluşlardan birisi de KAYTEKSİAD.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">E-Ticaret danışmanlık desteği vermekte olduğumuz<span>Kayseri Tekstilkent Sanayici ve İş Adamları Derneği, 20 farklı üyesi ile birlikte delireyon.com için altyapı hazırlıklarını tamamladı. Aynı zamanda internet sitesi üzerinden yapılacak satışlar için lojistik, stüdyo, pazarlama ve stok merkezi olarak kullanılacak bina da kullanıma hazır hale geldi. Mayıs ayı başında ilk satışı yapması hedeflenen delireyon.com Kayseri için birçok firmanın bir araya gelerek oluşturduğu ilk E-Ticaret platformu olacak.</span></div><div style="text-align: justify;"><span><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span>29.03.2019 tarihinde delireyon.com operasyon merkezinde gerçekleştirilen toplantı ile Ajansımızın desteklediği ve KAYTEKSİAD'da organize edilecek olan dijital pazarlama eğitimleri hazırlıkları konuşuldu. Ayrıca internet sitesi üzerinde yapılabilecek güncellemeler için fikir alışverişinde bulunuldu. Ajansımız vermekte olduğu danışmanlık desteğini, e-ticaret sitesinin teknik iyileştirmeleri noktasındaki desteği ile devam edecektir.</span></div> Yozgat YDO Proje Döngüsü Eğitimi <p style="text-align: justify;"><span>Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine Yozgat Yatırım Destek Ofisi çalışma ofisi olan Miralay Şerif Bey Konağı’nda düzenlenen Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi 16 kişinin katılımı ile 26-27/03/2019 tarihleri arasında 2 gün süre ile Yozgat Yatırım Destek Ofisi uzmanı Memiş SEZEN tarafından verilmiştir. Eğitimde Proje Döngüsü Yönetiminin bütün aşamaları katılımcılara uygulamalı bir şekilde aktarılmış olup, eğitimde öğrenmeyi kolaylaştırıcı çeşitli metotlar uygulanmıştır. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Ajansımız bu tür eğitim faaliyetleri ile TR72 bölgesindeki kurumların kurumsal kapasitesini ve proje kültürünü artırmayı hedeflenmekte olup, bu hedefler doğrultusunda eğitimler vermeye devam edecektir.</span></p> ORAN Proje Hazırlama Eğitimleri Devam Ediyor <p style="text-align: justify;"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından TR72 Bölgesi’nin proje yönetimi kapasitesini artırmak amacıyla, ücretsiz olarak düzenlene Uygulamalı Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) eğitimleri devam ediyor. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Son olarak Ajans uzmanları Tuba UZUNOĞLU, Metin ERGÖKTAŞ ve Serdar ARSLAN tarafından Sarıoğlan Kaymakamlığı, Tomarza Kaymakamlığı ve MTTB Kayseri Şubesi’nde verilen eğitimlerden 57 kişi yararlandı. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Eğitimlerden faydalanan paydaşlarımız, proje hazırlama aşamalarında da Ajans teknik yardım masasından yararlanabilmektedirler. </span></p> Karacadağ Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Mali Destek Programını Açıkladı <p align="center"><b>Teklif Çağrısı İlanı</b></p> <p align="center"><b><span>BASIN DUYURUSU</span></b></p> <p><!--[if gte vml 1]><![endif]--><!--[if !vml]--><span><img width="662" height="2" src="file:///C:/Users/ENESTO~1.ORA/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif" v:shapes="Line_x0020_2"></span><!--[endif]--><b></b></p> <br clear="ALL"> <p style="text-align: justify;"><b>Teklif Çağrısı İlanı</b></p><p style="text-align: justify;"><b><br></b></p> <p style="text-align: justify;"><b>Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı</b></p><p style="text-align: justify;"><b><br></b></p> <ul type="disc"> <li style="text-align: justify;"><b>Referans No: TRC2/19/SANAYİ</b></li><li style="text-align: justify;"><b><br></b></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><b>Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Mali Destek Programı</b></p><p style="text-align: justify;"><b><br></b></p> <ul type="disc"> <li style="text-align: justify;"><b>Referans No: TRC2/19/EKV</b></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><b><br></b></p><p style="text-align: justify;"><b>Kültürel Mirasın İşlevlendirilmesi Mali Destek Programı</b></p><p style="text-align: justify;"><b><br></b></p> <ul type="disc"> <li style="text-align: justify;"><b>Referans No: TRC2/19/KM</b></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><b><br></b></p><p style="text-align: justify;"><b>Okul Öncesi Standartlarının Arttırılması Mali Destek Programı</b></p><p style="text-align: justify;"><b><br></b></p> <ul type="disc"> <li style="text-align: justify;"><b>Referans No: TRC2/19/EĞİTİM</b></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Karacadağ Kalkınma Ajansı, <b>Sanayi Altyapısı, Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği, Kültürel Mirasın İşlevlendirilmesi, Okul Öncesi Standartlarının Arttırılması Mali Destek Programları</b> kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla ilana çıkmış bulunmaktadır. </p> <p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Söz konusu program hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı <a href="https://www.karacadag.gov.tr/">https://www.karacadag.gov.tr</a> ve <a href="http://www.sanayi.gov.tr/">www.sanayi.gov.tr</a> internet sitesinden temin edilebilir.</p> <p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Başvuruların son teslim tarihi <b>10 Haziran 2019</b> ve saat <b>23.59</b>’dur. Bu tarihten sonra Ajansa ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.</p> <p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">İlanen duyurulur.</p> <p></p><div style="text-align: justify;"><strong><br></strong></div><div style="text-align: justify;"><strong>Diyarbakır Başvuru Bürosu:</strong></div><span><div style="text-align: justify;"><strong>Adres:</strong>Karacadağ Kalkınma Ajansı, Program Yönetim Birimi, Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No: 19/B 21080 Diyarbakır</div> <strong><div style="text-align: justify;"><strong>Tel:</strong>0412 237 12 16 / 444 63 21</div></strong><div style="text-align: justify;"><strong>Faks:</strong>0412 237 12 14</div> <div style="text-align: justify;"><br></div> <strong><div style="text-align: justify;"><strong><div style="display: inline !important;"><strong>Şanlıurfa Başvuru Bürosu:</strong></div></strong></div></strong><div style="text-align: justify;"><strong>Adres:</strong>Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi, Program Yönetim Birimi Masası Paşabağı Mahallesi, Adalet Caddesi, No: 7/A, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yeni Hizmet Binası (A Blok, 4. Kat) Şanlıurfa</div> <strong><div style="text-align: justify;"><strong>Tel:</strong>(414) 314 98 03-04</div></strong><div style="text-align: justify;"><strong>Faks:</strong>(414) 314 98 05</div> <strong><div style="text-align: justify;"><strong>İnternet Sitesi:</strong>www.karacadag.gov.tr</div></strong></span><span></span><p></p> Benim İşim Girişim Yarışmacıları Projelerinin İlerleme Durumunu Aktardılar <p style="text-align: justify;"><span>Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen Benim İşim Girişim yarışmasının II.Dönem’de ilk 10’a giren takımlar, Prototip geliştirme süreçlerine devam etmektedirler. Takımlar ORAN Kalkınma Ajansı ve Erciyes Teknopark’a onaylattıkları Faaliyet Takvimi ve harcama listesi doğrultusunda, final töreninden önce projelerini tamamlamaya çalışmaktadırlar. 25 Mart 2019 tarihinde Teknopark binasında yapılan toplantıda, Girişimci takımlar projelerindeki ilerleme durumunu Kayseri Yatırım Destek Ofisi ve Sera Kuluçka Merkezi yönetimine aktarılmıştır.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Bu yılki kazanan takımlar arasında; Hayvancılığa yönelik yazılımdan çocuklara kod öğretimini kolaylaştırmaya, gaz zehirlenmelerinde erken uyarıcı sistemlerden sanal gerçekliğe kadar bir çok alanda proje yer almaktadır.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>29 Ekim 2019 tarihine kadar başvuru alınan yarışmanın ikinci döneminde, ilk jüri 29 Kasım 2019 tarihinde yapılmıştı. Mayıs 2019’da yapılması planlanan final töreninde ilk 3 girişimci takım belli olacaktır.</span></p> ORAN Çocuk Akademi Atölye Çalışmalarına Başladı <p style="text-align: justify;"><span>"Eğitim ve İstihdam Sağlanması Yoluyla Sosyal Yaşamın Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı" kapsamında kurulan ORAN Çocuk Akademi; bilim ve teknolojideki gelişmeler doğrultusunda TR72 illerinde (Kayseri, Sivas, Yozgat), başta dezavantajlı gruplar olmak üzere sosyal altyapının geliştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği geliştirerek eğitim ve atölye faaliyetleri gerçekleştirmeye başladı. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>İlki Sorgun’daki Yavuz Selim Ortaokulunda gerçekleştirilen atölyelere 56 öğrenci katılım sağladı. Robotik-Kodlama, Zeka Oyunları ve Origami Atölyeleri kapsamında algoritma, kodlama, robot yazılımı, zeka oyunu tasarımı, kutu zeka oyunları, origami eğitimleri geçekleştirildi. 3 hafta süren atölyelerin tamamlanmasıyla öğrencilere katılım belgesi verildi. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Dijitalleşen dünyada çağın gereksinimlerini karşılayabilmek adına yaratıcı düşünme, problem çözme kabiliyeti, üretkenlik gibi önemli becerilerin kazandırılmasını hedefleyen ORAN Çocuk Akademi, düzenlediği atölye faaliyetleri ile bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmayı, bölgenin sosyal ve bilimsel alt yapısının kuvvetlendirilmesini hedeflemektedir.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı uzmanları Dr. Elif Aybike BÜYÜKYILMAZ,<span> </span>Ümmühan YAMAK ve Özay Deniz KESKİN ile Abdullah Enes TÖKEN’in eğitmen kadrosunda bulunduğu ORAN Çocuk Akademi, farklı branşlarda içerikler tasarlanarak atölye sayılarının arttırılmasını amaçlamaktadır.</span></p> Şehir ve Sanayi Müzesi Projesi İmza Törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa VARANK katıldı <p style="text-align: justify;"><span>Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Mustafa VARANK 23 Mart 2019 Cumartesi günü çeşitli toplantılar ve bir dizi ziyaret nedeniyle Sivas’taydı.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Ziyaretin ilk toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında Sivas İl Özel İdaresi tarafından sunulan ve 10 milyon TL hibe almaya hak kazanan “Şehir ve Sanayi Müzesi Projesi” imza töreni nedeniyle gerçekleşti. Törene Sn. Bakanımızın yanı sıra Ajans Yönetim Kurulu Üyeler Sivas Valisi Sn. Salih AYHAN, Sivas Belediye Başkanı Sn. Sami AYDIN, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Sn. Mustafa EKEN, Ajansımız Genel Sekreter Vekili Sn. Ahmet Emin KİLCİ ile il protokolü katılım sağladı.<span> </span></span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Sivas Valiliği öncülüğünde ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı koordinasyonunda yürütülecek, Sivas’ın kültürel mirasının korunmasını ve gelecek nesillere yenilikçi bir yöntemle aktarılmasını sağlayacak proje vasıtasıyla, tarihi yapıların aslına uygun biçimde restore edilerek turizme kazandırılması ve tarihi kent bölgesinin cazibe merkezi haline dönüştürülmesi hedeflenmektedir.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Proje vasıtasıyla müze sergi alanları, müze satış mağazası, yönetim ve kafeterya birimi, yarı açık ceza evi odası, Sanayi Mektebi Odası, minyatür halı ve kilim atölyesi, Sivas tarağı atölyesi, Sivas ağızlığı ve Sivas kalemi atölyesi, Sivas bıçağı atölyesi ve geleneksel müzik aletleri yapım atölyesi gibi geleneksel el sanatlarına yönelik uygulama atölyeleri oluşturulacaktır.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Protokole ilişkin düzenlenen törende konuşan Bakan Sn. Varank, şunları söyledi: “Her şehrin karakterini, kimliğini özetleyen sembol binalar, yapılar vardır. Yerel kültürün izlerini oralarda bulur, yaşanmışlıkları ve tarihi dokuyu bu sayede hissedersiniz. İşte Hamidiye Mektebi de Sivas açısından sembol bir yapı. 117 yıl önce Sivas Valisi Reşid Akif Paşa tarafından İkinci Abdülhamit Han adına yaptırılan bu bina, 1961 yılından itibaren yarı açık cezaevi olarak kullanıldı. Proje kapsamında tarihi yapının rölöve, restitüsyon, restorasyon, makine, elektrik ve peyzaj, müze teşhir ve tanzim çalışmaları yapılacak. Tarihi kent meydanına yürüme mesafesinde olacak proje, Sivas’ın cazibe merkezi bir şehir olması yönünde hedefe de yardımcı olacak. Bakanlığımız bu projeyi Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında yürütecek ve 10 milyon lira hibe desteği aktaracak. Proje; valiliğimiz öncülüğünde, bakanlığımızın finansal desteğinde ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın koordinasyonunda yürütülecek.”</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Törende konuşan Sivas Valisi Sn. Salih AYHAN ise şu sözleri kaydetti: “Sivas İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan ve sunulan projenin Sivas'ın kültür ve turizmine önemli katkıları olacaktır. Sivas Yarı Açık Cezaevi'nin dönüştürülmesi ile yaşayan ve yenilikçi bir müzeye dönüştürülecek eser şehrimizin hizmetine sunulacaktır. Projeye katkılarından dolayı Sn. Bakanımız Mustafa VARANK’a teşekkür ediyor, projenin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”</span></p> ORAN İzleme ve Değerlendirme Birimi İpekyolu ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajanslarında Gerçekleştirilen Tecrübe Paylaşımı Toplantısına Katıldı <p style="text-align: justify;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birimi 2019 yılında uygulanması planlanan Sosyal Destek Programı (SODES) ve Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında İpekyolu ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajanslarının ev sahipliğinde gerçekleştirilen bilgilendirme ve tecrübe paylaşımı toplantılarına katılım sağladı. ORAN, İKA ve DOĞAKA Ajanslarının İzleme ve Değerlendirme Birim Başkanı ve Uzmanlarının katıldığı toplantılarda mevzuat değişiklikleri, proje izleme süreçleri vb. konularda da görüş alışverişinde bulunuldu. Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM) ve Gaziantep Hayvansal Biyogaz Tesisi’nin yerinde incelenmesi ile tecrübe paylaşımı ziyaretleri tamamlandı. </p> Yozgat YDO'da Proje Döngüsü Eğitimi Verildi <p style="text-align: justify;"><span>Yozgat İl Sağlık Müdürlüğünün talebi üzerine Yozgat Yatırım Destek Ofisi çalışma ofisi olan Miralay Şerif Bey Konağı’nda düzenlenen Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi 14 kişinin katılımı ile 05-06/03/2019 tarihleri arasında 2 gün süre ile Yozgat Yatırım Destek Ofisi uzmanı Memiş SEZEN tarafından verilmiştir. Eğitimde Proje Döngüsü Yönetiminin bütün aşamaları katılımcılara uygulamalı bir şekilde aktarılmış olup, eğitimde öğrenmeyi kolaylaştırıcı çeşitli metotlar uygulanmıştır. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Ajansımız bu tür eğitim faaliyetleri ile TR72 bölgesindeki kurumların kurumsal kapasitesini ve proje kültürünü artırmayı hedeflenmekte olup, bu hedefler doğrultusunda eğitimler vermeye devam edecektir.</span></p> KOSGEB, KOBİGEL Programı Destek Çağrısı Yayımlandı <p><b><span>KOSGEB tarafından başvuruları alınan KOBİGEL (Kobi Gelişim Destek Programı)</span></b><span>, 2019-01 ve 2019-02 numaralı&nbsp;<b>"İmalat Sanayinde Dijitalleşme"&nbsp;</b>çağrılarını yayımlamıştır. Proje teklif çağrılarının genel amacı;</span><span></span></p><p><span><br></span></p> <p>İmalat sanayi sektöründe milli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için;</p><p><br></p><p><span></span></p> <p><!--[if !supportLists]--><span><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek,</span><span></span></p><p><span><br></span></p> <p><!--[if !supportLists]--><span><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>İmalat sanayi KOBİ'lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmaktır.</span><span></span></p><p><span><br></span></p> <p><span>Başvuru yapılabilecek Proje Teklif Çağrıları:</span><span></span></p><p><span><br></span></p> <p><!--[if !supportLists]--><span><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]--><b><span>2019 - 01 Proje Teklif Çağrısı:</span></b><span><b>"İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ'lerin desteklenmesi" :</b>Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren&nbsp;<b>elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ'ler;</b>imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren&nbsp;<b>ürün / yazılımlarında katma değer arttırıcı iyileştirmeler yapmak ve/veya geliştirdikleri ürün / yazılımlarını&nbsp;</b><b>ticarileştirmek&nbsp;</b>için proje sunabilecektir.</span><span></span></p><p><span><br></span></p> <p><!--[if !supportLists]--><span><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]--><b><span>2019 - 02 Proje Teklif Çağrısı:</span></b><span>"İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması" :<b>İmalat sanayi sektöründeki KOBİ'ler</b>, imalat sanayi sektörüyle ilişkili&nbsp;<b>6 dijital teknolojiden&nbsp;</b>(büyük veri, IoT, robot ve sensör teknolojileri, yapay zeka, siber güvenlik)&nbsp;<b>biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecektir.</b></span><span></span></p><p><span><b><br></b></span></p> <p><span>Her iki çağrı için de destek oranı&nbsp;<b>%60</b>'tır.</span></p><p><span> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span><span></span></p> <p><span>2019.01 Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına&nbsp;<b>300.000 TL'ye kadar geri ödemesiz</b>,&nbsp;<b>350.000 TL'ye kadar geri ödemeli&nbsp;</b>(teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere&nbsp;<b>toplam 650.000 TL'ye&nbsp;</b>kadar destek verilebilecektir.</span><span></span></p> <p><span><br> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span><span></span></p> <p><span>2019.02 Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına&nbsp;<b>300.000 TL'ye kadar geri ödemesiz</b>,&nbsp;<b>700.000 TL'ye kadar geri ödemeli&nbsp;</b>(teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere&nbsp;<b>toplam 1.000.000 TL'ye&nbsp;</b>kadar destek verilebilecektir.</span><span></span></p> <p><span><br> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span><span></span></p> <p><b><span>Proje çağrılarının toplam bütçesi</span></b><span>; 2019-01 çağrısı için&nbsp;<b>100 Milyon TL</b>, 2019-02 çağrısı için&nbsp;<b>150 Milyon TL&nbsp;</b>olmak üzere&nbsp;<b>toplam 250 Milyon TL'dir.</b> </span><span></span></p><p><span><b><br></b></span></p> <p><span></span></p> <p>Destek çağrısı hakkında detaylı bilgiye ve proje formlarına <a href="https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/3288/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi" target="_blank">tıklayınız.</a></p> <p></p> 2019 Yılı Teknik Destek Programı Başvuruya Açıldı <p style="text-align: justify;"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından, TR72 Bölgesi’ndeki kar amacı gütmeyen paydaşların kurumsal kapasitelerini artırmak amacıyla yürütülen teknik destek programları ile 2012 yılından günümüze kadar 249 proje destek almaya hak kazanmıştır. Uygulanan teknik destek faaliyetleri sonucunda ise yaklaşık 13.000 kişi eğitim almıştır.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>ORAN sonuç odaklı programları ve TR72 Bölge Planı çerçevesinde oluşturulan 2019 yılı Teknik Destek Programı’na başvurular KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden yapılacak olup, program öncelikleri şu şekilde belirlenmiştir: </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><b><span><span>1.<span> </span></span></span></b><!--[endif]--><b><span>Öncelik: </span></b><span>Mesleki Eğitim Kalitesinin Artırılması</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><b><span><span>2.<span> </span></span></span></b><!--[endif]--><b><span>Öncelik: </span></b><span>Eğitim ve İstihdam Sağlanması Yoluyla Sosyal Yaşamın Geliştirilmesi </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><b><span><span>3.<span> </span></span></span></b><!--[endif]--><b><span>Öncelik:</span></b><span> Bölgesel yenilik ve girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve imalat ve hizmet sektörlerinde kurumsal ve beşeri kapasitenin geliştirilmesi</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><b><span><span>4.<span> </span></span></span></b><!--[endif]--><b><span>Öncelik:</span></b><span> Turizmin çeşitlendirilmesi ve turizmde rekabet gücünün arttırılması</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><b><span><span>5.<span> </span></span></span></b><!--[endif]--><b><span>Öncelik:</span></b><span> Kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin kurumsal ve beşeri altyapılarının geliştirilmesi</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><b><span><span>6.<span> </span></span></span></b><!--[endif]--><b><span>Öncelik:</span></b><span> Katma Değerli Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması</span><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Program başvuru dönemleri ise şu şekildedir: </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left" width="621"> <tbody><tr> <td width="142"><b><span lang="EN-GB"><br clear="all"> </span></b> <p><b><span>Dönem</span></b></p> </td> <td width="253"> <p><b><span>KAYS ortamında Online Başvuru Tarihleri</span></b></p> </td> <td width="226"> <p><b><span>Taahhütname Teslim Son Tarih/Saati*</span></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="142"> <p><span>Mart-Nisan</span></p> </td> <td width="253"> <p><span>1 Mart – 30 Nisan 2019</span></p> </td> <td width="226"> <p><span>30 Nisan 2019, Salı 17:00</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="142"> <p><span>Mayıs-Haziran</span></p> </td> <td width="253"> <p><span>1 Mayıs - 28 Haziran 2019</span></p> </td> <td width="226"> <p><span>28 Haziran 2019, Cuma 17:00</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="142"> <p><span>Temmuz-Ağustos</span></p> </td> <td width="253"> <p><span>1 Temmuz - 29 Ağustos 2019</span></p> </td> <td width="226"> <p><span>29 Ağustos 2019, Perşembe 17:00</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="142"> <p><span>Eylül-Ekim</span></p> </td> <td width="253"> <p><span>2 Eylül - 31 Ekim 2019</span></p> </td> <td width="226"> <p><span>31 Ekim 2019, Perşembe 17:00</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="142"> <p><b><span>Kasım-Aralık</span></b></p> </td> <td width="253"> <p><b><span>1 Kasım - 20 Aralık 2019, Saat 23:50*</span></b></p> </td> <td width="226"> <p><b><span>27 Aralık 2019, Cuma Saat 17:00</span></b></p> </td> </tr> </tbody></table> <p><span></span></p> <p><span><br></span></p><p><span><br></span></p><p><span><br></span></p><p><span><br></span></p><p><span><br></span></p><p><span><br></span></p><p><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>2019 Yılı Teknik Destek Programı’nın, TR72 Bölgesi için en büyük değer olan insan kaynağına sürdürülebilir, olumlu katkılar sağlamasını dileriz. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Daha fazla bilgi için Program Rehberi ve Destekleyici Belgeleri inceleyiniz. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>2019 Yılı Teknik Destek Programı Rehberi aşağıdadır.&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>2019 Yılı Teknik Destek Programı Destekleyici Belgeleri aşağıdadır</span></p> <p><span></span></p> Kayseri Ve Yozgat İllerinde Fizibilite Proje Sözleşmeleri İmzalandı <p style="text-align: justify;">2018 Yılı Fizibilite Destek Programı kapsamında Kayseri ve Yozgat illerinden destek almaya hak kazanan projelerin sözleşmeleri imzalandı. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Destek almaya hak kazanan projelerden; Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası’nın başvuru sahibi olduğu TR72/18/FZD/0007 no’lu projede Yozgat Ticaret Ve Sanayi Odası Yerleşkesi fizibilite çalışması yapılacaktır. <b><span><span></span></span></b><span>Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nün başvuru sahibi olduğu TR72/</span>18/FZD/0006 nolu “Kayseri OSB Müdürlüğü Yerli ve Milli Sünger Üretecek” isimli projede ise; <span>Kayseri’de yerli </span>Toluen Diizosiyanat (<span>TDI) ve Poliol hammaddesinin Kayseri''de üretilebilmesi için fizibilite çalışması yapılacaktır. Sorgun Kaymakamlığı’nın başvuru sahibi olduğu, </span><span>TR72/</span>18/FZD/0004 nolu ve “Sorgun Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Sanayi Bölgesi Projesi” ile; Sorgun ilçesine 100 büyükbaş işletme kapasiteli Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Sanayi Bölgesi kurulması ve bu bölgenin yem giderleri karşılayabilmek için modern sulama sistemli yem bitkisi ekiliş alanları oluşturulmasının fizibilitesi yapılacaktır. Çekerek Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından sunulan ve destek almaya hak kazanan TR72/18/FZD/0009 no’lu “Bayındırhüyük Meyve Bahçesi Yatırım Fizibilitesi” isimli projenin sonucunda, Çekerek ilçesinde 3180 hektarlık tarım arazisinde meyve bahçelerinin kurulması, elde edilen ürünlerin katma değerini artıracak tesislerin kurulması için gerekli fizibilite çalışması ortaya çıkacaktır.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Projelerin Kayseri ve Yozgat illerinin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerini artıracak yatırımları çekmesi ve iki il için dinamik sektörler olan imalat ve tarım endüstrisi sektörlerine katkı sağlamasını dileriz. <span></span></p> Çukurova Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı <div style="text-align: justify;">Çukurova Kalkınma Ajansı, TR62 (Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesinde yürüteceği mali destek programı kapsamında, uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla ilana çıkmış bulunmaktadır. Başvuru sahipleri, bağımsız değerlendiriciler ve diğer paydaşlar için gerekli olacak bilgi, belge ve eğitim dokümanlarına ve başvuru sayfalarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Çukurova Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı <a href="http://www.cka.org.tr/main.aspx?id=419" target="_blank">Linki</a><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div> Kayseri YDO, 60 Milyon Dolarlık Yatırımın Peşinde <p style="text-align: justify;"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kayseri Yatırım Destek Ofisi ve Kayseri Sanayi Odası işbirliğinde,<span> </span>22 Şubat 2019 tarihinde Çinli bir tekstil firmasına Kayseri Yatırım Ortamı sunumu gerçekleştirildi. Kayseri YDO uzmanları ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısının da katılım sağladığı toplantıda, Kayseri’ye toplamda yaklaşık 60 milyon dolar yatırım yapacak olan firmaya Kayseri YDO Koordinatörü tarafından, firmanın yararlanacağı teşvik unsurları detaylı olarak anlatıldı.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Yatırımcı firmanın soruları ile devam eden toplantı yaklaşık üç saat sürdü. Önümüzdeki günlerde Kayseri YDO olarak başvuru süreçlerinde danışmanlık yapılmaya devam edilecek.</span></p> Benim İşim Girişim Yarışması II.Döneminde Süreç Devam Ediyor <p style="text-align: justify;">Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen Benim İşim Girişim yarışmasında, hem I.Dönem finalistleri ve hem de II.Dönem’de ilk 10’a giren takımlar, mentörlerine onaylattıkları Faaliyet Takvimi kapsamında Prototip geliştirme süreçlerine devam ediyorlar. Kazanan takımlar arasında; Hayvancılığa yönelik yazılımdan çocuklara kod öğretimini kolaylaştırmaya, gaz zehirlenmelerinde erken uyarıcı sistemlerden sanal gerçekliğe kadar bir çok alanda proje yer alıyor.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Projelerdeki son durum hakkında değerlendirmelerde bulunmak ve ödül başvurusunda bulunmak üzere Kayseri Yatırım Destek Ofisini ziyarete gelen girişimci takımlar bir an önce prototip geliştirme sürecini tamamlayıp kendi firmalarını kurmak istiyorlar.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">29 Ekim 2019 tarihine kadar başvuru alınan yarışmanın ikinci döneminde, ilk jüri 29 Kasım 2019 tarihinde yapılmıştı. Mayıs 2019’da yapılması planlanan final töreninde ilk 3 girişimci takım belli olacak…</p> Mesleki Eğitimde Dönüşüm İçin Son Durak İncesu OSB İdi <p style="text-align: justify;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Mesleki Eğitim ile ilgili Kayseri’de Gelişmeye Açık Alanların tespiti amacı ile ildeki paydaşlarla yapılan görüşmelerde son durak İncesu OSB Bölge Müdürlüğü oldu.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Bölge Müdürü Recep YILDIZ, ORAN Araştırma Planlama ve Koordinasyon Birim Başkanı M.Fatih ATİLABEY ve Kayseri YDO Koordinatörü’nün sorularını cevapladı. YILDIZ, İncesu OSB’de kurulan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin kuruluşundan bu güne yaşadığı serüven, okul kapasitesi ve öğrencilerin ilgisi, yeni bölüm açma girişimleri gibi bir çok konuda bilgi verdi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kurum ziyaretlerinin böylece tamamlanmasının ardından oluşturulan kapsamlı rapor Yönetim Kurulu onayının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile paylaşılacak.</span></p> Mesleki Eğitimde Dönüşüm İçin Paydaş Ziyaretleri Devam Ediyor <p style="text-align: justify;"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Mesleki Eğitim ile ilgili Kayseri’de Gelişmeye Açık Alanların tespiti amacı ile ildeki paydaşlarla yapılan görüşmeler, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetlerinden sorumlu Müdür Yardımcısı<span> </span>Fatih Kolukısa, Kartal Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Selçuk Erdem ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı İlyas YILDIRIM ve Meslek Akademisi Sorumlusu Denizhan Burhan ile ayrı ayrı yapılan toplantılarla devam etti.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Sayın Fatih Kolukısa, ildeki Meslek Liselerinin genel durumu, atölyelerde ve istihdam konusunda gelişmeye açık alanları, öğrencilerle birlikte elde edilen başarıları ve okullardaki iyi uygulama örneklerini aktardı. Kartal Endüstri Meslek Lisesi Müdürünün de katılım sağladığı toplantının ardından Lisedeki atölyeler ziyaret edildi. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span><span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı İlyas YILDIRIM ile yapılan görüşmede ise, Mesleki Yeterlilik Kurumunun çalışma programından Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yatırımlarda gelinen son duruma; KAYMEK öğrencilerine sağlanan olanaklar ve ihtiyaçlardan Meslek Liseleri ile yapılan işbirliklerine kadar bir çok konu ele alındı. Ayrıca Kayseri’deki yerli ürünlerin Ulusal ve Uluslararası pazarlanması ile ilgili büyük bir proje konusunda da çalışmalara başlaması düşünülüyor.</span></p> Sivas İli Fizibilite Proje Sözleşmeleri İmzalandı <p style="text-align: justify;">2018 Yılı Fizibilite Destek Programı kapsamında Sivas ilinden başvurusu yapılan ve<span> </span>destek almaya hak kazanan projelerin sözleşmeleri, Sivas Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkan Vekili Salih AYHAN’ın katılımıyla 14 Şubat 2019 tarihinde imzalandı. Sözleşme töreninde STSO Başkanı ve Ajans Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa EKEN, Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit YILDIZ, Sivas 1. OSB Müdürü Bekir Sıtkı EMİNOĞLU ve ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin KİLCİ de hazır bulundu.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Destek almaya hak kazanan projelerden; Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’nın başvuru sahibi olduğu TR72/18/FZD/0005 no’lu projede Sivas Fuar, Kongre ve Kültür Merkezi Fizibilite Çalışması yapılacaktır. <b><span><span></span></span></b><span>Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün başvuru sahibi olduğu TR72/</span>18/FZD/0011 nolu “Yerli Ve Milli Koyunculukta Alternatif Nefesimiz Yapağımız Projesi”nde ise; <span>Sivas İli başta olmak üzere çevre illerinde yerli ve milli koyun yapağısının etkin değerlendirilerek ekonomiye kazandırılmasına yönelik “Yapağı Toplama ve İşleme Tesisi” <span></span>fizibilitesi yapılacaktır. Sivas 1. OSB Müdürlüğü’nün başvuru sahibi olduğu, </span><span>TR72/</span>18/FZD/0013 nolu projede ise Oorganize Sanayi Bölgesi’nin ihtiyaç duyduğu “Atıksu Arıtma Tesisi” fizibilitesi hazırlanacaktır. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Projelerin Sivas ili için sürdürülebilir ve kalkınmaya katkı sağlayacak sonuçlar üretmesini dileriz. <span></span></p> Kayseri Osb Fuar Alanının İlk Etabını Tüyap İşletecek <p style="text-align: justify;">Kayseri OSB tarafından Nisan 2017’de inşaatına başlanılan Kayseri OSB Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi / birinci etabının işletilmesine dair Kayseri OSB ve TÜYAP Kayseri arasında imza töreni gerçekleştirildi.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">İmza törenine; Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz, TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Gökalp Gökdemir, ORAN Kalkınma Ajansı Yetkilileri, STK temsilcileri ve Sanayiciler katıldı. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Projeye göre 2017 Nisan ayı başında temeli atılan Kayseri Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi inşaatının,<span> </span>1.nci etabı olan 18 bin m<sup>2</sup>’lik kısmının Mart ayı başında hizmete girmesi planlanmaktadır.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Fuar ve Kongre Merkezi’nin 2.nci etabı olan 12 bin m<sup>2</sup>’lik kısmın gro betonu ise bu aybaşında atılmıştır. 2.nci etap projesine Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’ndan yaklaşık olarak 11.5 milyon destek sağlanmıştır. Böylece, 30 bin m2 kapalı alan ve toplamda 150 bin m2 alana sahip olacak Fuar ve Kongre Merkezi Kayseri’ye uzun yıllar hizmet edecek bir yapıya kavuşmaktadır. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">İmza töreninde konuşan TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz; “TÜYAP Fuarcılık Grubu, ülke çapında faaliyet gösteren; 8 Fuar Merkezimiz, İstanbul-Adana- Bursa- Konya- Diyarbakır-Samsun-Erzurum- Eskişehir fuar düzenlediğimiz İller ; İzmir-<span> </span>Gaziantep- Antalya-<span> </span>Ankara- Kocaeli – Kayseri. 14 şehirdeki bölge müdürlüğü ve ofislerimiz, Rusya, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Makedonya, Mısır’da faaliyet gösteren ofislerimiz, 26 Ülkedeki temsilcilik ağı, 700’ün üzerinde tam zamanlı çalışan kadromuz ve her yıl düzenlediğimiz 90’in üzerinde fuarımız ile dünyada ve ülkemizde fuarcılık sektörünün önde gelen kuruluşudur.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">2018 yılında, 94 fuarda, 75 ülkeden 13.879 katılımcı kuruluşa, 169 ülkeden 4.671.435 ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştır. Kuruluşundan 2018 yıl sonuna kadar hazırladığı;<span> </span>1.700 yurt içi ve<span> </span>39 ülkede 189'yi aşkın yurtdışı fuar ile toplam 1.889 Fuar, 125 ülkeden 316.315 firmaya hizmet vermiş ve 200 ülkeden 60.394.313 ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştır. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">TÜYAP Fuarcılık Grubunun sahip olduğu etkinlik ve gücü ile KAYSERİ ve bölge ekonomisine katkı sağlamak konusunda kararlıyız. Atılan bu imzanın hayırlara vesile olmasını diliyor ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">İmza töreninde konuşan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan; Kayseri OSB Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi çalışmalar hakkında bilgiler verdi.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Nursaçan; “ Kayseri OSB Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi projesi’ne ayrı bir önem veriyoruz. Merkezimiz için; katkılarını esirgemeyen;<span> </span>Sayın Valimiz Şeyhmus GÜNAYDIN, ORAN Yönetim Kurulu, ORAN Genel Sekreteri Sayın Ahmet Emin Kilci Bey ve yönetimine ayrıca teşekkür ediyorum. Ayrıca, Fuar ve Kongre Merkezi’nin çevre düzenlemesine önemli katkılar sağlayan, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Çelik ve yönetimine şükranlarımızı sunarız.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p></p> <p style="text-align: justify;">Şu an tarihi bir an yaşıyoruz. Kayseri OSB Yönetimi olarak; Fuar ve Kongre Merkezi’nin 18 bin m2’lik 1.nci etabının işletilmesi konusunda, bu konuda söz sahibi ve marka konumunda olan; TÜYAP’la anlaşma yapmış durumdayız. TÜYAP yöneticilerine huzurunuzda teşekkür ediyor, kendilerine başarılar diliyoruz.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p></p> <p style="text-align: justify;">Hayata geçirilen bu projeler hakkında çok şey söylemeye gerek olmadığı kanaatindeyim, Zira, projeler kendini en güzel şekilde anlatıyor… Bu hayati projelerin hayata geçmesinde; başta sanayicilerimiz olmak üzere ilgili ve yetkili herkese şükranlarımızı sunarız.<span> </span>Hayırlı uğurlu ve bereketli olmasını, böyle hayırlı hizmetlerin devamını da Mevla’mızdan diliyoruz.” dedi.</p> 2018 Yılı 4. Dönem Teknik Destek Sözleşmeleri İmzalandı <p style="text-align: justify;"><span>2018 Yılı Teknik Destek Programı Kasım-Aralık döneminde destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ile teknik destek sözleşmeleri imzalandı. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Sözleşmelerin imzalanmasından sonraki süreçte, yararlanıcı kurumlar ile belirlenen tarihlerde teknik destek faaliyetlerinin gerçekleşmesi sağlanacaktır.<span> </span></span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Sözleşme İmzalanan Kurumlar: </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kayseri Ticaret Odası</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Abdullah Gül Üniversitesi</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kayseri Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kayseri İl Kültür Turizm Müdürlüğü</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kayseri Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Develi Kaymakamlığı</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Felahiye Kaymakamlığı</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Boğazlıyan Kaymakamlığı</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kayseri Ticaret Borsası</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Yeşilhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Yahyalı İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğü</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Talas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kangal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Çekerek İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kadışehri İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğü</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Erciyes Teknopark A.Ş.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kayseri Kadınlar Derneği</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kayseri Tekstilkent Sanayici Ve İş Adamları Derneği</span></p> ORAN, Mesleki Eğitimde Dönüşüm İçin Paydaşlarla Görüşüyor <p style="text-align: justify;"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Mesleki Eğitim ile ilgili Kayseri’de Gelişmeye Açık Alanların Tespiti amacı ile ildeki paydaşlarla görüşmelere başladı.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>İlk olarak Organize Sanayi Bölgesi Teknik Kolej kurucu Müdürü Durmuş PAYAŞ ziyaret edildi. Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Birimi Başkanı Mehmet Fatih ATİLABEY ve Kayseri Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü tarafından yapılan ziyarette</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span><span> </span>1)<span> </span>Müfredat belirleme güncelleme ve Sanayici ihtiyaçlarının müfredata katılması,</span></p><p style="text-align: justify;"><span><span> </span>2)<span> </span>Yetiştirilen Öğrencilerin Sanayiciye kazandırılması,&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify;"><span>3)<span> </span>Staj Ücretleri, Okul Aidatları ve Sosyal Haklar ve</span></p><p style="text-align: justify;"><span><span> </span>4)<span> </span>Okullarda Altyapısal Sorunlar<span> </span>konuları görüşüldü.</span></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Toplantı sonrasında okuldaki atölyeler ziyaret edildi. Öğrenci ve öğretmenler ile görüşüldü. Toplantının sonuçları ildeki diğer paydaşlarla yapılacak görüşmelerden sonra raporlanarak Bakanlığa iletilmesi hedefleniyor.</p> Akdağmadeni Ges Yatırımı İçin Düğmeye Bastı <p style="text-align: justify;"><span>Ajansımız, temel faaliyetlerinden olan "Bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının azaltılması" hususundaki çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Yozgat Akdağmadeni Belediye'sinin yapmayı düşündüğü GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımı için bilgi edinme ve iyi ugulama örneklerini yerinde incelemek amacı ile Kayseri'ye gelen Belediye yetkilileri Sayın Burhanettin BELLİSOY ve Sayın Adem YILDIRIM'a Kayseri Yatırım Destek Ofisi Uzmanlarımız Sayın Tolga UYAN ve Sayın Mehmet OKUR refakatinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesine ziyaret gerçekleştirilmiştir.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Belediye yetkilileri 55MW gücündeki Kayseri OSB&nbsp;<span><span>Güneş Enerjisi Santrali'ni gezerek tesis hakkında Elektrik İşletme Müdürü Sayın Hacı Nuh SARP'tan teknoloji seçimi ve Şartname hazırlanması hususunda bilgi almışlardır. Heyet ayrıca GES taahhüt işleri ile ilgili Kayseri'de faaliyet gösteren bir şirkete yönlendirilerek konu ile ilgili bilgi alması sağlanmıştır.</span></span> </span></p> KOBİ'lere Rehber Geliyor <p style="text-align: justify;">Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) proje hazırlama ve yürütme süreçlerine yardımcı olacak rehberler geliyor. Hayata geçecek yeni sistemle akredite KOBİ rehberleri sahaya inecek. Bu kapsamda hazırlanan KOBİ Rehberliği ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliği değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bu yönetmelikle birlikte piyasada çantacı olarak ifade edilen aracılar ortadan kalkacak. Görev ve yetkisini kötüye kullananlara izin verilmeyecek. Bu işin eğitimini almış, saha tecrübesi olan, alanında yetkin KOBİ rehberleri ve teknik danışmanlar, KOSGEB Destekleri kapsamında KOBİ’lere rehberlik hizmeti verecek. Sistemin devreye girmesiyle birlikte ilk etapta 200 KOBİ rehberi, 2 bin 400 Teknik Danışman alanda görev almaya başlayacak” dedi.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"></p><p><span><span>SAĞLIKLI İLETİŞİM</span></span></p><p><span><span><br></span></span></p><p><span>Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile KOBİ’ler arasında daha sağlıklı bir iletişim kurulması amacıyla yeni bir sistem oluşturuldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, KOBİ Rehberliği ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ile ilgili açıklamalarda bulundu. KOBİ’lerin standartları belirlenmiş bir alanda doğru yönlendirilmesinin önemine işaret eden Bakan Varank, “KOBİ’lerin sağlıklı bir şekilde rehberlik ve danışmanlık hizmeti almasını önemsiyoruz. Yayımlanan yönetmelik ile KOBİ Rehberliği ve Danışmanlığı Sistemi’ni getiriyoruz. Bu sistem ile KOBİ’ler, kuralları belirlenmiş, çerçevesi çizilmiş bir alanda rehberlik ve danışmanlık hizmeti alacak” diye konuştu.</span></p><p><span><br></span></p><p><span><span></span></span></p><p><span><span>KALİTE YÜKSELECEK</span></span></p><p><span><span><br></span></span></p><p><span>Varank, bu sistem ile birlikte KOBİ’lerin KOSGEB destek programlarından daha etkin yararlanacağını işaret ederek, “KOBİ’lerin proje hazırlama ve yürütme aşamalarında aracılar nedeniyle yaşadığı sorunlar ortadan kalkacak. Bu işin eğitimini almış, alanında yetkin KOBİ rehberleri ve teknik danışmanlar, KOBİ’lere rehberlik hizmeti verecek. Böylece KOBİ’lerin beceri ve kabiliyetleri geliştirilecek. Danışmanlık hizmetlerinde standart sağlanacak ve kalite yükselecek.” dedi.</span></p><p><span><br></span></p><p><span><span></span></span></p><p><span><span>AKREDİTASYON GÖREVİ</span></span></p><p><span><span><br></span></span></p><p><span>Bu düzenleme sayesinde KOSGEB’in KOBİ rehberleri ve teknik danışmanları yetkilendireceğinin yani bir anlamda akreditasyon görevi üstleneceğinin altını çizen Varank, 3 yıl içinde, 4 bin KOBİ’nin rehberlik ve teknik danışmanlık hizmetlerinden faydalanmasını bekliyoruz” diye konuştu.</span></p><p><span><br></span></p><p><span><span></span></span></p><p><span><span>YÖNETMELİKTE NELER VAR?</span></span></p><p><span><span><br></span></span></p><p><span>KOBİ rehberlerinin ve teknik danışmanların nitelikleri, sunacakları hizmetler, yetkilendirilmesi, sınıflandırılması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesine ilişkin esasların yer aldığı yönetmeliğe göre KOBİ rehberi olmak isteyenlerde şu şartlar aranacak:</span></p><p><span><br></span></p><p><span></span></p><p><span>*Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yürürlüğe konulan KOBİ Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak,</span></p><p><span><br></span></p><p><span></span></p><p><span>*KOBİ rehberliği eğitimini tamamlamak,</span></p><p><span><br></span></p><p><span></span></p><p><span>* En az 240 saat danışmanlık tecrübesine sahip olmak veya büyük ölçekli işletmelerde son 10 yıl içerisinde en az 3 yıl üst düzey yönetici (genel müdür, genel müdür yardımcısı ve bunların emsalleri ile üstleri) olarak görev yapmış olmak.</span></p><p><span><br></span></p><p><span><span></span></span></p><p><span><span>3 YILIN ARDINDAN KIDEMLİ KOBİ REHBERİ</span></span></p><p><span><span><br></span></span></p><p><span>Bu şartları taşıyanlar KOBİ rehberi olabilecek. KOBİ rehberi, sunduğu hizmetlere ve KOSGEB tarafından yürütülecek izleme ve denetim sonuçlarına göre yetkilendirme tarihinden 3 yıl sonra kıdemli KOBİ rehberi olarak yetkilendirilebilecek. KOBİ rehberleri, işletmelerin mevcut durumlarının analiz edilmesi, sorunlarının ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, işletmelere tavsiyelerde bulunulması ve yönlendirme yapılması, işletmelere proje hazırlama ve yürütme süreçlerinde rehberlik edilmesi gibi hizmetler verecek.</span></p><p><span><br></span></p><p><span></span></p><p><span><span>TEKNİK DANIŞMANLAR</span></span></p><p><span><span><br></span></span></p><p><span>Yönetmeliğe göre, teknik danışman adayları için 6 kriter belirlendi. Bu şartlardan en az birini taşıyanlar teknik danışman olabilecek. Aranan şartlar şunlar:</span></p><p><span><br></span></p><p><span></span></p><p><span>* Yükseköğretim kurumlarında profesör veya doçent olarak görev yapmak veya yapmış olmak,</span></p><p><span><br></span></p><p><span></span></p><p><span>* Doktora mezunu ve en az 120 saat danışmanlık tecrübesine sahip olmak,</span></p><p><span><br></span></p><p><span></span></p><p><span>* Yüksek lisans mezunu ve en az 240 saat danışmanlık tecrübesine sahip olmak,</span></p><p><span><br></span></p><p><span></span></p><p><span>* Büyük veya orta ölçekli işletmelerde orta düzey yönetici (birim müdürü, işletme müdürü ve bunların emsalleri) veya üst düzey yönetici (genel müdür, genel müdür yardımcısı ve bunların emsalleri ile üstleri) olarak son 10 yıl içinde en az 5 yıl görev yapmış ve en az lisans mezunu olmak,</span></p><p><span><br></span></p><p><span></span></p><p><span>* Danışmanlık hizmeti veren işletmelerin son 10 yıl içinde en az 5 yıl sahibi, ortağı veya çalışanı olmak, en az 240 saat danışmanlık tecrübesine sahip ve en az lisans mezunu olmak,</span></p><p><span><br></span></p><p><span></span></p><p><span>* 15/2/2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik kapsamında Bireysel Katılım Yatırımcısı Lisansına sahip ve aynı Yönetmelikte tanımlanan tecrübeli yatırımcı olmak.</span></p><p><span><br></span></p><p><span><span></span></span></p><p><span>Teknik danışmanlar, finansman, uluslararasılaşma, teknoloji/yenilik/dijitalleşme ve büyüme alanlarında KOSGEB tarafından belirlenen ve yetkilendirildikleri konularda, işletmelere danışmanlık hizmeti sunacak.</span></p><p><span></span></p><br><p></p> Güneş Enerjisi ile Sulama Projelerine %50 Hibe Desteği <p style="text-align: justify;"><em><strong>Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında, 2019 Yılı 15.Etap Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi başvuruları başladı.</strong></em></p><p style="text-align: justify;"><em><strong><br></strong></em></p><p style="text-align: justify;">Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması gibi tarımsal faaliyetleri de içeren destek programı, geliştirilen yeni sulama teknolojilerinin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir düzeye getirmek için bireysel sulama sistemleri alımlarına hibe desteği verecek.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Yüzde 50’si hibe olan bireysel sulama sistemleri destek programı için başvurular, 01 Mart 2019 tarihinde sona erecek. Yatırımcıların projelerini uygun bir şekilde hazırlayarak belirtilen tarihe kadar İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekiyor.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><strong>Tebliğ ve Uygulama Rehberi eklerine&nbsp;<a href="https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM/Duyuru/342" target="_blank">buradan</a>&nbsp;ulaşabilirsiniz.</strong></p> Yozgat-Çorum Tedarik Zinciri Buluşması Gerçekleştirildi <p style="text-align: justify;">Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat OKTAY’ın talimatıyla Yozgat’ta faaliyet gösteren ancak pazar bulma konusunda zorluklarla karşılaşan firmaların özellikle çevre illerde var olan tedarik zinciri ağlarına katılmalarını sağlamak amacıyla proje yürütülmektedir. Yozgat Valiliği başkanlığında ve ORAN Kalkınma Ajansı ile Yozgat TSO işbirliğinde yürütülen bu proje kapsamında yerel üretimin canlandırılması, tedarik ağında karşılaşılan problemlerin giderilmesi, geniş bir iş ağına sahip olunması, ulusal-uluslararası pazarlarda firmaların yeterli yetkinliğe sahip olunması, projenin başarılı bulunması durumunda ise model olarak alınması ve Türkiye genelinde uygulanması amaçlanmaktadır. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Proje kapsamında yer alan firmalara yönelik üretim envanterleri belirlenmiş ve çevre illerdeki sektörlerde faaliyet gösteren firmalarla birebir eşleştirme yapılmıştır. Bu kapsamda 02 Şubat 2019 tarihinde Çorum’da projenin bir aşaması olarak Çorum’da faaliyet gösteren firmalarla Yozgat’ta faaliyet gösteren firmaların bir araya getirildiği Yozgat-Çorum Tedarik Zinciri Buluşması organize edilmiştir.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Organizasyona Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY başta olmak üzere, Yozgat Valisi Kadir ÇAKIR, Çorum Valisi Mustafa ÇİFTÇİ, Kalkınma Ajansları Koordinasyon Dairesi Başkanı Ahmet ŞİMŞEK, Yozgat TSO Başkanı Sinan ÇELİK ve Çorum TSO Başkanı Çetin BAŞARANHINCAL, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin KİLCİ ve diğer ilgili kurum/kuruluş temsilcileri katılım sağlamıştır.</p> Zafer Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Destek Programları <div style="text-align: justify;"><span>Zafer Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan 13,5 milyon TL bütçeli 2019 Yılı Destek Programları 30 Ocak 2019 tarihinde Manisa ilinde yapılan açılış toplantısı ile kamuoyuna ilan edilmiştir.</span></div><div style="text-align: justify;"><span><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span>2019 yılında 10 Milyon TL bütçeli Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP), 2,5 Milyon TL bütçeli 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı ve 1 Milyon TL bütçeli 2019 Yılı Teknik Destek Programı (2019 TD) olmak üzere toplam 3 ayrı program uygulanacaktır.</span></div><div style="text-align: justify;"><span><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span>Programlara ilişkin ayrıntılı bilgi ve başvuru rehberleri Ajans internet sitesinde yer almaktadır.</span></div><div style="text-align: justify;"><span><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span>1) YENİ NESİL EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI (YENEP)</span></div><div style="text-align: justify;"><span><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span>İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yönelik hazırlanan YENEP kapsamında TR33 Bölgesi’nin dijital dönüşüm sürecini hızlandıracak ve sürdürülebilir kılacak geleceğin nitelikli iş gücünün oluşturulması amacıyla okul çağındaki çocukların tasarım, yenilikçilik, üretkenlik kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanmakta olup program için 10 Milyon TL mali kaynak tahsis edilmiştir.</span></div><div style="text-align: justify;"><span><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span>Program kapsamında İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri uygun başvuru sahipleri olup bu kurumların aşağıdaki önceliklere yönelik projeleri desteklenecektir:</span></div><div style="text-align: justify;"><span><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span> Öncelik 1: 6-14 yaş arası öncelikli olmak üzere eğitim çağındaki çocukların algoritmik düşünme, robotik kodlama ve tasarım becerilerinin geliştirilmesi amacıyla kendin yap atölyelerinin kurulması ve bu atölyelerde görev alacak nitelikli bir eğitim kadrosunun oluşturulması</span></div><div style="text-align: justify;"><span><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span> Öncelik 2: Bölgedeki mevcut kodlama atölyelerinin teknolojik ve beşeri altyapısının güncel teknoloji ve ihtiyaçlar doğrultusunda iyileştirilmesi</span></div><div style="text-align: justify;"><span><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span> Öncelik 3: Eğitimde fırsat eşitliği kapsamında özellikle il/ilçe merkezinden uzaktaki köy ve beldelerde eğitim görmekte olan çocuklara hizmet vermek üzere mobil kendin yap atölyelerinin oluşturulması</span></div><div style="text-align: justify;"><span><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span>Programa sunulacak projelerde yerel yönetimler, üniversiteler, meslek kuruluşları ve OSB’ler ortak olarak yer alabilecektir.</span></div><div style="text-align: justify;"><span><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span>Programın son başvuru zamanı; elektronik ortamda (KAYS) proje başvurularının yapılması için 7 Nisan 2019 saat 23:59; proje taahhütnamelerinin Ajansa teslimi içinse 12 Nisan 2019 saat 18:00’dır.</span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span>2) 2019 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI (2019 FD)</span></div><div style="text-align: justify;"><span><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span>2019 FD kapsamında TR33 Bölgesi’nin kalkınmasına ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik Ajansın plan, program ve stratejik öncelikleri ile uyumlu, kısa/orta vadede yatırıma dönüştürülebilecek nitelikteki fizibilite çalışmalarının desteklenmesi amaçlanmakta olup program için 2,5 Milyon TL mali kaynak tahsis edilmiştir.</span></div><div style="text-align: justify;"><span><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span>Program kapsamında başvuru rehberinde belirtilen uygun başvuru sahiplerinin aşağıdaki önceliklere yönelik projeleri desteklenecektir:</span></div><div style="text-align: justify;"><span><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span> Öncelik 1: Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı (SATUR SOP) kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak fizibilitelerin hazırlanması</span></div><div style="text-align: justify;"><span><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span> Öncelik 2: Savunma Teknolojileri Geliştirme Kümesi Sonuç Odaklı Programı (SATEK SOP) kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak fizibilitelerin hazırlanması</span></div><div style="text-align: justify;"><span><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span> Öncelik 3: Deri ve Tekstil Sektörlerinde Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı (DERTEK SOP) kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak fizibilitelerin hazırlanması</span></div><div style="text-align: justify;"><span><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span> Öncelik 4: Yaratıcı ve Kültürel Endüstriler Sonuç Odaklı Programı (KEN SOP) kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak fizibilitelerin hazırlanması</span></div><div style="text-align: justify;"><span><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span> Öncelik 5: Gençlerin İstihdam Edilebilirliğinin Arttırılması Sonuç Odaklı Programı (GENÇ SOP) kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak fizibilitelerin hazırlanması</span></div><div style="text-align: justify;"><span><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span> Öncelik 6: SOP’lar dışında kalan ancak aciliyet taşıyan ve kritik önemi haiz yerel bir kalkınma fırsatı olarak değerlendirilebilecek konulara yönelik fizibilitelerin hazırlanması</span></div><div style="text-align: justify;"><span><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span>Programın son başvuru zamanı; elektronik ortamda (KAYS) proje başvurularının yapılması için 22 Aralık 2019 saat 23:59; proje taahhütnamelerinin Ajansa teslimi içinse 27 Aralık 2019 saat 18:00’dır.</span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span>2) 2019 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI (2019 TD)</span></div><div style="text-align: justify;"><span><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span>2019 TD kapsamında TR33 Bölgesi’ndeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarının gerçekleştirilmesine yönelik Ajansın ve Bölgesel İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezi’nin (BİGEM) plan, program ve stratejik öncelikleri ile uyumlu eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmakta olup program için 1 Milyon TL mali kaynak tahsis edilmiştir.</span></div><div style="text-align: justify;"><span><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span>Program kapsamında başvuru rehberinde belirtilen uygun başvuru sahiplerinin aşağıdaki önceliklere yönelik faaliyetleri desteklenecektir:</span></div><div style="text-align: justify;"><span><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span> Öncelik 1: BİGEM kapsamında belirlenen 8+1 sektöre (C10 Gıda, C13 Tekstil, C15 Deri, C22 Kauçuk ve Plastik, C23 Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünler, C25 Fabrikasyon Metal Ürünler, C27 Elektrikli Teçhizat, C31 Mobilya + I55 Turizm) yönelik faaliyet gösteren özel sektör işletmelerinin (üretici, tedarikçi, hizmet sağlayıcı) niteliğinin geliştirilmesi amacıyla ilgili özel sektör çatı kuruluşları tarafından sağlanacak eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi</span></div><div style="text-align: justify;"><span><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span> Öncelik 2: Ajansın 2019 Yılı Çalışma Programı’nda yer alan Sonuç Odaklı Programların (SATUR SOP, SATEK SOP, DERTEK SOP, KEN SOP, GENÇ SOP) özel amaçlarına doğrudan katkı sağlayacak yönde kurumsal kapasiteyi geliştirecek eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi</span></div><div style="text-align: justify;"><span><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span> Öncelik 3: SOP’lar dışında kalan belirli konularda yerel yönetimlerin, kamu kurum/kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi</span></div><div style="text-align: justify;"><span>Program 6 dönem halinde uygulanacak olup dönemler itibarıyla son başvuru zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Dönem No Faaliyetin KAYS Girişi ve Onayı Taahhütnamenin e-İmzası / Teslimi</span></div><div style="text-align: justify;"><span><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span>Dönem 1</span></div><div style="text-align: justify;"><span>28.02.2019 | 17:00</span></div><div style="text-align: justify;"><span>28.02.2019 | 18:00</span></div><div style="text-align: justify;"><span><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span>Dönem 2</span></div><div style="text-align: justify;"><span>30.04.2019 | 17:00</span></div><div style="text-align: justify;"><span>30.04.2019 | 18:00</span></div><div style="text-align: justify;"><span><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span>Dönem 3</span></div><div style="text-align: justify;"><span>28.06.2019 | 17:00</span></div><div style="text-align: justify;"><span>28.06.2019 | 18:00</span></div><div style="text-align: justify;"><span><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span>Dönem 4</span></div><div style="text-align: justify;"><span>29.08.2019 | 17:00</span></div><div style="text-align: justify;"><span>29.08.2019 | 18:00</span></div><div style="text-align: justify;"><span><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span>Dönem 5</span></div><div style="text-align: justify;"><span>31.10.2019 | 17:00</span></div><div style="text-align: justify;"><span>31.10.2019 | 18:00</span></div><div style="text-align: justify;"><span><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span>Dönem 6</span></div><div style="text-align: justify;"><span>24.12.2019 | 23:59</span></div><div style="text-align: justify;"><span>27.12.2019 | 18:00</span></div><div style="text-align: justify;"><span>Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.</span></div><div style="text-align: justify;"><span><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span>T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI</span></div><div style="text-align: justify;"><span><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span>İRTİBAT</span></div><div style="text-align: justify;"><span>İlgili Birim: Program Yönetimi Birimi (PYB)</span></div><div style="text-align: justify;"><span>Tel: 0274 271 77 61-62 / Dahili: 184,186</span></div><div style="text-align: justify;"><span>Faks: 0274 271 77 63</span></div><div style="text-align: justify;"><span>E-Posta: pyb@zafer.gov.tr</span></div><div style="text-align: justify;"><span>İnternet Sitesi: http://www.zafer.gov.tr</span></div> 2019 Genç Çevirmenler Yarışması <p align="center" style="text-align: center;"><strong>T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI</strong></p><p align="center" style="text-align: center;"><strong><br></strong></p><p align="center" style="text-align: center;"><strong>AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI</strong></p><p align="center" style="text-align: center;"><strong><br></strong></p><p align="center"></p><p align="center" style="text-align: center;"><strong>GENÇ ÇEVİRMENLER YARIŞMASI 2019</strong></p><p align="center" style="text-align: center;"><strong><br></strong></p><p align="center"></p><p style="text-align: justify;">Avrupa Birliği Başkanlığı Genç Çevirmenler Yarışması’nın dokuzuncusu&nbsp;<strong>6 Nisan 2019&nbsp;</strong>tarihinde&nbsp;<strong>İstanbul’da&nbsp;</strong>düzenlenecektir. Yarışmaya Türkiye genelinde lisans eğitimi veren üniversitelerin mütercim-tercümanlık ve çeviribilim bölümleri öğrencileri katılabilecektir.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Katılım müzakerelerinin yürütüleceği esasları düzenleyen 3 Ekim 2005 tarihli Türkiye İçin Müzakere Çerçeve Belgesi’ne göre, Türkiye, katılımdan uygun bir süre önce AB müktesebatının Türkçe çevirisini tamamlamakla ve AB kurumlarının ihtiyacı olacak çevirmenleri yetiştirmekle yükümlüdür.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Üniversitelerimizde çevirmenlik eğitimi alan öğrencilerin AB uyum sürecine ve uzmanlık gerektiren müktesebat çeviri çalışmalarına yönelik farkındalıklarını artırmak ve bu alanda ihtiyaç duyulacak çevirmenlerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından 2010 yılından bu yana Genç Çevirmenler Yarışması düzenlenmektedir.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><strong>Yarışmada, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde ilk üçe giren öğrenciler ödüllendirilecektir. Yarışmada dereceye giren genç çevirmenlere başarı sertifikalarının Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından düzenlenecek törenle Ankara’da verilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, Yarışmada her dil kategorisinin sadece birincileri olmak üzere üç öğrenci, Brüksel’de yerleşik AB kurumlarını ziyaret edeceklerdir.</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align: justify;">Yarışma kurallarına ulaşmak için&nbsp;<a href="https://www.ab.gov.tr/siteimages/birimler/CEB/yarisma_2019/yarimaya_ilikin_kurallar_ve_yarima_takvimi.doc">tıklayınız.</a></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Yarışma afişine ulaşmak için&nbsp;<a href="https://www.ab.gov.tr/siteimages/birimler/CEB/yarisma_2019/afis_2019.pdf">tıklayınız.</a></p> Tedarik Zinciri Projesi Kapsamında Belirlenmiş Firmalarla Toplantı Gerçekleştirildi <p style="text-align: justify;"><span>Yozgat TSO ile birlikte 28.01.2019 tarihinde saat 18.00’da Yozgat Yatırım Destek Ofisi binasında Tedarik Zinciri Projesi’nde yer alan firmalarla toplantı yapılarak, genel bir değerlendirme yapılmış olup, buna müteakiben firmalara özel olarak tasarlanmış katalog ve kartvizitler dağıtılmıştır. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Toplantıda değinilen noktalar; Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn. Fuat OKTAY ile gerçekleştirilen toplantının değerlendirilmesi, firmaların tanıtılması ve kısaca yaptıkları işlerin anlatılması, bu toplantıya kadar geçen süreçte yapılanların değerlendirilmesi ve amaçlar ve hedeflere değinilmiş olup, 35 kişin katılımıyla toplantı gerçekleşmiştir</span></p> Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Proje Teklif Çağrıları <p style="text-align: justify;"><span>Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) 2019 Yılı <b>İmalat Sanayisine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi, Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması (Ekonomik Kalkınma), Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması (Sosyal Kalkınma) ve Seracılığın Geliştirilmesi Mali Destek Programları </b>kapsamında Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri için destek programları ilan etmiştir.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><b><span><span>1.<span> </span></span></span></b><!--[endif]--><b>2019 Yılı İmalat Sanayisine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (MESLEK)</b></p><p style="text-align: justify;"><b><br></b></p> <p><b></b></p> <p style="text-align: justify;"><span>2019 Yılı İmalat Sanayisine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın temel amacı, TR63 Bölgesi’nde imalat sanayisinin ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitimin geliştirilmesi yolu ile Bölgenin rekabet gücünün artırılmasıdır.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;">Bu amaçla, <span>2019 Yılı İmalat Sanayisine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı;</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>İmalat sanayi ile mesleki eğitim kurumları arasında iş birliğinin geliştirilmesi, </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>İmalat sanayisinin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik mesleki eğitimde nitelikli insan kaynağı (eğitici personel, usta öğretici, çırak ve öğrenci) yetiştirilmesi,</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Yenilikçi üretim metotlarına uygun mesleki eğitim altyapısının (sınıf, laboratuvar, atölye, makine-teçhizat ve eğitim materyalleri) ve mesleki eğitim modellerinin geliştirilmesi</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>öncelikleri çerçevesinde uygulanacaktır.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Program için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 10.000.000 TL</span><span> olup, proje başına asgari 100.000 TL, azami 1.000.000 TL destek sağlanacaktır. </span><span>Programa, </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]-->Mesleki ve Teknik Liseler,</p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]-->Meslek Eğitim Merkezleri,</p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]-->Meslek Yüksek Okulları,</p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]-->Çok Programlı Liseler,</p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]-->Organize Sanayi Bölgeleri, Sanayi ve Ticaret Odaları,</p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]-->Meslek Odaları,</p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]-->Belediyeler,</p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]-->YİKOB ve Özel İdareler</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><span>Program kapsamında her başvuru sahibi en fazla 2 proje başvurusunda bulunabilir ve en fazla 1 başvurusu için destek alabilecektir.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><b><span><span>2.<span> </span></span></span></b><!--[endif]--><b>2019 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (Ekonomik Kalkınma ) (BİG-K)</b></p><p style="text-align: justify;"><b><br></b></p> <p><b></b></p> <p style="text-align: justify;"><span>2019 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (Ekonomik Kalkınma)’nın temel amacı, TR63 Bölgesi’ndeki az gelişmiş ilçelerde ekonomik ve sosyal hayatın geliştirilmesine katkı sağlanmasıdır.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Bu amaçla, 2019 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (Ekonomik Kalkınma);</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]-->İmalat Sanayine yönelik yatırımların desteklenmesi,</p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]-->Turizm Sektörüne yönelik yatırımların desteklenmesi</p> <p style="text-align: justify;"><span>öncelikleri çerçevesinde uygulanacaktır.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Program için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 6.000.000 TL</span><span> olup, proje başına asgari 30.000 TL, azami 400.000 TL destek sağlanacaktır.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Programa, Ajansın faaliyet gösterdiği TR63 Düzey 2 bölgesinde OSB’ler hariç olmak üzere:</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Hatay İlinden</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]--><b>Yayladağı, Kumlu, Altınözü, Hassa</b></p><p style="text-align: justify;"><b><br></b></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kahramanmaraş İlinden</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]--><b>Nurhak, Ekinözü, Çağlayancerit, Andırın</b></p><p style="text-align: justify;"><b><br></b></p> <p style="text-align: justify;"><span>Osmaniye İlinden</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]--><b>Sumbas, Hasanbeyli, Bahçe, Toprakkale</b></p><p style="text-align: justify;"><b><br></b></p> <p></p> <p style="text-align: justify;"><span>ilçelerinde kayıtlı olan veya elektronik son başvuru tarihine kadar merkez ya da yasal şubesiyle bu ilçelere kayıt yaptıran, ticari esaslara göre faaliyet gösteren (kar amacı güden) mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler, kooperatifler ve birlikler başvuru yapabilecektir. Program kapsamında her başvuru sahibi en fazla 2 proje başvurusunda bulunabilir ve en fazla 1 başvurusu için destek alabilecektir.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><b><span><span>3.<span> </span></span></span></b><!--[endif]--><b>2019 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (Sosyal Kalkınma) (BİG-S)</b></p><p style="text-align: justify;"><b><br></b></p> <p><b></b></p> <p style="text-align: justify;"><span>2019 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (Sosyal Kalkınma)’nın temel amacı, TR63 Bölgesi’ndeki az gelişmiş ilçelerde ekonomik ve sosyal hayatın geliştirilmesine katkı sağlanmasıdır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Bu amaçla, 2019 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (Sosyal Kalkınma);</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]-->Sosyal ve ekonomik faaliyet olanaklarının artırılması amacıyla fiziki altyapının geliştirilmesi</p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]-->Gençlerin, kadınların ve yaşlıların sosyal ve ekonomik hayata entegrasyonu amacıyla sosyal ve ekonomik donatı yatırımlarının desteklenmesi</p> <p style="text-align: justify;"><span>öncelikleri çerçevesinde uygulanacaktır.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Program için tahsis edilen toplam kaynak 6.000.000 TL olup, proje başına asgari 40.000 TL, azami 400.000 TL destek sağlanacaktır. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Programa, Ajansın faaliyet gösterdiği TR63 Düzey 2 bölgesinde OSB’ler hariç olmak üzere:</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Hatay İlinden</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]--><b>Yayladağı, Kumlu, Altınözü, Hassa</b></p><p style="text-align: justify;"><b><br></b></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kahramanmaraş İlinden</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]--><b>Nurhak, Ekinözü, Çağlayancerit, Andırın</b></p><p style="text-align: justify;"><b><br></b></p> <p style="text-align: justify;"><span>Osmaniye İlinden</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]--><b>Sumbas, Hasanbeyli, Bahçe, Toprakkale</b></p><p style="text-align: justify;"><b><br></b></p> <p></p> <p style="text-align: justify;"><span>ilçelerinde kayıtlı olan veya elektronik son başvuru tarihine kadar merkez ya da yasal şubesiyle bu ilçelere kayıt yaptıran, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar, birlik ve kooperatifler başvuru yapabilecektir. Program kapsamında her başvuru sahibi en fazla 2 proje başvurusunda bulunabilir ve en fazla 1 başvurusu için destek alabilecektir.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><b><span><span>4.<span> </span></span></span></b><!--[endif]--><b>2019 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Mali Destek Programı (SERA)</b></p><p style="text-align: justify;"><b><br></b></p> <p><b></b></p> <p style="text-align: justify;"><span>2019 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın temel amacı, TR63 Bölgesinde seracılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanmasıdır.<span> </span></span></p> <p style="text-align: justify;">Bu amaçla, <span>2019 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Mali Destek Programı</span>;</p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Sera kurulumuna yönelik yeni yatırımların desteklenmesi<span> </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Mevcut seralarda modernizasyon yatırımlarının desteklenmesi<span> </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Seralarda elde edilen ürünlerin depolanması ve pazarlanmasına yönelik yatırımların desteklenmesi</span> </p> <p style="text-align: justify;"><span>öncelikleri çerçevesinde uygulanacaktır.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Program için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 5.000.000 TL</span><span> olup, proje başına asgari 30.000 TL, azami 700.000 TL destek sağlanacaktır. </span><span>Programa, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne ya da Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı ve Ajansın faaliyet gösterdiği TR63 Düzey 2 bölgesinde (Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye) kayıtlı olan veya elektronik son başvuru tarihine kadar merkez ya da yasal şubesiyle bölgeye kaydolan, ticari esaslara göre faaliyet gösteren (kar amacı güden) mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler, kooperatifler ve birlikler ile Çiftçi Kayıt Sistemi’ne ya da Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı gerçek kişiler başvuru yapabilecektir. Program kapsamında her başvuru sahibi en fazla 2 proje başvurusunda bulunabilir ve en fazla 1 başvurusu için destek alabilecektir.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>DOĞAKA 2019 Yılı Mali Destek Programları İçin Ayrıntılı Bilgiler</span></b><span></span></p><p style="text-align: justify;"><b><span><br></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><span>Programlara için yapılacak başvurular elektronik ortamda </span><span><b><span>(</span></b></span><a href="http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/"><b><span>http://portal.kays.kalkinma.gov.tr</span></b></a><span><b><span>) </span></b></span><span>adresinden alınacak olup elektronik başvurular için son başvuru tarihi ve saati, <b>5 Nisan 2019 saat 23.59</b>’dur. Elektronik ortamda tamamlanan başvurulara ilişkin Taahhütname’nin e-imza ile imzalanması ya da e-imza ile imzalanamadığı hallerde Ajansa elden, posta ya da kargo ile teslimi için son başvuru tarihi <b>12 Nisan 2019 saat 17.00</b>’dir.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Programlara ilişkin </span><span>il merkezi ve ilçelerde ücretsiz bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. Bu toplantılara ilişkin takvim önümüzdeki günlerde Ajans web sayfasında yayınlanacaktır.<span> </span>Destek programına ilişkin rehberler, toplantı takvimi ve diğer ilgili dokümanlara ilişkin ayrıntılı bilgiler için Ajans web sitesi </span><a href="http://www.dogaka.gov.tr%27i/"><b><span>www.dogaka.gov.tr</span></b><span>’yi</span></a><span> takip edebilirsiniz.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kamuoyuna saygıyla duyurulur.</span><span><span> </span></span></p> Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın gündeme getirdiği kalkınma modeli projesinde ilk aşama tamamlandı <p style="text-align: justify;"><b><span>Yozgatlı iş insanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:</span></b></p><p style="text-align: justify;"><b><span><br></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>-“</span></b> <b><span>Yerelden kalkınma hamlesinin örneği Yozgat olacak”</span></b></p><p style="text-align: justify;"><b><span><br></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>- “Ortak paydamız Yozgat. Bütün hemşehrilerimizle Yozgat'ın, yerelin kalkınmasına odaklanacağız. Bunu da kendimiz başaracağız”</span></b></p><p style="text-align: justify;"><b><span><br></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><span>Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yozgatlı iş insanlarıyla bir araya geldi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak göreve gelmesinin ardından ziyaret ettiği memleketi Yozgat’ta iş dünyasıyla bir araya geldiğinde gündeme getirdiği kalkınma modeli projesi ana gündem maddesiydi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Katma değer üreten, ülkenin ve Yozgat'ın kalkınmasına öncülük edenlerle bir arada olmaktan dolayı gurur duyduğunu ifade eden Oktay, göreve geldiklerinde bir kalkınma modeli projesini başlattıklarını ve bu projeyi Yozgat’ta adım adım hayata geçirdiklerini söyledi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası başta olmak üzere, ilin tüm paydaşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla uzun soluklu bu projenin hayata geçirilmesi için çalıştıklarını vurgulayan Oktay, "Ortak paydamız Yozgat. Bütün hemşehrilerimizle Yozgat'ın, yerelin kalkınmasına odaklanacağız. Bunu da kendimiz başaracağız. Özellikle beklentilere dayanan değil her ne olursa olsun işimizi geliştirmeye odaklandığımız bir zihniyeti hayata geçirmemiz lazım." diye konuştu.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Oktay, başarmak istediklerinin zihinsel bir dönüşüm olduğunu, iş adamlarından bugün aldığı geri dönüşlerin kendisini dönüşümün başladığı yönünde umutlandırdığını söyledi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>-<span> </span></span></span><!--[endif]--><b><span>“Yozgat ve Ülkemiz adına heyecanlandık”</span></b></p><p style="text-align: justify;"><b><span><br></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><span>Öncelikle ticari anlamda çevre illerle olan ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>"Biz üretmeye başlayalım, teşvik zaten kendisi gelecektir. Öyle bir şey yapmalıyız ki bu sürdürülebilir olsun. İş boyutunda ayakları yere basan, kendisine güvenen, işbirlikleriyle gelişen bir kalkınma modeli istiyoruz. Bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Biz burada olsak da olmasak da gelişim devam etmeli. Belki 15 yıl sonrasında öyle bir noktaya geleceğiz ki siz bütün dünyaya ihracat yaparken biz başarınızdan mutlu olacağız. Bu kalkınma modelini kendi ayakları üzerinde duran işletmeler modeli üzerine oturtmak istiyoruz."</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Oktay, Yozgat için bir başarı hikayesinin başladığını, herkesin bunun içinde yer almak isteyeceğini dile getirdi</span></p><p style="text-align: justify;"><span>. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span>"Yozgat'ta pilot olarak uygulamaya başladığımız kalkınma modeli projesini önümüzdeki önemde benzer nitelikteki diğer illerimize de uygulayacak şekilde geliştireceğiz." diyen Oktay, şunları kaydetti:</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>"İş adamlarımızın buna inanması gerekiyor. Firmalarımızın birbirini pozitif anlamda motive etmesi lazım. Mutlaka sıkıntılar olacaktır ancak çözümleri de ortaya konacaktır. İş adamlarımızdan güzel örnekler duyunca Yozgat ve ülkemiz adına çok heyecanlandık. Yozgat merkez ve ilçelerinden lider firmalarımız çıkmalı. Fikirlerimiz ve projelerimizle hem memleketimize hem de ülkemize iz bırakmalıyız. Çevre illere gittiğimizde Yozgat'taki değişimin ayak seslerinin hissedilmesi lazım. Bunun iş dünyasından başlaması lazım. Bu değişim iş adamından başlarsa, çalışanlarına, ailelerine ve topluma yansır. İnandığımız zaman yapamayacağımız bir şey yok. Ben başaracağımıza inanıyorum. Türkiye olarak hedeflerimizi yakalayabilmemiz için her bir ilimizin kalkınma hamlesine katkı vermesi lazım."</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Konuşmasında, ülkemizin 2023 yılı ihracat hedeflerine ulaşabilmesi için 81 ilimizin üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade eden Oktay, ülke genelinde uygulanabilecek bu modelin yerelden kalkınma hamlesinin ilk adımı olabileceğini belirtti. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>-<span> </span></span></span><!--[endif]--><b><span>Projede ilk aşama tamamlandı</span></b></p><p style="text-align: justify;"><b><span><br></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><span>Yozgat Sanayi ve Ticaret Odası ile ORAN Kalkınma Ajansı’nın yürütücülüğünü üstlendiği projenin ilk aşamasında rekabetçi üretimler ve üretim kapasiteleri dikkate alınarak firmalar belirlendi.<span> </span></span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Yozgat’ta faaliyet gösteren firmaların ana ürün veya ara ürün üretimleri, üretilen ürünlerin rekabet edebilirliği, üretim kapasiteleri, hammadde tedarik noktaları incelendi. Yurt içi ve yurt dışı pazarlara erişimde tedarik zincirlerinin çeşitli aşamalarında tedarikçi veya alıcı olarak yer alınabilmesi için işbirliği alanları tespit edildi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Yozgat’ın mevcut ticaret hacmini geliştirmeye yönelik olarak öncelikle çevre illerde bulunan ticaret fırsatları araştırıldı. Bu amaçla Çorum ve Kayseri’de işbirliği yapılabilecek firmalar belirlendi. Çorum ve Kayseri’deki Ticaret ve Sanayi Odalarıyla koordinasyon sağlandı.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Projenin ikinci aşamasında Çorum ve Kayseri’de düzenlenecek toplantılarda ilgili firmalarla bir araya gelinerek işbirliği yapılabilecek alanlar belirlenecek. </span></p> <p><span></span></p> Fizibilite Destek Programı 2018 Sonu Başvuru Sonuçları <p style="text-align: justify;"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2018 Yılı Fizibilite Destek Programı’na yapılan başvurular, 15 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilerek sonuçlandırılmıştır. </span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Buna göre, aşağıda bilgileri yer alan proje başvuru sahipleri destek almaya hak kazanmıştır. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kamuoyuna saygıyla duyurulur.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <td width="140" nowrap=""> <p align="left"><b><span>Referans Numarası</span></b></p> </td> <td width="269" nowrap=""> <p align="left"><b><span>Proje Adı</span></b></p> </td> <td width="211" nowrap=""> <p align="left"><b><span>Başvuru Sahibi</span></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="140" nowrap=""> <p align="left"><span>TR72/18/FZD/0004</span></p> </td> <td width="269" nowrap=""> <p align="left"><span>Sorgun Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Sanayi Bölgesi Projesi</span></p> </td> <td width="211" nowrap=""> <p align="left"><span>Sorgun Kaymakamlığı</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="140" nowrap=""> <p align="left"><span>TR72/18/FZD/0005</span></p> </td> <td width="269" nowrap=""> <p align="left"><span>Sivas Fuar Kongre Ve Kültür Merkezi Fizibilite Projesi</span></p> </td> <td width="211" nowrap=""> <p align="left"><span>Sivas Ticaret Ve Sanayi Odası</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="140" nowrap=""> <p align="left"><span>TR72/18/FZD/0006</span></p> </td> <td width="269" nowrap=""> <p align="left"><span>Kayseri OSB Müdürlüğü Yerli Ve Milli Sünger Üretecek</span></p> </td> <td width="211" nowrap=""> <p align="left"><span>Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="140" nowrap=""> <p align="left"><span>TR72/18/FZD/0007</span></p> </td> <td width="269" nowrap=""> <p align="left"><span>Yozgat Ticaret Ve Sanayi Odası Yerleşkesi Fizibilite Çalışması</span></p> </td> <td width="211" nowrap=""> <p align="left"><span>Yozgat Ticaret Ve Sanayi Odası</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="140" nowrap=""> <p align="left"><span>TR72/18/FZD/0009</span></p> </td> <td width="269" nowrap=""> <p align="left"><span>Bayındırhüyük Meyve Bahçesi Yatırım Fizibilitesi</span></p> </td> <td width="211" nowrap=""> <p align="left"><span>Çekerek Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="140" nowrap=""> <p align="left"><span>TR72/18/FZD/0011</span></p> </td> <td width="269" nowrap=""> <p align="left"><span>Yerli Ve Milli Koyunculukta Alternatif Nefesimiz Yapağımız Projesi</span></p> </td> <td width="211" nowrap=""> <p align="left"><span>Sivas İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="140" nowrap=""> <p align="left"><span>TR72/18/FZD/0013</span></p> </td> <td width="269" nowrap=""> <p align="left"><span>Sivas 1. Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi Fizibilite Raporu</span></p> </td> <td width="211" nowrap=""> <p align="left"><span>Sivas 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü</span></p> </td> </tr> </tbody></table> <p><span></span></p> <p><span></span></p> <p><b><span><br></span></b></p><p><b><span>Önemli: </span></b><span>Destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri tarafından, (aşağıda yer alan sözleşme evraklarından yararlanarak ve bilgilendirme dokümanındaki açıklamaları izleyerek) proje başvuru formu ve destekleyici belgeleri ile sözleşme belgelerinin hazırlanması gerekmektedir.</span></p> Sivas İl Sağlık Müdürlüğü İle Fizibilite Desteği Sözleşmesi İmzalandı <p style="text-align: justify;"><span>2018 Yılı Fizibilite Destek Programı kapsamında Sivas İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sunulan ve destek almaya hak kazanan TR72/18/FZD/0002 referans no’lu, “Sıcak Çermik Konaklamalı Rehabilitasyon Tesisi” başlıklı fizibilite destek sözleşmesi imzalandı. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Ajans Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin KİLCİ ve Sivas İl Sağlık Müdürü Fethullah Sıddık MOĞULKOÇ tarafından imzalanan sözleşme ile gerçekleşecek fizibilite çalışmasının Sivas ili sağlık turizmi yatırımları için yol gösterici olması planlanmaktadır. </span></p> 2018 Yılı Teknik Destek Programı Kasım-Aralık Dönemi Başvuru Sonuçları <p style="text-align: justify;"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2018 yılı Teknik Destek Programı başvuru dönemi, 21 Aralık 2018 tarihi itibariyle sona ermiştir. 28 Aralık 2018 tarihine kadar başvuru taahhütnameleri elden, posta yolu veya e-imza yolu ile Ajansa teslim edilen proje başvuruları değerlendirme sürecine tabi tutulmuştur. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>2018 yılı Teknik Destek Programı Kasım-Aralık Dönemi’nde değerlendirmeye tabi tutulan projelerden başarılı bulunarak destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ekte yer almaktadır.</span><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Sözleşme imza süreci,<b><u>başarılı teknik destek taleplerinin Ajansın internet sitesinde yayınlanması</u></b>ile başlayıp 8 Şubat 2019 Cuma günü saat 18:00’da bitecektir. Bu süre zarfında sözleşme imzalamayan başvuru sahipleri destek alma haklarını kaybedeceklerdir. 2018 yılı Teknik Destek Programı kapsamında başarılı bulunan başvuru sahiplerine Ajans tarafından yazılı olarak da bildirim yapılacaktır.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>Önemli Hususlar:</span></b><span> </span></p><p style="text-align: justify;"><b><span><br></span></b></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin, matbu proje evraklarını <b>2018 Teknik Destek sözleşme belgeleri </b>açıklama dosyasında belirtildiği şekilde hazırlayarak sözleşme imzalama aşamasında Ajans’a teslim etmek üzere sunmaları gerekmektedir. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Teknik Destek Programı’nda faydalanıcı kurum/kuruluşun başvurusunda belirttiği veya sözleşmede belirtilen geçici uzman/danışman/eğitim süresi Ajans tarafından yeniden düzenlenebilmektedir. Bu sebepten, destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin müfredat revizyonu ile ilgili Ajans’tan yapılan bilgilendirmeleri dikkate almaları gereklidir.</span></p> IPA 2014-2020 Dönemi Belediyelere Yönelik Proje Teklif Çağrısı <p style="text-align: justify;"><strong>Katılım Öncesi Yardım Aracı(IPA) 2014-2020 dönemi Ulaştırma Sektör Operasyonel Programı kapsamında Belediyelere yönelik “Proje Teklif Çağrısı”na ilişkin dokümanlar yayımlanmıştır.</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align: justify;">IPA 2014-2020 dönemi Ulaştırma Çok-Yıllı Eylem Programı (MAAP-T) dâhilindeEylem-3 Erişilebilir ve Kapsayıcı Ulaştırmaeylem alanı için 81 İl Belediyesine hitaben hazırlanan Proje Teklif Çağrısı ve Çağrıya yönelik destekleyici dokümanlar&nbsp;<u><a href="http://op.udhb.gov.tr/tr/yayinlar/resmi-belgeler" target="_blank">http://op.udhb.gov.tr/tr/yayinlar/resmi-belgeler</a>&nbsp;</u>adresinde yayımlanmıştır.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Detaylı bilgi için aşağıdaki linke <u><i><a href="http://op.udhb.gov.tr/tr/duyurular/belediyelere-yonelik-proje-teklif-cagrisi-na-iliski-dokumanlar-yayinlanmistir" target="_blank">tıklayınız.</a></i></u></p><p style="text-align: justify;"><br></p> Avrupa Küme Mükemmeliyet Programı - European Cluster Excellence Programme Proje Teklif Çağrısı Yayınlandı <div style="text-align: justify;">Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programının (EU Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises-COSME) bileşenlerinden biri olan “Çerçeve Koşulların İyileştirilmesi” bileşeni kapsamında “Avrupa Küme Mükemmeliyet Programı - European Cluster Excellence Programme” proje teklif çağrısı yayınlanmıştır. Ülkemizde programın ulusal koordinasyonu Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından yürütülmektedir.</div><div></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Çağrının amacı genel olarak, kümelerin yönetim kapasitelerini güçlendirmek, Avrupa genelinde kümeler ve uzman eko-sistemler arasındaki alışveriş ve stratejik ortaklıkların kurulmasını kolaylaştırmaktır. Farklı başka kriterler olmakla birlikte, çağrıya kümelenme kuruluşları ya da iş ağı kuruluşlarından oluşan konsorsiyumlar halinde başvurulması gerekmektedir.</div><div></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span>Söz konusu çağrıya ilişkin özet bilgiler için lütfen&nbsp;</span><a href="http://www.izka.org.tr/upload/Node/38359/files/COSMECAGRI-CLUSTER_1_.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-auth="NotApplicable" id="LPlnk797492"><em>tıklayınız</em>.</a></div><div></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Çağrı metni ve diğer belgeler için lütfen&nbsp;<a href="https://ec.europa.eu/easme/en/cosme/cos-cluster-2018-03-02-european-cluster-excellence-programme" target="_blank"><i>tıklayınız.</i></a></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div> Tedarik Zinciri Projesi Eğitimleri Kapanış Organizasyonu Gerçekleştirildi <p style="text-align: justify;">Yozgat Valiliği öncülüğünde ORAN Kalkınma Ajansı sekretaryasında il özelinde bulunan sektörlerde tedarik ağının mevcut durumunun geliştirilip aynı zamanda firmaların tedarik zinciri içerisinde yakın illerin eko-sistemine dâhil edilmesi amacıyla Yozgat Tedarik Zinciri Projesi yürütülmektedir. Bu projenin önemli bir parçası olarak proje kapsamında yer alan firmaların temsilcilerine 19-22 Aralık 2018 ve 25-28 Aralık 2018 tarihleri arasında “Müzakere ve İleri Satış Teknikleri, İş Ağı Kurma, Moderasyon” başlıkları altında toplamda 8 gün süreyle 3’er adet eğitim verilmiştir. Eğitimlerin son gününde Yozgat Valisi Kadir ÇAKIR’ın da katılım sağladığı Tedarik Zinciri Projesi Eğitimleri Kapanış Organizasyonu düzenlenmiştir. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Projenin sonraki aşamalarına ilişkin bilgiler katılımcılarla paylaşılmış olup Tedarik Zinciri Projesi kapsamında yer alan eğitim faaliyetleri tamamlanmıştır.</p> Yeşilhisar İlçesi’nde Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Eğitimi Verildi <p style="text-align: justify;"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, TR72 Bölgesi’ndeki kar amacı gütmeyen paydaş kurumlar için düzenlediği eğitim programları kapsamında Yeşilhisar Kaymakamlığı öncülüğünde; Kaymakamlık, Belediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi, Devlet Hastanesi, Ziraat Odası ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personellerinden oluşan proje ekibine Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Eğitimi verdi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Toplam 12 saat süren ve 10 kişinin katılımı ile 24-25 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleşen eğitim ORAN İzleme ve Değerlendirme Birimi Uzmanı Tuba UZUNOĞLU tarafından verildi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Eğitimde; proje kavramı, proje fikrinin analizi, sorun analizi, hedef analizi, strateji analizi, paydaş analizi, bütçe planlaması, faaliyet planlaması, mantıksal çerçeve yaklaşımı ve mantıksal çerçeve matrisi, projelerin finansmanı, uygulama planı, izleme ve değerlendirme, sürdürülebilirlik, KAYS başvuru formunun kullanımı konuları işlendi. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi bölgenin diğer il ve ilçelerinde gelen taleplere göre devam ettirilecek olup, <span></span>bölgenin proje yazma ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bölgede proje kültürünün yaygınlaştırılmasıyla paydaşların Ajans desteklerinin yanı sıra diğer desteklerden de faydalanma oranının artırılması hedeflenmektedir.</span></p> Etkili Mülakat Teknikleri Eğitimi Gerçekleştirildi <p style="text-align: justify;">22-23 Aralık 2018 tarihlerinde Yozgat Yatırım Destek Ofisi tarafından Bozok Üniversitesi öğrencilerine yönelik “Etkili Mülakat Teknikleri Eğitimi” verilmiştir. Eğitim içeriğinde mülakat öncesi hazırlıklar, mülakat sırasında dikkat edilmesi gereken hususlarla birlikte sık sorulan mülakat soruları ve bu soruların nasıl cevaplanması gerektiğine ilişkin bilgiler aktarılmıştır. Eğitimin 2. gününde ise grup mülakatı ve birebir mülakat simülasyonları uygulanarak eğitim tamamlanmıştır. </p> 1 Ocak 2019 İtibariyle Girişimcilikte <p style="text-align: justify;"></p><p></p><p><font face="Arial"><strong>KOSGEB</strong>Başkanı<strong>Prof. Dr. Cevahir Uzkurt</strong>,<strong>1 Ocak 2019</strong>tarihinde uygulanmaya başlanacak olan<strong>Yeni Girişimcilik Desteği</strong>ile teknolojik alanlarda faaliyet gösterecek girişimlere daha fazla destek sağlanacağını açıkladı.</font></p><p></p><p><strong><font face="Arial"><br></font></strong></p><p><font face="Arial"><strong>KOSGEB&nbsp;</strong>Başkanı&nbsp;<strong>Uzkurt</strong>, 2010 yılından bu yana uygulanmakta olan destek programlarından&nbsp;<strong>Girişimcilik Destek Programı</strong>'nın,&nbsp;<strong>KOSGEB</strong>’in yeni vizyonu doğrultusunda ve girişimcilerden gelen taleplerin dikkate alınması ile&nbsp;<u>KOSGEB İcra Komitesi&nbsp;</u>tarafından alınan karar çerçevesinde&nbsp;<strong>1 Ocak 2019&nbsp;</strong>itibariyle yerini&nbsp;<strong>Girişimciliği Geliştirme Destek Programı</strong>’na bırakacağını söyledi.</font></p><p></p><p><strong><font face="Arial"><br></font></strong></p><p><font face="Arial"><strong>Girişimciliği Geliştirme Destek Programı&nbsp;</strong>kapsamında uygulanacak&nbsp;<strong>Yeni Girişimci Programı&nbsp;</strong>ile imalatçı ve teknoloji tabanlı girişimciliğe daha yüksek miktarda destek sağlanacağını belirten&nbsp;<strong>Uzkurt</strong>, bu sayede ülke ekonomisinin ihtiyaçlarına daha etkin katkı sağlanacağını, bürokrasinin azaltılması anlamında da girişimci adaylarına daha kolay, sade ve hızlı çözümler sunulacağını ifade etti.</font></p><p></p><p><strong><font face="Arial"><br></font></strong></p><p><font face="Arial"><strong>50.000 TL&nbsp;</strong>hibe ve 100.000 TL geri ödemeli olarak uygulanan destek üst limitlerinin yeni program ile arttırıldığını, imalatçı ve yenilikçi iş yapacak olan girişimcilerin 360.000 TL’ye kadar, diğer geleneksel sektörlerde faaliyet gösterecek girişimcilerin ise sağladığı istihdam performansına göre 60.000 TL’ye kadar destek alabileceklerini açıklayan&nbsp;<strong>Uzkurt</strong>:<em>“Programın destek oranı arttırılarak %75 olarak belirlendi. Kadın, genç, gazi, engelli ve şehit yakınlarımız için pozitif ayrım gözetilmeye devam edilecek.Geleneksel girişimcilere verilecek olan destekler istihdam performansına göre verilecek olup, bu vesileyle hem azaltılmış bürokratik süreç odaklı destek alma imkânı sağlanacak hem de istihdam yaratılmasına katkı sağlanmış olacak. Bununla birlikte, tüm başvuru ve ödeme süreçleri e-devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.</em></font></p><p><em><font face="Arial"><br></font></em></p><p><font face="Arial"><em>Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamındaki Yeni Girişimci Programı'na başvurular 01.01.2019 itibariyle alınmaya başlayacak olup, Girişimcilik Destek Programı kapsamındaki Yeni Girişimci Desteği'ne ise 31.12.2018 tarihi saat 23:59’dan sonra yeni başvuru alınmayacaktır. Yeni Girişimci Desteği kapsamında başvuru yapmış ve destek almaya hak kazanılmış işletmelerimize ilişkin süreçler devam edecek.”</em>şeklinde konuştu.</font></p><p></p><p><strong><font face="Arial"><br></font></strong></p><p><strong><font face="Arial">Girişimciliği Geliştirme Destek Programı</font></strong></p><p></p><p><strong><font face="Arial"><br></font></strong></p><p><strong><font face="Arial">Geleneksel Girişimci Programı</font></strong></p><p></p><p><font face="Arial"><br></font></p><p><font face="Arial">Geleneksel Girişimci Programı kapsamında başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurulmuş olan işletmelere destek sağlanacak.</font></p><p><font face="Arial"><br></font></p><p><font face="Arial">Kuruluş desteği kapsamında gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeler için hibe olarak 5.000TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeler için hibe olarak 10.000 TL destek sağlanacak.</font></p><p><font face="Arial"><br></font></p><p><font face="Arial">Geleneksel Girişimci Programı Performans Desteği kapsamında ise işletmelerin çalıştırdıkları personel için Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödedikleri prim gün sayıları için hedeflenen asgari rakamlarına ulaşmaları durumunda hibe olarak destek sağlanacak.</font></p><p><font face="Arial"><br></font></p><p><font face="Arial">Desteğin ilk yılında toplam 180-539 prim günü sağlayan işletmelere hibe olarak 5.000 TL, 540-1079 prim günü sağlayan işletmelere hibe olarak 10.000 TL, 1080 ve üstü prim günü sağlayan işletmelere hibe olarak 20.000 TL destek ödemesi yapılacak.</font></p><p><font face="Arial"><br></font></p><p><font face="Arial">Desteğin ikinci yılında toplam 360-1079 prim günü sağlayan işletmelere hibe olarak 5.000 TL, 1080-1439 prim günü sağlayan işletmelere hibe olarak 10.000 TL, 1440 ve üstü prim günü sağlayan işletmelere hibe olarak 20.000 TL destek ödemesi yapılacak.</font></p><p><font face="Arial"><br></font></p><p><font face="Arial">Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenecek.</font></p><p></p><p><strong><font face="Arial"><br></font></strong></p><p><strong><font face="Arial">İleri Girişimci Programı</font></strong></p><p></p><p><font face="Arial"><br></font></p><p><font face="Arial">İleri Girişimci Programı kapsamında başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurulmuş olan ‘’İleri Girişimci Programı Kapsamındaki Faaliyet Konuları Tablosu’’nda yer alan konularda faaliyet gösteren işletmelere destek sağlanacak.</font></p><p></p><p><font face="Arial"><br></font></p><p><font face="Arial">Kuruluş desteği kapsamında gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeler için hibe olarak 5.000 TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeler için hibe olarak 10.000 TL destek sağlanacak.</font></p><p></p><p><font face="Arial"><br></font></p><p><font face="Arial">İleri Girişimci Programı Performans desteği kapsamında ise işletmelerin çalıştırdıkları personel için Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödedikleri prim gün sayıları için hedeflenen asgari rakamlarına ulaşmaları durumunda hibe olarak destek sağlanacak.</font></p><p></p><p><font face="Arial"><br></font></p><p><font face="Arial">Desteğin ilk yılında toplam 180-539 prim günü sağlayan işletmelere hibe olarak 5.000 TL, 540-1079 prim günü sağlayan işletmelere hibe olarak 10.000 TL, 1080 ve üstü prim günü sağlayan işletmelere hibe olarak 20.000 TL destek ödemesi yapılacak.</font></p><p></p><p><font face="Arial"><br></font></p><p><font face="Arial">Desteğin ikinci yılında toplam 360-1079 prim günü sağlayan işletmelere hibe olarak 5.000 TL, 1080-1439 prim günü sağlayan işletmelere hibe olarak 10.000 TL, 1440 ve üstü prim günü sağlayan işletmelere hibe olarak 20.000 TL destek ödemesi yapılacak.</font></p><p></p><p><font face="Arial"><br></font></p><p><font face="Arial">Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenecek.</font></p><p></p><p><font face="Arial"><br></font></p><p><font face="Arial">Ayrıca, İleri Girişimci Programı'nda %75 destek oranı ile Makine Teçhizat ve Yazılım Desteği sağlanacak. Bu kapsamda işletmelere geri ödemesiz olarak 100.000 TL’ye kadar hibe verilecek. Ancak, işletmenin orta yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 200.000 TL, yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 300.000 TL’dir.</font></p><p></p><p><font face="Arial"><br></font></p><p><font face="Arial">Ayrıca destekleme kararı verilen makine, teçhizat ve yazılımın; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış ve fatura tarihi itibariyle güncel yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranına %15 ilave edilerek %90 oranında destek sağlanacak.</font></p><p></p><p><font face="Arial"><br></font></p><p><font face="Arial">Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösteren işletmelerin mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu ihtiyaçlarına binaen %75 oranında 10.000 TL’ye kadar destek sağlanacak.</font></p><div><font face="Arial"><br></font></div><br><p></p><p></p> <p><span></span></p> Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Araç İhalesi İlanı <p align="center"><b><span></span></b></p> <p style="text-align: center;"><b><span><span>&nbsp;</span></span></b><b><span>T.C.</span></b><b><span></span></b></p> <p style="text-align: center;"><b><span><span> </span></span></b><b><span><span> </span>ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI</span></b></p> <p align="right" style="text-align: right;"><b><span>14/12/2018</span></b></p> <p align="center" style="text-align: justify;"><b><u><span>İHALE İLANI</span></u></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><i><span>İhaleyi gerçekleştirecek olan idarenin:</span></i></b><b><span></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><span>a) Adı <span> </span>: T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>b) Adresi<span> </span><span> </span>: Mevlana Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, No: 79, Kat: 5-6, P.K: 38080 Kocasinan / KAYSERİ</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>c) Telefon No<span> </span>: 0352 352 67 26</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>d) Faks No<span> </span>: 0352 352 67 33</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><i><span><br></span></i></b></p><p style="text-align: justify;"><b><i><span>İhale konusu işin;</span></i></b></p> <p style="text-align: justify;"><span>a) Niteliği ve Süresi<span> </span>: Sürücülü </span><span>Araç Kiralama Hizmeti Alımı</span><span>,</span><span> 12 ay süreli (01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arası)</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>b) Türü<span> </span>: Hizmet Alımı</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>c) Yapılacağı yer<span> </span>: Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Kayseri Hizmet Binası, Kocasinan / KAYSERİ </span></p> <p style="text-align: justify;"><span>d) İhale Usulü<span> </span><span> </span>: Açık İhale</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><i><span><br></span></i></b></p><p style="text-align: justify;"><b><i><span>Satın alma konusu işi için ihaleye katılma şartları ve istenen belgeler:</span></i></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><i><span><br></span></i></b></p><p style="text-align: justify;"><b><i><span>1. Katılma Şartları</span></i></b></p> <p style="text-align: justify;"><span>1.1. Son 1 yıl içerisinde Kamu İhalelerine katılmaktan men edilmiş olmamak,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>1.2. Herhangi bir Kalkınma Ajansı tarafından ihale yasaklısı olarak ilan edilmiş olmamak,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>1.3. Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma İhale Usul ve Esaslarının 41. maddesinde belirtilen durumlarda olmamak,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>1.4. İdari ve teknik şartnamede talep edilen yeterliliklere ve istenen şartlara sahip olmak,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>1.5. İhaleye sadece yerli istekliler katılacaktır,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>1.6. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>1.7.</span> <span>Ajansa teslim edilecek araçların yüklenicinin mülkiyetinde olması (kiralık olmaması) şarttır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>1.8. Şirket ortaklarının veya şahıs şirketi sahiplerinin milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle haklarında idari işlem tesis edilenler ile aynı gerekçeyle haklarında suç soruşturması veya kovuşturması yürütülenler ihaleye başvuruda bulunamaz. Buna rağmen teklif verenlerin teklifleri geçersiz kabul edilir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><i><span><br></span></i></b></p><p style="text-align: justify;"><b><i><span>2. İstenen Belgeler</span></i></b></p> <p style="text-align: justify;"><span>İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>2.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>2.2. Son 1 ay içinde alınmış mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>2.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter onaylı imza beyannamesi veya imza sirküleri;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>2.4. İdari Şartname ekinde şekli ve içeriği belirlenen teklif mektubu,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>2.5. Teklif tutarının en az % 3’ü kadar geçici teminat (Teminat olarak kabul edilecek değerler idare şartnamede belirtilmektedir), Nakdi teminatların, Ajansın, T.C. Halk Bankası Kayseri Sanayi Sitesi Şubesi TR44 0001 2009 4890 0006 0000 06 TL hesabına yatırılması gerekmektedir,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>2.6. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, </span></p> <p style="text-align: justify;"><span>2.7. İhale dosyasının bedelinin ödendiğine dair belge banka dekontu,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>2.8. Banka Referans mektubu,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>2.9. İsteklinin teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere, ihale konusu işe iş deneyimini gösteren iş bitirme belgesi,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>2.10. İhale günündeki aya ait kayıtlı olduğu odadan alınmış İhalelere Katılmasında Sakınca Yoktur Belgesi, </span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.</span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><b><i><span><br></span></i></b></p><p style="text-align: justify;"><b><i><span>3.</span></i></b> <span>Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.</span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><b><i><span><br></span></i></b></p><p style="text-align: justify;"><b><i><span>4.</span></i></b><span> </span><span>İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.</span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><b><i><span><br></span></i></b></p><p style="text-align: justify;"><b><i><span>İhale belgelerinin görülebileceği yer:</span></i></b></p> <p style="text-align: justify;"><span>Mevlana Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, No: 79, Kat: 5-6, P.K: 38080 Kocasinan / KAYSERİ</span></p> <p><span></span></p> <p><b><i><span></span></i></b></p> <p><b><i><span></span></i></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><i><span><br></span></i></b></p><p style="text-align: justify;"><b><i><span>İhale dosyası satış bedeli:</span></i></b></p> <p style="text-align: justify;"><span>İhale dosyası satış bedeli <b>150,00</b>-TL olup ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dosya bedeli T.C. Halk Bankası Kayseri Sanayi Sitesi Şubesi TR44 0001 2009 4890 0006 0000 06 TL hesabına yatırılmış olup teklif dosyasında işlem dekontunun ibrazı zorunludur.</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><i><span><br></span></i></b></p><p style="text-align: justify;"><b><i><span>Teklif teslimi için son tarih ve saati: </span></i></b><b><span>24/12/2018</span></b><span> <span></span>Pazartesi günü saat <b>14:00 </b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kargo ve postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Teklifler, <b>24/12/2018</b> Pazartesi günü saat <b>14:00</b>’da, Mevlana Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, No: 79, Kat: 5-6, P.K: 38080 Kocasinan / KAYSERİ adresinde yapılacak oturumda açılacaktır. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle istekliler Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kamuoyuna ilanen duyurulur.</span></p> Oran Ankara Model Fabrikası Açılışına Katıldı <p style="text-align: justify;"><span>T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) teknik işbirliği ve yürütücülüğünde kurulan Ankara Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi’nin (Model Fabrika) açılışı 11 Aralık 2018 tarihinde gerçekleşti. Tesisin açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa VARANK, Ankara Valisi Vasip ŞAHİN, Kayseri milletvekili Mustafa ELİTAŞ, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet BÜYÜKSİMİTCİ katıldı. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Türkiye’deki ilk model fabrika olma özelliği taşıyan tesisin ilk aşamada kesikli üretim yapan işletmelere hizmet vermesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda firmaların yalın üretimle alakalı yetkinliklerini artırmak amacıyla uygulamalı eğitimler verilecektir. Eğitim aşamasından sonra ise, firmalarda yalın dönüşümün gerçekleşmesi sağlanacaktır. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>ORAN APKB Birim Başkanı M. Fatih ATİLABEY ve PYB Uzmanı Serdar ARSLAN’ın da yer aldığı model fabrika açılışının ardından ilerleyen günlerde Kayseri’de de kurulması planlanan model fabrika konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri ile fikir istişaresi yapıldı. Model fabrika yönetimi ve eğitmenleri ile yalın dönüşüm süreçleri, merkezin çalışma mantığı ele alındı.</span><b><span></span></b></p> İlçe Ziyaretleri Yozgat'ta Devam Etti <p style="text-align: justify;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi ve il yatırım destek ofisleri tarafından TR72 Bölgesi ilçelerine yönelik düzenlene ziyaretlere Yozgat ilinde devam edildi. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Bu kapsamda Yerköy, Şefaatli, Yenifakılı, Boğazlıyan, Kadışehri, Akdağmadeni, Çandır ve Çayıralan kaymakamları ile Çekerek Kaymakamlığı proje ofisi ziyaret edildi. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Yapılan ziyaretlerde, Ajans Program Yönetim Birimi uzmanı Serdar ARSLAN tarafından teknik destek, fizibilite desteği programları başta olmak üzere Ajans destek mekanizmaları hakkında bilgi verildi. Yatırım Destek Ofisi uzmanı Yasin ZİCİN ise il yatırım destek ofisi faaliyetlerini anlattı.</p> "Milli Teknoloji Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği” Adlı Toplantı Düzenlendi <p style="text-align: justify;"><span>"Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi"nin başarılı sonuçlar üretebilmesi adına yerelden görüşlerin alındığı toplantılar, bölgemizdeki İl Sanayi ve Teknoloji Müdürleri, KOSGEB İl Müdürleri, Organize Sanayi Bölgeleri Başkanları, iş dünyasından kanaat önderleri, sanayiciler, rektörler ve teknokent/teknopark müdürlerinin temsilcilerinin katılımı ile 26-28.11.2018 tarihleri arasında Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde düzenlendi.. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kayseri’de 30.11.2018 tarihinde Ajans Hizmet binasında yapılan ve daha önceki toplantıların sonuç raporlarının değerlendirildiği toplantı Sayın Kayseri Valisi Şehmus Günaydın başkanlığında düzenlendi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Sayın Vali Şehmus Günaydın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yerel ve merkezi düzey arasında bilgi ve görüş alışverişinin sağlanması amacıyla Kayseri’de düzenlenen toplantının Sanayinin sorunlarının ve çözüm önerilerinin birlik halinde merkeze iletilmesi adına önem arz ettiğini vurguladı.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kayseri Valisi başkanlığında yapıla toplantıya, Yozgat Vali Yardımcısı, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı, KAYSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları, KAYSO Meclis Başkanı, İncesu OSB Yönetim Kurulu Başkanı, Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, Yozgat İl Genel Meclis Başkanı, Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı katılım sağladı.</span></p> 2018 Yılı 3. Dönem Teknik Destek Sözleşmeleri İmzalandı <p style="text-align: justify;"><span>2018 Yılı Teknik Destek Programı Eylül-Ekim döneminde destek almaya hak kazanan Kayseri Ticaret Odası, Kayseri, Sivas ve Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Develi ve İmranlı İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile teknik destek sözleşmeleri imzalandı. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Sözleşmelerin imzalanmasından sonraki süreçte, yararlanıcı kurumlar ile belirlenen tarihlerde teknik destek faaliyetlerinin gerçekleşmesi sağlanacaktır.<span> </span></span></p> Pcm Eğitimi Gerçekleştirildi <p style="text-align: justify;"><span>Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün talebi üzerine Yozgat Yatırım Destek Ofisi tarafından 26-27-28/11/2018 tarihleri arasında toplam 3 (üç) gün olarak Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) eğitimi düzenlenmiştir. Eğitimin ilk iki günü PCM eğitimi ve buna müteakip üçüncü günü ajansımızın İzleme ve Değerlendirme Birimi tarafından katılımcılara proje süreçleri anlatılarak daha önceki proje uygulamalarındaki tecrübeler aktarılmış olup, eğitim sona ermiştir.</span></p> Benim İşim Girişim Yarışması II.Döneminde İlk 10 Takım Belli Oldu ! <p style="text-align: justify;"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Erciyes Teknopark işbirliği ile Kayseri YDO Koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Benim İşim Girişim Yarışması II.Döneminde başvurular 29 Ekim 2018 tarihinde sona ermişti.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>244 proje başvurusunun alındığı yarışmada ön elemeyi geçen girişimci takımlar için Girişimcilik Kampı süreci 26 Kasım 2018 tarihinde tamamlandı. Eğitimlere devam gösteren ve prototip geliştirecekleri iş fikirlerin olgunlaştıran 38 takım, 29 Kasım 2018 tarihinde bu dönemki ilk jürinin karşısına çıktılar.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Erciyes Teknopark yönetim binasında gerçekleştirilen jüri değerlendirmesinden sonra ilk 10 takım da belli oldu. Buna göre protokol gereğiyapılacak soruşturmalar neticesinde kesin liste&nbsp;</span><a href="http://www.benimisimgirisim.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-auth="NotApplicable" id="LPlnk72579">www.benimisimgirisim.com</a>&nbsp;<span>web sitesi üzerinden duyurulacak</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Takımların her biri, geliştirecekleri prototip masraflarında kullanılmak üzere 6.000 TL ödüle hak kazandı. Girişimci takımlar, önümüzdeki 8 ayı sonunda, yapmış oldukları prototiplerle tekrar jüri karşısına çıkacaklar.</span></p> ORAN TR72 Bölgesi İlçelerini Ziyaret Ediyor <p style="text-align: justify;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi ve il yatırım destek ofisleri tarafından Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde; Ajans destek mekanizmalarından yararlanmayan veya görece daha az yararlanan ilçelere öncelik verilerek ilçe ziyaretleri düzenlenmektedir.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Bu kapsamda Kayseri’de Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar, İncesu, Felahiye, Özvatan, Sarıoğlan, Akkışla; Sivas’ta ise Zara, Gölova, Suşehri, Koyulhisar, Ulaş, Kangal, Altınyayla, Divriği, Doğanşar, Hafik ve Divriği kaymakamları ziyaret edildi.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Yapılan ziyaretlerde, Ajans Program Yönetim Birimi uzmanı Serdar ARSLAN tarafından başvuru süresi yakın zamanda bitecek olan teknik destek, fizibilite desteği programları başta olmak üzere Ajans destek mekanizmaları hakkında bilgi verildi. Yatırım Destek Ofisi uzmanları Tolga UYAN ve Yunus Emre ŞEKER tarafından ise il yatırım destek ofislerinin faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Özellikle TR72 Alt Bölge Çalışması’na göre dezavantajlı konumda olan ilçelerimizle Ajans arası işbirliği faaliyetlerinin artırılması konusunda fikir istişaresi yapıldı.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">İlçe ziyaret programı, Sivas ve Kayseri’nin diğer ilçeleri ve Yozgat ilçeleri ile devam edecektir.</p> ORAN – MÜSİAD İşbirliğinde Yabancı Alım Heyeti İş Görüşmeleri <p style="text-align: justify;"><span>21-24 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen 17. MÜSİAD Expo İş Formu ve Uluslararası Alım Heyetleri<span> </span>organizasyonun öncesinde, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve TR72 MUSİAD Şubeleri ortak bir projede bir araya geldiler. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kayseri Yatırım Destek Ofisi ve Kayseri Müsiad Şube Yönetimi koordinasyonunda yürütülen<span> </span>işbirliği kapsamında; Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan gelen iş adamları heyeti, Müsiad Expo ile eş zamanlı olarak Kayseri, Sivas ve Yozgat illerindeki sanayicilerle ikili işbirliği görüşmeleri gerçekleştirdiler.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>İlk olarak 22 Kasım günü Sivas’a ulaşan ve Sivas Yatırım Destek Ofisi ve Müsiad Sivas şubesi yetkililerince karşılanan heyet, medikal, metal ve gıda sanayinde çok sayıda alım anlaşması gerçekleştirdi. Ardından Yozgat’a hareket etti. B2B Organizasyonunun ikincisinin de bu ilde yapılmasının ardından heyet Kayseri’ye hareket etti. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>TR72 Bölgesi iş adamları ile Yabancı iş adamlarının katılım sağladığı B2B organizasyonu, Sivas ve Yozgat illerinden sonra, 23 Kasım 2018 günü sabah saatlerinde Kayseri'de Erciyes Dağı gezisi ile devam etti. Erciyes A.Ş. binasında Kayseri YDO tarafından yapılan hoş geldin konuşmasının ardından Erciyes Kayak Merkezi sunumu gerçekleştirildi. Kayserili iş adamları ile 15:30’da başlayan B2B görüşmeleri sonrası, program gala yemeği ile sona erdi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Türkiye-Nijerya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail TAMER, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh BÜYÜKKILIÇ, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet ÇOLAKBAYRAKTAR, Afrika ve Orta Doğu'dan gelen firma temsilcileri ile Kayserili iş adamları katıldığı gala yemeğinde, toplamda 1.000’in üzerinde iş görüşmesinin gerçekleştiği programın sonuçları ve TR72 illerine yapması beklenen katkılar vurgulandı.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Ticaretin artması için geçmişte çeşitli programların düzenlendiğini hatırlatan OLGUNHARPUTLU, "Kayserili iş adamlarımızla yaklaşık bine yakın iş görüşmesi gerçekleştirdik. Bu görüşmeler sonucunda satın alma anlaşmaları da gerçekleştirildi. Dış ticaret konusunda adımlar atıldı." dedi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin KİLCİ ise Kayseri'nin tarihi ve kültürüyle köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyledi. KİLCİ, Kayseri'de gelişmiş firmaların bulunduğunu ve yapılacak anlaşmalarla ülke bazında uzun vadede fayda sağlanacağını kaydetti.</span></p> <p></p> Orta Anadolu’yu Keşfet Ödülleri Sahiplerini Buldu <p style="text-align: justify;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 1 Temmuz 2018 – 24 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenen Orta Anadolu’yu Keşfet fotoğraf yarışması sona erdi. Yarışmaya 2 farklı kategoride toplamda 1418 fotoğraf katılım sağladı. 25 Kasım Pazar günü Orta Anadolu Kalkınma Ajansı toplantı salonunda tüm jürinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda ödüllü fotoğraflar oy çokluğuyla belirlendi.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Kayseri, Sivas ve Yozgat’ı kapsayan Orta Anadolu’nun tarihi, coğrafi, kültürel güzelliklerinin ortaya konulması hedeflenen yarışmada elde edilen fotoğraflar ile kurumun yıl içerisinde hazırladığı dokümanlarda, reklamlarda ve etkinliklerde bölgenin turizm potansiyeline dikkat çekilmesi planlanıyor. Çeşitli para ödüllerinin yanı sıra 10 fotoğrafçıya bölgesel gezi turu da hediye edilen yarışma sonrası kazanan fotoğraflarla sergi açılması planlanıyor.</p><p style="text-align: justify;"><a href="http://ortaanadoluyukesfet.com/kazananlar/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-auth="NotApplicable" id="LPlnk153579">http://ortaanadoluyukesfet.com/kazananlar/index.html</a><br></p><p style="text-align: justify;"><br></p><iframe src="http://www.ortaanadoluyukesfet.com/kazananlar/index.html" name="menu" frameborder="0" height="700" scrolling="yes" width="100%"></iframe> I. Ulusal Yozgat Sarıkaya Basilica Therma(Roma Hamamı)Buluşmaları <p style="text-align: justify;">Yozgat Valiliği öncülüğünde ve ORAN Kalkınma Ajansı destekleriyle gerçekleştirilen I.Ulusal Sarıkaya Basilica Therma(Roma Hamamı) sempozyumu 16-18 Kasım 2018 tarihleri arasında Sarıkaya Sarızeybek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Organizasyonun ilk günü akademisyen, turizm firma temsilcileri, gazeteciler, yayıncılar ve yatırımcılardan oluşan katılımcılar Roma Hamamı’nı gezerek, profesyonel rehberler eşliğinde Roma Hamamı’nın tarihi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi almışlardır. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">2.günde şehir dışından gelen ve yerel paydaşlardan oluşan 133 kişi sempozyuma katılım sağlamış olup Roma Hamamının tanıtımı, Sarıkaya Roma Hamamı özelinde yapılabilecek çalışmalar ile birlikte termal tedavi uygulamalarına yönelik sunumlar gerçekleştirilmiştir.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Yapılan sempozyumun ardından elde edilen bilgiler dikkate alınarak Yatırım Altyapısı, Akademik Yaklaşım, Tanıtım ve Sağlık Turizmi başlıklarından oluşan bir sempozyum sonuç bildirgesi oluşturulmuştur.</p> 2018 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI EYLÜL-EKİM DÖNEMİNDE BAŞARILI OLAN BAŞVURULAR <p style="text-align: justify;"></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;"="">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından açıklanan 2018 yılı Teknik Destek Programına ilişkin başvuru süreci devam etmektedir.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;"="">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;"="">2018 yılı Teknik Destek Programı 3. (Eylül-Ekim) Dönemi kapsamında, değerlendirme sonuçlarına göre başarılı bulunarak destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri aşağıda sunulmuştur.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;"="">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;"="">Sözleşmelerin imzalanması, başarılı teknik destek taleplerinin Ajansın internet sitesinde yayınlanmasını müteakip en geç 10 iş günü içinde gerçekleşecektir. Başvuru sahipleri, bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajans’a başvurmamaları halinde destek alma haklarını kaybedeceklerdir. 2018 yılı Teknik Destek Programı kapsamında başarılı bulunan başvuru sahiplerine Ajans tarafından yazılı olarak da bildirimde bulunulacaktır.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;"="">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;"="">Önemli: Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin, matbu proje evraklarını 2018 Teknik Destek sözleşme belgeleri açıklama dosyasında belirtildiği şekilde hazırlayarak sözleşme imzalama aşamasında Ajans’a teslim etmek üzere sunmaları gerekmektedir.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;"="">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;"="">2018 Yılı Teknik Destek Programı, Kasım-Aralık dönemi başvurularının teslim alınması ile son bulacaktır. KAYS üzerinden son başvuru tarihi 21 Aralık 2018 saat 23:50 olup; sistemde oluşturulan taahhütnamelerin e-imzalanması veya ıslak imzalı olarak Ajansa teslimi için son tarih ise 28 Aralık 2018 saat 18:00’dır.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;"="">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;"="">2018 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI EYLÜL-EKİM DÖNEMİ KAPSAMINDA BAŞARILI BULUNAN BAŞVURULARIN LİSTESİ<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;"="">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;"="">&nbsp;</span></p><table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="text-align: justify; width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody><tr> <td width="14%" valign="top" style="width:14.82%;border:solid black 1.0pt; mso-border-alt:solid black .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman","serif";mso-fareast-font-family:"times="" roman";="" mso-fareast-language:tr"="">&nbsp;Referans No<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="56%" valign="top" style="width:56.7%;border:solid black 1.0pt; border-left:none;mso-border-left-alt:solid black .75pt;mso-border-alt:solid black .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman","serif";mso-fareast-font-family:"times="" roman";="" mso-fareast-language:tr"="">&nbsp;Proje Adı<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="28%" valign="top" style="width:28.48%;border:solid black 1.0pt; border-left:none;mso-border-left-alt:solid black .75pt;mso-border-alt:solid black .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman","serif";mso-fareast-font-family:"times="" roman";="" mso-fareast-language:tr"="">&nbsp;Başvuru Sahibi Adı<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="14%" valign="top" style="width:14.82%;border:solid black 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .75pt;mso-border-alt:solid black .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman","serif";="" mso-fareast-font-family:"times="" roman";mso-fareast-language:tr"="">&nbsp;TR72/18/TD/0028<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="56%" valign="top" style="width:56.7%;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt; mso-border-top-alt:solid black .75pt;mso-border-left-alt:solid black .75pt; mso-border-alt:solid black .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman","serif";="" mso-fareast-font-family:"times="" roman";mso-fareast-language:tr"="">Yönetici Akademisi Projesi Eğitimleri<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="28%" valign="top" style="width:28.48%;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt; mso-border-top-alt:solid black .75pt;mso-border-left-alt:solid black .75pt; mso-border-alt:solid black .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman","serif";="" mso-fareast-font-family:"times="" roman";mso-fareast-language:tr"="">Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="14%" valign="top" style="width:14.82%;border:solid black 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .75pt;mso-border-alt:solid black .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman","serif";="" mso-fareast-font-family:"times="" roman";mso-fareast-language:tr"="">&nbsp;TR72/18/TD/0030<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="56%" valign="top" style="width:56.7%;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt; mso-border-top-alt:solid black .75pt;mso-border-left-alt:solid black .75pt; mso-border-alt:solid black .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman","serif";="" mso-fareast-font-family:"times="" roman";mso-fareast-language:tr"="">Zeka Ağı Oyunu Eğitimi<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="28%" valign="top" style="width:28.48%;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt; mso-border-top-alt:solid black .75pt;mso-border-left-alt:solid black .75pt; mso-border-alt:solid black .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman","serif";="" mso-fareast-font-family:"times="" roman";mso-fareast-language:tr"="">Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="14%" valign="top" style="width:14.82%;border:solid black 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .75pt;mso-border-alt:solid black .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman","serif";="" mso-fareast-font-family:"times="" roman";mso-fareast-language:tr"="">&nbsp;TR72/18/TD/0031<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="56%" valign="top" style="width:56.7%;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt; mso-border-top-alt:solid black .75pt;mso-border-left-alt:solid black .75pt; mso-border-alt:solid black .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman","serif";="" mso-fareast-font-family:"times="" roman";mso-fareast-language:tr"="">Akıl Dolu Eğitim, Güçlü Geleceğim...<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="28%" valign="top" style="width:28.48%;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt; mso-border-top-alt:solid black .75pt;mso-border-left-alt:solid black .75pt; mso-border-alt:solid black .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman","serif";="" mso-fareast-font-family:"times="" roman";mso-fareast-language:tr"="">Develi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="14%" valign="top" style="width:14.82%;border:solid black 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .75pt;mso-border-alt:solid black .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman","serif";="" mso-fareast-font-family:"times="" roman";mso-fareast-language:tr"="">&nbsp;TR72/18/TD/0032<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="56%" valign="top" style="width:56.7%;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt; mso-border-top-alt:solid black .75pt;mso-border-left-alt:solid black .75pt; mso-border-alt:solid black .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman","serif";="" mso-fareast-font-family:"times="" roman";mso-fareast-language:tr"="">Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel-Davranışçı Terapi Eğitimi<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="28%" valign="top" style="width:28.48%;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt; mso-border-top-alt:solid black .75pt;mso-border-left-alt:solid black .75pt; mso-border-alt:solid black .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman","serif";="" mso-fareast-font-family:"times="" roman";mso-fareast-language:tr"="">Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="14%" valign="top" style="width:14.82%;border:solid black 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .75pt;mso-border-alt:solid black .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman","serif";="" mso-fareast-font-family:"times="" roman";mso-fareast-language:tr"="">&nbsp;TR72/18/TD/0033<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="56%" valign="top" style="width:56.7%;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt; mso-border-top-alt:solid black .75pt;mso-border-left-alt:solid black .75pt; mso-border-alt:solid black .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman","serif";="" mso-fareast-font-family:"times="" roman";mso-fareast-language:tr"="">STEM Eğitici Eğitimi&nbsp;<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="28%" valign="top" style="width:28.48%;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt; mso-border-top-alt:solid black .75pt;mso-border-left-alt:solid black .75pt; mso-border-alt:solid black .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman","serif";="" mso-fareast-font-family:"times="" roman";mso-fareast-language:tr"="">İmranlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="14%" valign="top" style="width:14.82%;border:solid black 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .75pt;mso-border-alt:solid black .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman","serif";="" mso-fareast-font-family:"times="" roman";mso-fareast-language:tr"="">&nbsp;TR72/18/TD/0038<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="56%" valign="top" style="width:56.7%;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt; mso-border-top-alt:solid black .75pt;mso-border-left-alt:solid black .75pt; mso-border-alt:solid black .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman","serif";="" mso-fareast-font-family:"times="" roman";mso-fareast-language:tr"="">KTO Dijital Dönüşümle Kapasite Artırımı Eğitim ve Danışmanlık Projesi<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="28%" valign="top" style="width:28.48%;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt; mso-border-top-alt:solid black .75pt;mso-border-left-alt:solid black .75pt; mso-border-alt:solid black .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman","serif";="" mso-fareast-font-family:"times="" roman";mso-fareast-language:tr"="">Kayseri Ticaret Odası<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody></table><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman","serif";="" mso-fareast-font-family:"times="" roman";mso-fareast-language:tr"="">&nbsp;</span></p><p></p> İş Zekası Aracı Uzman Kullanıcı Eğitimine Katılım Sağladık <div style="text-align: justify;">Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı ve UNDP işbirliğiyle yürütülen Toplam Faktör Verimliliği Politika Çerçevesi Geliştirilmesi Destek Projesi kapsamında 5-6-7 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen İş Zekası Aracı Uzman Kullanıcı Eğitimine Orta Anadolu Kalkınma Ajansı adına İzleme ve Değerlendirme Birimi Uzmanı Metin ERGÖKTAŞ katılım sağlamıştır. Eğitim kapsamında iş zekası aracıyla ilgili olarak sistemin genel tanıtımı, kullanıcı tanımlama ve yetkilendirme işlemleri, meta veri havuzu, veri kaynağı ekleme, ilişkilendirme ve karşılaştırma işlemleri, anlık sorgu aracının kullanımı, fonksiyon editörü kullanımı ve raporlama, ETL oluşturma ve çalıştırma, rapor oluşturma ve grafik türleri konularını kapsayan hem teorik hem de uygulamalı eğitim yapılmıştır. Eğitime 26 kalkınma ajansından ve sanayi bakanlığından katılım sağlanmıştır. İlerleyen dönemde sanayi ve teknoloji bakanlığı koordinasyonunda Kalkınma Ajanslarına iş zekası sistemine birer kullanıcı yetkilendirilmesi yapılarak sistemin etkin kullanımı hedeflenmektedir. 3 günlük eğitim Bakanlık ve UNDP proje sorumlularının kapanış konuşmaları ve sertifika töreni ile son bulmuştur.</div> Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Proje Ekibine Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Eğitimi Tamamlandı <div style="text-align: justify;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, 2017 Teknik Destek Programı TR72/17/TD/0092 referans numaralı faaliyet kapsamında Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Proje Ekibine yönelik olarak Proje Döngüsü Yönetimi Ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Eğitimi verdi. Eğitim 8-9 Kasım 2018 tarihlerinde toplam 12 saat olarak, İzleme ve Değerlendirme Birimi Uzmanı Metin ERGÖKTAŞ tarafından verildi. Proje kavramı, proje fikrinin analizi, sorun analizi, hedef analizi, strateji analizi, paydaş analizi, bütçe planlaması, faaliyet planlaması, mantıksal çerçeve yaklaşımı ve mantıksal çerçeve matrisi, projelerin finansmanı, uygulama planı, izleme ve değerlendirme, sürdürülebilirlik konularını kapsayan eğitim aynı zamanda atölye çalışmalarıyla da desteklendi.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi bölgenin diğer il ve ilçelerinde gelen taleplere göre devam ettirilecek olup, böylece bölgenin proje yazma ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi bölgede proje kültürünün yaygınlaştırılmasıyla bölge paydaşlarının Ajans desteklerinin yanı sıra diğer desteklerden de faydalanma oranının artırılması hedeflenmektedir.</div> Girişimcilik Eğitimi Tamamlandı <p style="text-align: justify;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve KOSGEB iş birliği ile düzenlene girişimcilik eğitimi 30 Ekim 2018 - 2 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ajans uzmanlarımızdan Mustafa EREN tarafından verilen eğitim Ajansımızın Teknoparkta buluna eğitim salonunda gerçekleştirildi.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Yapılan başvurular arasından seçilen 25 girişimci adayının katıldığı eğitim süresince iş fikri geliştirme, iş fikrini test etme, iş modeli oluşturma, pazar araştırması, pazarlama karması, İşe alma, liderlik, iletişim, üretim planlama, iş akış, yatırım ve işletme sermayesi, maliyet takibi, başa baş noktası analizi ve nakit akış tabloları gibi temel bilgiler aktarılarak farklı uygulamalar ile pekiştirilmeye çalışıldı. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <span><div style="text-align: justify;">Bu eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar KOSGEB Girişimcilik destekleri kapsamında 50.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 100.000 TL’ye kadar geri ödemeli mali destek programına başvurmaya hak kazanmışlardır.</div></span><span></span> Orta Seviye C# ve Java Programlama Eğitimi <div style="text-align: justify;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan, Erciyes Teknopark A.Ş.'nin yararlanıcısı olduğu "Yazılım Alanında Nitelikli Ar-Ge Personeli Sayısı ve Kalitesinin Artırılması İçin Uygulamalı Yazılım Eğitimi" projesi başlıyor.&nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Proje kapsamında; Teknopark bünyesindeki firmaların personel kapasitesinin arttırılması, üniversite öğrencilerinin yetiştirilerek firmalara yarı zamanlı/tam zamanlı istihdamının sağlanması amacıyla orta seviye C# ve Java programlama konularında eğitimler düzenlenecektir. Eğitimlere seviye tespit sınavı ile belirlenen kişiler katılım sağlayabileceklerdir. Başvurular herkese açıktır.</div><div style="text-align: justify;">&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Eğitim içeriği ve başvuru ile ilgili detaylara https://goo.gl/rRcW4p&nbsp; adresinden ulaşabilirsiniz.</div> KAYTEKSİAD'a E-ticaret Danışmanlığı Verildi <div style="text-align: justify;">Kayseri Tekstilkent Sanayici ve İş Adamları Derneği ile daha önce yapılan görüşmeler sonucunda E-ticaret ile ilgili bir takım çalışmalar yapılması kararlaştırılmıştı. 22.10.2018 tarihinde Tekstilkent Kayseri'de gerçekleştirilen toplantıda hazırlık aşamasında olan ve Teksitlkent'ten 20 iş adamının katılımı ile gerçekleştirilmesi planlanan B to C (Business to Consumer) konseptli e-ticaret platformu için Ajansımızın danışmanlık desteği vermesi kararlaştırılmıştır.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Bu destek kapsamında belirli zamanlarda periyodik olarak yapılacak görüşmeler ile e-ticaret platformunun şekillendirilmesi planlanmıştır. Aynı zamanda Ajans İzleme ve Değerlendirme Birimi uzmanlarının KAYTEKSİAD üyelerine vereceği "Dijital Dönüşüm Eğitimleri" konuşulmuştur.</div> Kayseri Elektrikli Ev Aletleri Durum Değerlendirme Çalıştayı Gerçekleşti <p style="text-align: justify;"><span>T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen, AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen<span> </span>“Toplam Faktör Verimliliği (TFV) için Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek Projesi” kapsamında hayata geçirilen değer zinciri analizi çalışmaları devam ediyor. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Bu kapsamda pilot uygulama yeri olarak seçilen Kayseri’de ele alınan elektrikli ev aletleri sektöründe, Ajans uzmanlarının da yer aldığı bir ekip tarafından saha ziyaretleri gerçekleştirildi. Saha ziyaretleri ve araştırma çalışmalarının tamamlayıcısı niteliğindeki “Kayseri Elektrikli Ev Aletleri Durum Değerlendirme Çalıştayı” ise, Kayseri Sanayi Odası’nın da katkılarıyla 18 Ekim 2018 tarihinde gerçekleşti. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Çalıştayda ilk olarak sektörün dünya ve ülke ölçeğindeki durumu konusunda genel bir bilgilendirme yapıldı. Daha sonrasında katılımcılar çalışma gruplarına ayrılarak sektörel kabiliyetler grup çalışması ve PESTLE analizi grup çalışması yapıldı. Son olarak grup çalışmaları tüm katılımcılarla paylaşılarak değerlendirme oturumu gerçekleştirildi. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın ev sahipliği yaptığı Değer Zinciri Analizi çalışmasına katkı sağlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, UNDP ile diğer kalkınma ajansları (Çukurova, Zafer, Karacadağ, Mevlana, Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansları) personeline teşekkür ederiz.</span><b><span></span></b></p> Jean Monnet Burs Programı 2019-2020 Akademik Yılı Başvuruları Başladı! <p style="text-align: justify;"><span>Jean Monnet Burs Programının 2019-2020 akademik yılına ilişkin başvurular&nbsp;<strong>4 Ekim 2018&nbsp;</strong>tarihinde başlamıştır. Başvurular&nbsp;<strong>4 Aralık 2018&nbsp;</strong>tarihinde sona erecektir.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Jean Monnet Burs Programı Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatına ilişkin alanlarda uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>2019-2020 akademik yılında&nbsp;<strong>180 kişiye&nbsp;</strong>burs verilmesi planlanmaktadır. AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmak isteyen herkese açık olan Jean Monnet Burs Programına;</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>-&nbsp;</span><span>kamu çalışanları (kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar, yerel yönetimler, kalkınma ajansları vb. kuruluşlarda çalışanlar dâhil)</span></p><p style="text-align: justify;"><span>-&nbsp;</span><span>özel sektör çalışanları (sivil toplum kuruluşlarında, yerleşik yabancı misyonlarda vb. çalışanlar dâhil)</span></p><p style="text-align: justify;"><span>-&nbsp;</span><span>üniversitelerin akademik veya idari personeli</span></p><p style="text-align: justify;"><span>- üniversitelerin lisans düzeyinde son sınıf veya lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencileri&nbsp;</span>başvuruda bulunabilir.</p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Başvurular kapalı zarf içerisinde posta veya kargo yoluyla veya elden,&nbsp;<strong>4 Aralık 2018</strong><strong>saat 17:00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin&nbsp;</strong>aşağıdaki adresine ulaştırılmalıdır:</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Sn. M. Selim USLU (Başkan)</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Hazine ve Maliye Bakanlığı Kampüsü E Blok</span></p><p style="text-align: justify;"><span>İnönü Bulvarı No:36</span></p><p style="text-align: justify;"><span>06510 Emek - Ankara / Türkiye</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;">Detaylar için <a href="http://www.jeanmonnet.org.tr/tr/AnaSayfa/Duyurular/ArtMID/1142/ArticleID/197" target="_blank"><b>Tıklayınız.</b></a></p><div style="text-align: justify;"><span><br></span></div> "YBO'lar Geleceğe Umutla Bakıyor" Projesi Tomarza YBO'da Faaliyetlerine Başladı <p style="text-align: justify;"><span>TÜBİTAK 2017-2018 yılı 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı kapsamında destek almaya hak kazanan ve ORAN Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birimi Uzmanlarından Dr. Elif Aybike BÜYÜKYILMAZ ile Mustafa EREN’in hazırlamış olduğu “YBO’lar Geleceğe Umutla Bakıyor” projesi kapsamındaki ilk atölye çalışmaları 13-14 Ekim 2018 tarihlerinde Tomarza Yatılı Bölge Ortaokulunda gerçekleştirildi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Ajans Uzmanlarından Ümmühan YAMAK ve Abdullah Enes TÖKEN’in proje ekibinde Rehber olarak destek verdiği projenin iki gün süren etkinliklerine Tomarza YBO’da okuyan 100’ün üzerinde öğrenci katılım sağladı. Konusunda uzman eğitmenler tarafından düzenlenen Zeka Oyunları, Robotik, Kodlama ve STEM atölyelerinde çocuklar; yeni oyunlar öğrendiler, okul bilgilerini pekiştirici faaliyetler yaptılar ve robot tasarlamanın ilk adımlarını attılar.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Tomarza YBO Okul Müdürü Sezai DEMİRCİOĞLU’nun ve öğretmen kadrosunun desteği ile her branştan 4 olmak üzere toplamda 8 değişik atölyeye katılım sağlayan öğrencilere çalışmalardan önce hazır bulunuşluklarını ölçmek üzere bir farkındalık testi uygulandı. Atölyelerin sonunda ise ilgi duydukları atölyeleri işaretledikleri bir anket uygulanarak tercih etme sebeplerini açıklamaları istendi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Proje kapsamında ortaya çıkan ürünlerin sergilenip ve turnuvaların gerçekleştirileceği büyük etkinliğe kadar; uygulanan atölye çalışmaları kapsamında okul yönetimince öğrencilere destek sağlanacak, faaliyetlere devam edilecek.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Hedef kitlesi dezavantajlı gruplar olan “YBO’lar Geleceğe Umutla Bakıyor” projesi;<span>yaratıcı düşünme, problem çözme kabiliyeti, üretkenlik gibi önemli becerilerin kazandırılmasını hedeflemektedir. Bilimsel ve toplumsal dönüşümü gerçekleştirmek için zaruri bir husus olan eğitimde yeni metodolojilerin uygulanması düşüncesinin tohumları bu proje ile Tomarza Yatılı Bölge Ortaokulunda atılmış oldu.</span></span></p> İç Anadolu’daki Yatırım Destek Ofisleri Bir Araya Geldi <p style="text-align: justify;"><span>Ankara, Mevka, Ahiler ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisleri, Nevşehir’de Ahiler Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde bir araya geldi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Toplantıda Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörlüğü tarafından İl Yatırım Komitesi ve Tek Durak Ofis yapısı kurma girişimi ve yaşanan süreçler üzerine bir sunum gerçekleştirildi. Ankara Yatırım Destek Ofisi, Tech Ankara projesi hakkındaki tecrübelerini paylaştı. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>ORAN Kayseri Yatırım Destek Ofisi Koordinatörlüğü, Dış Ticaret İstihbarat Merkezi kurulması, Ar-Ge Merkezi sayısının arttırılması konusundaki girişimler, Benim İşim Girişim İş Fikri Yarışması ve Erciyes’de Turizmin çeşitlendirilmesi konusunda yapılanlar hakkında paylaşımda bulundu. Sivas Yatırım Destek Ofisi Koordinatörlüğü ise, İŞGEM projesinde elde edilen başarıyı, Cazibe Merkezi Programı kapsamındaki Kaleiçi projesini, Sivas YDO olarak UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı başvurusundaki rollerini ve İsviçre merkezli bir medikal firmasını<span> </span>Sivas’a kazandırma deneyimini ele aldı. Yozgat Yatırım Destek Ofisi de son olarak, yurt dışında ve yurt içinde Yozgatlı iş adamlarına yönelik olarak gerçekleştirilen işbirliği buluşmalarını diğer uzmanlarla paylaştı.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Toplantının ikinci bölümünde, Sanayi Bakanlığı’nda üzerinde çalışılmakta olan Yatırım Destek Ofisleri mevzuatı ile ilgili ele alınması gereken değişiklikler üzerinde duruldu. Yapılması gereken ekleme ve çıkarmalar hakkında uzmanların görüşleri alındı.</span></p> <p><span></span></p> Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri <div style="text-align: justify;">Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacaktır. Son başvuru tarihi, başvurmak istediğiniz eğitimin başlangıç tarihi itibariyle&nbsp;<b>5 gün&nbsp;</b>öncesine karşılık gelen tarihtir. (Örnek: Başlangıç tarihi 08.12.2018 olan bir eğitim için son başvuru tarih ve saati 02.12.2018 23.59'dur.)</div><br><table><tbody><tr><td><b>Kosgeb Hizmet Birimi:</b></td><td>KOSGEB KAYSERİ MÜDÜRLÜĞÜ</td></tr><tr><td><b>Sorumlu Personel:</b></td><td>ÖZGE AKYİĞİT</td></tr><tr><td><b>İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş:</b></td><td>ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI</td></tr><tr><td><b>Eğitimin Uygulanacağı Yer:</b></td><td>KAYSERİ</td></tr><tr><td><b>Eğitimin Uygulanacağı İlçe:</b></td><td>KOCASİNAN</td></tr><tr><td><b>Adres:</b></td><td>ERCİYES TEKNOPARK&nbsp;</td></tr><tr><td><b>Başlangıç Tarihi:</b></td><td>30.10.2018</td></tr><tr><td><b>Bitiş Tarihi:</b></td><td>02.11.2018</td></tr><tr><td><b>Eğitmen:</b></td><td>MUSTAFA EREN</td></tr><tr><td><b>Katılımcı Sayısı:</b></td><td>30</td></tr><tr><td><b>Açıklama:</b></td><td>ORAN KALKINMA AJANSI</td></tr></tbody></table> Kalkınma Ajansları İzleme ve Değerlendirme Birimleri Toplantısı <p style="text-align: justify;">1-2-3 Ekim tarihleri arasında Ajansımız İzleme ve Değerlendirme Birimi tarafından, “Ajans Mevzuat Değişiklikleri” konulu bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Trakya Kalkınma Ajansı (Trakyaka), Zafer Kalkınma Ajansı (Zafer), Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (Baka), Ahiler Kalkınma Ajansı (Ahiler) ve Mevlana Kalkınma Ajansının (Mevka) İzleme Değerlendirme Birim Başkanları ile uzmanları katılım sağladı.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Kayseri Ticaret Odasında düzenlenen toplantıya 21 kişi katılım sağladı. Toplantıda Haziran ayından bu yana Ajans yönetmelik, kılavuz ve rehberlerinde yapılan değişiklikler üzerinde çalışmalar yapıldı. Ayrıca Ajans proje desteklerinin uygulama aşamasında yapılabilecek iyileştirmeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.</p> ‘Benim İşim Girişim’ Yarışmsası I.Dönem Finali ve II.Dönem için İşbirliği <p style="text-align: justify;"><span>ORAN ve Erciyes Teknopark işbirliğiyle hayata geçen ‘Benim İşim Girişim' yarışmasının birinci dönem ödül töreni yapıldı. 245 proje arasından ilk 3'e seçilen genç girişimciler, projelerini geliştirmek için kendilerini sunulan maddi desteğin sahibi oldu. Ayrıca Kayseri Valisi ve Erciyes Üniversitesi tarafından, ORAN ve Erciyes Teknopark adına II.Dönem için işbirliği protokolü imzalandı.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Yarışmanın birincisi B-Kare ekibi “Gıdalar için Koruyucu Biyojel” projesi ile, ikincisi “Bebekler için Vücut Fonksiyonlarını Ölçen IOT Bileklik” projesi ile Babythings ekibi ve üçüncüsü de “Ev Tipi Bebek İdrar Enfeksiyon Test Kiti” projesi ile BabyLab ekibi oldu.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Erciyes Teknopark Konferans Salonunda gerçekleştirilen ödül törenine, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, KOSGEB Kayseri İl Müdürü Ahmet Özbekler, Ticaret İl Müdürü Alaattin Fırat, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, jüri üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Ödül töreninin açılış konuşmasını Kayseri Valisi Süleyman Kamçı yaptı. Dünyadaki gelişen teknolojinin rekabeti zorlaması nedeniyle girişimciliğin ülkeler için zorunlu halde geldiğine vurgu yapan Kamçı, “Türkiye'de teknolojik anlamda yaşanan gelişmeler ve genç kuşakların ilgisi, her ne kadar istenen seviyede olmasa da bizlere umut vermektedir. TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Uygulayıcı kuruluşluğu görevini 3 yıl başarı ile yürütmüş olan Erciyes Teknopark olarak 500'den fazla girişimci adayı bu pazar için hazırlanmış ve 57 girişimci takım BIGG programına Erciyes Teknopark aracılığı ile başvurmuş ve bunların 36 tanesi destek almaya hak kazanarak şirket kurmuşlardır. Bölgemizdeki girişimcilik kültürünü ve girişimci sayımızı arttırmak amacı ile 2017 yılında başladığımız görüşmelerin meyvesini bugün yiyoruz. Prototip üretimi konusunda Türkiye'de ilk defa, sadece startup olarak şirket kurmuş firmalara değil; fikir aşamasında olan gençler arasında düzenlenen bu ödüllü yarış ile gençlerimizin hayalini gerçeğe dönüştürme fırsatı yakalamış ve Kayseri olarak bir farka imzamızı atmış bulunuyoruz. Benim İşim Girişim İş Fikri yarışmamızın ikincisini bugün burada imzalayacağımız işbirliği protokolünün ardından düzenleyeceğimizin müjdesini de vermiş olalım. Yarışmanın teknik arka planında çalışan tüm ORAN Kalkınma Ajansı personeline, Kayseri Yatırım Destek Ofisi'ne ve Erciyes Teknopark çalışanlarına teşekkür ederim” diye konuştu.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Rektör Mustafa Çalış ise, Türkiye'deki 10 araştırma üniversitesinden biri seçilen Erciyes Üniversitesinin ar-ge projelerine önem verdiğini, bu bağlamda Erciyes Teknopark'ta hayat verilen projelerin hem üniversite hem şehir hem de ülke açısından gerekli ve önemli projeler olduğunu belirtti. Yarışmada finale kalan öğrencileri tebrik eden Çalış, Erciyes Teknopark ve ERÜ'de girişimcilik projelerine yapılan desteklere dair şu bilgileri verdi:</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>“Ana ortağı olduğumuz Erciyes Teknopark Kayseri'deki geleneksel, teknolojik girişimciliğe ve özellikle bu alanda araştırma yapan araştırmacılara katkı sağlayan bir özelliğe sahip. Bu anlamda oluşturduğumuz Sera Kuluçka programında girişimci adaylarını teknoloji tabanlı, yenilikçi, ticari değeri yüksek iş fikirleri üretmeleri ve ürettikleri bu iş fikirlerini de ürüne dönüştürme ve pazara sunma konusunda girişimciler yetiştirmesi açısından çok önemli. aynı zamanda bu merkezimizde eğitim ve yatırımcı hizmetleri de sunmaktayız. Sera programlarında 2014 yılından bu yana 36 proje şirketleştirilmiş ve bu şirketlerin 1 milyon TL özel, 6 milyon TL de kamu fonu almaları sağlanmıştır.”</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile girişimci sayıları arasında paralellik bulunduğunu kaydeden KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ise, “Tüm dünyada yeni girişimcilerin, yenilikçi ve uluslararası rekabete uygun ürün ve hizmet ürettiğini görüyoruz. Bizim de ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu yenilikçi, yüksek katma değerli işleri yapmamız da siz girişimcilerimiz sayesinde olacak. Girişimciliğin en önemli etkilerinden biri de işsizlik sorununu çözmek. Türkiye'nin yeni girişimciler için yaptığı çalışmaları ülkemizin kalkınmasının temel unsuru olarak görmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>KTO Başkanı Ömer Gülsoy da “Artık dünya eskisi gibi değil. Eski teknolojilerin yerini dijital dünya aldı. Sürekli gelişen bir dünyada yaşıyoruz. Siz girişimcilerin, gelişen teknolojiyle girişimcilik ruhunu yoğurarak çok daha güzel projelere imza atacağınızı düşünüyorum” dedi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><b><span></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><span>Açılış konuşmalarının ardından, Erciyes Üniversitesi ve ORAN arasında ‘Benim İşim Girişim 2' projesinin işbirliği protokolü imzalandı.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p></p><div style="text-align: justify;"><br></div><span><div style="text-align: justify;">Daha sonra 245 proje arasından finale kalan 6 projenin sahibi genç girişimciler sunumlarını gerçekleştirdi. Jüri üyelerinin değerlendirmesinin ardından, ‘Benim İşim Girişim 1' yarışmasında ilk 3'e girmeye hak kazanan projelere ödülleri takdim edildi.</div></span><p></p> <p><span></span></p> <span><div style="text-align: justify;"><br></div> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><div style="text-align: justify;"><br></div> <!--[endif]--></span> 2018 2. Dönem Teknik Destek Sözleşmeleri İmzalandı <p style="text-align: justify;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2018 II. Dönem Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan kurumlar ile sözleşmeler imzalandı.</p> Fizibilite Destek Programı Eylül Ayı Başvuru Sonuçları Açıklandı <p style="text-align: justify;"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2018 Yılı Fizibilite Destek Programı’na yapılan başvurular, 27 Eylül 2018 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilerek sonuçlandırılmıştır. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Buna göre, aşağıda bilgileri yer alan proje başvuru sahipleri destek almaya hak kazanmıştır. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p><span>Kamuoyuna saygıyla duyurulur.</span></p><p><span><br></span></p> <p><span></span></p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <td width="143"> <p align="center"><b><span>Referans No</span></b></p> </td> <td width="271"> <p align="center"><b><span>Proje Adı</span></b></p> </td> <td width="206"> <p align="center"><b><span>Başvuru Sahibi Adı</span></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="143"> <p align="left"><span>TR72/18/FZD/0002</span></p> </td> <td width="271"> <p align="left"><span>Sıcak Çermik Konaklamalı Rehabilitasyon Tesisi </span></p> </td> <td width="206"> <p align="left"><span>Sivas İl Sağlık Müdürlüğü</span></p> </td> </tr> </tbody></table> <p><span></span></p> <p><b><span><br></span></b></p><p style="text-align: justify;"><b><span>Önemli: </span></b><span>Destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri tarafından, (aşağıda yer alan sözleşme evraklarından yararlanarak ve bilgilendirme dokümanındaki açıklamaları izleyerek) proje başvuru formu ve destekleyici belgeleri ile sözleşme belgelerinin hazırlanması gerekmektedir. </span></p> <p><span></span></p> <p><span></span></p> <p><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Fizibilite Desteği Sözleşme Belgeleri ve Açıklama Dokümanı Aşağıdadır.</span></p> İstanbul’da Sivas Tanıtım Günleri Gerçekleştirildi <p style="text-align: justify;"><span>Sivas Platformu ve İstanbul Sivas Konfederasyonu öncülüğünde 28 – 30 Eylül 2018 tarihinde organize edilen Sivas Tanıtım Günleri etkinliğinin 9’uncusu İstanbul Yenikapı etkinlik alanında gerçekleştirildi. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span> </span>Sivas’ın yöresel lezzetlerinin, kültürel ve tarihi değerlerinin tanıtıldığı etkinliğe Sivaslılar başta olmak üzere yüzbinlerce vatandaş katılım sağladı. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span> </span>ORAN Kalkınma Ajansı Sivas Yatırım Destek Ofisi olarak katıldığımız tanıtım günleri etkinliğinde, özellikle yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren Sivaslı işadamları ile karşılıklı olarak Sivas yatırım ortamı hakkında değerlendirmeler gerçekleştirildi. </span></p> 3. Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi Sivas’ta Gerçekleştirildi <p style="text-align: justify;"><span>Sivas Valiliği öncülüğünde Orta Anadolu Kalkınma Ajansı desteğiyle 27 – 30 Eylül 2018 tarihinde Sivas’ın termal ve sağlık turizminin tanıtılması amacıyla organize edilen 3. Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi Cumhuriyet Üniversite konferans salonunda gerçekleştirildi. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Zirveye; Vali Davut GÜL, Belediye Başkanı Sami AYDIN, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa EKEN, Genel Sekreterimiz Ahmet Emin KİLCİ, Türkiye Sağlık Turizmi Gelişme Konseyi Başkanı Emin ÇAKMAK, il protokolü, sağlık ve termal turizm işletmecileri ile 5 kıtadan 52 ülkeden 256 yabacı katılımcı, çok sayıda turizm acentesi sahipleri katıldı.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Zirve, Sivas’ın termal ve sağlık alanındaki zenginliklerini gösteren bir sunumla başladı. Ardından protokol konuşmaları yapıldı. Genel Sekreterimiz Ahmet Emin KİLCİ</span>&nbsp;konuşmasında, Sivas’ın termal ve sağlık turizmi açısından son derece önemli bir alt yapıya sahip olduğunu ve herkesin burada şifa bulması gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda bu zirve sayesinde doktor balıkların şehri olan Sivas, termal tesislerin ve hastanelerin uluslararası mecralarda tanıtımı yapılacak olmasından memnun olduğunu dile getirdi. Sivas, gerek termal sularıyla gerek doktor balıklarıyla şifa dağıtmaya devam edecektir.</p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Zirvede açmış olduğumuz standa gelen yerli ve yabancı katılımcılara Termal ve Sağlık turizmi ve Sivas’ın yatırım alanlarıyla alakalı bilgilendirmeler yapıldı. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Zirvenin son günü Sivas’ta faaliyet gösteren termal tesislerin yanı sıra Kangal Balıklı kaplıca (doktor balıklar)<span>&nbsp;</span>yabancı katılımcılar tarafından ziyaret edildi. </span></p> Beni İşim Girişim Yarışması I.Dönem Finali <p style="text-align: justify;"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kayseri Yatırım Destek Ofisi ve Erciyes Teknopark işbirliği ile düzenlediğimiz I.Dönem "Benim İşim Girişim" iş fikri yarışmasına sonuna gelindi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Tensip buyurmaları halinde Kayseri Valisi Sayın Süleyman Kamçı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı S.Mustafa Çelik'in de katılım sağlayacağı Benim İşim Girişim İş Fikri Yarışması Final günü/Demo Day etkinliğinde jüri değerlendirmesi sonrasında en iyi üç projeyi seçiyoruz.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Benim İşim Girişim İş Fikri YarışmasıI.Dönem Final Jürisi ve Ödül Töreni'nde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>Tarih:</span></b><span>04 Ekim 2018</span><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>Saat :</span></b><span>14:00</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>Yer:</span></b><span>Erciyes Teknopark - Tekno5 Konferans Salonu</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Eylül Ayı Yönetim Kurulu Kayseri’de Toplandı <p style="text-align: justify;"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı Kayseri Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman KAMÇI başkanlığında toplandı. Ajans Merkez Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen toplantıya, Kayseri Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman KAMÇI, Sivas Valisi Davut GÜL, Yozgat Valisi Kemal YURTNAÇ, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK, Sivas İl Genel Meclisi Başkanı Sedat ÖZATA. Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı Halil ŞAHBAZ, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Ajans Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin KİLCİ katıldı.</span><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kayseri Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman KAMÇI</span>, toplantıda yaptığı konuşmada; <span><span></span>“</span><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Mali Destek Programlarının değerlendirme süreçleri tamamlanmış olup geçtiğimiz aylardaki yönetim kurulu toplantılarımızda destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerini ilan etmiş ve sözleşme süreci başlamıştı. Bu aşamada kar amacı gütmeyen kurumlar ve KOBİ’ler ile sözleşmeler imzalanmış olup projeler başlamış bulunmaktadır. Sosyal ve Kentsel Altyapı, Tarım Altyapısı programları ile kar amacı gütmeyen kurumlara ve Endüstriyel Gelişim programı ile de KOBİ’lere toplamda 20 Milyon TL’ye yakın destek sağlanacak olup 35 milyon TL yatırım Bölgemize kazandırılmış olacaktır. Tüm başvuru sahiplerine hayırlı olmasını temenni eder, yatırımlarının bereketli olmasını dileriz. “ dedi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>KAMÇI; Fizibilite Destek Programı ve Teknik Destek Programında başvuruların alınmaya devem ettiğini belirten Vali Kamçı, “Fizibilite programı ile kar amacı gütmeyen kurumlar(Kamu kurumları, belediyeler, STKlar, OSBler ve kooperatifler gibi) tarafından yapılacak olan başvurular ile yatırım fikirlerinin fizibilitesinin hazırlanması için 200 bin TL’ye kadar, teknik destek programı ile de yine kar amacı gütmeyen kurumların kurumsal kapasite gelişimi için ihtiyaç duydukları eğitim ve danışmanlık desteği 50 bin TL’ye kadar karşılanabilecektir.” </span>ifadelerini kullandı.<span></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>KAMÇI, Ajansı’nın yaptığı diğer çalışalar hakkında verdiği bilgilerde ise</span><span>; </span><span>“Bilindiği üzere Ajansın güdümlü proje mantığı ile vermiş olduğu destekler var ve bu anlamda Kayseri’de Kayseri OSB’nin başvuru sahibi olduğu “Fuar ve Kongre Merkezi” projesine 11,5 milyon TL, Erciyes Üniversitesi’nin başvuru sahibi olduğu “ Erciyes Kordon kanı ve Doku Bankası” projesine ise 3,5 milyon TL destek vermekteyiz. Sivas’da yapılması planlanan “ Hamidiye Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi “ ve Yozgat’ta yapılması planlanan “ Yozgat hayvan hastanesi ve borsası” projeleri için de Bakanlığımızın onayı beklenmekte olup yakın zamanda ilerleme kaydetmeyi umuyoruz. Bugünkü toplantımız ile iki güdümlü projenin daha teklifini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ileteceğiz. İlki Bölgemizin 3 ilini de kapsayan ve Ticaret ve Sanayi Odalarının ortaklığı ile yürüyecek olan “ Uygulamalı Yalın İmalat” projesidir ki bu proje ile bölgedeki uygun sektörlerdeki firmaların verimliliğini artırmak ve maliyetlerini düşürmek planlanmaktadır. Bir diğer proje de “ Jeotermal kaynakların etkin kullanımı” projesidir ki bu proje ile de Sarıkaya ve Sorgun ilçelerinde termal kaynaklar için toplama ve dağıtma merkezi kurulumu planlanmaktadır.” konularına değindi.</span><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Vali KAMÇI’nın konuşmasının ardından ORAN Eylül ayı Yönetim Kurulu Toplantısı basına kapalı devam etti.</span></p> <p></p> Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali <p style="text-align: justify;">Gaziantep, Gastronominin tarihle harmanlandığı şehir…</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">İnsanlığın ilk kez tarım ve hayvancılık yapmaya başladığı Mezopotamya bölgesinin kuzey-batı ucunda yer Gaziantep, bölgede Akdeniz ve kara iklimlerinin geçişkenlik gösterdiği eşsiz bir coğrafyada yer almaktadır.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">İklimin ve verimli toprakların etkisi Gaziantep’in sayısız farklı çeşitte tarımsal ürüne ev sahipliği yapmasını sağlamaktadır.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Kent ayrıca insanlık tarihinin farklı onlarca devresine tanıklık etmiş, Tarihi İpek yolunun en önemli noktalarından birinde kurulmuştur. Binlerce yıldır kültürlerin, fikirlerin, bilimin değiş tokuş yapıldığı kentin mutfağı da kentin tüm bu özelliklerinden etkilenmiştir.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Gaziantep Yemenden başlayıp kuzeyde Kafkaslara kadar giden hat üzerinde yer alan farklı kültürlerin ve Hindistan’dan başlayıp Anadolu’nun Ege bölgesinde biten doğu-batı hattında yer alan onlarca farklı kültürlerin özelliklerini harmanlamış bir kenttir. Kentin mutfağı tarih boyunca bu kültürel harmanın en kuvvetli öğesi olmuştur.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Gaziantep, 2015 yılında UNESCO’nun UCCN programına (Unesco Creative Cities Network) Türkiye’den gastronomi alanında dahil olan ilk şehir olma özelliğini taşımaktadır.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">GastroAntep, Gaziantep’in eşsiz mutfağını dünyaca ünlü Michelin yıldızlı restoran şefleri, gastronomi profesyonelleri, akademisyenler, öğrenciler ve tüm halkımızın katılımı ile Gaziantep’i Geliştirme Vakfı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonuyla gerçekleştirmeyi planlamaktadır.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Sayfa linki için <font color="#1e90ff"><b><a href="http://gastroantepfest.com/tr" target="_blank">Tıklayınız.</a></b></font></p> İngilizce ve Arapça Kayseri Yatırım Rehberleri Hazır ! <div style="text-align: justify;">Kayseri'de yatırım yapmayı düşünen yatırımcılar için, ilimizin tüm potansiyellerini anlatmak amacı ile Kayseri Yatırım Destek Ofisi tarafından hazırlanan ve dönem dönem güncellenen rehberin İngilizce ve Arapça versiyonlarına web sitemiz üzerinden erişebilirsiniz.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><a href="http://oran.org.tr/images/dosyalar/20180803153634_1.pdf" target="_blank">Kayseri Investment Guide</a>&nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><a href="http://oran.org.tr/images/dosyalar/20180907115313_0.pdf" target="_blank">Kayseri Investment Guide(Arabic)</a></div> KTO İle E-Ticaret Toplantısı <div style="text-align: justify;">20.09.2018 tarihinde Kayseri Ticaret Odasında gerçekleştirilen toplantıda, E-Ticaret ve Dijital Dönüşüm konuları ele alındı. E-Ticaret ile ilgili farkındalık yaratma, eğitimler verme ve danışmanlık sağlama noktasında yapılabilecekler konuşularak, Kayseri için "sanal pazar yeri" iş modeli üzerinde alternatifler değerlendirildi.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Kayseri Ticaret Odasına Ajansımızın E-Ticaret ve Dijital Dönüşüm konularında yaptığı çalışmalar aktarılarak, Ticaret Odası için sağlanabilecek Teknik Destek, Fizibilite Desteği, Güdümlü Proje Desteği konularında da bilgilendirme yapıldı.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Toplantıya Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Rüya Demet KÖKSOY, AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Pakize BULUT, Dış Ticaret Birimi Görevlisi Tuba YÜCEL ile Ajansımız İzleme ve Değerlendirme Birimi çalışanları Mehmet Ali BAYIR, Mehmet Fatih YAPRAK ve Metin ERGÖKTAŞ katılım sağladı.</div><div style="text-align: justify;"><br></div> 2018 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz-Ağustos Döneminde Başarılı Olan Başvurular <p style="text-align: justify;"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından açıklanan 2018 yılı Teknik Destek Programına ilişkin başvuru süreci devam etmektedir.</span><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>2018 yılı Teknik Destek Programı 2. Dönemi (Temmuz-Ağustos) kapsamında, değerlendirme sonuçlarına göre başarılı bulunarak destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri aşağıda sunulmuştur.</span><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Sözleşmelerin imzalanması,<b><u>başarılı teknik destek taleplerinin Ajansın internet sitesinde yayınlanmasını müteakip en geç 10 iş günü içinde</u></b>gerçekleşecektir. Başvuru sahipleri, bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajans’a başvurmamaları halinde destek alma haklarını kaybedeceklerdir. 2018 yılı Teknik Destek Programı kapsamında başarılı bulunan başvuru sahiplerine Ajans tarafından yazılı olarak da bildirimde bulunulacaktır.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>Önemli:</span></b><span> Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin, matbu proje evraklarını <b>2018 Teknik Destek sözleşme belgeleri </b>açıklama dosyasında belirtildiği şekilde hazırlayarak sözleşme imzalama aşamasında Ajans’a teslim etmek üzere sunmaları gerekmektedir. </span><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p align="center"><b><u><span>2018 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI TEMMUZ-AĞUSTOS DÖNEMİ KAPSAMINDA BAŞARILI BULUNAN BAŞVURULARIN LİSTESİ</span></u></b></p><p align="center"><b><u><span><br></span></u></b></p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="657"> <tbody><tr> <td width="36"> <p align="center"><strong><span>Sıra <br> No</span></strong><span></span></p> </td> <td width="108"> <p><strong><span>Referans No</span></strong><span></span></p> </td> <td width="260"> <p><strong><span>Başvuru Sahibi</span></strong><span></span></p> </td> <td width="253"> <p><strong><span>Teklif Adı</span></strong><span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="36"> <p align="center"><span>1.</span></p> </td> <td width="108"> <p align="left"><span>TR72/18/TD/0012</span></p> </td> <td width="260"> <p align="left"><span>YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI</span></p> </td> <td width="253"> <p align="left"><span>ÜST YÖNETİCİLER İÇİN TEMEL YÖNETİM BECERİLERİ VE LOBİCİLİK FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="36"> <p align="center"><span>2.</span></p> </td> <td width="108"> <p align="left"><span>TR72/18/TD/0013</span></p> </td> <td width="260"> <p align="left"><span>KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ</span></p> </td> <td width="253"> <p align="left"><span>SPSS (BİYOİSTATİSTİK) EĞİTİMİ İLE SAĞLIKLI İSTATİSTİKLER</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="36"> <p align="center"><span>3.</span></p> </td> <td width="108"> <p align="left"><span>TR72/18/TD/0014</span></p> </td> <td width="260"> <p align="left"><span>GÜRÜN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ</span></p> </td> <td width="253"> <p align="left"><span>GÜRÜN'DE ROBOT TASARIMI İLE AKIL VE ZEKA OYUNLARI EĞİTİMİ </span></p> </td> </tr> <tr> <td width="36"> <p align="center"><span>4.</span></p> </td> <td width="108"> <p align="left"><span>TR72/18/TD/0017</span></p> </td> <td width="260"> <p align="left"><span>CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ</span></p> </td> <td width="253"> <p align="left"><span>YALIN ÜRETİM EĞİTİMİ</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="36"> <p align="center"><span>5.</span></p> </td> <td width="108"> <p align="left"><span>TR72/18/TD/0020</span></p> </td> <td width="260"> <p align="left"><span>KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜTEŞEBBİS TEŞEKKÜL BAŞKANLIĞI</span></p> </td> <td width="253"> <p align="left"><span>MİMARSİNAN OSB' YE KURUMSALLAŞMA VE STRATEJİK YÖNETİM EĞİTİMİ</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="36"> <p align="center"><span>6.</span></p> </td> <td width="108"> <p align="left"><span>TR72/18/TD/0021</span></p> </td> <td width="260"> <p align="left"><span>KAYSERİ GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ</span></p> </td> <td width="253"> <p align="left"><span>KAYSERİ GIDA KONTROL LABORATUVARI METOD, VALİDASYON VE ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ EĞİTİMİ</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="36"> <p align="center"><span>7.</span></p> </td> <td width="108"> <p align="left"><span>TR72/18/TD/0025</span></p> </td> <td width="260"> <p align="left"><span>SİVAS GELİŞİM GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ</span></p> </td> <td width="253"> <p align="left"><span>KURUMSALLAŞMA TEMELLİ SİVİL TOPLUM &amp; GÖNÜLLÜ YÖNETİMİ EĞİTİMİ</span></p> </td> </tr> </tbody></table> <p><b><span></span></b></p> <p align="left"><br></p> Uygulama Eğitimleri Tamamlandı <p style="text-align: justify;">Temmuz ayı içerisinde kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ile başlayan Proje Uygulama Eğitimleri 11-12-13 Eylül 2018 tarihlerinde Yozgat, Sivas ve Kayseri illerinde gerçekleştirilen eğitimler ile tamamlandı.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik Mali Destek programı kapsamında proje sözleşmesi imzalayan 17 KOBİ için verilen eğitim ile projelerin uygulama sürecinin sağlıklı yürütülmesi amaçlandı. Ajansımız İzleme ve Değerlendirme Birimi tarafından katılımcılara proje süreçleri anlatılarak daha önceki proje uygulamalarındaki tecrübeler aktarıldı. Temmuz ve Eylül aylarında, 6 gün ve 3 ayrı ilde gerçekleştirilen eğitimlere toplam 86 kişi katılım sağlamıştır.</p> ORAN Kalkınma Ajansı AgroSİVAS 2018 Fuarına Katılım sağladı <p style="text-align: justify;"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Sivas Kongresinin 99. Yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen “AgroSİVAS 2018 Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı’na” <span></span>katılım sağladı. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Bu yıl beşincisi düzenlenen Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı, tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren özel sektör temsilcileri ve kamu kurum ile kuruluşlarını bir araya getirdi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>4 – 8 Eylül 2018 tarihinde Kongre Merkezi ve Fuar Alanında düzenlenen programa Sivas Valisi Davut GÜL, TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı ve Sivas Milletvekili İsmet YILMAZ, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa DESTİCİ, Sivas Milletvekilleri Habip SOLUK, Semiha EKİNCİ, Ahmet ÖZYÜREK, Ulaş KARASU, Sivas Belediye Başkanı Sami AYDIN, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. Ahmet Emin KİLCİ, kaymakamlar ve<span> </span>ilçe belediye başkanları ile diğer kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. </span><b><span></span></b></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Çok sayıda ziyaretçinin bilgilendirildiği stantta ORAN Kalkınma Ajansı’na ait raporlar, araştırma yayınları, broşürler ve diğer çalışmalar ziyaretçilere sunuldu. Sivas Yatırım Destek Ofisi’nin 5 gün aktif olarak yer aldığı fuarda, ajans çalışanları tarafından yapılan bilgilendirmeler gün boyu devam etti.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Fuarın son günü Sivas Tarım ve Hayvancılık il Müdürü Sn. Seyit YILDIZ, Ajansımıza katılımından dolayı teşekkür belgesi taktim etti.</span></p> Uluslararası Tutap Bulmaca Gezisi Yozgat’ta Gerçekleştirildi <p style="text-align: justify;"><span>01-02 Eylül 2018 tarihlerinde Yozgat Valiliği öncülüğünde, Yozgat İl Kültür Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda ve ORAN desteğiyle Yozgat’ta “Uluslararası TUTAP Bulmaca Gezisi” organizasyonu gerçekleştirilmiştir.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span> </span>Gerçekleştirilen organizasyonun amacı Yozgat’a has kültürel ve tarihi değerlerin tanıtılması olup bulmaca gezisi içeriğinde yarışmacıların Yozgat’a ait değerler hakkında sorularla karşılaştığı 10 adet istasyon belirlenmiştir. Bu istasyonlara arabalarıyla birlikte uğrayan yarışmacılar sorulara doğru cevap verdikten sonra bir sonraki istasyonu elde ettikleri ipuçlarıyla belirleyip yarışmaya devam etmişlerdir. Bu istasyonlardan bir tanesi de ORAN Yozgat Yatırım Destek Ofisi olarak belirlenmiş ve istasyonları başarılı şekilde tamamlamış olan yarışmacılar ödül almaya hak kazanmışlardır.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span> </span>Yozgat’ın tarihi ve turistik değerlerini tanıtmayı amaçlayan bu organizasyona yurt içi ve yurt dışından birçok ünlü isim katılmıştır. Bunlardan bazıları Gladyatör ve Cesur Yürek filmlerinde rol alan Mike MİTCHELL, sinema, tiyatro ve dizi oyuncuları Selahattin DAŞDÖĞEN, Tuncay BEYAZIT ve Ünal GÜMÜŞ’tür.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span> </span>Yarışmanın ödül töreni ise UNESCO Dünya Mirası geçici listesine dâhil edilen Sarıkaya Roma Hamamı’nda gerçekleştirilmiş olup Yozgat’ın ve Sarıkaya’nın tanıtımı açısından önemli görülen organizasyon tamamlanmıştır.</span></p> Oran kalkınma ajansı Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik Tr72/18/EGV Mali Destek Programı Proje Uygulama Eğitimi Duyurusu <p><b>Eğitimin Kısa Açıklaması</b>: Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2018 Mali Destek Programı (Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik Mali Destek Programı) kapsamında destek almaya hak kazanan başarılı proje sahiplerine verilecek olan proje uygulama eğitimlerinin tarih, yer ve eğitim içeriği aşağıda yer almaktadır.</p><p><br></p> <p></p> <p></p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <td width="153"> <p>İl</p> </td> <td width="153"> <p>Tarih</p> </td> <td width="296"> <p>Yer</p> </td> <td width="76"> <p>Saat</p> </td> </tr> <tr> <td width="153"> <p>Yozgat</p> </td> <td width="153"> <p>11.09.2018</p> </td> <td width="296"> <p>ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi Hizmet Binası</p> </td> <td width="76"> <p>10:00</p> </td> </tr> <tr> <td width="153"> <p>Sivas</p> </td> <td width="153"> <p>12.09.2018</p> </td> <td width="296"> <p>ORAN Kalkınma Ajansı Sivas Yatırım Destek Ofisi Hizmet Binası</p> </td> <td width="76"> <p>10:00</p> </td> </tr> <tr> <td width="153"> <p>Kayseri</p> </td> <td width="153"> <p>13.09.2018</p> </td> <td width="296"> <p>ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreterlik Binası</p> </td> <td width="76"> <p>10:00</p> </td> </tr> </tbody></table> <p></p> <p><br></p><p>EĞİTİM İÇERİĞİ: </p> <p><!--[if !supportLists]--><span>-<span> </span></span><!--[endif]-->Başlangıç Toplantısı </p> <p><!--[if !supportLists]--><span>-<span> </span></span><!--[endif]-->Proje Uygulamaları ve Sözleşmeler</p> <p><!--[if !supportLists]--><span>-<span> </span></span><!--[endif]-->Raporlamalar</p> <p><!--[if !supportLists]--><span>-<span> </span></span><!--[endif]-->Ödemeler</p> <p><!--[if !supportLists]--><span>-<span> </span></span><!--[endif]-->Satın Alma ve İhale Süreçleri</p> <p></p> <p></p> <p><b><u>Eğitime Katılım Ücretsizdir</u></b></p><p><b><u><br></u></b></p> <p></p> <p><b></b></p> <p align="center"><b></b></p> <p><!--[if gte vml 1]> <![endif]--><!--[if !vml]--><span> <table cellpadding="0" cellspacing="0" align="left"> <tbody><tr> <td width="131" height="4"></td> </tr> <tr> <td></td> <td width="366" height="139" bgcolor="white"><!--[endif]--><!--[if !mso]--><span> <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody><tr> <td><!--[endif]--> <div v:shape="Text_x0020_Box_x0020_2"> <p align="center"><b>Detaylı Bilgi için:</b></p> <p align="center"><b>İzleme ve Değerlendirme Birimi</b></p> <p align="center">ORAN Kalkınma Ajansı</p> <p align="center">Telefon: <b>0352 352 67 26</b></p> <p align="center">E-posta: <span></span><b><span>info@oran.org.tr</span></b></p> <p></p> </div> <!--[if !mso]--></td> </tr> </tbody></table> </span><!--[endif]--><!--[if !mso & !vml]--><!--[endif]--><!--[if !vml]--></td> </tr> </tbody></table> </span><!--[endif]--></p> <p></p> <p><b></b></p> <p></p> SiVAS IŞGEM KOBI DANIŞMANI ARIYOR! <div style="text-align: justify;"><span>Sivas İŞGEM, Sivas Organize Sanayi Bölgesinde 10.000 metrekarelik&nbsp;</span>alanda KOBİ ve girişimcilere yönelik 35-40 ofis ve atölyesini yönetecek "Kobi Danışmanı " arıyor. Sivas İŞGEM, uluslararası pazarlara erişim için yerel işbirliğini canlandırmayı hedefliyor.&nbsp;<div><span><br></span></div><div><span>Aranan Özellikler</span></div><div><span>İyi derecede İngilizce bilen, ulusal veya uluslararası&nbsp;</span>düzeyde KOBİ ve girişimciler alanında tecrübeli, işletme sahibi ya da yöneticisi olarak deneyim sahibi, eğitim, koçluk ve mentorluk hizmetlerinde deneyimli, İş Geliştirme Merkezi işleyişini bilen.</div><div><br></div><div><div><span>BAŞVURULAR iCiN</span></div><div><span>Sivas IŞGEM A.Ş. Ahmet Turan Gazi OSB Mahallesi 10. Sokak No:2 A Blok İdari Bina Merkez/ SİVAS</span></div><div>T. +90 346 S02 02 03 - 106 • Web: <a href="http://www.sivasisgem.com" target="_blank">www.sivasisgem.com</a> • e-posta: info@sivasisgem.com</div><br></div></div> Oraneurodesk <p style="text-align: justify;">Eurodesk, gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Ağıdır.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Türkiye’de T.C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı İletişim Koordinatörlüğü’ne bağlı olarak faaliyet göstermekte olan Eurodesk Türkiye Ofisi ve gönüllülük prensibi ile Türkiye’nin çeşitli noktalarında çalışan temas noktaları tarafından bu bilgi ağına hizmet verilmektedir. Eurodesk temas noktaları, Ulusal Ajans tarafından gençlere ve gençlere hizmet edenlere Avrupa Fırsatları hakkında bilgi vermekle yetkilendirilmiş kuruluşlardır.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, 2013 yılı Aralık ayı itibariyle Eurodesk temas noktası olmaya hak kazanmıştır. Bilgilendirme ofisi, Ajansın Kayseri merkez binasında bulunmaktadır.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p><b>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Eurodesk Temas Noktası Bilgileri:</b></p><p><b><br></b></p><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td width="158"><p><b>İrtibat Kişisi</b></p></td><td width="456"><p>Serdar ARSLAN</p></td></tr><tr><td width="158"><p><b>Telefon</b></p></td><td width="456"><p>0 352 315 32 24</p></td></tr><tr><td width="158"><p><b>E-Posta</b></p></td><td width="456"><p>TR038-orankajans@eurodesk.eu</p></td></tr><tr><td width="158"><p><b>Adres</b></p></td><td width="456"><p>Mevlana Mahallesi, M.K.P Bulvarı, No:79, Kat: 5-6 P.K: 38080 Kocasinan/KAYSERİ</p><p></p><p>Haritada görmek için&nbsp;<a href="https://goo.gl/maps/Fj1biJsf4CF2">tıklayınız.</a></p></td></tr></tbody></table><p></p><p></p><p><b><br></b></p><p><b>Oraneurodesk android uygulamasını indirmek için&nbsp;<a href="http://oran.org.tr/oran_eurodesk_uygulamasi.rar" target="_blank">tıklayınız.</a></b></p><p><b></b></p><p><b><br></b></p><p><b>Eurodesk Türkiye internet sitesine ulaşmak için&nbsp;</b><b><a href="http://eurodesk.ua.gov.tr/" target="_blank">tıklayınız.</a></b><b></b></p><p><br></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Facebook adresi :</b><font face="Calibri">&nbsp;<a class="m_-1528925556062235799moz-txt-link-freetext" href="https://www.facebook.com/oraneurodesk/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/oraneurodesk/&amp;source=gmail&amp;ust=1538467659916000&amp;usg=AFQjCNFJKXXleZ_6fLwpLvNkhjBt0wufnA" style="color: rgb(17, 85, 204);">https://www.facebook.com/<wbr>oraneurodesk/</a></font></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Calibri"></font><b>İnstagram adresi :</b>:&nbsp;&nbsp;<a class="m_-1528925556062235799moz-txt-link-freetext" href="https://www.instagram.com/oraneurodesk/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.instagram.com/oraneurodesk/&amp;source=gmail&amp;ust=1538467659916000&amp;usg=AFQjCNH4m9ZPMjn07DZEcka3i_YmkMAtfg" style="color: rgb(17, 85, 204);">https://www.instagram.com/<wbr>oraneurodesk/</a></p> Sivas Yıldız Dağı Otel Yatırımı Fizibilite Etüdü Tamamlandı <p style="text-align: justify;"><span>İlk olarak 2006 yılında turizm merkezi olma yolunda ülke gündemine taşınan ve kış turizmi açısından gelecek vaat eden, Sivas merkeze 60 km uzaklıkta bulunan, kar kalitesinin yüksek olduğu ve yılın büyük bir bölümünde ihtiyaç duyulan yükseklikte kar bulunan 2.552 metre rakımlı Yıldız Dağı, dünya standartlarında kayak sporu yapılabilecek niteliklere sahip durumdadır. Bakanlar Kurulu’nun onayı sonrasında 26.07.2010 tarih ve 27653 sayılı Resmi Gazete’de Kış Sporları Turizm Merkezi olarak resmen ilan edilen bu alan için aynı yıl içerisinde teknik çalışmalar başlatılmıştır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Kış Sporları Turizm Merkezi olarak kabu</span>l edilen bu bölgede aynı zamanda Yıldız Barajı sayesinde su sporları, doğal güzellikleriyle dağ sporları ve yayla turizmi, entegrasyon sağlanması suretiyle değerlendirilebilecek diğer alanlardır. Sıcak Çermik Bölgesi’ne yakın olması nedeniyle kış sporları ve termal turizm potansiyelinin birlikte değerlendirilmesine de olanak sunmaktadır. Yalnızca Sivas ilinin değil, özellikle çevre illerin de yoğun ilgisini çeken bu merkez, kar sezonunun olduğu dönemlerde son derece canlı hale gelmektedir.</p> <p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Bu merkezde özel yatırımların önünün açılması, tesisleşme çalışmalarının tamamlanması ve bu şekilde turizm sektörüne katkıda bulunmak amacıyla, ORAN Kalkınma Ajansı Sivas Yatırım Destek Ofisi tarafından, <span></span>Sivas Yıldız Dağı Otel Yatırımı Fizibilite Etüdü hazırlanmıştır. Bu çalışma sonucuna göre yaklaşık 4,5 milyon Avro toplam yatırım tutarı ve 11 yıl 8 ay geri ödeme süresi öngörülmüştür. Ajansımızın web sitesinden de ulaşılabilecek bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen ekonomik, teknik ve mali inceleme ve değerlendirme sonuçları yatırımcılarımızın istifadesine sunulmuştur.<span> </span><span></span></span></p> 2017 Yılı Endüstriyel Gelişim Ve Verimlilik Mali Destek Programı Proje Başvuru Sonuçları <p style="text-align: justify;"><b><span>Saygıdeğer Kamuoyu,</span></b><span></span></p><p style="text-align: justify;"><b><span><br></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><span>T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından 29 Aralık 2017 tarihinde proje teklif çağrısına çıkılan “Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik” mali destek programı için Kayseri, Sivas ve Yozgat’tan Ajansımıza sunulan toplam 94 projenin değerlendirme süreci sonuçlandırılmıştır. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>“Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik” mali destek programı kapsamında Kayseri, Sivas ve Yozgat’tan Ajansımıza sunulan ve değerlendirme sonucunda mali destek almaya hak kazanan <b><u>Asil</u> </b>proje Başvuru Sahipleri, Ajans Yönetim Kurulu’nun 19.07.2018 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu Yönetim Kurulu Toplantısı’nda onaylanmıştır. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’ndan mali destek almaya hak kazanan Başvuru Sahiplerine resmi yazı ile bildirim yapılacaktır.</span></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Ajans ile yapılacak olan sözleşmelere ve proje uygulama takvimine ilişkin süreci Ajans internet sitesinden (www.oran.org.tr) takip etmeleri rica olunur.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından ORAN Kalkınma Ajansı 2017 yılı Mali Destek Programlarına gösterilen ilgiye teşekkür ederiz.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kamuoyuna saygı ile duyurulur.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p align="right" style="text-align: justify;"><b><span>T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı </span></b><span></span></p><p align="right" style="text-align: justify;"><b><span><br></span></b></p> <p align="right" style="text-align: justify;"><b><span> Genel Sekreterliği</span></b></p> <p align="right"><b><span></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span><br></span></b></p><p style="text-align: justify;"><b><span>ÖNEMLİ: Asil Liste</span></b><span>’de yer alan Başvuru Sahiplerinin başvuru aşamasında KAYS’ta hazırladıkları başvuru formu ve sisteme yükledikleri destekleyici belgelerden oluşturdukları matbu proje dosyasını, 1 asıl ve 1 suret halinde hazırlayarak, kapalı bir zarfta; 31 Temmuz 2018 Salı günü saat 18:00’a kadar Ajans Kayseri Merkez Ofisi veya Sivas, Yozgat Yatırım Destek Ofislerine teslim etmeleri gerekmektedir.</span></p><p><span></span></p> Kamu Kurumlarına Yönelik 2018 Yılı Mali Destek Programları Proje Uygulama Eğitimleri Gerçekleştirildi <p style="text-align: justify;">2018 yılı Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi ile Yeni ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları Mali Destek Programları kapsamında Ajans’tan destek almaya hak kazanan proje sahiplerine yönelik Proje Uygulama Eğitimleri; 17 Temmuz 2018 tarihinde Yozgat-ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi Hizmet Binası’nda, 18 Temmuz 2018 tarihinde Sivas-ORAN Kalkınma Ajansı Sivas Yatırım Destek Ofisi Hizmet Binası’nda ve 19 Temmuz 2018 tarihinde Kayseri-Merkez Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Eğitimlere Yozgat’tan 16, Sivas’tan 17 ve Kayseri’den 35 kişi olmak üzere mali destek almaya hak kazanan kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Eğitimler; proje amacı, faaliyetler, performans göstergeleri, satın alma ve bütçe ile görünürlük başlıkları ekseninde gerçekleştirildi. Yararlanıcılar süreç boyunca dikkat etmeleri gereken temel bilgiler konusunda bilgilendirildi. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Gerçekleştirilen 2018 Yılı Mali Destek Programları Başlangıç Toplantısının ardından, proje uygulama süreci, izleme ziyaretleri, görünürlük kuralları, sözleşme değişiklik işlemleri, süreçteki raporlama yükümlülükleri, uygun ve uygun olmayan maliyetler, ödemeler işlemleri, satın alma süreçleri ve Ajans web sitesi-izleme ve değerlendirme bölümü kullanımına ilişkin bilgiler verildi. Eğitim sonunda katılımcılara Kahoot Testi uygulanarak eğitimde anlatılanlar test edilerek katılımcıların başarılı sonuç elde etmeleri dikkat çekti. Eğitimler sürece ilişkin soru-cevap kısmı ile tamamlandı.</p> <p></p> 2018 Yılı Teknik Destek Programı Kayseri İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine Tanıtıldı <p style="text-align: justify;">TR72 Bölgesi’ndeki kar amacı gütmeyen kurumlara yönelik olarak ilan edilen 2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde Teknik Destek tanıtımı ve bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Eğitime Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile 16 ilçeden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri katılım sağladı. Eğitimde Program Yönetim Birimi Uzmanı Ümmühan YAMAK tarafından Teknik Destek Programının amaçlarının, önceliklerinin, zaman ve para kısıtlarının anlatıldığı bir sunum gerçekleştirildi. Sunumun ardından uygulamalı olarak Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden örnek proje çalışması gerçekleştirildi. Proje uygulamasında katılımcıların Teknik Destek projesi hazırlarken nelere dikkat etmeleri gerektiği, evrakların nasıl hazırlanacağı ve KAYS sisteminin nasıl kullanılacağı konularına değinildi. Katılımcıların Teknik Destek Programı ve Ajansın diğer destekleri hakkında soruları yanıtlandı. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">2018 Yılı Teknik Destek Programı başvuruları 21 Aralık 2018 tarihine kadar sürecek olup, Ajansımız tarafından bilgilendirme toplantıları devam edecektir. Program ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için; <a href="http://www.oran.org.tr/tr/destekler/teknik-destek-programi">http://www.oran.org.tr/tr/destekler/teknik-destek-programi</a> adresini ziyaret edebilirsiniz. </p> <p></p> <p></p> 2018 Yılı Teknik Destek Programı Mayıs-Haziran Dönemi Kapsamında Başarılı Bulunan Başvurular <p style="text-align: justify;"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından açıklanan 2018 yılı Teknik Destek Programına ilişkin başvurular devam etmektedir.</span><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>2018 yılı Teknik Destek Programı 1. dönem başvuruları (Mayıs-Haziran ayları) kapsamında, değerlendirme sonuçlarına göre başarılı bulunarak destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri aşağıda sunulmuştur.</span><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Sözleşmelerin imzalanması,<b><u>başarılı teknik destek taleplerinin Ajansın internet sitesinde yayınlanmasını müteakip en geç 10 iş günü içinde</u></b>gerçekleşecektir. Başvuru sahipleri, bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajans’a başvurmamaları halinde destek alma haklarını kaybedeceklerdir. 2018 yılı Teknik Destek Programı kapsamında başarılı bulunan başvuru sahiplerine Ajans tarafından yazılı olarak da bildirimde bulunulacaktır.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>Önemli:</span></b><span> Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin, matbu proje evraklarını da <b>2018 Teknik Destek sözleşme belgeleri </b>açıklama dosyasında belirtildiği şekilde hazırlayarak sözleşme imzalama aşamasında Ajans’a teslim etmek üzere hazırlamaları gerekmektedir. </span><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p align="center" style="text-align: justify;"><b><u><span>2018 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ KAPSAMINDA BAŞARILI BULUNAN BAŞVURULARIN LİSTESİ</span></u></b></p><p align="center" style="text-align: justify;"><b><u><span><br></span></u></b></p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="666" style="text-align: justify;"> <tbody><tr> <td width="43"> <p align="center"><strong><span>Sıra <br> No</span></strong><span></span></p> </td> <td width="134"> <p align="center"><strong><span>Referans No</span></strong><span></span></p> </td> <td width="237"> <p align="center"><strong><span>Başvuru Sahibi</span></strong><span></span></p> </td> <td width="253"> <p align="center"><strong><span>Teklif Adı</span></strong><span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="43"> <p align="center"><span>1.</span></p> </td> <td width="134"> <p align="center"><span>TR72/18/TD/0003</span><span></span></p> </td> <td width="237"> <p align="left"><span>Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü</span><span></span></p> </td> <td width="253"> <p align="left"><span>Sağlık Hizmetlerinde Kamu Özel İşbirliği Modeli</span><span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="43"> <p align="center"><span>2.</span></p> </td> <td width="134"> <p align="center"><span>TR72/18/TD/0006</span><span></span></p> </td> <td width="237"> <p align="left"><span>Erciyes Teknopark A.Ş.</span><span></span></p> </td> <td width="253"> <p align="left"><span>Yazılım Alanında Nitelikli Ar-Ge Personeli Sayısı ve Kalitesinin Artırılması İçin Uygulamalı Yazılım Eğitimi</span><span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="43"> <p align="center"><span>3.</span></p> </td> <td width="134"> <p align="center"><span>TR72/18/TD/0007</span><span></span></p> </td> <td width="237"> <p align="left"><span>Cumhuriyet Üniversitesi</span><span></span></p> </td> <td width="253"> <p align="left"><span>Fizibilite Etüdü Hazırlama Eğitimi</span><span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="43"> <p align="center"><span>4.</span></p> </td> <td width="134"> <p align="center"><span>TR72/18/TD/0008</span><span></span></p> </td> <td width="237"> <p align="left"><span>İmranlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü</span><span></span></p> </td> <td width="253"> <p align="left"><span>İmranlı Kodluyor</span><span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="43"> <p align="center"><span>5.</span></p> </td> <td width="134"> <p align="center"><span>TR72/18/TD/0010</span><span></span></p> </td> <td width="237"> <p align="left"><span>Sivas İŞGEM İş Geliştirme Merkezi Teknoloji ve Girişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi</span><span></span></p> </td> <td width="253"> <p align="left"><span>Kadın Girişimciler İçin Yeni Fırsatlar</span><span></span></p> </td> </tr> </tbody></table> <p><b><span></span></b></p> <p align="left" style="text-align: justify;"><br></p><b></b> Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü İle Güdümlü Proje Desteği Ve Mali Destek Programı Projelerinin Sözleşmeleri İmzalandı <p style="text-align: justify;">2018 yılı içerisinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile gerçekleştirilecek “<b>KAYSERİ ULUSLARARASI FUARCILIK VE KONGRE MERKEZİ” </b>başlıklı güdümlü projenin sözleşmesi Kayseri Valisi ve ORAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Süleyman KAMÇI ve Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tahir NURSAÇAN arasında imzalanmıştır.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Kayseri Uluslararası Fuarcılık ve Kongre Merkezi Güdümlü projesinin temel amacı; Kayseri'ye ve dolayısıyla TR72 Bölgesine kapsamlı bir fuar alanı ile kongre merkezi kazandırmaktır. Kayseri'de ve TR72 Bölgesinde bulunan işletmelerin rekabet gücünün artırılması, Bölgenin sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan gelişmesine katkı sağlanması ve ihracat rakamlarının arttırılması hedeflenmiştir. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Bölge için önceliği olan rekabetçi sektörlerde düzenlenecek uluslararası nitelikteki fuar ve diğer etkinlikler yöredeki güçlü sanayiciler kadar, düşük ihracatı oranlarına sahip firmaların katılımlarına olanak sağlayarak, ihracatlarını ve dolayısıyla rekabet güçlerini arttırmalarına destek olacaktır. Böylece, Bölge illerdeki sanayici sayısının ve Bölge illerinden yapılacak ihracatın artırılmasına temel teşkil edecek bir altyapı sunacaktır. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Aynı zamanda Fuar ve Kongre Merkezinin; Dış Ticaret İstihbarat Merkezi ve Endüstriyel Tasarım Merkezi gibi merkezlerle de koordineli çalışması planlanmıştır. Bu sayede hem bu merkezlerin etkinliklerinin artırılması hem de bölgedeki firmalar ile başka bölgelerden fuarlara katılacak firmalara istihbarat ve tasarım anlamında fayda sağlamaları beklenmektedir.24 ay sürecek projenin toplam bütçesi <b>22,4 Milyon TL’dir. </b>Bütçenin 11,5 Milyon TL’si Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenecek olup 10,9 Milyon TL’si Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından finanse edilecektir. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Güdümlü Proje desteğinin yanı sıra Proje Teklif Çağrısı yöntemi ile gerçekleştirilen Mali Destek Programı kapsamında da bir projede destek almaya hak kazanmıştır. Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında başarılı olan TR72/18/KSA/0014 referans numaralı <b>“YENİ NESİL YENİ TEKNOLOJİLER İLE MESLEKLERİNDE UZMANLAŞIYOR” </b>projesi 15 ay sürecektir.<b> 505,4 Bin TL </b>toplam bütçeye sahip olan projenin 379 Bin TL’si Ajansımız tarafından karşılanacak, kalan 126,4 Bin TL’yi<span> </span>ise Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü finanse edecektir.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Yeni Nesil Yeni Teknolojiler İle Mesleklerinde Uzmanlaşıyor projesi ile Kayseri OSB bünyesindeki Özel Kayseri OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurulacak atölyeye 5 eksen CNC Sistemi ve CNC sisteminin kullanılması için gerekli olan Takımlandırma seti satın alınacaktır. Yeni teknolojilerin sanayimizde kullanımının yaygınlaştırılmasını ve gençlerin yeni teknolojiler ile uzmanlaşmasını amaçlayan projede; Sanayi ve Teknoloji Kulübü ile Rehberlik ve Meslek Danışmanlığı Bölümü Oluşturulması, Teorik ve uygulamalı eğitimler için eğitici eğitimi yapılması ve Sanayi ile işbirliği başlatılması hedeflenmiştir. İlk etapta 24 kişiye yenilikçi 5 eksen CNC sistemleri uygulamalı meslek edindirme eğitimleri verilerek, sertifikalandırılmaları planlanmıştır. Ardından sertifikalı kişilerin Kayseri Organize Sanayi ve İŞKUR işbirliği ile firmalarda İşbaşı eğitimleri kapsamında işe yerleştirilmesi planlanmaktadır.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı olarak Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile sözleşmeleri imzalanan her iki projenin de Kayseri iline, Bölgemize ve Ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz. </p> 2017 Mali Destek Programları Kapsamında Sivas İlinden Başarılı Olan Kamu Projelerinin Basın Lansmanı Yapıldı <p style="text-align: justify;">2017 Yılı Mali Destek Programları kapsamında Sivas ilinden başarılı olan projelerin basın lansmanı 11 Temmuz’da Sivas Valiliği Dr. Hasan Canpolat Salonunda yapılmıştır. Orta Anadolu Kalkınma Ajansından destek almaya hak kazanan projelerin başvuru sahibi kurumları ile Ajans arasında sözleşmeler imzalanmıştır.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Törende konuşma yapan Sivas Valisi Sayın Davut GÜL; "Projeler değerlendirilme sürecinde birbirinden bağımsız, alanında uzman kişiler tarafından inceleniyor. Belli bir puanlamayı aşan ve başarılı bulunan projeler yönetim kurulu üyelerinin önüne geliyor. Projelerin il ve ilçeler bazında dağılımlarında birbirlerinden eksik veya fazla olmasının nedeni gelen projelerin içerik ve niteliğiyle alakalı. Bu projelerin tamamı Sivas'tan da, Yozgat'tan da, Kayseri'den de, il veya ilçe merkezlerinden de çıkabilir. Bunu planlama ve müdahale etme şansımız yok. Bu destekleri almaya hak kazanan başarılı kurumlarımızı ve ilçelerimizi tebrik ediyorum. Destek almaya hak kazanamayan projelerin de yeniden gözden geçirilip kurumsal kapasitelerin geliştirilmesinin ardından önümüzde ki teklif çağrıları döneminde inşallah yeniden sunarlar." şeklinde açıklama yapmıştır. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Ajansımız Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin KİLCİ ise 2017 yılı Mali Destek Programları hakkında yaptığı bilgilendirmede şu hususlara değinmiştir; “29 Aralık 2017 tarihinde teklif çağrısına çıkılmış olan 2017 yılı mali destek programları başvuruları 23 Mart 2018 tarihi itibarıyla sona ermiştir. Ajansımızın yapmış olduğu saha çalışmaları, kurum ve kuruluş ziyaretleri ve firma ziyaretleri sonucu bu sene tüm illerden toplamda 202 adet başvuru teslim edilmiştir. Mali destek programlarında, Ajans’ın yaptığı Alt Bölge Çalışmasına göre yapılan düzenlemelerin bir sonucu olarak bu sene merkez dışı ilçelerden geçmiş yıllara göre daha fazla oranda başvuru olduğu görülmektedir. Sivas ilinin 17 ilçesinin 15’inden Ajansımıza proje başvurusu yapılmıştır.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><b>Sivas</b> ilinden Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında <b>24</b>, Yeni ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları Mali Destek Programı kapsamında ise <b>14</b> başvuru olmak üzere kar amacı gütmeyen kurumlardan toplam <b>38 </b>proje başvurusu teslim alınmıştır. <span></span></p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Yapılan değerlendirme süreci sonrası 30 Mayıs 2018’deki Yönetim Kurulu toplantısı ile destek almaya hak kazanan projeler ilan edilmiştir. Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında <b>9</b> proje, Yeni ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları Mali Destek Programı kapsamında ise <b>4</b> proje, toplamda <b>13</b> proje başarılı olmuştur.”</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">2017 Yılı Mali Destek Programları kapsamında kar amacı gütmeyen kurumlardan projeleri desteklenmeye hak kazanan ve sözleşme imzalanan kurumlar şu şekildedir; Sivas İl Özel İdaresi, Sivas Belediyesi, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sivas Köylere Hizmet Götürme Birliği, Doğanşar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Doğanşar İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Gölova Kaymakamlığı, Gölova İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Suşehri Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Gürün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. </p> <p></p> Sivas İŞGEM Projesi’nden İzmir ve İstanbul’a İşbirliği Ziyaretleri <p><span>IPA I döneminde, program otoritesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan Sivas İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) faaliyetleri Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından sürdürülüyor. Teknik Yardım bileşeni yurtiçi teknik gezisi kapsamında 2-6 Temmuz 2018 tarihleri arasında İzmir ve İstanbul’da bir dizi ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarete proje teknik yardım ekibi, Sivas İŞGEM A.Ş. personeli ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı temsilcisi katılım sağladı.<span> </span></span><b><span></span></b></p><p><span><br></span></p> <p><span>İzmir ziyareti, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Teknopark İzmir bünyesinde faaliyet gösteren Atmosfer TTO ziyareti ile başladı. Teknopark Genel Müdürü Murat ERTEN ve Girişimcilik Koordinatörü Burak KÖLE ile görüşmeler gerçekleştirildi. Ardından Yaşar Üniversitesi BTTO ve Minerva Kuluçka Merkezi ziyaretinde BTTO Müdürü Emrah TOMUR ve Kuluçka Merkezi Koordinatörü Ayşe ŞEN ile görüşmeler gerçekleştirildi. Son olarak Originn Coworking’i ziyaret eden ekip, burada merkezin kurucusu Nazey ERDİLEK ile görüştü. </span></p><p><span><br></span></p> <p><span>İstanbul ziyaretleri Kolektif House’daki görüşmelerle başladı. İkinci gün İTÜ Arı TEKNOKENT bünyesinde faaliyet gösteren İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi ve İTÜ Magnet ziyaret edildi. Burada merkez sorumlusu Güvenç SÖZEN’den bilgi alındı. Teknik gezinin son günü Yıldız Teknik Üniversitesi TTO ziyaret edilerek Kuluçka merkezi sorumlusu Abdulkadir ŞAHİNER ile görüşmeler gerçekleştirildi. </span></p><p><span><br></span></p> <p><span>Tüm ziyaretlerde ajans tarafından Sivas iŞGEM Projesi hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Sunumun ardından kurumlar arası gerçekleştirilebilecek işbirliği imkanları görüşüldü. Yakın zamanda yazılı hale gelecek, bir takım sözlü protokoller oluşturuldu.<span> </span></span></p> Uygulama Eğitimleri Başlıyor <p style="text-align: justify;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2018 Mali Destek Programı (Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi – Yeni ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları Programları) kapsamında başarılı bulunarak destek almaya hak kazanan projelerin uygulama aşaması başlarken başarılı proje sahiplerine verilecek olan proje uygulama eğitimlerinin tarih, yer ve eğitim içeriği aşağıda yer almaktadır.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Başarılı proje sahiplerinin bulundukları ildeki ilgili eğitimlere katılmaları gerekmektedir. Projeyi uygulama sürecinde yürütecek olan proje personelinin (Koordinatör, Muhasebeci, İrtibat Kişisi ya da Projeyi Yürütecek Diğer Personeller) eğitimlere katılımı projenin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi açısından önemlidir.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Eğitimle ilgili sorularınız için Ajansımız iletişim numaralarından İzleme ve Değerlendirme Birimi ile irtibata geçebilirsiniz.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left" style="text-align: justify;"> <tbody><tr> <td width="154" valign="top"> <p align="center"><b>ŞEHİR</b></p> </td> <td width="154" valign="top"> <p align="center"><b>TARİH</b></p> </td> <td width="154" valign="top"> <p align="center"><b>YER</b></p> </td> <td width="154" valign="top"> <p align="center"><b>SAAT</b></p> </td> </tr> <tr> <td width="154" valign="top"> <p>Yozgat</p> </td> <td width="154" valign="top"> <p>17.07.2018</p> </td> <td width="154" valign="top"> <p>ORAN Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Hizmet Binası</p> </td> <td width="154" valign="top"> <p>10:00</p> </td> </tr> <tr> <td width="154" valign="top"> <p>Sivas</p> </td> <td width="154" valign="top"> <p>18.07.2018</p> </td> <td width="154" valign="top"> <p>ORAN Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Hizmet Binası</p> </td> <td width="154" valign="top"> <p>10:00</p> </td> </tr> <tr> <td width="154" valign="top"> <p>Kayseri</p> </td> <td width="154" valign="top"> <p>19.07.2018</p> </td> <td width="154" valign="top"> <p>ORAN Merkez Binası</p> </td> <td width="154" valign="top"> <p>10:00</p> </td> </tr> </tbody></table> <p></p> <p></p> <p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">EĞİTİM İÇERİĞİ (Eğitimin 2,5 saat sürmesi planlanmaktadır)</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>-<span> </span></span></span><!--[endif]-->Başlangıç Toplantısı (15 Dk)</p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>-<span> </span></span></span><!--[endif]-->Proje Uygulamaları ve Sözleşmeler</p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>-<span> </span></span></span><!--[endif]-->Raporlamalar</p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>-<span> </span></span></span><!--[endif]-->Ödemeler</p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>-<span> </span></span></span><!--[endif]-->Satın Alma ve İhale Süreçleri</p> Sivas’a Dev Kültür Projesi! Kâşifler Müzesi Kuruluyor <div style="text-align: justify;"><span>Tarihte Medreselerinde eğitim verilen ve şifa dağıtılan Sivas, Müslüman kâşiflerin tanıtılacağı müzeye kavuşuyor. Kalkınma Bakanlığı tarafından Cazibe Merkezi Destekleme Programı kapsamında 5 milyon TL bütçesi onaylanan “KEŞŞAF MÜSLÜMAN BİLİM ADAMLARI MÜZESİ” ilimize kurulacak.</span></div><div style="text-align: justify;"><span><br></span></div><div><div style="text-align: justify;"><br></div><span><div style="text-align: justify;">Konuyla ilgili bir açıklama yapan Valimiz Davut Gül; “ Biz, millet olarak öyle geniş ve zengin bir medeniyetin temsilcileriyiz ki, bunu yeni nesillere anlatmamızın gerekliliği bilinciyle proje çalışmaları yapıldı.” dedi. Mimariden Geometriye, Fizik ve Kimyadan Tıbba, Mekanikten Astronomiye hemen her alandaki keşifleri ile Müslüman Bilim Adamlarının bugünkü Batı uygarlığına yön verdiğini belirten Gül; “Müzemizin içerisinde bu âlimlerin hepsinin birebir ölçeklendirilmiş silikon heykelleriyle birlikte, icatlarının imitasyonları olacak. Cezeri’den İbn-i Sinaya, Mimar Sinan’dan Ali Kuşçu’ya, Biruni’den İbnu’l-Heysem’e, Harezmi’den Câbir bin Hayyan’a, Zehrâvi’den Aziz Sancar’a kadar çok sayıda Müslüman bilim adamı ayrıntılı bir şekilde anlatılacak, eserlerinden ve icatlarından örnekler gösterilecektir” dedi. Animasyon Film, imitasyon malzemeler, illüstrasyonlar, kısa film-sinevizyon ve canlandırmalarla modern müze malzemelerinin hepsinin (dokunmatik masa, kios vb) kullanılacağı mekânın interaktif malzemeler ile zenginleştirileceğini belirten Valimiz Gül; “Simülasyonlar, interaktif uygulamalar ve teknolojilerle Müze ve Eğitim konseptini bir araya getiriyoruz. Ziyaretçilere dokunarak öğrenme fırsatı sunacağız.” diyerek, KEŞŞAF isminin Osmanlıca kâşifler anlamına geldiğini ve proje ile geleceğin kâşiflerini Sivas’ta yetiştirmek istediklerini belirtti. Projenin ikinci ayağının da çocuk ve gençlerimize değerler eğitimi vermek olduğunu belirten Valimiz Gül; 7-17 yaş arası çocuklarımıza değerler eğitimi vereceğiz. Bunun, internetin, sosyal medyanın, teknolojinin etkisiyle hızla değerlerinden uzaklaşan bir nesil için çok önemli bir eğitim hizmeti olacağına inanıyoruz.” diyerek, eğitim müfredatında; ahlak, adalet, edep, hikmet, aile, terbiye, ev ekonomisi, imla ve inşa, milli tarih, ilmihal, sağlık, sanat gibi dersler olacağını belirtti.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div></span></div><div></div><div style="text-align: justify;"><span>Hem müze hem de eğitim kurumu olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirecek proje Kalkınma Bakanlığı tarafından 11 ilde (Adana, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Malatya, Mardin, Mersin, Sivas, Şanlıurfa ve Van) uygulanan Cazibe Merkezi Destekleme Programı sunulmuş ve Bakanlık tarafından proje onaylanmıştır.</span></div><div style="text-align: justify;"><span><br></span></div><div><div style="text-align: justify;"><br></div><span><div style="text-align: justify;">Valimiz Davut Gül, her zaman her konuda İlimize yapılan ve yapılacak olan tüm hizmetlerden dolayı Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz’a da teşekkür etti.</div></span></div> Erciyes Üniversitesi İİBF İktisat Kulübü’ne Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Eğitimi Verildi <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><p><p><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, TR72 Bölgesi’ndeki kar amacı gütmeyen paydaş kurumlar için düzenlediği eğitim programları kapsamında Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne bağlı İktisat Kulübü üyelerine Proje Döngüsü Yönetimi Ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Eğitimi verdi.</span></p><p><span><br></span></p> <p><span>Toplam 12 saat süren ve 15 kişinin katılımı ile 21-22 Haziran 2018 tarihlerinde gerçekleşen eğitim ORAN İzleme ve Değerlendirme Birimi Uzmanı Tuba UZUNOĞLU tarafından verildi.</span></p><p><span><br></span></p> <p><span>Eğitimde; Proje kavramı, proje fikrinin analizi, sorun analizi, hedef analizi, strateji analizi, paydaş analizi, bütçe planlaması, faaliyet planlaması, mantıksal çerçeve yaklaşımı ve mantıksal çerçeve matrisi, projelerin finansmanı, uygulama planı, izleme ve değerlendirme, sürdürülebilirlik, KAYS başvuru formunun kullanımı konuları işlendi. Bununla beraber sağlık alanında proje başvurusu yapılabilecek programlar hakkında da bilgiler verilen eğitim, atölye çalışmalarıyla da desteklendi.</span></p><p><span><br></span></p> <p><span>Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi bölgenin diğer il ve ilçelerinde gelen taleplere göre devam ettirilecek olup, <span></span>bölgenin proje yazma ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bölgede proje kültürünün yaygınlaştırılmasıyla paydaşların Ajans desteklerinin yanı sıra diğer desteklerden de faydalanma oranının artırılması hedeflenmektedir.</span></p> <p><span></span></p><br></p></p> ORAN Uzmanları Kalkınma Bakanlığı’nca Düzenlenen Değer Zinciri Analizi Eğitimi’ne Katıldı <p style="text-align: justify;">Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Toplam Faktör Verimliliği Politika Çerçevesi Geliştirilmesi Destek Projesi kapsamında 18-22 Haziran 2018 tarihleri arasında Kalkınma Ajansı personeline yönelik olarak “Değer Zinciri Analizi Eğitimi” düzenlendi. Eğitime, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı APKB Başkanı M. Fatih ATİLABEY ve PYB Uzmanı Serdar ARSLAN katıldı.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">İşletmelerin, sektörlerin oluşturdukları katma değeri artırmak amacıyla yapması gereken çalışmaların temelini oluşturan Değer Zinciri Analizi ile Kalkınma Ajansları’nın bölgelerinde öne çıkan sektörlerde çalışmalar yapmaları ve uzun vadede planlı bir şekilde bu sektörlerin gelişimine katkı sağlamaları beklenmektedir.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Alınan eğitimin ardından Kalkınma Bakanlığı tarafından oluşturulacak bir çalışma grubu ile Kayseri ilinde bir pilot çalışması yapılması kararlaştırılmıştır. Pilot çalışması ile ilgili olarak ilerleyen günlerde paydaşlar bilgilendirilecektir.</p> 2017 Yılı Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi, Yeni ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları Mali Destek Programları Proje Başvuru Sonuçları <p><b><span>Saygıdeğer Kamuoyu,</span></b><span></span></p><p><b><span><br></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><span>T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından 29 Aralık 2017 tarihinde proje teklif çağrısına çıkılan “Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi” ile “Yeni ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları” mali destek programları için Kayseri, Sivas ve Yozgat’tan Ajansımıza sunulan toplam 108 projenin değerlendirme süreci, 5449 sayılı “Kalkınma Ajansları’nın Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca gerçekleştirilerek sonuçlandırılmıştır. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>“Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi” ile “Yeni ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları” mali destek programları kapsamında Kayseri, Sivas ve Yozgat’tan Ajansımıza sunulan ve değerlendirme sonucunda mali destek almaya hak kazanan <b><u>Asil</u> </b>proje Başvuru Sahipleri, Ajans Yönetim Kurulu’nun 30.05.2018 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu Yönetim Kurulu Toplantısı’nda onaylanmıştır. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’ndan mali destek almaya hak kazanan Başvuru Sahiplerine resmi yazı ile bildirim yapılacaktır. <b>Asil Liste</b>’de yer alan Başvuru Sahiplerinin Ajans ile yapılacak olan sözleşmelere ve proje uygulama takvimine ilişkin süreci Ajans internet sitesinden (www.oran.org.tr) takip etmeleri rica olunur. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>2017 Yılı Mali Destek Programları kapsamında kar amacı güden kurumlara yönelik olarak ilan edilen Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik Mali Destek Programı’nın değerlendirme süreci devam etmektedir. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından ORAN Kalkınma Ajansı 2017 yılı Mali Destek Programlarına gösterilen ilgiye teşekkür ederiz.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span>Kamuoyuna saygı ile duyurulur.</span></p><p><span><br></span></p> <p align="right"><b><span>T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı </span></b><span></span></p> <b><div style="text-align: right;"><b>Genel Sekreterliği</b></div></b> Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Mayıs Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Kayseri’de Yapıldı. <p style="text-align: justify;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kayseri Hizmet Binası toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Yozgat Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Kemal YURTNAÇ, Kayseri Valisi Süleyman KAMÇI, Sivas Valisi Davut GÜL, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer GÜLSOY, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa EKEN, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan ÇELİK ve Ajans Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin KİLCİ katıldı.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p></p> <p style="text-align: justify;">Yozgat Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Kemal YURTNAÇ, toplantıda yaptığı konuşmada; “Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2017 yılı Mali Destek Programlarının değerlendirme süreçleri devam etmekte olup en kısa zamanda destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerini açıklamayı planlıyoruz. Toplam 27 milyon TL kaynak kullandırılacak olup KOBİ’ler için 10 milyon TL, Kar amacı gütmeyen kurumlar için de 17 milyon TL kaynak ayrılmıştır.” dedi.<span></span></p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;">YURTNAÇ; “Nisan ayının sonunda Sivas ilimizde Ajans’ın yararlanıcı olduğu ve Avrupa Birliği’nden alınan fon ile kurulan Sivas İŞGEM’in açılışını gerçekleştirdik. Toplam 7,2 milyon Avro hibe ile kurulan İŞGEM’de 1.000 metrekare açık alan, 8.000 metrekare işliklerin alanı ve 2000 metrekare idari bina olmak üzere toplamda 10.000 metrekare kapalı alan olup farklı metrajlarlarda 35 adet işlik de yer almaktadır. Şimdiden işliklerin 2675’i doldurulmuş olup teknolojik tabanlı üretim yapan firmalar çalışmaya başlamışlardır.” ifadelerini kullandı. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p></p> <p style="text-align: justify;">Tıbbi Aromatik Bitkilerle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren YURTNAÇ; “Kalkınma Ajansımızın desteği ile Bölgemizde yürütülmekte olan Tıbbi Aromatik Bitkilerin yaygınlaştırılması faaliyeti neticesinde Kayseri’de örnek ekimi yapılan Adaçayı bitkisinden yüksek verim alınmış olup İl Tarım Müdürlüğü koordinasyonunda ilçelerdeki çiftçilerimize adaçayı hakkında bilgi verilmekte ve ekiminin başlaması noktasında çalışmalarına devam etmektedirler.” dedi.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p></p> <p style="text-align: justify;">Vali Kemal Yurtnaç’ın konuşmasının ardından Yönetim Kurulu Toplantısı basına kapalı devam etti.</p> <p></p> Sivas İŞGEM Projesi Ekibinden Ankara Ziyareti <p style="text-align: justify;"><span>IPA I döneminde, program otoritesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan Sivas İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) faaliyetleri Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından sürdürülüyor. Teknik yardım bileşeni kapsamında Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirildi. Sivas İŞGEM Projesi teknik yardım ekibi, Sivas İŞGEM A.Ş. personeli ve Sivas Yatırım Destek Ofisi personelinden oluşan heyet ODTÜ Teknokent, Hacettepe Teknokent, TOBB ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nu ziyaret etti.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Ziyaretler Sivas Yatırım Destek Ofisi’nin açılış konuşması ve proje hakkında sunumu ile başlayıp, teknik yardım takım lideri Prof. Dr. Leif GRAHM’ın sunumu ve karşılıklı görüş alış verişleri ile devam etti. ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Mustafa KIZILTAŞ ziyaretten çok memnun olduklarını belirterek, olası işbirliklerine açık olduklarını ifade etti. Teknokentte uygulanan kuluçka programı ile ilgili detaylı bilgilendirmede bulundu. Hacettepe Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Hülya TEKİN, Sivas İŞGEM ekibi ile bulunmaktan mutlu olduklarını belirterek, bünyelerinde yer alan destek mekanizmaları hakkında detaylı bilgi verdi. TOBB Garaj Kuluçka Merkezi Müdürü Şevket KÜRKÇÜOĞLU ise kuluçka merkezleri ve destekleri hakkında detaylı bilgi verdi. Üç merkezin temsilcileri de Sivas İŞGEM’de düzenlenecek etkinliklere destek verebileceklerini ifade ettiler.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <span><div style="text-align: justify;">Son olarak Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü Başkan Yardımcısı Müsteşar Tibor SZTARICSKAI ile görüşen heyet, projedeki ilerlemelere dair bilgi aktardı.</div></span> Teknik Destek Programı Kapsamında 70 Bilişim Teknolojileri Öğretmenine Robotik Kodlama Eğitimi Verildi <p style="text-align: justify;">2017 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yararlanıcısı olduğu TR72/17/TD/0081 referans numaralı “<b>Eğiticilerin Robotik ve Yazılım Becerilerinin Geliştirilmesi” </b>başlıklı teknik destek faaliyeti 30 Nisan – 11 Mayıs 2018 tarihleri arasında 3 grupta gerçekleştirilmiştir. İlk iki grup Yozgat Merkez’de, son grup Sarıkaya ilçesinde eğitim almıştır. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Proje kapsamında, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ilçelerde görevli 70 Bilişim Teknolojileri öğretmenine kodlama ve robotik yazılım konuları anlatılmıştır. Eğitimin içeriğinde Bilgisayarsız Kodlama, Blockly, Makeblock, Ardunio, Mbot ve Lego konuları yer almıştır. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Eğitmen Serdar TUFAN tarafından verilen ve 3 grupta, 12 gün süren eğitim 11 Mayısta tamamlanmıştır. Her eğitim sonunda sertifika törenleri düzenlenmiştir. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">ORAN Kalkınma Ajansı Teknik Destek faaliyetlerine 2018 yılı içerisinde de devam edecektir. </p> Vizyoner Liderler Ve Yönetici Eğitimleri Tamamlandı <div> <p style="text-align: justify;"><span>MÜSİAD ve