ORAN http://www.oran.org.tr Oran Kalkınma Ajansı Haberler İş Zekası Aracı Uzman Kullanıcı Eğitimine Katılım Sağladık <div style="text-align: justify;">Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı ve UNDP işbirliğiyle yürütülen Toplam Faktör Verimliliği Politika Çerçevesi Geliştirilmesi Destek Projesi kapsamında 5-6-7 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen İş Zekası Aracı Uzman Kullanıcı Eğitimine Orta Anadolu Kalkınma Ajansı adına İzleme ve Değerlendirme Birimi Uzmanı Metin ERGÖKTAŞ katılım sağlamıştır. Eğitim kapsamında iş zekası aracıyla ilgili olarak sistemin genel tanıtımı, kullanıcı tanımlama ve yetkilendirme işlemleri, meta veri havuzu, veri kaynağı ekleme, ilişkilendirme ve karşılaştırma işlemleri, anlık sorgu aracının kullanımı, fonksiyon editörü kullanımı ve raporlama, ETL oluşturma ve çalıştırma, rapor oluşturma ve grafik türleri konularını kapsayan hem teorik hem de uygulamalı eğitim yapılmıştır. Eğitime 26 kalkınma ajansından ve sanayi bakanlığından katılım sağlanmıştır. İlerleyen dönemde sanayi ve teknoloji bakanlığı koordinasyonunda Kalkınma Ajanslarına iş zekası sistemine birer kullanıcı yetkilendirilmesi yapılarak sistemin etkin kullanımı hedeflenmektedir. 3 günlük eğitim Bakanlık ve UNDP proje sorumlularının kapanış konuşmaları ve sertifika töreni ile son bulmuştur.</div> Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Proje Ekibine Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Eğitimi Tamamlandı <div style="text-align: justify;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, 2017 Teknik Destek Programı TR72/17/TD/0092 referans numaralı faaliyet kapsamında Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Proje Ekibine yönelik olarak Proje Döngüsü Yönetimi Ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Eğitimi verdi. Eğitim 8-9 Kasım 2018 tarihlerinde toplam 12 saat olarak, İzleme ve Değerlendirme Birimi Uzmanı Metin ERGÖKTAŞ tarafından verildi. Proje kavramı, proje fikrinin analizi, sorun analizi, hedef analizi, strateji analizi, paydaş analizi, bütçe planlaması, faaliyet planlaması, mantıksal çerçeve yaklaşımı ve mantıksal çerçeve matrisi, projelerin finansmanı, uygulama planı, izleme ve değerlendirme, sürdürülebilirlik konularını kapsayan eğitim aynı zamanda atölye çalışmalarıyla da desteklendi.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi bölgenin diğer il ve ilçelerinde gelen taleplere göre devam ettirilecek olup, böylece bölgenin proje yazma ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi bölgede proje kültürünün yaygınlaştırılmasıyla bölge paydaşlarının Ajans desteklerinin yanı sıra diğer desteklerden de faydalanma oranının artırılması hedeflenmektedir.</div> Girişimcilik Eğitimi Tamamlandı <p style="text-align: justify;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve KOSGEB iş birliği ile düzenlene girişimcilik eğitimi 30 Ekim 2018 - 2 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ajans uzmanlarımızdan Mustafa EREN tarafından verilen eğitim Ajansımızın Teknoparkta buluna eğitim salonunda gerçekleştirildi.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Yapılan başvurular arasından seçilen 25 girişimci adayının katıldığı eğitim süresince iş fikri geliştirme, iş fikrini test etme, iş modeli oluşturma, pazar araştırması, pazarlama karması, İşe alma, liderlik, iletişim, üretim planlama, iş akış, yatırım ve işletme sermayesi, maliyet takibi, başa baş noktası analizi ve nakit akış tabloları gibi temel bilgiler aktarılarak farklı uygulamalar ile pekiştirilmeye çalışıldı. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <span><div style="text-align: justify;">Bu eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar KOSGEB Girişimcilik destekleri kapsamında 50.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 100.000 TL’ye kadar geri ödemeli mali destek programına başvurmaya hak kazanmışlardır.</div></span><span></span> Orta Seviye C# ve Java Programlama Eğitimi <div style="text-align: justify;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan, Erciyes Teknopark A.Ş.'nin yararlanıcısı olduğu "Yazılım Alanında Nitelikli Ar-Ge Personeli Sayısı ve Kalitesinin Artırılması İçin Uygulamalı Yazılım Eğitimi" projesi başlıyor.&nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Proje kapsamında; Teknopark bünyesindeki firmaların personel kapasitesinin arttırılması, üniversite öğrencilerinin yetiştirilerek firmalara yarı zamanlı/tam zamanlı istihdamının sağlanması amacıyla orta seviye C# ve Java programlama konularında eğitimler düzenlenecektir. Eğitimlere seviye tespit sınavı ile belirlenen kişiler katılım sağlayabileceklerdir. Başvurular herkese açıktır.</div><div style="text-align: justify;">&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Eğitim içeriği ve başvuru ile ilgili detaylara https://goo.gl/rRcW4p&nbsp; adresinden ulaşabilirsiniz.</div> KAYTEKSİAD'a E-ticaret Danışmanlığı Verildi <div style="text-align: justify;">Kayseri Tekstilkent Sanayici ve İş Adamları Derneği ile daha önce yapılan görüşmeler sonucunda E-ticaret ile ilgili bir takım çalışmalar yapılması kararlaştırılmıştı. 22.10.2018 tarihinde Tekstilkent Kayseri'de gerçekleştirilen toplantıda hazırlık aşamasında olan ve Teksitlkent'ten 20 iş adamının katılımı ile gerçekleştirilmesi planlanan B to C (Business to Consumer) konseptli e-ticaret platformu için Ajansımızın danışmanlık desteği vermesi kararlaştırılmıştır.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Bu destek kapsamında belirli zamanlarda periyodik olarak yapılacak görüşmeler ile e-ticaret platformunun şekillendirilmesi planlanmıştır. Aynı zamanda Ajans İzleme ve Değerlendirme Birimi uzmanlarının KAYTEKSİAD üyelerine vereceği "Dijital Dönüşüm Eğitimleri" konuşulmuştur.</div> Kayseri Elektrikli Ev Aletleri Durum Değerlendirme Çalıştayı Gerçekleşti <p style="text-align: justify;"><span>T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen, AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen<span> </span>“Toplam Faktör Verimliliği (TFV) için Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek Projesi” kapsamında hayata geçirilen değer zinciri analizi çalışmaları devam ediyor. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Bu kapsamda pilot uygulama yeri olarak seçilen Kayseri’de ele alınan elektrikli ev aletleri sektöründe, Ajans uzmanlarının da yer aldığı bir ekip tarafından saha ziyaretleri gerçekleştirildi. Saha ziyaretleri ve araştırma çalışmalarının tamamlayıcısı niteliğindeki “Kayseri Elektrikli Ev Aletleri Durum Değerlendirme Çalıştayı” ise, Kayseri Sanayi Odası’nın da katkılarıyla 18 Ekim 2018 tarihinde gerçekleşti. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Çalıştayda ilk olarak sektörün dünya ve ülke ölçeğindeki durumu konusunda genel bir bilgilendirme yapıldı. Daha sonrasında katılımcılar çalışma gruplarına ayrılarak sektörel kabiliyetler grup çalışması ve PESTLE analizi grup çalışması yapıldı. Son olarak grup çalışmaları tüm katılımcılarla paylaşılarak değerlendirme oturumu gerçekleştirildi. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın ev sahipliği yaptığı Değer Zinciri Analizi çalışmasına katkı sağlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, UNDP ile diğer kalkınma ajansları (Çukurova, Zafer, Karacadağ, Mevlana, Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansları) personeline teşekkür ederiz.</span><b><span></span></b></p> Jean Monnet Burs Programı 2019-2020 Akademik Yılı Başvuruları Başladı! <p style="text-align: justify;"><span>Jean Monnet Burs Programının 2019-2020 akademik yılına ilişkin başvurular&nbsp;<strong>4 Ekim 2018&nbsp;</strong>tarihinde başlamıştır. Başvurular&nbsp;<strong>4 Aralık 2018&nbsp;</strong>tarihinde sona erecektir.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Jean Monnet Burs Programı Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatına ilişkin alanlarda uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>2019-2020 akademik yılında&nbsp;<strong>180 kişiye&nbsp;</strong>burs verilmesi planlanmaktadır. AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmak isteyen herkese açık olan Jean Monnet Burs Programına;</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>-&nbsp;</span><span>kamu çalışanları (kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar, yerel yönetimler, kalkınma ajansları vb. kuruluşlarda çalışanlar dâhil)</span></p><p style="text-align: justify;"><span>-&nbsp;</span><span>özel sektör çalışanları (sivil toplum kuruluşlarında, yerleşik yabancı misyonlarda vb. çalışanlar dâhil)</span></p><p style="text-align: justify;"><span>-&nbsp;</span><span>üniversitelerin akademik veya idari personeli</span></p><p style="text-align: justify;"><span>- üniversitelerin lisans düzeyinde son sınıf veya lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencileri&nbsp;</span>başvuruda bulunabilir.</p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Başvurular kapalı zarf içerisinde posta veya kargo yoluyla veya elden,&nbsp;<strong>4 Aralık 2018</strong><strong>saat 17:00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin&nbsp;</strong>aşağıdaki adresine ulaştırılmalıdır:</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Sn. M. Selim USLU (Başkan)</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Hazine ve Maliye Bakanlığı Kampüsü E Blok</span></p><p style="text-align: justify;"><span>İnönü Bulvarı No:36</span></p><p style="text-align: justify;"><span>06510 Emek - Ankara / Türkiye</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;">Detaylar için <a href="http://www.jeanmonnet.org.tr/tr/AnaSayfa/Duyurular/ArtMID/1142/ArticleID/197" target="_blank"><b>Tıklayınız.</b></a></p><div style="text-align: justify;"><span><br></span></div> "YBO'lar Geleceğe Umutla Bakıyor" Projesi Tomarza YBO'da Faaliyetlerine Başladı <p style="text-align: justify;"><span>TÜBİTAK 2017-2018 yılı 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı kapsamında destek almaya hak kazanan ve ORAN Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birimi Uzmanlarından Dr. Elif Aybike BÜYÜKYILMAZ ile Mustafa EREN’in hazırlamış olduğu “YBO’lar Geleceğe Umutla Bakıyor” projesi kapsamındaki ilk atölye çalışmaları 13-14 Ekim 2018 tarihlerinde Tomarza Yatılı Bölge Ortaokulunda gerçekleştirildi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Ajans Uzmanlarından Ümmühan YAMAK ve Abdullah Enes TÖKEN’in proje ekibinde Rehber olarak destek verdiği projenin iki gün süren etkinliklerine Tomarza YBO’da okuyan 100’ün üzerinde öğrenci katılım sağladı. Konusunda uzman eğitmenler tarafından düzenlenen Zeka Oyunları, Robotik, Kodlama ve STEM atölyelerinde çocuklar; yeni oyunlar öğrendiler, okul bilgilerini pekiştirici faaliyetler yaptılar ve robot tasarlamanın ilk adımlarını attılar.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Tomarza YBO Okul Müdürü Sezai DEMİRCİOĞLU’nun ve öğretmen kadrosunun desteği ile her branştan 4 olmak üzere toplamda 8 değişik atölyeye katılım sağlayan öğrencilere çalışmalardan önce hazır bulunuşluklarını ölçmek üzere bir farkındalık testi uygulandı. Atölyelerin sonunda ise ilgi duydukları atölyeleri işaretledikleri bir anket uygulanarak tercih etme sebeplerini açıklamaları istendi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Proje kapsamında ortaya çıkan ürünlerin sergilenip ve turnuvaların gerçekleştirileceği büyük etkinliğe kadar; uygulanan atölye çalışmaları kapsamında okul yönetimince öğrencilere destek sağlanacak, faaliyetlere devam edilecek.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Hedef kitlesi dezavantajlı gruplar olan “YBO’lar Geleceğe Umutla Bakıyor” projesi;<span>yaratıcı düşünme, problem çözme kabiliyeti, üretkenlik gibi önemli becerilerin kazandırılmasını hedeflemektedir. Bilimsel ve toplumsal dönüşümü gerçekleştirmek için zaruri bir husus olan eğitimde yeni metodolojilerin uygulanması düşüncesinin tohumları bu proje ile Tomarza Yatılı Bölge Ortaokulunda atılmış oldu.</span></span></p> İç Anadolu’daki Yatırım Destek Ofisleri Bir Araya Geldi <p style="text-align: justify;"><span>Ankara, Mevka, Ahiler ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisleri, Nevşehir’de Ahiler Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde bir araya geldi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Toplantıda Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörlüğü tarafından İl Yatırım Komitesi ve Tek Durak Ofis yapısı kurma girişimi ve yaşanan süreçler üzerine bir sunum gerçekleştirildi. Ankara Yatırım Destek Ofisi, Tech Ankara projesi hakkındaki tecrübelerini paylaştı. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>ORAN Kayseri Yatırım Destek Ofisi Koordinatörlüğü, Dış Ticaret İstihbarat Merkezi kurulması, Ar-Ge Merkezi sayısının arttırılması konusundaki girişimler, Benim İşim Girişim İş Fikri Yarışması ve Erciyes’de Turizmin çeşitlendirilmesi konusunda yapılanlar hakkında paylaşımda bulundu. Sivas Yatırım Destek Ofisi Koordinatörlüğü ise, İŞGEM projesinde elde edilen başarıyı, Cazibe Merkezi Programı kapsamındaki Kaleiçi projesini, Sivas YDO olarak UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı başvurusundaki rollerini ve İsviçre merkezli bir medikal firmasını<span> </span>Sivas’a kazandırma deneyimini ele aldı. Yozgat Yatırım Destek Ofisi de son olarak, yurt dışında ve yurt içinde Yozgatlı iş adamlarına yönelik olarak gerçekleştirilen işbirliği buluşmalarını diğer uzmanlarla paylaştı.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Toplantının ikinci bölümünde, Sanayi Bakanlığı’nda üzerinde çalışılmakta olan Yatırım Destek Ofisleri mevzuatı ile ilgili ele alınması gereken değişiklikler üzerinde duruldu. Yapılması gereken ekleme ve çıkarmalar hakkında uzmanların görüşleri alındı.</span></p> <p><span></span></p> Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri <div style="text-align: justify;">Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacaktır. Son başvuru tarihi, başvurmak istediğiniz eğitimin başlangıç tarihi itibariyle&nbsp;<b>5 gün&nbsp;</b>öncesine karşılık gelen tarihtir. (Örnek: Başlangıç tarihi 08.12.2018 olan bir eğitim için son başvuru tarih ve saati 02.12.2018 23.59'dur.)</div><br><table><tbody><tr><td><b>Kosgeb Hizmet Birimi:</b></td><td>KOSGEB KAYSERİ MÜDÜRLÜĞÜ</td></tr><tr><td><b>Sorumlu Personel:</b></td><td>ÖZGE AKYİĞİT</td></tr><tr><td><b>İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş:</b></td><td>ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI</td></tr><tr><td><b>Eğitimin Uygulanacağı Yer:</b></td><td>KAYSERİ</td></tr><tr><td><b>Eğitimin Uygulanacağı İlçe:</b></td><td>KOCASİNAN</td></tr><tr><td><b>Adres:</b></td><td>ERCİYES TEKNOPARK&nbsp;</td></tr><tr><td><b>Başlangıç Tarihi:</b></td><td>30.10.2018</td></tr><tr><td><b>Bitiş Tarihi:</b></td><td>02.11.2018</td></tr><tr><td><b>Eğitmen:</b></td><td>MUSTAFA EREN</td></tr><tr><td><b>Katılımcı Sayısı:</b></td><td>30</td></tr><tr><td><b>Açıklama:</b></td><td>ORAN KALKINMA AJANSI</td></tr></tbody></table> Kalkınma Ajansları İzleme ve Değerlendirme Birimleri Toplantısı <p style="text-align: justify;">1-2-3 Ekim tarihleri arasında Ajansımız İzleme ve Değerlendirme Birimi tarafından, “Ajans Mevzuat Değişiklikleri” konulu bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Trakya Kalkınma Ajansı (Trakyaka), Zafer Kalkınma Ajansı (Zafer), Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (Baka), Ahiler Kalkınma Ajansı (Ahiler) ve Mevlana Kalkınma Ajansının (Mevka) İzleme Değerlendirme Birim Başkanları ile uzmanları katılım sağladı.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Kayseri Ticaret Odasında düzenlenen toplantıya 21 kişi katılım sağladı. Toplantıda Haziran ayından bu yana Ajans yönetmelik, kılavuz ve rehberlerinde yapılan değişiklikler üzerinde çalışmalar yapıldı. Ayrıca Ajans proje desteklerinin uygulama aşamasında yapılabilecek iyileştirmeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.</p> ‘Benim İşim Girişim’ Yarışmsası I.Dönem Finali ve II.Dönem için İşbirliği <p style="text-align: justify;"><span>ORAN ve Erciyes Teknopark işbirliğiyle hayata geçen ‘Benim İşim Girişim' yarışmasının birinci dönem ödül töreni yapıldı. 245 proje arasından ilk 3'e seçilen genç girişimciler, projelerini geliştirmek için kendilerini sunulan maddi desteğin sahibi oldu. Ayrıca Kayseri Valisi ve Erciyes Üniversitesi tarafından, ORAN ve Erciyes Teknopark adına II.Dönem için işbirliği protokolü imzalandı.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Yarışmanın birincisi B-Kare ekibi “Gıdalar için Koruyucu Biyojel” projesi ile, ikincisi “Bebekler için Vücut Fonksiyonlarını Ölçen IOT Bileklik” projesi ile Babythings ekibi ve üçüncüsü de “Ev Tipi Bebek İdrar Enfeksiyon Test Kiti” projesi ile BabyLab ekibi oldu.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Erciyes Teknopark Konferans Salonunda gerçekleştirilen ödül törenine, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, KOSGEB Kayseri İl Müdürü Ahmet Özbekler, Ticaret İl Müdürü Alaattin Fırat, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, jüri üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Ödül töreninin açılış konuşmasını Kayseri Valisi Süleyman Kamçı yaptı. Dünyadaki gelişen teknolojinin rekabeti zorlaması nedeniyle girişimciliğin ülkeler için zorunlu halde geldiğine vurgu yapan Kamçı, “Türkiye'de teknolojik anlamda yaşanan gelişmeler ve genç kuşakların ilgisi, her ne kadar istenen seviyede olmasa da bizlere umut vermektedir. TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Uygulayıcı kuruluşluğu görevini 3 yıl başarı ile yürütmüş olan Erciyes Teknopark olarak 500'den fazla girişimci adayı bu pazar için hazırlanmış ve 57 girişimci takım BIGG programına Erciyes Teknopark aracılığı ile başvurmuş ve bunların 36 tanesi destek almaya hak kazanarak şirket kurmuşlardır. Bölgemizdeki girişimcilik kültürünü ve girişimci sayımızı arttırmak amacı ile 2017 yılında başladığımız görüşmelerin meyvesini bugün yiyoruz. Prototip üretimi konusunda Türkiye'de ilk defa, sadece startup olarak şirket kurmuş firmalara değil; fikir aşamasında olan gençler arasında düzenlenen bu ödüllü yarış ile gençlerimizin hayalini gerçeğe dönüştürme fırsatı yakalamış ve Kayseri olarak bir farka imzamızı atmış bulunuyoruz. Benim İşim Girişim İş Fikri yarışmamızın ikincisini bugün burada imzalayacağımız işbirliği protokolünün ardından düzenleyeceğimizin müjdesini de vermiş olalım. Yarışmanın teknik arka planında çalışan tüm ORAN Kalkınma Ajansı personeline, Kayseri Yatırım Destek Ofisi'ne ve Erciyes Teknopark çalışanlarına teşekkür ederim” diye konuştu.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Rektör Mustafa Çalış ise, Türkiye'deki 10 araştırma üniversitesinden biri seçilen Erciyes Üniversitesinin ar-ge projelerine önem verdiğini, bu bağlamda Erciyes Teknopark'ta hayat verilen projelerin hem üniversite hem şehir hem de ülke açısından gerekli ve önemli projeler olduğunu belirtti. Yarışmada finale kalan öğrencileri tebrik eden Çalış, Erciyes Teknopark ve ERÜ'de girişimcilik projelerine yapılan desteklere dair şu bilgileri verdi:</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>“Ana ortağı olduğumuz Erciyes Teknopark Kayseri'deki geleneksel, teknolojik girişimciliğe ve özellikle bu alanda araştırma yapan araştırmacılara katkı sağlayan bir özelliğe sahip. Bu anlamda oluşturduğumuz Sera Kuluçka programında girişimci adaylarını teknoloji tabanlı, yenilikçi, ticari değeri yüksek iş fikirleri üretmeleri ve ürettikleri bu iş fikirlerini de ürüne dönüştürme ve pazara sunma konusunda girişimciler yetiştirmesi açısından çok önemli. aynı zamanda bu merkezimizde eğitim ve yatırımcı hizmetleri de sunmaktayız. Sera programlarında 2014 yılından bu yana 36 proje şirketleştirilmiş ve bu şirketlerin 1 milyon TL özel, 6 milyon TL de kamu fonu almaları sağlanmıştır.”</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile girişimci sayıları arasında paralellik bulunduğunu kaydeden KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ise, “Tüm dünyada yeni girişimcilerin, yenilikçi ve uluslararası rekabete uygun ürün ve hizmet ürettiğini görüyoruz. Bizim de ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu yenilikçi, yüksek katma değerli işleri yapmamız da siz girişimcilerimiz sayesinde olacak. Girişimciliğin en önemli etkilerinden biri de işsizlik sorununu çözmek. Türkiye'nin yeni girişimciler için yaptığı çalışmaları ülkemizin kalkınmasının temel unsuru olarak görmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>KTO Başkanı Ömer Gülsoy da “Artık dünya eskisi gibi değil. Eski teknolojilerin yerini dijital dünya aldı. Sürekli gelişen bir dünyada yaşıyoruz. Siz girişimcilerin, gelişen teknolojiyle girişimcilik ruhunu yoğurarak çok daha güzel projelere imza atacağınızı düşünüyorum” dedi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><b><span></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><span>Açılış konuşmalarının ardından, Erciyes Üniversitesi ve ORAN arasında ‘Benim İşim Girişim 2' projesinin işbirliği protokolü imzalandı.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p></p><div style="text-align: justify;"><br></div><span><div style="text-align: justify;">Daha sonra 245 proje arasından finale kalan 6 projenin sahibi genç girişimciler sunumlarını gerçekleştirdi. Jüri üyelerinin değerlendirmesinin ardından, ‘Benim İşim Girişim 1' yarışmasında ilk 3'e girmeye hak kazanan projelere ödülleri takdim edildi.</div></span><p></p> <p><span></span></p> <span><div style="text-align: justify;"><br></div> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><div style="text-align: justify;"><br></div> <!--[endif]--></span> 2018 2. Dönem Teknik Destek Sözleşmeleri İmzalandı <p style="text-align: justify;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2018 II. Dönem Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan kurumlar ile sözleşmeler imzalandı.</p> Fizibilite Destek Programı Eylül Ayı Başvuru Sonuçları Açıklandı <p style="text-align: justify;"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2018 Yılı Fizibilite Destek Programı’na yapılan başvurular, 27 Eylül 2018 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilerek sonuçlandırılmıştır. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Buna göre, aşağıda bilgileri yer alan proje başvuru sahipleri destek almaya hak kazanmıştır. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p><span>Kamuoyuna saygıyla duyurulur.</span></p><p><span><br></span></p> <p><span></span></p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <td width="143"> <p align="center"><b><span>Referans No</span></b></p> </td> <td width="271"> <p align="center"><b><span>Proje Adı</span></b></p> </td> <td width="206"> <p align="center"><b><span>Başvuru Sahibi Adı</span></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="143"> <p align="left"><span>TR72/18/FZD/0002</span></p> </td> <td width="271"> <p align="left"><span>Sıcak Çermik Konaklamalı Rehabilitasyon Tesisi </span></p> </td> <td width="206"> <p align="left"><span>Sivas İl Sağlık Müdürlüğü</span></p> </td> </tr> </tbody></table> <p><span></span></p> <p><b><span><br></span></b></p><p style="text-align: justify;"><b><span>Önemli: </span></b><span>Destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri tarafından, (aşağıda yer alan sözleşme evraklarından yararlanarak ve bilgilendirme dokümanındaki açıklamaları izleyerek) proje başvuru formu ve destekleyici belgeleri ile sözleşme belgelerinin hazırlanması gerekmektedir. </span></p> <p><span></span></p> <p><span></span></p> <p><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Fizibilite Desteği Sözleşme Belgeleri ve Açıklama Dokümanı Aşağıdadır.</span></p> İstanbul’da Sivas Tanıtım Günleri Gerçekleştirildi <p style="text-align: justify;"><span>Sivas Platformu ve İstanbul Sivas Konfederasyonu öncülüğünde 28 – 30 Eylül 2018 tarihinde organize edilen Sivas Tanıtım Günleri etkinliğinin 9’uncusu İstanbul Yenikapı etkinlik alanında gerçekleştirildi. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span> </span>Sivas’ın yöresel lezzetlerinin, kültürel ve tarihi değerlerinin tanıtıldığı etkinliğe Sivaslılar başta olmak üzere yüzbinlerce vatandaş katılım sağladı. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span> </span>ORAN Kalkınma Ajansı Sivas Yatırım Destek Ofisi olarak katıldığımız tanıtım günleri etkinliğinde, özellikle yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren Sivaslı işadamları ile karşılıklı olarak Sivas yatırım ortamı hakkında değerlendirmeler gerçekleştirildi. </span></p> 3. Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi Sivas’ta Gerçekleştirildi <p style="text-align: justify;"><span>Sivas Valiliği öncülüğünde Orta Anadolu Kalkınma Ajansı desteğiyle 27 – 30 Eylül 2018 tarihinde Sivas’ın termal ve sağlık turizminin tanıtılması amacıyla organize edilen 3. Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi Cumhuriyet Üniversite konferans salonunda gerçekleştirildi. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Zirveye; Vali Davut GÜL, Belediye Başkanı Sami AYDIN, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa EKEN, Genel Sekreterimiz Ahmet Emin KİLCİ, Türkiye Sağlık Turizmi Gelişme Konseyi Başkanı Emin ÇAKMAK, il protokolü, sağlık ve termal turizm işletmecileri ile 5 kıtadan 52 ülkeden 256 yabacı katılımcı, çok sayıda turizm acentesi sahipleri katıldı.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Zirve, Sivas’ın termal ve sağlık alanındaki zenginliklerini gösteren bir sunumla başladı. Ardından protokol konuşmaları yapıldı. Genel Sekreterimiz Ahmet Emin KİLCİ</span>&nbsp;konuşmasında, Sivas’ın termal ve sağlık turizmi açısından son derece önemli bir alt yapıya sahip olduğunu ve herkesin burada şifa bulması gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda bu zirve sayesinde doktor balıkların şehri olan Sivas, termal tesislerin ve hastanelerin uluslararası mecralarda tanıtımı yapılacak olmasından memnun olduğunu dile getirdi. Sivas, gerek termal sularıyla gerek doktor balıklarıyla şifa dağıtmaya devam edecektir.</p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Zirvede açmış olduğumuz standa gelen yerli ve yabancı katılımcılara Termal ve Sağlık turizmi ve Sivas’ın yatırım alanlarıyla alakalı bilgilendirmeler yapıldı. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Zirvenin son günü Sivas’ta faaliyet gösteren termal tesislerin yanı sıra Kangal Balıklı kaplıca (doktor balıklar)<span>&nbsp;</span>yabancı katılımcılar tarafından ziyaret edildi. </span></p> Beni İşim Girişim Yarışması I.Dönem Finali <p style="text-align: justify;"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kayseri Yatırım Destek Ofisi ve Erciyes Teknopark işbirliği ile düzenlediğimiz I.Dönem "Benim İşim Girişim" iş fikri yarışmasına sonuna gelindi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Tensip buyurmaları halinde Kayseri Valisi Sayın Süleyman Kamçı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı S.Mustafa Çelik'in de katılım sağlayacağı Benim İşim Girişim İş Fikri Yarışması Final günü/Demo Day etkinliğinde jüri değerlendirmesi sonrasında en iyi üç projeyi seçiyoruz.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Benim İşim Girişim İş Fikri YarışmasıI.Dönem Final Jürisi ve Ödül Töreni'nde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>Tarih:</span></b><span>04 Ekim 2018</span><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>Saat :</span></b><span>14:00</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>Yer:</span></b><span>Erciyes Teknopark - Tekno5 Konferans Salonu</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Eylül Ayı Yönetim Kurulu Kayseri’de Toplandı <p style="text-align: justify;"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı Kayseri Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman KAMÇI başkanlığında toplandı. Ajans Merkez Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen toplantıya, Kayseri Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman KAMÇI, Sivas Valisi Davut GÜL, Yozgat Valisi Kemal YURTNAÇ, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK, Sivas İl Genel Meclisi Başkanı Sedat ÖZATA. Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı Halil ŞAHBAZ, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Ajans Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin KİLCİ katıldı.</span><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kayseri Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman KAMÇI</span>, toplantıda yaptığı konuşmada; <span><span></span>“</span><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Mali Destek Programlarının değerlendirme süreçleri tamamlanmış olup geçtiğimiz aylardaki yönetim kurulu toplantılarımızda destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerini ilan etmiş ve sözleşme süreci başlamıştı. Bu aşamada kar amacı gütmeyen kurumlar ve KOBİ’ler ile sözleşmeler imzalanmış olup projeler başlamış bulunmaktadır. Sosyal ve Kentsel Altyapı, Tarım Altyapısı programları ile kar amacı gütmeyen kurumlara ve Endüstriyel Gelişim programı ile de KOBİ’lere toplamda 20 Milyon TL’ye yakın destek sağlanacak olup 35 milyon TL yatırım Bölgemize kazandırılmış olacaktır. Tüm başvuru sahiplerine hayırlı olmasını temenni eder, yatırımlarının bereketli olmasını dileriz. “ dedi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>KAMÇI; Fizibilite Destek Programı ve Teknik Destek Programında başvuruların alınmaya devem ettiğini belirten Vali Kamçı, “Fizibilite programı ile kar amacı gütmeyen kurumlar(Kamu kurumları, belediyeler, STKlar, OSBler ve kooperatifler gibi) tarafından yapılacak olan başvurular ile yatırım fikirlerinin fizibilitesinin hazırlanması için 200 bin TL’ye kadar, teknik destek programı ile de yine kar amacı gütmeyen kurumların kurumsal kapasite gelişimi için ihtiyaç duydukları eğitim ve danışmanlık desteği 50 bin TL’ye kadar karşılanabilecektir.” </span>ifadelerini kullandı.<span></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>KAMÇI, Ajansı’nın yaptığı diğer çalışalar hakkında verdiği bilgilerde ise</span><span>; </span><span>“Bilindiği üzere Ajansın güdümlü proje mantığı ile vermiş olduğu destekler var ve bu anlamda Kayseri’de Kayseri OSB’nin başvuru sahibi olduğu “Fuar ve Kongre Merkezi” projesine 11,5 milyon TL, Erciyes Üniversitesi’nin başvuru sahibi olduğu “ Erciyes Kordon kanı ve Doku Bankası” projesine ise 3,5 milyon TL destek vermekteyiz. Sivas’da yapılması planlanan “ Hamidiye Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi “ ve Yozgat’ta yapılması planlanan “ Yozgat hayvan hastanesi ve borsası” projeleri için de Bakanlığımızın onayı beklenmekte olup yakın zamanda ilerleme kaydetmeyi umuyoruz. Bugünkü toplantımız ile iki güdümlü projenin daha teklifini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ileteceğiz. İlki Bölgemizin 3 ilini de kapsayan ve Ticaret ve Sanayi Odalarının ortaklığı ile yürüyecek olan “ Uygulamalı Yalın İmalat” projesidir ki bu proje ile bölgedeki uygun sektörlerdeki firmaların verimliliğini artırmak ve maliyetlerini düşürmek planlanmaktadır. Bir diğer proje de “ Jeotermal kaynakların etkin kullanımı” projesidir ki bu proje ile de Sarıkaya ve Sorgun ilçelerinde termal kaynaklar için toplama ve dağıtma merkezi kurulumu planlanmaktadır.” konularına değindi.</span><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Vali KAMÇI’nın konuşmasının ardından ORAN Eylül ayı Yönetim Kurulu Toplantısı basına kapalı devam etti.</span></p> <p></p> Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali <p style="text-align: justify;">Gaziantep, Gastronominin tarihle harmanlandığı şehir…</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">İnsanlığın ilk kez tarım ve hayvancılık yapmaya başladığı Mezopotamya bölgesinin kuzey-batı ucunda yer Gaziantep, bölgede Akdeniz ve kara iklimlerinin geçişkenlik gösterdiği eşsiz bir coğrafyada yer almaktadır.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">İklimin ve verimli toprakların etkisi Gaziantep’in sayısız farklı çeşitte tarımsal ürüne ev sahipliği yapmasını sağlamaktadır.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Kent ayrıca insanlık tarihinin farklı onlarca devresine tanıklık etmiş, Tarihi İpek yolunun en önemli noktalarından birinde kurulmuştur. Binlerce yıldır kültürlerin, fikirlerin, bilimin değiş tokuş yapıldığı kentin mutfağı da kentin tüm bu özelliklerinden etkilenmiştir.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Gaziantep Yemenden başlayıp kuzeyde Kafkaslara kadar giden hat üzerinde yer alan farklı kültürlerin ve Hindistan’dan başlayıp Anadolu’nun Ege bölgesinde biten doğu-batı hattında yer alan onlarca farklı kültürlerin özelliklerini harmanlamış bir kenttir. Kentin mutfağı tarih boyunca bu kültürel harmanın en kuvvetli öğesi olmuştur.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Gaziantep, 2015 yılında UNESCO’nun UCCN programına (Unesco Creative Cities Network) Türkiye’den gastronomi alanında dahil olan ilk şehir olma özelliğini taşımaktadır.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">GastroAntep, Gaziantep’in eşsiz mutfağını dünyaca ünlü Michelin yıldızlı restoran şefleri, gastronomi profesyonelleri, akademisyenler, öğrenciler ve tüm halkımızın katılımı ile Gaziantep’i Geliştirme Vakfı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonuyla gerçekleştirmeyi planlamaktadır.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Sayfa linki için <font color="#1e90ff"><b><a href="http://gastroantepfest.com/tr" target="_blank">Tıklayınız.</a></b></font></p> İngilizce ve Arapça Kayseri Yatırım Rehberleri Hazır ! <div style="text-align: justify;">Kayseri'de yatırım yapmayı düşünen yatırımcılar için, ilimizin tüm potansiyellerini anlatmak amacı ile Kayseri Yatırım Destek Ofisi tarafından hazırlanan ve dönem dönem güncellenen rehberin İngilizce ve Arapça versiyonlarına web sitemiz üzerinden erişebilirsiniz.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><a href="http://oran.org.tr/images/dosyalar/20180803153634_1.pdf" target="_blank">Kayseri Investment Guide</a>&nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><a href="http://oran.org.tr/images/dosyalar/20180907115313_0.pdf" target="_blank">Kayseri Investment Guide(Arabic)</a></div> KTO İle E-Ticaret Toplantısı <div style="text-align: justify;">20.09.2018 tarihinde Kayseri Ticaret Odasında gerçekleştirilen toplantıda, E-Ticaret ve Dijital Dönüşüm konuları ele alındı. E-Ticaret ile ilgili farkındalık yaratma, eğitimler verme ve danışmanlık sağlama noktasında yapılabilecekler konuşularak, Kayseri için "sanal pazar yeri" iş modeli üzerinde alternatifler değerlendirildi.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Kayseri Ticaret Odasına Ajansımızın E-Ticaret ve Dijital Dönüşüm konularında yaptığı çalışmalar aktarılarak, Ticaret Odası için sağlanabilecek Teknik Destek, Fizibilite Desteği, Güdümlü Proje Desteği konularında da bilgilendirme yapıldı.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Toplantıya Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Rüya Demet KÖKSOY, AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Pakize BULUT, Dış Ticaret Birimi Görevlisi Tuba YÜCEL ile Ajansımız İzleme ve Değerlendirme Birimi çalışanları Mehmet Ali BAYIR, Mehmet Fatih YAPRAK ve Metin ERGÖKTAŞ katılım sağladı.</div><div style="text-align: justify;"><br></div> 2018 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz-Ağustos Döneminde Başarılı Olan Başvurular <p style="text-align: justify;"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından açıklanan 2018 yılı Teknik Destek Programına ilişkin başvuru süreci devam etmektedir.</span><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>2018 yılı Teknik Destek Programı 2. Dönemi (Temmuz-Ağustos) kapsamında, değerlendirme sonuçlarına göre başarılı bulunarak destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri aşağıda sunulmuştur.</span><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Sözleşmelerin imzalanması,<b><u>başarılı teknik destek taleplerinin Ajansın internet sitesinde yayınlanmasını müteakip en geç 10 iş günü içinde</u></b>gerçekleşecektir. Başvuru sahipleri, bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajans’a başvurmamaları halinde destek alma haklarını kaybedeceklerdir. 2018 yılı Teknik Destek Programı kapsamında başarılı bulunan başvuru sahiplerine Ajans tarafından yazılı olarak da bildirimde bulunulacaktır.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>Önemli:</span></b><span> Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin, matbu proje evraklarını <b>2018 Teknik Destek sözleşme belgeleri </b>açıklama dosyasında belirtildiği şekilde hazırlayarak sözleşme imzalama aşamasında Ajans’a teslim etmek üzere sunmaları gerekmektedir. </span><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p align="center"><b><u><span>2018 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI TEMMUZ-AĞUSTOS DÖNEMİ KAPSAMINDA BAŞARILI BULUNAN BAŞVURULARIN LİSTESİ</span></u></b></p><p align="center"><b><u><span><br></span></u></b></p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="657"> <tbody><tr> <td width="36"> <p align="center"><strong><span>Sıra <br> No</span></strong><span></span></p> </td> <td width="108"> <p><strong><span>Referans No</span></strong><span></span></p> </td> <td width="260"> <p><strong><span>Başvuru Sahibi</span></strong><span></span></p> </td> <td width="253"> <p><strong><span>Teklif Adı</span></strong><span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="36"> <p align="center"><span>1.</span></p> </td> <td width="108"> <p align="left"><span>TR72/18/TD/0012</span></p> </td> <td width="260"> <p align="left"><span>YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI</span></p> </td> <td width="253"> <p align="left"><span>ÜST YÖNETİCİLER İÇİN TEMEL YÖNETİM BECERİLERİ VE LOBİCİLİK FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="36"> <p align="center"><span>2.</span></p> </td> <td width="108"> <p align="left"><span>TR72/18/TD/0013</span></p> </td> <td width="260"> <p align="left"><span>KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ</span></p> </td> <td width="253"> <p align="left"><span>SPSS (BİYOİSTATİSTİK) EĞİTİMİ İLE SAĞLIKLI İSTATİSTİKLER</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="36"> <p align="center"><span>3.</span></p> </td> <td width="108"> <p align="left"><span>TR72/18/TD/0014</span></p> </td> <td width="260"> <p align="left"><span>GÜRÜN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ</span></p> </td> <td width="253"> <p align="left"><span>GÜRÜN'DE ROBOT TASARIMI İLE AKIL VE ZEKA OYUNLARI EĞİTİMİ </span></p> </td> </tr> <tr> <td width="36"> <p align="center"><span>4.</span></p> </td> <td width="108"> <p align="left"><span>TR72/18/TD/0017</span></p> </td> <td width="260"> <p align="left"><span>CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ</span></p> </td> <td width="253"> <p align="left"><span>YALIN ÜRETİM EĞİTİMİ</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="36"> <p align="center"><span>5.</span></p> </td> <td width="108"> <p align="left"><span>TR72/18/TD/0020</span></p> </td> <td width="260"> <p align="left"><span>KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜTEŞEBBİS TEŞEKKÜL BAŞKANLIĞI</span></p> </td> <td width="253"> <p align="left"><span>MİMARSİNAN OSB' YE KURUMSALLAŞMA VE STRATEJİK YÖNETİM EĞİTİMİ</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="36"> <p align="center"><span>6.</span></p> </td> <td width="108"> <p align="left"><span>TR72/18/TD/0021</span></p> </td> <td width="260"> <p align="left"><span>KAYSERİ GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ</span></p> </td> <td width="253"> <p align="left"><span>KAYSERİ GIDA KONTROL LABORATUVARI METOD, VALİDASYON VE ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ EĞİTİMİ</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="36"> <p align="center"><span>7.</span></p> </td> <td width="108"> <p align="left"><span>TR72/18/TD/0025</span></p> </td> <td width="260"> <p align="left"><span>SİVAS GELİŞİM GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ</span></p> </td> <td width="253"> <p align="left"><span>KURUMSALLAŞMA TEMELLİ SİVİL TOPLUM &amp; GÖNÜLLÜ YÖNETİMİ EĞİTİMİ</span></p> </td> </tr> </tbody></table> <p><b><span></span></b></p> <p align="left"><br></p> Uygulama Eğitimleri Tamamlandı <p style="text-align: justify;">Temmuz ayı içerisinde kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ile başlayan Proje Uygulama Eğitimleri 11-12-13 Eylül 2018 tarihlerinde Yozgat, Sivas ve Kayseri illerinde gerçekleştirilen eğitimler ile tamamlandı.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik Mali Destek programı kapsamında proje sözleşmesi imzalayan 17 KOBİ için verilen eğitim ile projelerin uygulama sürecinin sağlıklı yürütülmesi amaçlandı. Ajansımız İzleme ve Değerlendirme Birimi tarafından katılımcılara proje süreçleri anlatılarak daha önceki proje uygulamalarındaki tecrübeler aktarıldı. Temmuz ve Eylül aylarında, 6 gün ve 3 ayrı ilde gerçekleştirilen eğitimlere toplam 86 kişi katılım sağlamıştır.</p> ORAN Kalkınma Ajansı AgroSİVAS 2018 Fuarına Katılım sağladı <p style="text-align: justify;"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Sivas Kongresinin 99. Yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen “AgroSİVAS 2018 Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı’na” <span></span>katılım sağladı. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Bu yıl beşincisi düzenlenen Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı, tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren özel sektör temsilcileri ve kamu kurum ile kuruluşlarını bir araya getirdi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>4 – 8 Eylül 2018 tarihinde Kongre Merkezi ve Fuar Alanında düzenlenen programa Sivas Valisi Davut GÜL, TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı ve Sivas Milletvekili İsmet YILMAZ, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa DESTİCİ, Sivas Milletvekilleri Habip SOLUK, Semiha EKİNCİ, Ahmet ÖZYÜREK, Ulaş KARASU, Sivas Belediye Başkanı Sami AYDIN, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. Ahmet Emin KİLCİ, kaymakamlar ve<span> </span>ilçe belediye başkanları ile diğer kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. </span><b><span></span></b></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Çok sayıda ziyaretçinin bilgilendirildiği stantta ORAN Kalkınma Ajansı’na ait raporlar, araştırma yayınları, broşürler ve diğer çalışmalar ziyaretçilere sunuldu. Sivas Yatırım Destek Ofisi’nin 5 gün aktif olarak yer aldığı fuarda, ajans çalışanları tarafından yapılan bilgilendirmeler gün boyu devam etti.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Fuarın son günü Sivas Tarım ve Hayvancılık il Müdürü Sn. Seyit YILDIZ, Ajansımıza katılımından dolayı teşekkür belgesi taktim etti.</span></p> Uluslararası Tutap Bulmaca Gezisi Yozgat’ta Gerçekleştirildi <p style="text-align: justify;"><span>01-02 Eylül 2018 tarihlerinde Yozgat Valiliği öncülüğünde, Yozgat İl Kültür Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda ve ORAN desteğiyle Yozgat’ta “Uluslararası TUTAP Bulmaca Gezisi” organizasyonu gerçekleştirilmiştir.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span> </span>Gerçekleştirilen organizasyonun amacı Yozgat’a has kültürel ve tarihi değerlerin tanıtılması olup bulmaca gezisi içeriğinde yarışmacıların Yozgat’a ait değerler hakkında sorularla karşılaştığı 10 adet istasyon belirlenmiştir. Bu istasyonlara arabalarıyla birlikte uğrayan yarışmacılar sorulara doğru cevap verdikten sonra bir sonraki istasyonu elde ettikleri ipuçlarıyla belirleyip yarışmaya devam etmişlerdir. Bu istasyonlardan bir tanesi de ORAN Yozgat Yatırım Destek Ofisi olarak belirlenmiş ve istasyonları başarılı şekilde tamamlamış olan yarışmacılar ödül almaya hak kazanmışlardır.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span> </span>Yozgat’ın tarihi ve turistik değerlerini tanıtmayı amaçlayan bu organizasyona yurt içi ve yurt dışından birçok ünlü isim katılmıştır. Bunlardan bazıları Gladyatör ve Cesur Yürek filmlerinde rol alan Mike MİTCHELL, sinema, tiyatro ve dizi oyuncuları Selahattin DAŞDÖĞEN, Tuncay BEYAZIT ve Ünal GÜMÜŞ’tür.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span> </span>Yarışmanın ödül töreni ise UNESCO Dünya Mirası geçici listesine dâhil edilen Sarıkaya Roma Hamamı’nda gerçekleştirilmiş olup Yozgat’ın ve Sarıkaya’nın tanıtımı açısından önemli görülen organizasyon tamamlanmıştır.</span></p> Oran kalkınma ajansı Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik Tr72/18/EGV Mali Destek Programı Proje Uygulama Eğitimi Duyurusu <p><b>Eğitimin Kısa Açıklaması</b>: Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2018 Mali Destek Programı (Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik Mali Destek Programı) kapsamında destek almaya hak kazanan başarılı proje sahiplerine verilecek olan proje uygulama eğitimlerinin tarih, yer ve eğitim içeriği aşağıda yer almaktadır.</p><p><br></p> <p></p> <p></p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <td width="153"> <p>İl</p> </td> <td width="153"> <p>Tarih</p> </td> <td width="296"> <p>Yer</p> </td> <td width="76"> <p>Saat</p> </td> </tr> <tr> <td width="153"> <p>Yozgat</p> </td> <td width="153"> <p>11.09.2018</p> </td> <td width="296"> <p>ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi Hizmet Binası</p> </td> <td width="76"> <p>10:00</p> </td> </tr> <tr> <td width="153"> <p>Sivas</p> </td> <td width="153"> <p>12.09.2018</p> </td> <td width="296"> <p>ORAN Kalkınma Ajansı Sivas Yatırım Destek Ofisi Hizmet Binası</p> </td> <td width="76"> <p>10:00</p> </td> </tr> <tr> <td width="153"> <p>Kayseri</p> </td> <td width="153"> <p>13.09.2018</p> </td> <td width="296"> <p>ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreterlik Binası</p> </td> <td width="76"> <p>10:00</p> </td> </tr> </tbody></table> <p></p> <p><br></p><p>EĞİTİM İÇERİĞİ: </p> <p><!--[if !supportLists]--><span>-<span> </span></span><!--[endif]-->Başlangıç Toplantısı </p> <p><!--[if !supportLists]--><span>-<span> </span></span><!--[endif]-->Proje Uygulamaları ve Sözleşmeler</p> <p><!--[if !supportLists]--><span>-<span> </span></span><!--[endif]-->Raporlamalar</p> <p><!--[if !supportLists]--><span>-<span> </span></span><!--[endif]-->Ödemeler</p> <p><!--[if !supportLists]--><span>-<span> </span></span><!--[endif]-->Satın Alma ve İhale Süreçleri</p> <p></p> <p></p> <p><b><u>Eğitime Katılım Ücretsizdir</u></b></p><p><b><u><br></u></b></p> <p></p> <p><b></b></p> <p align="center"><b></b></p> <p><!--[if gte vml 1]> <![endif]--><!--[if !vml]--><span> <table cellpadding="0" cellspacing="0" align="left"> <tbody><tr> <td width="131" height="4"></td> </tr> <tr> <td></td> <td width="366" height="139" bgcolor="white"><!--[endif]--><!--[if !mso]--><span> <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody><tr> <td><!--[endif]--> <div v:shape="Text_x0020_Box_x0020_2"> <p align="center"><b>Detaylı Bilgi için:</b></p> <p align="center"><b>İzleme ve Değerlendirme Birimi</b></p> <p align="center">ORAN Kalkınma Ajansı</p> <p align="center">Telefon: <b>0352 352 67 26</b></p> <p align="center">E-posta: <span></span><b><span>info@oran.org.tr</span></b></p> <p></p> </div> <!--[if !mso]--></td> </tr> </tbody></table> </span><!--[endif]--><!--[if !mso & !vml]--><!--[endif]--><!--[if !vml]--></td> </tr> </tbody></table> </span><!--[endif]--></p> <p></p> <p><b></b></p> <p></p> SiVAS IŞGEM KOBI DANIŞMANI ARIYOR! <div style="text-align: justify;"><span>Sivas İŞGEM, Sivas Organize Sanayi Bölgesinde 10.000 metrekarelik&nbsp;</span>alanda KOBİ ve girişimcilere yönelik 35-40 ofis ve atölyesini yönetecek "Kobi Danışmanı " arıyor. Sivas İŞGEM, uluslararası pazarlara erişim için yerel işbirliğini canlandırmayı hedefliyor.&nbsp;<div><span><br></span></div><div><span>Aranan Özellikler</span></div><div><span>İyi derecede İngilizce bilen, ulusal veya uluslararası&nbsp;</span>düzeyde KOBİ ve girişimciler alanında tecrübeli, işletme sahibi ya da yöneticisi olarak deneyim sahibi, eğitim, koçluk ve mentorluk hizmetlerinde deneyimli, İş Geliştirme Merkezi işleyişini bilen.</div><div><br></div><div><div><span>BAŞVURULAR iCiN</span></div><div><span>Sivas IŞGEM A.Ş. Ahmet Turan Gazi OSB Mahallesi 10. Sokak No:2 A Blok İdari Bina Merkez/ SİVAS</span></div><div>T. +90 346 S02 02 03 - 106 • Web: <a href="http://www.sivasisgem.com" target="_blank">www.sivasisgem.com</a> • e-posta: info@sivasisgem.com</div><br></div></div> Oraneurodesk <p style="text-align: justify;">Eurodesk, gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Ağıdır.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Türkiye’de T.C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı İletişim Koordinatörlüğü’ne bağlı olarak faaliyet göstermekte olan Eurodesk Türkiye Ofisi ve gönüllülük prensibi ile Türkiye’nin çeşitli noktalarında çalışan temas noktaları tarafından bu bilgi ağına hizmet verilmektedir. Eurodesk temas noktaları, Ulusal Ajans tarafından gençlere ve gençlere hizmet edenlere Avrupa Fırsatları hakkında bilgi vermekle yetkilendirilmiş kuruluşlardır.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, 2013 yılı Aralık ayı itibariyle Eurodesk temas noktası olmaya hak kazanmıştır. Bilgilendirme ofisi, Ajansın Kayseri merkez binasında bulunmaktadır.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p><b>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Eurodesk Temas Noktası Bilgileri:</b></p><p><b><br></b></p><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td width="158"><p><b>İrtibat Kişisi</b></p></td><td width="456"><p>Serdar ARSLAN</p></td></tr><tr><td width="158"><p><b>Telefon</b></p></td><td width="456"><p>0 352 315 32 24</p></td></tr><tr><td width="158"><p><b>E-Posta</b></p></td><td width="456"><p>TR038-orankajans@eurodesk.eu</p></td></tr><tr><td width="158"><p><b>Adres</b></p></td><td width="456"><p>Mevlana Mahallesi, M.K.P Bulvarı, No:79, Kat: 5-6 P.K: 38080 Kocasinan/KAYSERİ</p><p></p><p>Haritada görmek için&nbsp;<a href="https://goo.gl/maps/Fj1biJsf4CF2">tıklayınız.</a></p></td></tr></tbody></table><p></p><p></p><p><b><br></b></p><p><b>Oraneurodesk android uygulamasını indirmek için&nbsp;<a href="http://oran.org.tr/oran_eurodesk_uygulamasi.rar" target="_blank">tıklayınız.</a></b></p><p><b></b></p><p><b><br></b></p><p><b>Eurodesk Türkiye internet sitesine ulaşmak için&nbsp;</b><b><a href="http://eurodesk.ua.gov.tr/" target="_blank">tıklayınız.</a></b><b></b></p><p><br></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Facebook adresi :</b><font face="Calibri">&nbsp;<a class="m_-1528925556062235799moz-txt-link-freetext" href="https://www.facebook.com/oraneurodesk/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/oraneurodesk/&amp;source=gmail&amp;ust=1538467659916000&amp;usg=AFQjCNFJKXXleZ_6fLwpLvNkhjBt0wufnA" style="color: rgb(17, 85, 204);">https://www.facebook.com/<wbr>oraneurodesk/</a></font></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Calibri"></font><b>İnstagram adresi :</b>:&nbsp;&nbsp;<a class="m_-1528925556062235799moz-txt-link-freetext" href="https://www.instagram.com/oraneurodesk/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.instagram.com/oraneurodesk/&amp;source=gmail&amp;ust=1538467659916000&amp;usg=AFQjCNH4m9ZPMjn07DZEcka3i_YmkMAtfg" style="color: rgb(17, 85, 204);">https://www.instagram.com/<wbr>oraneurodesk/</a></p> Sivas Yıldız Dağı Otel Yatırımı Fizibilite Etüdü Tamamlandı <p style="text-align: justify;"><span>İlk olarak 2006 yılında turizm merkezi olma yolunda ülke gündemine taşınan ve kış turizmi açısından gelecek vaat eden, Sivas merkeze 60 km uzaklıkta bulunan, kar kalitesinin yüksek olduğu ve yılın büyük bir bölümünde ihtiyaç duyulan yükseklikte kar bulunan 2.552 metre rakımlı Yıldız Dağı, dünya standartlarında kayak sporu yapılabilecek niteliklere sahip durumdadır. Bakanlar Kurulu’nun onayı sonrasında 26.07.2010 tarih ve 27653 sayılı Resmi Gazete’de Kış Sporları Turizm Merkezi olarak resmen ilan edilen bu alan için aynı yıl içerisinde teknik çalışmalar başlatılmıştır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Kış Sporları Turizm Merkezi olarak kabu</span>l edilen bu bölgede aynı zamanda Yıldız Barajı sayesinde su sporları, doğal güzellikleriyle dağ sporları ve yayla turizmi, entegrasyon sağlanması suretiyle değerlendirilebilecek diğer alanlardır. Sıcak Çermik Bölgesi’ne yakın olması nedeniyle kış sporları ve termal turizm potansiyelinin birlikte değerlendirilmesine de olanak sunmaktadır. Yalnızca Sivas ilinin değil, özellikle çevre illerin de yoğun ilgisini çeken bu merkez, kar sezonunun olduğu dönemlerde son derece canlı hale gelmektedir.</p> <p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Bu merkezde özel yatırımların önünün açılması, tesisleşme çalışmalarının tamamlanması ve bu şekilde turizm sektörüne katkıda bulunmak amacıyla, ORAN Kalkınma Ajansı Sivas Yatırım Destek Ofisi tarafından, <span></span>Sivas Yıldız Dağı Otel Yatırımı Fizibilite Etüdü hazırlanmıştır. Bu çalışma sonucuna göre yaklaşık 4,5 milyon Avro toplam yatırım tutarı ve 11 yıl 8 ay geri ödeme süresi öngörülmüştür. Ajansımızın web sitesinden de ulaşılabilecek bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen ekonomik, teknik ve mali inceleme ve değerlendirme sonuçları yatırımcılarımızın istifadesine sunulmuştur.<span> </span><span></span></span></p> 2017 Yılı Endüstriyel Gelişim Ve Verimlilik Mali Destek Programı Proje Başvuru Sonuçları <p style="text-align: justify;"><b><span>Saygıdeğer Kamuoyu,</span></b><span></span></p><p style="text-align: justify;"><b><span><br></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><span>T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından 29 Aralık 2017 tarihinde proje teklif çağrısına çıkılan “Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik” mali destek programı için Kayseri, Sivas ve Yozgat’tan Ajansımıza sunulan toplam 94 projenin değerlendirme süreci sonuçlandırılmıştır. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>“Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik” mali destek programı kapsamında Kayseri, Sivas ve Yozgat’tan Ajansımıza sunulan ve değerlendirme sonucunda mali destek almaya hak kazanan <b><u>Asil</u> </b>proje Başvuru Sahipleri, Ajans Yönetim Kurulu’nun 19.07.2018 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu Yönetim Kurulu Toplantısı’nda onaylanmıştır. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’ndan mali destek almaya hak kazanan Başvuru Sahiplerine resmi yazı ile bildirim yapılacaktır.</span></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Ajans ile yapılacak olan sözleşmelere ve proje uygulama takvimine ilişkin süreci Ajans internet sitesinden (www.oran.org.tr) takip etmeleri rica olunur.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından ORAN Kalkınma Ajansı 2017 yılı Mali Destek Programlarına gösterilen ilgiye teşekkür ederiz.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kamuoyuna saygı ile duyurulur.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p align="right" style="text-align: justify;"><b><span>T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı </span></b><span></span></p><p align="right" style="text-align: justify;"><b><span><br></span></b></p> <p align="right" style="text-align: justify;"><b><span> Genel Sekreterliği</span></b></p> <p align="right"><b><span></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span><br></span></b></p><p style="text-align: justify;"><b><span>ÖNEMLİ: Asil Liste</span></b><span>’de yer alan Başvuru Sahiplerinin başvuru aşamasında KAYS’ta hazırladıkları başvuru formu ve sisteme yükledikleri destekleyici belgelerden oluşturdukları matbu proje dosyasını, 1 asıl ve 1 suret halinde hazırlayarak, kapalı bir zarfta; 31 Temmuz 2018 Salı günü saat 18:00’a kadar Ajans Kayseri Merkez Ofisi veya Sivas, Yozgat Yatırım Destek Ofislerine teslim etmeleri gerekmektedir.</span></p><p><span></span></p> Kamu Kurumlarına Yönelik 2018 Yılı Mali Destek Programları Proje Uygulama Eğitimleri Gerçekleştirildi <p style="text-align: justify;">2018 yılı Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi ile Yeni ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları Mali Destek Programları kapsamında Ajans’tan destek almaya hak kazanan proje sahiplerine yönelik Proje Uygulama Eğitimleri; 17 Temmuz 2018 tarihinde Yozgat-ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi Hizmet Binası’nda, 18 Temmuz 2018 tarihinde Sivas-ORAN Kalkınma Ajansı Sivas Yatırım Destek Ofisi Hizmet Binası’nda ve 19 Temmuz 2018 tarihinde Kayseri-Merkez Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Eğitimlere Yozgat’tan 16, Sivas’tan 17 ve Kayseri’den 35 kişi olmak üzere mali destek almaya hak kazanan kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Eğitimler; proje amacı, faaliyetler, performans göstergeleri, satın alma ve bütçe ile görünürlük başlıkları ekseninde gerçekleştirildi. Yararlanıcılar süreç boyunca dikkat etmeleri gereken temel bilgiler konusunda bilgilendirildi. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Gerçekleştirilen 2018 Yılı Mali Destek Programları Başlangıç Toplantısının ardından, proje uygulama süreci, izleme ziyaretleri, görünürlük kuralları, sözleşme değişiklik işlemleri, süreçteki raporlama yükümlülükleri, uygun ve uygun olmayan maliyetler, ödemeler işlemleri, satın alma süreçleri ve Ajans web sitesi-izleme ve değerlendirme bölümü kullanımına ilişkin bilgiler verildi. Eğitim sonunda katılımcılara Kahoot Testi uygulanarak eğitimde anlatılanlar test edilerek katılımcıların başarılı sonuç elde etmeleri dikkat çekti. Eğitimler sürece ilişkin soru-cevap kısmı ile tamamlandı.</p> <p></p> 2018 Yılı Teknik Destek Programı Kayseri İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine Tanıtıldı <p style="text-align: justify;">TR72 Bölgesi’ndeki kar amacı gütmeyen kurumlara yönelik olarak ilan edilen 2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde Teknik Destek tanıtımı ve bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Eğitime Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile 16 ilçeden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri katılım sağladı. Eğitimde Program Yönetim Birimi Uzmanı Ümmühan YAMAK tarafından Teknik Destek Programının amaçlarının, önceliklerinin, zaman ve para kısıtlarının anlatıldığı bir sunum gerçekleştirildi. Sunumun ardından uygulamalı olarak Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden örnek proje çalışması gerçekleştirildi. Proje uygulamasında katılımcıların Teknik Destek projesi hazırlarken nelere dikkat etmeleri gerektiği, evrakların nasıl hazırlanacağı ve KAYS sisteminin nasıl kullanılacağı konularına değinildi. Katılımcıların Teknik Destek Programı ve Ajansın diğer destekleri hakkında soruları yanıtlandı. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">2018 Yılı Teknik Destek Programı başvuruları 21 Aralık 2018 tarihine kadar sürecek olup, Ajansımız tarafından bilgilendirme toplantıları devam edecektir. Program ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için; <a href="http://www.oran.org.tr/tr/destekler/teknik-destek-programi">http://www.oran.org.tr/tr/destekler/teknik-destek-programi</a> adresini ziyaret edebilirsiniz. </p> <p></p> <p></p> 2018 Yılı Teknik Destek Programı Mayıs-Haziran Dönemi Kapsamında Başarılı Bulunan Başvurular <p style="text-align: justify;"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından açıklanan 2018 yılı Teknik Destek Programına ilişkin başvurular devam etmektedir.</span><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>2018 yılı Teknik Destek Programı 1. dönem başvuruları (Mayıs-Haziran ayları) kapsamında, değerlendirme sonuçlarına göre başarılı bulunarak destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri aşağıda sunulmuştur.</span><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Sözleşmelerin imzalanması,<b><u>başarılı teknik destek taleplerinin Ajansın internet sitesinde yayınlanmasını müteakip en geç 10 iş günü içinde</u></b>gerçekleşecektir. Başvuru sahipleri, bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajans’a başvurmamaları halinde destek alma haklarını kaybedeceklerdir. 2018 yılı Teknik Destek Programı kapsamında başarılı bulunan başvuru sahiplerine Ajans tarafından yazılı olarak da bildirimde bulunulacaktır.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>Önemli:</span></b><span> Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin, matbu proje evraklarını da <b>2018 Teknik Destek sözleşme belgeleri </b>açıklama dosyasında belirtildiği şekilde hazırlayarak sözleşme imzalama aşamasında Ajans’a teslim etmek üzere hazırlamaları gerekmektedir. </span><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p align="center" style="text-align: justify;"><b><u><span>2018 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ KAPSAMINDA BAŞARILI BULUNAN BAŞVURULARIN LİSTESİ</span></u></b></p><p align="center" style="text-align: justify;"><b><u><span><br></span></u></b></p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="666" style="text-align: justify;"> <tbody><tr> <td width="43"> <p align="center"><strong><span>Sıra <br> No</span></strong><span></span></p> </td> <td width="134"> <p align="center"><strong><span>Referans No</span></strong><span></span></p> </td> <td width="237"> <p align="center"><strong><span>Başvuru Sahibi</span></strong><span></span></p> </td> <td width="253"> <p align="center"><strong><span>Teklif Adı</span></strong><span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="43"> <p align="center"><span>1.</span></p> </td> <td width="134"> <p align="center"><span>TR72/18/TD/0003</span><span></span></p> </td> <td width="237"> <p align="left"><span>Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü</span><span></span></p> </td> <td width="253"> <p align="left"><span>Sağlık Hizmetlerinde Kamu Özel İşbirliği Modeli</span><span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="43"> <p align="center"><span>2.</span></p> </td> <td width="134"> <p align="center"><span>TR72/18/TD/0006</span><span></span></p> </td> <td width="237"> <p align="left"><span>Erciyes Teknopark A.Ş.</span><span></span></p> </td> <td width="253"> <p align="left"><span>Yazılım Alanında Nitelikli Ar-Ge Personeli Sayısı ve Kalitesinin Artırılması İçin Uygulamalı Yazılım Eğitimi</span><span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="43"> <p align="center"><span>3.</span></p> </td> <td width="134"> <p align="center"><span>TR72/18/TD/0007</span><span></span></p> </td> <td width="237"> <p align="left"><span>Cumhuriyet Üniversitesi</span><span></span></p> </td> <td width="253"> <p align="left"><span>Fizibilite Etüdü Hazırlama Eğitimi</span><span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="43"> <p align="center"><span>4.</span></p> </td> <td width="134"> <p align="center"><span>TR72/18/TD/0008</span><span></span></p> </td> <td width="237"> <p align="left"><span>İmranlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü</span><span></span></p> </td> <td width="253"> <p align="left"><span>İmranlı Kodluyor</span><span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="43"> <p align="center"><span>5.</span></p> </td> <td width="134"> <p align="center"><span>TR72/18/TD/0010</span><span></span></p> </td> <td width="237"> <p align="left"><span>Sivas İŞGEM İş Geliştirme Merkezi Teknoloji ve Girişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi</span><span></span></p> </td> <td width="253"> <p align="left"><span>Kadın Girişimciler İçin Yeni Fırsatlar</span><span></span></p> </td> </tr> </tbody></table> <p><b><span></span></b></p> <p align="left" style="text-align: justify;"><br></p><b></b> Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü İle Güdümlü Proje Desteği Ve Mali Destek Programı Projelerinin Sözleşmeleri İmzalandı <p style="text-align: justify;">2018 yılı içerisinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile gerçekleştirilecek “<b>KAYSERİ ULUSLARARASI FUARCILIK VE KONGRE MERKEZİ” </b>başlıklı güdümlü projenin sözleşmesi Kayseri Valisi ve ORAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Süleyman KAMÇI ve Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tahir NURSAÇAN arasında imzalanmıştır.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Kayseri Uluslararası Fuarcılık ve Kongre Merkezi Güdümlü projesinin temel amacı; Kayseri'ye ve dolayısıyla TR72 Bölgesine kapsamlı bir fuar alanı ile kongre merkezi kazandırmaktır. Kayseri'de ve TR72 Bölgesinde bulunan işletmelerin rekabet gücünün artırılması, Bölgenin sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan gelişmesine katkı sağlanması ve ihracat rakamlarının arttırılması hedeflenmiştir. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Bölge için önceliği olan rekabetçi sektörlerde düzenlenecek uluslararası nitelikteki fuar ve diğer etkinlikler yöredeki güçlü sanayiciler kadar, düşük ihracatı oranlarına sahip firmaların katılımlarına olanak sağlayarak, ihracatlarını ve dolayısıyla rekabet güçlerini arttırmalarına destek olacaktır. Böylece, Bölge illerdeki sanayici sayısının ve Bölge illerinden yapılacak ihracatın artırılmasına temel teşkil edecek bir altyapı sunacaktır. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Aynı zamanda Fuar ve Kongre Merkezinin; Dış Ticaret İstihbarat Merkezi ve Endüstriyel Tasarım Merkezi gibi merkezlerle de koordineli çalışması planlanmıştır. Bu sayede hem bu merkezlerin etkinliklerinin artırılması hem de bölgedeki firmalar ile başka bölgelerden fuarlara katılacak firmalara istihbarat ve tasarım anlamında fayda sağlamaları beklenmektedir.24 ay sürecek projenin toplam bütçesi <b>22,4 Milyon TL’dir. </b>Bütçenin 11,5 Milyon TL’si Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenecek olup 10,9 Milyon TL’si Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından finanse edilecektir. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Güdümlü Proje desteğinin yanı sıra Proje Teklif Çağrısı yöntemi ile gerçekleştirilen Mali Destek Programı kapsamında da bir projede destek almaya hak kazanmıştır. Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında başarılı olan TR72/18/KSA/0014 referans numaralı <b>“YENİ NESİL YENİ TEKNOLOJİLER İLE MESLEKLERİNDE UZMANLAŞIYOR” </b>projesi 15 ay sürecektir.<b> 505,4 Bin TL </b>toplam bütçeye sahip olan projenin 379 Bin TL’si Ajansımız tarafından karşılanacak, kalan 126,4 Bin TL’yi<span> </span>ise Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü finanse edecektir.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Yeni Nesil Yeni Teknolojiler İle Mesleklerinde Uzmanlaşıyor projesi ile Kayseri OSB bünyesindeki Özel Kayseri OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurulacak atölyeye 5 eksen CNC Sistemi ve CNC sisteminin kullanılması için gerekli olan Takımlandırma seti satın alınacaktır. Yeni teknolojilerin sanayimizde kullanımının yaygınlaştırılmasını ve gençlerin yeni teknolojiler ile uzmanlaşmasını amaçlayan projede; Sanayi ve Teknoloji Kulübü ile Rehberlik ve Meslek Danışmanlığı Bölümü Oluşturulması, Teorik ve uygulamalı eğitimler için eğitici eğitimi yapılması ve Sanayi ile işbirliği başlatılması hedeflenmiştir. İlk etapta 24 kişiye yenilikçi 5 eksen CNC sistemleri uygulamalı meslek edindirme eğitimleri verilerek, sertifikalandırılmaları planlanmıştır. Ardından sertifikalı kişilerin Kayseri Organize Sanayi ve İŞKUR işbirliği ile firmalarda İşbaşı eğitimleri kapsamında işe yerleştirilmesi planlanmaktadır.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı olarak Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile sözleşmeleri imzalanan her iki projenin de Kayseri iline, Bölgemize ve Ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz. </p> Sivas Valiliği ve ORAN İşbirliği ile Sivas Tarihi Eserlerinin Belgesel Çekimleri Tamamlandı <p style="text-align: justify;"><span>Sivas Valiliği ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) işbirliği ile Sivas’ın önemli tarihi eserlerinin belgesel çekimleri Talha UĞURLUEL tarafından gerçekleştirildi. Sivas’ın tarih, kültür ve turizm potansiyelinin artırılması amacıyla yapılacak belgesel çekimleri için Talha UĞURLUEL ve ekibi 24-27 Haziran 2018 tarihleri arasında sultan şehrimiz Sivas’ta çekimler yaptı. İlk aşamada belgesel çekimleri yapılan eserler: Çifte Minareli Medrese, Buruciye Medresesi, Sivas Ulu Camii, Eğri Köprü, Behram Paşa Kervansarayı, Sivas Kongre Binası, Şifaiye Medresesi, Güdük Minare, Kadı Burhaneddin Türbesi ve Abdulvahabi Gazi Mezarlığı ve Türbesi’dir. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Söz konusu projeyle, Sivas Valiliği ve ORAN Kalkınma Ajansı’nın işbirliği ile Sivas’ın tarihi kimliğinin ulusal mecrada ön plana çıkarılması ve güzide eserlerin tanıtımına katkıda bulunulması hedeflenmektedir. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><b><i><span>Talha UĞURLUEL kimdir?</span></i></b></p><p style="text-align: justify;"><b><i><span><br></span></i></b></p> <p style="text-align: justify;"><span>Manisa Demirci'li olan Talha Uğurluel, 1997 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesinin Tarih bölümünden mezun oldu. 8 yıl Özel Radyolarda tarih programları yaptı. Yerli ve yabancı dergilerde yayınlanmış birçok makalesi olup, Çanakkale Savaşları ve Gezi Rehberi, Dünyaya Hükmeden Sultan, Sarayın Kutsalları, Kanuni’nin Akıl Oyunları, Tarih Tıbbı Konuşturdu, Mekanlar ve Olayları ile Hz.Muhammed’in Hayatı ve Balkanların Başkenti Edirne, adlı kitapların yazarıdır. Ayrıca Çanakkale, Edirne, Kanuni ve Mekke Medine tarihi ile ilgili cd çalışmaları mevcuttur. İki yıl İmaj kitap çalışmaları yapmış olup, Mukaddes Emanetler, Timur'un Tüzükatı, Barbaros Hayreddin Paşa'nın Hatıratı ve Harp Mecmuası, editörlüğünü yaptığı eserlerden birkaçıdır. Muhtelif Turizm Acentalarında AR-Ge Yönetmenliği yapan Uğurluel, iki dilde profesyonel Turist Rehberliği yapmakta olup, yerli ve yabancı gruplar ile Türkiye ve dünyanın birçok ülkesine Kültür gezileri düzenlemektedir.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <span><div style="text-align: justify;">Habertürk Öteki Gündem Programının danışmanlığını sürdüren Uğurluel, TRT Radyo 1 de 4 yıldır devam eden Konuşan Tarih programını da sunmaktadır. Halen Gazi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünde Akademik çalışmalarını sürdürmektedir.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Videolar</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><p><span lang="EN-US"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=XDvBQn3W6Rg" target="_blank">Abdulvahap Hazretleri</a></span></p> <p><span lang="EN-US"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=dBDx0GN7XYM" target="_blank">Behram Paşa Kervansarayı</a></span></p> <p><span lang="EN-US"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=z4ewoo1vd8Y" target="_blank">Buruciye Medresesi</a></span></p> <p><span lang="EN-US"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=dbCR_DMiE1E" target="_blank">Çifte Minareli Medrese</a></span></p> <p><span lang="EN-US"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=Xh4T3zsfdVU" target="_blank">Eğri Köprü</a></span></p> <p><span lang="EN-US"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=IU2xienU8Oc" target="_blank">Güdük Minare</a></span></p> <p><span lang="EN-US"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=w62NbgROEdc" target="_blank">Kadı Burhanettin</a></span></p> <p><span lang="EN-US"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=H0DK1aCLEoM" target="_blank">Kongre Binası</a></span></p> <p><span lang="EN-US"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=H_vjxoTFXXE" target="_blank">Şifaiye Medresesi</a></span></p> <p><span lang="EN-US"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=bvtUCoj9Spc" target="_blank">Ulu Camii</a></span></p></div></span> 2017 Mali Destek Programları Kapsamında Sivas İlinden Başarılı Olan Kamu Projelerinin Basın Lansmanı Yapıldı <p style="text-align: justify;">2017 Yılı Mali Destek Programları kapsamında Sivas ilinden başarılı olan projelerin basın lansmanı 11 Temmuz’da Sivas Valiliği Dr. Hasan Canpolat Salonunda yapılmıştır. Orta Anadolu Kalkınma Ajansından destek almaya hak kazanan projelerin başvuru sahibi kurumları ile Ajans arasında sözleşmeler imzalanmıştır.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Törende konuşma yapan Sivas Valisi Sayın Davut GÜL; "Projeler değerlendirilme sürecinde birbirinden bağımsız, alanında uzman kişiler tarafından inceleniyor. Belli bir puanlamayı aşan ve başarılı bulunan projeler yönetim kurulu üyelerinin önüne geliyor. Projelerin il ve ilçeler bazında dağılımlarında birbirlerinden eksik veya fazla olmasının nedeni gelen projelerin içerik ve niteliğiyle alakalı. Bu projelerin tamamı Sivas'tan da, Yozgat'tan da, Kayseri'den de, il veya ilçe merkezlerinden de çıkabilir. Bunu planlama ve müdahale etme şansımız yok. Bu destekleri almaya hak kazanan başarılı kurumlarımızı ve ilçelerimizi tebrik ediyorum. Destek almaya hak kazanamayan projelerin de yeniden gözden geçirilip kurumsal kapasitelerin geliştirilmesinin ardından önümüzde ki teklif çağrıları döneminde inşallah yeniden sunarlar." şeklinde açıklama yapmıştır. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Ajansımız Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin KİLCİ ise 2017 yılı Mali Destek Programları hakkında yaptığı bilgilendirmede şu hususlara değinmiştir; “29 Aralık 2017 tarihinde teklif çağrısına çıkılmış olan 2017 yılı mali destek programları başvuruları 23 Mart 2018 tarihi itibarıyla sona ermiştir. Ajansımızın yapmış olduğu saha çalışmaları, kurum ve kuruluş ziyaretleri ve firma ziyaretleri sonucu bu sene tüm illerden toplamda 202 adet başvuru teslim edilmiştir. Mali destek programlarında, Ajans’ın yaptığı Alt Bölge Çalışmasına göre yapılan düzenlemelerin bir sonucu olarak bu sene merkez dışı ilçelerden geçmiş yıllara göre daha fazla oranda başvuru olduğu görülmektedir. Sivas ilinin 17 ilçesinin 15’inden Ajansımıza proje başvurusu yapılmıştır.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><b>Sivas</b> ilinden Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında <b>24</b>, Yeni ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları Mali Destek Programı kapsamında ise <b>14</b> başvuru olmak üzere kar amacı gütmeyen kurumlardan toplam <b>38 </b>proje başvurusu teslim alınmıştır. <span></span></p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Yapılan değerlendirme süreci sonrası 30 Mayıs 2018’deki Yönetim Kurulu toplantısı ile destek almaya hak kazanan projeler ilan edilmiştir. Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında <b>9</b> proje, Yeni ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları Mali Destek Programı kapsamında ise <b>4</b> proje, toplamda <b>13</b> proje başarılı olmuştur.”</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">2017 Yılı Mali Destek Programları kapsamında kar amacı gütmeyen kurumlardan projeleri desteklenmeye hak kazanan ve sözleşme imzalanan kurumlar şu şekildedir; Sivas İl Özel İdaresi, Sivas Belediyesi, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sivas Köylere Hizmet Götürme Birliği, Doğanşar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Doğanşar İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Gölova Kaymakamlığı, Gölova İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Suşehri Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Gürün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. </p> <p></p> Sivas İŞGEM Projesi’nden İzmir ve İstanbul’a İşbirliği Ziyaretleri <p><span>IPA I döneminde, program otoritesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan Sivas İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) faaliyetleri Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından sürdürülüyor. Teknik Yardım bileşeni yurtiçi teknik gezisi kapsamında 2-6 Temmuz 2018 tarihleri arasında İzmir ve İstanbul’da bir dizi ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarete proje teknik yardım ekibi, Sivas İŞGEM A.Ş. personeli ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı temsilcisi katılım sağladı.<span> </span></span><b><span></span></b></p><p><span><br></span></p> <p><span>İzmir ziyareti, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Teknopark İzmir bünyesinde faaliyet gösteren Atmosfer TTO ziyareti ile başladı. Teknopark Genel Müdürü Murat ERTEN ve Girişimcilik Koordinatörü Burak KÖLE ile görüşmeler gerçekleştirildi. Ardından Yaşar Üniversitesi BTTO ve Minerva Kuluçka Merkezi ziyaretinde BTTO Müdürü Emrah TOMUR ve Kuluçka Merkezi Koordinatörü Ayşe ŞEN ile görüşmeler gerçekleştirildi. Son olarak Originn Coworking’i ziyaret eden ekip, burada merkezin kurucusu Nazey ERDİLEK ile görüştü. </span></p><p><span><br></span></p> <p><span>İstanbul ziyaretleri Kolektif House’daki görüşmelerle başladı. İkinci gün İTÜ Arı TEKNOKENT bünyesinde faaliyet gösteren İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi ve İTÜ Magnet ziyaret edildi. Burada merkez sorumlusu Güvenç SÖZEN’den bilgi alındı. Teknik gezinin son günü Yıldız Teknik Üniversitesi TTO ziyaret edilerek Kuluçka merkezi sorumlusu Abdulkadir ŞAHİNER ile görüşmeler gerçekleştirildi. </span></p><p><span><br></span></p> <p><span>Tüm ziyaretlerde ajans tarafından Sivas iŞGEM Projesi hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Sunumun ardından kurumlar arası gerçekleştirilebilecek işbirliği imkanları görüşüldü. Yakın zamanda yazılı hale gelecek, bir takım sözlü protokoller oluşturuldu.<span> </span></span></p> Uygulama Eğitimleri Başlıyor <p style="text-align: justify;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2018 Mali Destek Programı (Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi – Yeni ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları Programları) kapsamında başarılı bulunarak destek almaya hak kazanan projelerin uygulama aşaması başlarken başarılı proje sahiplerine verilecek olan proje uygulama eğitimlerinin tarih, yer ve eğitim içeriği aşağıda yer almaktadır.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Başarılı proje sahiplerinin bulundukları ildeki ilgili eğitimlere katılmaları gerekmektedir. Projeyi uygulama sürecinde yürütecek olan proje personelinin (Koordinatör, Muhasebeci, İrtibat Kişisi ya da Projeyi Yürütecek Diğer Personeller) eğitimlere katılımı projenin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi açısından önemlidir.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Eğitimle ilgili sorularınız için Ajansımız iletişim numaralarından İzleme ve Değerlendirme Birimi ile irtibata geçebilirsiniz.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left" style="text-align: justify;"> <tbody><tr> <td width="154" valign="top"> <p align="center"><b>ŞEHİR</b></p> </td> <td width="154" valign="top"> <p align="center"><b>TARİH</b></p> </td> <td width="154" valign="top"> <p align="center"><b>YER</b></p> </td> <td width="154" valign="top"> <p align="center"><b>SAAT</b></p> </td> </tr> <tr> <td width="154" valign="top"> <p>Yozgat</p> </td> <td width="154" valign="top"> <p>17.07.2018</p> </td> <td width="154" valign="top"> <p>ORAN Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Hizmet Binası</p> </td> <td width="154" valign="top"> <p>10:00</p> </td> </tr> <tr> <td width="154" valign="top"> <p>Sivas</p> </td> <td width="154" valign="top"> <p>18.07.2018</p> </td> <td width="154" valign="top"> <p>ORAN Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Hizmet Binası</p> </td> <td width="154" valign="top"> <p>10:00</p> </td> </tr> <tr> <td width="154" valign="top"> <p>Kayseri</p> </td> <td width="154" valign="top"> <p>19.07.2018</p> </td> <td width="154" valign="top"> <p>ORAN Merkez Binası</p> </td> <td width="154" valign="top"> <p>10:00</p> </td> </tr> </tbody></table> <p></p> <p></p> <p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">EĞİTİM İÇERİĞİ (Eğitimin 2,5 saat sürmesi planlanmaktadır)</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>-<span> </span></span></span><!--[endif]-->Başlangıç Toplantısı (15 Dk)</p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>-<span> </span></span></span><!--[endif]-->Proje Uygulamaları ve Sözleşmeler</p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>-<span> </span></span></span><!--[endif]-->Raporlamalar</p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>-<span> </span></span></span><!--[endif]-->Ödemeler</p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>-<span> </span></span></span><!--[endif]-->Satın Alma ve İhale Süreçleri</p> Sivas’a Dev Kültür Projesi! Kâşifler Müzesi Kuruluyor <div style="text-align: justify;"><span>Tarihte Medreselerinde eğitim verilen ve şifa dağıtılan Sivas, Müslüman kâşiflerin tanıtılacağı müzeye kavuşuyor. Kalkınma Bakanlığı tarafından Cazibe Merkezi Destekleme Programı kapsamında 5 milyon TL bütçesi onaylanan “KEŞŞAF MÜSLÜMAN BİLİM ADAMLARI MÜZESİ” ilimize kurulacak.</span></div><div style="text-align: justify;"><span><br></span></div><div><div style="text-align: justify;"><br></div><span><div style="text-align: justify;">Konuyla ilgili bir açıklama yapan Valimiz Davut Gül; “ Biz, millet olarak öyle geniş ve zengin bir medeniyetin temsilcileriyiz ki, bunu yeni nesillere anlatmamızın gerekliliği bilinciyle proje çalışmaları yapıldı.” dedi. Mimariden Geometriye, Fizik ve Kimyadan Tıbba, Mekanikten Astronomiye hemen her alandaki keşifleri ile Müslüman Bilim Adamlarının bugünkü Batı uygarlığına yön verdiğini belirten Gül; “Müzemizin içerisinde bu âlimlerin hepsinin birebir ölçeklendirilmiş silikon heykelleriyle birlikte, icatlarının imitasyonları olacak. Cezeri’den İbn-i Sinaya, Mimar Sinan’dan Ali Kuşçu’ya, Biruni’den İbnu’l-Heysem’e, Harezmi’den Câbir bin Hayyan’a, Zehrâvi’den Aziz Sancar’a kadar çok sayıda Müslüman bilim adamı ayrıntılı bir şekilde anlatılacak, eserlerinden ve icatlarından örnekler gösterilecektir” dedi. Animasyon Film, imitasyon malzemeler, illüstrasyonlar, kısa film-sinevizyon ve canlandırmalarla modern müze malzemelerinin hepsinin (dokunmatik masa, kios vb) kullanılacağı mekânın interaktif malzemeler ile zenginleştirileceğini belirten Valimiz Gül; “Simülasyonlar, interaktif uygulamalar ve teknolojilerle Müze ve Eğitim konseptini bir araya getiriyoruz. Ziyaretçilere dokunarak öğrenme fırsatı sunacağız.” diyerek, KEŞŞAF isminin Osmanlıca kâşifler anlamına geldiğini ve proje ile geleceğin kâşiflerini Sivas’ta yetiştirmek istediklerini belirtti. Projenin ikinci ayağının da çocuk ve gençlerimize değerler eğitimi vermek olduğunu belirten Valimiz Gül; 7-17 yaş arası çocuklarımıza değerler eğitimi vereceğiz. Bunun, internetin, sosyal medyanın, teknolojinin etkisiyle hızla değerlerinden uzaklaşan bir nesil için çok önemli bir eğitim hizmeti olacağına inanıyoruz.” diyerek, eğitim müfredatında; ahlak, adalet, edep, hikmet, aile, terbiye, ev ekonomisi, imla ve inşa, milli tarih, ilmihal, sağlık, sanat gibi dersler olacağını belirtti.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div></span></div><div></div><div style="text-align: justify;"><span>Hem müze hem de eğitim kurumu olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirecek proje Kalkınma Bakanlığı tarafından 11 ilde (Adana, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Malatya, Mardin, Mersin, Sivas, Şanlıurfa ve Van) uygulanan Cazibe Merkezi Destekleme Programı sunulmuş ve Bakanlık tarafından proje onaylanmıştır.</span></div><div style="text-align: justify;"><span><br></span></div><div><div style="text-align: justify;"><br></div><span><div style="text-align: justify;">Valimiz Davut Gül, her zaman her konuda İlimize yapılan ve yapılacak olan tüm hizmetlerden dolayı Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz’a da teşekkür etti.</div></span></div> Erciyes Üniversitesi İİBF İktisat Kulübü’ne Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Eğitimi Verildi <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><p><p><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, TR72 Bölgesi’ndeki kar amacı gütmeyen paydaş kurumlar için düzenlediği eğitim programları kapsamında Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne bağlı İktisat Kulübü üyelerine Proje Döngüsü Yönetimi Ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Eğitimi verdi.</span></p><p><span><br></span></p> <p><span>Toplam 12 saat süren ve 15 kişinin katılımı ile 21-22 Haziran 2018 tarihlerinde gerçekleşen eğitim ORAN İzleme ve Değerlendirme Birimi Uzmanı Tuba UZUNOĞLU tarafından verildi.</span></p><p><span><br></span></p> <p><span>Eğitimde; Proje kavramı, proje fikrinin analizi, sorun analizi, hedef analizi, strateji analizi, paydaş analizi, bütçe planlaması, faaliyet planlaması, mantıksal çerçeve yaklaşımı ve mantıksal çerçeve matrisi, projelerin finansmanı, uygulama planı, izleme ve değerlendirme, sürdürülebilirlik, KAYS başvuru formunun kullanımı konuları işlendi. Bununla beraber sağlık alanında proje başvurusu yapılabilecek programlar hakkında da bilgiler verilen eğitim, atölye çalışmalarıyla da desteklendi.</span></p><p><span><br></span></p> <p><span>Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi bölgenin diğer il ve ilçelerinde gelen taleplere göre devam ettirilecek olup, <span></span>bölgenin proje yazma ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bölgede proje kültürünün yaygınlaştırılmasıyla paydaşların Ajans desteklerinin yanı sıra diğer desteklerden de faydalanma oranının artırılması hedeflenmektedir.</span></p> <p><span></span></p><br></p></p> ORAN Uzmanları Kalkınma Bakanlığı’nca Düzenlenen Değer Zinciri Analizi Eğitimi’ne Katıldı <p style="text-align: justify;">Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Toplam Faktör Verimliliği Politika Çerçevesi Geliştirilmesi Destek Projesi kapsamında 18-22 Haziran 2018 tarihleri arasında Kalkınma Ajansı personeline yönelik olarak “Değer Zinciri Analizi Eğitimi” düzenlendi. Eğitime, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı APKB Başkanı M. Fatih ATİLABEY ve PYB Uzmanı Serdar ARSLAN katıldı.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">İşletmelerin, sektörlerin oluşturdukları katma değeri artırmak amacıyla yapması gereken çalışmaların temelini oluşturan Değer Zinciri Analizi ile Kalkınma Ajansları’nın bölgelerinde öne çıkan sektörlerde çalışmalar yapmaları ve uzun vadede planlı bir şekilde bu sektörlerin gelişimine katkı sağlamaları beklenmektedir.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Alınan eğitimin ardından Kalkınma Bakanlığı tarafından oluşturulacak bir çalışma grubu ile Kayseri ilinde bir pilot çalışması yapılması kararlaştırılmıştır. Pilot çalışması ile ilgili olarak ilerleyen günlerde paydaşlar bilgilendirilecektir.</p> 2017 Yılı Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi, Yeni ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları Mali Destek Programları Proje Başvuru Sonuçları <p><b><span>Saygıdeğer Kamuoyu,</span></b><span></span></p><p><b><span><br></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><span>T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından 29 Aralık 2017 tarihinde proje teklif çağrısına çıkılan “Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi” ile “Yeni ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları” mali destek programları için Kayseri, Sivas ve Yozgat’tan Ajansımıza sunulan toplam 108 projenin değerlendirme süreci, 5449 sayılı “Kalkınma Ajansları’nın Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca gerçekleştirilerek sonuçlandırılmıştır. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>“Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi” ile “Yeni ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları” mali destek programları kapsamında Kayseri, Sivas ve Yozgat’tan Ajansımıza sunulan ve değerlendirme sonucunda mali destek almaya hak kazanan <b><u>Asil</u> </b>proje Başvuru Sahipleri, Ajans Yönetim Kurulu’nun 30.05.2018 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu Yönetim Kurulu Toplantısı’nda onaylanmıştır. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’ndan mali destek almaya hak kazanan Başvuru Sahiplerine resmi yazı ile bildirim yapılacaktır. <b>Asil Liste</b>’de yer alan Başvuru Sahiplerinin Ajans ile yapılacak olan sözleşmelere ve proje uygulama takvimine ilişkin süreci Ajans internet sitesinden (www.oran.org.tr) takip etmeleri rica olunur. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>2017 Yılı Mali Destek Programları kapsamında kar amacı güden kurumlara yönelik olarak ilan edilen Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik Mali Destek Programı’nın değerlendirme süreci devam etmektedir. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından ORAN Kalkınma Ajansı 2017 yılı Mali Destek Programlarına gösterilen ilgiye teşekkür ederiz.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span>Kamuoyuna saygı ile duyurulur.</span></p><p><span><br></span></p> <p align="right"><b><span>T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı </span></b><span></span></p> <b><div style="text-align: right;"><b>Genel Sekreterliği</b></div></b> Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Mayıs Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Kayseri’de Yapıldı. <p style="text-align: justify;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kayseri Hizmet Binası toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Yozgat Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Kemal YURTNAÇ, Kayseri Valisi Süleyman KAMÇI, Sivas Valisi Davut GÜL, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer GÜLSOY, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa EKEN, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan ÇELİK ve Ajans Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin KİLCİ katıldı.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p></p> <p style="text-align: justify;">Yozgat Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Kemal YURTNAÇ, toplantıda yaptığı konuşmada; “Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2017 yılı Mali Destek Programlarının değerlendirme süreçleri devam etmekte olup en kısa zamanda destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerini açıklamayı planlıyoruz. Toplam 27 milyon TL kaynak kullandırılacak olup KOBİ’ler için 10 milyon TL, Kar amacı gütmeyen kurumlar için de 17 milyon TL kaynak ayrılmıştır.” dedi.<span></span></p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;">YURTNAÇ; “Nisan ayının sonunda Sivas ilimizde Ajans’ın yararlanıcı olduğu ve Avrupa Birliği’nden alınan fon ile kurulan Sivas İŞGEM’in açılışını gerçekleştirdik. Toplam 7,2 milyon Avro hibe ile kurulan İŞGEM’de 1.000 metrekare açık alan, 8.000 metrekare işliklerin alanı ve 2000 metrekare idari bina olmak üzere toplamda 10.000 metrekare kapalı alan olup farklı metrajlarlarda 35 adet işlik de yer almaktadır. Şimdiden işliklerin 2675’i doldurulmuş olup teknolojik tabanlı üretim yapan firmalar çalışmaya başlamışlardır.” ifadelerini kullandı. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p></p> <p style="text-align: justify;">Tıbbi Aromatik Bitkilerle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren YURTNAÇ; “Kalkınma Ajansımızın desteği ile Bölgemizde yürütülmekte olan Tıbbi Aromatik Bitkilerin yaygınlaştırılması faaliyeti neticesinde Kayseri’de örnek ekimi yapılan Adaçayı bitkisinden yüksek verim alınmış olup İl Tarım Müdürlüğü koordinasyonunda ilçelerdeki çiftçilerimize adaçayı hakkında bilgi verilmekte ve ekiminin başlaması noktasında çalışmalarına devam etmektedirler.” dedi.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p></p> <p style="text-align: justify;">Vali Kemal Yurtnaç’ın konuşmasının ardından Yönetim Kurulu Toplantısı basına kapalı devam etti.</p> <p></p> Sivas İŞGEM Projesi Ekibinden Ankara Ziyareti <p style="text-align: justify;"><span>IPA I döneminde, program otoritesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan Sivas İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) faaliyetleri Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından sürdürülüyor. Teknik yardım bileşeni kapsamında Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirildi. Sivas İŞGEM Projesi teknik yardım ekibi, Sivas İŞGEM A.Ş. personeli ve Sivas Yatırım Destek Ofisi personelinden oluşan heyet ODTÜ Teknokent, Hacettepe Teknokent, TOBB ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nu ziyaret etti.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Ziyaretler Sivas Yatırım Destek Ofisi’nin açılış konuşması ve proje hakkında sunumu ile başlayıp, teknik yardım takım lideri Prof. Dr. Leif GRAHM’ın sunumu ve karşılıklı görüş alış verişleri ile devam etti. ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Mustafa KIZILTAŞ ziyaretten çok memnun olduklarını belirterek, olası işbirliklerine açık olduklarını ifade etti. Teknokentte uygulanan kuluçka programı ile ilgili detaylı bilgilendirmede bulundu. Hacettepe Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Hülya TEKİN, Sivas İŞGEM ekibi ile bulunmaktan mutlu olduklarını belirterek, bünyelerinde yer alan destek mekanizmaları hakkında detaylı bilgi verdi. TOBB Garaj Kuluçka Merkezi Müdürü Şevket KÜRKÇÜOĞLU ise kuluçka merkezleri ve destekleri hakkında detaylı bilgi verdi. Üç merkezin temsilcileri de Sivas İŞGEM’de düzenlenecek etkinliklere destek verebileceklerini ifade ettiler.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <span><div style="text-align: justify;">Son olarak Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü Başkan Yardımcısı Müsteşar Tibor SZTARICSKAI ile görüşen heyet, projedeki ilerlemelere dair bilgi aktardı.</div></span> Teknik Destek Programı Kapsamında 70 Bilişim Teknolojileri Öğretmenine Robotik Kodlama Eğitimi Verildi <p style="text-align: justify;">2017 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yararlanıcısı olduğu TR72/17/TD/0081 referans numaralı “<b>Eğiticilerin Robotik ve Yazılım Becerilerinin Geliştirilmesi” </b>başlıklı teknik destek faaliyeti 30 Nisan – 11 Mayıs 2018 tarihleri arasında 3 grupta gerçekleştirilmiştir. İlk iki grup Yozgat Merkez’de, son grup Sarıkaya ilçesinde eğitim almıştır. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Proje kapsamında, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ilçelerde görevli 70 Bilişim Teknolojileri öğretmenine kodlama ve robotik yazılım konuları anlatılmıştır. Eğitimin içeriğinde Bilgisayarsız Kodlama, Blockly, Makeblock, Ardunio, Mbot ve Lego konuları yer almıştır. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Eğitmen Serdar TUFAN tarafından verilen ve 3 grupta, 12 gün süren eğitim 11 Mayısta tamamlanmıştır. Her eğitim sonunda sertifika törenleri düzenlenmiştir. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">ORAN Kalkınma Ajansı Teknik Destek faaliyetlerine 2018 yılı içerisinde de devam edecektir. </p> Vizyoner Liderler Ve Yönetici Eğitimleri Tamamlandı <div> <p style="text-align: justify;"><span>MÜSİAD ve KAYMOS’ un Orta Anadolu Kalkınma Ajansına sunmuş olduğu, Vizyoner Liderler ve Yönetici Eğitimleri tamamlandı. Çalışanların mesai saatlerine göre akşam saatlerinde düzenlenen 60 saatlik eğitim toplam 1 aylık süre içerisinde tamamlandı. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Müteşebbis ve girişimcilerin kişisel ve mesleki açıdan donanımlarını artırmak, hızla değişen yönetsel gelişmeler karşısında, stratejik ve fonksiyonel etkin ve isabetli karar alma ve uygulamada ve gelecekte var olmalarına katkı sunmak amacıyla İTÜ NOVA’nın yüklenici kurum olduğu eğitim Mini MBA programı olarak düzenlendi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Yapılan kapanış kokteylinin ardından katılımcılara sertifikalarını takdim eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik eğitimin, yenilikleri ve hızla değişen ihtiyaçları takip etmedeki öneminden bahsetti.</span></p> </div> 6. Kayseri Uluslararası Film Festivali Başlıyor <p></p><div style="text-align: justify;"><p>8-13 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 6. Kayseri Uluslararası Film Festivali’nde&nbsp;Sinemanın Çınarı Ödülleri’nin sahipleri belirlendi.<span></span></p><p><br></p><p>Kayseri Uluslararası Film Festivali tarafından sinemamıza gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinemanın Çınarı Ödülleri kapsamında bu yıl; Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne usta oyuncu Menderes Samancılar, Türk Sineması Emek Ödülü’ne senarist oyuncu Macit Koper ve sinema eleştirmeni Sadi Çilingir layık görüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Forum Kayseri’nin destekleri ile Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından düzenlenen 6. Kayseri Uluslararası Film Festivali’nde Sinemanın Çınarı Ödülleri; 8 Mayıs Salı 20.00’da Forum Kayseri Sinemaları’nda yapılacak Açılış Töreni’nde sahiplerini bulacak.</p> <p><span></span></p> <p><em><b><span><br></span></b></em></p><p><em><b><span>Yaşam Boyu Onur Ödülü – Menderes Samancılar</span></b></em><span></span></p> <p><span>Oyunculuğa başladığı 1974 yılından günümüze 130’u aşkın sinema filmi ve televizyon dizisinde rol aldı. Sis, Zıkkımın Kökü, Gözetleme Kulesi ve Babamın Kanatları filmleriyle Türkiye’nin önde gelen film festivallerinde En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödüllerinin sahibi oldu.&nbsp;</span>Oyunculuğunun yanı sıra şiir kitapları da yazan Menderes Samancılar; Yanmış Orman Kokusu isimli şiir kitabının imza gününde 9 Mayıs Çarşamba günü Forum Kayseri’de sevenleriyle buluşacak.</p> <p><span></span></p> <p><em><b><span><br></span></b></em></p><p><em><b><span>Türk Sineması Emek Ödülü – Macit Koper</span></b></em><span></span></p> <p><span>Sanat kariyerinde senaristlik, oyunculuk ve yönetmenlik gibi alanlarda sayısız esere imza attı. Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri, Akrebin Yolculuğu, Fikrimin İnce Gülü – Sarı Mercedes ve Karşılaşma filmleriyle Türkiye’nin önde gelen film festivallerinde En İyi Senaryo ödüllerinin sahibi oldu.&nbsp;</span>Oyunculukta özellikle Anayurt Oteli filminde canlandırdığı Zebercet karakteri ile iz bırakan Macit Koper; Bir Yudum Sevgi filmindeki rolüyle 21. Antalya Film Şenliği’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.</p> <p><strong><span></span></strong><span></span></p> <p><em><b><span><br></span></b></em></p><p><em><b><span>Türk Sineması Emek Ödülü – Sadi Çilingir</span></b></em><span></span></p> <p><span>1989 yılında Sinema Gazetesi’nde yayın hayatına atılan Sadi Çilingir; Cinemascope, Gecce.com, Antrakt, Bu Hafta, Ekotimes, Metropol, Cosmolife, Sole, Sonsuz Kare, Şamdan Plus gibi yayınlarda Sinema Eleştirmenliği yaptı. Sinema eleştirmenliğinin yanı sıra, Türkiye’nin önde gelen film yapım şirketlerinde basın tanıtımları ile de ilgilendi. 2005 yılında hayata geçirdiği şahsi internet sitesi sadibey.com (Sinemacılık ve Filmcilik Yararına Bağımsız İletişim Platformu) ile sinemamıza katkı sağlamaya devam ediyor.</span></p> <p></p><br></div><p></p> Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sürdürülebilir Başarı İçin Mentörlük Eğitimi Tamamlandı <div> <p style="text-align: justify;"><span>Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Ajansımıza sunmuş olduğu TR72/17/TD/0097 Referans numaralı, “<b>Sürdürülebilir Başarı İçin Mentörlük</b>” başlıklı teknik destek projesi kapsamında Kayseri ilinde görevli 80 öğretmene öğrenci psikolojisi, eğitimde aile, kariyer meslek rehberliği konularında 80 saatlik eğitim verildi. 14 gün süren eğitim sonunda katılımcılara ERSEM tarafından yapılan sınavın ardından Kayseri İl Milli Eğitim Şube Müdürü Nurettin Şahin sertifikalarını takdim etti.</span></p> </div> Yozgat Kaz Yetiştiriciliği <p style="text-align: justify;"><span>Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan ÇELİK başkanlığında kaz yetiştiriciliğin önemi, ıslahı ve değerlendirilmesi, pazarlanması konusunda gerçekleştirilen kaz yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, bölge potansiyelin ortaya konulması açısından önem arz eden ORAN Yozgat Yatırım Destek Ofisi çatısı altında bir toplantı yapılmıştır.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Yatırımcılar açısından karşılaşılan en büyük engellerden biri olan bürokratik engellerin giderilmesi ve en aza indirilmesi açısından Yozgat Valisi Kemal YURTNAÇ tarafından vurgulanan yeni nesil bürokrasiye örnek teşkil eden bu toplantıya; yatırımcılar, STK temsilcileri, girişimciler, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katılmıştır. Toplantıda kaz yetiştiriciliği çok yönlü bir bakış açısıyla değerlendirilmiş olup, yönetişimin güzel bir örneği sergilenmiştir. Yatırımcıların bire bir karşılaştıkları idari süreçleri kurum ve kuruluşların temsilcileri ile <span>paylaşma fırsatına sahip olduğu, sonuçların katılım sağlayan paydaşlarla değerlendirildiği ve yapılacak yatırımlara sağlanacak kamu destekleri hakkında doğrudan bilgilendirme yapıldığı yeni nesil bürokrasiye örnek olan bir ortam oluşmuştur. </span></span></p><p style="text-align: justify;"><span><span><br></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Toplantıya moderatörlük yapan Bozok Üniversitesi Zootekni Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Akif BOZ, konuyla ilgili genel bir sunum yapmış olup, özellikle kaz yetiştiriciliğinde Yozgat’ın sahip olduğu potansiyele değinerek gelecekte merkez olacağını söylemiş; Yozgat TSO Başkanı Sinan ÇELİK, yatırımcıların için gerekli alan çalışması yapılabileceğini ve STK’ler ile iletişim kurulmasında yardımcı olacağını belirtmiş; TKDK İl Koordinatörü Selim TÜRKER, Kaz yetiştiriciliğinin Yozgat’ın önemli bir konu olduğuna ve Pazar bulma sorunu olmadığını belirterek yatırımcıları destekler hakkında bilgilendirmiştir. ORAN Yatırım ve Destek Ofisi Koordinatörü Timur YILDIZ, benzer sektörleri karşılaştırarak Kaz Yetiştiriciliğinin Yozgat için önemli bir yatırım olacağını ve bunun için uygun bir ekosistem oluşturulması gerektiğine vurgu yapmış ve son olarak ORAN Yatırım ve Destek Ofisi Uzmanı Yasin ZİCİN Ekonomi Bakanlığının Yatırım Teşvik imkânları hakkında yatırımcıları bilgilendirmiştir.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>ORAN Yozgat Yatırım Destek Ofisi hizmet binası olan Miralay Şerif Bey Konağı’nda gerçekleştirilen bu toplantıda yeni nesil bürokrasiye uygun çok taraflı bir bakış açısıyla değerlendirilmeler yapılmış olup, yatırımcılara detaylı bilgi verilmiştir.<span> </span></span></p> 2017 Yılı 5. Dönem Teknik Destek Projeleri Tamamlandı <p>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2017. Yılı 5.Dönem Teknik Destek Programı kapsamında aşağıdaki kurumların Teknik Destek Projeleri tamamlanmıştır. </p> <p></p> <p><br></p><p><table style="text-align: left; width: 100%;"><tbody><tr><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">Referans No</td><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">&nbsp;Proje Adı</td><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">&nbsp;Kurum</td><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">&nbsp;Gerçekleşme Tarihleri</td></tr><tr><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">&nbsp;TR72/17/TD/0073</td><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">&nbsp;TARIMDA İLETİŞİM İÇİN KİŞİSEL GELİŞİM</td><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">&nbsp;YOZGAT İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ</td><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">&nbsp;19-20 Mart</td></tr><tr><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">&nbsp;TR72/17/TD/0075</td><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">&nbsp;YETKİN PERSONEL, ETKİN HİZMET</td><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">&nbsp;İNCESU KAYMAKAMLIĞI</td><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">&nbsp;2-5 Nisan</td></tr><tr><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">&nbsp;TR72/17/TD/0080</td><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">&nbsp;PROTOKOL VE NEZAKET KURALLARI&nbsp;</td><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">&nbsp;TOMARZA KAYMAKAMLIĞI</td><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">&nbsp;2-3 Nisan&nbsp;&nbsp;</td></tr><tr><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">&nbsp;TR72/17/TD/0101</td><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">&nbsp;İYİ TARIM UYGULAMALARI ÜRETİCİ EĞİTİMİ VE YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ</td><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">&nbsp;KOCASİNAN İLÇE GIDA TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ</td><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">&nbsp;9-13 Nisan 2018</td></tr><tr><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">&nbsp;TR72/17/TD/0067</td><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">&nbsp;KİŞİSEL VE KURUMSAL İMAJIN İNŞASI</td><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">&nbsp;KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ</td><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">&nbsp;11-12-30 Nisan 2018</td></tr><tr><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">&nbsp;TR72/17/TD/0071</td><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">&nbsp;İSTATİKSEL ARAŞTIRMA VE VERİ TABANI YÖNETİMİNE İLİŞKİN EĞİTİM VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ</td><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">&nbsp;GÖLOVA İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ</td><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">&nbsp;17-18-19 Nisan 2018</td></tr><tr><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">&nbsp;TR72/17/TD/0085</td><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">&nbsp;SİVİL TOPLUM VE GÖNÜLLÜ YÖNETİMİ EĞİTİMİ</td><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">&nbsp;SORGUN GENÇLİK DERNEĞİ</td><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">&nbsp;21-22-23-24 Nisan 2018</td></tr><tr><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">&nbsp;TR72/17/TD/0094</td><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">&nbsp;ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARIN ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ BATARYASI KURSU</td><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">&nbsp;SİVAS REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ</td><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">&nbsp;26-27 Nisan 2018</td></tr><tr><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">&nbsp;TR72/17/TD/0089</td><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">&nbsp;KAMU KURUM ve&nbsp; KURULUŞLARINDA YENİLENEN İHALE MEVZUATI, KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU ve İLGİLİ YÖNETMELİKLER EĞİTİMİ</td><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">&nbsp;AKKIŞLA KAYMAKAMLIĞI</td><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">&nbsp;26-28 Mart 2018</td></tr><tr><td colspan="1" style="border: 1px solid black; vertical-align: top;">TR72/17/TD/0078</td><td colspan="1" style="border: 1px solid black; vertical-align: top;">DİKKATLE EĞİT</td><td colspan="1" style="border: 1px solid black; vertical-align: top;">MELİKGAZİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ</td><td colspan="1" style="border: 1px solid black; vertical-align: top;">28-29 Nisan 2018</td></tr><tr><td colspan="1" style="border: 1px solid black; vertical-align: top;">TR72/17/TD/0098</td><td colspan="1" style="border: 1px solid black; vertical-align: top;">ÖZEL EĞİTİMDE ERGOTERAPİ</td><td colspan="1" style="border: 1px solid black; vertical-align: top;">SİVAS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ</td><td colspan="1" style="border: 1px solid black; vertical-align: top;">14-15 Mayıs 2018</td></tr><tr><td colspan="1" style="border: 1px solid black; vertical-align: top;">TR72/17/TD/0101</td><td colspan="1" style="border: 1px solid black; vertical-align: top;">BOYU-YORUM</td><td colspan="1" style="border: 1px solid black; vertical-align: top;">KOCASİNAN REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ</td><td colspan="1" style="border: 1px solid black; vertical-align: top;">9-12 Mayıs 2018</td></tr></tbody></table></p><p></p> 2018 Yılı Fizibilite Destek Programı Açıklandı <p style="text-align: justify;"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarına destek sağlamak amacıyla 2018 Yılı Fizibilite Destek Programı yayınlanmıştır.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Fizibilite Destek Programı’nın Öncelikleri;</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Öncelik 1. Katma değerli tarım uygulamalarının geliştirilmesi</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Öncelik 2. Kentsel ve sosyal altyapının iyileştirilmesi</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Öncelik 3. Turizmin çeşitlendirilmesi, doğal tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve turizmde rekabet gücünün artırılması</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Öncelik 4. Bölgesel yenilik ve girişimcilik alt yapısının güçlendirilmesi, üretimde katma değerin artırılması,</span></p><p><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span>şeklindedir.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p><span></span></p><p><span></span></p><p style="text-align: justify;">Program kapsamında desteklenecek faaliyetler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı <b>2.000.000 TL</b>’dir. Değerlendirme aşaması sonucu destek almaya hak kazanan her proje başvurusu ise azami <b>200.000 TL</b> destek alabilecektir.</p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Fizibilite Destek Programı kapsamında sadece TR72 Bölgesi’nde (Kayseri, Sivas, Yozgat) yer alan;</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Kamu Kurumları;</span></p><p style="text-align: justify;"><span><span></span><span></span>Valilikler</span></p><p style="text-align: justify;"><span><span></span><span></span>Kaymakamlıklar</span></p><p style="text-align: justify;"><span><span></span><span></span>Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, YİKOB, Belediyeler, Mah. İdar.Bir)</span></p><p style="text-align: justify;"><span><span></span><span></span>Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri</span></p><p style="text-align: justify;"><span><span></span><span></span>Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar İle Enstitüler</span></p><p style="text-align: justify;"><span><span></span><span></span>Üniversiteler</span></p><p><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Kamu Kurumu Dışında Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar;</span></p><p style="text-align: justify;"><span><span></span><span></span>Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları</span></p><p style="text-align: justify;"><span><span></span><span></span>Sivil Toplum Kuruluşları (En az 3 ay önceden kurulmuş olması koşuluyla)</span></p><p style="text-align: justify;"><span><span></span><span></span>Organize Sanayi Bölgeleri</span></p><p style="text-align: justify;"><span><span></span><span></span>Küçük Sanayi Siteleri</span></p><p style="text-align: justify;"><span><span></span><span></span>Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri</span></p><p style="text-align: justify;"><span><span></span><span></span>İş Geliştirme Merkezleri gibi Kurum ve Kuruluşlar</span></p><p style="text-align: justify;"><span><span></span><span></span>Birlikler ve Kooperatifler</span></p><p><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Başvuru yapabilirler.</span></p><p><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Fizibilite Destek Programı’na ilişkin başvuru rehberi ile gerekli diğer doküman ve eklerini aşağıda yer alan ekler kısmından indirebilirsiniz.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span><a href="http://www.oran.org.tr/images/dosyalar/2018__FD_Rehberi.pdf" target="_blank">BAŞVURU REHBERİ</a></span><span><span></span></span></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><span><a href="http://www.oran.org.tr/images/dosyalar/2018_FD_Ekler.rar" target="_blank"><span></span>DESTEKLEYİCİ BELGELER</a></span></p> 2018 Yılı Teknik Destek Programı Açıklandı <p><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamaktır.</span></p><p><span><br></span></p><p><span></span></p><p><span>Teknik Destek Programı kapsamında;</span></p><p><span><br></span></p><p><span></span></p><p><span><span>·<span></span></span></span><span>Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitelerini artırıcı faaliyetlerinin desteklenmesi,</span></p><p><span><span>·<span></span></span></span><span>Diğer başvuru sahiplerinin yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarının desteklenmesi,</span></p><p><span><span>·<span></span></span></span><span>Ajans 2014-2023 Bölge Planı amaçları ile uyumlu olarak belirlenen 2018 Yılı Çalışma Programı Sonuç Odaklı Programları (SOP) çerçevesinde; bölgede faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin kurumsal ve beşeri altyapılarının geliştirilmesi ve işbirliği kapasitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi hedeflenmektedir.</span></p><p><span><br></span></p><p><span></span></p><p><span>Program Öncelikleri;</span></p><p><span><br></span></p><p><span></span></p><p><b>1.Öncelik:</b><span>Katma Değerli Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması</span></p><p><b>2.Öncelik:</b><span>Eğitim ve İstihdam Sağlanması Yoluyla Sosyal Yaşamın Geliştirilmesi</span></p><p><b>3.Öncelik:</b><span>Turizmin çeşitlendirilmesi ve turizmde rekabet gücünün arttırılması</span></p><p><b>4.Öncelik:</b><span>Bölgesel yenilik ve girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve imalat ve hizmet sektörlerinde kurumsal ve beşeri kapasitenin geliştirilmesi</span></p><p><b>5.Öncelik:</b><span>Kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin kurumsal ve beşeri altyapılarının geliştirilmesi olarak belirlenmiştir.</span></p><p><span><br></span></p><p><span></span></p><p><span></span></p><p><span>Bu program kapsamında yararlanıcı kuruluşa doğrudan mali destek verilmeyecektir. Ajans bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde temelde kendi personeli eliyle veya teknik destek hizmet alımı yoluyla sağlayacaktır. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajans’a toplam maliyeti&nbsp;<b>50.000 TL</b>‘yi aşamayacaktır.</span></p><p><span><br></span></p><p><span></span></p><p><span>Bu program kapsamında sadece TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) Bölgesi’nde yer alan;</span></p><p><span><br></span></p><p><span></span></p><p><span><span></span>Valilikler</span></p><p><span><span></span><span></span>Kaymakamlıklar</span></p><p><span><span></span><span></span>İl Özel İdareleri, Belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları</span></p><p><span><span></span><span></span>5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Doğrultusunda Kurulmuş Birlikler</span></p><p><span><span></span><span></span>Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları (Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri)</span></p><p><span><span></span><span></span>Üniversiteler,</span></p><p><span><span></span><span></span>Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları</span></p><p><span><span></span><span></span>Sivil Toplum Kuruluşları (En az 3 ay önceden kurulmuş olması koşuluyla)</span></p><p><span><span></span><span></span>Birlikler ve Kooperatifler</span></p><p><span><span></span><span></span>Organize Sanayi Bölgeleri</span></p><p><span><span></span><span></span>Küçük Sanayi Siteleri</span></p><p><span><span></span><span></span>Teknoparklar</span></p><p><span><span></span><span></span>Teknoloji Geliştirme Bölgeleri</span></p><p><span><span></span><span></span>İş Geliştirme Merkezi</span></p><p><span><span></span><span></span>Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler</span></p><p><span></span></p><p><span>Teknik Destek Programı’na ilişkin başvuru rehberi ile gerekli diğer doküman ve eklerini aşağıda yer alan ekler kısmından indirebilirsiniz.</span></p><p><span><br></span></p><p><span></span></p><p><span><a href="http://www.oran.org.tr/images/dosyalar/2018_TD_Rehberi.pdf" target="_blank">BAŞVURU REHBERİ</a></span><span><span></span></span></p><p><br></p><p><span><a href="http://www.oran.org.tr/images/dosyalar/2018_TD_Ekler.rar" target="_blank"><span></span>DESTEKLEYİCİ BELGELER</a></span></p> Çocuk Girişimcilik Atölyesi Eğitimleri Yeşilhisar İlçesi ile Devam Ediyor! <p style="text-align: justify;"><span>Abdullah Gül Üniversitesi ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliği ile Kayseri Yatırım Destek Ofisi koordinasyonunda yürütülmek olan işbirliği kapsamında, 2017 yılında başlatılan "Çocuklar için Uygulamalı Girişimcilik" atölyeleri eğitimleri Yeşilhisar İlçesi ile devam ediyor. Son olarak Yeşilhisar ilçesindeki 4., 5. &amp; 6. Sınıf öğrencisi 20 öğrenci kardeşimiz 28 Nisan 2018 tarihinde Girişimcilik Eğitiminin ilk bölümünü tamamladılar.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Girişimci adayı küçük kardeşlerimiz, hafta içinde gerçekleştirecekleri uygulamaların ardından 06 Mayıs 2018 Pazar günü AGÜ Sümer kampüsünde yeniden bir araya gelecekler. Sahada elde ettikleri tecrübeleri uzman mentörler ve eğitmenlerle paylaşacaklar.</span></p> Teknik Destek Programı Kapsamında 120 Anaokulu Öğretmenine Kodlama ve Robotik Yazılım Eğitimi Verildi <p style="text-align: justify;">2017 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Türkiye Üstün Zekâlı Ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı Kayseri Şubesi’nin yararlanıcısı olduğu TR72/17/TD/0095 referans numaralı “<b>Anaokulunda Kodla Öğren Robotla” </b>başlıklı teknik destek faaliyeti 14-29 Nisan 2018 tarihleri arasında Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Refika Küçükçalık Ortaokulu’nda gerçekleştirilmiştir. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Proje kapsamında, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevli 120 anaokulu öğretmenine kodlama robotik yazılım konuları anlatılmıştır. Eğitim alan öğretmenler; anaokullarında çocuklara kodlamanın mantığını, kod yazmayı, matematiksel düşünmeyi, hayatlarının her anında karşılarına çıkabilecek sorun ve problemleri çözme yeteneklerini geliştirmeye fayda sağlayacak bu eğitim ile geleceğin yazılımcılarını anaokulundan itibaren yetiştirmeye çalışacaklar.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Eğitmen Serdar TUFAN tarafından verilen ve 6 grupta, 12 gün süren eğitim 29 Nisan tarihi itibari ile tamamlanacaktır. Eğitimin sertifika töreni TÜZDEV Başkanı Kemal TEKDEN, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar ÖZTÜRK, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin KİLCİ ve eğitim alan öğretmenlerin katılımı ile 26 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">ORAN Kalkınma Ajansı Teknik Destek faaliyetlerine 2018 yılı içerisinde de devam edecektir. </p> Sivas Kale Projesi İmza Töreni Gerçekleştirildi <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"></p><p><span>Tarihi Sivas Kalesi'ni tekrar canlandırmak için Sivas Belediyesi'nin başlattığı çalışmalarla birlikte Orta Anadolu Kalkınma Ajansı girişimleriyle Kalkınma Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında 10 milyon lira fon alan “Sivas Kale Projesi” için imza töreni gerçekleştirildi.</span></p><p><span><br></span></p> <p><span>İmza törenine ORAN Yönetim Kurulu Başkanı Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Sivas Valisi Davut Gül Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın Ajans Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ve diğer yönetim kurulu üyeleri katıldı. </span></p><p><span><br></span></p> <p><span>Sivas Valiliğinde düzenlenen toplantıda ilk olarak söz alan Genel Sekreterimiz Ahmet Emin Kilci, Sivas Belediyesi tarafından CMDP kapsamında Kalkınma Bakanlığına 2015 yılında sunulan ‘Sivas Kale Projesi’nin Kalkınma Bakanlığı'nca fizibilite desteği almaya hak kazandığını söyledi. 2016 yılı içerisinde ajansın 1,1 milyon TL'lik fonuyla fizibilitesinin tamamlandığını hatırlatan Kılcı, Kalkınma Bakanlığı'nın 27 Aralık 2017 tarihli resmi yazısıyla raporunun onaylandığını ve 10 milyon TL'lik destek sağlanacağını vurguladı.</span></p><p><span><br></span></p> <p><span>Sivas Kale Projesi hakkında da bilgi veren Genel Sekreterimiz Ahmet Emin Kilci, "Yapım işi için aktarılan 10 milyon TL ve Sivas Belediyesi'nin alt yapı için tahsis ettiği 5 milyon TL'lik eş finansman kaynak ile 2018 yılında hayata geçecek I. etap çalışmaları kapsamında sosyo-kültürel tesisler, kültür sanat evleri ile müze inşa edilecektir. Sivas'ın kent kimliğini yansıtan arasta, bedesten, yöresel yemekler mutfak sanatı merkezi, kütüphane, müzik atölyesi, hamam, kültür-sanat evi ve müze gibi yapıların inşa edilmesiyle birlikte şehir merkezinin bir cazibe merkezine dönüştürülmesi planlanmaktadır." dedi.</span></p><p><span><br></span></p> <p><span>Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ise ilimiz için önemli bir projeye imza attıklarını ifade ederek, "Sivas bir tarih ve kültür şehri. İnşallah ‘Kale Projesi’ ile beraber meydan ile Ulu Cami ve Gökmedrese'ye uzanan aksı bir kültür aksına dönüştüreceğiz. Bu yatırım tamamlanmasının ardından ilimiz turizmine ciddi katkı sunacak." diye konuştu.</span></p><p><span><br></span></p> <span>Konuşmaların ardından ORAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ile Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın arasında protokol imzalandı.</span><br><p></p> Sivas İş Geliştirme Merkezi Törenle Açıldı <p style="text-align: justify;"><span>TC Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında kurulan ve Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği ortak finansmanıyla inşa edilen Sivas İş Geliştirme Merkezi'nin (İŞGEM) açılışı gerçekleştirildi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Açılışa, ORAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Sivas Valisi Davut Gül Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü Başkan Yardımcısı Tibor Sitratiskay, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, <span></span>Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım, Ajans Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci akademisyenler, Sivaslı işletmeciler, girişimciler, sanayici ve iş adamları ile diğer davetliler katıldı.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Açılış töreni İŞGEM Teknik Destek Ekibi Takım Lideri Leif Grahm’ın proje hakkında bilgi vermesiyle başladı. Daha sonra sırayla Genel Sekreterimiz Ahmet Emin Kilci, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Tanıtım Bölümü Koordinatörü Burcu Öncüoğlu, Sivas TSO Başkanı Osman Yıldırım, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın,</span> <span>Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü Başkan Yardımcısı Tibor Sitratiskay, Sivas Valisi Davut Gül’ün konuşmalarıyla devam etti. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Anadolu ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ'lere, maddi ve mesleki destek arayan girişimcilere ve yeni kurulan işletmelere kucak açan İŞGEM,<span> </span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı liderliğinde 1 milyon 150 bin avrosu ulusal olmak üzere toplam 7 milyon 191 bin avro fonla inşa edildi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>21.000 metrekare açık alanda, 8.000 metrekare işliklerin alanı ve 2000 metrekare idari bina olmak üzere toplamda 10.000 metrekare kapalı alana sahip olan Sivas İŞGEM farklı metrajlarlarda 35 adet işliğe sahiptir. Ayrıca idari binada ortak kullanıma açık toplantı salonu, eğitim odaları, görüşme odaları, bilgisayar odası, restoran ve bir adet büyük konferans salonu bulunmaktadır. Tedarik bileşeni kapsamında bilgisayar, telefon, televizyon ve akıllı tahta gibi elektronik cihazlar ile merkez için gerekli olan mobilyalar kazandırıldı.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Merkezimizde şu anda metal, gıda ve makine gibi daha önce stratejik olarak belirlenen sektörlerde faaliyete başlayan 16 adet firmamız bulunmaktadır. Bu da merkezimizin alan olarak yüzde 75’ine denk gelmektedir ki bu durum proje kapsamında tasarlanan hedeflerin çok üzerindedir. Bu işletmelerimizin 5 tanesi yeni girişimcidir. Merkezimizde bulunan işletmelerde 150 civarında çalışan bulunmakla birlikte, bu sayı tam doluluk halinde 300’e çıkabilir. Bu bakımdan, Ajansımızın bölge planı ile uyumlu olarak,<span> </span>proje Sivas’ın girişimcilik ekosistemine katkıda bulunduğu kadar Sivas’ın istihdamına ve kalkınmasına da katkıda bulunmuştur. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><p><span>Sivas İş Geliştirme Merkezi’nin açılışı ulusal ve yerel basında geniş bir şekilde yer aldı. </span></p><br></p><div style="text-align: justify;"><br></div> Nisan ayı Ajans Yönetim Kurulu Toplantısı Sivas’ta Yapıldı <p style="text-align: justify;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantısı Sivas’ta yapıldı. Toplantıya Yozgat Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Kemal YURTNAÇ, Kayseri Valisi Süleyman KAMÇI, Sivas Valisi Davut GÜL, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas İl Genel Meclisi Başkanı Sedat ÖZATA, Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı Halil ŞAHBAZ, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet BÜYÜKSİMİTÇİ, <span></span>Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman YILDIRIM, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan ÇELİK ve Ajans Genel Sekreter V. Ahmet Emin KİLCİ katıldı.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Toplantıda konuşan Yozgat Valisi Kemal YURTNAÇ, 11. Kalkınma Planı kapsamında yapılan çalışmalara değinerek, Nevşehir’de Kalkınma Bakanı Lütfi ELVAN’ın katılımıyla yapılan toplantıda hem yerel hem genel idareye ilişkin; bölge valileri ile sivil toplum örgütlerinin görüş ve önerilerini paylaştıklarını söyledi. Türkiye’nin 2023 vizyonu doğrultusunda altyapı hizmetlerine ağırlık verildiğini söyleyen YURTNAÇ, "Diliyorum ki daha gelişmiş, daha müreffeh daha huzurlu bir ülke için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı olarak tanıtıma önem verdiklerini ve özellikle de turizme yönelik çalışmalar yapıldığını aktaran YURTNAÇ, "Yakın zamanda Yıldız Dağı Kayak Merkezi’nde Uluslararası Sivas Kış Turizmi Kongresi yapıldı. Şimdi ise bölgeye yapılacak olan otel ile ilgili fizibilite çalışmaları yapılıyor.Ayrıca sağlık turizmi bölgenin geleceğini ilgilendiren bir diğer husus. Kayseri, Yozgat ve Sivas’ta sağlık potansiyelini öne çıkarmalıyız. Özellikle Yozgat’a yapılan şehir hastanesi ve yeni havaalanı ile turist sayımızı artırmayı hedefliyoruz. " şeklinde konuştu.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Sivas’ta hizmete giren İş Geliştirme Merkezi’ne (İŞGEM) çalışmalarında başarılar dileyen YURTNAÇ, "Sivas’ta Sultan Abdülhamit döneminde yapılan sanayi mektebinin kent müzesi haline dönüştürülmesi için mimari çalışmalar devam ediyor.’’ dedi. Son olarak; “Ajans tarafından 2018 yılı fizibilite destek programı ve teknik destek programı Mayıs ayı içinde ilan edilecektir. Bölgemizde yer alan kar amacı gütmeyen kuruluşlarımız tarafından teklif verilecek olan fizibilite çalışmalarına proje başı azami 200 bin TL, toplamda ise 2 milyon TL destek verilmesi planlanmaktadır." dedi.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.</p> Girişimcilere Ve Yeni Kurulan İşletmelere Kucak Açan İş Geliştirme Merkezi Ajans Liderliğinde Sivas’ta Açılıyor <p style="text-align: justify;"><span>T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında kurulan ve Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği ortak finansmanıyla Orta Anadolu Kalkınma Ajansı yürütücülüğünde inşa edilen Sivas İŞGEM, 25 Nisan 2018 tarihinde düzenlenecek bir törenle açılıyor.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Sivas İŞGEM, Anadolu ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ’lere, maddi ve mesleki destek arayan girişimcilere ve yeni kurulan ve ilk yıllarda ayakta kalmaya çalışan işletmelere kucak açıyor. Avrupa’da yaklaşık 50 yıldır yeni kurulan işletmeler ve girişimciler bu tür merkezler aracılığıyla destekleniyor. Özellikle ilk yıllarında gerek mali ihtiyaçlarına kaynak bulamamak, gerekse iş planlama, pazarlama ve benzeri alanlardaki eksikleri yüzünden sıkıntı yaşayıp kapanan işletmelerin sayısı bu merkezler sayesinde azalıyor. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı liderliğinde Sivas için tasarlanan ve 1 milyon 150 bin avrosu ulusal olmak üzere toplam 7 milyon 191 bin avro fonla hayata geçirilen İŞGEM, irili ufaklı toplam 35 işlikten oluşuyor.<span> </span></span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Hâlihazırda 13 işletmeye ev sahipliği yapan SİVAS İŞGEM, kent ve bölgesinden işletmelere ve girişimcilere kucak açıyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Faruk Özlü’nün himayelerinde gerçekleşecek açılışa Sivas Valisi Davut GÜL, Sivas Belediye Başkanı Sami AYDIN, Sivas TSO Başkanı H. Osman YILDIRIM, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin KİLCİ, akademisyenler, ulusal ve yerel basın mensupları ile Sivaslı işletmeler, girişimciler ve öğrencilerin katılımı bekleniyor. </span></p> Oran ve Erciyes A.Ş. İşbirliği Sayesinde Bisiklet Sporunun Yeni Gözdesi Kayseri Olacak <p style="text-align: justify;">2017 yılında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş.’nin projelendirip tanıtımına başladıkları Erciyes Dağı’nda Turizmin Çeşitlendirilmesi ve Bisiklet Sporu’nda Yüksek İrtifa Kamp olanaklarının tanıtımı amaçlı düzenlenen faaliyetler meyvelerini vermeye başladı. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">2.200 metrede bulunan oteller, 1.000 – 1.400 metre arasındaki antrenman parkurları, yüksek yol kalitesi ve yerinde yapılan kapsamlı tanıtım hamleleri ile yüksek irtifa antrenman kamplarına çok uygun olan Erciyes dağı, alternatif spor turizmi merkezi olma yolunda ilk adımlarını atıyor. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">4-5-6 Ekim ve 25-26-27 Ekim 2017 tarihlerinde Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kayseri Yatırım Destek Ofisi ve Erciyes A.Ş. işbirliği ile gerçekleştirilen Tanıtım gezileri ile bölgeye getirilen yabancı antrenörler ve bisiklet federasyonu yetkililerine yerinde yapılan tanıtımlar ve kış döneminde Alanya bölgesinde yapılan uluslararası yol bisikleti yarışlarındaki doğru ve yoğun tanıtım neticesinde Erciyes Dağı, yabancı profesyonel yol bisikleti takımlarının yüksek irtifa antrenman bölgesi olarak ön plana çıkmaya başladı. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">FAM Trip etkinlikleri sonrası bölgeye ilk yabancı bisiklet takımı; 31 Mart 2018’de geldi. Erciyes’e 6 sporcu ve teknik ekiple 21 günlüğüne gelen Beyaz Rusya’nın “Minsk Cycling Club” bisiklet takımı<span> </span>dağdaki bisiklet dostu otele giriş yaptı. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Akabinde Malezya’dan “Team Sapura Cycling” 10 Nisan’da 6 sporcu ile antrenman kampına başladı. Bu takımları 16 Nisan’da Rusya Federasyonundan “Marathon Tula” Bisiklet takımı izledi. 12 sporcu ile kampa gelen Rus takımı 2 hafta konaklama yapacak.<span> </span></p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Mayıs ayında İtalya’dan, Rusya’dan, Ukrayna, Özbekistan ve Azerbaycan’dan yol bisikleti takımları Erciyes’te antrenman kamp yapmak için rezervasyonlara başladı. Bölgenin iklimi, yol kalitesi, bisiklet dostu otel konsepti, Türk Hava Yollarının 1 Nisan – 31 Ekim tarihleri arasında Dünya’nın her yerinden gelecek bisiklet takımlarının bisikletlerini uçakta ücretsiz taşıması; antrenman yapılacak yolların asfalt kalitesi ve araç trafiğinin az olması bölgeyi diğer alternatifleri arasında ön plana çıkaran etkenlerdir. Fiyatların Avrupa’daki rakip dağlara göre daha ucuz, hizmet kalitesinin daha yüksek olması ve Avrupa ile Asya arasında merkezi noktada bulunmamız özellikle Avrupa’ya gitmek için Schengen vizesi almak zorunda olan ülkeler için Erciyes’i vazgeçilmez kılmaktadır. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Beyaz Rusya’dan gelen Minsk Cycling Club takımının sporcusu ve 2018 “UCI Pist Bisikleti Dünya Şampiyonu olan Yauheni KARALIOK”; Erciyes’e ilk defa geldiğini, yüksek irtifa antrenman kampı için her anlamda Erciyes’i çok beğendiğini ifade etti. Özellikle bu aylarda daha önce antrenman yaptığımız Avrupa’daki dağlarda aşırı sert iklim koşullarından antrenman yapmakta zorlanıyorduk. Burada harika bir hava var. Yollar sanki bizim için yapılmış dedi. Minsk Cycling Club antrenörü Aleksandr Kuchinsky’de Erciyes’e geçen yıl yapılan İnfo gezisi ile geldiğini, çok beğendiği için takımını antrenmana getirdiğini, buradan alacakları sonuçlara göre Beyaz Rusya’daki tüm takımların Erciyes’e geleceğini ifade etti. Bölgeye ilk gelen takım olmanın kendilerine şans getireceğine inanan Kuchinsky, bundan sonra tüm yüksek irtifa antrenmanlarını Erciyes’te yapacaklarını belirtti. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Malezya’dan gelen Team Sapura Cycling antrenörü Zahit Sayuti’de Erciyes’i geçen yıl info turunda çok beğendiğini, bu yaz birkaç kez burada kamp yapacaklarını, yakın gelecekte bölgedeki otellerin tamamının bisiklet takımları ile dolacağına inandığını söyledi. </p> <p></p> Oran Tübitak 4004 Projesi Destek Almaya Hak Kazandı <p style="text-align: justify;">ORAN Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birimi Uzmanlarından Dr. Elif Aybike BÜYÜKYILMAZ ile Mustafa EREN’in hazırlamış olduğu “YBO’lar Geleceğe Umutla Bakıyor” projesi, 2017-2018 yılı 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları çağrısı kapsamında TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazandı. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">TR72 Bölgesinde yer alan 3 farklı Yatılı Bölge Ortaokulunda yaklaşık 300 öğrencinin faydalanacak olduğu proje ile d<span>ijitalleşen dünyada çağın gereksinimlerini karşılayabilmek adına yaratıcı düşünme, problem çözme kabiliyeti, üretkenlik gibi önemli becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir. Projede bilimsel ve toplumsal dönüşümü gerçekleştirmek için zaruri bir husus olan eğitimde yeni metodolojilerin uygulanması düşüncesi temel alınmış olup hedef kitle bölgedeki dezavantajlı gruplardır.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span></span>Proje uygulama süresi 12 ay olup Proje kapsamında her okulda Kodlama, Robotik, STEM ve Zeka Oyunları olmak üzere 4 farklı atölye uygulanacaktır. Her atölye kendi içinde 4 farklı etkinlikten oluşmakta olup proje sürecinde 3 okulda toplam 384 saat atölye çalışması gerçekleştirilecek ve her öğrenci 24 saat atölye çalışmasına katılması sağlanacaktır.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Ajansın 2018-2020 yılları için Sonuç Odaklı Program kapsamında Eğitim ve İstihdam Sağlanması Yoluyla Sosyal Yaşamın Geliştirilmesi başlığında yer alan “eğitimde yeni metodolojiler ve uygulamalar” ekseni çerçevesinde </span>“YBO’lar Geleceğe Umutla Bakıyor” projesi <span>başarılı bir adım teşkil edecektir. </span></p> Hestourex 2018 Fuarının Değerlendirilmesi Bir Basın Toplantısı İle Yapıldı <p style="text-align: justify;"><span>ANADOLU Sağlık Turizm Derneği (ASTUDER), ORAN Kalkınma Ajansı desteği ile 5-8 Nisan'da Antalya'da katıldığı HESTOUREX 2018 Fuarını değerlendirdi. Dernek adına açıklama yapan Ergün Sezer, Kayseri'nin Sağlık Üssü bilinirliğini artıracaklarını söyledi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Turizmi çeşitlendirmek ve 12 aya yaymak, katma değeri yüksek turizm hareketleri oluşturmak, iş ve işlem hacmini artırmak için 5-8 Nisan'da yapılan Uluslararası HESTOREX 2018 Dünya Sağlık,Spor, Alternatif Turizm Kongresi ve fuarı sonrası Özel Dünyam Hastanesi ev sahipliğinde değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan ASTUDER Başkanvekili Ergün Sezer, " Kayseri'de Sağlık Turizminin hak ettiği yerlere gelmesinde ve hak ettiği pazar payını alması için üzerimize düşeni yerine getiriyoruz. ORAN desteği ile katıldığımıZ ve bu yıl 2'ncisi düzenlenen HESTOREX fuarına Kayseri'den sağlık alanında çok seçkin firmalar katıldı. Her kurum ve her organizasyon bu konuyu öncelikle gündemine almalı ve elini taşın altına koymalıdır. Şehrimizi sağlık turizminin başkenti haline getirmek hepimizin üzerimize düşeni yerine getireceğiz" dedi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>ORAN Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin Kilci ise yaptığı konuşmada Kayseri’de sağlık turizminin geliştirilmesi için ORAN olarak katkı vermeye devam edeceklerini söyledi. Kilci konuşmasında Ekonomi Bakanlığının Hizmet Sektörüne yönelik Rekabetçiliği Geliştirme desteklerinden yararlanılması gerektiğini bu konuda ORAN olarak ASTUDER’e destek vereceklerini belirtti.</span></p> "Kayseri Savunma Sanayi Çalıştayı" Sektörün Öncülerini Buluşturdu <p style="text-align: justify;"><span><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Erciyes Teknopark ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliği ile düzenlenen Savunma Sanayi Çalıştayı Kayseri'de yapıldı.</font></span></p><p style="text-align: justify;"><span><font color="#000000" face="Calibri" size="3"><br></font></span></p><p style="text-align: justify;"><span><font color="#000000" face="Calibri" size="3">ORAN Kayseri Yatırım Destek Ofisi tarafından hazırlanan "İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi 2018 Eylem Planı" ve TR72 Bölge Planı hedef ve öncelikleri doğrultusunda, Erciyes Teknopark ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilen çalıştaya; Kayseri, Sivas ve Yozgat Bölge illerinin Valileri, Üniversite Rektörleri, ilgili akademisyenler, sanayiciler ve girişimcilerin yanı sıra, Türkiye'nin bir çok ilinden Kalkınma Ajansları, akademisyenler ve firmalar katılım gösterdi.</font></span></p><p style="text-align: justify;"><span><font color="#000000" face="Calibri" size="3"><br></font></span></p><p style="text-align: justify;"><span><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Açılış konuşmaları ile başlayan Kayseri Savunma Çalıştayı'nda,Kayseri Valisi Sayın Süleyman Kamçı,Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes Üniversitesi Rektörü Muhammed Güven ve ORAN Genel Sekreter V.</font><span><font color="#000000" face="Calibri" size="3"></font></span><font color="#000000" face="Calibri" size="3">A. Emin Kilci konuştu.</font></span></p><p style="text-align: justify;"><span><font color="#000000" face="Calibri" size="3"><br></font></span></p><p style="text-align: justify;"><span><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Kilci konuşmasında ; "Kayseri'nin geçmişten gelen köklü sanayi birikimi ve yetişmiş beşeri sermayesi, Savunma Sanayii'nden daha fazla pay almasını hak edecek düzeydedir. Savunma Sanayi Müsteşarlığımız tarafından yürütülen, kısa adı EYDEP olan ve bugün burada katılımcıların detaylı bilgi alabileceği Endüstriyel Yeterlilik Değerlendirme ve Destekleme Programını bu anlamda çok önemsiyoruz. Savunma Sanayii'nde iş yapacak olan firmalarımızın bu programa mutlaka başvurmalarını ve bu sektöre girebilmek için ne aşamada olduklarını keşfetsinler istiyoruz. Ayrıca, Askeri Fabrikalarımızın sivilleşmesi sonrasında, bilindiğiniz üzere satın alma mevzuatlarında çok olumlu değişiklikler yapılmıştır. Daha önce Hava İkmal ve Ana Tamir ve Bakım Fabrikalarımız ile yaptığımız çalıştayda da gördük ki, Bölgemizde kapasitesi olan firmalar var. Askeri fabrikalarımızın ihalelerine girerek, yüksek katma değerli bu sektöre firmalarımızın imzalarını atabileceğine inanıyorum. Bu organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen Erciyes Teknopark ve Ajans Kayseri Yatırım Destek Ofisi çalışanlarına çok teşekkür ediyor ve çalıştayımızın tüm katılımcılarımız için olumlu geçmesini diliyorum." dedi.</font></span></p><p style="text-align: justify;"><span><font color="#000000" face="Calibri" size="3"><br></font></span></p><p style="text-align: justify;"><span><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Endüstriyel Yeterlilik Değerlendirme ve Destekleme Programı sunumu ve Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetim Daire Başkanlığı'nın yeni ihale mevzuatları hakkında yaptıkları anlatımla devam eden çalıştayın öğleden sonraki oturumunda; 'Askeri Sistemlerde Yazılım-Bilişim ve Simülasyon Sistemleri Vizyon Paneli', 'Askeri İleri Malzemeler Vizyon Paneli' ve 'İnsansız Askeri Araç Sistemleri Vizyon Paneli' olmak üzere üç faklı panel düzenlendi. Panellerde, Aselsan, Aspilsan, BMC, TUBİTAK, Roketsan, TEI, TAI, Baykar Makina, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Havelsan ve Solid Electron gibi bir çok kurum ve kuruluştan üst düzey katılımcılar konuştu.</font></span></p> Şehirlerin Beklediği Ödüllendirme Başlıyor, Şehir Ödülleri Türkiye 2018 Aday Çağrısı Yapıldı! <p style="text-align: justify;"><span>Şehir Ödülleri Türkiye ile ülkemizde yerel kalkınmaya güç vermeye devam eden Yaşayan Şehirler Platformu, Şehirlerin ilgiyle beklediği Şehir Ödülleri Türkiye 2018 adaylık başvurularını Dokuz Eylül Üniversitesi ile birlikte başlattı. 11 Mayıs 2018’e kadar başvurular sürecek.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span> </span></span><span>Yaşayan Şehirler Platformu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik işbirliğinde, farklı bakanlıklarımız, üniversitelerimiz, belediye birliklerimiz, sivil toplum örgütlerimizin destekleri Kanal Ege Televizyonu’nun Canlı Yayını ile 21 Haziran 2018’de, Sabancı Kültür Sarayında gerçekleşecek “<i>Şehir Ödülleri Türkiye 2018</i>” etkinliğinde yaşamlarımızın temelini oluşturan, geleceğimizi tasarlayıp, inşa eden şehir ve yaşayanlarıyla ilintili başarılı çalışmalara imza atmışbireylere, kurumlara, Yerel Yönetimlere, Sivil Toplum Örgütlerine, akademisyenlere, araştırmacılara ödüllendirme yapılacaktır.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Şehir Ödülleri Türkiye 2017, Yaşayan Şehirler Platformu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik İşbirliği, T.C. Kalkınma Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, farklı bakanlıklardan bürokratlarımız, üniversitelerimiz, Belediye Birlikleri, Kalkınma Ajansları, akademisyenler ve profesyonellerin destekleri ile gerçekleşmiş, yüksek katılım ve büyük medya ilgisi görmüştü.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span> </span>2017 yılında ilk olarak takdim edilen, söz konusu Şehir Ödüllerinin birincil amacı; şehir paydaşların süreç farkındalığının arttırılması, kentin geleceğini şekillendirecek doğru proje ve uygulamaların desteklenmesi, iyi uygulamaların örnek gösterilmesi, diğer kentlerdeki paydaşlara aktarılması, yeni proje ve uygulamalar için cesaretlendirilmesi, fikir alışverişi yapabilecekleri ortak zemin oluşturmasıdır. Ödüller ile paydaşlar arası iletişimin kuvvetlendirilmesi, öngörülen etkinlikle ise konu üzerine çalışan akademisyenlerle kent yönetici ve kanaat önderlerinin, ticari örgütlerin, sektör örgütlerinin, sivil toplum örgütlerinin, tüm araştırmacıların ve kentin geleceğine yön verebilecek çevrelerin birbirlerinden etkilenmesi hedeflenmiştir.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Yurdumuz tarih boyu, belki yüzlerce, belki binlerce medeniyete ev sahipliği yapmış zengin kültür ve medeniyet izlerinin barındığı bir coğrafyada bulunmaktadır. Bu coğrafyada, antik çağlardan beri önemli bilim insanları, düşünürler, sanatçılar yetişmiş ve Dünya’nın en önemli ticaret yolları var olmuştur. Bu değerlerin odak noktasındaki ödül töreninin yapılacağı İzmir şehri, asırlardır özel bir yer etmiştir. İzmir ve Anadolu’daki diğer şehirler, tüm bu süreçte bilimin ve ekonomik değerlerin bir ışık gibi dağıldığı çok önemli merkezler olmuştur. Bu nedenle, yapılacak olan ödül töreninin ana temasını “Şehirler İçin Bilim ve Umut Işığı” oluşturmaktadır.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Hikâye ile bütünleşik olarak, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın özel izni ile envanterlerde yer alan ve daha önce hiç sergilenmemiş nadide bir kandil Heykeltıraş Şerif AKŞİT’e ürettirilmekte, kandil sertifikası ile birlikte ödül olarak takdim edilmektedir.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span> </span>Şehir Ödülleri Türkiye, Özel Ödüller, Umut Işığı Temalı Paydaş Ödülleri ve Bilim Işığı Temalı Akademik Ödüller olmak üzere üç alt tema üzerinden hak edenlere sunulmaktadır.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Yaşayan Şehirler Platformu Başkanı H. Alper AKIN, “Biz değerlerimizi koruyamadığımız sürece onların üzerine gerçek bir gelecek kurgulayamayız. İlk önce değerlerimizi korumasını öğrenmeliyiz. Daha sonra koruduğumuz değerleri yöre halkına kazandırıp sürdürülebilir bir yaşam oluşturmalıyız. Şehir Ödülleri Türkiye’yi hayata geçirmekteki amacımız bu yoldaki doğru uygulama ve uygulayıcıları yarıştırmak değil örnek göstermek ve teşekkür etmektir.”</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>“Yaşayan Şehirler Projesi, şehirlerin kentsel kalkınma hedeflerini kazandırmaya yönelik bir adımlar bütünüdür. Bizler bu bütünün her bir parçası ile tüm paydaşlarımızın desteği, yerel yönetimlerimizin işbirliği ile şehirlerimizin geleceğini aydınlatmaya devam edeceğiz... Şimdi sıra 2018 yılında… Şehirlerin geleceğine ışık tutmuş, projeleri tamamlamış, tüm bireyler, şehir paydaşları, akademisyenler, öğrenciler,<span> </span>sizleri 2018 yılında da tüm Türkiye’ye örnek göstermek için aday olmaya davet ediyoruz. Haydi, gelin, şehirlerimizin geleceğini hep birlikte aydınlatalım!” Diyerek Şehir Ödüllerine tüm paydaşları davet etti.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Birbirinden değerli toplumca kabul görmüş alanlarında uzman Jüri üyelerinin değerlendirmesine sunulacak adaylık için son başvuru tarihi 11.05.2018 olan “Şehir Ödülleri Türkiye 2018” etkinliği hakkında detay bilgiye </span><span><a href="https://www.sehirodulleri.com/akademik/" target="_blank">https://www.sehirodulleri.com</a></span><span> adresinden ulaşılabilecektir. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p><span></span></p> <p><span></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><b><u><span>Görsel Bilgi<span> </span>:</span></u></b></p> <p style="text-align: justify;"><span>Şehir Ödülleri 2018 Bilgilendirme Videosu: </span><span><a href="https://youtu.be/OHVtEYXSlcQ" target="_blank">https://youtu.be/OHVtEYXSlcQ</a></span><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Umut Işığı Temalı Paydaş Ödülleri Tanıtım Videosu: </span><span><a href="https://youtu.be/tceDCYnSp2s" target="_blank">https://youtu.be/tceDCYnSp2s</a></span><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Paydaş Ödül Kategorileri: </span><span><a href="https://www.sehirodulleri.com/paydas/" target="_blank">https://www.sehirodulleri.com/paydas/</a></span><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>2017 Yılı Ödül Hak Edenleri: </span><span><a href="https://www.sehirodulleri.com/2017-sehir-odulleri/" target="_blank">https://www.sehirodulleri.com/2017-sehir-odulleri/</a></span><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>2017 Yılı Etkinlik Fotoğrafları: </span><span><a href="https://www.facebook.com/pg/sehirodulleri/photos/?tab=album&amp;album_id=1725397224423071" target="_blank">https://www.facebook.com/pg/sehirodulleri/photos/?tab=album&amp;album_id=1725397224423071</a></span><u><span></span></u></p> <p align="center"><b><span></span></b></p> <p><b><span></span></b></p> <p align="center"><b><span></span></b></p> <p align="center"><b><span></span></b></p> <p align="center"><b><span></span></b></p> <p align="center" style="text-align: justify;"><b><span><br></span></b></p><p align="center" style="text-align: center;"><b><font size="4">Etkinlik ve Haber Geçmişi</font></b></p><p align="center" style="text-align: center;"><b><span><font size="5"><br></font></span></b></p> <p align="center"><b><span></span></b></p> <p align="center" style="text-align: justify;"><b>Şehirler Ödülleri Türkiye 2017 Ödülleri, Hak Edenlere Takdim Edilmişti!</b></p> <p align="center"><b><span></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Yaşayan Şehirler Platformu’nun etkinliği olan Şehir Ödülleri Türkiye Şehirlerin Paydaş liderlerini, iş dünyasını ve sanatçıları İzmir’de buluşturmuştu.</span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Yaşayan Şehirler Platformu Başkanı H. Alper AKIN, “Yaşayan Şehirler Platformu ve Dokuz Eylül Üniversitesinin işbirliği, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve T.C. Kalkınma Bakanlığı destekleri ile hayata geçen, Şehir Ödülleri Türkiye’nin, birincil amacının şehir ortağı paydaşlarının hayata geçirdiği, kentin geleceğini şekillendirecek doğru proje ve uygulamaların desteklenmesi, iyi uygulamaların örnek gösterilmesi, diğer kentlerdeki paydaşlar ile paylaşılması, yeni proje ve uygulamalar için cesaretlendirilmesi, fikir alışverişi yapabilecekleri ortak zemin oluşturmasıdır.” diyerek açtığı ödül töreninde, ödüller ile paydaşlar arası iletişimin kuvvetlendirilmesi, öngörülen etkinlikle konu üzerine çalışan akademisyenler ile kent yönetici ve kanaat önderlerini, ticari örgütleri, sektör örgütlerini, sivil toplum örgütlerini, tüm araştırmacılar ve kentin geleceğine yön verebilecek çevrelerin birbirlerinden etkilenmesinin hedeflendiğini aktarmıştır. Ayrıca, değerli jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu, ülkemizde belki de çok mütevazı bütçeler ile şehirlerin geleceğini aydınlatan gizli kalmış, sesi duyulmamış paydaşların çalışmalarını diğer şehirlerimize örnek göstererek var edenlere şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi iletmek üzere 2015 yılında planlanarak kamuoyu ile paylaştıkları etkinliklerinin ülkemizde yaşanan elim olaylar nedeniyle 2017 yılında hayata geçirilebildiğini ifade etmişti. </span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Sayın Akın "Yaşayan Şehirler Platformu olarak, şehirlerimizin sahip olduğu doğal, kültürel değerlerin ilk önce korunup, doğru örgütlenme ile güçlenerek, katma değerler yaratmak, yöre halkına ekonomik sürdürülebilir girdiler kazandırmak ve doğru etkili yerelden kalkınma adamlarını hayata geçirmek temel hedefimizdir. Şehir Ödülleri Türkiye 2017 etkinliğinde bize destek veren Dokuz Eylül Üniversitesi yetkililerine, bakanlıklarımıza, sponsorlarımıza, jüri üyelerimize ve katılımcılara teşekkür ediyoruz” diye sözlerini sonlandırmıştı.</span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Şehir Ödülleri Türkiye Akademik İş Ortağı Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Banu Aslanertek şehirlerin tanıtılarak kültürel varlıklarının ön plana çıkarılmasının, sürdürülebilir kalkınmanın temelini oluşturduğunu söylemişti. Yaşayan Şehirler Platformu ile önemli bir çalışmaya imza attıklarını belirten Aslanertek, “Şehirlerin sahip olduğu değerlerinin tanıtılması ve kentler arası diyaloğun arttırılması, bu projeye katılmamızın en önemli nedenidir. Kentsel kalkınma hedefiyle hareket eden şehirlerin kültürel ve doğal güzelliklerinin etkili şekilde pazarlanması, marka haline getirilerek tanıtılması, Türkiye’nin vizyon hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacaktır. Dokuz Eylül olarak, Şehir Ödülleri Türkiye 2017’ye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra da ülke değerlerine sahip çıkan “Yaşayan Şehirler” gibi değerli projelere destek vermeye devam edeceğiz” demişti.</span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Törene Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat ÇİFÇİ, Edirne Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir KARA, Bursa Vali Yardımcısı Yunus Fatih KADİROĞLU, Artvin Vali Yardımcısı Arif Oltulu, İzmir Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Aziz Kocaoğlu’nu temsilen, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi A. Muzaffer Tunçağ başta olmak üzere Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinden Belediye Başkanları, Kalkınma Ajansı Genel Sekreterleri, Bakanlık Yetkilileri, akademisyenler ve profesyoneller katılım göstermişti.</span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Türkiye’nin 81 ilindeki tüm kamu ve özel kuruluşların projelerini sunduğu, Şehir Ödülleri Türkiye’de ödüller sahiplerini bulmıştu.<span> </span>Özel Ödüller kapsamında 3 farklı kategoride, Umut Işığı Temalı Paydaş Ödüllerinde 20 farklı kategoride, Bilim Işığı Temalı Akademik Ödüllerde ise 4 farklı kategoride ödül sunan Şehir Ödülleri Türkiye, yerel yönetimlerden, özel kuruluşlara, kalkınma ajanslarından üniversitelere kadar birçok farklı alanda şehrine katkı sağlayan, yerelden kalkınma yaratan şehir paydaşlarını değerlendirdi. Yoğun başvuru süreci sonunda Türkiye’nin farklı bölgelerinden kurum ve kuruluşlar seçkin jüri üyelerinin değerlendirmesi ile ödül almaya hak kazanmıştı.</span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>T.C. Turizm Bakanlığı özel izni ve işbirliği ile Efes Müzesi envanterlerinde yer alan, daha önce hiç sergilenmemiş Heykel Sanatçısı Şerif AKŞİT tarafından yeniden yaratılan tarihi bir kandil, İzmir şehrinin tarihi değerlerine, coğrafyasında geçmişte yaşamış medeniyetler ve kültürlerine dikkat çekmek, ören yerlerimiz, müzelerimiz ve eserlerimizin farkındalığını arttırmak, bilinirliği ve tanınırlığını yükseltmek amacıyla Yaşayan Şehirler Platformu Başkanı H. Alper AKIN tarafından ödüllerin taktim sırasında ödül olarak sunulmuştu.</span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Etkinlik kapsamında özel ödüller, ülkemize, şehirlerimize kattığı değer, tüm yurttaşlarımız tarafından kabul gören, varlığı ile geleceğimizi aydınlatan,<span> </span>ülkemizde insanlarımıza, şehirlerimize dokunmuş, erdemli, toplumsal faydaya önem vermiş, şehirlerinde geniş kitleleri pozitif yönde etkilemiş, yönlendirmiş, örnek gösterilmiş özel bireylere takdim edilmişti.</span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span><br></span></b></p><p style="text-align: justify;"><b><span>Şehre Adanmış Yaşam Özel Ödülü BÜYÜKERŞEN’e takdim edildi!</span></b></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Şehir Ödülleri Türkiye Özel Ödüller kategorisindeki ilk ödül “Şehre Adanmış Yaşam” Ödülü Eskişehir’de yaratmış olduğu etki, değişim ve örnek yaşamıyla, gerek akademisyen gerekse kent liderliği kimliğiyle yeniden bir şehir ve bilinçli şehirli yaratan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e takdim edilmiş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen aldığı bu hediyenin hayatında aldığı ikinci en anlamlı ve değerli hediye olduğunu belirtip birinci büyük hediyenin hikâyesini anlatırken tüm katılımcılar “Şehre Adanmış Yaşam” ödülünü alan Büyükerşen’i hayranlık ve ilgi ile dinlemişti.</span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span><br></span></b></p><p style="text-align: justify;"><b><span>Temsil Ödülü Barış MANÇO’ya Layık Görüldü!</span></b></p> <p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Türk kültürünü ve sıcaklığını tüm Dünya’ya aktaran, Japonya’dan, Ekvator’a dünyanın birçok ülkesinde gururla ülkemizi temsil eden, bizleri farklı ülkeler, insanlar ve kültürler ile buluşturan Sayın Barış MANÇO’yu temsilen, oğulları, Doğukan ve Batıkan MANÇO’ya “Şehri Temsil” ödülü, özel ödüller kapsamında son ödül olarak “Şehrine İnananlar” ödülünü Manisa iline olan inancı, şehre kazandırdığı katma değer ve ekonomik girdi, Manisa algısında Vestel’in önemli yeri ve Manisa yanında İzmir başta olmak üzere çevre illerde yarattığı istihdam olanakları nedeni ile mevsimlik iş gücünün yoğun olduğu bu ilimizde sunmuş olduğu 12 ay sürdürülebilir iş olanağı ve dolayısıyla sağlık hizmetlerinden yararlanma fırsatı ile Sayın Ahmet Nazif ZORLU’ya, seçkin jüri ve katılımcılardan oluşan izleyiciler ve kamuoyu önünde takdim edilmişti.</span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Toplam 20 kategoride 30 ödülün dağıtıldığı gecede Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Osmaniye Belediye Başkan Kadir Kara, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, T.C. Maliye Bakanı Sayın Naci AĞBAL’ın şehri ziyareti nedeni ile katılım gösteremeyen Artvin Valisi ve Belediye Başkanı’nı temsilen Artvin Vali Yardımcısı Arif Oltulu, Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Yazan ve Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak ile jüri tarafından ödüle layık görülen belediye başkanlarına ve temsilcilerine; kentlerinin geleceğini şekillendirecek projeleri hayata geçirdikleri için ödülleri verilmişti.</span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Diğer kategoriler içerisinden ünlü yönetmen Sayın Yüksek Aksu ve Tv2’de “Çok Gezenti” programı ile tanıdığımız Sayın Burak Akkul, TRT’de yayınlanan Taksim’den Tünel’e programının sunucu ve yapımcısı Ekrem Tamer ödüllendirilmişti.</span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Etkinliğe ayrıca ülkemizin birçok ilinden valiler, belediye başkanları, rektörler, Türkiye’deki Kalkınma Ajansı’nın Genel Sekreterlerleri,<span> </span>kaymakamlar ve akademisyenler katılım gösterecekmişti. Yaşayan Şehirler Platformu ve Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğinde gerçekleşen etkinlik İzmir ve tüm Türkiye’de büyük ilgi ve talep görmüştü.</span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span><br></span></b></p><p style="text-align: justify;"><b><span>Ödül Değerlendirme Jürisi Çok Seçkin Üyelerden Oluşuyor!</span></b></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Jüri Başkanı Gazeteci, Yapımcı Sayın Cem Seymen,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Türkiye Turist Rehberleri Birliği Başkanı Sayın Zeki Apalı, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Ayşe Kardaş, Yaşayan Şehirler Platformu Başkanı Sayın Alper Akın, Giresun Milletvekili, Eski BMC CEO'su Sayın Cemal Öztürk, Antalya Milletvekili Eski Türkiye Odalar ve Borsalar Başkan Yardımcısı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Çetin Osman Budak, Çukurava Bel. Br. Gn. Skr. Sayın Demet AVŞAR, UNESCO Türkiye Milli Komitesi Başkan Yardımcısı Bilkent Üniversitsi Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Akif Kireçci, Engelsiz İzmir Kongre Başkanı Doç.Dr. Levent Köstem, UNESCO UNITWIN Fransa ve İspanya Temsilcisi Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel ÖZİLGEN, THTC Konseyi Başkanı Emin Çakmak, Kamu Teknolojileri Plat. Başkanı Sayın Erdem Akçıl, Emaar Türkiye Direktörü Sayın Gökhan Yıldız, TURYİD Başkanı Sayın Kaya DEMİRER, Eski Anıtlar ve Müzeler Gnl. Md. Kenan Yurttagül, T.C. Kalkınma Bakanlığı Strateji ve Politika Geliştirme Daire Sayın Barış Tartıcı, Yenigün Tv. ve Gazetesi Sahibi Sayın Ömer Dinçer, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aylin Göztaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülgün Erdoğan Tosun, Yaşar ve Nişantaşı Üniversiteleri Eski Rektörü Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Barkan, , Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanju TOSUN, UNICEF milli Komitesi Başkanı Prof. Dr. Tezer KUTLUK, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Ali Aydın, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Kutluğ SAVAŞIR, TAŞFED Federasyon Başkanı Y. Yalçın MANAV</span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span><br></span></b></p><p style="text-align: justify;"><b><span>Ödül Hak Edenler!</span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span><br></span></b></p><p style="text-align: justify;"><b><span>Özel Ödül Hak Edenleri:</span></b></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>1.<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Şehre Adanmış Yaşam Özel Ödülü Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>2.<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Şehri Temsil<span> </span>Özel Ödülü Barış MANÇO Temsilen Doğukan ve Batıkan MANÇO’ya takdim edilmişdir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>3.<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Şehrine İnananlar Ahmet Nazif ZORLU</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span><br></span></b></p><p style="text-align: justify;"><b><span>Bilim Işığı Temalı Akademik Ödül Hak Edenleri:</span></b></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>1.<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>En İyi Tez Yrd. Doç. Dr. Saim Can BERİTAN (19 Mayıs Üniversitesi)</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>2.<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>En İyi Makale<span> </span> Doç. Dr. Hüseyin GÜNERHAN ve Yrd. Doç. Dr. Sibel AĞI GÜNERHAN (Ege Üniversitesi)</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>3.<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>En İyi Proje Yrd. Doç. Dr. Şebnem ERTAŞ ve Ekibi (Karadeniz Teknik Üniversitesi)</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>4.<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Umut Veren Gençler<span> </span>Pervin ÜNLÜ GÜRÇAY ve öğrencileri</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span><br></span></b></p><p style="text-align: justify;"><b><span>Umut Işığı Temalı Paydaş Ödülleri Hak Edenleri:</span></b></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>1.<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Yaşatan Şehir<span> </span>“Tirebolu” adına ödülü alan Belediye Başkanı Abdullah KARAPIÇAK</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>2.<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Kültür Şehri “Şanlıurfa” adına ödülü alan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat ÇİFTÇİ</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>3.<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Doğa Dostu Şehir “Karşıyaka” adına ödülü alan<span> </span>adına Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu AKPINAR</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>4.<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Gastronomi Şehri “Gaziantep” adına ödülü alan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma ŞAHİN</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>5.<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Engelsiz Şehir<span> </span> “Artvin” adına ödülü alan Artvin Vali Yardımcısı Arif Oltulu</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>6.<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Engelsiz Şehir<span> </span> “Artvin” adına ödülü alan Belediye Başkan Yard. Erkan YAZAN</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>7.<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Eğiten Şehir “Osmaniye” adına ödülü alan Belediye Başkanı Kadir KARA</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>8.<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Eğiten Şehir “Süleymanpaşa” adına ödülü alan Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>9.<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Geleceğin Şehri “Lüleburgaz<span> </span>“adına ödülü alan Belediye Başkanı Emin HALEBAK</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>10.<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Yılın İlçesi “Gerze” adına ödülü alan Belediye Başkanı Osman BELOVACIKLI</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>11.<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Yılın Köyü “Kurşunlu” adına ödülü alan BEBKA Kalkınma Ajansı Birim Başkanı Jülide ALAN</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>12.<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Yılın valiliği<span> </span>“Bursa Valiliği” adına ödülü alan Bursa Vali Yardımcısı Yunus Fatih KADİROĞLU</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>13.<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Yılın Büyükşehir Belediyesi<span> </span>“Gaziantep Büyükşehir Belediyesi” adına ödülü alan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma ŞAHİN</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>14.<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Yılın İlçe Belediyesi <span> </span>“Lüleburgaz” adına ödülü alan Belediye Başkanı Emin HALEBAK</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>15.<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Yılın Kalkınma Ajansı “İzmir Kalkınma Ajansı” adına ödülü alan Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sena GÜRSOY</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>16.<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Yılın Belediyeler Birliği “İç Anadolu Belediyeler Birliği” adına ödülü alan Birlik Genel Sekreteri Salim ÇORUK</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>17.<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Yılın Turizm Projesi “Trakya Turizm İşletmecileri Derneği” adına ödülü alan Yönetim Kurulu Başkanı Orhan ÇEBİ</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>18.<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Yılın Koruma Projesi “Edirne Asker Hastanesi Şehitliği” adına ödülü alan Edirne Belediye Başkanı Recep GÜRKAN</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>19.<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Yılın Kent Müzesi “Kurtuluş Yolunda İnebolu Kent Müzesi” adına ödülü alan Belediye Başkanı Engin UZUNER</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>20.<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Coğrafi İşaretleme “Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı” adına ödülü alan Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur YILDIZ</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>21.<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Yılın Sağlık Kuruluşu “MEDİPOL Mega Hastanesi” adına ödülü alan Prof. Dr. Ahmet Zeki ŞENGİL</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>22.<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Yılın Sinema Filmi “Efeköy Entel Köye Karşı” adına ödülü alan Yönetmen ve Senarist Yüksel AKSU</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>23.<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Yılın Seyahat Programı “Çok Gezenti” adına ödülü alan Hazırlayan ve Sunan Burak AKKUL</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>24.<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Yılın Belgesel Programı “DOĞAKA Büyükaşıklar” adına ödülü alan Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur YILDIZ</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>25.<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Yılın Programı “Taksim'den Tünele” adına ödülü alan Yöneten ve Sunan Ekrem TAMER</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>26.<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Destinasyon Tanıtım Web Sitesi “İzmir Kalkınma Ajansı” Birim Başkanı Nazlı KAYI</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>27.<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Destinasyon Tanıtım Filmi “Trakya Kalkınma Ajansı” Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut ŞAHİN</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>28.<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>En İyi Fuar Tanıtımı<span> </span>“Karşıyaka Belediyesi” adına ödülü alan Belediye Başkan Yardımcısı Ayşem ÖZZAMBAK</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>29.<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>En Yaratıcı Etkinlik (Festival, Fuar Vb.) “Kafkas Arı ve Bal Festivali” adına ödülü alan Artvin Vali Yardımcısı Arif Oltulu</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span><span>30.<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Yılın Konferansı (Forum, Zirve, Sempozyum) “World Tourism Forum”</span></p> <p><span></span></p> Oran Kalkınma Ajansı Hestourex 2018’de Yerini Aldı <p style="text-align: justify;">HESTOUREX 2018 Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongresi ve Fuarı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde, 5-8 Nisan 2018 tarihlerinde Antalya Fuar Merkezinde gerçekleştirildi.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Amacı, ülkemizde turizmi 12 aya yaymak ve nitelikli turizm hareketi sağlamak olan HESTOUREX 2018’e bu yıl yurtdışından 5 bin kişiye yakın yabancı alım heyeti katıldı. HESTOUREX Fuarının ana teması, sağlık turizmi ve bunun yanında spor ve alternatif turizm potansiyelinin tanıtılması oldu. Ülkemizin özellikle son yıllarda sağlık sektöründe çok ciddi mesafeler kat etmiş olmasıyla birlikte sağlık hizmetlerinin üstün kalitesi ve uygun fiyatla veriliyor olması; başta Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Ukrayna ve Orta Doğu ülkeleri olmak üzere yurtdışından birçok tedavi merkezi ve sağlık turizm acentesinin alım heyetleri ile fuara katılımına olanak sağlamıştır.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Bölgemizdeki sağlık turizmi ve alternatif turizm potansiyelinin bilincinde olan ORAN, bu potansiyelin işe dönüşmesi ve bölgemizdeki sağlık kurumları için yeni ufuklar açılması amacıyla, geçtiğimiz ay HESTOUREX 2018 fuarına ORAN olarak katılıma kararı almıştı. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Kayseri Yatırım Destek Ofisi ve Anadolu Sağlık Turizm Derneği (ASTUDER) koordinasyonunda yürütülen hazırlık çalışmalarının ardından 2018 HESTOUREX’e katılım sağlandı.HESTOUREX 2018 fuarında ORAN standında, Kayseri Yatırım Destek Ofisi uzmanları, ASTUDER üyesi 6 sağlık kuruluşu, Erciyes Kayak Merkezi ve Yüksek İrtifa Spor Kampı ile Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi yer almıştır. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Kayseri ve Sivas’da faaliyet gösteren hastane ve spor işletmelerinin yaptığı 200’e yakın B2B görüşmesinde, dünyanın pek çok ülkesinde gelen sağlık turizm acenteleri, sağlık bakanlıkları, sağlık kurumları ve özel hastalar ile görüşmeler sağlanmıştır. B2B görüşmelerden son derece memnun ayrılan kurumlar bu görüşmeler ile kendilerine yeni pazar fırsatları doğduğunu belirterek orta ve uzun vadede bu görüşmelerden sonuç almayı beklemektedirler.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Fuarın 3. gününde Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlit Çavuşoğlu, ORAN standını ziyaret ederek özellikle Erciyes Dağında ORAN ve Erciyes A.Ş. işbirliği ile başlatılmış olan Profesyonel Bisiklet Takımları için Yüksek İrtifa Antrenman Kampı hakkında bilgi almıştır. Daha önce ORAN Kalkınma Ajansı Kayseri Yatırım Destek Ofisi ve Erciyes A.Ş. işbirliği ile yabancı bisiklet takım ve federasyonlarına Erciyes’te Fam Trip organizasyonları düzenlendiği; düzenlenen bu organizasyonlar neticesinde, Erciyes’te kayak sezonunun sona ermesiyle birlikte Yarış Bisikleti Takımlarının Yüksek İrtifa Antrenmanı yapmak üzere Erciyes’e gelmeye başladığı ve bu yıl için 15’e yakın takımın rezervasyon yaptırdığı bilgisi Sayın Bakanımıza verilmiştir.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">ORAN Kalkınma Ajansının desteği ile HESTOUREX 2018’e katılmış olan kurumlar ile verimli bir fuar geçirilmiştir. Fuardan son derece memnun ayrılan ASTUDER üyesi kurumlarımız, önümüzdeki yıl 4-7 Nisan 2019 tarihinde yapılması planlanan HESTOUREX 2019 fuarına daha iyi hazırlanarak ORAN ile birlikte daha güçlü bir katılım sağlamak istediklerini belirtmişlerdir.</p> <p></p> <p></p> EYDEP Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programının Lansman Toplantısına Katılım Sağlandı. <p style="text-align: justify;"><span>Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı’nın (EYDEP) kamuoyuna tanıtılması amacıyla, 22 Mart 2018 tarihinde Ankara JW Marriot Otelde düzenlenen lansman toplantısına ORAN Kalkınma Ajansını temsilen Kayseri YDO Koordinatörü ve uzmanları katılım sağladılar.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>EYDEP Lansman programı; Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Başbakan Binali Yıldırım’ın yaptıkları açılış konuşmaları başlamıştır. Savunma Sanayii Müsteşarlığı Sanayileşme Daire Başkanı Bilal Aktaş, EYDEP’i tanıtan bir sunum gerçekleştirmiştir.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>SSM tarafından başlatılan EYDEP,Savunma Sanayine üretimin yaygınlaşmasını ve ana yükleniciler etrafında bir ekosistem oluşmasını amaçlamaktadır. Bunnun için, küçük ve orta ölçekli firmaların; kurumsallaşma, kalite, test ve sertifikasyon gibi konulardaki eksikliklerini gidermeyi amaçlamaktadır. Program ile tedarik katmanlarındaki eksikliklerin giderilerek sanayi piramidinin homojen hâle getirilmesi hedeflenmektedir. Programın bunları başarmak için izleyeceği yol ise alt yüklenici firmaların yetkinlik envanterinin oluşturulması, derecelendirilmesi ve paydaşlara raporlanmasıdır. Program aynı zamanda alt yüklenicileri sertifikasyon, AR-GE, patent yönetimi, kurumsallaşma, belgelendirme, mentorluk ve danışmanlık konularında da destekleyecektir.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Savunma Sanayinde sistem ve platform üretimi yapan ana yükleniciler, birlikte çalışacakları alt yüklenicileri değerlendirme, denetleme ve destekleme konusunda birtakım yöntemler izlemektedir. Mevcut yöntem farklı ana yüklenicilerin, alt yüklenicileri ayrı ayrı ziyaret ederek değerlendirmesi üzerine kuruludur. Aynı alt yüklenicinin, farklı ana yüklenicilere üretim yapabilmek için aynı kriterlerle ilgili tekrar değerlendirilmesi durumu oluşmaktadır. EYDEP isle, konusunda uzman denetmenlerin alt yüklenicileri daha önceden belirlenmiş standart kriterlere göre değerlendirmesi ve bu sonuçların kayıt altına alınarak tüm ana yüklenicilerle paylaşılması felsefesini gütmektedir. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>EYDEP için oluşturulan mevcut değerlendirici havuzu ise 110 kişiden oluşmaktadır.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>EYDEP Lansman Programı, Savunma Sanayii Müsteşarlığıyla KOSGEB ve Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ arasında birer iş birliği protokolü imzalanması ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı, ASELSAN, HAVELSAN, FNSS, MKEK, ROKETSAN ve TUSAŞ firmaları arasında ise genel bir protokol imzalanması ile sona ermiştir.</span><span></span></p> <p><span></span></p> ORAN, Kayseri’de Tasarım Merkezlerinin Sayısını Arttırmak İçin Çalışıyor <p style="text-align: justify;">Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının özel sektöre yönelik olarak yürüttüğü etkin Ar-Ge teşviklerinden olan Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Desteği kapsamında ülkemizde Ar-Ge ve Tasarım Merkezi sayısı her gün artmaktadır.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kayseri’de 2016 yılında “1” olan Ar-Ge Merkezi sayısı ORAN Kalkınma Ajansı, Erciyes Teknopark ve Kayseri Sanayi Odasının gayretleri ile “9”a yükselmiştir. Ar-Ge merkezi sayısının artmasına rağmen Kayseri henüz Bakanlık onaylı bir Tasarım Merkezi bulunmamaktadır. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kayseri Yatırım Destek Ofisi ve Tasarım Sonuç Odaklı Programı(SOP) uzmanlarınca, Kayseri’ye Bakanlık onaylı ilk “Tasarım Merkezi”ni kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Kayseri OSB Endüstriyel Tasarım Merkezi ve Erciyes KSS bünyesindeki MOBİTEK yönetimi ziyaret edilerek; Tasarım Merkezi olma şartları, başvuru prosedürleri ve mali avantajları konularında sunumlar yapıldı.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Tasarım Merkezi olma potansiyeli olan firma ve kurumlar önümüzdeki dönemde de Ajans uzmanlarımız ve konunun uzmanları ile birlikte bire bir ziyaret edilerek bu bilgilendirme faaliyetlerine devam edilecektir.</span></p> Kayseri Savunma Sanayi Çalıştayı'na Davetlisiniz <div dir="ltr"><div style="text-align: justify;"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kayseri Yatırım Destek Ofisi tarafından hazırlanan "İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi 2018 Eylem Planı" ve TR72 Bölge Planı hedef ve öncelikleri doğrultusunda, Erciyes Teknopark ve Ajansımız işbirliği ile 11 Nisan 2018 Çarşamba günü Ommar Otel'de Savunma Sanayi Çalıştayı düzenlenecektir.</span></div><div style="text-align: justify;"><span><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span><br></span></div><div style="text-align: justify;">Bölge üniversitelerinden akademisyenlerin, sanayicilerin ve girişimcilerin katılım göstereceği bu çalıştaya ilgili tüm paydaşları davet ediyoruz.</div><div style="text-align: justify;"><br></div></div><div dir="ltr" style="text-align: justify;"><br></div><div dir="ltr"><div style="text-align: justify;">Programımız hakkında detaylı bilgi "<a href="http://savunma.erciyesteknopark.com/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=tr&amp;q=http://savunma.erciyesteknopark.com&amp;source=gmail&amp;ust=1522485777278000&amp;usg=AFQjCNH3WYCDp1DCCzuSu5NZskXIb0hYlg">http://savunma.<wbr>erciyesteknopark.com</a>" adresinde mevcut olup özet içerik şu şekildedir;</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Sunum-1 :</b>Askeri Standartlar içi Şirketleşme Modeli</div><div style="text-align: justify;"><br></div></b><div style="text-align: justify;"><br></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Sunum-2 :</b>KOBİ’ler için Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) Bilgilendirme Sunumu</div><div style="text-align: justify;"><br></div></b><div style="text-align: justify;"><br></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Sunum-3:</b>Askeri Fabrikalar Tedarikçi Havuzu Oluşturma ve Stratejik İşbirliği Anlaşmaları</div><div style="text-align: justify;"><br></div></b><div style="text-align: justify;"><br></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Panel-1 :</b>Askeri Sistemlerde Yazılım-Bilişim ve Simülasyon Sistemleri Vizyon Paneli</div><div style="text-align: justify;"><br></div></b><div style="text-align: justify;"><br></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Panel-2 :</b>Askeri İleri Malzemeler Vizyon Paneli</div><div style="text-align: justify;"><br></div></b><div style="text-align: justify;"><br></div><b><div style="text-align: justify;"><b>Panel-3 :</b>İnsansız Askeri Araç Sistemleri Vizyon Paneli</div></b></div><div style="text-align: justify;"><span><br></span></div> KOSGEB KOBİGEL Progamı İl Çalıştayına ORAN Katılımı <p style="text-align: justify;"><span>KOSGEB Başkanlığının 81 il için organize ettiği KOBİGEL Programı İl Çalıştayı bölgedeki KOSGEB Müdürlüklerinin katkılarıyla 27 Mart 2018 tarihinde Kayseri’de gerçekleştirildi. Katılımcı bir yöntemin tercih edildiği çalıştayda Kayseri, Sivas ve Yozgat illerindeki ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin görüşleri alındı. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri V. Ahmet Emin KİLCİ, Araştırma ve Planlama Birimi, Sivas Yatırım Destek Ofisi ve Yozgat Yatırım Destek Ofisi temsilcilerinin katılım sağladığı çalıştay, KOSGEB Kayseri, Sivas ve Yozgat Müdürlükleri moderasyonunda devam etti. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>KOSGEB KOBİGEL Programı için bölgedeki stratejik sektörlerin belirlenmesi adına yapılan çalıştaydaki kurumlar arası işbirliği katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Gün sonunda yapılan il bazlı değerlendirmelerin ardından çalıştay son buldu. <span></span></span></p> Yerel Basında İnternet Haberciliğinin İyileştirilmesi Projesi Tamamlandı <div> <p style="text-align: justify;"><span>Basın İlan Kurumu Kayseri Şubesi’nin Ajansımıza sunmuş olduğu TR72/17/TD/0087 Referans numaralı, “<b>Yerel Basında İnternet Haberciliğinin İyileştirilmesi Eğitimi</b>” başlıklı teknik destek projesi kapsamında Kayseri Hilton Oteli Karatay Salonunda Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde yayın yapan yerel basın işletmelerinin mensupları için 2 günlük eğitim düzenlendi.</span><span> </span><span>Konuşmaların ardından program sertifika töreni ile son buldu. <span></span></span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Basın İlan Kurumu tanıtım filminin izlenmesiyle başlayan sertifika törenine Kayseri Şube Müdürü Mehmet Habil Tecimen, Valilik Basın Yayın-Müdürü Fuat Öndin, Melikgazi Belediyesi Basın-Yayın Müdürü Faruk Yaman ve Basın İlan Kurumu Proje Koordinatörü Cenk Koray Doğan katıldı.</span></p> </div> Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Teknik Destek Eğitimi Gerçekleştirildi <p style="text-align: justify;">2017 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nin yararlanıcısı olduğu TR72/17/TD/0090 referans numaralı “<b>Mimarsinan OSB Kurum Kültürü ve İletişim Eğitimleri</b>” başlıklı teknik destek faaliyeti 12-17 Mart 2018 tarihleri arasında Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Toplantı ve Eğitim Salonu’nda <span></span>gerçekleştirildi. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Proje kapsamında, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Başkanlığı bünyesinde görevli personellerinin kurum kültürü ve iletişim becerilerinin geliştirmesi amacıyla iç iletişim, empati, uzlaşmaya varma, sonuç ve değerlendirme, algılama, iş gücü, yönetim farklılıkları, stratejik düşünme ve vizyonerlik konuları anlatılmıştır. Eğitmen Nilgün TULUK tarafından verilen ve 6 gün süren eğitime Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Oğuzbaş dâhil 20 personel katılmıştır. Eğitim 17 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen sertifika töreni ile sona ermiştir. </p> 2017 Yılı Teklif Çağrısı Kapsamında Mali Destek Programlarına Proje Başvuruları Sona Erdi <p style="text-align: justify;">Değerli Kamuoyu, </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Mali Destek Programları kapsamında proje başvuruları 23 Mart 2018 Cuma günü saat 18:00 itibariyle sona ermiştir. “<span>Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik”, “</span>Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi” ve “Yeni ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları” <span>başlıkları altında gerçekleşen başvurular neticesinde Ajansa toplam 202 proje başvurusu teslim edilmiştir.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>23 Mart 2018 Cuma günü saat 18:00’de Ajans hizmet binası ve yatırım destek ofislerinin kapıları kapatılmış ve o an itibariyle Ajans hizmet binası ve yatırım destek ofisleri içerisinde bulunan proje başvuruları dışında proje taahhütname kabulü yapılmamıştır. 2017 yılı mali destek programları kapsamında Ajansa sunulan toplam 202 proje başvurusu program bazında; <b>Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik:</b> 94, </span><b>Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi:</b> 76 ve <b>Yeni ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları:</b> 32 proje şeklinde gerçekleşmiştir.<span> Değerlendirme süreci sonunda başarılı proje listesinde yer alacak projelere toplam 27 milyon TL’lik bir kaynağın aktarılması öngörülmektedir.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;">Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinden Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2017 yılı Mali Destek Programlarına ilgi göstererek proje başvurusunda bulunan kurum, kuruluş ve işletmelere teşekkür eder, bölgemiz için hayırlı olmasını dileriz.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p></p> <p style="text-align: justify;">Saygılarımızla,</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p></p> <p style="text-align: justify;">ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI</p> Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş İçin Yapılan Sözlü Sınav Sonuçları <p style="text-align: justify;">24 Aralık 2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sürekli işçi kadrosuna geçme hakkı kazanan adaylar için 21.03.2018 tarihinde düzenlenen sözlü sınav sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p><b></b></p><table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td nowrap=""><p><b>Sıra No</b></p></td><td nowrap="" width="406"><p><b>Adı Soyadı</b></p></td><td nowrap="" width="132"><p><b>Sınav Sonucu</b></p></td></tr><tr><td nowrap=""><p align="center">1</p></td><td width="406"><p>Abdullah Enes TÖKEN</p></td><td width="132"><p>Başarılı</p></td></tr><tr><td nowrap=""><p align="center">2</p></td><td width="406"><p>Ahmet Han SARAY</p></td><td width="132"><p>Başarılı</p></td></tr><tr><td nowrap=""><p align="center">3</p></td><td width="406"><p>Burcu EROĞLU</p></td><td width="132"><p>Başarılı</p></td></tr><tr><td nowrap=""><p align="center">4</p></td><td width="406"><p>Figen BAYKURT</p></td><td width="132"><p>Başarılı</p></td></tr><tr><td nowrap=""><p align="center">5</p></td><td width="406"><p>Filiz AÇIKEL</p></td><td width="132"><p>Başarılı</p></td></tr><tr><td nowrap=""><p align="center">6</p></td><td width="406"><p>Funda ÇİFÇİ</p></td><td width="132"><p>Başarılı</p></td></tr><tr><td nowrap=""><p align="center">7</p></td><td width="406"><p>Hayriye SARIKAYA</p></td><td width="132"><p>Başarılı</p></td></tr><tr><td nowrap=""><p align="center">8</p></td><td width="406"><p>Mahir BÜYÜKTALASLIOĞLU</p></td><td width="132"><p>Başarılı</p></td></tr><tr><td nowrap=""><p align="center">9</p></td><td width="406"><p>Nükhet GÜRCAN</p></td><td width="132"><p>Başarılı</p></td></tr><tr><td nowrap=""><p align="center">10</p></td><td width="406"><p>Sinan GÜZEY</p></td><td width="132"><p>Başarılı</p></td></tr><tr><td nowrap=""><p align="center">11</p></td><td width="406"><p>Yücel EROL</p></td><td width="132"><p>Başarılı</p></td></tr></tbody></table><p><b></b></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Sınav sonuçlarına itirazlar 23.03.2018 Cuma saat 18:00’e kadar Kurumumuza yazılı olarak yapılabilecektir.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p><b></b></p><p style="text-align: justify;">Sınav sonuçları için başvuru sahiplerine ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebliğ yerine geçmektedir.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p></p><p>Kamuoyuna saygıyla duyurulur.</p><p><br></p><p><b></b></p><p style="text-align: justify;"><b>Önemli Açıklama: İlgili mevzuata göre sürekli işçi kadrosuna geçirilme şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar her aşamada liste dışı bırakılacak, sürekli işçi kadrosuna geçirilmiş olsa dahi istihdamına son verilecektir. Arşiv araştırması devam eden adaylar için kesin sonuçlar söz konusu araştırma neticesine göre farklılık arz edebilir. Arşiv araştırması olumsuz değerlendirilen adaylar için yukardaki sonuçlar herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez.</b></p> Develi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Teknik Destek Projesinin Açılışı Gerçekleştirildi <div style="text-align: justify;"><p>2017 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Develi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yararlanıcısı olduğu TR72/17/TD/0076 referans numaralı “<b>Etkili Yönetiyoruz</b>” başlıklı teknik destek faaliyetinin açılışı 21 Mart 2018 tarihinde Develi Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. </p><p><br></p> <p>Açılışta Develi Kaymakamı Murat DURU, Develi Belediye Başkanı Mehmet CABBAR, Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat TOPRAK ve ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin KİLCİ ile eğitmen Dr. M. Naci ÇUHACI ve katılımcılar hazır bulundu. </p><p><br></p> <p>Proje kapsamında, Develi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevli personellerin yönetim ve iletişim becerilerinin geliştirmesi amaçlanmaktadır. 2 gün sürecek eğitim faaliyetinden 100 kişinin yararlanması beklenmektedir.</p><br></div> Âşık Veysel Kültür ve Sanat Evi Açıldı <p style="text-align: justify;"><span>Dünyaca ünlü Halk Ozanı Âşık Veysel Şatıroğlu'nun hatırasını yaşatabilmek için, Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından sunulan ve ORAN Kalkınma Ajansı 2015 yılı Kültür ve Turizm Mali Destek Programı vasıtasıyla desteklenen “Aşık Veysel Kültür ve Sanat Evi” Projesinin resmi açılışı usta ozanın vefatının 45. Yıl dönümünde gerçekleştirildi. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>28 Temmuz 2015 tarihinde başlayan projenin 355.720 TL olan toplam bütçesinin, 266,790 TL’lik kısmı Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmiştir. XX. yüzyılın ilk yarısında yapılmış olan konak tipi yapının proje vasıtasıyla restore ve tefrişi yapılmıştır. Kültür evinin içerisinde Âşık Veysel Odası, Ozanlar Odası, Âşık Veysel'in bal mumundan heykeli ve etkinlik odaları bulunmaktadır. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>20 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen resmi açılışa Sivas Valisi Davut GÜL, il protokolü ve Ajans temsilcileri katılım sağladı. Açılışta konuşan Âşık Veysel'in torunu Sebahattin Şatıroğlu, dedesi adına böyle kültür evinin açılmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Sivas Valisi Davut GÜL emeği geçenlere teşekkür ederek "Sivas güzel şehir ama Sivas'ı güzel şehir yapanların başında âşıklarımız, ozanlarımız Sivas'ın değerleri geliyor. Bunlar içerisinde de Âşık Veysel hiç şüphesiz özel bir yeri olan değerimiz. Değerli aşığımızın Sivrialan'da ve Şarkışla'da çeşitli yerlerde isminin verildiği mekânlar vardı. Sivas'ta da adına bir okul vardı ama aynı zamanda bir kültür mekânının olması isabetli oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. </span></p> Sivas İŞGEM’in İlk Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi <p style="text-align: justify;"><span>Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı<b> (</b>IPA I) kapsamında Program otoritesi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan Rekabetçi Sektörler Programı altında yaklaşık 7.2 milyon Avro hibe ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Sivas İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Projesi’ni yönetmekle yükümlü olan Sivas İŞGEM Anonim Şirketi’nin ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Geçtiğimiz aylarda tamamlanan inşaatı ile faaliyete geçen Sivas İŞGEM, ortakları olan Sivas İl Özel İdaresi, Sivas Belediyesi, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ile Sivas Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nün eşit pay sahibi olduğu Sivas İŞGEM A.Ş. tarafından yönetilecektir. İlk yönetim kurulu toplantısı proje ortakları, proje faydalanıcısı ORAN Kalkınma Ajansı, Sivas İŞGEM personeli ve teknik yardım ekibi temsilcilerinin katılımı ile 14 Mart 2018 tarihinde, Sivas Valisi Davut GÜL başkanlığında tamamlandı.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <span><div style="text-align: justify;">ORAN Kalkınma Ajansı Sivas Yatırım Destek Ofisi’nin gündemle ilgili sunumu ile devam eden toplantıda, proje ortakları, teknik yardım ekibi ve Sivas İŞGEM personelinin görüşleri alındı. İŞGEM’in Sivas ekonomisine kazandırılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan yönetim kurulu üyeleri, kurumun Sivas’a hayırlı olmasını temenni etti.</div></span> Benim İşim Girişim Yarışmasını Kazanan Takımlar Ödüllerini Almaya Devam Ediyor <p style="text-align: justify;"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kayseri Yatırım Destek Ofisi ve Erciyes Teknopark işbirliği ile,</span><span>bölgede teknoloji tabanlı girişimciliğin yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi adına 2017 yılı Kasım ayında “Benim İşim Girişim” iş fikri yarışması düzenlenmişti.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Yarışmaya başvuran 245 proje arasından, 71 başvuru ön elemeyi geçerek girişimcilik kampına katılma hakkı elde etmiş, girişimcilik kampındaki eğitimlerin ardından adaylar tekrar jüri karşısına geçmiş ve “Sağlık Teknolojileri, Giyilebilir Teknolojiler, Yazılım ve Elektronik, Gıda Teknolojileri, Malzeme ve Oyun Tasarımı” alanlarında çalışacak 10 girişimci ekip, ödül almaya hak kazanmıştı.</span><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Şubat-Mart 2018 itibarı ile, Girişimci Takımlar prototiplerini hayata geçirmeye başladı.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>İlk olarak " Science Age-Oyun Geliştirme" projesi ile geçtiğimiz hafta ödül başvurusunu yapan girişimci takımın ardından, bu hafta da "Biyouyumlu Malzemelerle Süperhidrofobik Kaplamalar" projesinin sahibi takım başvurusunu yaptı.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Ayrıca Benim İşim Girişim yarışmasında ödüle layık bulunan 2 takım, 2018 yılı TUBTAK BIGG Programına aday oldu.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>ORAN ve Erciyes Teknopark olarak hedef, özellikle prototip üretim aşamasında girişimcilerin ihtiyaç duydu önümüzdeki yıllarda da bu yarışmaları devam ettirebilmek, Teknogirişim desteklerinden faydalanarak yeni firmalar kurulmasını sağlamak ve onları global pazarlara açabilmek.</span></p> Hackathon "Gastrobilişim" Etkinliği <p style="text-align: justify;"><span>Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Gaziantep Üniversitesi ve Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi tarafından düzenlenecek Hackathon’un teması Gastronomi olarak belirlenmiştir. “GastroBilişim” adı ile gerçekleştirilecek etkinlikte Gaziantep’in zengin gastronomi kültürünün bilişim teknolojileri ile desteklenmesi, yeni yazılım ve donanımların geliştirilerek şehrin tanıtımına ve gastronomi turizminin geliştirilmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Takımlar halinde maksimum 45 kişinin katılması planlanan ve 48 saat sürecek programa, etkinlik teması ile ilgili tecrübe paylaşımlarının yapılacağı panel ile başlanacaktır. Program esnasında temel ihtiyaçların yanı sıra, ihtiyaç duyulması halinde gerekli teknik teçhizat, kırtasiye vb. ekipman ve mentör/danışman desteği sağlanacaktır</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Detaylı bilgi için&nbsp;</span><a href="http://hackathon.hku.edu.tr/" target="_blank">http://hackathon.hku.edu.tr/</a></p> Birlik Vakfı Kayseri Şubesi Gençlerine PCM Eğitimi Verildi <p style="text-align: justify;"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın TR72 Bölgesi’ndeki paydaşlarına yönelik proje döngüsü yönetimi (PCM) eğitimleri 2018 yılında da devam etmektedir. Bu kapsamda Birlik Vakfı Kayseri Şubesi’nin talebi üzerine vakıf üyesi/gönüllüsü 45 gence, ORAN Program Yönetim Birimi uzmanı Serdar ARSLAN tarafından PCM eğitimi verildi. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>13-15 Mart 2018 tarihleri arasında düzenlenen eğitimde, proje kavramı, proje fikrinin analizi, sorun analizi, hedef analizi, strateji analizi, paydaş analizi, bütçe planlaması, faaliyet planlaması, mantıksal çerçeve yaklaşımı ve mantıksal çerçeve matrisi, projelerin finansmanı, uygulama planı, izleme ve değerlendirme, sürdürülebilirlik, KAYS başvuru formunun kullanımı konuları işlendi. Bununla beraber; AB Programları, Horizon 2020 gibi hem kurumsal hem de bireysel olarak yararlanılabilecek hibe programları hakkında bilgilendirme yapıldı. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>ORAN tarafından TR72 Bölgesi’ndeki kar amacı gütmeyen paydaşlara yönelik olarak ücretsiz verilen PCM eğitimleri 2018 yılında da devam edecektir. </span></p> Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş İçin Başvuru Sonuçları Listesi <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <td width="600" colspan="3"> <p align="center"><b><span>T.C.</span></b></p> <p align="center"><b><span>ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI</span></b><b><span></span></b></p> <p align="center"><b><span>696 Sayılı Khk Kapsamında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş İçin Başvuru Sonuçları Listesi</span></b><b><span></span></b></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap=""> <p align="center"><b><span>Sıra No</span></b><b><span></span></b></p> </td> <td width="406" nowrap=""> <p align="center"><b><span>Adı Soyadı</span></b><b><span></span></b></p> </td> <td width="132" nowrap=""> <p align="center"><b><span>Başvuru Durumu</span></b><b><span></span></b></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap=""> <p align="center"><span>1</span></p> </td> <td width="406"> <p align="center"><span>Abdullah Enes TÖKEN</span></p> </td> <td width="132"> <p align="center"><span>Kabul</span></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap=""> <p align="center"><span>2</span></p> </td> <td width="406"> <p align="center"><span>Ahmet Han SARAY</span></p> </td> <td width="132"> <p align="center"><span>Kabul</span></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap=""> <p align="center"><span>3</span></p> </td> <td width="406"> <p align="center"><span>Burcu EROĞLU</span></p> </td> <td width="132"> <p align="center"><span>Kabul</span></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap=""> <p align="center"><span>4</span></p> </td> <td width="406"> <p align="center"><span>Erdin KARAARSLAN</span></p> </td> <td width="132"> <p align="center"><span>Ret</span></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap=""> <p align="center"><span>5</span></p> </td> <td width="406"> <p align="center"><span>Figen BAYKURT</span></p> </td> <td width="132"> <p align="center"><span>Kabul*</span></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap=""> <p align="center"><span>6</span></p> </td> <td width="406"> <p align="center"><span>Filiz AÇIKEL</span></p> </td> <td width="132"> <p align="center"><span>Kabul</span></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap=""> <p align="center"><span>7</span></p> </td> <td width="406"> <p align="center"><span>Funda ÇİFÇİ</span></p> </td> <td width="132"> <p align="center"><span>Kabul</span></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap=""> <p align="center"><span>8</span></p> </td> <td width="406"> <p align="center"><span>Hayriye SARIKAYA</span></p> </td> <td width="132"> <p align="center"><span>Kabul</span></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap=""> <p align="center"><span>9</span></p> </td> <td width="406"> <p align="center"><span>Mahir BÜYÜKTALASLIOĞLU</span></p> </td> <td width="132"> <p align="center"><span>Kabul</span></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap=""> <p align="center"><span>10</span></p> </td> <td width="406"> <p align="center"><span>Mahmut YARGIÇ</span></p> </td> <td width="132"> <p align="center"><span>Ret</span></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap=""> <p align="center"><span>11</span></p> </td> <td width="406"> <p align="center"><span>Nükhet GÜRCAN</span></p> </td> <td width="132"> <p align="center"><span>Kabul</span></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap=""> <p align="center"><span>12</span></p> </td> <td width="406"> <p align="center"><span>Ömer BÜYÜKYILDIZ</span></p> </td> <td width="132"> <p align="center"><span>Ret</span></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap=""> <p align="center"><span>13</span></p> </td> <td width="406"> <p align="center"><span>Sinan GÜZEY</span></p> </td> <td width="132"> <p align="center"><span>Kabul</span></p> </td> </tr> <tr> <td nowrap=""> <p align="center"><span>14</span></p> </td> <td width="406"> <p align="center"><span>Yücel EROL</span></p> </td> <td width="132"> <p align="center"><span>Kabul</span></p> </td> </tr> </tbody></table> <p><span><br></span></p><p><span>*Arşiv araştırması henüz neticelenmemiş olup haklarında geçişe engel durumda olanların tespit edilmesi halinde bu kişiler liste dışı bırakılacaktır. Kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.</span></p><p><span><br></span></p> <p><span>1-) Tespit Komisyonumuzun kararına istinaden sürekli işçi kadrolarına geçiş için başvuru sonuçlarına itiraz süresi 3 gün olup itirazların en geç 16.03.2018 Cuma saat 18.00'e kadar Ajansımıza ulaştırılması gerekmektedir.</span></p><p><span><br></span></p> <p><span>2-) Sürekli işçi kadrolarına geçiş için başvuru yapmış ve sınava girmeye hak kazanan adayların 21.03.2018 Çarşamba günü</span><span>Ajansın Merkez hizmet binasında</span><span>hazır bulunmaları gerekmektedir.</span></p> <p></p><br> S.B.Ü. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Eğitimi Verildi <p style="text-align: justify;"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, TR72 Bölgesi’ndeki kar amacı gütmeyen paydaş kurumlar için düzenlediği eğitim programları kapsamında S.B.Ü. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev alan personele Proje Döngüsü Yönetimi Ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Eğitimi verdi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Eğitim, S.B.Ü. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin farklı bölümlerinde görev alan ve eğitimde gönüllü olarak bulunmak isteyen 27 kişinin katılımı ile 7-8 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleşti. Toplam 12 saat süren eğitim ORAN İzleme ve Değerlendirme Birimi Uzmanı Tuba UZUNOĞLU tarafından verildi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Eğitimde; Proje kavramı, proje fikrinin analizi, sorun analizi, hedef analizi, strateji analizi, paydaş analizi, bütçe planlaması, faaliyet planlaması, mantıksal çerçeve yaklaşımı ve mantıksal çerçeve matrisi, projelerin finansmanı, uygulama planı, izleme ve değerlendirme, sürdürülebilirlik, KAYS başvuru formunun kullanımı konuları işlendi. Bununla beraber sağlık alanında proje başvurusu yapılabilecek programlar hakkında da bilgiler verilen eğitim, atölye çalışmalarıyla da desteklendi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi bölgenin diğer il ve ilçelerinde gelen taleplere göre devam ettirilecek olup, <span></span>bölgenin proje yazma ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bölgede proje kültürünün yaygınlaştırılmasıyla paydaşların Ajans desteklerinin yanı sıra diğer desteklerden de faydalanma oranının artırılması hedeflenmektedir.</span></p> <p><span></span></p> <p><span></span></p> Gölova İlçesi Proje Ekibine Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Eğitimi Tamamlandı <div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, sans-serif">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, 2017 Teknik Destek Programı TR72/17/TD/0069 referans numaralı faaliyet kapsamında Sivas ili Gölova İlçesi Kaymakamlık Proje Ekibine yönelik olarak Proje Döngüsü Yönetimi Ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Eğitimi verdi. İlçe Kaymakamı Sayın Ali İhsan BAŞAK'ın da katılım sağladığı eğitim, 6-7 Mart 2018 tarihlerinde toplam 12 saat olarak, İzleme ve Değerlendirme Birimi Uzmanı Metin ERGÖKTAŞ tarafından verildi. Eğitimde; Proje kavramı, proje fikrinin analizi, sorun analizi, hedef analizi, strateji analizi, paydaş analizi, bütçe planlaması, faaliyet planlaması, mantıksal çerçeve yaklaşımı ve mantıksal çerçeve matrisi, projelerin finansmanı, uygulama planı, izleme ve değerlendirme, sürdürülebilirlik, KAYS başvuru formunun kullanımı ve 2018 MDP hakkında bilgiler verilen eğitim aynı zamanda atölye çalışmalarıyla da desteklendi.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, sans-serif">Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi bölgenin diğer il ve ilçelerinde gelen taleplere göre devam ettirilecek olup, böylece bölgenin proje yazma ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi bölgede proje kültürünün yaygınlaştırılmasıyla bölge paydaşlarının Ajans desteklerinin yanı sıra diğer desteklerden de faydalanma oranının artırılması hedeflenmektedir.</font></div> Sözlü Yarışma Sınavı Sonuçlarının İlanı <div style="text-align: justify;">Ajansımızda Uzman Personel ve Destek Personeli istihdamı için 19 Aralık 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen yarışma sınavını kazanan adaylar aşağıda sunulmaktadır.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Kazanan adaylara, yazılı olarak ayrıca tebligat yapılacaktır.</div><span><div style="text-align: justify;"><br></div></span><div style="text-align: justify;">Kamuoyuna ilanen duyurulur. 08.03.2018</div> 11. Kalkınma Planı Tanıtım Toplantısına ORAN Katılım Sağladı <p style="text-align: justify;"><span>Türkiye'yi 2023 hedeflerine taşıyacak 11. Kalkınma Planı'nın tanıtım toplantısı Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. Ahmet Emin KİLCİ ve Ajans birim başkanları katılım sağladı.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendi geleceğini planlamayan milletlerin başkalarının planlarının parçası olmaya mahkum olduğuna inanıyorum." dedi ve kalkınmayı planlı hale getirmenin önemine değindi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek beş yıllık süreci kapsayacak ve 2023 hedeflerinin varış noktası olacak 11. Kalkınma Planı dönemini en iyi şekilde değerlendirmek gerektiğini belirtti. Bu dönemde iş yapış biçimlerinden yatırımlara, kamu hizmetlerinden şehirleşmeye kadar atılan her adımda kalitenin birinci öncelik olacağını belirten Erdoğan, "Fiziki alt yapıdan teknolojiye, eğitimden sağlığa, emniyetten adalete ve demokrasimize kadar her alanda ülkemizi bir üst lige çıkarmakta kararlıyız. " dedi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Başbakan Binali Yıldırım da 11. Kalkınma Planı Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2019-2023 dönemini kapsayacak kalkınma planının diğerlerinden farklı bir özelliğinin Cumhuriyetin 100. yılına bu planla girilmesi olduğuna değindi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Toplantıda konuşan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, planın hazırlık aşamalarına ilişkin bilgiler verdi. 2019 – 2023 dönemini kapsayacak planın hazırlanması için titiz bir çalışma yürütüldüğünü belirten Bakan Elvan, Kalkınma Bakanlığı ve Kalkınma Ajansları koordinasyonunda 81 ilde 250 toplantı gerçekleştirildiğini söyledi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, hazırlık çalışmaları devam eden 11. Kalkınma Planı'na katılım süreçlerini sürekli geliştirme çabasında olduklarını belirterek, "11. Kalkınma Planı sadece Bakanlığımızın, sadece kamunun ya da sadece katkı ve katılım sağlayan ilgili tarafların planı değil, tüm vatandaşlarımızın, tüm Türkiye'nin planı olacaktır." dedi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Elvan, katılımcılık süreçlerini sürekli geliştirme çabasında olduklarını vurgulayarak, "Bu bilinçle hazırlık aşamasında olabildiğince geniş bir kitlenin fikirlerinin alınmasına özen göstermekteyiz." diye konuştu.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Plan hazırlıkları kapsamında bugüne kadar attıkları adımlara değinen Elvan, ilk etapta, farklı tema ve sektörleri içeren 43 özel ihtisas komisyonu ve çalışma grubuna 3 bin 500'ü aşkın katılım sağlandığını anlattı. Elvan, bu ay sonu itibarıyla raporlama sürecinin biteceğini belirterek, "Bu kapsamlı çalışmalar planımızda yer alacak politika, hedef ve stratejilerin belirlenmesine ışık tutacaktır. Plan hazırlıkları kapsamında illerimizin de nabzını tutuyor, yerel dinamikleri çok yakından takip ediyoruz. Bu amaçla Bakanlığımız ve kalkınma ajanslarımızın koordinasyonunda 81 ilimizde, 12 binin üzerinde katılımcıyla 250 toplantı gerçekleştirdik. Bunlara ilaveten, 7 bölgemizde şahsen katılım sağlayacağım toplantılarla genel değerlendirmelerde bulunacak ve bölgesel önceliklerimizi netleştireceğiz." dedi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Özel ihtisas komisyonları ve bölgesel toplantılar vasıtasıyla 15 bin 500 kişinin, vatandaş anketi aracılığıyla da 12 bin kişinin görüş ve katkısını aldıklarına işaret eden Elvan, "Bir başka ifadeyle, plan çalışmalarımıza şu ana kadar 27 bin 500 kişinin katılımını sağladık." dedi.</span></p> Şubat Ayı Ajans Yönetim Kurulu Toplantısı Yozgat’ta Gerçekleştirildi <p style="text-align: justify;">Yozgat Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Kemal YURTNAÇ, Kayseri Valisi Süleyman KAMÇI, Sivas Valisi Davut GÜL, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK, Yozgat Belediye Başkanı Kazım ARSLAN, Sivas Belediye Başkanı Sami AYDIN, Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı Halil ŞAHBAZ ve Ajans Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin KİLCİ’nin katılım sağladığı Ajans Yönetim Kurulu Toplantısı Yozgat Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Yozgat Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Kemal YURTNAÇ toplantıda; “11. Kalkınma Planı hazırlıkları bir yılı aşkın bir süredir devam etmektedir. Bu bağlamda Türkiye’nin 81 ilinde Paydaş Toplantıları Kalkınma Ajansları tarafından organize edilmiş ve yapılmıştır. Bölgemizde de 3 ilimizde <b>300’ün üzerinde</b> kişinin katılımı ile toplantılar yapılmıştır. Toplantılarda 11.Kalkınma Planında yer alması için tüm paydaşlarımızın fikirleri alınmış ve Kalkınma Bakanlığına Ajansımız Planlama Birimi tarafından raporlanmıştır. Tüm katılımcılara ve Ajans çalışanlarına en içten teşekkürlerimizi sunarız.” dedi.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><span>YURTNAÇ; “2018 yılı çalışma programı kapsamında tasarım kültürünün bölgemiz firmalarına yerleştirilmesi amacıyla gerek mali destek programı ile gerekse de buna ek çalışmalar ile faaliyetler planlanmış ve Kayseri Endüstriyel Tasarım Merkezinin daha da geliştirilerek Kayseri ve bölgemiz firmalarına erişiminin artırılması planlanmaktadır. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>AB fonuyla yürütülen, Ajansımızın ana yararlanıcı, Sivas İl Özel İdaresi, Sivas Belediyesi ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odasının ise proje ortağı olduğu Sivas İŞGEM projesinin inşaat işleri bitmiş ve talep eden firmalarımız atölyelere yerleşmeye başlamışladır. Şuana kadar <b>14 firma </b>İŞGEM’de faaliyetlerine başlamıştır. İŞGEM’in eğitim, danışmanlık ve kuluçka merkezi gibi faydalarından yararlanmak isteyen ve işliklerde yer almak isteyen firmalarımız için bu fırsatı değerlendirmeye davet ediyoruz.’’ dedi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Son olarak Ajans 2018 yılı mali destek programları hakkında bilgi veren Vali YURTNAÇ; Bölgemiz kamu kurumları ve KOBİ’lerimizin başvuru yapabildiği mali destek programlarına son başvuru tarihi <b>16 Mart 2018</b> olup tüm ilgili kurum-kuruluşları projelerini hazırlaması için kalan kısa sürede çalışmalarını hızlandırmalarını ve toplam <b>27 milyon TL’lik</b> kaynaktan pay almaya çağırıyoruz dedi.</span></p> 2017 Mali Destek Programları Müsiad Kayseri Şubesi’nde Tanıtıldı <p style="text-align: justify;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 29 Aralık 2017 tarihinde ilan edilen “Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik”, “Yeni ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları” ve “Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi” mali destek programları; Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi’nde yapılan toplantıda tanıtıldı. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin KİLCİ ve MÜSİAD Şube Başkanı Nedim OLGUNHARPUTLU’nun da hazır bulunduğu toplantıda Ajans Program Yönetim Birimi tarafından mali destek programlarının başvuru koşulları, desteklenmesi planlanan kapsamlar, proje değerlendirme ve uygulama süreçleri hakkında katılımcılara detaylı bilgi aktarımı yapıldı. </p> 11. Kalkınma Planı Hazırlıklarında Yozgat, Sivas Ve Kayseri’li Kadın Ve Gençlerin Görüşleri Alındı <p style="text-align: justify;">Türkiye’nin kalkınmasıyla ilgili yapılması öngörülen temel tercihler ve izlenecek stratejiler konusunda bölgelerdeki temel paydaşların katkılarının alındığı 11. Kalkınma Planı İl Toplantıları kapsamında, Yozgat’lı, Sivas’lı ve Kayseri’li kadın ve gençlerin görüşleri alındı.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><span>11.Kalkınma Planı Hazırlık Çalışmaları kapsamında kadınlar ve gençlere yönelik toplantılar 07 Şubat 2018 tarihinde Yozgat Grand Ser Otel’de, 08 Şubat 2018 tarihinde Sivas Buruciye Otel’de ve 09 Şubat 2018 tarihinde Kayseri Novotel’de yapıldı. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Önceden belirlenmiş 17 öncelik üzerinde puanlama yaparak, bu öncelikleri 5’e indirildi. Katılımcılar daha sonra, bu 5 önceliğin destekleyici politikalarını tespit ettiler. Bu tespitin ardından katılımcılar gruplar halinde, kendilerine verilen politika konuları üzerinde tartışarak, bunların nasıl hayata geçirilebileceğini dair istişarelerde bulundular.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;">Ajans, toplantılardan elde edilen sonuçları her bir alt-öncelik için en fazla beş madde olmak üzere özetleyerek bakanlığa raporlayacaktır.</p> Sarız İlçesi Proje Ekibine Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Tamamlandı <div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, sans-serif">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, 2018 Mali Destek Programları kapsamında TR72 Bölgesi’ndeki paydaş kurumlar için düzenlediği eğitim programları çerçevesinde Kayseri ili Sarız İlçesi Kaymakamlık Proje Ekibine yönelik olarak Proje Döngüsü Yönetimi eğitimi verdi.İlçe Kaymakamı Sayın Ahmet SOLMAZ'ın da katılım sağladığı eğitim, 5-6 Şubat 2018 tarihlerinde toplam 12 saat olarak, İzleme ve Değerlendirme Birimi Uzmanı Metin ERGÖKTAŞ tarafından verildi. Eğitimde; Proje kavramı, proje fikrinin analizi, sorun analizi, hedef analizi, strateji analizi, paydaş analizi, bütçe planlaması, faaliyet planlaması, mantıksal çerçeve yaklaşımı ve mantıksal çerçeve matrisi, projelerin finansmanı, uygulama planı, izleme ve değerlendirme, sürdürülebilirlik, KAYS başvuru formunun kullanımı ve 2018 MDP hakkında bilgiler verilen eğitim aynı zamanda atölye çalışmalarıyla da desteklendi.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, sans-serif">Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi bölgenin diğer il ve ilçelerinde gelen taleplere göre devam ettirilecek olup, böylece bölgenin proje yazma ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi bölgede proje kültürünün yaygınlaştırılmasıyla bölge paydaşlarının Ajans desteklerinin yanı sıra diğer desteklerden de faydalanma oranının artırılması hedeflenmektedir.</font></div> 2017 Yılı 5. Dönem Teknik Destek Sözleşmeleri İmzalandı <p style="text-align: justify;"><span>2017 Yılı Teknik Destek Programı Kasım-Aralık döneminde başvuru yapan kurumlar içerisinden destek almaya hak kazanan başvuru sahipleriyle sözleşme imzalama süreci tamamlandı. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Bu kapsamda 2017 yılı Teknik Destek Programı 5. Döneminde destek almaya hak kazanan;</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kocasinan İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü,</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü,</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Develi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Kayseri Şubesi,</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kayseri İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>ve Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Başkanlığı</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>ile destek sözleşmeleri imzalandı. </span></p> <p><span></span></p> Kayseri Genç Girişimciler Kurulu ORAN’ı Ziyaret Etti <div> <p style="text-align: justify;"><span>Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde kurulan Kayseri Genç Girişimciler Kurulu, Kayseri Sanayi Odası koordinatörlüğünde girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmek amacı ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nı ziyaret etti. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin KİLCİ’ nin Ajans çalışmalarını anlattığı toplantıda Ajans uzmanları tarafından 2017 Mali Destek Programı sunumu ve Yatırım Desek Ofisi faaliyetleri sunumu yapıldı.</span></p> </div> 2017 Yılı 5. Dönem Teknik Destek Sözleşmeleri İmzalanıyor <p style="text-align: justify;"><span>2017 Yılı Teknik Destek Programı Kasım-Aralık döneminde başvuru yapan kurumlar içerisinden destek almaya hak kazanan başvuru sahipleriyle sözleşme imza süreci devam ediyor. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Bu kapsamda 2017 yılı Teknik Destek Programı 5. Döneminde destek almaya hak kazanan;</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Gölova Kaymakamlığı, </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Gölova İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü,</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Yozgat İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü,</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>İncesu Kaymakamlığı,</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Melikgazi Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü,</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Tomarza Kaymakamlığı,</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü,</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Sivas Ticaret Ve Sanayi Odası,</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Sorgun Gençlik Derneği,</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Basın İlan Kurumu Kayseri Şube Müdürlüğü,</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Akkışla Kaymakamlığı,</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Sivas Rehberlik ve Araştırma Merkezi,</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Türkiye Üstün Zekalı Ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı,</span><span> </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü,</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>ve Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>ile destek sözleşmeleri imzalandı. </span></p> <p><span></span></p> Ülkemizin Gelecek 5 Yılını Birlikte Planlayalım <div style="text-align: justify;"><span>Ülkemizin gelecek beş yıl içinde ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyan ulusal kalkınma planı&nbsp;</span>çalışmalarımız başlamıştır. Bu kapsamda, geniş katılımlı özel ihtisas komisyonları çalışmaları yapılmaktadır. Aynı zamanda, toplumun tüm kesimlerinin plandan beklentileri ile katkılarını almak ve plana yansıtmak amacıyla <a href="http://kbanket.kalkinma.gov.tr/index.php/473257/lang-tr" target="_blank"><b><font color="#1e90ff">http://kbanket.kalkinma.gov.tr/index.php/473257/lang-tr</font></b></a> adresinde bir anket çalışması düzenlenmiştir. Bu anket vasıtasıyla sunacağınız katkılar planın önceliklerinin belirlenmesine ışık tutacaktır. Anket süresi yaklaşık 1-2 dakika olup vermiş olduğunuz cevaplar hiçbir kurum ya da kuruluşla paylaşılmayacaktır.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span>Katkılarınız ve duyarlılığınız için teşekkür ederiz.</span></div> ORAN Kalkınma Ajansı Desteği İle Kodlama Eğitimi Gerçekleştirildi <p style="text-align: justify;"><span>ORAN Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde ve Habitat Derneğinin işbirliği ile Kayseri’de kodlama eğitimi gerçekleştirildi. “<b>Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor</b>” projesi kapsamında 25-26 Ocak 2018 tarihlerinde gerçekleşen eğitime 8-12 yaşları arasında 12 çocuk katıldı.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Çocukların bilgisayar karşısında tüketici konumdan çıkıp üretici olmalarını ve algoritmik düşünce sistematiğini içselleştirmelerini hedefleyen kodlama eğitimi çocuklar için kod okuryazarlığına giriş niteliğinde olması planlandı. Eğitimde çocukların oyun tasarlayabilmeleri için tasarlanmış basit ve görsel bir programlama dili olan KODU programı üzerinden uygulamalar gerçekleştirildi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Eğitimlere katılan çocuklar, kendi ürettikleri projeleri değerlendirme şansı da bulacak. KODU ile program yazan ve tüm Türkiye çapında <b><i>KODU Cup</i>’</b>a katılmak için başvuruda bulunan ve projelerini paylaşan adaylara ait projeler, oluşturulacak bağımsız bir jüri tarafından değerlendirilecek. Dereceye girecek ilk 10 projenin sahipleri, 2018 yılında düzenlenecek <b><i>KODU Cup Ödül Töreni</i></b>’ne davet edilecek.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span></span>“<b>Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor</b>” projesi ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için </span><span lang="EN-US"><a href="https://goo.gl/2tjV5u"><span lang="TR"><b><font color="#1e90ff">https://goo.gl/2tjV5u</font></b></span></a></span><span> adresini ziyaret edebilirsiniz. </span></p> ORAN, Türkiye'nin En Büyük Turizm Fuarı EMITT’deydi <p style="text-align: justify;"><span>Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT, dünyanın en büyük beş turizm fuarından biridir. Etkinlik her yıl 46.000’den fazla sektör profesyonelini ve de dünyanın dört bir yanındaki tatil yerlerinin ve seyahat şirketlerinin sunduğu yeni ve heyecan verici seyahat fırsatlarını yakalamak isteyen turistleri ağırlıyor.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Bölgesinin tanıtımına önem veren ve bu anlamda önemli projelere imza atan ORAN, bölgenin değerlerini dünyaya tanıtmak amacıyla Kayseri-Sivas-Yozgat Valilikleri, Belediye Başkanlıkları, İl Kültür Turizm Müdürlükleri, Seyahat Şirketleri ve Otel Temsilcileri ile EMITT 2018 -Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda da yerini aldı. Bu donanımlı fuar katılımı sayesinde bölge için nitelikli işbirliği fırsatları yakalandı.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Ziyaretçiler, Kayseri standını ziyaret ederek Erciyes kayak merkezi ve Kayseri’nin sahip olduğu kültür mirası ve doğal güzellikleri hakkında bilgi aldılar. Kayseri’den fuara katılan seyahat acentaları da Kayseri’ye yönelik tur paketleri ile ilgili olarak yerli ve yabancı seyahat acenteleri ile ilgili görüşmeler yaptılar. Ulusal düzeyde yayın yapan bazı gazete ve televizyonlar da Kayseri’nin tanıtımı amacıyla röportaj yaptılar. Kayseri standı Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ tarafından da ziyaret edildi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span></span></p><p><span>Yozgat standını ziyaret eden ziyaretçilere Aydıncık ametist taşından yapılan hediyelik tesbih, kolye, yüksük v.b. hediye edildi. Ayrıca ziyaretçilere Akdağmadeni salep, kaz pilavı, testi kebabı, kavurga ikram edilmiş, ziyaretçiler tarafından çok beğenilmiş ve yoğun ilgi görmüş olup, ayrıca Yozgat standında ilimizin yetiştirdiği değerli sanatçı Mümin Sarıkaya tarafından konser verilmiştir. Konser yoğun ilgi görmüş olup, sanatçı konser sonrası son albümünü hayranlarına imzalamıştır.</span></p><p><span><br></span></p> <p><span>Bölgenin en iyi şekilde temsil edilmesine de önem veren ORAN ile Yozgat Valiliği EMITT Fuarında oluşturulan Yozgat standı ile destinasyonlar dalında “En İyi Dekor” seçilmiş ve bu alanda ödüllendirilmiştir.</span></p><p></p><p style="text-align: justify;"><span></span></p><p><span><br></span></p><p><span>Sivas’ın başta Kangal Balıklı Kaplıca, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, Soğuk ve Sıcak Çermik Kaplıcaları olmak üzere doğal güzelliklerin yanı sıra hayata geçen ve geçecek olan projelerin de tanıtıldığı standına konuk olan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, fuar ziyaretçilerine Sivas'a özgü peskütan çorbası ikramında bulundu. Belediye sosyal tesisleri aşçıları tarafından hazırlanan çorbadan tatmak isteyen vatandaşlar Sivas standına ilgi gösterdi.</span></p><p><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p><span>Temsil alanında bir ödüle daha layık görülen ORAN ile Sivas Valiliği EMITT Fuarında oluşturulan Sivas standı ile "Bölgenin Havasını En İyi Yansıtan Stant" ödülünün sahibi olmuştur.</span></p><br><p></p> Kocasinan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü “Kocasinan İlçesi Hijyenik Süt Üretimi Eğitimi” Projesi Tamamlandı <p style="text-align: justify;">Kocasinan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün Ajansımıza sunmuş olduğu TR72/17/TD/0059 Referans numaralı, “Kocasinan İlçesi Hijyenik Süt Üretimi Eğitimi” başlıklı teknik destek projesi kapsamında, Hijyenik Süt ve Süt Ürünleri eğitimi 22-29 Ocak 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yemliha Kadın Gelişim Merkezi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ve 8 gün süren eğitime Yemliha bölgesinden 40 süt üreticisi katılım sağladı. Hijyenik Süt ve Süt Ürünleri üretimi hakkında yapılan eğitim ile bölgede süt üretimi yapan üreticiler hijyen ve sanitasyon konusunda bilinçlendirildi.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">29 Ocak’ta gerçekleşen kapanış töreninde Kocasinan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muzaffer ADIYAMAN, Eğitimci Esen EGEMEN ve Ajans Uzmanları hazır bulundu. Tören katılımcılara sertifikaların takdim edilmesi ile sona erdi.</p> Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Proje Yazma Eğitimleri Tamamlandı <p style="text-align: justify;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2017 Mali Destek Programları kapsamında Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde proje yazma eğitimleri düzenlendi. Düzenlenen 5 adet proje yazma eğitiminden, çeşitli kurum ve kuruluşlardan yaklaşık 150 kişi yararlandı.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından kar amacı gütmeyen kurumlar için ücretsiz&nbsp;<b><u>uygulamalı proje yazma eğitimleri&nbsp;</u></b>verilmeye devam etmektedir. Eğitimlerden yararlanmak isteyen paydaşların Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği'ne dilekçe ile başvurmaları yeterlidir.</p> Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kurumsal Vizyon Oluşturma Projesi Tamamlandı <div> <p style="text-align: justify;"><span>Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün Ajansımıza sunmuş olduğu TR72/17/TD/0048 Referans numaralı, “<b>Kurumsal Vizyon Oluşturma Projesi</b>” başlıklı teknik destek projesi kapsamında Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünde görevli; idari personel, antrenör, memur ve yardımcı personellere 10 gün süre ile eğitim verildi. Liderlik, as-üs ilişkisi, protokol kuralları, sporcu psikolojisi, stres yönetimi ve bağımlılıklardan kurtulma gibi başlıklarda yapılan eğitim programı 26 Ocak 2018 tarihi itibari ile tamamlandı. Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat ESKİCİ tarafından takdim edildi. </span></p> </div> TR72 Kilimleri Uluslararası Pazara Girmek için Aday ! <p style="text-align: justify;">Geçtiğimiz günlerde, farklı ülkelerde toplam 120 mağazaya sahip Uluslararası bir mobilya firmasının Türkiye’yi 2018 yılı için sosyal sorumluluk projeleri için hedef ülke olarak belirlemeleri üzerine, Darülaceze vakfı yetkilileri tarafından başlatılan bir proje kapsamında “Anadolu Eli” isimli bir kooperatif başvurusu yapıldı. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Vakıf tarafından, dev mobilya firmasına sunulan proje kapsamında, Anadolu Eli kooperatifi koordinasyonunda Anadolu’daki el emeği yerel kilimlerin Uluslararası Pazar ile buluşturulması hedefleniyor. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">TR72 Bölgesi ilçelerinde Anadolu’nun birbirinden eşsiz kilim desenlerine hayat veren kadınları da projeye dahil edebilmek amacı ile; Proje Koordinatörü Sn. Osman Taşlıca ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Birim Başkanları Sn. Mehmet Fatih Atilabey ve Sn.Ali Durmuş tarafından Sarız, Yahyalı ve Yeşilhisar kaymakamlıklarına ziyaretler yapıldı. Yerel halkın ve yöneticilerinin projeye oldukça ilgi gösterdiği ziyaretlerde çok olumlu gelişmeler ve iş bağlantıları kaydedildi. Ziyaretler bugün de Şarkışla ve Sivas merkez ile devam edecek…</p> Güneşi Uyandırmak Programı Çekimleri Tamamlandı <p style="text-align: justify;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Trt Haber’de yayınlanacak olan Güneşi Uyandırmak Programı çekimleri tamamlandı. Geçmiş yıllarda ki mali destek programlarında başarılı olan projeler arasından sektör çeşitliliğine göre belirlenen Kobi ve Kamu kurumlarına düzenlenen ziyaretler sırasında proje yetkilileriyle kalkınma ajanslarının sağladıkları destekler hakkında röportajlar da gerçekleştirildi. Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde gerçekleştirilen çekimlerde yararlanıcılarla yapılan görüşmeler sonucunda mali destek programları sayesinde bölgede proje kültürünün oluştuğu da yararlanıcılar tarafından sıklıkla dile getirildi. Oran’dan aldıkları karşılıksız hibeler aracılığıyla yaptıkları yatırımlar hakkında bilgiler veren yetkililer yapmayı planladıkları yatırımlar için 2017 Yılı Mali Destek Programlarına da yeniden başvuracaklarını belittiler. Oran’ın Sivas ve Yozgat illerinde restore ederek Yatırım Destek Ofisi olarak kullanmakta olduğu konaklarda da gerçekleşen çekimler de Genel Sekreter V. Ahmet Emin Kilci’de ajansın mevcutta yürütmekte olduğu projeler hakkında bilgiler verdi.</font></p><div style="text-align: justify;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3"><br></font></div><font size="3"></font> 2017 Yılı Teknik Destek Programı Kasım - Aralık Dönemi Kapsamında Başarılı Bulunan Başvurular <p align="left" style="text-align: justify;">2017 yılı Teknik Destek Programı 5. dönem başvuruları (Kasım-Aralık ayları) kapsamında, değerlendirme sonuçlarına göre başarılı bulunarak destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri aşağıda sunulmuştur.</p><p style="text-align: justify;"><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Sözleşmelerin imzalanması,<b><u>başarılı teknik destek taleplerinin Ajansın internet sitesinde yayınlanmasını müteakip en geç 10 iş günü içinde</u></b>gerçekleşecektir. Başvuru sahipleri, bu süre zarfında sözleşme im</span>zalamak üzere Ajans’a başvurmamaları halinde destek alma haklarını kaybedeceklerdir. 2017 yılı Teknik Destek Programı kapsamında başarılı bulunan başvuru sahiplerine Ajans tarafından yazılı olarak da bildirimde bulunulacaktır.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><span></span></p> <p align="center"><b><u><span>2017 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KASIM-ARALIK DÖNEMİ KAPSAMINDA BAŞARILI BULUNAN BAŞVURULARIN LİSTESİ</span></u></b></p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="666"> <tbody><tr> <td width="43"> <p align="center"><strong><span>Sıra <br> No</span></strong><span></span></p> </td> <td width="134"> <p align="center"><strong><span>Referans No</span></strong><span></span></p> </td> <td width="237"> <p align="center"><strong><span>Başvuru Sahibi</span></strong><span></span></p> </td> <td width="253"> <p align="center"><strong><span>Teklif Adı</span></strong><span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="43"> <p align="center"><span>1.</span></p> </td> <td width="134"> <p align="center"><span>TR72/17/TD/0069</span></p> </td> <td width="237"> <p align="center">Gölova Kaymakamlığı</p> </td> <td width="253"> <p align="center"><span>Proje Döngüsü Yönetimi Ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Eğitimi</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="43"> <p align="center"><span>2.</span></p> </td> <td width="134"> <p align="center"><span>TR72/17/TD/0071</span></p> </td> <td width="237"> <p align="center">Gölova İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü</p> </td> <td width="253"> <p align="center"><span>İstatiksel Araştırma ve Veri Tabanı Yönetimine İlişkin Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="43"> <p align="center"><span>3.</span></p> </td> <td width="134"> <p align="center"><span>TR72/17/TD/0073</span></p> </td> <td width="237"> <p align="center">Yozgat İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü</p> </td> <td width="253"> <p align="center"><span>Tarımda İletişim İçin Kişisel Gelişim</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="43"> <p align="center"><span>4.</span></p> </td> <td width="134"> <p align="center"><span>TR72/17/TD/0075</span></p> </td> <td width="237"> <p align="center">İncesu Kaymakamlığı</p> </td> <td width="253"> <p align="center"><span>Yetkin Personel, Etkin Hizmet</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="43"> <p align="center"><span>5.</span></p> </td> <td width="134"> <p align="center"><span>TR72/17/TD/0076</span></p> </td> <td width="237"> <p align="center">Develi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü</p> </td> <td width="253"> <p align="center"><span>Etkili Yönetiyoruz</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="43"> <p align="center"><span>6.</span></p> </td> <td width="134"> <p align="center"><span>TR72/17/TD/0078</span></p> </td> <td width="237"> <p align="center">Melikgazi Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü</p> </td> <td width="253"> <p align="center"><span>Dikkatle Eğit</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="43"> <p align="center"><span>7.</span></p> </td> <td width="134"> <p align="center"><span>TR72/17/TD/0080</span></p> </td> <td width="237"> <p align="center">Tomarza Kaymakamlığı</p> </td> <td width="253"> <p align="center"><span>Protokol ve Nezaket Kuralları</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="43"> <p align="center"><span>8.</span></p> </td> <td width="134"> <p align="center"><span>TR72/17/TD/0081</span></p> </td> <td width="237"> <p align="center">Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü</p> </td> <td width="253"> <p align="center"><span>Eğitimcilerin Kodlama Ve Robotik Yazılım Becerilerinin Geliştirilmesi</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="43"> <p align="center"><span>9.</span></p> </td> <td width="134"> <p align="center"><span>TR72/17/TD/0082</span></p> </td> <td width="237"> <p align="center">Sivas Ticaret Ve Sanayi Odası</p> </td> <td width="253"> <p align="center"><span>Kuşaklararası Yönetim Akademisi</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="43"> <p align="center"><span>10.</span></p> </td> <td width="134"> <p align="center">TR72/17/TD/0083</p> </td> <td width="237"> <p align="center">Müstakil Sanayici ve İş adamları derneği Kayseri Şubesi</p> </td> <td width="253"> <p align="center">MÜSİAD Akademi Vizyoner Lider Eğitimi</p> </td> </tr> <tr> <td width="43"> <p align="center"><span>11.</span></p> </td> <td width="134"> <p align="center">TR72/17/TD/0084</p> </td> <td width="237"> <p align="center">Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği</p> </td> <td width="253"> <p align="center">Yönetici Eğitimi</p> </td> </tr> <tr> <td width="43"> <p align="center"><span>12.</span></p> </td> <td width="134"> <p align="center"><span>TR72/17/TD/0085</span></p> </td> <td width="237"> <p align="center">Sorgun Gençlik Derneği</p> </td> <td width="253"> <p align="center">Sivil Toplum ve Gönüllü Yönetimi Eğitimi</p> </td> </tr> <tr> <td width="43"> <p align="center"><span>13.</span></p> </td> <td width="134"> <p align="center"><span>TR72/17/TD/0087</span></p> </td> <td width="237"> <p align="center">Basın İlan Kurumu Kayseri Şube Müdürlüğü</p> </td> <td width="253"> <p align="center">Orta Anadolu Bölgesinde Yerel Yazılı Basında İnternet Haberciliğinin İyileştirilmesi Eğitimi</p> </td> </tr> <tr> <td width="43"> <p align="center"><span>14.</span></p> </td> <td width="134"> <p align="center"><span>TR72/17/TD/0088</span></p> </td> <td width="237"> <p align="center">Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü</p> </td> <td width="253"> <p align="center">Çevre ve Şehrimizi, Yapı Bilgi Sistemi İle Projelendirerek 3 Boyutlu Modelliyoruz</p> </td> </tr> <tr> <td width="43"> <p align="center"><span>15.</span></p> </td> <td width="134"> <p align="center"><span>TR72/17/TD/0089</span></p> </td> <td width="237"> <p align="center">Akkışla Kaymakamlığı</p> </td> <td width="253"> <p align="center">Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Yenilenen İhale Mevzuatı, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili Yönetmelikler Eğitimi</p> </td> </tr> <tr> <td width="43"> <p align="center"><span>16.</span></p> </td> <td width="134"> <p align="center"><span>TR72/17/TD/0090</span></p> </td> <td width="237"> <p align="center">Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Başkanlığı</p> </td> <td width="253"> <p align="center">Mimarsinan OSB Kurum Kültürü ve İletişim Eğitimleri</p> </td> </tr> <tr> <td width="43"> <p align="center"><span>17.</span></p> </td> <td width="134"> <p align="center"><span>TR72/17/TD/0092</span></p> </td> <td width="237"> <p align="center">Kayseri İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü</p> </td> <td width="253"> <p align="center">Proje Hazırlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi</p> </td> </tr> <tr> <td width="43"> <p align="center"><span>18.</span></p> </td> <td width="134"> <p align="center"><span>TR72/17/TD/0094</span></p> </td> <td width="237"> <p align="center">Sivas Rehberlik ve Araştırma Merkezi</p> </td> <td width="253"> <p align="center">Özel Gereksinimli Çocukların Öğretmenlerine Yönelik Özgül Öğrenme Güçlüğü Bataryası Kursu</p> </td> </tr> <tr> <td width="43"> <p align="center"><span>19.</span></p> </td> <td width="134"> <p align="center"><span>TR72/17/TD/0095</span></p> </td> <td width="237"> <p align="center">Türkiye Üstün Zekalı Ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı</p> </td> <td width="253"> <p align="center">Anaokulunda Kodla Öğren Robotla</p> </td> </tr> <tr> <td width="43"> <p align="center"><span>20.</span></p> </td> <td width="134"> <p align="center"><span>TR72/17/TD/0097</span></p> </td> <td width="237"> <p align="center">Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü</p> </td> <td width="253"> <p align="center">Sürdürülebilir Başarı İçin Mentorluk</p> </td> </tr> <tr> <td width="43"> <p align="center"><span>21.</span></p> </td> <td width="134"> <p align="center"><span>TR72/17/TD/0098</span></p> </td> <td width="237"> <p align="center">Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü</p> </td> <td width="253"> <p align="center">Özel Eğitimde Ergoterapi</p> </td> </tr> <tr> <td width="43"> <p align="center"><span>22.</span></p> </td> <td width="134"> <p align="center"><span>TR72/17/TD/0101</span></p> </td> <td width="237"> <p align="center">Kocasinan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü</p> </td> <td width="253"> <p align="center">İyi Tarım Uygulamaları Üretici Eğitimi Ve Yaygınlaştırılması Projesi</p> </td> </tr> <tr> <td width="43"> <p align="center"><span>23.</span></p> </td> <td width="134"> <p align="center"><span>TR72/17/TD/0104</span></p> </td> <td width="237"> <p align="center">Kocasinan Rehberlik Ve Araştırma Merkezi</p> </td> <td width="253"> <p align="center">Boyu-Yorum</p> </td> </tr> </tbody></table> <p><b><span></span></b></p> <p align="left"></p><p align="left"><br></p><p></p> Devlet Destekleri Bilgilendirme Programı Sivas’ta Gerçekleşetirildi <p style="text-align: justify;"><span>ORAN Kalkınma Ajansı Sivas Yatırım Destek Ofisi tarafından Sivas’ta faaliyet gösteren firmalara, işadamlarına, akademisyenlere ve kurum temsilcilerine yönelik olarak, iştigal ettikleri alanda faydalanabileceklerini beklediğimiz devlet yardımları konularında, 18-19 Ocak 2018 tarihlerinde Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’nda, Devlet Destekleri Bilgilendirme Programı gerçekleştirildi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Programa Sivas Valisi Davut GÜL, Sivas Belediye Başkanı Sami AYDIN, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Âlim YILDIZ, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkan V. Zeki ÖZDEMİR, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin KİLCİ ve birçok kurum ve kuruluş temsilcileri ile davetliler katılım sağladı.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Ülke genelinde uygulanmakta olan sanayi ve hizmet yatırımlarına yönelik mali desteklerin, paydaşlara en doğru biçimde aktarılması amaçlanan programa protokol konuşmaları ile başlanıldı.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <span><div style="text-align: justify;">Devlet Destekleri Bilgilendirme Programı dâhilinde; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB, Ekonomi Bakanlığı, Türk Eximbank, TKDK, Kredi Garanti Fonu ve Türk Patent ve Marka Kurumu temsilcileri tarafından, yapılan sunum ve bilgilendirmelerle program sonuçlandırılmış oldu.</div></span> Kayseri İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü Stratejik Plan Uygulama Eğitimi Tamamlandı <div> <p style="text-align: justify;"><span>Kayseri İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü’nün Ajansımıza sunmuş olduğu TR72/17/TD/0065 Referans numaralı, “<b>Stratejik Plan Uygulama Eğitimi</b>” başlıklı teknik destek eğitimi 16 Ocak-19 Ocak 2018 tarihleri arasında Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde gerçekleştirildi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Açılışta konuşan Kayseri İl Gıda Tarım Hayvancılık Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Burak Yağmur Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında Kayseri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 2018-2022 Stratejik Planının hazırlandığını, bu Teknik Destek programı ile de yapılan Stratejik Planının tüm kurum tarafından benimsenmesinin ve Stratejik Planın uygulanabilirliğinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.</span></p> </div> Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2017 Mali Destek Programı Bilgilendirme Toplantıları Sona Ermiştir. <div style="text-align: justify;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2017 Mali Destek Programları bilgilendirme toplantıları 08 Ocak 2018 tarihinde başlayarak 18 Ocak 2018 tarihinde sona ermiştir. Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde ve bu illere bağlı toplam 31 ilçede gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıları, çeşitli kurum ve kuruluşlardan toplam 947 kişinin katılımı ile gerçekleşmiştir</div> “Benim İşim Girişim” Yarışmasında Ödüller Verildi <p align="center" style="text-align: justify;"><span>Erciyes Teknopark A.Ş ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) işbirliğiyle düzenlenen “Benim İşim Girişim” 2017 yarışmasının ödül töreni 17 Ocak 2018 günü gerçekleştirildi. Törende jüri değerlendirmesi sonrasında kazanan 10 girişimci ekibe, projelerini hayata geçirmek için toplamda 80.000 TL’lik ödül takdim edildi.</span></p><p align="center" style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p><b><span lang="EN-US"></span></b></p><p style="text-align: justify;"><span>Erciyes Teknopark A.Ş ve ORAN bölgede teknoloji tabanlı girişimciliğin yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi adına ekim ayında “Benim İşim Girişim” 2017 yarışmasının düzenlenmesi konusunda işbirliği protokolü imzalamıştı. Yarışmaya başvuran 245 proje arasından, 71 başvuru ön elemeyi geçerek girişimcilik kampına katılma hakkı elde etmişti. Girişimcilik kampındaki eğitimlerin ardından 80.000 TL’lik ödülü almak için adaylar tekrar jüri karşısına geçti ve “Sağlık Teknolojileri, Giyilebilir Teknolojiler, Malzeme ve Oyun Tasarımı” alanlarında çalışacak 10 girişimci ekip büyük ödülün sahibi oldu.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span>“Benim İşim Girişim” 2017 yarışmasının ödül töreninde konuşma yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Murat Doğan şunları söyledi:” Ülkemizin gelişmesinde teknoloji tabanlı girişimciliğin önemini vurgulamak ve bu kültürü yaymak adına Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN ) ile birlikte kurguladığımız “Benim İşim Girişim” 2017 yarışması hedefine ulaşarak önemli çalışmaların yapılmasına zemin hazırlamıştır. Yarışmaya başvuru yapan 245 teknoloji tabanlı iş fikri jüri değerlendirmesinden geçerek 10 girişimci ödül almaya hak kazanmıştır.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Bundan sonraki süreçte yarışmamızı kazanan ekiplere 5 ay boyunca yoğun bir tempoyla</span><span lang="EN-US">nitelikli eğitimler, rehberlik desteği, prototip oluşturma hizmeti ve pazarlama desteği verilecektir. Ayrıca</span><span>Sera Kuluçka Merkezinin tüm imkanlarından da ücretsiz faydalanabileceklerdir.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Teknoloji tabanlı girişimciliğin önemli bir kariyer hedefi olabilmesi adına 2018 yılında da Erciyes Teknopark olarak çalışmalarımızı sürdüreceğimizi belirtmek isterim.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span>“Benim İşim Girişim” 2017 yarışmasına başvuran tüm girişimcilerimize teşekkür eder, kazanan ekipleri de tebrik ederim.</span><span lang="EN-US">Bölgemizin kalkınması adına bizimle işbirliğine imza atan ORAN Kalkınma Ajansı yönetimine de ayrıca teşekkürlerimi sunarım.”</span><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span lang="EN-US"><br></span></p><p><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Ödül töreninde konuşma yapan</span><span lang="EN-US">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreter</span><span lang="EN-US"></span><span lang="EN-US">V. Ahmet Emin Kilci de şunları söyledi: “Bölgemizin kalkınması adına Orta Anadolu Kalkınma Ajansı olarak farklı işbirlikleriyle bu hedefimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Erciyes Teknopark ile birlikte geliştirdiğimiz Benim İşim Girişim 2017 adlı iş fikri yarışması ile de bölgemizin teknoloji tabanlı girişimcilik alanında gelişimine katkı sunmayı amaç edindik. Yarışmaya olan ilgi ve talep projenin başarılı olduğunun somut göstergesidir. Birbirinden değerli iş fikirlerini bizlere ileten tüm girişimcilerimize teşekkürlerimi sunuyorum.Ülkemizin kalkınması adına teknoloji tabanlı girişimciliğin yaygın bir kültür haline gelip hayata geçen projelerin oluşması adına Orta Anadolu Kalkınma Ajansı olarak yeni çalışmalara ve işbirliklerine her zaman açık olduğumuzu belirtmek isterim. Bugün burada ödül almaya hak kazanan proje ekiplerini de en içten dileklerimle kutlar, daha nice güzel çalışmaları hayata geçirebilmelerini temenni ederim.”</span></p><p style="text-align: justify;"><span lang="EN-US"><br></span></p><p><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Düzenlenen törende konuşmaların ardından yarışmayı kazanan girişimciler sahneye çıkarak ödüllerini aldılar.</span></p> Jean Monnet Burs Programı Duyurusu <p style="text-align: justify;"><span lang="EN-US">Ülkemizin Avrupa Birliği (AB) üyeliği hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve AB müktesebatının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulan idari kapasitenin geliştirilmesi amacıyla Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen ve AB<span> </span>tarafından<span> </span>finanse<span> </span>edilen<span> </span>Jean<span> </span>Monnet<span> </span>Burs<span> </span>Programının<span> </span>2018-2019<span> </span>akademik<span> </span>yılı<span> </span>duyurusu<span> </span>25 Aralık 2017 tarihinde yayımlanmıştır. Programın son başvuru tarihi 23 Şubat<span> </span>2018'dir.</span><span lang="EN-US"></span></p><p style="text-align: justify;"><span lang="EN-US"><br></span></p><p style="text-align: justify;"></p><p><span lang="EN-US">Bursun kapsamı, başvuru koşulları ve sınav sürecine ilişkin gerekli tüm bilgi ve belgeler Avrupa Birliği Bakanlığı <b><i><u><a href="https://www.ab.gov.tr" target="_blank">(www.ab.gov.tr)</a></u> </i></b>ve Jean Monnet Burs Programının <u><a href="http://www.jeanmonnet.org.tr" target="_blank"><b><i>(www.jeanmonnet.org.tr)</i></b></a></u> İnternet sitelerinde yer almaktadır.</span><span lang="EN-US"></span></p><p></p><p style="text-align: justify;"><span lang="EN-US"><br></span></p> 2017 Mali Destek Programları Bilgilendirme Takvimi <p>2017 Mali Destek Programları kapsamında Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde 31 adet bilgilendirme toplantısı gerçekleşecektir. Bilgilendirme takvimi şu şekildedir:</p> <p></p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <td width="127"> <p align="center"><b><span>GÜN</span></b></p> </td> <td width="71"> <p align="center"><b><span>SAAT</span></b></p> </td> <td width="199"> <p align="center"><b><span>TOPLANTI YERİ</span></b></p> </td> <td width="218"> <p align="center"><b><span>ADRES</span></b></p> </td> <td width="159"> <p align="center"><b><span>TOPLANTI KATILIMCISI İLÇELER</span></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="127"> <p align="center"><b>08.01.2018</b></p> </td> <td width="71"> <p align="center"><b>09:00</b></p> </td> <td width="199"> <p><b>SORGUN</b></p> </td> <td width="218"> <p>Sorgun Öğretmenevi</p> </td> <td width="159"> <p>Sorgun</p> </td> </tr> <tr> <td width="127"> <p align="center"><b>08.01.2018</b></p> </td> <td width="71"> <p align="center"><b>09:30</b></p> </td> <td width="199"> <p><b>İMRANLI</b></p> </td> <td width="218"> <p>İmranlı Kaymakamlığı Toplantı Odası</p> </td> <td width="159"> <p>İmranlı</p> </td> </tr> <tr> <td width="127"> <p align="center"><b>08.01.2018</b></p> </td> <td width="71"> <p align="center"><b>11:30</b></p> </td> <td width="199"> <p><b>SARAYKENT</b></p> </td> <td width="218"> <p>Saraykent İlkokulu Konferans Salonu</p> </td> <td width="159"> <p>Saraykent</p> </td> </tr> <tr> <td width="127"> <p align="center"><b>08.01.2018</b></p> </td> <td width="71"> <p align="center"><b>13:00</b></p> </td> <td width="199"> <p><b>ZARA</b></p> </td> <td width="218"> <p>Zara Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı Bölge Ortaokulu Konferans Salonu</p> </td> <td width="159"> <p>Zara, Doğanşar</p> </td> </tr> <tr> <td width="127"> <p align="center"><b>08.01.2018</b></p> </td> <td width="71"> <p align="center"><b>15:30</b></p> </td> <td width="199"> <p><b>AKDAĞMADENİ</b></p> </td> <td width="218"> <p>Öğretmenevi Toplantı Salonu</p> </td> <td width="159"> <p>Akdağmadeni</p> </td> </tr> <tr> <td width="127"> <p align="center"><b>08.01.2018</b></p> </td> <td width="71"> <p align="center"><b>16:00</b></p> </td> <td width="199"> <p><b>HAFİK</b></p> </td> <td width="218"> <p>Hafik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu</p> </td> <td width="159"> <p>Hafik</p> </td> </tr> <tr> <td width="127"> <p align="center"><b>09.01.2018</b></p> </td> <td width="71"> <p align="center"><b>09:30</b></p> </td> <td width="199"> <p><b>SUŞEHRİ</b></p> </td> <td width="218"> <p>Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu</p> </td> <td width="159"> <p>Suşehri</p> </td> </tr> <tr> <td width="127"> <p align="center"><b>09.01.2018</b></p> </td> <td width="71"> <p align="center"><b>10:00</b></p> </td> <td width="199"> <p><b>KADIŞEHRİ</b></p> </td> <td width="218"> <p>Belediye Kültür Merkezi Salonu</p> </td> <td width="159"> <p>Kadışehri</p> </td> </tr> <tr> <td width="127"> <p align="center"><b>09.01.2018</b></p> </td> <td width="71"> <p align="center"><b>13:00</b></p> </td> <td width="199"> <p><b>AKINCILAR</b></p> </td> <td width="218"> <p>Akıncılar Kaymakamlığı Konferans Salonu</p> </td> <td width="159"> <p>Akıncılar</p> </td> </tr> <tr> <td width="127"> <p align="center"><b>09.01.2018</b></p> </td> <td width="71"> <p align="center"><b>14:00</b></p> </td> <td width="199"> <p><b>ÇEKEREK</b></p> </td> <td width="218"> <p>Hükümet Konağı Konferans Salonu</p> </td> <td width="159"> <p>Çekerek, Aydıncık</p> </td> </tr> <tr> <td width="127"> <p align="center"><b>09.01.2018</b></p> </td> <td width="71"> <p align="center"><b>15:30</b></p> </td> <td width="199"> <p><b>GÖLOVA</b></p> </td> <td width="218"> <p>Gölova Kaymakamlığı Şehit Sümer Deniz Toplantı Salonu</p> </td> <td width="159"> <p>Gölova</p> </td> </tr> <tr> <td width="127"> <p align="center"><b>10.01.2018</b></p> </td> <td width="71"> <p align="center"><b>10:00</b></p> </td> <td width="199"> <p><b>KOYULHİSAR</b></p> </td> <td width="218"> <p>Koyulhisar Kaymakamlığı Toplantı Salonu</p> </td> <td width="159"> <p>Koyulhisar </p> </td> </tr> <tr> <td width="127"> <p align="center"><b>10.01.2018</b></p> </td> <td width="71"> <p align="center"><b>13:00</b></p> </td> <td width="199"> <p><b>YERKÖY</b></p> </td> <td width="218"> <p>Hükümet Konağı Konferans Salonu</p> </td> <td width="159"> <p>Yerköy, Şefaatli</p> </td> </tr> <tr> <td width="127"> <p align="center"><b>10.01.2018</b></p> </td> <td width="71"> <p align="center"><b>15:30</b></p> </td> <td width="199"> <p><b>SİVAS MERKEZ</b></p> </td> <td width="218"> <p>Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu</p> </td> <td width="159"> <p>Sivas Merkez, Ulaş, Yıldızeli</p> </td> </tr> <tr> <td width="127"> <p align="center"><b>11.01.2018</b></p> </td> <td width="71"> <p align="center"><b>10:00</b></p> </td> <td width="199"> <p><b>DEVELİ</b></p> </td> <td width="218"> <p>Mustafa Aksu Kültür Merkezi</p> </td> <td width="159"> <p>Develi</p> </td> </tr> <tr> <td width="127"> <p align="center"><b>11.01.2018</b></p> </td> <td width="71"> <p align="center"><b>10:00</b></p> </td> <td width="199"> <p><b>YOZGAT MERKEZ</b></p> </td> <td width="218"> <p>Yozgat İl Özel İdaresi Meclis Salonu</p> </td> <td width="159"> <p>Yozgat Merkez</p> </td> </tr> <tr> <td width="127"> <p align="center"><b>11.01.2018</b></p> </td> <td width="71"> <p align="center"><b>15:00</b></p> </td> <td width="199"> <p><b>YAHYALI</b></p> </td> <td width="218"> <p>Kaymakamlık Toplantı Salonu</p> </td> <td width="159"> <p>Yeşilhisar, Yahyalı</p> </td> </tr> <tr> <td width="127"> <p align="center"><b>11.01.2018</b></p> </td> <td width="71"> <p align="center"><b>16:00</b></p> </td> <td width="199"> <p><b>KAYSERİ OSB</b></p> </td> <td width="218"> <p>Kayseri OSB Konferans Salonu</p> </td> <td width="159"> <p>Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar, İncesu, Bünyan</p> </td> </tr> <tr> <td width="127"> <p align="center"><b>12.01.2018</b></p> </td> <td width="71"> <p align="center"><b>09:30</b></p> </td> <td width="199"> <p><b>SARIOĞLAN</b></p> </td> <td width="218"> <p>Sarıoğlan Halk Eğitim Merkezi</p> </td> <td width="159"> <p>Sarıoğlan</p> </td> </tr> <tr> <td width="127"> <p align="center"><b>12.01.2018</b></p> </td> <td width="71"> <p align="center"><b>10:00</b></p> </td> <td width="199"> <p><b>TOMARZA</b></p> </td> <td width="218"> <p>Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu</p> </td> <td width="159"> <p>Tomarza</p> </td> </tr> <tr> <td width="127"> <p align="center"><b>12.01.2018</b></p> </td> <td width="71"> <p align="center"><b>14:30</b></p> </td> <td width="199"> <p><b>AKKIŞLA</b></p> </td> <td width="218"> <p>Akkışla KAYMEK Toplantı Salonu</p> </td> <td width="159"> <p>Akkışla</p> </td> </tr> <tr> <td width="127"> <p align="center"><b>12.01.2018</b></p> </td> <td width="71"> <p align="center"><b>16:00</b></p> </td> <td width="199"> <p><b>KAYSERİ SANAYİ ODASI</b></p> </td> <td width="218"> <p>Kayseri Sanayi Odası Meclis Salonu</p> </td> <td width="159"> <p>Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar, İncesu, Bünyan</p> </td> </tr> <tr> <td width="127"> <p align="center"><b>15.01.2018</b></p> </td> <td width="71"> <p align="center"><b>10:30</b></p> </td> <td width="199"> <p><b>PINARBAŞI</b></p> </td> <td width="218"> <p>Suna YALÇIN MYO Konferans Salonu</p> </td> <td width="159"> <p>Pınarbaşı</p> </td> </tr> <tr> <td width="127"> <p align="center"><b>15.01.2018</b></p> </td> <td width="71"> <p align="center"><b>14:30</b></p> </td> <td width="199"> <p><b>SARIZ</b></p> </td> <td width="218"> <p>Hes Kablo Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu</p> </td> <td width="159"> <p>Sarız</p> </td> </tr> <tr> <td width="127"> <p align="center"><b>16.01.2018</b></p> </td> <td width="71"> <p align="center"><b>10:00</b></p> </td> <td width="199"> <p><b>FELAHİYE</b></p> </td> <td width="218"> <p>Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu</p> </td> <td width="159"> <p>Felahiye</p> </td> </tr> <tr> <td width="127"> <p align="center"><b>16.01.2018</b></p> </td> <td width="71"> <p align="center"><b>10:00</b></p> </td> <td width="199"> <p><b>GÜRÜN</b></p> </td> <td width="218"> <p>Belediye Kültür Merkezi</p> </td> <td width="159"> <p>Kangal, Gürün</p> </td> </tr> <tr> <td width="127"> <p align="center"><b>16.01.2018</b></p> </td> <td width="71"> <p align="center"><b>15:00</b></p> </td> <td width="199"> <p><b>DİVRİĞİ</b></p> </td> <td width="218"> <p>Sadık Özgür Ticaret Meslek Lisesi Toplantı Salonu</p> </td> <td width="159"> <p>Divriği</p> </td> </tr> <tr> <td width="127"> <p align="center"><b>17.01.2018</b></p> </td> <td width="71"> <p align="center"><b>10:00</b></p> </td> <td width="199"> <p><b>BOĞAZLIYAN</b></p> </td> <td width="218"> <p>Boğazlıyan TSO Toplantı Salonu</p> </td> <td width="159"> <p>Sarıkaya, Yenifakılı, Boğazlıyan</p> </td> </tr> <tr> <td width="127"> <p align="center"><b>17.01.2018</b></p> </td> <td width="71"> <p align="center"><b>14:00</b></p> </td> <td width="199"> <p><b>ÇANDIR</b></p> </td> <td width="218"> <p><i>İlerleyen tarihlerde bildirilecektir.</i></p> </td> <td width="159"> <p>Çayıralan, Çandır</p> </td> </tr> <tr> <td width="127"> <p align="center"><b>17.01.2018</b></p> </td> <td width="71"> <p align="center"><b>14:30</b></p> </td> <td width="199"> <p><b>ŞARKIŞLA</b></p> </td> <td width="218"> <p>Aşık Veysel Kültür Merkezi </p> </td> <td width="159"> <p>Gemerek, Şarkışla, Altınyayla</p> </td> </tr> <tr> <td width="127" nowrap=""> <p align="center"><b>18.01.2018</b></p> </td> <td width="71" nowrap=""> <p align="center"><b>14:30</b></p> </td> <td width="199"> <p><b>ÖZVATAN</b></p> </td> <td width="218"> <p>Kaymakamlık Toplantı Salonu</p> </td> <td width="159"> <p>Özvatan</p> </td> </tr> </tbody></table><br> <p></p> 2017 Yılı Mali Destek Programları <div><div style="text-align: justify;"><span>ORAN tarafından 2017 yılı mali destek programları kapsamında kar amacı&nbsp;</span>güden ve gütmeyen kurumlara yönelik olarak üç farklı başlık altında teklif çağrısına çıkılmıştır. Bunlardan “Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Programı” ve “Yeni Ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları Mali Destek Programı” kar amacı gütmeyen kurumlar, “Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik Mali Destek Programı” ise kar amacı güden kurumlar için tasarlanmıştır.</div><div style="text-align: justify;"><br></div></div><div>Program detayları için <a href="http://oran.org.tr/tr/2017-mdp/endustriyel-gelisim-ve-verimlilik-mali-destek-programi" target="_blank">TIKLAYINIZ</a></div> Temizlik İhalesi İptal İlanı <p align="center"><b></b></p> <p align="center"><b></b></p> <p align="center"><b>İHALE İPTAL İLANI </b></p> <p align="center"><b></b></p> <p align="center"><b>ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI</b></p> <p align="center"><b></b></p> <p></p> <p style="text-align: justify;">2018 yılı “ 13 Kişilik temizlik, Santral, Danışma (Büro Görevlisi), Bilgi İşlem, Bina Sorumlusu ve Şoför Hizmetlerinin Tedariğine Yönelik Hizmet Alımı” 24/12/2017 Tarihli 30280 sayılı Resmi Gazate’de yayınlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle eklenen geçici 23. Maddeye istinaden iptal edilmiştir.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p></p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="576"> <tbody><tr> <td width="251" valign="top"> <p><b>1-İdarenin</b></p> </td> <td width="325" valign="top"> <p></p> </td> </tr> <tr> <td width="251" valign="top"> <p><b>a) Adresi</b></p> </td> <td width="325" valign="top"> <p style="text-align: justify;">:Mevlana Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:79 Kat: 5-6 P.K.38080 Kocasinan - KAYSERİ</p> <p></p> </td> </tr> <tr> <td width="251" valign="top"> <p><b>b) Telefon ve Faks Numarası</b></p> </td> <td width="325" valign="top"> <p>:0352 352 67 26 – 0352 352 67 33</p> <p></p> </td> </tr> <tr> <td width="251" valign="top"> <p><b>c) Elektronik Posta Adresi (varsa)</b></p> <p><b></b></p> </td> <td width="325" valign="top"> <p>: <a href="mailto:info@oran.org.tr"><span>info@oran.org.tr</span></a> </p> </td> </tr> <tr> <td width="251" valign="top"> <p><b>2-İhale Konusu İşin Adı</b></p> </td> <td width="325" valign="top"> <p style="text-align: justify;">: 13 Kişilik temizlik, Santral, Danışma (Büro Görevlisi), Bilgi İşlem, Bina Sorumlusu ve Şoför Hizmetlerinin Tedariğine Yönelik Hizmet Alımı 12 ay süreli (01.01.2018 31.12.2018 tarihleri arası)</p> </td> </tr> <tr> <td width="251" valign="top"> <p><b></b></p> </td> <td width="325" valign="top"> <p></p> </td> </tr> <tr> <td width="251" valign="top"> <p><b>3-İhale Tarih ve saati</b></p> </td> <td width="325" valign="top"> <p>:22.12.2017 - 14:00</p> </td> </tr> <tr> <td width="251" valign="top"> <p><b></b></p> </td> <td width="325" valign="top"> <p></p> </td> </tr> </tbody></table> <p><b><span></span></b></p> <p align="right"><b>İLAN OLUNUR.</b></p> Güvenlik İhalesi İptal İlanı <p align="center"><b></b></p> <p align="center"><b></b></p> <p align="center"><b>İHALE İPTAL İLANI </b></p> <p align="center"><b></b></p> <p align="center"><b>ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI</b></p> <p align="center"><b></b></p> <p></p> <p style="text-align: justify;">2018 yılı 3 Kişilik Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alımı ihalesi, 24/12/2017 Tarihli 30280 sayılı Resmi Gazate’de yayınlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle eklenen geçici 23. Maddeye istinaden iptal edilmiştir.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p></p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="576"> <tbody><tr> <td width="251" valign="top"> <p><b>1-İdarenin</b></p> </td> <td width="325" valign="top"> <p></p> </td> </tr> <tr> <td width="251" valign="top"> <p><b>a) Adresi</b></p> </td> <td width="325" valign="top"> <p style="text-align: justify;">:Mevlana Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:79 Kat: 5-6 P.K.38080 Kocasinan - KAYSERİ</p> <p></p> </td> </tr> <tr> <td width="251" valign="top"> <p><b>b) Telefon ve Faks Numarası</b></p> </td> <td width="325" valign="top"> <p>:0352 352 67 26 – 0352 352 67 33</p> <p></p> </td> </tr> <tr> <td width="251" valign="top"> <p><b>c) Elektronik Posta Adresi (varsa)</b></p> <p><b></b></p> </td> <td width="325" valign="top"> <p>: <a href="mailto:info@oran.org.tr"><span>info@oran.org.tr</span></a> </p> </td> </tr> <tr> <td width="251" valign="top"> <p><b>2-İhale Konusu İşin Adı</b></p> </td> <td width="325" valign="top"> <p style="text-align: justify;">: 3 Kişilik Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alım İşi, 12 ay süreli (01.01.2017 31.12.2017 tarihleri arası)</p> </td> </tr> <tr> <td width="251" valign="top"> <p><b></b></p> </td> <td width="325" valign="top"> <p></p> </td> </tr> <tr> <td width="251" valign="top"> <p><b>3-İhale Tarih ve saati</b></p> </td> <td width="325" valign="top"> <p>:22.12.2017 - 10:00</p> </td> </tr> <tr> <td width="251" valign="top"> <p><b></b></p> </td> <td width="325" valign="top"> <p></p> </td> </tr> </tbody></table> <p><b><span></span></b></p> <p align="right"><b>İLAN OLUNUR.</b></p> Aralık ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Kayseri’de yapıldı. <p style="text-align: justify;"><span>Kayseri Sanayi Odasında Ajans Yönetim Kurulu Başkanı ve Yozgat Valisi Kemal YURTNAÇ başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Kayseri Valisi Süleyman KAMÇI, Sivas Valisi Davut GÜL, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet BÜYÜKSİMİTÇİ, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Taylan ALAKOÇ ve Ajans Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin KİLCİ katıldı.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Yozgat Valisi Kemal YURTNAÇ, “Ekim ayında, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile Erciyes Teknopark ortaklığında “Benim İşim Girişim” isimli</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>&nbsp;teknoloji tabanlı iş fikirlerinin başvurabildiği bir yarışma duyurusu yapıldı ve “16 Kasım 2017 tarihinde tamamlanan başvuru sürecinde 245 başvuru alındı. Ön elemeyi geçen iş fikirlerinin 24 Kasım-03 Aralık 2017 tarihleri arasında katıldıkları Girişimcilik kampının ardından 2.Jüri değerlendirmesine tabii oldular ve 10 takım prototip desteği almaya hak kazandılar.” dedi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Sivas İŞGEM Projesi ve Kale Projesi hakkında bilgi veren YURTNAÇ; “AB fonuyla yürütülen, Ajansımızın ana yararlanıcı, Sivas İl Özel İdaresi, Sivas Belediyesi ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odasının ise proje ortağı olduğu Sivas İŞGEM projesinin inşaat işleri bitmiş ve talep eden firmalarımız atölyelere yerleşmeye başlamışladır. Önümüzdeki günlerde tekrar talep toplama için ilana çıkılacak olup, İŞGEM’in eğitim, danışmanlık ve kuluçka merkezi gibi faydalarından yararlanmak isteyen ve işliklerde yer almak isteyen firmalarımız için bu fırsatı değerlendirmeye davet ediyoruz. Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında Sivas Belediyesi’nin “ Kale Projesi” fizibilitesi Kalkınma Bakanlığı tarafından uygun bulunmuş olup ilk etapta 10 milyon TL bir kaynak ile projenin desteklenmesi kararlaştırılmıştır. Projenin Sivas ilimizin turizm anlamında önemli bir merkezi olacak olan Kale Mahallesinin yeniden inşası ve eski değerlerin yeniden yaşatılması için önemli bir katkı sunacağı düşünülmektedir. Projeyi onaylayan Bakanlığımıza ve çalışmalarından dolayı Ajans ve Belediye çalışanlarına teşekkür ederim.” dedi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>YURTNAÇ, son olarak 2018 yılı mali destek programları için son hazırlıkların yapılmakta olduğunu en yakın zamanda da çağrıya çıkılacağını belirterek, gerek Kamu kurumlarının gerekse de KOBİ’lerin mali destek programlarını takip etmeleri ve rehberlere uygun olan proje başvurularını yapmalarını söyledi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Açıklamaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.</span></p> <p></p> Devlet Destekleri Bilgilendirme Programı <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <td width="608" colspan="2" valign="top"> <p align="center"><b><span>DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME PROGRAMI</span></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="608" colspan="2" valign="top"> <p align="center"><b><span>18 Ocak 2018 / Sivas Ticaret ve Sanayi Odası</span></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="608" colspan="2"> <p align="center"><b>BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI</b></p> </td> </tr> <tr> <td width="149" rowspan="2"> <p align="center"><b>09:00-11:00</b></p> </td> <td width="459"> <p><i>Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Desteği</i></p> </td> </tr> <tr> <td width="459"> <p><i>Teknoloji Geliştirme Bölgeleri</i></p> </td> </tr> <tr> <td width="608" colspan="2"> <p align="center"><a href="https://www.tubitak.gov.tr/tr" title="Anasayfa"><b><span>TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU</span></b></a><b> (TÜBİTAK)</b></p> </td> </tr> <tr> <td width="149" rowspan="4"> <p align="center"><b>11:00- 13:00</b></p> </td> <td width="459"> <p><i>1512 - Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı</i></p> </td> </tr> <tr> <td width="459"> <p><i>1501- TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı</i></p> </td> </tr> <tr> <td width="459"> <p><i>1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı</i></p> </td> </tr> <tr> <td width="459"> <p><i>1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı</i></p> </td> </tr> <tr> <td width="149"> <p align="center"><b>13:00-14:00</b></p> </td> <td width="459"> <p><b>Öğle Arası</b></p> </td> </tr> <tr> <td width="608" colspan="2"> <p align="center"><b><span>KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB)</span></b><b><span></span></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="149"> <p align="center"><b>14:00-15:00</b></p> </td> <td width="459"> <p><i>KOBİ’lere Yönelik Destekler</i></p> </td> </tr> <tr> <td width="608" colspan="2"> <p align="center"><b>EKONOMİ BAKANLIĞI</b></p> </td> </tr> <tr> <td width="149" rowspan="3"> <p align="center"><b>15:00-17:30</b></p> </td> <td width="459"> <p><i>Yatırım Teşvikleri</i></p> </td> </tr> <tr> <td width="459"> <p><i>İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları</i></p> </td> </tr> <tr> <td width="459"> <p><i>Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi</i></p> </td> </tr> <tr> <td width="608" colspan="2"> <p align="center"><b><span>19 Ocak 2018 / Sivas Ticaret ve Sanayi Odası</span></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="608" colspan="2"> <p align="center"><b>TURK EXIMBANK</b></p> </td> </tr> <tr> <td width="149" rowspan="4"> <p align="center"><b>09:00-11:00</b></p> </td> <td width="459"> <p><i>Kısa Vadeli İhracat Kredileri</i></p> </td> </tr> <tr> <td width="459"> <p><i>Orta-Uzun Vadeli İhracat Kredileri</i></p> </td> </tr> <tr> <td width="459"> <p><i>Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kapsamındaki Krediler</i></p> </td> </tr> <tr> <td width="459"> <p><i>Forward Option İşlemleri</i></p> </td> </tr> <tr> <td width="608" colspan="2"> <p align="center"><b>TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK)</b></p> </td> </tr> <tr> <td width="149"> <p align="center"><b>11:00-12:30</b></p> </td> <td width="459"> <p><i>TKDK Destekleri</i></p> </td> </tr> <tr> <td width="149"> <p align="center"><b>12:30-14:00</b></p> </td> <td width="459"> <p><b>Öğle Arası</b><i></i></p> </td> </tr> <tr> <td width="608" colspan="2"> <p align="center"><b>KREDİ GARANTİ FONU (KGF)</b></p> </td> </tr> <tr> <td width="149"> <p align="center"><b>14:00-15:30</b></p> </td> <td width="459"> <p><i>Kredi Garanti Fonu Destekleri</i></p> </td> </tr> <tr> <td width="608" colspan="2"> <p align="center"><b>TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU </b></p> </td> </tr> <tr> <td width="149"> <p align="center"><b>15:30-17:30</b></p> </td> <td width="459"> <p><i>Türk Patent ve Marka Kurumu Hizmetleri</i></p> </td> </tr> </tbody></table> <p></p><br> <p></p> Arap Turizmciler ile Erciyes Kayak Merkezi Tanıtım Buluşması ve İkili İş Görüşmeleri <p></p><div style="text-align: justify;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından 15-16 Aralık 2017 tarihinde organize edilen, TYDTA ve Türk Hava Yolları’nın katkılarıyla düzenlenen Arap Turizmciler ile Erciyes Kayak Merkezi Tanıtım Toplantısı ve İkili İş Görüşmeleri’nde, Arabistan ve Kuveytli turizmcilere Erciyes Kayak Merkezi tanıtıldı.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><span><div style="text-align: justify;"><br></div> <div style="text-align: justify;">Türkiye’nin önemli kış turizmi bölgelerinden olan Erciyes Kayak Merkezi’nde bir otelde düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Oran Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Emin Kilci, Erciyes’e uluslar arası turist gelmesi anlamında çalışmalar yapıldığını kaydetti. Kilci, “Biz kalkınma ajansı olarak Türkiye’de kurulu bölgesel kurumlardan bir tanesiyiz. Kalkınma ajansları ilin ve bölgenin turizm yatırımı, sanayi ve ticaret anlamında yatırım ve yatırımcı ilişkilerine yönetmekte olan bir kamu kurumudur. 3 ilden sorumluyuz. Kayseri merkez olmak üzere Sivas ve Yozgat’tan sorumluyuz. Ajans anlamında turizm olarak tek yatırımcı şirketlere ve acentelerimize manevi desteğin yanı sıra bugünkü organizasyonda olduğu gibi farklı organizasyonlar yaparak bölgemizin turizm değerlerini tanıtan etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız bu tür organizasyonların genelde bağlı olduğumuz Kalkınma Bakanlığı gerekse Türkiye Yatırım Destek Ajansı ile koordineli bir şekilde yapıyoruz. Kayserimiz birçok turistik değere, esere ve alt yapıya sahiptir. Bu turistik değerlerin arasında da en önemlisi de şuan üzerinde bulunduğumuz Erciyes Dağıdır. Özellikle son dönemde yapılan yatırımlarla beraber Erciyes gerek ülkemizin gerek dünyanın sayılı kış turizm değerlerinden birisi oldu. Erciyes hem profesyoneller hem de amatör kayak severlere çok önemi imkânlar sunmaktadır. Erciyes A.Ş. şirketimizle beraber Erciyes’in gerekli uluslararası turist gelmesi anlamında çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Şuanda kış döneminde olduğumuz için kayaktan söz edebiliriz ama yaz döneminde de Erciyes Dağını bisiklet dahil çeşitli spor aktiviteleri için de önemli bir merkez halindedir. Siz değerli misafirlerimizin gelmiş olduğu ülkeler anlamında da Erciyes Dağı ülkemizde bulunan kayak severler için her türlü alt yapıya ve her türlü turistik değere sahip bir yerdir. Bu toplantının devamında sizlerden buraya Türkiye’ye, şehrimize ve kayak merkezimize gelecek olan misafirlerimizi yönlendirmenizi bekliyoruz. Birçok ülkede turistik anlamda ziyaretler yapmışsınızdır. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki benim gitmiş olduğum ülkelerle Türkiye’deki turizm hizmet kalitesini karşılaştırdığımda otellerimizin ve diğer kurumlarımızın gelen turistlere olan bakış açısı çok farklıdır. Bizler elimizden geldiği kadar sınırları zorlayarak gelen misafirlerimizin memnuniyet duyacağı her türlü imkanı sağlamaya çalışırız. Bizim hizmet kalitemizin sizlere hitap ettiğini anlamışsınızdır” ifadelerini kullandı.</div><div style="text-align: justify;"><br></div> <div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı ise, Arap turizmcilere Erciyes Kayak Merkezi hakkında bilgiler verdi. Arap turizmcilerden sadece turist getirmek değil aynı zamanda yatırım yapmanın da önemine değinen Cıngı, “Kayseri’de 6 bin yıllık bir medeniyet tarihi, bölgede Kapadokya gibi dünyanın 8. harikası olan ve Erciyes gibi kış ve yaz sporlarına yönelik bir turizm yatırımı gerçekleşti. Hepimizin turizm hareketliliğini sağlaması için şuanda Erciyes başroldedir. Aynı Avrupa’daki örneklerini aratmayacak şekilde Kayseri Büyükşehir Belediyemizin şuana kadar 200 milyon Euro gibi bir yatırımı ile dünya çapında bir kayak merkezi ve yaz, kış turizm merkezi oluştu. Burada görmüş olduğumuz bölgede özel sektörün yatırımı ile 450 milyon Euro’luk total de yatırım miktarı hedefleniyor. İçinde bulunduğumuz otelde yine Suudi Arabistan’da oteli olan yatırımcımızın bu mastır plan kapsamında inşaat yaptığı çok yeni bir oteldir. Sizlerden buraya sadece misafir getirmenizi, Arap dünyasındaki kardeşlerimizi Erciyes ile buluşturmanızı değil aynı zamanda yatırımcılar için de burada bakir bir yatırım ortamı olduğunu vurgulamak isterim. Biz şunu çok iyi biliyoruz ki körfez ülkelerinde</div><div style="text-align: justify;"><br></div></span><p></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Arap Dünyasından sunumlar yaptık. O bölgelerde İsviçre, Fransa ve Avusturya’ya giden ve kayak yapan insanlar var. Burada bizlerin sizlere çok önemli olarak sunduğumuz büyük avantajların başında ‘Helal Kayak Merkezi Konsepti’ geliyor. Biz bir Arap ülkesine gittiğimizde ezanı duyarak istediğimiz restoranda sorgusuz sualsiz nasıl yemek yemekten keyif alıyorsak aynı imkanları kayak yapan özellikle üst profil kesimini oluşturan kardeşlerimize de teklif ediyoruz. Buraya geldiğiniz zaman sadece dağda kayak yapmak ve snowboard yapmak ile kalmıyorsunuz. 6 bin yıllık medeniyet tarihini 15 dakikada ulaşabiliyorsunuz. Dünya’nın 8. harikası olan Kapadokya’ya dağın tepesinden 1 saatte varabiliyorsunuz. Burada bulunduğumuz süre içerisinde Erciyes’in özelliklerini yakından tanıyacaksınız. Biz burada özellikle uluslararası turizm camiasına yeni açılmış bir kayak merkezi olarak sizle beraber gelecek olan tüm misafirlere her türlü alt yapı hizmetini sunmaya ve memnuniyet garantisi vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.</span><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Konuşmaların ardından Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yücel İkiler, İngilizce olarak yaptığı sunumla katılımcılara Erciyes Kayak Merkezi ve etkinlikler hakkında bilgiler verdi. Sunumun ardından bir Arap Turizm Firmasının Genel Müdürü Kamal İsmail, önümüzdeki tarihlerde Arabistan’dan Kayseri’ye direk uçuş yapacağının müjdesini verdi. Toplantıya İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de katıldı.</span><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Arap turizmciler programın ikinci gününde Erciyes Kayak Merkezi’nde geziler yaparak ikili görüşmelerle devam etti.</span></p> Benim İşim Girişim Yarışmasında İlk 10 Takım Belli Oldu <p style="text-align: justify;"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kayseri Yatırım Destek Ofisi ve Erciyes Teknopark işbirliği ile 23 Ekim 2017 tarihinde başvuruları alınmaya başlanan “Benim İşim Girişim” iş fikri yarışmasının 2. Aşama jüri değerlendirmeleri dün gerçekleştirildi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Yarışmaya toplam 245 başvuru alınmış ve 1.Aşama olan ön elemeler sonucunda 71 proje takımı Erciyes Teknopark Sera Kuluçka Merkezi’nde ORAN tarafından finanse edilen “Girişimcilik Kampı”na katılmaya hak kazanmıştı. 2 hafta süren Kamp eğitimlerine devam eden toplam 42 takım 14 Aralık 2017 tarihinde çok değerli beş jüri üyesi karşısında ter döktü. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Yapılan puanlamalar sonucunda en yüksek puanı alan 10 girişimci takım, prototip üretim desteğini ve Sera Kuluçka merkezi prototip atölyesi olan LabErciyes’i kullanma hakkı kazandı. Ayrıca, girişimci takımların birer mentör ile eşleştirilerek bir sonraki elemeye hazırlanmaları hedefleniyor. Programın bundan sonraki bölümüne ait detaylar ve yarışmanın takvimini </span><a href="http://www.benimisimgirisim.com/"><span>www.benimisimgirisim.com</span></a><span> sitesinden takip edebilirsiniz…</span><span></span></p> Personel Alım İlanı Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazananlar <p style="text-align: justify;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı; 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 18 inci maddesi ile 25.07.2006 Tarih ve 26239 Sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TR72 Düzey 2 Bölgesi’nde (Kayseri, Sivas, Yozgat) çalıştırılmak üzere 3 Uzman ve 1 Destek Personeli alımı için 09.11.2017 tarihinde ilana çıkmıştır. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Başvurular üzerinde yapılan ön değerlendirmeler sonucunda ekli listede isimleri yazılı adayların sözlü yarışma sınavına davet edilmesi uygun görülmüştür.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Sözlü yarışma sınavı 19.12.2017 tarihinde Mevlana Mah. Mustafa Kemal Paşa Bul. No: 79 Kat: 5 Kocasinan / KAYSERİ adresinde yapılacaktır.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Sözlü sınava katılacak adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak olup adayların, ekte yer alan listede belirtilmekte olan tarih ve saatte Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Hizmet Binasında, nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Kamuoyuna saygıyla duyurulur.</p> Gürün Kaymakamlığı Teknik Destek Faaliyeti Başladı <p style="text-align: justify;">2017 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Gürün Kaymakamlığı’nın uygulayıcısı olduğu TR72/17/TD/0053 referans numaralı “Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi” başlıklı teknik destek faaliyeti 11 Aralık 2017 tarihinde Gürün Öğretmenevi’nde başladı.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Proje kapsamında, Gürün’deki kamu kurumlarında görevli personelin iletişim becerilerinin geliştirmek amacıyla toplam 5 gruba 2’şer günlük eğitimler verilecektir. Eğitimlerden yaklaşık 150 kişinin yararlanması beklenmektedir.</p> Afetlere Yönelik Psikolojik ve Sosyolojik Yönetim <p style="text-align: justify;">Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’nün Ajansımıza sunmuş olduğu TR72/17/TD/0054 Referans numaralı, “Afetlere Yönelik Psikolojik ve Sosyolojik Yönetim” başlıklı teknik destek projesi 6-7 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirildi. Eğitim sonunda Kayseri, Niğde ve Nevşehir illerinde İl sağlık Müdürlüğü bünyesinde UMKE gönüllüsü olarak görev yapan 30 personele Kayseri İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan BENLİ tarafından onaylanan sertifikaları verildi. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Eğitim ile; afetler sonrasında ortaya çıkan psikolojik ve fizyolojik tepkileri izleme, tanılama ve yönetme, afetzede ile iletişim, stresle mücadele ve afet durumları öncesi ekip olmanın, afete hazır olmanın önemi gibi konularda bilgi sahibi olan UMKE ekipleri, kendi streslerini yönetme ve farkındalık kazanma konularında da eğitim içi etkinliklerde bulundular. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Ajansımızın kurumsal kapasiteyi arttırma amaçlı eğitimlere destek sağladığı Teknik Destek Programı’na başvurular 29 Aralık 2017 tarihine kadar devam edecektir.</p> Güvenlik İhalesi İlanı <p style="text-align: center;"><b><span>T.C.</span></b></p> <p align="center"><b><span>ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI</span></b></p> <p align="right"><b><span>07/12/2017</span></b></p> <p align="center"><b><u><span>İHALE İLANI</span></u></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><i><span>İhaleyi gerçekleştirecek olan idarenin:</span></i></b></p> <p style="text-align: justify;"><span>a) Adı : T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>b) Adresi : Mevlana Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, No: 79, Kat: 5-6, P.K: 38080, Kocasinan / KAYSERİ</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>c) Telefon No : 0352 352 67 26</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>d) Faks No : 0352 352 67 33</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><i><span>İhale konusu işin;</span></i></b></p> <p style="text-align: justify;"><span>a) Niteliği ve Süresi : “3 Kişilik Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi” 12 ay süreli (01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arası)</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>b) Türü : Hizmet Alımı</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>c) Yapılacağı yer : Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Kayseri Hizmet Binası, Kocasinan / KAYSERİ </span></p> <p style="text-align: justify;"><span>d) İhale Usulü : Açık İhale</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><i><span>Satın alma konusu iş için ihaleye katılma şartları ve istenen belgeler:</span></i></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><i><span>1. Katılma Şartları</span></i></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>1.1.</span></b> <span>5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair kanunun ilgili maddelerince düzenlenen faaliyet belgesi sahibi olmak ve bunu ibraz etmek.</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>1.2.</span></b><span> Son 1 yıl içerisinde Kamu İhalelerine katılmaktan men edilmiş olmamak.</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>1.3.</span></b><span> Herhangi bir Kalkınma Ajansı tarafından ihale yasaklısı olarak ilan edilmiş olmamak.</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>1.4.</span></b><span> Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma İhale Usul ve Esaslarının 41. maddesinde belirtilen durumlarda olmamak.</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>1.5.</span></b><span> İdari ve teknik şartnamede talep edilen yeterliliklere ve istenen şartlara sahip olmak. </span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>1.6.</span></b><span> İhaleye sadece yerli istekliler katılacaktır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>1.7. </span></b><span>İhaleye iş ortaklığı ve konsorsiyumlar katılamaz.<b></b></span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>1.8.</span></b><span> İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>1.9. </span></b><span>Şirket ortaklarının veya şahıs şirketi sahiplerinin milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle haklarında idari işlem tesis edilenler ile aynı gerekçeyle haklarında suç soruşturması veya kovuşturması yürütülenler ihaleye başvuruda bulunamaz. Buna rağmen teklif verenlerin teklifleri geçersiz kabul edilir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><i><span>2. İstenen Belgeler</span></i></b></p> <p style="text-align: justify;"><span>İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>2.1.</span></b><span> Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>2.2.</span></b><span> Son 1 ay içinde alınmış mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>2.3.</span></b> <span>Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter onaylı imza beyannamesi veya imza sirküleri</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>2.4. </span></b><span>İçişleri Bakanlığı’ndan Temin Edilen Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet Belgesi</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>2.5.</span></b><span> İdari Şartname ekinde şekli ve içeriği belirlenen teklif mektubu</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>2.6</span></b><span>. Teklif tutarının en az % 3’ü kadar geçici teminat (Teminat olarak kabul edilecek değerler idare şartnamede belirtilmektedir) Nakdi teminatların, Ajansın, T.C. Halk Bankası Kayseri Sanayi Sitesi Şubesi TR44 0001 2009 4890 0006 0000 06 TL hesabına yatırılması gerekmektedir</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>2.7.</span></b><span> Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>2.8.</span></b><span> İhale dosyasının bedelinin ödendiğine dair belge banka dekontu</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>2.9.</span></b><span> Banka Referans mektubu</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>2.10.</span></b> <span>İhale günündeki aya ait alınmış olan vergi borcu yoktur belgesi ve SGK borcu yoktur belgesi</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>2.11. </span></b><span>İsteklinin vergi dairesi veya mali müşavir onaylı son döneme ait (2016) bilanço ve gelir tablosu,</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>2.12.</span></b><span> İsteklinin teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere, ihale konusu işe iş deneyimini gösteren iş bitirme belgesi, </span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>2.13.</span></b><span> İhale günündeki aya ait kayıtlı olduğu odadan alınmış İhalelere Katılmasında Sakınca Yoktur Belgesi</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>3.</span></b> <span>Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>4.</span></b><span> </span><span>İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.</span><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><b><i><span>İhale belgelerinin görülebileceği yer:</span></i></b></p> <p style="text-align: justify;"><span>Mevlana Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, No: 79, Kat: 5-6, P.K: 38080, Kocasinan / KAYSERİ</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><i><span>İhale dosyası satış bedeli:</span></i></b></p> <p style="text-align: justify;"><span>İhale dosyası satış bedeli <b>150,00</b>-TL olup ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dosya bedeli T.C. Halk Bankası Kayseri Sanayi Sitesi Şubesi TR44 0001 2009 4890 0006 0000 06 TL hesabına yatırılmış olup teklif dosyasında işlem dekontunun ibrazı zorunludur.</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><i><span>Teklif teslimi için son tarih ve saati: </span></i></b><b><span>22/12/2017 Cuma</span></b><span> günü saat 10:00 </span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kargo ve postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Teklifler, <b>22/12/2017 Cuma</b> günü saat 10:00’da, Mevlana Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, No: 79, Kat: 5-6, P.K: 38080, Kocasinan / KAYSERİ adresinde yapılacak oturumda açılacaktır. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle istekliler Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kamuoyuna ilanen duyurulur.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;">Bu İhale İptal Edilmiştir. İptal İlanı Linki İçin <a href="http://oran.org.tr/haber/guvenlik-ihalesi-iptal-ilani" target="_blank">Tıklayınız</a></p> Temizlik İhalesi İlanı <p style="text-align: center;"><b><span>T.C.</span></b></p> <p align="center"><b><span>ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI</span></b></p> <p align="right"><b><span>07/12/2017</span></b></p> <p align="center"><b><u><span>İHALE İLANI</span></u></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><i><span>İhaleyi gerçekleştirecek olan idarenin:</span></i></b></p> <p style="text-align: justify;"><span>a) Adı : T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>b) Adresi : Mevlana Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, No: 79, Kat: 5-6 P.K: 38080 Kocasinan / KAYSERİ</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>c) Telefon No : 0352 352 67 26</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>d) Faks No : 0352 352 67 33</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><i><span>İhale konusu işin;</span></i></b></p> <p style="text-align: justify;"><span>a) Niteliği ve Süresi : “13 kişilik Temizlik, Santral, Danışma (Büro Görevlisi), Bilgi İşlem, Bina Sorumlusu ve Şoför Hizmetlerinin Tedariğine Yönelik Hizmet Alımı” 12 ay süreli (01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arası)</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>b) Türü : Hizmet Alımı</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>c) Yapılacağı yer : Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Kayseri Hizmet Binası, Kocasinan\ KAYSERİ </span></p> <p style="text-align: justify;"><span>d) İhale Usulü : Açık İhale</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><i><span>Satın alma konusu iş için ihaleye katılma şartları ve istenen belgeler:</span></i></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><i><span>1. Katılma Şartları</span></i></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>1.1.</span></b> <span>Son 1 yıl içerisinde kamu ihalelerine katılmaktan men edilmiş olmamak</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>1.2.</span></b><span> Herhangi bir Kalkınma Ajansı tarafından ihale yasaklısı olarak ilan edilmiş olmamak</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>1.3.</span></b><span> Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma İhale Usul ve Esaslarının 41. maddesinde belirtilen durumlarda olmamak</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>1.4.</span></b><span> İdari ve Teknik Şartnamede talep edilen yeterliliklere ve istenen şartlara sahip olmak,</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>1.5.</span></b><span> İhaleye sadece yerli istekliler katılacaktır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>1.6.</span></b> <span>İhaleye iş ortaklığı ve konsorsiyumlar katılamaz.</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>1.7.</span></b><span> İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>1.8. </span></b><span>Şirket ortaklarının veya şahıs şirketi sahiplerinin milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle haklarında idari işlem tesis edilenler ile aynı gerekçeyle haklarında suç soruşturması veya kovuşturması yürütülenler ihaleye başvuruda bulunamaz. Buna rağmen teklif verenlerin teklifleri geçersiz kabul edilir.<b></b></span></p> <p style="text-align: justify;"><b><i><span>2. İstenen Belgeler</span></i></b></p> <p style="text-align: justify;"><span>İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>2.1.</span></b><span> Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>2.2.</span></b><span> Son 1 ay içinde alınmış mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>2.3.</span></b> <span>Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter onaylı imza beyannamesi veya imza sirküleri</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>2.4.</span></b><span> İdari Şartname ekinde şekli ve içeriği belirlenen teklif mektubu</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>2.5.</span></b><span> Teklif tutarının en az % 3’ü kadar geçici teminat (Teminat olarak kabul edilecek değerler idare şartnamede belirtilmektedir) Nakdi teminatların, Ajansın, T.C. Halk Bankası Kayseri Sanayi Sitesi Şubesi TR44 0001 2009 4890 0006 0000 06 TL hesabına yatırılması gerekmektedir</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>2.6.</span></b><span> Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi </span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>2.7.</span></b><span> İhale dosyasının bedelinin ödendiğine dair belge banka dekontu</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>2.8.</span></b><span> Banka Referans mektubu</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>2.9.</span></b> <span>İhale günündeki aya ait alınmış olan vergi borcu yoktur belgesi ve SGK borcu yoktur belgesi</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>2.10.</span></b><span> İsteklinin teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere, ihale konusu işe iş deneyimini gösteren iş bitirme belgesi, </span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>2.11.</span></b><span> İhale günündeki aya ait kayıtlı olduğu odadan alınmış İhalelere Katılmasında Sakınca Yoktur Belgesi</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>3.</span></b> <span>Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>4.</span></b><span> </span><span>İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.</span><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><b><i><span>İhale belgelerinin görülebileceği yer:</span></i></b></p> <p style="text-align: justify;"><span>Mevlana Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, No: 79, Kat: 5-6 P.K: 38080 Kocasinan / KAYSERİ</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><i><span>İhale dosyası satış bedeli:</span></i></b></p> <p style="text-align: justify;"><span>İhale dosyası satış bedeli 150,00-TL olup ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dosya bedeli T.C. Halk Bankası Kayseri Sanayi Sitesi Şubesi TR44 0001 2009 4890 0006 0000 06 TL hesabına yatırılmış olup teklif dosyasında işlem dekontunun ibrazı zorunludur.</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><i><span>Teklif teslimi için son tarih ve saati: </span></i></b><b><span>22/12/2017</span></b><span> Cuma günü saat 14:00</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kargo ve postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Teklifler, <b>22/12/2017 Cuma </b>günü saat 14:00’de, Mevlana Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, No: 79, Kat: 5-6, P.K: 38080 Kocasinan / KAYSERİ adresinde yapılacak oturumda açılacaktır. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle istekliler Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kamuoyuna ilanen duyurulur.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;">Bu İhale İptal Edilmiştir. İptal İlanı Linki İçin <a href="https://oran.org.tr/haber/temizlik-ihalesi-iptal-ilani" target="_blank">Tıklayınız</a></p> 2017 Yılı 4. Dönem Teknik Destek Sözleşmeleri İmzalandı <p style="text-align: justify;"></p><p><span></span></p><div style="text-align: justify;"><p>2017 Yılı Teknik Destek Programı Eylül-Ekim dönemi sonucunda destek almaya hak kazanan kurumlardan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kayseri İl Müftülüğü, Kayseri İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü, Kocasinan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile sözleşme imzalandı.</p></div><p></p><p><span><br></span></p> <p><span>Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başvuru sahibi olduğu “Kişisel ve Kurumsal İmajın İnşası” isimli teknik destek faaliyeti sözleşme imza töreninde ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin KİLCİ ile Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Osman ELMALI hazır bulundu. Proje kapsamında il milli eğitim müdürlüğüne bağlı okullarda görev alan yöneticiler için toplamda 3 gün sürecek eğitimler planlanmaktadır. </span></p><p><span><br></span></p> <p><span>Kayseri İl Müftülüğü’nün başvuru sahibi ve Melikgazi Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nin proje ortağı olduğu “Engelli Bireylerde Mahremiyet Eğitimi” isimli teknik destek faaliyeti sözleşme imza töreninde ise ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin KİLCİ, İl Müftü Yardımcısı Mehmet İZCİ ve Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet ULUSOY hazır bulundu. Proje kapsamında 30 kurum uzmanına eğitim verilmesi planlanmaktadır. Bunun yanı sıra kurumlar tarafından seçilen yaklaşık 200 engelli birey ailesine 1 günlük seminer verilecektir. </span></p><p><span><br></span></p> <p><span>Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün başvuru sahibi olduğu “Stratejik Plan Uygulama Eğitimi” konulu teknik destek faaliyeti kapsamında ise il ve ilçe müdürlüklerinde görevli kurum personeline yönelik olarak kurum stratejik planının uygulanması eğitimi verilecektir.</span></p><br><p></p> "Benim İşim Girişim" yarışmasında Eğitim Kampı Sona erdi <div style="text-align: justify;">Kayseri Yatırım Destek Ofisi ve Erciyes Teknopark işbirliği ile devam eden "Benim İşim Girişim" yarışmasında ön elemeyi geçen adayların, 24 Kasım 2017 tarihinde başladığı Eğitim kampı tamamlandı.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><span><div style="text-align: justify;">İki aşamadan oluşan eğitimlerin birinci aşamasında; Murat Tortopoğlu tarafından İş Fikri Doğrulama, Ar-Ge, İnovasyon ve Girişimcilik Eğitimi, Lab Erciyes Hızlı Prototipleme Atölyesinin desteği ile Hızlı Prototipleme Eğitimi, ve Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Patent ve Fikri Haklar Eğitimi verildi.</div></span><div style="text-align: justify;"><br></div><span><div style="text-align: justify;">İkinci aşamada ise Mert Küçüközkan tarafından Pazarlama Eğitimi, Canvas İş Modeli ve İş Planı Eğitimi, Yatırımcı Sunumu, Asansör Konuşması Teknikleri Eğitimi, Erciyes Teknoloji Transfer ofisi tarafından Avrupa İşletmeler Ağı ve Yurt Dışı Pazarlama Eğitimi, Finansmana Erişim ve Fon Kaynakları Eğitimi, ERBAN Melek Yatırımcı Ağı tarafından da Melek Yatırımcılık Kavramı, Yatırımcılar Ne İster? eğitimleri verildi.</div></span><div style="text-align: justify;"><br></div><span><div style="text-align: justify;">Önümüzdeki günlerde jüri üyelerinin karşısına yeniden çıkacak olan Girişimci Adayları, bu aşamayı da geçmeleri halinde 5.000 TL değerinde prototipleme desteği almaya hak kazanacak ve son eleme için bir kez daha ter dökecekler</div><div style="text-align: justify;"><br></div></span><div style="text-align: justify;"><span><br></span></div> Çocuk Girişimcilik Atölyesi Eğitimleri Hacılar İlçesi ile Devam Ediyor! <p style="text-align: justify;"><span>Abdullah Gül Üniversitesi ile ORAN Kayseri Yatırım Destek Ofisi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, "Çocuklar için Uygulamalı Girişimcilik" atölyeleri eğitimleri Hacılar İlçesi 3., 4., 5. &amp; 6. Sınıf öğrencisi 40 çocuğumuz ile devam ediyor.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>02 ve 09 Aralık 2017 Cumartesi ( 2 gün ) - I. Grup: 3. ve 4. Sınıf öğrencileri çocuklarımızdır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>03 ve 10 Aralık 2017 Pazar ( 2 gün ) - II. Grup: 5. ve 6. Sınıf öğrencileri çocuklarımızdır.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Proje kapsamında ilk hafta eğitim alan çocuklar sonraki bir hafta boyunca verilen saha ödevleri sayesinde, öğrendiklerini birebir gerçek hayatta uygulama fırsatı yakalayacaklar ve bir sonraki eğitim gününde tecrübelerini uzman mentörler ve eğitmenlerle paylaşacaklar. Eğitimlerde bizzat Kayseri Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Sn. Ali DUMUŞ tarafından ajans çalışmaları ve girişimcilik hakkında bilgiler verildi.</span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Daha ayrıntılı bilgi ve fotoğraflar için tıklayınız.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><a href="https://padlet.com/kalkan38kalkan/rgehdd88c0ri">https://padlet.com/kalkan38kalkan/rgehdd88c0ri</a></p> Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Araç İhale İlanı <p align="center"><b><span></span></b></p> <p style="text-align: center;"><b><span>T.C.</span></b><b></b></p> <p style="text-align: center;"><b> </b><b><span> ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI</span></b></p> <p align="right"><b><span>29/11/2017</span></b></p> <p align="center"><b><u><span>İHALE İLANI</span></u></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><i><span>İhaleyi gerçekleştirecek olan idarenin:</span></i></b><b><span></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><span>a) Adı : T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>b) Adresi : Mevlana Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, No: 79, Kat: 5-6, P.K: 38080 Kocasinan / KAYSERİ</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>c) Telefon No : 0352 352 67 26</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>d) Faks No : 0352 352 67 33</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><i><span>İhale konusu işin;</span></i></b></p> <p style="text-align: justify;"><span>a) Niteliği ve Süresi : </span><span>Araç Kiralama Hizmeti Alımı</span><span>,</span><span> 24 ay süreli (01.01.2018-31.12.2019 tarihleri arası)</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>b) Türü : Hizmet Alımı</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>c) Yapılacağı yer : Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Kayseri Hizmet Binası, Kocasinan\ KAYSERİ </span></p> <p style="text-align: justify;"><span>d) İhale Usulü : Açık İhale</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><i><span>Satın alma konusu işi için ihaleye katılma şartları ve istenen belgeler:</span></i></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><i><span>1. Katılma Şartları</span></i></b></p> <p style="text-align: justify;"><span>1.1. Son 1 yıl içerisinde Kamu İhalelerine katılmaktan men edilmiş olmamak,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>1.2. Herhangi bir Kalkınma Ajansı tarafından ihale yasaklısı olarak ilan edilmiş olmamak,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>1.3. Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma İhale Usul ve Esaslarının 41. maddesinde belirtilen durumlarda olmamak,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>1.4. İdari ve teknik şartnamede talep edilen yeterliliklere ve istenen şartlara sahip olmak,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>1.5. İhaleye sadece yerli istekliler katılacaktır,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>1.6. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>1.7.</span> <span>Ajansa teslim edilecek araçların yüklenicinin mülkiyetinde olması (kiralık olmaması) şarttır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>1.8. Şirket ortaklarının veya şahıs şirketi sahiplerinin milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle haklarında idari işlem tesis edilenler ile aynı gerekçeyle haklarında suç soruşturması veya kovuşturması yürütülenler ihaleye başvuruda bulunamaz. Buna rağmen teklif verenlerin teklifleri geçersiz kabul edilir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><i><span>2. İstenen Belgeler</span></i></b></p> <p style="text-align: justify;"><span>İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>2.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>2.2. Son 1 ay içinde alınmış mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>2.3.</span> <span>İsteklinin vergi dairesi veya mali müşavir onaylı son döneme ait (2016) bilanço ve gelir tablosu,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>2.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter onaylı imza beyannamesi veya imza sirküleri;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>2.5. İdari Şartname ekinde şekli ve içeriği belirlenen teklif mektubu,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>2.6. Teklif tutarının en az % 3’ü kadar geçici teminat (Teminat olarak kabul edilecek değerler idare şartnamede belirtilmektedir), Nakdi teminatların, Ajansın, T.C. Halk Bankası Kayseri Sanayi Sitesi Şubesi TR44 0001 2009 4890 0006 0000 06 TL hesabına yatırılması gerekmektedir,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>2.7. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, </span></p> <p style="text-align: justify;"><span>2.8. İhale dosyasının bedelinin ödendiğine dair belge banka dekontu,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>2.9. Banka Referans mektubu,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>2.10. İsteklinin teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere, ihale konusu işe iş deneyimini gösteren iş bitirme belgesi,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>2.11. İhale günündeki aya ait kayıtlı olduğu odadan alınmış İhalelere Katılmasında Sakınca Yoktur Belgesi, </span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.</span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><b><i><span>3.</span></i></b> <span>Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.</span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><b><i><span>4.</span></i></b><span> </span><span>İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.</span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><b><i><span>İhale belgelerinin görülebileceği yer:</span></i></b></p> <p style="text-align: justify;"><span>Mevlana Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, No: 79, Kat: 5-6, P.K: 38080 Kocasinan / KAYSERİ</span></p> <p><b><i><span></span></i></b></p> <p><b><i><span></span></i></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><i><span>İhale dosyası satış bedeli:</span></i></b></p> <p style="text-align: justify;"><span>İhale dosyası satış bedeli <b>150,00</b>-TL olup ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dosya bedeli T.C. Halk Bankası Kayseri Sanayi Sitesi Şubesi TR44 0001 2009 4890 0006 0000 06 TL hesabına yatırılmış olup teklif dosyasında işlem dekontunun ibrazı zorunludur.</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><i><span>Teklif teslimi için son tarih ve saati: </span></i></b><b><span>15/12/2017</span></b><span> Cuma günü saat <b>10:00 </b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kargo ve postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Teklifler, <b>15/12/2017</b> Cuma günü saat <b>10:00</b>’da, Mevlana Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, No: 79, Kat: 5-6, P.K: 38080 Kocasinan / KAYSERİ adresinde yapılacak oturumda açılacaktır. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle istekliler Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kamuoyuna ilanen duyurulur.</span></p> Kasım Ayı Ajans Yönetim Kurulu Toplantısı Sivas'ta Gerçekleştirildi. <p style="text-align: justify;"><span>Sivas Valiliği Vali Ahmet Muammer Bey Toplantı Salonu’nda Yozgat Valisi ve ORAN Yönetim Kurulu Başkanı Kemal YURTNAÇ başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Sivas Valisi Davut GÜL, Kayseri Valisi Süleyman KAMÇI, Sivas Belediye Başkanı Sami AYDIN, Sivas İl Genel Meclisi Başkanı Sedat ÖZATA, Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı Halil ŞAHBAZ Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman YILDIRIM ve Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Taylan ALAKOÇ katıldı.</span></p> <p></p><div style="text-align: justify;"><br></div><span><div style="text-align: justify;">Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Yozgat Valisi Kemal YURTNAÇ, Kalkınma Ajansının hem kamu kurumlarına hem de ildeki ekonomi potansiyeli olan kobilere destek veren bir kurum olduğunu söyledi. YURTNAÇ, "Biz de bu fikir çerçevesinde gerekli çalışmaları; Sivas, Kayseri ve Yozgat illeri olarak devam ettiriyoruz. Bu kapsamda Sivas'ta 'Maden Kenti Zirvesi'yapıldı. Yozgat Sarıkaya'da bulunan Roma Hamamı'nın dünya gündeminde yer alması için bir heyet İngiltere'ye gitti. Kayseri'de de'Kentimi Tanıtmaya Gönüllüyüm projesi kapsamında yapılan çalışmalara destek veriliyor. “ dedi.</div></span><p></p> <p></p><div style="text-align: justify;"><br></div><span><div style="text-align: justify;">Kobilerin desteklenmesi gerektiğini kaydeden YURTNAÇ, "Burada unutmayacağımız bir kesim var ki; onlar da kobiler. Kobileri desteklemek gerekiyor. Kayseri'nin ekonomik şartları daha iyi durumda ama Sivas ve Yozgat'ın özellikle istihdam konusunda çalışmalar yapması gerekiyor. Ajans bu tür çalışmaları destekleyerek bölgelerin kalkınmasına ve bölgeler arasındaki dengesizliğin ortadan kaldırılmasına katkı sağlıyor." diye konuştu.</div></span><p></p> <p></p><div style="text-align: justify;"><br></div><span><div style="text-align: justify;">Açıklamaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.</div></span><p></p> Çocuk Girişimcilik Atölyesi Eğitimleri Başladı! <p style="text-align: justify;"><span>Abdullah Gül Üniversitesi ile ORAN Kayseri Yatırım Destek Ofisi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, "Çocuklar için Uygulamalı Girişimcilik" atölyeleri eğitimleri Bünyan İlçesi 4. &amp; 5. Sınıf öğrencisi 20 çocuğumuz ile başladı.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><table style="" cellspacing="0" cellpadding="0" width="" align=""><tbody><tr><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top" rowspan="4"><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;">&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><b style="text-align: justify;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><b style="text-align: justify;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><b style="text-align: justify;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><b style="text-align: justify;">Eğitim&nbsp; 1.Günü</b><span style="text-align: justify;">&nbsp;</span></div><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><b>18.11.2017 Cumartesi&nbsp; &nbsp;</b></div></span><b style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><b>10:00 - 17:00</b></div></b></td><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">&nbsp;<table cellspacing="3" cellpadding="1" width="" align=""><tbody><tr><td><b>Girişimcilik Niteliklerinin Sınanması&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</b></td></tr></tbody></table><b><br></b></td></tr><tr><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top"><b>&nbsp;</b><table cellspacing="3" cellpadding="1" width="" align="" style="text-align: left;"><tbody><tr><td><b>Girişimcilik Atölyesi</b></td></tr></tbody></table><b><br></b></td></tr><tr><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top"><br><table cellspacing="3" cellpadding="1" width="" align=""><tbody><tr><td><b>Liderlik Atölyesi</b></td></tr></tbody></table><b><br></b></td></tr><tr><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top"><b>&nbsp;<span>Yaratıcılık Atölyesi</span></b><div><br></div></td></tr></tbody></table><br><table style="" cellspacing="0" cellpadding="0" width="" align=""><tbody><tr><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top" rowspan="4">&nbsp;<p align="center"><b><br></b></p><p align="center"><b>Eğitim 2.Günü</b></p><p align="center"><b>&nbsp;25.11.2017&nbsp;</b><b>Cumartesi&nbsp;</b></p><p align="center"><b>10:00 - 17:00</b></p><p align="center"><b><br></b></p><p align="center"><b><br></b></p></td><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">&nbsp;<b>İş Planı Kavramı ve İş Fikri Geliştirme</b></td></tr><tr><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">&nbsp;<b>STEM + A Atölyesi</b></td></tr><tr><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">&nbsp;<b>İnovasyon Atölyesi</b></td></tr><tr><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">&nbsp;<div align="center"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="" align="left"><tbody><tr><td width="359" nowrap="" valign="bottom"><p><b>Marketing Atölyesi</b></p></td></tr></tbody></table></div></td></tr></tbody></table><br><br></p><p style="text-align: justify;">AGÜ Sümer Kampüsü'nde Abdullah Gül Çocuk Üniversitesi Koordinatörlüğü tarafından uygulanan iki günlük eğitimin programı aşağıdaki gibidir:</p><p style="text-align: justify;">Proje kapsamında ilk hafta eğitim alan çocuklar sonraki bir hafta boyunca verilen saha ödevleri sayesinde, öğrendiklerini birebir gerçek hayatta uygulama fırsatı yakaladılar ve bir sonraki eğitim gününde tecrübelerini uzman mentörler ve eğitmenlerle paylaştılar.</p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Daha ayrıntılı bilgi ve fotoğraflar için tıklayınız</span></p><p style="text-align: justify;"><span>.</span></p><p> </p><p style="text-align: justify;"><a href="https://padlet.com/kalkan38kalkan/4exf9xlmcxg9"><span>https://padlet.com/kalkan38kalkan/4exf9xlmcxg9</span></a><span></span></p> Sorgun İşgem <p style="text-align: justify;">Avrupa Birliği finansmanlı Sorgun İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) projesi kapsamında 28.11.2017 Salı günü “Yozgat İl Kültür Turizm Müdürlüğü seminer Salonunda ” girişimciler ve KOBİ (Küçük Orta Boyutlu İşletmeler) için Ülkemizde bulunan Hibe ve Desteklerle ilgili bir bilgilendirme semineri 14:00 ile 16:00 saatleri arasında yapılacaktır.<u></u><u></u></p><p style="text-align: justify;">Katılımınızı bekliyoruz</p> Sağlık Hizmeti Sunumunda Kurumsal Kültürün Geliştirilmesi ve Kapasite Kullanımı Eğitimi Başladı <p style="text-align: justify;">2017 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Sivas Kamu Hastaneleri Birliği’nin uygulayıcısı olduğu TR72/17/TD/0010 referans numaralı “Sağlık Hizmeti Sunumunda Kurumsal Kültürün Geliştirilmesi ve Kapasite Kullanımı” başlıklı teknik destek projesi 23 Kasım 2017 tarihinde Sivas Numune Hastanesi Konferans Salonu’nda başladı. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Sivas merkez ve diğer ilçelerinde yer alan kamu hastanelerinin yöneticilerine yönelik düzenlenen eğitim 23-24 ve 29-30 Kasım 2017 tarihlerinde ikişer günlük periyotlarda verilecektir. Eğitimden 60 kişinin yararlanması beklenmektedir.</p> Teknik Destek Programı Kapsamında Desteklenen Personel Standartlarını Artırma ve Sosyal Hayatta Başarı Eğitimi’nin Sertifika Töreni Gerçekleştirildi <p style="text-align: justify;">TR72/17/TD/0051 Referans numaralı, Kayseri Valiliği’nin başvuru sahibi olduğu “Personel Standartlarını Artırma ve Sosyal Hayatta Başarı” başlıklı teknik destek projesinin kapanışı 24 Kasım tarihinde Kayseri Valiliği’nde gerçekleştirildi. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">3 farklı gruba yönelik gerçekleşen eğitim 10 gün sürdü. Eğitime Kayseri Valiliği’nde ve Valiliğe bağlı İl Müdürlüklerinde görev yapan toplam 60 kişi katıldı. Eğitimin son günü protokolün ve kursiyerlerin katılımı ile sertifika töreni gerçekleştirildi.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Sertifika törenine Vali Yardımcısı Mehmet Emin AVCI, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin KİLCİ, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdür Vekili Mustafa YILDIZ, Eğitimci Nilgün TULUK, il ve şube müdürleri ile kursiyerler katıldı. Vali Yardımcısı Mehmet Emin AVCI ve Genel Sekreterimiz Ahmet Emin KİLCİ’nin konuşmalarının ardından, kursiyerlerin hazırladığı eğitim sunumu gerçekleştirildi ve son olarak katılımcılara sertifikaları takdim edildi. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Ajansımızın kurumsal kapasiteyi arttırma amaçlı eğitimlere destek sağladığı Teknik Destek Programı’na başvurular 29 Aralık 2017 tarihine kadar devam edecektir.</p> Yatırımcı Ve Girişimciler İçin İşlem Basamakları <a href="http://oran.org.tr/images/dosyalar/20171124154030_0.pdf" target="_blank">İndirmek İçin Tıklayınız...</a> Ön elemeyi Geçen Adaylar, “Benim İşim Girişim” Maratonuna Devam Ediyor <p style="text-align: justify;">Erciyes Teknopark A.Ş ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Kayseri Yatırım Destek Ofisi işbirliğiyle düzenlenen “Benim İşim Girişim” 2017 yarışmasında toplamda 245 proje başvurusu yapıldı. 71 başvuru ön elemeyi geçerek girişimcilik kampına katılma hakkı elde etti.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p><span lang="EN-US"></span></p><p style="text-align: justify;">Erciyes Teknopark A.Ş ve ORAN bölgede teknoloji tabanlı girişimciliğin yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi için geçtiğimiz ay “Benim İşim Girişim” 2017 yarışmasının düzenlenmesi konusunda işbirliği protokolü imzalamıştı. İmzalanan protokol sonrası benimisimgirisim.com internet adresine yapılan başvuralar 5 uzman jüri üyesinin olduğu ekip tarafından değerlendirildi.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p></p><p></p><div style="text-align: justify;">Girişimci ekipler, Erciyes Teknopark Tekno-5 konferans salonunda düzenlenecek 40 saatlik eğitim ile aralarında Doğan Taşkent, Mehmet Buldurgan, Zico Ufuk Batum gibi lider mentorların de yer aldığı uzmanlardan alacakları destekle kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar. Girişimcilik kampı sonrası tekrar jüri karşısında ter dökecek ekipler, projelerini hayata geçirmek için toplamda dağıtılacak 80.000 TL’lik ödülü almak için yarışacaklar.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><span lang="EN-US"><div style="text-align: justify;"><br></div></span><p></p><p style="text-align: justify;"><b>İKİ AŞAMALI EĞİTİM</b></p><p style="text-align: justify;"><b><br></b></p><p><b><span lang="EN-US"></span></b></p><p style="text-align: justify;"><span lang="EN-US">İk aşamadan oluşan Girişimcilik Kampı eğitimleri 24 Kasım Cuma 2017(bugün) Teknopak konferans salonunda başladı.</span></p><p style="text-align: justify;"><span lang="EN-US"><br></span></p><p><span lang="EN-US"></span></p><p style="text-align: justify;"><span lang="EN-US">İki aşamadan oluşan eğitimlerin birinci aşamasında; Sera Kuluçka Merkezi tarafından İş Fikri Doğrulama, Ar-Ge, İnovasyon ve Girişimcilik Eğitimi, Lab Erciyes Hızlı Prototipleme Atölyesinin desteği ile Hızlı Prototipleme Eğitimi, ve Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Patent ve Fikri Haklar Eğitimi verilecek.</span></p><p style="text-align: justify;"><span lang="EN-US"><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span lang="EN-US">İkinci aşamada ise yine Sera Kuluçka Merkezi tarafından Pazarlama Eğitimi ,Canvas İş Modeli ve İş Planı Eğitimi, Yatırımcı Sunumu, Asansör Konuşması Teknikleri Eğitimi, Erciyes Teknoloji Transfer ofisi tarafından Avrupa İşletmeler Ağı ve Yurt Dışı Pazarlama Eğitimi, Finansmana Erişim ve Fon Kaynakları Eğitimi, ERBAN Melek Yatırımcı Ağı tarafından da Melek Yatırımcılık Kavramı, Yatırımcılar Ne İster? eğitimleri verilecek.</span></p> Sivas İŞGEM Projesi kapsamında İspanya’ya İnceleme Ziyareti düzenlendi <p style="text-align: justify;"><span>Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı<b> (</b>IPA I) kapsamında Program otoritesi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan Rekabetçi Sektörler Programı altında yaklaşık 7.2 milyon Avro hibe kazanılarak Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Sivas İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Projesi, dört ana bileşen halinde devam etmektedir. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Teknik Yardım bileşeni uluslararası çalışma ziyareti kapsamında proje yararlanıcısı Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile ortaklar Sivas İl Özel İdaresi, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Sivas Belediyesi ve Sivas Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü temsilcileri ve teknik yardım ekibinden oluşan bir heyet İspanya’da bir dizi ziyarette bulundu. İyi örnekleri yerinde incelemek ve benzer kurumlarla işbirliğinin temellerini oluşturacak ağlar kurmak amacıyla 5-13 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen inceleme gezisinde, girişimcilik ve inkübasyon alanında önde gelen kentlerden olan Madrid, Bilbao ve Barselona’daki kurumlar ziyaret edildi. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <span><div style="text-align: justify;">Ziyaret edilen kurumlar arasında Impact HUB Madrid, CDTI, Saoilan, Bic Araba, Barcelona Activa ve La Salle Technova bulunmaktadır. Ziyaretlerde, kuluçka merkezi, iş geliştirme merkezi, teknokent ve kalkınma ajansı formasyonunda faaliyet gösteren bu kurumların edindiği bilgi birikimi ve tecrübelerden faydalanılmaya çalışıldı. Ayrıca, Sivas İŞGEM’e yönelik iletişim ağı yaratma faaliyeti çerçevesinde söz konusu kurumlarla bağlantı kurulmuş oldu. Kurum ziyaretleri, Ajans tarafından proje ve Sivas’ı içeren bilgilendirme sunumu ile başlayıp, kurum sunumları ve karşılıklı görüşmeler neticesinde sona erdi.</div></span> Maden Kenti Sivas Zirvesi Sona Erdi <p style="text-align: justify;">Yeraltı kaynakları denildiği zaman Sivas, Türkiye’nin bu anlamda en zengin illerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır ki bu nedenle Maden Kenti olarak anılmaktadır. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Jeotermal kaynakları, maden suları, memba suları ile doğaltaş ve metalik madenlerden demir başta olmak üzere son derece geniş bir rezerv yelpazesine sahip Sivas’ımızda, madenciliğin ve jeotermal kaynakların geliştirilmesi amacıyla 5 yıl aradan sonra, Maden kenti Sivas Zirvesi düzenlenmiştir. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"> 16-17 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen Maden Kenti Sivas Zirvesi-III kapsamında, toplam 7 oturumda 23 sunum gerçekleştirilmiş ve bunların sonuçları bir panel ve bir interaktif toplantıda değerlendirilmiştir.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">ORAN Kalkınma Ajansı ve Cumhuriyet Üniversitesi öncülüğünde yürütülen ve Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, MTA Orta Anadolu I. Bölge Müdürlüğü, Buruciye A.Ş. ve çeşitli kurum ve kuruluşların katkılarıyla gerçekleştirilen bu zirvenin sonucu olarak; sektörün bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, doğru yönlendirilmesi, mevcut yatırımların geliştirilmesi ve yeni yatırımların gerçekleştirilmesi gibi önemli sonuçlar hedeflenmiştir.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Bu zirve ile madencilik sektörü tüm boyutlarıyla ele alınmış, ilimizin maden potansiyeli ve bu zenginliğin nasıl değerlendirileceği tartışılmış, yatırımcılar, sektör çalışanları, yetkililer ve akademisyenler bir araya gelecek, ekonomik bağlamda istihdam, katma değer ve ihracat getirisi sağlayacak önemli yeraltı zenginliklerimizi tartışarak kamuoyunun bilgisine sunmuş ve Sivas’ın sahip olduğu değerler ülke gündemine taşınmıştır.</p> 2017 Yılı Teknik Destek Programı Eylül - Ekim Dönemi Kapsamında Başarılı Bulunan Başvurular <p style="text-align: justify;"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından açıklanan 2017 yılı Teknik Destek Programına ilişkin başvurular devam etmektedir.</span><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>2017 yılı Teknik Destek Programı 4. dönem başvuruları (Eylül-Ekim ayları) kapsamında, değerlendirme sonuçlarına göre başarılı bulunarak destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri aşağıda sunulmuştur.</span><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Sözleşmelerin imzalanması,<b><u>başarılı teknik destek taleplerinin Ajansın internet sitesinde yayınlanmasını müteakip en geç 10 iş günü içinde</u></b>gerçekleşecektir. Başvuru sahipleri, bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajans’a başvurmamaları halinde destek alma haklarını kaybedeceklerdir. 2017 yılı Teknik Destek Programı kapsamında başarılı bulunan başvuru sahiplerine Ajans tarafından yazılı olarak da bildirimde bulunulacaktır.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p align="center"><b><u><span>2017 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI EYLÜL-EKİM DÖNEMİ KAPSAMINDA BAŞARILI BULUNAN BAŞVURULARIN LİSTESİ</span></u></b></p><p align="center"><b><u><span><br></span></u></b></p> <p align="center"><b><u><span><span></span></span></u></b></p> <div align="center"> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="651"> <tbody><tr> <td width="47"> <p align="center"><strong><span>Sıra <br> No</span></strong><b><span></span></b></p> </td> <td width="145"> <p align="center"><strong><span>Referans No</span></strong><span></span></p> </td> <td width="201"> <p align="center"><strong><span>Başvuru Sahibi</span></strong><span></span></p> </td> <td width="258"> <p align="center"><strong><span>Teklif Adı</span></strong><span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="47"> <p align="left"><span>1.</span></p> </td> <td width="145"> <p align="left"><span>TR72/17/TD/0059</span></p> </td> <td width="201"> <p align="left"><span>Kocasinan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü</span></p> </td> <td width="258"> <p align="left"><span>Kocasinan İlçesi Hijyenik Süt Üretimi Eğitimi</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="47"> <p align="left"><span>2.</span></p> </td> <td width="145"> <p align="left"><span>TR72/17/TD/0061</span></p> </td> <td width="201"> <p align="left">Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü</p> </td> <td width="258"> <p align="left">Gölge Öğretmenlik Eğitimi</p> </td> </tr> <tr> <td width="47"> <p align="left"><span>3.</span></p> </td> <td width="145"> <p align="left"><span>TR72/17/TD/0065</span></p> </td> <td width="201"> <p align="left">Kayseri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü</p> </td> <td width="258"> <p align="left">Stratejik Plan Uygulama Eğitimi</p> </td> </tr> <tr> <td width="47"> <p align="left"><span>4.</span></p> </td> <td width="145"> <p align="left"><span>TR72/17/TD/0066</span></p> </td> <td width="201"> <p align="left">Kayseri İl Müftülüğü</p> </td> <td width="258"> <p align="left">Engelli Bireylerde Mahremiyet Eğitimi</p> </td> </tr> <tr> <td width="47"> <p align="left"><span>5.</span></p> </td> <td width="145"> <p align="left"><span>TR72/17/TD/0067</span></p> </td> <td width="201"> <p align="left">Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü</p> </td> <td width="258"> <p align="left">Kişisel ve Kurumsal İmajın İnşası</p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <p><b><span></span></b></p> <p align="left"><b><span><br></span></b></p><p align="left"><b><span>2017 Teknik Destek sözleşme belge örnekleri aşağıdadır.</span></b></p><p align="left"><b><span><br></span></b></p> <p align="left"><b><span>2017 Teknik Destek sözleşme belgeleri açıklamaları aşağıdadır.</span></b></p> <p align="left"><b><span></span></b></p> Teknik Destek Programı Kapsamında Desteklenen İki Eğitim Faaliyeti Tamamlandı <p style="text-align: justify;">2017 yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan TR72/17/TD/0012 referans numaralı ve Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nin başvuru sahibi olduğu “Özgül Öğrenme Güçlüğü Bataryası Eğitimi” başlıklı teknik destek projesi 13-14 Kasım 2017 tarihleri arasında Kocasinan RAM binasında gerçekleştirildi. Eğitim açılışına Kocasinan İlçe Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk katılım sağladı. </p> <p style="text-align: justify;">Yine Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen TR72/17/TD/0037 referans numaralı ve Cumhuriyet Üniversitesi’nin başvuru sahibi olduğu “Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Akreditasyon Eğitimi” ise 14-16 Kasım 2017 tarihleri arasında Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde gerçekleşti. Ülkemizde eczacılık fakültelerinin akreditasyonu konusunda yetkin kurum olan Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından verilen eğitimde Prof. Dr. Belma GÜMÜŞEL eğitmen olarak görev aldı. </p> <p></p> Teknik Destek Programı Kapsamında Desteklenen Aile Danışmanlığı Eğitimi’nin Açılışı Gerçekleştirildi <p style="text-align: justify;">TR72/17/TD/0009 Referans numaralı Melikgazi Kaymakamlığı’nın başvuru sahibi olduğu “Aile Danışmanlığı Eğitimi” başlıklı teknik destek projesinin açılışı 14 Kasım tarihinde Melikgazi Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirildi. Açılışa Melikgazi Kaymakamı Erkaya YIRIK, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin KİLCİ, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman MALKOÇOĞLU, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet ULUSOY ve Melikgazi Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Ahmet ÖZKAN katılım sağladı. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Yrd.Doç.Dr. Nadire Gülçin YILDIZ’ın eğitmeni olduğu Aile Danışmanlığı Eğitimi’nde Melikgazi RAM bünyesindeki psikolojik danışmanlar ile İl Müftülüğü ve Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı çalışanları katılımcı olarak yer aldılar.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Günümüzde giderek artan bir sorun haline gelen aile içi problemlerin çözümüne yönelik olarak özellikle psikolojik danışmanların ailelere daha sağlıklı ve bilinçli hizmet sağlaması gerekmektedir. 5 gün sürecek “Aile Danışmanlığı Eğitimi” ile katılımcıların danışanlarına sunduğu hizmet kalitesi ve verimliliğinin artması ve bu sayede aile içi problemlerin azaltılması ile toplumsal huzur ve refah seviyesinin yükselmesi hedeflenmektedir.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Ajansımızın kurumsal kapasiteyi arttırma amaçlı eğitimlere destek sağladığı Teknik Destek Programı’na başvurular 29 Aralık 2017 tarihine kadar devam edecektir.</p> ORAN Ücretsiz Proje Yazma Eğitimleri Veriyor Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından kar amacı gütmeyen kurumlar için ücretsiz&nbsp;<u><b>uygulamalı proje yazma eğitimleri</b></u>&nbsp;verilmektedir. Eğitimlerden yararlanmak isteyen paydaşlarımızın Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği'ne dilekçe ile başvurmaları yeterlidir.<div><br></div><div><br><div>Daha fazla bilgi için 03523153224'ü arayabilirsiniz.</div></div> Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alımı İlanı <div style="text-align: justify;"><div> <p><b><span lang="EN-US"></span></b></p> </div> <div><b>Ajansımıza&nbsp;3 (üç) Uzman ile 1 (bir) Destek Personeli alımı yapılacaktır. Personel alımı ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki belgelerden ulaşabilirsiniz.</b></div><div><b><br></b></div><div><div><ul><li><b><a href="http://oran.org.tr/images/dosyalar/20171114085348_0.pdf" target="_blank"><font color="#4682b4">Personel Giriş Sınavı İlanı</font></a></b></li><li><b><a href="http://oran.org.tr/images/dosyalar/20171109094353_0.docx" target="_blank"><font color="#4682b4">İş Talep Formu</font></a></b></li><li><b><a href="http://oran.org.tr/images/dosyalar/20171114085428_0.pdf" target="_blank"><font color="#4682b4">Personel Giriş Sınavı İlanı Değişiklik Duyurusu</font></a></b></li></ul></div><div><b><br></b></div></div></div> İstanbul Atıktan Enerji Üretimi Sempozyumu <p><div style="text-align: justify;">İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSTAÇ tarafından düzenlenen İstanbul Atıktan Enerji Üretimi Sempozyumu, 6–7 Kasım 2017 tarihleri arasında Shangri-La Bosphorus Oteli, Beşiktaş da gerçekleştirilmiştir.</div><span><div style="text-align: justify;"><br></div> <span><div style="text-align: justify;">Alanında uzman kişilerce ve en ileri teknolojilerin tanıtıldığı etkinliğe Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan, yerel yönetimlerden, üniversitelerden, sivil toplum kuruluşlarından ve yerli-yabancı sektör firmalarından katılım sağlanmıştır. Türkçe ve İngilizce dillerinde simültane tercümenin de yer aldığı sempozyumda katılımcılar, bilgi alışverişinde bulunma ve güncel termal bertaraf konusuna yönelik yasal, teknik bilgilerin yanı sıra güncel uygulamalar hakkında bilgi edinme fırsatı yakalamıştır. Konunun uzmanlarından ilgili diğer taraflara tecrübe aktarımı sağlanarak hem idari hem teknik anlamda katılımcılara önemli katkılar sağlanmıştır.</div></span> <div style="text-align: justify;"><br></div> <span><div style="text-align: justify;">Ajansımız tarafından da katılım sağlanan Sempozyum suresince Termal atık bertarafında alternatif teknolojilerin değerlendirilmesi, atık yakma tesisleri ( mevcut en iyi teknolojiler), yakma tesislerinde inşaat ve işletme deneyimleri, yakma küllerinin bertarafı ve tehlikeli atık bertaraf yöntemleri değerlendirmeye alınmıştır.</div></span></span></p> Çocuk Girişimcilik Atölyesi Yeniden Başlıyor <div style="text-align: justify;">Abdullah Gül Üniversitesi ile ORAN Kayseri Yatırım Destek Ofisi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, geçtiğimiz yıllarda yine ORAN tarafından bir benzeri uygulanan "Çocuklar için Uygulamalı Girişimcilik" eğitim atölyelerine yeniden start veriyoruz...</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Proje kapsamında, öncelikli olarak Bünyan ve Hacılar ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından tespit edilecek 3,4,5 ve 6. sınıf öğrencileri AGÜ Sümer Kampüsü'nde Abdullah Gül Çocuk Üniversitesi Koordinatörlüğü tarafından birer günlük bir eğitim alacaklar. Sonraki bir hafta boyunca verilecek saha ödevleri sayesinde, öğrendiklerinibirebir gerçek hayatta pratize etme fırsatı tanınacak olan öğrenciler, bir sonraki eğitim gününde tecrübelerini uzman mentörler ve eğitmenlerle paylaşabilecek.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Projenin, 2018 yılında Kayseri Yatırım Destek Ofisi ve Abdullah Gül Üniversitesi koordinesinde Kayseri'nin diğer ilçelerinde devam ettirilmesi öngörülüyor.</div><div><div><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><br></span></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div> 3. Maden Kenti Sivas Zirvesi <p style="text-align: justify;">Beş yılda bir gerçekleştirilen Maden Kenti Sivas Zirvesi, 16-17 Kasım 2017 tarihleri arasında Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’nda üçünce kez gerçekleştirilecektir. ORAN Kalkınma Ajansı olarak düzenleme kurulu içerisinde yer aldığımız program kapsamında Türkiye ve Sivas’ın Maden Potansiyeli, Dünya Madenciliğinde Yeni Eğilimler, Maden Mevzuatında Gelişmeler, Çevre ve Madencilik İlişkisi, Madencilik Sektöründe Teşvik Uygulamaları konularında kurum temsilcileri tarafından sunumlar gerçekleştirilecektir. Sivas ilinde faaliyet gösteren sektör temsilcilerinin de katılımıyla, kendi alanlarındaki güncel durum değerlendirmeleri ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri irdelenecektir.</p> Erciyes Dağı Yüksek İrtifa Kamp Olanakları İkinci Kez Anlatıldı <p style="text-align: justify;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri Sanayi Ticaret A.Ş. arasında imzalanan işbirliği protokolü ile Erciyes'te turizmin çeşitlendirilmesi ve 12 aya yayılması amacıyla Bisiklet Yarışı Takımlarına yönelik “Erciyes Dağı Yüksek İrtifa Antrenman Merkezi” tanıtım çalışmalarına devam ediliyor. Bu çalışmalar kapsamında ilki, Erciyes A.Ş. ORAN ve VeloErciyes’in katkılarıyla 5-6 Ekim 2017 tarihlerinde Erciyes’te düzenlenmiş olan FamTrip Organizasyonunun ikincisi 26-27 Ekim tarihlerinde düzenlendi.</p> <p style="text-align: justify;">İkinci organizasyona; başta İtalya, İran, Finlandiya, ABD, Kazakistan, ve Endonezya olmak üzere yurtdışından 24 kişi katıldı. Katılımcılar arasında Federasyon yetkilileri, takım sahipleri, sporcular ve bisiklet dergisi sahipleri bulunmaktadır.</p> <p style="text-align: justify;">Organizasyonun ilk gününde Kayseri Yatırım Destek Ofisi Koordinatörünün yaptığı açılış ve selamlama konuşmasının ardından, katılımcılara Erciyes A.Ş. Yön. Krl. Bşk. Yrd. Yücel İKİLER tarafından Erciyes Dağının, mevcut konaklama ve yol altyapısı, iklim ve irtifa özellikleri hakkında sunum yapıldı. Daha sonra Erciyes Dağı çevresinde 1100-1400 mt irtifa aralığında toplam 320 km uzunluğundaki potansiyel parkurlar gezdirildi. Bu gezi sırasında katılımcılara Erciyes A.Ş. ve VeloErciyes temsilcilerinin yanı sıra Ajans uzmanları da eşlik ederek Kayseri ve Erciyes’in coğrafi, kültürel ve sosyal özellikleri hakkında bilgiler verildi. </p> <p style="text-align: justify;">FamTrip organizasyonunun ikinci gününde şehir içerisinde kısa bir Şehir Turu yapıldı daha sonra katılımcılara Kapadokya Bölgesi gezdirildi.</p> <p style="text-align: justify;">İlk organizasyonda olduğu gibi bu organizasyonda da katılımcılar gördüklerinden çok etkilenerek son derece memnun ayrıldılar. FamTrip organizasyonuna katılan takımların hepsi önümüzdeki yıl Nisan – Ekim ayları arasında gerçekleşecek olan Yüksek İrtifa Antrenman Kamp Sezonunda Kayseri Erciyes’i tercih edeceklerini belirttiler.</p> Montessori Eğitim Merkezi’nde “Eğiticinin Eğitimi” başladı! <p style="text-align: justify;"><span>ORAN ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge merkezi arasında imzalanan işbirliği kapsamında, eğitim materyalleri geçtiğimiz günlerde Barbaros Anaokuluna ulaştırılmış idi.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Proje uygulama süreci “Eğiticinin Eğitimi” ile devam ediyor. Montessori Eğitici Eğitimi, 2-6 yaş dönemi çocukların eğitimine yönelik Montessori Yöntemine hâkim öğretmenler yetiştirmeyi amaçlıyor. Bu eğitimi alan öğretmenler, Montessori Araçlarını yönteme uygun bir düzende öğrencilere sunma becerisi kazanmış ve materyallerle birebir çalışma fırsatı bulacaklar. BU kapsamda, “Eğiticinin Eğitimi”ne 25 kişilik 2 grup halinde 23.10.2017 tarihi itibari ile Barbaros Anaokulunda başlandı. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Eğitimin ilk günü, ORAN Kayseri Yatırım Destek Ofisi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri Barbaros Anaokulunu ziyaret etti. Uluslaraası Montessori Kuruluşu (AMI) sertifikasına sahip ve bu konuda yayımlanmış bir çok kitabı da bulunan Uzman eğitimci Emel Çakıroğlu, 5 gün sürecek olan eğitim programı hakkında katılımcılara bilgi verdi.</span></p> Personel Alımı İlanları <div>(21.05.2018) Mevlana Kalkınma Ajansı,&nbsp;1&nbsp;(bir)&nbsp;adet&nbsp;iç&nbsp;denetçi,&nbsp;9 adet uzman ve 1 (bir) adet destek personeli alımı gerçekleştirecekir. <a href="http://www.mevka.org.tr/" target="_blank">İlan Linki</a></div><div><br></div><div>(16.05.2018) Güney Ege Kalkınma Ajansı, 1 (bir) İç Denetçi ve 1 (bir) Hukuk İşlerinden Sorumlu Uzman Personel alımı gerçekleştirecektir. <a href="http://geka.gov.tr/3283/geka-personel-alimi" target="_blank">İlan Linki</a></div><div><br></div><div>(14.05.2018) Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, 5 (beş) uzman ve 1 (bir) İç Denetçi personel alımı gerçekleştirecektir. <a href="https://www.kudaka.org.tr/" target="_blank">İlan Linki</a></div> Yozgat Çayıralan'da Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Verdik <div style="text-align: justify;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, TR72 Bölgesi’ndeki kar amacı gütmeyen paydaş kurumlar için düzenlediği eğitim programları çerçevesinde Yozgat İli Çayıralan ili Kaymakamlık Proje Ekibine yönelik olarak Proje Döngüsü Yönetimi eğitimi verdi. 18-19 Ekim 2017 tarihlerinde toplam 12 saat olarak, İzleme ve Değerlendirme Birimi Uzmanı Metin ERGÖKTAŞ tarafından verilen proje döngüsü yönetimi (PCM) eğitimi, atölye çalışmalarıyla da desteklendi.</div><div><span> </span></div><div style="text-align: justify;"><span> </span>Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi bölgenin diğer il ve ilçelerinde gelen taleplere göre devam ettirilecek olup, böylece bölgenin proje yazma ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi bölgede proje kültürünün yaygınlaştırılmasıyla bölge paydaşlarının Ajans desteklerinin yanı sıra diğer desteklerden de faydalanma oranının artırılması hedeflenmektedir.</div> İzleme ve Değerlendirme Süreçleri İstişare Toplantısına Katıldık <div style="text-align: justify;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 9-13 Ekim 2017 tarihlerinde Kütahya da Zafer Kalkınma Ajansının ev sahipliğinde düzenlenen İzleme ve Değerlendirme Birimleri iş süreçleri ve proje faaliyet destekleme yönetmeliği istişare toplantısına katılım sağladı. Toplantıda, genel olarak izleme ve değerlendirme süreçleri ve değişen proje ve faaliyet destekleme yönetmeliği çerçevesinde izleme ve değerlendirme süreçlerinde yapılması gereken değişiklik konuları istişare edildi.</div> Kayseri YDO Mentörlük Desteğini Sürdürüyor <div style="text-align: justify;">Girişimcilerin yaşam eğrisindeki ilk dönemlerde onlara destek olmak ve mümkün olduğu kadar sık yapılan hataları en aza indirmek amacı ile; 2017 yılı Nisan ayında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nda göre yapan 11 uzman personel, ODTÜ Teknokent Kurucularından Dr. Ufuk BATUM ile uygulamalı olarak birebir çalışarak “Mentörlük Eğitimi” verme konusunda eğitim almış idi.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Kayseri Yatırım Destek Ofisi'ndeki uzmanları, Kayseri'de KOSGEB destekleri ile kurulmuş olan bir Girişimciye, mentörlük desteğini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda, ürününü daha farklı pazarlara ulaştırabilmek amacı ile; Dr.Ufuk Batum ve Kayseri YDO uzmanları, girişimci firmayı el emeği ürünleri satışı konusunda deneyimli uzmanlarla görüştürdü.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Oldukça başarılı geçen görüşmede, %100 doğal diş fırçası üreten girişimci firmanın ürünü oldukça beğeni topladı. Ürün üzerinde yapabilecek değişiklikler konusunda mutabık kalındı. Ayrıca farklı bir marka ile ürün ve pazar çeşitlendirmesinin yapılması gerektiği belirtildi.</div> BAKKA’dan Kayseri YDO’ya Ziyaret <p style="text-align: justify;">Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Bartın YDO Koordinatörü ve Ajans uzmanları ile Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeleri, Kayseri Yatırım Destek Ofisi tarafından gerçekleştirilen başarılı uygulama örneklerini yerinde görmek ve Kayseri YDO tecrübelerinden faydalanmak amacıyla Ajansımızı ziyaret ettiler.</p> <p style="text-align: justify;">Ziyaretleri sırasında BAKKA’dan gelen misafirlerimiz sırasıyla Erciyes Teknopark, Sera ve ETTO kurumlarını, MOBİTEK ve KUMS ile KOSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezini gezme ve bilgi alma imkanı buldular.</p> <p style="text-align: justify;">IPA I. Dönem AB Mali yardımları ile kurulmuş olan Erciyes Teknopark ETTO ve MOBİTEK yetkilileri tarafından BAKKA uzmanları ve Bartın Üniversitesi Öğretim Üyelerine, IPA Mali destek süreçleri hakkında detaylı bilgi aldılar. IPA II. Dönem AB Mali yardımları kapsamında bir proje başvurusunda bulunmuş olan BAKKA ve Bartın üniversitesi temsilcileri, özellikle Erciyes Teknopark ve MOBİTEK’den edindikleri bilgilerle konuya çok daha fazla hakim olduklarını belirttiler.</p> <p style="text-align: justify;">Daha sonra KOSB Müdürlüğüne giden misafirlerimize, KOSB Eğitim ve Destek Hizmetleri Müdürü Ali KULAK tarafından Ajans ile KOSB işbirliği ile gerçekleştirilen çalışmalardan bahsedildi. Son olarak Ajans desteği ile KOSB’de kurulmuş olan Dış Ticaret İstihbarat Merkezinin kuruluşu ve işleyişi hakkında bilgiler verildi.</p> <p style="text-align: justify;">Kayseri’de gördükleri kurumlardan ve almış oldukları bilgilerden son derece memnun olan BAKKA Uzmanları ve Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeleri, ORAN Kalkınma Ajansı ve Kayseri YDO’nin paydaşları ile olan yakın işbirliğini takdir ettiklerini ve gördükleri ilgiden çok memnun kaldıklarını ifade ettiler.</p> Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Ekim Ayı Toplantısı Yönetim Kurulu Kayseri’de Yapıldı. <p style="text-align: justify;"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı yeni hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya, Yozgat Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Kemal YURTNAÇ, Kayseri Valisi Süleyman KAMÇI, Sivas Valisi Davut GÜL, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet BÜYÜKSİMİTÇİ, Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı Halil ŞAHBAZ ve Ajans Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin KİLCİ katıldı.</span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Yozgat Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Kemal YURTNAÇ, yaptığı açıklamada, Kalkınma Ajanslarının bölgeler arasındaki dengesizliği ortadan kaldırmak ve bölgede bulunan orta ölçekli dediğimiz tesislere gerekli çeşitli teşvikleri veren ajanslar olduğunu belirterek, "Bu dönem içerisinde kurumsal kapasitelerin gelişmesini ve bölgeler arasındaki dengesizliğin giderilmesi için her zaman olduğu gibi bu dönemde de bu çalışmalara devam edeceğiz" dedi.</span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Vali YURTNAÇ ayrıca Ajans çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:</span><span> </span><span>“Yozgat iline 50’ye yakın Avrupa’da yaşayan Yozgatlı işadamlarını davet ederek Yozgat Yatırım ortamının tanıtılması adına Yozgatlı İşadamları Zirvesi/Avrupa organizasyonu düzenlendi. Zirve sonrası işadamları ile birebir görüşmeler de yapıldı ve Avrupa’da yatırımı bulunan en az iki işadamının Yozgat’a yatırım yapması için mutabakata varıldı. </span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kayseri Erciyes A.Ş. ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kayseri Yatırım Destek Ofisi koordinatörlüğünde imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, Erciyes’in yüksek irtifa kamp olanaklarının uluslararası arenada tanıtımı amacıyla; bisiklet yarışı antrenörleri, federasyon ve kulüp yöneticileri ve bisiklet sporu dergilerinin editörlerine yönelik üç ayrı tanıtım turu düzenlenecek. Proje kapsamında, bisiklet yarışçılarına Dünya standartlarına göre çok kaliteli ve uygun fiyatlara kamp imkânı sunan Erciyes’i anlatmak için, Türkiye’de ve Dünya’da birçok ülkede düzenlenen bisiklet yarışlarında ve fuarlarda stant açılacak. </span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Ajans Kayseri Yatırım Destek Ofisi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge merkezinin birlikte yürüttüğü bir diğer proje kapsamında, bir anaokulunda 3 sınıflık bir “Montessori Eğitim Merkezi” hayata geçiriliyor. Sınıfların eğitim kitlerinin alınması sonrasında 2 grup öğretmenin Montessori Eğitim sistemi hakkında eğitim almasının ardından, adı geçen okulda Montessori yöntemi ile çocuklara eğitim verilmeye başlanacak. </span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Sivas ilinin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamında müzik alanında yer alması için Sivas Belediyesi ile Sivas Yatırım Destek Ofisi çalışmaları son hızıyla devam etmekte. Paris’te bulunan UNESCO genel merkezi ziyaret edilmiş olup UNESCO yetkilileri ile Sivas ilinin adaylık süreci hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.”</span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Vali Kemal YURTNAÇ’ın konuşmasının ardından Yönetim Kurulu Toplantısı basına kapalı devam etti.</span><span></span></p> <p></p> Geleneksel Sivas Müziği UNESCO Yolunda Paris’te <p style="text-align: justify;"><span>Sivas UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamındaki çalışmalarına devam ediyor. Uzun süredir yapılan çalışmaların sonucu hazırlanan proje, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nun desteğini alarak Sivas Belediyesi tarafından 16 Haziran 2017’de resmi olarak UNESCO Genel Merkezi’ne iletildi. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Sivas’ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı adaylığı kapsamında 8-10 Ekim 2017 tarihleri arasında Sivas Belediyesi organizasyonu ile Paris’te UNESCO Genel Merkezi’ne ziyaret gerçekleştirildi. Sivas Belediye Başkanı Sami AYDIN öncülüğündeki heyette Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin KİLCİ, Başkan Yardımcısı Mahir KUZUCU, Sivas Belediyesi’nden Ertuğrul AYDIN, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Proje ekibinden Belediye adına Ahmet Turan BOZPOLAT, Ajans adına Yunus Emre ŞEKER ile bu alanda uzman akademisyenler yer aldı. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span>UNESCO Genel Merkezi’nde Yaratıcılık Bölümü Direktörü Jyoti HOSAGRAHAR ile yapılan toplantıya heyetin yanı sıra UNESCO Daimi Temsilcimiz Büyükekçi Altay CENGİZER ve Müsteşar Elif OKUTUCU katılım sağladı. Toplantıda proje ekibinin gerçekleştirdiği “Gelenekten Geleceğe Sivas’ta Müzik” başlıklı sunum sunumda proje hazırlık sürecinin yanı sıra, Sivas’ta süre gelen aşıklık geleneği, zengin kültürel yapı, halk oyunu formları, geleneksel enstrüman yapımcılığı, dini müzik formları, açık ve kapalı müzik alanları, projeler, festivaller ile fakülte, koro, kurs merkezi ve konservatuvar gibi müzik yapılarına vurgu yapıldı. Başkan Sami AYDIN toplantıda süreci en baştan beri desteklediklerini ve bu değerli kültürün uluslararası mecrada rahatlıkla karşılık bulabileceğine inandıklarını belirtti. Süreci katılımcı bir yaklaşımla yönettiklerini belirten Başkan, ilgili tüm paydaşların sinerjisi ile projenin ivme kazandığını belirtti. Toplantının ardından UNESCO Direktörüne, hazırlanan yayınları içeren bir set takdim edildi. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span>T.C. Paris Büyükelçiliği tarafından davet edilen heyet, burada adaylık süreci ve hazırlanan proje hakkında görüşmeler gerçekleştirdi. Paris Büyükelçisi Sn. İsmail Hakkı MUSA heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyet ifade ederek, adaylık sürecinde heyete başarılar diledi. Büyükelçiye Sivas müzik kültürünün en önemli simgelerinden olan el yapımı bir Sivas bağlaması takdim edildi. </span></p> <span><div style="text-align: justify;">Sivas Belediye Başkanı Sami AYDIN, bu yöndeki çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirterek, Sivas’ın müzik alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na girmesinin şehrin sürdürülebilir kalkınmasında önemli bir rol oynayacağını vurguladı. Ayrıca, sürecin başında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile yapılan işbirliği nedeniyle Ajans ile projede katkısı olan tüm kurum ve kişilere teşekkürlerini ifade etti.</div></span> Erciyes Teknopark ile ORAN Arasında “Benim İşim Girişim” Adlı İş Fikri Yarışması Protokolü İmzalandı <p style="text-align: justify;"><span>Erciyes Teknopark ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), bölgede teknoloji tabanlı girişimciliğin yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi için “Benim İşim Girişim” yarışmasının düzenlenmesi konusunda işbirliği protokolü imzalandı. Erciyes Teknopark yönetim ofisinde gerçekleşen imza töreninde, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreter</span><span></span><span>V. Ahmet Emin KİLCİ, Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat DOĞAN ve Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan V. Prof. Dr. Mahmut DOĞAN yer aldı.</span><span></span></p> <p><span></span><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>İmzalanan işbirliği protokolü hakkında açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Doğan: “ Erciyes Teknopark olarak bölgemizin kalkınması ve gelişmesi için uzun yıllardır çalışmalar yürütmekteyiz. Biliyoruz ki günümüz dünyasında ülkemizin gelişmesi teknolojiyi üretmekle, bu da teknoloji tabanlı girişimcilikle olacaktır. Erciyes Teknopark olarak özellikle bölgemizde var olan geleneksel girişimcilik kültürünün farkında olarak, bu kültürün teknoloji tabanlı girişimciliğe dönüşümü için çaba göstermekteyiz.</span><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Bugün Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi koordinasyonu ile yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. Benim İşim Girişim adlı iş fikri yarışması çok yakın zamanda hayata geçiyor. Girişimciler,</span><a href="http://benimisimgirisim.com/" target="_blank"><span>benimisimgirisim.com</span></a><span>adlı internet sitesi üzerinden iş fikirlerini online olarak gönderebilecekler. Başarılı iş fikirlerinin ücretsiz çalışma alanı ve prototip desteği ile ödüllendirileceği bu yarışmanın tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum.</span><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Son yıllarda yürüttüğümüz Sera Kuluçka programı ile edindiğimiz tecrübeleri kullanarak imzalanan bu protokol sayesinde yeni girişimciler yetiştirebilmeyi amaçlamaktayız. Bu vesileyle bölgemizin kalkınması için çaba gösteren ve bu iş birliğine imza atan ORAN Kalkınma Ajansı yönetimine de ayrıca teşekkür ederim.” dedi.</span><span></span></p> <p><span></span><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Sayın Doğan’ın sözlerini tamamlamasının ardından konuşan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreter</span><span></span><span>V. Ahmet Emin KİLCİ: “Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Kayseri Yatırım Destek Ofisi koordinasyonunda Erciyes Teknopark ile birlikte geliştirilen işbirliği protokolü kapsamında yakında Benim İşim Girişim adlı iş fikri yarışması başlıyor. Bu yarışma ile bölgemizin teknoloji tabanlı girişimcilik alanındaki gelişimine katkı sunmayı amaç ediniyoruz. Yarışma kapsamında girişimcilere nitelikli eğitimler, rehberlik desteği, ücretsiz çalışma alanları, prototip ve pazarlama desteği verilecektir.</span><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Ticari değere sahip, teknoloji tabanlı ve yenilikçi iş fikrine sahip tüm girişimcileri yarışmamıza katılmaya davet ediyorum. Bölgemizin kalkınması adına Orta Anadolu Kalkınma Ajansı olarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bu vesile ile Erciyes Teknopark yönetimine de teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.</span><span></span></p> <p><span></span><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Protokol kapsamında düzenlenecek "Benim İşim Girişim" yarışması kapsamında ön elemeyi geçen herkese girişimcilik üzerine bir dizi eğitimler verilecek, aralarında başarılı olan 10 ekip ilk ürünlerini üretebilmeleri için en fazla 5.000 TL destek alacak, aynı zamanda Sera Kuluçka Merkezi hizmetlerinden de ücretsiz olarak faydalanabilecek. Başvuruların</span><a href="http://www.benimisimgirisim.com/" target="_blank"><b><span>www.benimisimgirisim.com</span></b></a><span>adresinden online olarak alınacağı kaydedildi.</span><span></span></p> Felahiye İlçesinde Kamu Personeline Proje Yazma Eğitimi Verildi <p style="text-align: justify;"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birimi uzmanlarından Tuba UZUNOĞLU Felahiye ilçesinde bulunan kamu kurumları temsilcilerinden oluşan 25 kişiye Proje Döngüsü Yönetimi eğitimi verdi. 2 gün toplam 12 saat olarak düzenlenen eğitim atölye çalışmalarıyla da desteklendi.</span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Keyifli bir ortamda geçen eğitimin sonunda katılımcılara Teknik Destek Programı ve uygulama süreçleriyle ilgili genel bilgi verildi.</span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi bölgenin diğer il ve ilçelerinde gelen taleplere göre devam ettirilecek olup bölgenin proje yazma ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi, bölgede proje kültürünün yaygınlaştırılmasıyla bölge paydaşlarının Ajans desteklerinin yanı sıra diğer desteklerden de faydalanma oranının artırılması hedeflenmektedir.</span></p> 2017 Yılı 3. Dönem Teknik Destek Sözleşmeleri İmzalandı <p align="center"><p style="text-align: justify;"><span>2017 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz – Ağustos döneminde başvuru yapan kurumlar içerisinden destek almaya hak kazanan başvuru sahipleriyle sözleşme imza süreci tamamlandı. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Bu kapsamda 2017 yılı Teknik Destek Programı’nda destek almaya hak kazanan Kayseri Valiliği, Gürün Kaymakamlığı, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ve Kayseri Sanayi Odası ile destek sözleşmeleri imzalandı.</span></p><div style="text-align: justify;"><br></div></p> Erciyes Dağı, Bisiklet Takımlarının Yeni Gözdesi Oluyor <p style="text-align: justify;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile Kayseri Erciyes A.Ş. arasında imzalanan işbirliği protokolü ile Erciyes'te turizmin çeşitlendirilmesi ve 12 aya yayılması amacıyla Uzun Yol Bisiklet Yarışı Takımlarına yönelik “Erciyes Dağı Yüksek İrtifa Antrenman Merkezi” tanıtım çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmalar kapsamında, Erciyes’in yüksek irtifa kamp olanaklarının uluslararası arenada tanıtımı amacıyla; bisiklet yarışı antrenörleri, federasyon ve kulüp yöneticileri ve bisiklet sporu dergilerinin editörlerine yönelik üç ayrı FAM TRIP organizasyonunun düzenlenmesine karar verilmişti. Bu Famtriplerden ilki, Erciyes A.Ş. ORAN ve Velo Erciyes’in katkılarıyla 5-6 Ekim 2017 tarihlerinde Erciyes’te düzenlendi.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">FamTrip organizasyonunun ilkine; Ukrayna, Romanya, Kosova, Belçika ve Azerbaycan’dan Bisiklet Federasyonu Yetkilileri, Kulüp Yöneticileri, Takım Sahipleri, Sporcular ve Bisiklet Dergisi yöneticilerinden oluşan 15 kişilik bir grup katıldı.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Organizasyonun ilk gününde, ORAN Kalkınma Ajansı Kayseri Yatırım Destek Ofisi koordinatörünün ajans adına yaptığı selamlama konuşmasının ardından, katılımcılara Erciyes A.Ş. Yön. Krl. Bşk. Dr. Murat Cahid CINGI ve Yön. Krl. Bşk. Yrd. Yücel İKİLER tarafından Erciyes Dağının, mevcut konaklama ve yol altyapısı, iklim ve irtifa özelliklerini anlatan bir sunum gerçekleştirildi.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Erciyes Dağı çevresinde 1100-1400 mt irtifa aralığında toplam 320 km uzunluğundaki potansiyel parkurlar gezildi. Konuklara organizasyon boyunca Kayseri Yatırım Destek Ofisi uzmanları da eşlik ederek Kayseri ve Erciyes’in coğrafi, kültürel ve sosyal özellikleri hakkında bilgiler verdi.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">FamTrip organizasyonunun ikinci gününde şehir içerisinde kısa bir Şehir Turu yapılmış daha sonra Kapadokya destinasyonundaki parkurlar tanıtıldı.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Organizasyon sonrasında katılımcılar gördüklerinden son derece etkilendiklerini ifade ederek, Erciyes Dağı’nın yol bisikleti yarışçıları için dünya standartlarında ve çok daha kaliteli ve uygun fiyatlara kamp imkânı sunacağına inandıklarını ve önümüzdeki yıl Nisan – Ekim döneminde Yüksek İrtifa Antrenmanları için Erciyes’i tercih edeceklerini belirtmişlerdir. Katılımcılar ayrıca bu tarz merkezlerin sadece profesyonel takım ve sporcuların değil bisiklet sporu ile amatör olarak ilgilenen her yaştan maceracının ilgisini çekeceği ve önümüzdeki yıllarda özellikle bu amatör sporcular tarafından yoğun ilgi göreceğine inandıklarını da eklemişlerdir.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">FamTrip organizasyonunun ikincisi, 26-27 Ekim tarihlerinde dünyanın farklı ülkelerinden 25 kişilik bir katılımcı grup ile gerçekleştirilecek.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> Sivas Yatırım Destek Ofisi’nin Destekleriyle Sivas Sportif Havacılık Kulübü Derneği’nden Büyük Başarı <p style="text-align: justify;"><span>Sivas Sportif Havacılık Kulübü Derneği, havacılık faaliyetlerinde başarı gösteren öğrencilerin yeterliliklerini artırmaya yönelik olarak; gençleri sosyal ve sportif aktivitelere yönlendirerek onlara bu konularda gelişim imkânı sunmak, meslek edindirmek, bilimsel okur-yazarlık becerisi kazandırmak, havacılık hakkında farkındalık yaratmak ve onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Bu amacı gerçekleştirmek ve başarı elde etmek için ORAN Kalkınma Ajansı’yla işbirliği protokolü imzalanmıştır. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle Eskişehir, Anakara, İstanbul ve Sivas’ta olmak üzere toplamda 13 adet yukardaki amaca yönelik eğitim faaliyetleri düzenlenmiştir. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Eğitimlerini tamamlayan Sivas Sportif Havacılık Kulübü Derneği öğrencileri ülkemizde Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) tarafından düzenlenen model uçak serbest uçuş yarışmalarına katılarak birçok başarı ve şampiyonluk elde etmişlerdir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>03-04 Haziran 2017 düzenlenen İstanbul Free Flight Cup 2017 yarışmasına katılan öğrenciler birincilik ve üçüncülük dereceleriyle ilimize madalya ve kupa getirmişlerdir. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span>16-17 Eylül 2017 tarihinde Ankara’da düzenlenen Türkiye Milli Model Uçak Serbest Uçuş Şampiyonasında takım sıralamasında birincilik ve ferdi olmak üzere ise birincilik, ikincilik ve üçüncülük kupaları ile madalyalarını ilimize kazandırdılar.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>29-30 Eylül 2017 tarihinde düzenlenen Anatolıan Free Flıght Cup yarışmasına katılım sağlanmıştır. Ferdi olarak düzenlenen yarışmada gençlerimiz yine birincilik, ikincilik ve üçüncülük kupaları ile madalyalarını ilimize kazandırmışlardır. </span></p> <span><div style="text-align: justify;">Bu başarıların ardından Sivas Sportif Havacılık Kulübü Derneği’nin üç öğrencisi Türkiye Serbest Uçuş Milli Model Uçak Takımına seçilmişlerdir.</div></span> Montessori Eğitim Merkezi Yeni Eğitim Materyallerine Kavuştu <p style="text-align: justify;"><span>ORAN Kayseri Yatırım Destek Ofisi koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge merkezi ile imzalanan işbirliği protokolünün ardından proje uygulama süreci de materyallerin Barbaros Anaokuluna ulaştırılması ile başladı. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Malkoçoğlu, Kayseri Yatırım Destek Ofisi uzmanları, Milli Eğitim Ar-Ge Personeli ve okul idarecilerinin katılımı ile okul binasında proje toplantısı gerçekleştirildi.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Ekim ayı içerisinde İl Milli Eğitim Müdürlüğütarafından belirlenecek olan öğretmenlere verilecek eğiticinin eğitiminin ardından, “</span>Montessori Eğitim Merkezi” faaliyetlerine başlamış olacak. Merkez, bundan sonraki süreçte yeni Montessori Eğitmenlerini yetiştirmek için kurulmuş Türkiye’deki ilk kamu okulu olma özelliği taşıyor.<span></span></p> Erciyes Yüksek İrtifa Bisiklet Kampları İçin Tanıtım Atağı Başlatılıyor <p style="text-align: justify;"><b>Kayseri Erciyes A.Ş. ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) iş birliği ile Erciyes Yüksek İrtifa Bisiklet Kamplarının uluslararası camiada tanıtımının gerçekleştirilmesi amacıyla protokol imzalandı.</b></p> <p style="text-align: justify;">Geniş yolları ve uzun mesafeli bisiklet parkurları ile yüksek irtifada bisiklet takımlarına en iyi rota imkânları sunan Erciyes,<b> </b>dünya çapında sportif kamp merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Mükemmel konumu ve güçlü altyapısıyla farklı spor dallarına alternatif imkânlar sunan Erciyes Yüksek İrtifa Bisiklet Kampları, profesyonel bisiklet takımlarının vazgeçilmezi haline getiriliyor. <b></b></p> <p style="text-align: justify;">Kayseri Erciyes A.Ş. ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) arasında yüksek irtifa kampları ile ilgili başlatılan işbirliği kapsamında protokol imzalandı. Kayseri Erciyes A.Ş. idari binada gerçekleşen imza törenine Erciyes A.Ş. Yön. Krl. Bşk. Dr. Murat Cahid Cıngı, ORAN Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin Kilci katıldı. </p> <p style="text-align: justify;">Bütün gayretlerinin Erciyes'i kışın uluslararası bir kayak merkezi, yazın da profesyonel kamp, antrenman ve spor merkezi olarak dört mevsim Kayseri’nin ve ülkenin hizmetinde tutmak olduğunu söyleyen Erciyes A.Ş. Yön. Krl. Bşk. Dr. Murat Cahid Cıngı, “Yüksek İrtifa Bisiklet Kampları için profesyonel bisiklet takımlarını Erciyes’e getirmek için büyük çaba sarf ediyoruz. Oran ile imzaladığımız bu protokol ile Erciyes’in sahip olduğu imkânları bisiklet camiasına daha geniş kapsamda tanıtıp bisiklet takımlarını Erciyes’te ağırlayacağız. İmzalanan bu projenin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.</p> <p style="text-align: justify;">ORAN Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin Kilci ise “Kayseri Yatırım Destek Ofisimiz, bu denli önemli projeleri desteklemeye devam edecektir. Erciyes irtifa kamplarının uluslararası arenada tanıtımı bizi oldukça gururlandıracaktır. Bu işbirliği ile Erciyes’in bisiklet kampları için önemli bir merkez haline geleceğini hedefliyoruz” İfadelerini kullandı</p> <p style="text-align: justify;">ORAN Kayseri Yatırım Destek Ofisi koordinatörlüğü ve Cartier Tour partnerliğiyle yürütülen proje kapsamında yapılan işbirliğiyle, Erciyes’in yüksek irtifa kamp potansiyelinin uluslararası arenada tanıtımı amacıyla; bisiklet takım antrenörleri, bisiklet federasyon başkanları, kulüp yöneticileri, takım doktorları, spor yazarları, bisiklet sporu dergilerine yönelik yerinde tanıtım yapmak için üç ayrı FAM TRIP organizasyonu düzenlenecek. 10 ay boyunca sürecek olan Proje kapsamında, bisiklet takımlarına dünya standartlarına göre çok kaliteli ve uygun fiyatlara kamp imkânı sunan bölgeyi global camiada anlatmak için, Türkiye’de ve Dünya’da ulusal ve uluslararası bisiklet yarışları ile yurt dışı fuarlarda stant açılacak.</p> <p style="text-align: justify;">Bu proje ile Erciyes Yüksek İrtifa Bisiklet Kampları, uluslararası camiada tanınırlığı artarak Dünyanın dört bir yanından profesyonel bisiklet takımları Kayseri Erciyes’e gelmesi sağlanacak. Bu çerçevede irtifa kampları ile ilgili tanıtım gezisine ilk olarak Belçika, Romanya, Ukrayna, Kosova, Azerbaycan ve Kazakistan olmak üzere 6 ülkeden bisiklet profesyonelleri Erciyes’te incelemelerde bulunacak.</p> Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Kayseri Milli Eğitim İl Müdürlüğü İşbirliği İle Montessori Eğitim Merkezi Kurulacak <p style="text-align: justify;">1907’de Dr. Maria Montessori tarafından İtalya’da geliştirilen Montessori eğitim sistemi, günümüzde anaokullarında uygulama alanı gittikçe artan ve her çocuğun öğrenmeye karşı olan eğiliminin aynı seviyede olduğunu farz eden eğitim programlarından birisidir. Temel olarak, bir çocuğu diğer bir çocukla asla kıyaslamayan bir yöntem uygulamaktadır. </p> <p style="text-align: justify;">Dr. Montessori’ ye göre çocuk, içi yetişkinler tarafından doldurulacak boş bir kâse değildir. Sağlıklı gelişen bir çocukta “Dikkat toplayabilme, irade disiplini, olumlu sosyal davranış, öğrenme isteği ve düzenli düşünme, hissetme ve hareket etme” özellikleri bulunmalıdır ve eğitiminde oyun ortamı çok önemlidir, çünkü çocuklar oyunu sadece vakit geçirmek ya da eğlenmek için oynamaz, oyun esnasında dünyayı ve yaşadıkları çevreyi keşfederler. Bu nedenle sınıf ortamı çocuğun oyun oynaması için en elverişli koşullara sahip olmalıdır ve sınıfta tehlike olasılığı minimum hale getirilmelidir.</p> <p style="text-align: justify;">Montessori Materyalleri çocuğa dünyayı keşfetmek için fırsatlar sunar. Gerçekçi özelliklere sahip olup, hayal kurmaya ve üretmeye de büyük önem verilmiştir. Sınıfta her materyalin sadece bir tane olması çocuğa sabrı, toleransı, başkalarını düşünmeyi ve paylaşmayı öğretmektir.</p> <p style="text-align: justify;">Okul öncesinde eğitim gören çocuklar bu yöntemle kişisel gelişimlerini tamamlayarak ne istediğini bilen, değer yargıları olan, hedeflerini koyabilen, başkalarına saygı duyan, sorumluluk sahibi bireyler haline geleceklerdir. </p> <p style="text-align: justify;">Bu amaçla Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile, Kayseri Kocasinan ilçe sınırlarındaki bir anaokulunda, “Montessori Eğitim Merkezi” kurulmaya hazırlanılıyor.</p> <p style="text-align: justify;">ORAN Kayseri Yatırım Destek Ofisi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge merkezinin birlikte yürüttüğü çalışmalarda sona gelindi. Bugün iki kurum arasında imzalanan işbirliği protokolünün ardından Proje uygulama süreci de başlayacak. </p> <p style="text-align: justify;">Proje kapsamında Kocasinan ilçe sınırlarında ve müstakil bahçesi olan Barbaros anaokulunda 3 sınıflık bir Montessori Eğitim Merkezi hayata geçiriliyor. Öncelikli olarak 2 grup öğretmenin Montessori Eğitim sistemi hakkında eğitim almasının ardından, adı geçen okulda Montessori yöntemi ile çocuklara eğitim verilmeye başlanacak. Ardından, Kayseri’de Montessori eğitim sistemini uygulamak isteyen okulların eğitmenleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinasyonunda bu merkezde eğitilebilecek.</p> <p></p> Kayseri'de Tıbbi Aromatik Bitkiler Tarla Günü <p style="text-align: justify;"><span><span style="white-space:pre"> </span>ORAN ilçelerde endüstriyel değeri olan tıbbi aromatik bitkilerin ekiminin yaygınlaştırılmasına yönelik destekler vermektedir. Ajansın amacı kırsal alanda çiftçilerin daha fazla katma değer üreterek gelirlerinin artmasına yardımcı olmaktır. TR72 Bölgesi içerisinde 8 farklı ilçede demonstrasyon bahçelerinin kurulumu çalışmaları tamamlandı. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span style="white-space:pre"> </span>Kayseri’nin Akkışla, Felahiye ve Özvatan ilçelerinde tıbbinane, biberiye ve karabaşotu deneme bahçeleri kurulumuna ilişkin Kayseri Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yapılan protokol kapsamında çiftçilerin fide maliyetleri Ajansımız tarafından karşılanmıştır. Hasat zamanı gelen ürünlerin tarla günü etkinlikleri Özvatan ilçesinde yapıldı. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span style="white-space:pre"> </span>İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından düzenlenen tarla günü organizasyonuna Özvatan Kaymakamı Menderes TOPÇUOĞLU, İl Müdürü Özkan KAYACAN, Özvatan Belediye Başkanı Sayın Halit DEMİR, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin KİLCİ ve il, ilçe teknik personelleri, sivil toplum örgütleri, üretici birlikleri, özel sektör temsilcileri ile basın mensupları katılım sağladı.</span></p> <p align="center"><b><span></span></b></p> Sivas Yatırım Destek Ofisi’nin Girişimi Sonuç Verdi <p style="text-align: justify;"><span><span style="white-space:pre"> </span>Yirmi yılı aşkın bir süredir İsviçre’de lazer ve IPL sistemleri üzerine üretim yapmakta olan Medical Swiss International AG firması, estetik ve plastik cerrahi ile dermatoloji alanında kullanılan ürünlerini artık Sivas’ta üretme kararı aldı. Plastik cerrahi uzmanları ya da dermatologlar tarafından epilasyon, cilt leke tedavisi, yüzeysel kılcal damar tedavisi, cilt gençleştirme gibi amaçlara hizmet eden bu ürünlerin, Ortadoğu pazarına daha yakın bir noktada olması ve uygun finansal araçlar sebebiyle Sivas’ta üretilmesi sayesinde, ilimizin ürün portföyüne yeni bir halka eklenecektir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span style="white-space:pre"> </span>Sivas Yatırım Destek Ofisi’nin girişimleriyle, yatırımın Çek Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilmesinin önüne geçilmiş olup Medical Swiss Turkey Medikal ve Tıbbi Cihazlar İth. İhr. Tic. ve San. A.Ş. adı altında Sivas merkezli yeni bir firma kurulmuştur. Cumhuriyet Teknokent ve Sivas I. Organize Sanayi Bölgesi’nde yer tahsisi gerçekleştirilmiş, izin ve ruhsat işlemleri kapsamında firmanın ÇED raporu kurumumuzca temin edilmiştir. Söz konusu 4,5 milyon TL’lik Öncelikli Yatırım kapsamındaki Yatırım Teşvik Belgesi de Sivas Yatırım Destek Ofisi tarafından düzenlenmiş olup, ilgili belgeler firma sahibi Koca Şah AKGÜL’e teslim edilmiştir.</span><span lang="EN-AU"></span></p> Yatırım Rehberleri <div style="box-sizing: border-box;" open="" sans",="" sans-seriff;="" font-size:="" 14px;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);="" padding:="" 5px="" 0px;"=""><div style=""><ul style="color: rgb(92, 92, 92);"><li><a href="http://oran.org.tr/images/dosyalar/20170915085947_0.pdf" target="_blank">Kayseri Yatırım Rehberi</a></li></ul><ul style="color: rgb(92, 92, 92);"><li><a href="http://oran.org.tr/images/dosyalar/20170915090606_0.pdf" target="_blank">Sivas Yatırım Rehberi</a></li></ul><ul style="color: rgb(92, 92, 92);"><li><a href="http://oran.org.tr/images/dosyalar/20170915090910_0.pdf" target="_blank">Yozgat Yatırım Rehberi</a></li></ul></div></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(92, 92, 92); font-family: " open="" sans",="" sans-seriff;="" font-size:="" 14px;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);="" padding:="" 5px="" 0px;"=""><br></div> Yatırım Teşvik Rehberi <p style="text-align: justify;"><span style="white-space:pre"> </span>2012 yılı Nisan ayı içinde kamuoyuna tanıtılan yeni Yatırım Teşvik Programı, 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı “ Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ile yürürlüğe girmiş; Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar da 2012/1 sayılı Tebliğ ile belirlenmiştir.</p> <p style="text-align: justify;"><span style="white-space:pre"> </span>Türkiye’nin 2023 vizyonu ile üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisi bakımından büyük önem taşıyan yeni yatırım teşvik programı, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedeflere uygun olarak hazırlanmıştır.</p> <p style="text-align: justify;"><span style="white-space:pre"> </span>Yatırım Teşvik Mevzuatında, bugüne kadar 11 adet Karar ve 3 adet Tebliğ değişikliği gerçekleştirilmiş olup, bu değişiklikler ile yatırımcı lehine uygulamalar başlatılmıştır.</p> <p style="text-align: justify;"><span style="white-space:pre"> </span>Yatırımların, ekonomik ve sosyal açıdan göreceli olarak daha az gelişmiş illere yönlendirilerek bu illerde istihdamın artırılması, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması ve cari açıkla mücadele amacıyla, yatırımlardaki devlet katkısının artırılması bağlamında, bazıları yeni getirilen, bazıları ise iyileştirilen teşvik unsurları bulunmaktadır.</p> <p style="text-align: justify;"><span style="white-space:pre"> </span>Uygulama amacı, kullanılan enstrümanlar ve yöntem bakımından gelişmelere göre hızla adapte edilebilen dinamik bir müdahale aracı olması, devlet yardımlarını ekonomik ve sosyal sorunların çözümünde önemli bir konuma getirmiştir.</p> <p style="text-align: justify;"><span style="white-space:pre"> </span>Yeni Teşvik Sistemi 5(beş) ana başlığa ayrılmış olup; Genel Teşvik Uygulaması, Bölgesel Teşvik Uygulaması, Büyük Ölçekli Yatırımlar, Stratejik Yatırımlar ve Öncelikli Yatırımlar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.</p> <p style="text-align: justify;"><span style="white-space:pre"> </span>Yeni Teşvik Sistemi kapsamında; Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, faiz desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği, gelir vergisi stopajı desteği, sigorta primi desteği, yatırım yeri tahsisi ve KDV iadesi destekleri bulunmaktadır.</p> <p style="text-align: justify;"><span style="white-space:pre"> </span>Yeni teşvik sistemi ile birlikte Kalkınma Ajanslarına yerel birim olarak, Toplam Sabit Yatırım Tutarı 10.000.000 TL’ye kadar olan Genel ve Bölgesel Yatırım Teşvik Belgesi düzenleme, yatırımların gerçekleşme durumlarını izleme, Yatırım Teşvik Belgesi Kapatma Ekspertiz yapma ve Kapatma Vizesi düzenleme görevleri verilmiştir.</p> <p style="text-align: justify;"><span style="white-space:pre"> </span>Yeni teşvik sisteminden yatırımcılarımızın daha iyi faydalanmaları için Yatırım Teşvik Rehberi’ni hazırlamış bulunuyor ve yeni teşvik sisteminin bölgemize hayırlı olmasını diliyoruz.</p> <p style="text-align: justify;"><span style="white-space:pre"> </span>2017 Yatırım Teşvik Rehberine ulaşmak için Yatırım Destek Ofislerimizle irtibata geçebilirsiniz.</p> <p align="right" style="text-align: right;">ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI</p> <p align="right" style="text-align: right;">GENEL SEKRETERLİĞİ</p> ORAN Kalkınma Ajansı YÖREX’te Yerini Aldı <p style="text-align: justify;"><span><span style="white-space:pre"> </span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, 13-17 Eylül 2017 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’na iki stant aracılığıyla destek verdi. Ajansın desteklediği Sivas ve Yozgat stantları fuarda oldukça ilgi gördü. Fuara Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kalkınma Bakanı Lütfü ELVAN, TOBB Başkanı Rifat HİSARCIKLIOĞLU, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı H. Osman YILDIRIM, Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet ERKEKLİ ve Ajans adına Genel Sekreter V. Ahmet Emin KİLCİ ile Yatırım Destek Ofisi çalışanları katılım sağladı. </span><b><span></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><span><span style="white-space:pre"> </span>Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ile ortak katılım sağlanan Sivas standında çeşitli firmalar Sivas’a özgü ürünlerini sergiledi. Sivas ile tanıtım ve bilgilendirmeler fuar boyunca stantta devam etti. Ayrıca, Sivas TSO katılımcılara Sivas köftesi ikram etti. </span><b><span></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><span><span style="white-space:pre"> </span>Yozgat Ticaret Borsası ile ortak katılım sağlanan Yozgat standında ise Yozgat’a dair ürünler ve ikramlar sunuldu. Kalkınma Bakanı Lütfü ELVAN standı ziyaret ederek, geleneksel Yozgat Testi Kebabı testisini kırdı. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span style="white-space:pre"> </span>Fuar süresi boyunca Sivas ve Yozgatlı İş adamları ile çeşitli görüşmeler gerçekleştirilerek, memleketi dışında yer alan Sivas ve Yozgatlılar’a memleketlerindeki yatırım fırsatları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.</span></p> Yetenek Avcıları <p style="text-align: justify;"><span><span style="white-space:pre"> </span>TÜZDEV (Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı) ile ORAN Kalkınma Ajansı arasında imzalanan protokol ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliği ile uygulanan “Yetenek Avcıları” Projesi kapsamında Kayseri, Sivas ve Yozgat’ta her ilden 100 öğretmenin katılımıyla Üstün Zekalılar Eğitici Eğitimleri gerçekleştirildi. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span style="white-space:pre"> </span>Öğretmen eğitimi ile özel yetenekli öğrencilerin eğitiminin sağlanması, TR72 bölgesindeki üstün zekalı çocukların topluma kazandırılması, var olan potansiyellerini maksimum düzeyde kullanabilmelerinin sağlanması ve geliştirilmesi gibi amaçlarla hayata geçirilen proje kapsamında öğretmenler; Değerler Eğitimi, Materyal Geliştirme, Robotik, Zihin Haritaları, Drama Eğitimi, STEM, Yaratıcılık, Eğitim Koçluğu, Üstün Zekalıların Özellikleri ve Sınıf Yönetimi olmak üzere 10 farklı konu başlığında 40 saat eğitim aldılar. Teorik ve atölye çalışmalarından oluşan eğitimler, alanında uzman akademisyenler ve eğitmenler tarafından verildi. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span style="white-space:pre"> </span>Kayseri’de 12-16 Haziran 2017, Sivas’ta 5-9 Eylül 2017 ve Yozgat’ta 11-15 Eylül 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen eğitimler ile özel yetenekli çocukların ihtiyaçlarına uygun eğitim verecek öğretmenler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.</span><span></span></p> KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:15.0pt;background:white"></p><p><span>KOSGEB, KOBİ'lerin desteklenmesi için "<b>ÜRETİM VE İHRACATTA TEKNOLOJİ SEVİYESİ YÜKSEK, KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERİN VE KOBİ'LERİN PAYININ ARTTIRILMASI</b>" konulu yeni bir çağrı yayımladı.</span><span></span></p> <p><span><br> Proje çağrısı ile işletme başına 300.000 TL'ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL'ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam<b>1.000.000 TL</b>'ye kadar destek verilebilecektir.</span><span></span></p> <p><span><br> <b>Hedef Kitle:</b>İmalat sektöründeki KOBİ'ler (NACE REV 2. Sınıflamasına Göre)</span><span></span></p> <p><span><br> <b>Çağrının Amacı:</b>4. sanayi devrimine hazırlık sürecinde;</span><span></span></p> <p><!--[if !supportLists]--><span>·<span> </span></span><!--[endif]--><span>İmalattaki dijitalleşme düzeyinin arttırılması</span></p> <p><!--[if !supportLists]--><span>·<span> </span></span><!--[endif]--><span>Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin üretim ve ihracattaki payının arttırılması</span></p> <p><!--[if !supportLists]--><span>·<span> </span></span><!--[endif]--><span>Katma değerli ve ihracat odaklı üretim yapısına geçiş</span></p> <p><!--[if !supportLists]--><span>·<span> </span></span><!--[endif]--><span>Mikro ölçekli imalatçı işletmelerin mühendislik ve tasarım becerilerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütmelerinin sağlanması</span></p> <p><!--[if !supportLists]--><span>·<span> </span></span><!--[endif]--><span>Enerji verimliliği, yeşil üretim ve bilgi işlem altyapı iyileştirme</span></p> <p><span>Kapsamında imalat sanayiinde yapısal dönüşümün aktörü olacak KOBİ'lerin desteklenmesidir.<br> <br> </span><b><span>Başvuru Tarihi: 11 Eylül - 20 Ekim 2017</span></b><span></span></p> <p><span><br> <br> <b>Başvuru Şartları</b></span><span></span></p> <p><!--[if !supportLists]--><span>·<span> </span></span><!--[endif]--><span>Proje sunacak işletmelerin KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerekmektedir.</span></p> <p><span></span><span></span></p> <p><!--[if !supportLists]--><span>·<span> </span></span><!--[endif]--><span>Bilanço usulünde defter tutmak kaydıyla;<b>orta yüksek ve yüksek teknolojili</b>sektörlerdeki KOBİ'lerin tümü başvuru yapabilecektir.</span></p> <p><span></span><span></span></p> <p><!--[if !supportLists]--><span>·<span> </span></span><!--[endif]--><b><span>Orta düşük ve düşük teknolojili</span></b><span>sektörlerdeki KOBİ'lerde ise;</span></p> <p><!--[if !supportLists]--><span>o<span> </span></span><!--[endif]--><span>2016 yılı net satış hasılatının en az 300.000 TL ve yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması şartı aranacaktır.</span></p> <p><!--[if !supportLists]--><span>o<span> </span></span><!--[endif]--><span>İşletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2016 yılı net satış hasılatını aşmaması gerekecektir.</span></p> <p><span></span><span></span></p> <p><b><span>DESTEK UNSURLARI</span></b><span></span></p> <p><span></span><span></span></p> <p><span>Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir.</span><span></span></p> <p><span></span><span></span></p> <p><span></span><span></span></p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="616"> <tbody><tr> <td width="168"> <p><b><span>Proje Süresi</span></b><span></span></p> </td> <td width="448"> <p><span>En az 6</span><span></span></p> <p><span>En Fazla 36 Ay</span><span></span></p> <p><span>(+6) Ay</span><span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="168"> <p><b><span>Destek Üst Limiti</span></b><span></span></p> </td> <td width="448"> <p><span>Geri Ödemesiz Destek - En fazla 300.000 TL</span><span></span></p> <p><span>Geri Ödemeli Destek - En fazla 700.000 TL</span><span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="168"> <p><b><span>Proje Destek Oranı</span></b><span></span></p> </td> <td width="448"> <p><span>Kayseri'de en fazla %60<br> Sivas ve Yozgat'ta en fazla %80</span><span></span></p> </td> </tr> </tbody></table> <p><span></span><span></span></p> <p><span></span><span></span></p> <p><b><span>DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ</span></b><span></span></p> <p><span></span><span></span></p> <p><span>- Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.</span><span></span></p> <p><span></span><span></span></p> <p><span>- Personel giderleri, net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç) üzerinden desteklenir.</span><span></span></p> <p><span></span><span></span></p> <p><span>- Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde Kurul tarafından belirlenir.</span><span></span></p> <p><span></span><span></span></p> <p><span>Konu hakkında detaylı bilgi almak için<b><a href="http://www.kosgeb.gov.tr/" target="_blank"><span>www.kosgeb.gov.tr</span></a></b>adresini ziyaret edebilir veya ilinizdeki KOSGEB İl Müdürlüğü ile görüşebilirsiniz.</span><span></span></p> <p></p><br><p></p> 8-9-10 Eylül 2017 Yozgatlı İş Adamları Zirvesi/Avrupa” Programı Yozgat’ta Gerçekleştirildi <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:35.4pt"></p><p style="text-align: justify;"><span style="white-space:pre"> </span>Mayıs ayında gerçekleştirilmiş olan Yozgatlı İş Adamları Zirvesi programının verimli geçmesinin ardından Avrupa’da yaşayan Yozgatlı İş Adamlarına yönelik olarak da 8-9-10 Eylül 2017 tarihlerinde Yozgat Valiliği ve ORAN işbirliği ile Yozgatlı İş Adamları Zirvesi/Avrupa programı gerçekleştirilmiştir.</p> <p style="text-align: justify;"><span style="white-space:pre"> </span>Zirve hazırlıkları kapsamında Yozgatlıların yoğun olarak yaşadığı Hollanda, Almanya, Fransa ve Avusturya’da yer alan Yozgatlı İş Adamları Dernekleri, Yozgatlılar Federasyonu ve Dernekleri ile iletişime geçilerek bu ülkelere ziyaretler gerçekleştirilmiş, program hakkında bilgilendirme yapılmış ve iş adamları düzenlenecek olan organizasyona davet edilmişlerdir.</p> <p align="center" style="text-align: left;"><span style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="white-space:pre"> </span>Yurtdışında yaşayan iş adamlarının yoğun ilgi gösterdiği Yozgatlı İş Adamları Zirvesi programı 3 gün sürmüş olup, ana program gününde ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin KİLCİ, Yozgat Belediye Başkanı Kazım ARSLAN, Bozok Üniversitesi Rektörü Salih KARACABEY, Yozgat Valisi Sn. Kemal YURTNAÇ ve Yozgat Milletvekili Yusuf BAŞER tarafından açılış konuşmaları gerçekleştirilmiştir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="white-space:pre"> </span>ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin Kilci açılış konuşmasında “Bu programın ardından bizler kamu kurumu olan Kalkınma Ajanslarından biri olarak ilimize yatırım çekmek için elimizden geleni sarf edeceğiz ve bu noktada iş adamlarımızın yanında olacağız” dedi.</p> <p style="text-align: justify;"><span style="white-space:pre"> </span>Yozgat Milletvekili Yusuf BAŞER “Yozgat’a kim bir çivi çakmak istiyorsa, Yozgat’a kim bir tane yatırım yapmak istiyorsa valimizle, belediyelerimizle, ajanslarımızla, milletvekillerimizle, bakanımızla beraber sizlerin hizmetkârı olmaya talibiz” şeklinde açıklamada bulunmuş olup organizasyonun önemine değinmiştir.</p> <p style="text-align: justify;"><span style="white-space:pre"> </span>Yozgat Valisi Kemal YURTNAÇ programının Yozgat açısından önemli bir adım olduğunu belirterek <span>“</span>Yozgat’a yapılacak olan her türlü yatırım ve çalışmalarda biz en büyük desteği Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ ve değerli milletvekillerimizden alıyoruz ve hep birlikte Yozgat’ın gelişmesi için çalışıyoruz. Yozgat’ı daha ileri bir noktaya hep birlikte getireceğiz. Tabi çalışmalar bir ekip işidir. Bir tarafta idare bir tarafta siyasi ayak bir tarafta halk bir tarafta STK’ların bulunduğu bir ortam vardır. Eğer bunların hepsini bir araya getirirseniz ortaya güzel şeyler çıkar. Bütün gayretimiz güzel işler ortaya çıkarmak” dedi.</p> <p style="text-align: justify;"><span style="white-space:pre"> </span>Programın devam eden oturumunda ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Timur YILDIZ tarafından Yozgat Yatırım Ortamı Sunumu, TKDK İl Koordinatörü Selim TÜRKER tarafından TKDK destekleri sunumu yapılmış olup yatırımcılara somut senaryolar üzerinden Yozgat’a yatırım yapmaları halinde elde edilebilecek kazanımlar aktarılmıştır.</p> <p style="text-align: justify;"><span style="white-space:pre"> </span>Yatırım ortamı sunumlarının yanında iş adamlarına Yozgat’ta yer alan yatırım fırsatları, yatırım ortamında öne çıkan sektörler, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının teşvik ve hibelerini içeren bilgiler, OSB yatırım avantajları gibi iş adamlarına somut çıktılar sunabilecek belge, doküman ve raporlar ORAN Kalkınma Ajansı tarafından organizasyondan önce titizlikle hazırlanarak program esnasında iş adamlarına dağıtılmıştır. Bu raporlardan bazıları; Yozgat Yatırım Rehberi, Tuğla Sektör Raporu, Tarım Aletleri Sektör Raporu, OSB Bilgi kitapçıkları, Yozgat İlçe Ziyaretleri Raporu, 15 farklı sektöre(Makarna Üretim Tesisi, Süt İşleme Tesisi, Özel Okul, 5 Yıldızlı Otel, Güneş Panelleri İmalatı gibi) yönelik hazırlanmış ön fizibilite raporlarıdır.</p> <p style="text-align: justify;"><span style="white-space:pre"> </span>Yapılan bilgilendirme çalışmalarından sonra İş adamları ile birlikte Türkiye’nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlık Milli Parkı ve bir sonraki gün de Sarıkaya Tarihi Roma Hamamı gezisi gerçekleştirilerek zirve sona ermiştir.</p> <p style="text-align: justify;"><span style="white-space:pre"> </span>Düzenlenmiş olan bu Yozgatlı İş Adamları Zirvesinin geleneksel hale geleceği, yıllık olarak bu toplantıları yapmaktan ziyade yıl içerisinde tematik konuları içeren il bazında veya bölge bazında Yozgat dışında da bu toplantıların gerçekleştirileceği vurgusu yapılmış olup katılım sağlayan tüm iş adamları, dernekler ve federasyonlara teşekkür edilmiştir.</p> <p></p><div style="text-align: justify;"><span style="white-space:pre"> </span>Mayıs ayında gerçekleştirilmiş olan Yozgatlı İş Adamları Zirvesi programının verimli geçmesinin ardından Avrupa’da yaşayan Yozgatlı İş Adamlarına yönelik olarak da 8-9-10 Eylül 2017 tarihlerinde Yozgat Valiliği ve ORAN işbirliği ile Yozgatlı İş Adamları Zirvesi/Avrupa programı gerçekleştirilmiştir.</div><o:p></o:p><p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:35.4pt">Zirve hazırlıkları kapsamında Yozgatlıların yoğun olarak yaşadığı Hollanda, Almanya, Fransa ve Avusturya’da yer alan Yozgatlı İş Adamları Dernekleri, Yozgatlılar Federasyonu ve Dernekleri ile iletişime geçilerek bu ülkelere ziyaretler gerçekleştirilmiş, program hakkında bilgilendirme yapılmış ve iş adamları düzenlenecek olan organizasyona davet edilmişlerdir.<o:p></o:p></p> ORAN Kalkınma Ajansı AgroSİVAS 2017 ve Sivas Markalar Fuarı’na Katılım Sağladı <p style="text-align: justify;"><span><span style="white-space:pre"> </span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, 4 Eylül haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen “AgroSİVAS 2017 Tarım ve Hayvancılık Fuarı” ile “Sivas Markalar Fuarı” na katılım sağladı. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span style="white-space:pre"> </span>Bu yıl dördüncüsü düzenlenen AgroSivas Tarım ve Hayvancılık Fuarı, tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren özel sektör temsilcileri ve kamu kurum ile kuruluşlarını bir araya getirdi. 24-27 Ağustos 2017 tarihleri arasında faaliyet gösteren fuar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref FAKIBABA, Milli Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ, Sivas Valisi Davut GÜL, Sivas TSO Başkanı Osman YILDIRIM, Sivas milletvekilleri, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. Ahmet Emin KİLCİ ve il protokolü katılım sağladı. </span><b><span></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><span><span style="white-space:pre"> </span>Sivas Markalar Fuarı ise üreten Sivas’a vurgu yapmak ve Sivas değerlerini tanıtmak amacıyla ilk kez düzenlendi. 7-10 Eylül 2017 tarihleri arasındaki fuara kendi özgün standı ile katılım sağlayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, destek verdiği projelerle Sivas değerlerine değer kattığını kamuoyuna gösterdi. Fuar açılışına Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKÇİ, Milli Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ ve TOBB Başkanı Rıfat HİSARCIKLIOĞLU, Sivas Valisi Davut GÜL, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. Ahmet Emin KİLCİ ve il protokolü katılım sağladı. Katılım sağlanan iki fuarda da Ajans Standı Sivas Valisi Davut GÜL ve protokolün ziyareti ile faaliyete geçti. Çok sayıda ziyaretçinin bilgilendirildiği stantlarda ORAN Kalkınma Ajansı’na ait raporlar, araştırma yayınları, broşürler ve diğer çalışmalar ziyaretçilere sunuldu. Sivas Yatırım Destek Ofisi’nin dört gün aktif olarak yer aldığı fuarlarda, çalışanlar tarafından yapılan bilgilendirmeler gün boyu devam etti.</span></p> 2017 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz - Ağustos Dönemi Kapsamında Başarılı Bulunan Başvurular <p>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından açıklanan 2017 yılı Teknik Destek Programına ilişkin başvurular devam etmektedir.</p><p><br>2017 yılı Teknik Destek Programı 3. dönem başvuruları (Temmuz-Ağustos ayları) kapsamında, değerlendirme sonuçlarına göre başarılı bulunarak destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri aşağıda sunulmuştur.<br><br>Sözleşmelerin imzalanması,<b><u>başarılı teknik destek taleplerinin Ajansın internet sitesinde yayınlanmasını müteakip en geç 10 iş günü içinde</u></b>gerçekleşecektir. Başvuru sahipleri, bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajans’a başvurmamaları halinde destek alma haklarını kaybedeceklerdir. 2017 yılı Teknik Destek Programı kapsamında başarılı bulunan başvuru sahiplerine Ajans tarafından yazılı olarak da bildirimde bulunulacaktır.<br><br></p><p><span></span></p><p align="center"><b><u><span>2017 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI TEMMUZ - AĞUSTOS DÖNEMİ KAPSAMINDA BAŞARILI BULUNAN BAŞVURULARIN LİSTESİ<br><br></span></u></b></p><p align="center"><b><u><span><span></span></span></u></b></p><div align="center"><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" class="table-responsive"><tbody><tr><td width="47"><p align="center"><strong><span>Sıra<br>No</span></strong><b><span></span></b></p></td><td width="145"><p align="center"><strong><span>Referans No</span></strong><span></span></p></td><td width="201"><p align="center"><strong><span>Başvuru Sahibi</span></strong><span></span></p></td><td width="258"><p align="center"><strong><span>Teklif Adı</span></strong><span></span></p></td></tr><tr><td width="47"><p align="center"><span>1.</span></p></td><td width="145"><p><span>TR72/17/TD/0051</span></p></td><td width="201"><p align="left"><span>Kayseri Valiliği</span></p></td><td width="258"><p align="left"><span>Personel Hizmet Standartlarını Artırma ve Sosyal Hayatta Başarı</span></p></td></tr><tr><td width="47"><p align="center"><span>2.</span></p></td><td width="145"><p><span>TR72/17/TD/0053</span></p></td><td width="201"><p>Gürün Kaymakamlığı</p></td><td width="258"><p align="left">Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi</p></td></tr><tr><td width="47"><p align="center"><span>3.</span></p></td><td width="145"><p><span>TR72/17/TD/0054</span></p></td><td width="201"><p align="left">Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü</p></td><td width="258"><p align="left">Afetlere Yönelik Psikolojik ve Sosyolojik Yönetim</p></td></tr><tr><td width="47"><p align="center"><span>4.</span></p></td><td width="145"><p><span>TR72/17/TD/0056</span></p></td><td width="201"><p align="left">Kayseri Sanayi Odası</p></td><td width="258"><p align="left">KAYSO Stratejik Planlama Yönetimi</p></td></tr></tbody></table></div><p><b><span></span></b></p> Ajans Ağustos Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Yozgat’ta Gerçekleştirildi <div style="text-align: left;"><p style="text-align: justify;"><span><span style="white-space:pre"> </span>Yozgat Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Kemal YURTNAÇ, Kayseri Valisi Süleyman KAMÇI, Sivas Valisi Davut GÜL, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK, Yozgat Belediye Başkanı Kazım ARSLAN, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet BÜYÜKSİMİTÇİ, Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı Halil ŞAHBAZ ve Ajans Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin KİLCİ’nin katılım sağladığı Ajans Yönetim Kurulu Toplantısı Yozgat Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.</span><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span style="white-space:pre"> </span>Yozgat Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Kemal YURTNAÇ toplantıda;“Ajansımız Sivas ilimize İsviçre’den katma değerli ürünler arasında olan medikal malzeme üretimi konusunda bir yatırımcı kazandırılmış olup toplam 5 milyon TL’lik ilk yatırım için teşvik belgesi Sivas YDO tarafından düzenlenmiş, iş ve işlemleri de yine YDO çalışanlarımız tarafından birebir takip edilmiştir. Aynı şekilde Kayseri ilinde de Almanya’dan bir yatırımcı metal çit yatırımı için Kayseri Yatırım Destek Ofisimiz ile beraber çalışmış ve toplam 10 milyon TL’lik yatırım için teşvik belgesi düzenlenmiştir.</span><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span style="white-space:pre"> </span>Yozgat ilimizde de ilkini mayıs ayında yaptığımız İşadamları zirvesinin ikinci kısmını, yani Avrupa’da yaşayan Yozgatlı İşadamlarını ağırlayacağımız zirveyi 8-9-10 Eylül tarihlerinde Yozgat Valiliği öncülüğünde ORAN Kalkınma Ajansı olarak düzenleyeceğiz. 100’e yakın iş adamını misafir edeceğimiz programda yeni OSB, Havaalanı, Hızlı Tren gibi yeni artılarıyla Yozgat yatırım ortamının tanıtımını yapıp, orta ve uzun vadede iş adamlarımızın yatırım yapması için çaba sarf edeceğiz.” dedi.</span><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span style="white-space:pre"> </span>Bölge olarak tarımdan elde edilen katma değeri artırmak adına ORAN Kalkınma Ajansı’nın çeşitli çalışmalar yaptığını vurgulayan Vali YURTNAÇ, Tıbbi aromatik bitkilerin çiftçiyle tanıştırılması adına yürütülen çalışmaların başında Çayıralan ilçesinde lavanta, Akdağmadeni ilçesinde de salep ekimi gelmektedir. Çayıralan’da ilk yıl hasatları alınmış olup buğdaya göre 10 kat daha değerli olacak şekilde çiftçilerimiz gelir elde etme imkanına sahip olmuşlardır. Akdağmadeni’nde ise salep tarlada kültüre alınarak çiftçilerimizin tarımsal faaliyet olarak ekim ve hasat çalışmaların yapmaları sağlanmıştır. Yine aynı şekilde Sivas Suşehri ilçesinde limonotu, Kayseri Akkışla ve Özvatan gibi 5 ilçesinde ise karabaşotu, civan perçem gibi bitkilerin dikimi yapıldığını belirtti.</span><span></span></p><br></div> <span style="font-family: georgia;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/YonetimKurulu/201708_YK.jpg" style="width: 690px; height: 460px;"><br> </span> 2017 Yılı 2. Dönem Teknik Destek Sözleşmeleri İmzalandı <p style="text-align: justify; margin-bottom: 12pt; background: white;"></p><p><span><span style="white-space:pre"> </span>2017 Yılı Teknik Destek Programı Mayıs- Haziran döneminde başvuru yapan kurumlar içerisinden destek almaya hak kazanan başvuru sahipleriyle sözleşme imza süreci tamamlandı.</span><span></span></p> <p><span><span style="white-space:pre"> </span>Bu kapsamda Kayseri ilinde bulunan ve 2017 yılı Teknik Destek Programı’nda destek almaya hak kazanan Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi (ETTO), Cumhuriyet Üniversitesi, Melikgazi Belediyesi, Doğanşar Belediyesi, Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile destek sözleşmeleri imzalandı.</span></p><p></p> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/2017%20Teknik%20Destek/2017_TD_Soz_2-Kisim%20%20(1).JPG" style="width: 690px; height: 389px;"><br> <br> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/2017%20Teknik%20Destek/2017_TD_Soz_2-Kisim%20%20(2).jpg" style="width: 690px; height: 389px;"><br> <br> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/2017%20Teknik%20Destek/2017_TD_Soz_2-Kisim%20%20(3).jpg" style="width: 690px; height: 389px;"><br> <br> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/2017%20Teknik%20Destek/2017_TD_Soz_2-Kisim%20%20(4).JPG" style="width: 690px; height: 389px;"><br> <br> <br> <br> <p></p> Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Oran Desteği İle Sağlık Sektöründe Yeni Dönem Başlatıyor <div style="text-align: left;"><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:35.4pt"><span style="font-family: Georgia, serif;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen&nbsp;</span><strong><span style="font-family:" georgia","serif";mso-bidi-font-family:"times="" new="" roman";="" mso-bidi-theme-font:minor-bidi"="">“Yalın Sağlık Uygulamaları”</span></strong>&nbsp;projesi, hastaneye birçok yalın uygulamaların kazandırılmasıyla neticelendirilmiştir.</p></div> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Yalin_Saglik_uygulamalari%20(3).JPG" style="width: 590px; height: 394px;"><br> <p style="text-align:justify;text-indent:35.45pt;line-height:18.0pt"><span style="font-family: Georgia, serif;">‘’Yalın Sağlık Uygulamaları’’ proje sunum programı hastane toplantı salonunda Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. Sn. Ahmet Emin KİLCİ ve Kayseri Yatırım Destek Ofisi Temsilcisi, İl Sağlık Müdürü Sn. İsmail KILIÇ ve Müdür Yardımcıları, Halk Sağlık Müdürü Sn. Ömer Faruk ÖZYURT, Kayseri İli Kamu Hastaneleri Birliği Mali Hizmetler Başkanı Mesut AKDENİZ ve İdari Hizmetler Başkanı Cem TURANOĞLU, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekim yardımcısı Prof.Dr. Mustafa KULA ve Acil Anabilim Dalı Başkanı sorumlu hekimi Prof. Dr. Levent AVŞAROĞLU, GRUPAS Sağlık Firması yöneticisi Sn. Erol ÖZDEN, İlimiz Özel Hastane Başhekim ve Yöneticileri, Hastane Başhekimi Doç. Dr İbrahim ÖZCAN ve yöneticilerin katılımları ile gerçekleştirilmiştir.</span><span style="font-size: 13.5pt;"><o:p></o:p></span></p><p style="text-indent: 35.45pt; line-height: 150%; text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; line-height: 18pt;"><span style="font-family: Georgia, serif;">Programda GRUPAS sağlık firması Yönetici Sn. Erol ÖZDEN, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri V. Sn. Ahmet Emin KİLCİ açılış konuşmalarını yapmışlardır.</span></p> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Yalin_Saglik_uygulamalari%20(2).JPG" style="width: 590px; height: 394px;"><br> <p style="text-align:justify;text-indent:35.45pt;line-height:18.0pt"><span style="font-family: Georgia, serif;">Hastane Başhekimi Doç. Dr. İbrahim ÖZCAN konuşmalarında, Yalın Sağlık Uygulamalarında temel amacımız; hastanın hastaneye girişinden tedavi olup çıkışına kadar yaşadığı tüm süreçlerde israf kavramının yok edilmesini, insanı merkezine koyan ve her kademedeki çalışanın sürece katılımını esas alan yenilikçi verimli kaliteli hizmet sunmak olduğunu söyledi.</span><span style="font-size: 13.5pt;"><o:p></o:p></span></p><p style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; line-height: 18pt;"><span style="font-family: Georgia, serif;">Başhekimin konuşmasında da belirtmiş olduğu üzere Orta Anadolu Kalkınma Ajansı desteği ile Acil Servis, Eczane, Ameliyathane, Anestezi Yoğun Bakım ve Ortopedi servislerinde yapılan çalışmalarda aşağıda özetlenen başlıklar altında iyileştirmeler sağlanmıştır:</span><span style="font-size: 13.5pt;"><o:p></o:p></span></p><p style="margin-left: 71.45pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Georgia, serif;">v<span style="font-variant-numeric: normal;font-stretch: normal"></span><span style="font-size: 7pt; font-family: Georgia, serif;">&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-family: Georgia, serif;">Performans Göstergelerinin Yapılması</span><span style="font-size: 13.5pt;"><o:p></o:p></span></p><p style="margin-left: 71.45pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><a name="OLE_LINK1"></a><a name="OLE_LINK2"></a><span style="font-family: Georgia, serif;">v<span style="font-variant-numeric: normal;font-stretch: normal"></span></span><span style="font-size: 7pt; font-family: Georgia, serif;">&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family: Georgia, serif;">Bekleme Sürelerinde İyileşme Sağlanması</span><span style="font-size: 13.5pt;"><o:p></o:p></span></p><p style="margin-left: 71.45pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Georgia, serif;">v<span style="font-variant-numeric: normal;font-stretch: normal"></span><span style="font-size: 7pt; font-family: Georgia, serif;">&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-family: Georgia, serif;">İyileşme Çalışmalarında Sonuçlar Alınması</span><span style="font-size: 13.5pt;"><o:p></o:p></span></p><p style="margin-left: 71.45pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Georgia, serif;">v<span style="font-variant-numeric: normal;font-stretch: normal"></span><span style="font-size: 7pt; font-family: Georgia, serif;">&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-family: Georgia, serif;">İletişim Yönetiminin İyileşme</span><span style="font-size: 13.5pt;"><o:p></o:p></span></p><p style="margin-left: 71.45pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Georgia, serif;">v<span style="font-variant-numeric: normal;font-stretch: normal"></span><span style="font-size: 7pt; font-family: Georgia, serif;">&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-family: Georgia, serif;">5S İle Görsel Yönetim Çalışmalarının Sonuçlarının Alınması</span><span style="font-size: 13.5pt;"><o:p></o:p></span></p><p style="margin-left: 71.45pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Georgia, serif;">v<span style="font-variant-numeric: normal;font-stretch: normal"></span><span style="font-size: 7pt; font-family: Georgia, serif;">&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-family: Georgia, serif;">Depo Stok Yönetimlerinin İyileşme</span><span style="font-size: 13.5pt;"><o:p></o:p></span></p><p style="margin-left: 71.45pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Georgia, serif;">v<span style="font-variant-numeric: normal;font-stretch: normal"></span><span style="font-size: 7pt; font-family: Georgia, serif;">&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-family: Georgia, serif;">Arama Kayıplarının Azalma</span><span style="font-size: 13.5pt;"><o:p></o:p></span></p><p style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt;"><span style="font-family: Georgia, serif;">&nbsp;</span><span style="font-size: 13.5pt;"><o:p></o:p></span></p><p style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; line-height: 18pt;"><span style="font-family: Georgia, serif;">Uzman Eğitmen Ferkut ÖZDEMİR’in sunumunda, yalın uygulamalardan önceki hastane uygulamaları ile yalın projemiz sonrasındaki uygulamalar karşılaştırıldı ve gelecekte hastanede planlanan diğer yalın uygulamaları paylaşılarak değerlendirildi.</span><span style="font-size: 13.5pt;"><o:p></o:p></span></p><p style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; line-height: 18pt;"><span style="font-family: Georgia, serif;">Program Hastane Başhekimi Doç. Dr. İbrahim ÖZCAN tarafından Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sn. Ahmet Emin Kilci’ye, İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç’ın Eğitimci Ferkut ÖZDEMİR’e hediye takdimi ve Hastane Başhekimi Doç. Dr. İbrahim ÖZCAN’ nın Hastane idarecilerine, Bilgi işlem ekibine, Yalın ekibine ve emeği geçen tüm hastane çalışanlarına teşekkür eden konuşmaları ile son buldu.</span><span style="font-size: 13.5pt;"><o:p></o:p></span></p><p style="text-indent: 35.45pt; line-height: 150%; text-align: justify;"> </p><p class="MsoNormal"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Yalin_Saglik_uygulamalari (1).JPG" style="width: 690px; height: 460px;"></p> Ajans Yönetim Kurulu Temmuz ayı toplantısı Kayseri’de yapıldı. <div style="text-align: left;"><p style="text-align: justify;"><span><span style="white-space:pre"> </span>Sivas Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Davut Gül, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı Halil Şahbaz ve Ajans Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin Kilci’nin katılım sağladığı Ajans Yönetim Kurulu Toplantısı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.</span><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span style="white-space:pre"> </span>Sivas Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Davut Gül toplantıda, 2017 yılı Teknik Destek Programı kapsamında ikinci dönem başvurularını hakkında bilgi verdi. Gül, ‘’Önümüzdeki günlerde destek almaya hak kazanan başvuruların açıklanacağını, ikişer aylık dönemler halinde yapılan başvuruların yıl sonuna kadar alınmaya devam edeceğini.’’ ifade etti.</span><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span style="white-space:pre"> </span>'Türkiye'de firmaların AR-GE altyapılarının güçlendirilmesi ve desteklenmesi' hedefi kapsamında, TR-72 bölgesindeki AR-GE merkezi sayısının artırılması amacıyla yapılan çalışmaların da devam ettiğini dile getiren Gül, Kayseri'deki AR-GE merkezi sayısının 6'ya ulaştığını ve kentte özel bir tasarım merkezi kurulması için Ajans olarak çalışmalara başladıklarını söyledi.</span><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span style="white-space:pre"> </span>Vali Davut Gül’ün konuşmasının ardından Ajans Temmuz ayı Yönetim Kurulu Toplantısı basına kapalı devam etti.</span><span></span></p> <p></p><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/YonetimKurulu/YK_Temmuz_17.jpg" style="width: 690px; height: 460px;"> Mimarsinan OSB'de 10 Milyon TL'lik Yatırım için Bölgesel Teşvik'ten faydalanacak <div style="text-align: right;"><p><span><br><div style="text-align: justify;"><span style="white-space:pre"> </span>İlk olarak geçtiğimiz Şubat ayında Kayseri Yatırım Destek Ofisimizi ziyarete gelen Agali Metal firması sahibi Yılmaz Oçaktan ile yapılan ikili görüşmeler neticesinde firma ayında Mimarsina OSB'de yapacağı yeni yatırım için Yatırım Teşvik Belgesi almaya karar vermiş ve Kayseri Yatırım Destek Ofisimize Haziran ayında müraacatta bulunmuş idi.</div></span><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span style="white-space:pre"> </span>Firmanın yapmış olduğu müraacat Ajansımız ve Ekonomi Bakanlığı uzmanları tarafından olumlu karşılanmış olup Teşvik Belgesi firmasına teslim edilmiştir.</span><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span style="white-space:pre"> </span>Mimarsinan OSB'de 7 bin metrekare kapalı alanda panel çit üretimi yapacak olan firmanın bu yatırımı ile OSB 10 milyon TL'lik bir yatırıma kavuşmuş oldu.</span><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span style="white-space:pre"> </span>Teşvik Belgesini kendisine teslim eden ORAN Genel Sekreter vekili Ahmet Emin Kilci; "Kayseri Yatırım Destek Ofisimiz, firmamızın bundan sonraki yatırım süreçlerinde de danışmanlık ve yönlendirmede bulunmaya devam edecektir. Agali Metal'e yeni kuracağı işinde başarılar diliyor, diğer yatırımcılarımızı da teşvik belgesi konusunda ihtiyacı duydukları her türlü soruda Kayseri Yatırım Destek Ofisimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.</span><span></span></p> <p></p><br></div><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Agali_Metal_Tesvik.jpg" style="width: 590px; height: 332px;"> Sarıkaya Roma Hamamı ve Şifaiye Medresesi UNESCO Dünya Mirası Yolunda <span style="font-family: georgia; font-size: 16px;">&nbsp;21.06.2017<br> </span> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın destekleri ile bölgemizde bulunan önemli tarihi kültürel mekânlardan olan Yozgat Sarıkaya Roma Hamamı’nın (Basalica Therma) ve Sivas’ta bulunan Şifaiye Medresesi’nin UNESCO Kültür Mirası Geçici Listesi’nde yer alması için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapıldı.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;">Geçici listede yer alan kültürel değerler yapılan değerlendirmeler sonrasında Kültür Mirası listesine dahil edilmektedir. Bölgemizde Kültür Mirası listesinde bulunan tek eser Divriği Ulu Cami’dir. Geçici listede bulunan kültür varlıklarımız ise Kültepe Arkeolojik Alanı, Anadolu Selçuklu Medreseleri kapsamında Sivas’taki Çifte Minareli Medrese, Gök Medrese ve Buruciye Medresesi, Kayseri’deki Sahibiye Medresesi ve Çifte Medrese’dir. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><a href="https://youtu.be/OsTJ05Z0WQ8">https://youtu.be/OsTJ05Z0WQ8</a> (Şifaiye Medresesi)<br> <br> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Sifaiye_Medresesi.jpg" style="width: 690px; height: 458px;"><br> <br> </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=VQnwuF6uMvQ">https://www.youtube.com/watch?v=VQnwuF6uMvQ</a> (Sarıkaya Roma Hamamı)&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></p> <span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Roma_Hamami.jpg" style="width: 690px; height: 332px;"><br> </span> Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğiticilerinin Eğitimi Kayseri’de Yapıldı <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small; font-family: georgia;">&nbsp;16.06.2017</span></div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;">TÜZDEV (Türkiye Üstün Zekalı Ve Dahi Çocuklar Eğitimi Vakfı) ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı arasında özel yetenekli öğrencilerin eğiticilerinin eğitimine yönelik işbirliği protokolü kapsamında Kayseri, Sivas ve Yozgat’ta 300 öğretmene yönelik eğitimler verilmesi planlanıyor. Eğitimlerin ilk etabı olan Kayseri’de 100 öğretmene yönelik eğitimler tamamlandı.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;">Kapanış törenine TÜZDEV Yönetim Kurulu Başkanı Kemal TEKDEN, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Osman ELMALI ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin KİLCİ Katıldı.</span></p> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ozel_Yetenekli_Ogrencilerin_Egiticilerinin_Egitimi.jpg" style="width: 690px; height: 389px;"> DAP İle Kalkınma Ajansları Arasında Mutabakat Zaptı İmzalandı <p style="text-align: justify;"> </p> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: georgia, serif;">&nbsp;</span><span style="line-height: 115%; font-size: 13px;">09.06.2017</span></div> <span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><br> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;">DAP İdaresi’nin ev sahipliğinde, Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan kalkınma ajanslarının katılımıyla gerçekleşen çalıştay sona erdi. 6 Haziran 2017 tarihinde başlayan ve 3 gün süren “İşbirliği ve Koordinasyon Çalıştayı” sonrası, DAP İdaresi Başkanı ile Kalkınma Ajanslarının Genel Sekreterleri bir mutabakat zaptı imzaladı.</span></div> </span> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: georgia, serif;">Bölgede etkili ve doğru kamu yatırımlarını hayata geçirmek, ajanslarla olan işbirliği ve koordinasyonu güçlendirmek amacıyla, ilk defa düzenlenen çalıştaya, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Fırat Kalkınma Ajansı (FKA), Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ile Sivas ilinin de DAP Bölgesine dahil edilmesiyle Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ve DAP İdaresi’nden uzmanlar katıldı.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: georgia, serif;">Sektör sektör çalışmaların değerlendirilerek, hangi konularda ne karar alındığını içeren sunumların yapıldığı çalıştayın son gününe, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, SERKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Hüsnü KAPU, FKA&nbsp; Genel Sekreteri Mesut Öztop, DAKA Genel Sekreter Vekili Halil İbrahim GÜRAY, ORAN Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin KİLCİ, DAKA Eski Genel Sekreteri Yrd.Doç.Dr. Emin Yaşar Demirci ve DAP İdaresi Başkan Yardımcıları Volkan Güler ve Mehmet Özdoğan, Kalkınma Bakanlığından Feyzettin Yılmaz ve Burak Yardımcı katıldı.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: georgia, serif;">DAP İdaresi hizmet binasında, yaklaşık 50 kişilik uzmanla, eş zamanlı sektör oturumlarının gerçekleştirildiği çalıştayda, ‘altyapı ve kentleşme’, ‘beşeri ve sosyal sermaye’, ‘İzleme ve Değerlendirme’, ‘sanayi’, ‘tarım’ ve ‘turizm’ gibi 6 başlıkta, sorunlar ve çözüm önerilerinin tartışıldığı oturumlar gerçekleştirildi. &nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: georgia, serif;">2 tam gün süren oturumlar sonrası, moderatörlüğünü DAP İdaresi Başkan Yardımcısı Volkan Güler’in yaptığı oturum grupları, konsensüs sağlanan konularda görüşlerini dile getirdiler ve DAP İdaresi ile kalkınma ajansları arasındaki işbirliğini kurumsallaştırmak gerektiği üzerinde durdular.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: georgia, serif;">Ayrıca, 2017 ve 2019 dönemini kapsayacak mutabakat metni de DAP İdaresi Başkanı ve toplantıya katılan Kalkınma Ajanslarının genel sekreterleri tarafından imza altına alındı. Ayrıca, ajanslarla bir sonraki toplantı tarihinin Ağustos ayında, DAKA’nın ev sahipliğinde, Van’da yapılması kararlaştırıldı.</span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <div style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt; font-family: georgia, serif;">&nbsp;</span><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Kalk_Ajn_mutabakat%20(1).JPG" style="font-family: georgia, serif; font-size: 12pt; width: 690px; height: 460px;"><br> <br> </div> <span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: georgia, serif;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Kalk_Ajn_mutabakat%20(2).JPG" style="width: 690px; height: 460px;"><br> <br> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Kalk_Ajn_mutabakat%20(4).JPG" style="width: 690px; height: 460px;"><br> <br> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Kalk_Ajn_mutabakat%20(3).JPG" style="width: 690px; height: 464px;"><br> <br> <br> </span> <p><br> </p> 2017 Yılı 1. Dönem Teknik Destek Sözleşmeleri İmzalanıyor <p style="margin-bottom: 12pt; background: white; text-align: right;"><span style="font-size: 9pt; font-family: georgia, serif;">&nbsp;31.05.2017</span> </p> <p style="background: white; text-align: justify;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: georgia, serif;">2017 Yılı Teknik Destek Programı Mart-Nisan döneminde başvuru yapan kurumlar içerisinden destek almaya hak kazanan başvuru sahipleriyle sözleşme imza süreci tamamlandı. </span></p> <p style="background: white;"> </p> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, serif;"><span style="font-size: 13.5pt;">Bu kapsamda Kayseri ilinde bulunan ve 2017 yılı Teknik Destek </span><span style="font-size: 18px;">Programı'nda</span><span style="font-size: 13.5pt;">&nbsp;destek almaya hak kazanan Melikgazi Kaymakamlığı, Yahyalı Kaymakamlığı, Kocasinan Rehberlik&nbsp;ve Araştırma Merkezi, </span><span style="font-size: 18px; font-family: georgia, serif; text-align: justify;">Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü</span><span style="font-size: 13.5pt;">&nbsp;ile Develi Rehberlik ve Araştırma Merkezi destek sözleşmeleri imzalandı.&nbsp;</span></span></div> <span style="font-size: 13.5pt; font-family: georgia, serif;"><br> <img alt="" src="/materyaller/Editor/images/2017%20Teknik%20Destek/2017_TD_Soz_1-Kisim%20(1).jpg" style="width: 690px; height: 389px;"><br> <br> <img alt="" src="/materyaller/Editor/images/2017%20Teknik%20Destek/2017_TD_Soz_1-Kisim%20(2).jpg" style="width: 690px; height: 389px;"><br> <br> <img alt="" src="/materyaller/Editor/images/2017%20Teknik%20Destek/2017_TD_Soz_1-Kisim%20(3).jpg" style="width: 690px; height: 389px;"><br> <br> <img alt="" src="/materyaller/Editor/images/2017%20Teknik%20Destek/2017_TD_Soz_1-Kisim%20(4).jpg" style="width: 690px; height: 389px;"><br> <br> <img alt="" src="/materyaller/Editor/images/2017%20Teknik%20Destek/2017_TD_Soz_1-Kisim%20(5).JPG" style="width: 690px; height: 518px;"><br> <br> </span> <p><br> </p> İş Adamları Zirvesi Sonrası Ziyaretler Devam Ediyor <div style="text-align: right;">&nbsp;02.06.2017</div> <span style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"> <p style="text-indent: 35.4pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; font-family: georgia, serif;">5-6-7 Mayıs 2017 tarihlerinde Yozgat’ta düzenlenen Yozgatlı İş Adamları Zirvesi sonrasında Yozgat Valisi Sn. Kemal YURTNAÇ’ın talimatlarıyla yatırım yapmayı düşünen İstanbul’daki iş adamları ORAN Yozgat Yatırım Destek Ofisi ve Yozgat Organize Sanayi Bölgesi tarafından ziyaret edilerek birebir bilgilendirme yapılmış ve Yozgat’a yatırım yapmaları amacıyla davet edilmişlerdir.<br> </span></p> <p style="text-indent: 35.4pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; font-family: georgia, serif;">İş Adamları Zirvesi’nden sonra birçok firma gerek Yozgat Valiliği, gerek Yozgat OSB ve gerekse de Ajans Yozgat Yatırım Destek Ofisi ile görüşmelere başlamıştır. Görüşülen firmalar hem zirve sonrasında alınan geri dönüşlere dayanarak hem de Yozgatlılar Federasyonu ve İstanbul Yozgatlı Sanayici ve İş Adamları Derneği ile birebir görüşülerek belirlenmiş olup ziyaret edilen firmalar ve bu firmalara ait kısa bilgiler şu şekildedir;</span></p> </span> <p style="margin-left: 7.1pt; text-indent: -18pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 16pt;">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-family: georgia; font-size: 16px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-family: georgia; font-size: 16px;"> </span></span><strong><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;">Varol Makine San. Tic. Ltd. Şti – Mithat VAROL</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;">Ağaç işleme ve mobilya makinaları üretimi sektöründe faaliyet göstermektedir. Yaklaşık 10 ülkeye makine ihracatı yapan firmaya mevcut OSB’deki yatırım arsaları ve teşvikte 5. Bölge avantajları anlatılmıştır.</span></p> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Kardesler_Otomat.jpg" style="width: 690px; height: 513px;"><br> <p style="margin-left: 0cm; text-indent: -18pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: georgia, serif;">Kardeşler OTOMAT- Irmak AYYILDIZ</span></strong></p> <p style="margin-left: 0cm; text-indent: -18pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: georgia, serif;">Talaşlı İmalat, Boltlar, somunlar, vidalar, çeşitli ölçülerde pullar, yedek parçaları ve özel nozullar, otomotiv sektörü için çeşitli ebatlarda pim ve perçin çeşitleri, alüminyumdan çeşitli manşonlar, pirinç saplama rakor grupları, bakırdan perçinler, tencere maçası, pirinçten özel somun ve vidalar vb. gibi malzemeler üretmektedir. Ürettikleri birçok üründe patente sahip olan Kardeşler Otomat firmasına Yozgat OSB’de yatırım yapmaları halinde elektrik tüketimlerinden elde edeceği faydalardan vergi ve sgk indirimlerine kadar ayrıntılı bilgiler verilmiştir.</span></p> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Delta_Hospital_ziyaret.jpg" style="width: 690px; height: 463px;"><br> <br> <p style="margin-left: 0cm; text-indent: -18pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: georgia, serif;">Delta Hospital – Derviş ÜNER</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: georgia, serif;">İstanbul’da özel hastane yatırımı bulunan Derviş ÜNER, Yozgat’ta kapı imalatı yatırımı yapabileceğini belirtmiştir. Ayrıca sağlık sektöründe özellikle yaşlı nüfusun artacağı projeksiyonundan hareketle yazılım çalışmaları yapan firmaya Bozok TEKNOPARK’ın sağladığı avantajlar bahsedilmiştir. Firmanın yakın zamanda Bozok TEKNOPARK’ı ziyaret etmesi söz konusudur.</span><span style="font-size: 12pt; font-family: georgia, serif; text-align: left;">&nbsp;</span></p> <p style="margin-left: 0cm; text-indent: -18pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: georgia, serif;">Beyaz Köşk İnşaat ve Gayrimenkul – Mehmet DENİZ</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: georgia, serif;">İnşaat ve gayrimenkul yatırımları olan ve eski Yozgatlı Federasyon Başkanlarından birisi olan ve Uşak Seramik’in sahibi Durmuş TANIŞ’ın inşaat sektöründeki ortağı olan Mehmet DENİZ’e Yozgat’a yatırım yapılmasının avantajları anlatılmış ve çevresinde yatırım düşüncesi olan diğer iş adamlarına yönelik bilgiler alınmıştır. Bu kapsamda yurtdışı yatırımını Türkiye’ye taşıma düşüncesi olan Yozgatlı bir iş adamı ile önümüzdeki günlerde görüşme gerçekleştirilmesi planlanmıştır.</span><span style="font-size: 12pt; font-family: georgia, serif; text-align: left;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: georgia, serif;">ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi olarak gerçekleştirilmiş olan iş adamları zirvesinin devamı niteliğinde olan, yatırım yapmayı düşünen iş adamlarının ziyaret edilmesi faaliyetlerine önümüzdeki günlerde de devam edilmesi planlanmaktadır.</span></p> <p style="text-indent: 35.4pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: georgia, serif;">&nbsp;</span></p> Sivas Kale Projesi Tasarım Uygunluk Toplantısı Gerçekleştirildi <div style="text-align: right;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;">&nbsp;</span><span style="font-family: georgia; font-size: 13px;">01.06.2017</span></div> <span style="font-family: georgia;"><span style="font-family: georgia; text-align: justify; font-size: 16px;"><br> <div style="text-align: justify;">Kalkınma Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında desteklenen ve Sivas Belediyesi tarafından yürütülen Sivas Kale Projesi Fizibilite Çalışması kapsamında çalışmalar devam ediyor. Sivas Kale Projesi’nin tasarım, işletme, danışmanlık ve benzeri alanlarda uzman kişilerden görüş almak üzere “Konu Odaklı Tasarım Uygunluk Toplantısı” 30 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.</div> </span><span style="text-align: justify; font-family: georgia;"> <div style="text-align: left;"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Sivas Belediye Başkanı Sami AYDIN başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, projenin mimarı ve dünyada üç kez Ağa Han Mimarlık Ödülü almış tek&nbsp;mimar olan duayen Turgut CANSEVER’in kızı olan Emine ÖĞÜN başta olmak üzere tasarım, işletme, finans, gayrimenkul, reklam ve pazarlama alanında uzman isimler ile Ajans Sivas Yatırım Destek Ofisi katılım sağladı.</span></div> <span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"> <div style="text-align: justify;">Sivas Kale Projesi’nin içerisinde yer alacak alanlarla alakalı görüş alış verişlerinin yapıldığı toplantı, proje tanıtım sunumu ve belediye başkanının kapanış konuşmasının ardından son buldu<br> <br> </div> </span></div> </span></span><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Sivas_Kalesi_Uygunluk_Prj_Topl.jpg" style="width: 690px; height: 518px;"><br> <br> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Sivas_Kalesi_Uygunluk_Prj_Topl1.jpg" style="width: 690px; height: 518px;"> Sivas Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Fizibilite Çalışmaları Devam Ediyor <div style="text-align: right;"><span _face="Georgia" style="font-family: georgia; font-size: 16px;">&nbsp;</span><span style="font-family: georgia; font-size: 13px;">01.06.2017</span></div> <span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><span style="text-align: justify; text-indent: 30.05pt; font-family: georgia;"><br> <div style="text-align: justify;"><span style="text-indent: 30.05pt;">Sivas il sınırları içerisinde güneş enerjisi yatırımları açısından elverişli olduğu düşünülen alanların, bu tarz yatırımlara hazır ve cazip hale getirilmesi amacıyla “Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi” kurulumuna yönelik faaliyetler devam etmektedir.</span></div> </span><span style="text-indent: 30.05pt; text-align: justify; font-family: georgia;"> <div style="text-align: justify;"><span style="text-indent: 30.05pt;">Sivas Yatırım Destek Ofisi tarafından hazırlanan Sivas İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi’nin bir parçası olarak yürütülmekte olan bu çalışma sonucunda, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından önerilen güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi için elverişli alanların, kuruluş yeri kriterlerine göre bilimsel-teknik değerlendirmesi yapılmış olacaktır.</span></div> </span><span style="text-indent: 30.05pt; text-align: justify; font-family: georgia;"> <div style="text-align: justify;"><span style="text-indent: 30.05pt;">Tamamlanacak olan fizibilite sonucuna göre Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ilan edilmesi durumunda yatırımcılara sağlanacak avantajların ve bu avantajlar sayesinde yatırımların ekonomik göstergelere sağlayacağı katkıların belirlenmesi hedeflenmektedir.</span></div> </span><span style="text-indent: 30.05pt; text-align: justify; font-family: georgia;"> <div style="text-align: justify;"><span style="text-indent: 30.05pt;">Bu çalışmalar kapsamında Gürün ilçe sınırları içerisinde yer alan mevcut alana, Sivas Yatırım Destek Ofisi personeli ile fizibilite çalışmasını üstlenen WYG Turkey yetkilileri tarafından saha ziyareti gerçekleştirilmiş olup, Sivas ilinde bu alanda yatırım yapmayı hedefleyen işadamlarımızla ortak bir paylaşım toplantısı gerçekleştirilmiştir. 2017 Temmuz ayı başında bütün çalışmanın ortaya konulmuş olması planlanmaktadır.</span></div> </span><br> </span><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Sivas_en_ihtisas_end_b%C3%B6l_fiz.jpg" style="width: 690px; height: 518px;"><br> <br> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Sivas_en_ihtisas_end_b%C3%B6l_fiz1.jpg" style="width: 690px; height: 518px;"><br> <br> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Sivas_en_ihtisas_end_b%C3%B6l_fiz2.jpg" style="width: 690px; height: 518px;"> Kayseri, 5. ve 6. AR-GE Merkezine ORAN’ın Desteği İle Kavuştu <div style="text-align: right;"><span style="font-size: 13px; font-family: georgia;">&nbsp;29.05.2017</span></div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; font-family: georgia;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle, 2016 sonunda Ar-Ge Merkezi yapılanmasına başlamış olan Merkez Çelik San. ve Tic. A.Ş. ve Kayseri’de Tekstil Sektöründe faaliyet gösteren Küçükler Tekstil San. ve Tic. A.Ş. çalışmalarını tamamlayarak ülkemizin 481. ve 491. Kayseri’nin 5. ve 6. Özel Sektör AR-GE Merkezleri olarak faaliyetlerine başlamış bulunmaktadırlar.<strong></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; font-family: georgia;">Merkez Çelik San. ve Tic. A.Ş. ve&nbsp; Küçükler Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ile ORAN arasında imzalanan destek sözleşmelerinin ardından, firmalar tarafından yoğun bir çalışma ve emek sarf edilerek, Bakanlığın talep ettiği kurumsal yetkinliğe ve fiziki şartlara sahip Ar-Ge Merkezleri oluşturulmuş, bu merkezlerde firmalar tarafından yürütülen Ar-Ge faaliyetleri projelendirilerek Bakanlığın onayına sunulmuştur. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; font-family: georgia;">Başvurular, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce yapılan Ön İnceleme ve daha sonra firmalara gerçekleştirilen Komisyon Üyesi ziyaretlerinin ardından değerlendirilerek, olumlu sonuçlandırılmıştır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; font-family: georgia;">ORAN Kalkınma Ajansı, imzalanan destek sözleşmesi gereğince, firmaların bu süreçte almış olduğu müşavirlik hizmetlerini, firma adına karşılayarak firmalara destek olmuştur. Ayrıca Kayseri Yatırım Destek Ofisi uzmanlarımız sürecin her aşamasında firmalarla yakın temas içinde bulunarak desteklerini sürdürmüşlerdir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; font-family: georgia;">İlimize kazandırılmış olan bu yeni Ar-Ge Merkezinin, başta Merkez Çelik San. ve Tic. A.Ş. ve Küçükler Tekstil San. ve Tic. A.Ş. olmak üzere ilimiz ve ülkemiz sanayisine güzel hizmetler sunmasını ve hayırlı olmasını dileriz.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; font-family: georgia;">ORAN olarak, “Teknolojiye Yatırım Geleceğe Yatırım” prensibi ile bölgemizdeki potansiyel sahibi Özel Sektör firmalarımızı destekleyerek, Ar-Ge merkezleri sayısını hızla artırmaya devam edeceğiz.</span></p> <span style="font-size: 16px; font-family: georgia;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/5.%20Ar-Ge_Merkezi.jpg" style="width: 690px; height: 446px;"><br> </span> Yozgat-Ovakent İş Adamları Zirvesi <div style="text-align: right;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;">&nbsp;</span><span style="font-family: georgia; font-size: 13px;">29.05.2017</span></div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; font-family: georgia;">Yozgat Valiliği ve Ovakent Belediyesi iş birliğinde 20.05.2017 tarihinde Boğazlıyan il&ccedil;esi Ovakent Belediyesi Toplantı Salonu'nda Kayseri ağırlıklı yaklaşık 50 iş adamının katılım sağladığı Ovakent İş Adamları Zirvesi ger&ccedil;ekleştirildi.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px; line-height: 115%;">Zirve a&ccedil;ılış konuşmaları ve ardından ger&ccedil;ekleştirilen yatırım ortamı sunumları ile devam etmiştir. Zirvenin a&ccedil;ılış konuşmasını yapan Ovakent Belediye Başkanı Menderes &Ouml;zt&uuml;rk Ovakent&rsquo;e yatırım yapacak m&uuml;teşebbislerin her zaman yanında olduklarını ve başta b&uuml;rokrasi engeli olmak &uuml;zere karşılaşılabilecek b&uuml;t&uuml;n sorunlara yatırımcı ile birlikte &ccedil;&ouml;z&uuml;m aranacağını s&ouml;yledi. &Ouml;zt&uuml;rk ayrıca Ovakent&rsquo;in Kayseri&rsquo;ye 40 km uzaklıkta olduğunu belirterek 40 dakikada 40 liraya arsa ve ruhsat s&ouml;z&uuml;n&uuml; verdi. &Ouml;zt&uuml;rk&rsquo;&uuml;n konuşmasının ardından </span><span style="font-size: 16px; line-height: 115%;">konuşma yapan B<span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; font-size: 16px;">ozok &Uuml;niversitesi Rekt&ouml;r&uuml; Prof. Dr. Salih KARACABEY ise, &uuml;niversite olarak&nbsp; girişimcilerin ve sanayicilerin yanında olduklarını ve bu akt&ouml;rlerle her zaman&nbsp; işbirliği i&ccedil;erisinde olunacağını belirtti.</span></span> </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; font-family: georgia;"><span style="font-size: 16px; line-height: 115%;">Yozgat Valisi</span><span style="font-size: 16px; line-height: 115%;"> Kemal YURTNA&Ccedil;&nbsp; ise yaptığı konuşmada, </span> </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; line-height: 115%; font-family: georgia;">"Birileri bir tarafta iş arar, birileri de &ouml;b&uuml;r tarafta iş&ccedil;i arar. Bunlar bir t&uuml;rl&uuml; bir araya gelemezler. Birileri de &ccedil;ıkıp bunları bir araya getirecek, işsizler iş sahibi, işveren eleman sahibi olacak. İlk olarak 5-6-7 Mayıs'ta İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa&rsquo;daki iş adamlarını Yozgat&rsquo;a davet ettik. Bug&uuml;n Kayserili ve Kayseri&rsquo;de yaşayan Yozgatlı iş adamlarımızla Ovakent&rsquo;te buluştuk. 25-26-27 Ağustos da ise Avusturya, Hollanda, Almanya ve Fransa&rsquo;da yaşayan iş adamlarımızı Yozgat&rsquo;a davet edeceğiz.&rdquo; dedi. </span></p> <p style="background: white; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; font-family: georgia;"><span style="font-size: 16px;">Yozgat Valisi Sn. Kemal YURTNA&Ccedil;&rsquo;ın <span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; font-size: 16px;">konuşmasının ardından Oran Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinat&ouml;r&uuml; </span></span><span style="font-size: 16px;">Timur YILDIZ tarafından Yozgat Yatırım Ortamı Sunumu, TKDK İl Koordinat&ouml;r&uuml; Selim T&Uuml;RKER tarafından TKDK destekleri sunumu yapılmış olup yatırımcılara somut senaryolar &uuml;zerinden Yozgat&rsquo;a yatırım yapmaları halinde elde edilebilecek kazanımlar aktarılmıştır.</span><span style="font-size: 16px;">&nbsp;Sunumların ardından zirveye katılan iş adamları s&ouml;z alarak kendileri ve sekt&ouml;rleri hakkında kısa bilgiler vermiş olup, yapılan bilgilendirme &ccedil;alışmalarından sonra zirve sona ermiştir.</span></span></p> <span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Ovaken_Is_Adamlari_Zirvesi1.jpg" style="width: 690px; height: 690px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Ovaken_Is_Adamlari_Zirvesi2.jpg" style="width: 690px; height: 383px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Ovaken_Is_Adamlari_Zirvesi3.jpg" style="width: 690px; height: 567px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Ovaken_Is_Adamlari_Zirvesi4.jpg" style="width: 690px; height: 340px;" /><br /> <br /> <br /> <br /> </span> 2017 Yılı 1. Dönem Teknik Destek Sözleşmeleri İmzalanıyor <p style="margin-bottom: 12pt; background: white; text-align: right;"><span style="font-size: 9pt; font-family: georgia, serif;">&nbsp;29.05.2017</span> </p> <p style="text-align: justify; background: white;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: georgia, serif;">2017 Yılı Teknik Destek Programı Mart-Nisan d&ouml;neminde başvuru yapan kurumlar i&ccedil;erisinden destek almaya hak kazanan başvuru sahipleriyle s&ouml;zleşme imza s&uuml;reci başlatıldı. </span></p> <p style="background: white;"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: georgia, serif;">Bu kapsamda Sivas ilinde bulunan ve 2017 yılı Teknik Destek Programı&rsquo;nda destek almaya hak kazanan Sivas Valiliği, Sivas İl Milli Eğitim M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;, Suşehri İl&ccedil;e Gıda Tarım ve Hayvancılık M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;, Sivas Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Ulaş Kaymakamlığı ile destek s&ouml;zleşmeleri imzalandı.&nbsp;</span></div> </p> <div style="font-family: georgia, serif; font-size: 13.5pt; text-align: center;"><span style="font-size: 13.5pt;">Sivas Kamu Hastaneler Birliği</span></div> <br /> <span style="font-size: 13.5pt; font-family: georgia, serif;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/2017%20Teknik%20Destek/TD-Sivas%20Kamu%20Hast.JPG" style="width: 690px; height: 509px;" /></span><br /> <br /> <div style="font-family: georgia, serif; font-size: 13.5pt; text-align: center;"><span style="font-size: 13.5pt;">Sivas Valiliği</span></div> <br /> <span style="font-size: 13.5pt; font-family: georgia, serif;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/2017%20Teknik%20Destek/TD_Sivas%20Valili%C4%9Fi.JPG" style="width: 690px; height: 518px;" /></span><br /> <br /> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: georgia, serif;">Sivas Milli Eğitim M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;</span><br /> <br /> <div style="text-align: left;"><span style="font-family: georgia, serif;"><span style="font-size: 18px;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/2017%20Teknik%20Destek/TD_Sivas%20MEM.JPG" style="width: 690px; height: 518px;" /></span><br /> <br /> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: 18px;">Ulaş Kaymakamlığı</span><br /> <br /> <div style="text-align: left;"><span style="font-size: 18px;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/2017%20Teknik%20Destek/TD_Ula%C5%9F%20Kaymakaml%C4%B1%C4%9F%C4%B1.jpg" style="width: 690px; height: 389px;" /></span><br /> <br /> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: 18px;">Suşehri Gıda Tarım Hayvancılık M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;</span><br /> <br /> <div style="text-align: left;"><span style="font-size: 18px;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/2017%20Teknik%20Destek/TD_Su%C5%9Fehri%20GTHM.jpg" style="width: 690px; height: 389px;" /><br /> </span></div> </div> </div> </div> </span></div> </div> <p><br /> </p> II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Alanya’da Gerçekleşti <div style="text-align: right;"><span style="font-family: georgia;">&nbsp;</span><span style="font-family: georgia; font-size: 13px;">22.05.2017</span></div> <p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 115%; background: white; font-family: georgia; font-size: 16px; color: #333333;">Alanya Alaaddin Keykubat &Uuml;niversitesi &nbsp;(ALK&Uuml;) ve &lsquo;asoscongress&rsquo; işbirliğinde 18-19-20 Mayıs tarihleri arasında d&uuml;zenlenen II.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumuna katılım sağlandı. Katılımcı sayısı itibariyle sosyal bilimler alanında T&uuml;rkiye&rsquo;nin en b&uuml;y&uuml;k sempozyumu olan etkinlik kapsamında Ajansımız İzleme ve Değerlendirme Birimi Uzmanlarından Mustafa EREN Erciyes &Uuml;niversitesi &Ouml;ğretim &uuml;yesi Do&ccedil;.Dr. Birol AKG&Uuml;L ile birlikte hazırlamış oldukları <strong>&ldquo;Kalkınma Ajanslarında Mali Destek Programlarının İzleme Ve Değerlendirme S&uuml;re&ccedil;lerinin Etkinliği&rdquo; </strong>Başlıklı bildirisinin sunumunu ger&ccedil;ekleştirdi.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 16px; font-family: georgia; color: #333333;"><span style="background-color: white; font-size: 16px;">18 Mayıs Perşembe g&uuml;n&uuml; ger&ccedil;ekleştirilen a&ccedil;ılış t&ouml;rene ALK&Uuml; Rekt&ouml;r&uuml; Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı&rsquo;nın yanı sıra, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Y&uuml;cel, Y&Ouml;K Denetleme Kurulu &Uuml;yesi Prof. Dr. Mustafa Safran, D&uuml;zenleme Kurulu Başkanı Do&ccedil;. Dr. Mehmet Ak, ALK&Uuml; Daire Başkanları, ALK&Uuml; Fak&uuml;lte Dekanları, idari ve akademik personel ile davetliler katıldı.</span><span style="background-color: #ffffff; font-size: 16px;"><br /> </span> </span></p> <div style="background-color: white; text-align: justify;"><span style="text-align: left; font-family: georgia; font-size: 16px;">Sempozyum s&uuml;resince İki binin &uuml;zerinde bildiri başvurusu arasından hakem değerlendirme s&uuml;recinden ge&ccedil;erek kabul edilen 1643 bildiri sunumunun ger&ccedil;ekleştirildi.</span></div> <p><br /> </p> <div style="font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-size: 10.5pt; text-align: left;"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/idb/2_Sosyal_Bilimler_Semp1.png" style="width: 690px; height: 433px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/idb/2_Sosyal_Bilimler_Semp2.png" style="width: 690px; height: 442px;" /><br /> <br /> <br /> </span></div> </span></div> <p><br /> </p> Uygulama Girişimcilik Eğitimi Tamamlandı <div style="text-align: right;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;">&nbsp;</span><span style="font-family: georgia; font-size: 13px;">22.05.2017</span></div> <p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 115%; background: white; font-family: georgia; font-size: 16px;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve KOSGEB işbirliği ile girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasına destek olunması amacıyla 2017 yılında d&uuml;zenlenmesi planlanan uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin ikincisi ger&ccedil;ekleştirildi.<br /> </span></p> <div style="text-align: justify;"><span style="text-align: left; font-family: georgia; font-size: 16px;">Ajans uzmanlarından Mustafa EREN tarafından verilen ve 09-12 Mayıs 2017 tarihleri arasında Orta Anadolu Kalkınma Ajansının Teknopark&rsquo;ta bulunan eğitim salonunda d&uuml;zenlenen eğitime 17 girişimci adayı katıldı. Eğitim s&uuml;resince ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml;n&uuml;n &ouml;nemli ara&ccedil;larından olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, başarılı ve s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir işletmelerin kurulması, girişimcilik k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n yaygınlaştırılması gibi pek &ccedil;ok konuda eğitim ve at&ouml;lye &ccedil;alışmaları ger&ccedil;ekleştirildi.</span></div> <p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 115%; background: white; font-family: georgia; font-size: 16px;"> </span></p> <div style="text-align: justify;"><span style="text-align: left; font-family: georgia; font-size: 16px;">D&uuml;zenlenen eğitim kapsamında, eğitimini tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan katılımcılar hazırlayacakları iş planlarının KOSGEB tarafından onaylanması durumunda iş kurmalarına yardımcı olunacak desteklerden faydalanmaya hak kazanmış olacaklar.&nbsp;</span></div> <p><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/idb/22.05.2017_UGE2.jpg" style="font-family: georgia; background-color: white; font-size: 9pt; width: 690px; height: 518px;" /></p> <span style="font-size: 16px;"> <div style="text-align: justify;"><span style="background-color: white; font-size: 9pt;"><br /> </span></div> </span> <div style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/idb/22.05.2017_UGE1.jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /><br /> <br /> </div> 2017 1. Dönem Teknik Destek Başarılı Projeler <p style="background: white; text-align: right;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;lucida sans unicode&quot;, sans-serif; color: #444444;">18.05.2017</span> </p> <p style="margin-bottom: 11.25pt; background: white;"><span style="font-family: georgia, serif; font-size: 18px;">2017 Yılı Teknik Destek Programı Mart-Nisan D&ouml;nemi Kapsamında Başarılı Bulunan Başvurular</span></p> <p style="background: white; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından a&ccedil;ıklanan 2017 yılı Teknik Destek Programına ilişkin başvurular devam etmektedir.</span></p> <p style="background: white; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;">2017 yılı Teknik Destek Programı 1. d&ouml;nem başvuruları (Mart- Nisan ayları) kapsamında, değerlendirme sonu&ccedil;larına g&ouml;re başarılı bulunarak destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri aşağıda sunulmuştur.</span></p> <p style="background: white; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;">S&ouml;zleşmelerin imzalanması,&nbsp;<strong><span style="text-decoration: underline;">başarılı teknik destek taleplerinin Ajansın internet sitesinde yayınlanmasını m&uuml;teakip en ge&ccedil; 10 iş g&uuml;n&uuml; i&ccedil;inde</span></strong>&nbsp;ger&ccedil;ekleşecektir. Başvuru sahipleri, bu s&uuml;re zarfında s&ouml;zleşme imzalamak &uuml;zere Ajans&rsquo;a başvurmamaları halinde destek alma haklarını kaybedeceklerdir. 2017 yılı Teknik Destek Programı kapsamında başarılı bulunan başvuru sahiplerine Ajans tarafından yazılı olarak da bildirimde bulunulacaktır.</span></p> <p style="background: white; text-align: justify;"><span style="font-size: 16pt; font-family: georgia, serif;">&nbsp;</span></p> <p style="margin-bottom: 12pt; background: white; text-align: center;"><strong><span style="text-decoration: underline; font-family: georgia, serif; font-size: 18px;">2017 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI MART-NİSAN D&Ouml;NEMİ KAPSAMINDA BAŞARILI BULUNAN BAŞVURULARIN LİSTESİ</span></strong></p> <p style="margin-bottom: 12pt; background: white; text-align: center;"><strong><span style="text-decoration: none; font-size: 10pt; font-family: georgia, serif;">&nbsp;</span></strong></p> <div style="text-align: center;"> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="794" style="width: 476.2pt; border-collapse: collapse; border: none;"> <tbody> <tr style="height: 14.4pt;"> <td style="width: 34pt; border: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 14.4pt;"> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: georgia, serif; color: blue;">Sıra <br /> No</span></strong><strong> </strong></p> </td> <td style="width: 108.85pt; border-top: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-image: initial; border-left: none; padding: 0cm 5.4pt; height: 14.4pt;"> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: georgia, serif; color: blue;">Referans No</span></strong> </p> </td> <td style="width: 139pt; border-top: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-image: initial; border-left: none; padding: 0cm 5.4pt; height: 14.4pt;"> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: georgia, serif; color: blue;">Başvuru Sahibi</span></strong> </p> </td> <td style="width: 194.35pt; border-top: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-image: initial; border-left: none; padding: 0cm 5.4pt; height: 14.4pt;"> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: georgia, serif; color: blue;">Teklif Adı</span></strong> </p> </td> </tr> <tr style="height: 14.4pt;"> <td style="width: 34pt; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-image: initial; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt; height: 14.4pt;"> <p style="margin-bottom: 12pt; background: white; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: georgia, serif;">1.</span></p> </td> <td style="width: 108.85pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 14.4pt;"> <p style="margin-bottom: 12pt; background: white; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: georgia, serif;">TR72/17/TD/0001</span></p> </td> <td style="width: 139pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 14.4pt;"> <p style="margin-bottom: 12pt; background: white; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: georgia, serif;">Yahyalı Kaymakamlığı</span></p> </td> <td style="width: 194.35pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 14.4pt;"> <p style="margin-bottom: 12pt; background: white; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: georgia, serif;">Yahyalı Kaymakamlığı Kurumsal Kimliğe Kavuşuyor</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 14.4pt;"> <td style="width: 34pt; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-image: initial; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt; height: 14.4pt;"> <p style="margin-bottom: 12pt; background: white; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: georgia, serif;">2.</span></p> </td> <td style="width: 108.85pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 14.4pt;"> <p style="margin-bottom: 12pt; background: white; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: georgia, serif;">TR72/17/TD/0006</span></p> </td> <td style="width: 139pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 14.4pt;"> <p style="margin-bottom: 12pt; background: white; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: georgia, serif;">Melikgazi İl&ccedil;e Milli Eğitim M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;</span></p> </td> <td style="width: 194.35pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 14.4pt;"> <p style="margin-bottom: 12pt; background: white; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: georgia, serif;">Geleceği Şekillendirecek Teknolojiler: Sayısal Ortamda Modelleme Ve Artırılmış Ger&ccedil;eklik</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 14.4pt;"> <td style="width: 34pt; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-image: initial; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt; height: 14.4pt;"> <p style="margin-bottom: 12pt; background: white; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: georgia, serif;">3.</span></p> </td> <td style="width: 108.85pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 14.4pt;"> <p style="margin-bottom: 12pt; background: white; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: georgia, serif;">TR72/17/TD/0007</span></p> </td> <td style="width: 139pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 14.4pt;"> <p style="margin-bottom: 12pt; background: white; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: georgia, serif;">Sivas Valiliği</span></p> </td> <td style="width: 194.35pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 14.4pt;"> <p style="margin-bottom: 12pt; background: white; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: georgia, serif;">&Ccedil;ocuk Değerlendirme Testleri Eğitici Eğitimi</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 26.4pt;"> <td style="width: 34pt; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-image: initial; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt; height: 26.4pt;"> <p style="margin-bottom: 12pt; background: white; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: georgia, serif;">4.</span></p> </td> <td style="width: 108.85pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 26.4pt;"> <p style="margin-bottom: 12pt; background: white; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: georgia, serif;">TR72/17/TD/0008</span></p> </td> <td style="width: 139pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 26.4pt;"> <p style="margin-bottom: 12pt; background: white; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: georgia, serif;">Sivas Milli Eğitim M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;</span></p> </td> <td style="width: 194.35pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 26.4pt;"> <p style="margin-bottom: 12pt; background: white; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: georgia, serif;">&Ouml;zel Gereksinimli &Ccedil;ocukların &Ouml;ğretmenlerine Y&ouml;nelik Dil ve Konuşma Eğitimi Projesi</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 14.4pt;"> <td style="width: 34pt; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-image: initial; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt; height: 14.4pt;"> <p style="margin-bottom: 12pt; background: white; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: georgia, serif;">5.</span></p> </td> <td style="width: 108.85pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 14.4pt;"> <p style="margin-bottom: 12pt; background: white; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: georgia, serif;">TR72/17/TD/0009</span></p> </td> <td style="width: 139pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 14.4pt;"> <p style="margin-bottom: 12pt; background: white; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: georgia, serif;">Melikgazi Kaymakamlığı</span></p> </td> <td style="width: 194.35pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 14.4pt;"> <p style="margin-bottom: 12pt; background: white; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: georgia, serif;">Aile Danışmanlığı Eğitimi</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 14.4pt;"> <td style="width: 34pt; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-image: initial; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt; height: 14.4pt;"> <p style="margin-bottom: 12pt; background: white; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: georgia, serif;">6.</span></p> </td> <td style="width: 108.85pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 14.4pt;"> <p style="margin-bottom: 12pt; background: white; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: georgia, serif;">TR72/17/TD/0010</span></p> </td> <td style="width: 139pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 14.4pt;"> <p style="margin-bottom: 12pt; background: white; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: georgia, serif;">Sivas Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği</span></p> </td> <td style="width: 194.35pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 14.4pt;"> <p style="margin-bottom: 12pt; background: white; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: georgia, serif;">Sağlık Hizmeti Sunumunda Kurumsal K&uuml;lt&uuml;r&uuml;n Geliştirilmesi Ve Kapasite Kullanımı</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 14.4pt;"> <td style="width: 34pt; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-image: initial; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt; height: 14.4pt;"> <p style="margin-bottom: 12pt; background: white; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: georgia, serif;">7.</span></p> </td> <td style="width: 108.85pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 14.4pt;"> <p style="margin-bottom: 12pt; background: white; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: georgia, serif;">TR72/17/TD/0012</span></p> </td> <td style="width: 139pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 14.4pt;"> <p style="margin-bottom: 12pt; background: white; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: georgia, serif;">Kocasinan Rehberlik Ve Araştırma Merkezi</span></p> </td> <td style="width: 194.35pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 14.4pt;"> <p style="margin-bottom: 12pt; background: white; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: georgia, serif;">&Ouml;zg&uuml;l &Ouml;ğrenme G&uuml;&ccedil;l&uuml;ğ&uuml; (&Ouml;&Ouml;G) Bataryası Eğitimi</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 14.4pt;"> <td style="width: 34pt; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-image: initial; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt; height: 14.4pt;"> <p style="margin-bottom: 12pt; background: white; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: georgia, serif;">8.</span></p> </td> <td style="width: 108.85pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 14.4pt;"> <p style="margin-bottom: 12pt; background: white; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: georgia, serif;">TR72/17/TD/0013</span></p> </td> <td style="width: 139pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 14.4pt;"> <p style="margin-bottom: 12pt; background: white; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: georgia, serif;">Develi Rehberlik Ve Araştırma Merkezi</span></p> </td> <td style="width: 194.35pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 14.4pt;"> <p style="margin-bottom: 12pt; background: white; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: georgia, serif;">&Ccedil;ocukları Anlamak İ&ccedil;in</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 14.4pt;"> <td style="width: 34pt; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-image: initial; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt; height: 14.4pt;"> <p style="margin-bottom: 12pt; background: white; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: georgia, serif;">9.</span></p> </td> <td style="width: 108.85pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 14.4pt;"> <p style="margin-bottom: 12pt; background: white; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: georgia, serif;">TR72/17/TD/0015</span></p> </td> <td style="width: 139pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 14.4pt;"> <p style="margin-bottom: 12pt; background: white; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: georgia, serif;">Ulaş Kaymakamlığı</span></p> </td> <td style="width: 194.35pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 14.4pt;"> <p style="margin-bottom: 12pt; background: white; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: georgia, serif;">Ulaş Kamu İhale Mevzuatı ve <br /> E-Devlet Eğitimi</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 26.4pt;"> <td style="width: 34pt; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-image: initial; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt; height: 26.4pt;"> <p style="margin-bottom: 12pt; background: white; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: georgia, serif;">10.</span></p> </td> <td style="width: 108.85pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 26.4pt;"> <p style="margin-bottom: 12pt; background: white; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: georgia, serif;">TR72/17/TD/0019</span></p> </td> <td style="width: 139pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 26.4pt;"> <p style="margin-bottom: 12pt; background: white; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: georgia, serif;">Suşehri İl&ccedil;e Gıda, Tarım ve Hayvancılık M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;</span></p> </td> <td style="width: 194.35pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 26.4pt;"> <p style="margin-bottom: 12pt; background: white; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: georgia, serif;">Suşehri Y&ouml;resinde Antepfıstığı Yetiştiriciliğini Geliştirme ve Entegre M&uuml;cadele Y&ouml;netimi Projesi</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="background: white;"><strong><span style="font-family: georgia, serif;">&nbsp;</span></strong></p> <p style="background: white;"><strong><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;">&nbsp;</span></strong></p> <p style="background: white; text-align: left;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><strong>2017 Teknik Destek s&ouml;zleşme belge &ouml;rnekleri i&ccedil;in&nbsp;</strong><strong><span style="font-size: 16px; color: #548dd4;"><strong><span style="font-size: 16px; color: #548dd4;"><a href="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/document/PYB/TEKNIK_DESTEK_2017/ORAN_2017TD_SOZLESME_BELGE_ORNEKLERI.rar"><strong><span style="font-size: 16px; color: #548dd4;">tıklayınız...</span></strong></a></span></strong></span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></span></p> <p style="background: white; text-align: left;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><strong>2017 Teknik Destek s&ouml;zleşme belgeleri a&ccedil;ıklamaları i&ccedil;in&nbsp;</strong><strong><span style="font-size: 16px; color: #548dd4;"><a href="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/document/PYB/TEKNIK_DESTEK_2017/2017 TD S&ouml;zleşme Belgeleri A&ccedil;ıklamaları.pdf"><strong><span style="font-size: 16px; color: #548dd4;">tıklayınız...</span></strong></a></span></strong></span><strong> </strong></p> <p style="background: white; text-align: left;"><strong><span style="font-family: georgia, serif;">&nbsp;</span></strong></p> Dış Ticaret İstihbarat Merkezi İşbirliği Protokolü İmzalandı <div style="text-align: right;">&nbsp;<span style="font-family: georgia; font-size: 13px;">16.05.2017</span></div> <p style="background: white; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: georgia, serif; color: #222222;">2016 Yılında Kayseri Yatırım Destek Ofisi tarafından hazırlanan Kayseri İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi &ndash; 2017 Yılı Eylem planında yer verilen &nbsp;&ldquo;Dış Ticaret İstihbarat Merkezi Projesi&rdquo;, ORAN Kalkınma Ajansı&rsquo;nın katkılarıyla hayata ge&ccedil;iriliyor.</span></p> <p style="background: white; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: georgia, serif; color: #222222;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile Kayseri Organize Sanayi B&ouml;lge M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; işbirliği ile &ldquo;Dış Ticaret İstihbarat Merkezi&rdquo;nin hayata ge&ccedil;irilmesi i&ccedil;in yerel basının da katılımı ile bir imza t&ouml;reni ger&ccedil;ekleştirildi.</span><span style="font-size: 12pt; font-family: georgia, serif; color: #222222;">&nbsp;</span></p> <p style="background: white; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: georgia, serif; color: #222222;">T&ouml;rene Kayseri OSB Y&ouml;netim Kurulu Başkanı Tahir Nursa&ccedil;an, Başkan Vekili Şeref &Ouml;zdemir, TSE İl Koordinat&ouml;r&uuml; Mahmut Ulaş, Bilim Sanayi İl M&uuml;d&uuml;r&uuml; Kamil Ak&ccedil;adırcı, ORAN Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin Kilci, KOSGEB temsilcisi, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet &Ouml;v&uuml;&ccedil;, OSB birim m&uuml;d&uuml;rleri ve sanayiciler katıldı.</span><span style="font-size: 12pt; font-family: georgia, serif; color: #222222;">&nbsp;</span></p> <p style="background: white; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: georgia, serif; color: #222222;">Dış Ticaret İstihbarat Merkezi&rsquo;nin Kurulmasında yoğun emekleri bulunun Yaman Ko&ccedil;, Dış Ticaret İstihbarat Merkezi&rsquo;ne dair bir tanıtım konuşması yapılmasının ardından; protokol kapsamında Merkezde istihdam edilmek &uuml;zere g&ouml;reve başlayan Dış Ticaret Uzmanı tarafından İstihbarat Merkezi tarafından verilecek hizmetler detaylı olarak anlatıldı.</span><span style="font-size: 12pt; font-family: georgia, serif; color: #222222;">&nbsp;</span></p> <p style="background: white; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: georgia, serif; color: #222222;">Programın son b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde ORAN Kalkınma Ajansı ile işbirliği protokol&uuml; imzalandı ve plaket takdim t&ouml;reni d&uuml;zenlendi.</span><span style="font-size: 12pt; font-family: georgia, serif; color: #222222;">&nbsp;</span></p> <p style="background: white; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt; border: 1pt solid #e1e1e1; padding: 0cm; font-family: georgia, serif; color: #333333;">( Kayseri OSB M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; Dış Ticaret İstihbarat Merkezi i&ccedil;in daha detaylı bilgi ve &uuml;yelik kaydı &nbsp;</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: georgia, serif; color: #222222;"><a href="http://dtim.kayseriosb.org/" target="_blank"><strong><span style="border: 1pt solid #e1e1e1; padding: 0cm; color: #7996b7;">http://dtim.kayseriosb.org/</span></strong></a></span><strong><span style="font-size: 12pt; border: 1pt solid #e1e1e1; padding: 0cm; font-family: georgia, serif; color: #333333;">&nbsp;web sitesinden yapılabilir. )<br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Dis_Tic_Ist_Mrk_Isbirligi_Prot1.jpg" style="width: 690px; height: 363px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Dis_Tic_Ist_Mrk_Isbirligi_Prot2.jpg" style="width: 690px; height: 363px;" /><br /> <br /> <br /> </span></strong> </p> Ar-Ge Merkezi Kurma Çalışmalarına Devam &nbsp;16.05.2017<br /> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; line-height: 115%;">B&ouml;lgesinde Ar-Ge altyapısı ve ekosistemini geliştirmeyi kendisine g&ouml;rev edinmiş olan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Kayseri&rsquo;de &ouml;zel sekt&ouml;r Ar-Ge Merkezi sayısını artırmaya y&ouml;nelik &ccedil;alışmalarına ara vermeden devam ediyor.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; line-height: 115%;">Kayseri Yatırım Destek Ofisi&rsquo;nin Haziran 2016&rsquo;dan bu yana y&uuml;r&uuml;tmekte olduğu &ccedil;alışmalarla, ilimize 3 yeni &ouml;zel sekt&ouml;r Ar-Ge merkezi kazandırılarak toplam Ar-Ge Merkezi sayısı 4&rsquo;e &ccedil;ıkarılmıştı.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; line-height: 115%;">Son olarak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Ar-Ge Merkezi kurulum başvuruları yapılan Merkez &Ccedil;elik San. Tic. A.Ş. ve K&uuml;&ccedil;&uuml;kler Tekstil San. ve Tic. A.Ş. firmalarına ait dosyaların bakanlık tarafından &ouml;n incelemeleri tamamlanmış olup, iki firmaya da hakem hocalarımızın ziyaretleri ger&ccedil;ekleşmiştir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; line-height: 115%;">ORAN Kayseri Yatırım Destek Ofisi koordinat&ouml;r&uuml; ve uzmanlarının da katıldığı ziyaretler, her iki firma i&ccedil;in de olumlu ge&ccedil;miştir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; line-height: 115%;">Firmalarımızın başvurularının en kısa zamanda olumlu sonu&ccedil;lanmasıyla Kayseri&rsquo;deki &ouml;zel sekt&ouml;r Ar-Ge merkezi sayısının 6&rsquo;ya &ccedil;ıkmasını &uuml;mit ediyoruz.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; line-height: 115%;">ORAN Kalkınma Ajansı olarak, yeni Ar-Ge merkezleri kurma &ccedil;alışmalarımızın yanı sıra, mevcut Ar-Ge merkezlerinin birbirleriyle ve &Uuml;niversite, Teknopark, TTO, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı vb paydaşlarla ilişki kurmalarına ve b&ouml;lgede Ar-Ge ekosisteminin gelişmesine katkılarımız devam etmektedir.</span></p> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Arge_Mrkz_Dvm%20(1).jpg" style="width: 690px; height: 446px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Arge_Mrkz_Dvm%20(2).JPG" style="width: 690px; height: 518px;" /><br /> <br /> Sivas’tan UNESCO’ya “Yaratıcı Şehir” Başvurusu <div style="text-align: right;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;">&nbsp;</span><span style="font-size: 14px; font-family: georgia;">15.05.2017</span></div> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; line-height: 115%; font-family: georgia, serif;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Sivas Belediyesi&rsquo;nin ortak y&uuml;r&uuml;tt&uuml;ğ&uuml; proje sonucu Sivas, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı&rsquo;na girebilmek adına 2017 d&ouml;neminde m&uuml;zik alanında başvuru yapıyor.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; line-height: 115%; font-family: georgia, serif;">2004 yılında başlatılan yaratıcı şehir ağı &ccedil;eşitli b&ouml;lgelerden şehirler tarihi ve k&uuml;lt&uuml;rel ge&ccedil;mişleri ve &ccedil;eşitli k&uuml;lt&uuml;r akt&ouml;rlerini bir arada bulunduran dinamik yapılarıyla yaratıcılığın yeni boyutlarını &uuml;retmeyi hedefliyor. Program yerelde y&uuml;r&uuml;t&uuml;len k&uuml;lt&uuml;rel end&uuml;strilerin yaratıcı, ekonomik, sosyal potansiyelini geliştirmeyi ve bu sebeple UNESCO&rsquo;nun k&uuml;lt&uuml;rel &ccedil;eşitlilik ideallerini destekliyor. Yaratıcı şehirler ağında 54 &uuml;lkeden 116 &uuml;ye bulunurken T&uuml;rkiye'den sadece gastronomi dalında Gaziantep yer alıyor.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; line-height: 115%; font-family: georgia, serif;">Ağda yer alan yedi temadan biri olan M&uuml;zik alanında yapılan başvuru, Sivas&rsquo;ın m&uuml;zik alanında sahip olduğu değerin uluslararasılaştırması ve Sivas&rsquo;ın turizm potansiyelinin y&uuml;kseltmesi adına &ouml;nem taşımaktadır. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; line-height: 115%; font-family: georgia, serif;">Başvuru kapsamında oluşturulan &ccedil;alışma grubu alan araştırmalarının yanı sıra, masa &ccedil;alışmaları, kurum ziyaretleri, istişare toplantıları ve birebir g&ouml;r&uuml;şmeler ger&ccedil;ekleştirdi. K&uuml;lt&uuml;r ve M&uuml;zik alanında Sivas&rsquo;ta &ouml;ne &ccedil;ıkan kamu kurumları, akademik birimler, sivil toplum &ouml;rg&uuml;tleri ve &ouml;zel sekt&ouml;r temsilcileri ile ortak &ccedil;alışmalar y&uuml;r&uuml;t&uuml;ld&uuml;. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; line-height: 115%; font-family: georgia, serif;">Bu &ccedil;alışmalarda elde edilen bilgiler ışığında yapılan başvuru, UNESCO T&uuml;rkiye Milli Komisyonu&rsquo;na yapılan ziyaretle tanıtıldı. Burada ger&ccedil;ekleştirilen istişare toplantısında UNESCO T&uuml;rkiye Milli Komisyon Başkanı Prof. Dr. &Ouml;cal OĞUZ ile g&ouml;r&uuml;şme ger&ccedil;ekleştirildi. G&ouml;r&uuml;şmeye Ajans Genel Sekreteri Ahmet Emin KİLCİ ve Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Mahir KUZUCU katılım sağladı.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; line-height: 115%; font-family: georgia, serif;">Sivas&rsquo;ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı başvurusu UNESCO T&uuml;rkiye Milli Komisyonu&rsquo;nun onay vermesi halinde Haziran 2017&rsquo;de değerlendirilmek &uuml;zere UNESCO&rsquo;nun Paris&rsquo;teki merkezine g&ouml;nderilecektir. Bu konudaki farkındalığın ve her ge&ccedil;en t&uuml;m d&uuml;nyadan başvuruların artması adaylığı bir hayli rekabet&ccedil;i kılmaktadır. Bu duruma rağmen, Sivas&rsquo;ın sahip olduğu k&ouml;kl&uuml; m&uuml;zik geleneği ve hazırlanan g&uuml;&ccedil;l&uuml; eylem planından dolayı başvuru d&uuml;nya şehirleri ile yarışabilecek d&uuml;zeydedir. &nbsp;</span></p> <p><br /> </p> <span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Yaratici_Sehir_Basvurusu.jpg" style="width: 690px; height: 461px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Yaratici_Sehir_Basvurusu1.jpg" style="width: 690px; height: 389px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Yaratici_Sehir_Basvurusu2.jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /><br /> <br /> </span> Çinli Yatırımcılara Teşvik Sistemi Anlatıldı &nbsp;15.05.2017<br /> <p style="text-align: justify; background: white; vertical-align: baseline;"><span style="color: #333333; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">İstanbul &Ccedil;in İş Adamları Derneği Başkanı Song ZIBIN ve Yatırımcı Song JİNG Organize Sanayi B&ouml;lgesinde incelemelerde bulundu. İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Genel Sekreteri Mustafa GAYRETLİ ile Vali Yardımcısı Ş&uuml;kr&uuml; &Ccedil;AKIR&rsquo;ı ziyaret eden &Ccedil;in İş Adamları Derneği Başkanı Zıbın ve Jing&rsquo;e Yozgat İlinde ki yatırım fırsatlarını anlatıldı.</span></p> <p style="text-align: justify; background: white; vertical-align: baseline;"><span style="color: #333333; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">Daha &ouml;nce yaptığı a&ccedil;ıklamalarda sık sık&nbsp; Yozgat&rsquo;ın potansiyelini ortaya &ccedil;ıkarmayı hedeflediklerini belirten Vali Kemal YURTNA&Ccedil;, gelen yatırımcıların &ouml;zellikle b&uuml;rokratik engellere takılmaması i&ccedil;in ellerinden geleni yapacaklarını s&ouml;yledi.</span><span style="color: #333333;"> <span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">Yozgat&rsquo;ın yatırım potansiyelini ortaya &ccedil;ıkarmak, iş adamlarının Yozgat&rsquo;a yatırım yapmalarını sağlamak, istihdamı artırmak, b&uuml;y&uuml;k şehirlere g&ouml;&ccedil;&uuml; &ouml;nlemek ve Yozgat&rsquo;ı&nbsp; yaşanabilir bir şehir yapmak i&ccedil;in gayret sarf ettiklerini kaydeden Vali YURTNA&Ccedil;, Yozgat'ın 5. Yatırım Teşvik B&ouml;lgesi'nde yer aldığını hatırlatarak</span> <span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">kentin yatırımcı &ccedil;ekme potansiyeli a&ccedil;ısından sağlaması gereken alt yapıyı da hazırladığıklarını dile getirerek, &ldquo; &Uuml;reten şehirler istihdamı artıran şehirlerdir. Y&uuml;r&uuml;yen bir ekonomide &uuml;retmezseniz sisteme dahil olamazsınız. Biz de &uuml;retme hedefi ile yola &ccedil;ıktık. yabancı yatırımcılarımız da yavaş yavaş Yozgat&rsquo;ın potansiyelini g&ouml;rmeye başladı. Bu da bizim &uuml;reten Yozgat&rsquo;ı ortaya &ccedil;ıkartırken kilometre taşlarımızı oluşturacak&rdquo; ifadelerine yer verdi.&nbsp;</span></span></p> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/%C3%A7inli%20i%C5%9Fadamlar%C4%B11.jpg" style="width: 690px; height: 444px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/%C3%A7inli%20i%C5%9Fadamlar%C4%B12.jpg" style="width: 690px; height: 690px;" /><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; background: white; vertical-align: baseline;"></p> Dış Ticaret İstihbarat Birimi ORAN ve Kayseri OSB İşbirliği İle Hayata Geçecek <div style="text-align: right;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;">&nbsp;</span><span style="font-size: 14px; font-family: georgia;">11.05.2017<br /> <br /> </span></div> <p style="margin: 0px; color: #222222; font-size: 12.8px; background-color: #ffffff; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>T&uuml;rkiye&rsquo;de şuana kadar sadece bir adet kurulan &laquo;Dış Ticaret İstihabaratı&raquo; biriminin, Kayseri ili i&ccedil;in olan faydası g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurularak, benzer bir proje Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kayseri Yatırım Destek Ofisi tarafından hazırlanan İl &nbsp;Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi ve 2017 Eylem Planında&nbsp; &ccedil;alışma kapsamına alınmış idi.&nbsp;<br /> </span></p> <div style="text-align: justify;"><span style="text-align: left; font-family: georgia; font-size: 16px;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>2016 ve 2017 yılı i&ccedil;erisinde Kayseri OSB y&ouml;netimi ile yapılan ikili g&ouml;r&uuml;şmeler neticesinde, ger&ccedil;ekleştirilecek bir işbirliği ile s&ouml;z konusu merkezin Kayseri Sanayicisi'nin ihracatında b&uuml;y&uuml;k bir etkiye sahip olacağı ortak g&ouml;r&uuml;ş &ccedil;ıktı.&nbsp;</span></div> <span style="font-size: medium; text-align: left; font-family: georgia;"> <div style="text-align: justify;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>15 Mayıs 2017 Pazartesi g&uuml;n&uuml; ger&ccedil;ekleştirilecek imza t&ouml;reni ile&nbsp; Kayseri YDO Koordinat&ouml;rl&uuml;ğ&uuml;nde hazırlanan proje resmi olarak start almış olacak.&nbsp;</div> </span><span style="font-size: medium; text-align: left; font-family: georgia;"> <div style="text-align: justify;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Kayseri ve T&uuml;rkiye'den herhangi bir &uuml;r&uuml;n&uuml;n ticareti ile ilgili ciddi bir bilgi altyapısına sahip olacak ve T&uuml;rkiye'de &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml;s&uuml; olacak olan merkezin sunacağı avantajlar hakkında daha fazla bilgi almak i&ccedil;in t&uuml;m Sanayicilerimizi&nbsp; Kayseri OSB Konferans salonuna bekliyoruz.<br /> <br /> </div> </span> <p style="margin: 0px; color: #222222; font-size: 12.8px; background-color: #ffffff; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Dis_Ticaret_Istihbarat_Birimi.jpg" style="width: 690px; height: 468px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Dis_Ticaret_Istihbarat_Birimi_Davetiye.jpg" style="width: 690px; height: 502px;" /><br /> <br /> <br /> </span></p> <span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><br /> </span> Girişimcilikte ORAN Rüzgarı, "Enterprise Promotion Awards 2017" için aday oldu! <div style="text-align: right;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;">&nbsp;11.05.2017<br /> <br /> </span></div> <p style="margin-top: 0cm; text-indent: 35.45pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;">Girişimciliğin ve KOBİ&rsquo;lerin desteklenmesinde ulusal, b&ouml;lgesel veya yerel d&uuml;zeydeki iyi uygulamalar; &ldquo;İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı&rdquo; kapsamındaki AB &uuml;yesi &uuml;lkeler, İzlanda, Sırbistan ve T&uuml;rkiye&rsquo;nin başvurabildiği Avrupa Girişimciliği Teşvik &Ouml;d&uuml;lleri ile 2006 yılından beri &ouml;d&uuml;llendirilmektedir. Programın amacı işletmeleri ve girişimciliği en başarılı şekilde teşvik edenleri belirlemek, en iyi girişimcilik uygulamalarını ve politikalarını sergilemek ve paylaşmak, girişimcilerin rol&uuml; hakkında Avrupa &ccedil;apında farkındalığı </span><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;">art</span><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;">ırmak ve potansiyel girişimcilere ilham vermek ve cesaretlendirmektir.</span></span></span><span style="text-indent: 35.45pt; font-family: georgia; font-size: 18px;">&nbsp;</span></span></p> <p style="margin-top: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;">ORAN Kalkınma Ajansı olarak; 2014 yılı Ekim ayında Ajans personeli tarafından Yozgat&rsquo;ta d&uuml;zenlediğimiz&nbsp; girişimcilik eğitimi ile girişimcilik yolculuğuna</span><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"> başlanmış ve 30 Kasım 2015 tarihinde d&uuml;zenlenen "Baybars Altuntaş ile Girişimcilik G&uuml;nleri" adlı etkinlik ile projeye hız verilmişti.</span></span><span style="font-size: 16pt; font-family: georgia;">&nbsp;</span></span></p> <p style="margin-top: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: georgia;">İlerleyen s&uuml;re&ccedil;te, 2014-2017 yılları arasında Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde d&uuml;zenlenen 315 eğitimle, toplamda 9.000 Girişimci Adayı b&ouml;lgeye</span><span style="font-size: 16px;"> </span></span><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;">kazandırılmıştır.</span></span><span style="font-size: 16pt; font-family: georgia;">&nbsp;</span></span></p> <p style="margin-top: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;">Daha sonra, ORAN b&uuml;nyesinde &ccedil;alışan 11 uzman personel, ODT&Uuml; Teknokent Kurucularından Dr. Ufuk BATUM ile uygulamalı olarak birebir &ccedil;alışarak &ldquo;Ment&ouml;rl&uuml;k Eğitimi&rdquo; verme konusunda </span><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;">yetiştirilmiştir.</span></span><span style="font-size: 16px;">&nbsp;</span></span></p> <p style="margin-top: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: georgia;">KOSGEB kayıtlarına g&ouml;re Ajansın destekleri ile girişimcilik belgesi alarak iş kuran işletmelere ulaşılarak ment&ouml;rl&uuml;k hizmetleri verilmeye</span><span style="font-size: 16px;"> </span></span><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;">başlanmıştır.</span></span><span style="font-size: 16px;">&nbsp;</span></span></p> <p style="margin-top: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;">Yaptığımız &ccedil;alışmaların, T&uuml;rkiye ve t&uuml;m Kalkınma Ajansları&rsquo;nda iyi uygulama &ouml;rneği olarak yaygınlaşması temennisi ile, Kayseri Yatırım Destek Ofisi olarak ajansımız adına "Enterprise Promotion Awards 2017" i&ccedil;in başvuruda bulunuldu. <strong>"Girişimcilik'te ORAN R&uuml;zgarı"</strong> sloganı ile başlattığımız bu projenin ve başvurumuzun hayırlı olmasını temenni ediyoruz.<br /> </span></p> <div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/European_Enterprise_Promotion.png" /></div> <br /> <p><br /> </p> “Yozgatlı İş Adamları Zirvesi” Gerçekleştirildi <div style="text-align: right;">&nbsp;11.05.2017</div> <p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 115%; font-family: georgia, serif; font-size: 16px;">5-6-7 Mayıs 2017 tarihlerinde Yozgat Valiliği ve ORAN işbirliği ile &ldquo;Yozgatlı İş Adamları Zirvesi&rdquo; Yozgat&rsquo;ta ger&ccedil;ekleştirildi.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: georgia, serif;"><span style="font-size: 16px;">Zirvenin Gala Programına Adalet Bakanı Sayın Bekir BOZDAĞ, Yozgat Valisi Sayın Kemal YURTNA&Ccedil;, Yozgat Belediye Başkanı Sayın Kazım ARSLAN, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Metin &Ouml;ZIŞIK, Yozgat dışında yaşayan 130 iş adamı, Yozgat&rsquo;ta faaliyet g&ouml;steren iş adamları, İl&ccedil;e Kaymakamları ve Belediye Başkanları, il ve il&ccedil;eler Meslek Odaları Başkanları ve Yozgat&rsquo;ta kamu kurumlarının temsilcileri organizasyona katılım sağlamışlardır.</span><br /> <br /> <span style="font-family: georgia, serif;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Yozgat_isadmlari_zirvesi.jpg" style="width: 690px; height: 370px;" /></span><br /> <br /> </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; line-height: 115%; font-family: georgia, serif;">Yatırım ortamı sunumlarının yanında iş adamlarına Yozgat&rsquo;ta yer alan yatırım fırsatları, yatırım ortamında &ouml;ne &ccedil;ıkan sekt&ouml;rler, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının teşvik ve hibelerini i&ccedil;eren bilgiler, OSB yatırım avantajları gibi somut &ccedil;ıktılar sunabilecek belge, dok&uuml;man ve raporlar ORAN Kalkınma Ajansı tarafından organizasyondan &ouml;nce titizlikle hazırlanıp ve/veya g&uuml;ncellenmiş olup program esnasında iş adamlarına dağıtılmıştır.&nbsp;</span></p> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Yozgat_isadmlari_zirvesi1.jpg" style="width: 690px; height: 460px;" /><br /> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: georgia, serif;"><span style="font-size: 16px;">ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin KİLCİ yaptığı a&ccedil;ılış konuşmasında &ldquo;Yozgat&rsquo;a yatırım yapmayı planlayan b&uuml;t&uuml;n yatırımcılara Ajans olarak b&uuml;t&uuml;n imk&acirc;nları seferber edip, b&ouml;lge &ouml;zelinde karşılaşabileceğiniz b&uuml;t&uuml;n sorunlara &ccedil;&ouml;z&uuml;m noktasında sizlerin yanındayız&rdquo; diyerek b&ouml;lgede yapılacak yatırımların &ouml;nemine vurgu yapmıştır.</span><br /> <br /> <span style="font-family: georgia, serif;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Yozgat_isadmlari_zirvesi2.jpg" style="width: 690px; height: 389px;" /></span><br /> <br /> </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; line-height: 115%; font-family: georgia, serif;">Yozgat Valisi Sn. Kemal YURTNA&Ccedil; bu t&uuml;r toplantıların genelde şehirlerde yapılacak bir iş i&ccedil;in yardım toplamak i&ccedil;in yapıldığına değinerek s&ouml;zlerini ş&ouml;yle s&uuml;rd&uuml;rd&uuml;: "Sizlere sadece memlekete vefa projesi &ccedil;er&ccedil;evesinde buradaki yatırım fırsatlarını anlatmak istiyoruz. Yatırımlarınızı daha nasıl ileri g&ouml;t&uuml;r&uuml;rs&uuml;n&uuml;z ve sizin memleketinize istihdam konusunda nasıl desteğiniz olabilir diye size fırsatları sunuyoruz."dedi.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; line-height: 115%; font-family: georgia, serif;">Yozgat'ın 5. Yatırım Teşvik B&ouml;lgesi'nde yer aldığını aktaran Vali Yurtna&ccedil;, "Buraya yatırım yaptığınızda size getirileri neler, burada herkes, hem cebini hem memleketini d&uuml;ş&uuml;necek. Bizler sizlere t&uuml;m altyapı bilgilerini vermeye, işlerinizde destek olmaya, problemleri &ccedil;&ouml;zmeye hazırız. Ben sizlere burada yapacağınız yatırımlarda sıfır b&uuml;rokrasi vadediyorum" ifadelerini kullandı.</span></p> <p><br /> </p> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Yozgat_isadmlari_zirvesi3.jpg" style="width: 690px; height: 460px;" /><br /> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: georgia, serif;"><span style="font-size: 16px;">A&ccedil;ılış konuşmalarının sonunda Adalet Bakanı Sn. Bekir BOZDAĞ T&uuml;rkiye ekonomisi hakkında genel bilgiler vererek Yozgat&rsquo;ın yatırım fırsatlarından bahsederek, &ldquo;Gerek Yozgat&rsquo;ta gerekse başka yerlerde yapacağınız yatırımlarda biz sizlerin hem yanında hem de emrindeyiz. Yozgat gerek hızlı treni ile gerek havaalanı ile gerek 3. OSB ile gelişimini hızlandıran bir il. Sizlerin de vereceği destek ve yapacağı yatırımlarla ilimiz daha ileri seviyelere gelecektir&rdquo; ifadelerini kullandı.</span><br /> <br /> <span style="font-family: georgia, serif;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Yozgat_isadmlari_zirvesi4.jpg" style="width: 690px; height: 460px;" /></span><br /> </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; line-height: 115%;" _face="georgia, serif">Programın devam eden oturumunda ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinat&ouml;r&uuml; Timur YILDIZ tarafından Yozgat Yatırım Ortamı Sunumu, TKDK İl Koordinat&ouml;r&uuml; tarafından TKDK destekleri sunumu yapılmış olup yatırımcılara somut senaryolar &uuml;zerinden Yozgat&rsquo;a yatırım yapmaları halinde elde edilebilecek kazanımlar aktarılmıştır.</span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: georgia, serif;">&nbsp;<br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Yozgat_isadmlari_zirvesi5.jpg" style="width: 690px; height: 388px;" /><br /> <br /> </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: georgia, serif;"><span style="font-size: 16px;">Yapılan bilgilendirme &ccedil;alışmalarından sonra katılımcılar ile birlikte T&uuml;rkiye&rsquo;nin ilk milli parkı olan Yozgat &Ccedil;amlık Milli Parkı ve bir sonraki g&uuml;n de Sarıkaya Tarihi Roma Hamamı gezisi ger&ccedil;ekleştirilerek zirve sona ermiştir.</span><br /> <br /> <span style="font-family: georgia, serif;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Yozgat_isadmlari_zirvesi6.jpg" style="width: 690px; height: 374px;" /></span><br /> </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: georgia, serif;"><span style="font-size: 16px;">Yozgatlı İş Adamları Zirvesinin geleneksel hale geleceği, yıllık olarak bu toplantıları yapmaktan ziyade yıl i&ccedil;erisinde tematik konuları i&ccedil;eren il bazında veya b&ouml;lge bazında Yozgat dışında da bu toplantıların ger&ccedil;ekleştirileceği vurgusu yapılmış olup katılım sağlayan t&uuml;m iş adamları, dernekler ve federasyonlara teşekk&uuml;r edilmiştir. Ayrıca dernek ve federasyon başkanlarına Yozgat Valisi Sn Kemal YURTNA&Ccedil; g&uuml;n&uuml;n anısına teşekk&uuml;r plaketi olarak Aydıncık Ametist taşı plaketi sundu.</span><br /> <br /> <span style="font-family: georgia, serif;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Yozgat_isadmlari_zirvesi7.jpg" style="width: 690px; height: 460px;" /></span><br /> <br /> </span></p> <p><br /> </p> <p><br /> </p> <p><br /> </p> Gençlik ve Spor Bakanlığı Kayseri Seyyid Burhanettin Gençlik Merkezi üyelerine yönelik olarak Proje Döngüsü Yönetimi eğitimi verdi <div class="gmail_default" style="color: #222222; font-size: small; background-color: #ffffff;"> <div style="text-align: right;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;">&nbsp;08.05.2017</span></div> <span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"> <div style="text-align: justify;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, TR72 B&ouml;lgesi&rsquo;ndeki kar amacı g&uuml;tmeyen paydaş kurumlar i&ccedil;in d&uuml;zenlediği eğitim programları &ccedil;er&ccedil;evesinde Gen&ccedil;lik ve Spor Bakanlığı Kayseri Seyyid Burhanettin Gen&ccedil;lik Merkezi &uuml;yelerine y&ouml;nelik olarak Proje D&ouml;ng&uuml;s&uuml; Y&ouml;netimi eğitimi verdi.Gen&ccedil;lik Merkezince Gen&ccedil; Projeler At&ouml;lyesi kapsamında koordine edilen ve 26-27 Nisan 2017 tarihlerinde toplam 12 saat olarak d&uuml;zenlenen proje d&ouml;ng&uuml;s&uuml; y&ouml;netimi (PCM) eğitimi, at&ouml;lye &ccedil;alışmalarıyla da desteklendi.&nbsp;<span style="white-space: pre-wrap; text-align: left;"> </span></div> </span></div> <div class="gmail_default" style="color: #222222; font-size: small; background-color: #ffffff; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><span class="m_-71187046968546878gmail-Apple-tab-span" style="white-space: pre-wrap;"> </span>Proje D&ouml;ng&uuml;s&uuml; Y&ouml;netimi Eğitimi b&ouml;lgenin diğer il ve il&ccedil;elerinde gelen taleplere g&ouml;re devam ettirilecek olup, b&ouml;ylece b&ouml;lgenin proje yazma ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi b&ouml;lgede proje k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n yaygınlaştırılmasıyla b&ouml;lge paydaşlarının Ajans desteklerinin yanı sıra diğer desteklerden de faydalanma oranının artırılması hedeflenmektedir.<br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/PCM/%20Seyyid_Burhanettin_Gen%C3%A7lik_Merkezi_PCM%20(1).JPG" style="width: 690px; height: 458px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/PCM/%20Seyyid_Burhanettin_Gen%C3%A7lik_Merkezi_PCM%20(2).JPG" style="width: 690px; height: 458px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/PCM/%20Seyyid_Burhanettin_Gen%C3%A7lik_Merkezi_PCM%20(3).JPG" style="width: 690px; height: 458px;" /><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> </span></div> Uygulama Girişimcilik Eğitimi Tamamlandı <span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><span style="font-size: 12px;">&nbsp;03.05.2017</span><br /> </span> <p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 115%; background: white; font-family: georgia; font-size: 16px;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve KOSGEB işbirliği ile girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasına destek olunması amacıyla 2017 yılında d&uuml;zenlenmesi planlanan uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin ilki ger&ccedil;ekleştirildi.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 115%; background: white; font-family: georgia; font-size: 16px;">Ajans uzmanlarından Mustafa EREN tarafından verilen ve 25-28 Nisan 2017 tarihleri arasında Orta Anadolu Kalkınma Ajansının Teknopark &rsquo;ta bulunan eğitim salonunda d&uuml;zenlenen eğitime 20 girişimci adayı katıldı. Eğitim s&uuml;resince ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml;n&uuml;n &ouml;nemli ara&ccedil;larından olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, başarılı ve s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir işletmelerin kurulması, girişimcilik k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n yaygınlaştırılması gibi pek &ccedil;ok konuda eğitim ve at&ouml;lye &ccedil;alışmaları ger&ccedil;ekleştirildi.</span></p> <span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"> <div style="text-align: justify;"><span style="background-color: white; font-size: 16px;">D&uuml;zenlenen eğitim kapsamında, eğitimini tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan katılımcılar hazırlayacakları iş planlarının KOSGEB tarafından onaylanması durumunda iş kurmalarına yardımcı olunacak desteklerden faydalanmaya hak kazanmış olacaklar.&nbsp;<br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/03.05.2017%20uge2.jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /><br /> <br /> </span></div> </span><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/03.05.2017%20uge.jpg" style="width: 690px; height: 655px;" /><br /> <br /> Tomarza Kaymakamlığı Ekibine Uygulamalı Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Verildi <span style="font-family: georgia; font-size: 16px;">&nbsp;24.04.2017<br /> </span> <div style="color: #222222; font-size: 12.8px; background-color: #ffffff;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><br /> <div style="text-align: justify;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, TR72 B&ouml;lgesi&rsquo;ndeki kar amacı g&uuml;tmeyen paydaş kurumlar i&ccedil;in d&uuml;zenlediği eğitim programları &ccedil;er&ccedil;evesinde Kayseri Tomarza Kaymakamlığı personeline y&ouml;nelik olarak Proje D&ouml;ng&uuml;s&uuml; Y&ouml;netimi eğitimi verdi. 20-21 Nisan 2017 tarihlerinde toplam 12 saat olarak d&uuml;zenlenen proje d&ouml;ng&uuml;s&uuml; y&ouml;netimi (PCM) eğitimi, at&ouml;lye &ccedil;alışmalarıyla da desteklendi.&nbsp;</div> </span></div> <div style="color: #222222; font-size: 12.8px; background-color: #ffffff; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Sayın Kaymakam Burak DERTLİOĞLU'nun da katılım sağladığı eğitimin sonunda katılımcılara şu an a&ccedil;ık durumda olan Teknik Destek Programları hakkında bilgi verildi.</span></div> <div style="color: #222222; font-size: 12.8px; background-color: #ffffff; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><span class="m_4141557743500330662gmail-Apple-tab-span" style="white-space: pre-wrap;"> </span>Proje D&ouml;ng&uuml;s&uuml; Y&ouml;netimi Eğitimi b&ouml;lgenin diğer il ve il&ccedil;elerinde gelen taleplere g&ouml;re devam ettirilecek olup, b&ouml;ylece b&ouml;lgenin proje yazma ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi b&ouml;lgede proje k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n yaygınlaştırılmasıyla b&ouml;lge paydaşlarının Ajans desteklerinin yanı sıra diğer desteklerden de faydalanma oranının artırılması hedeflenmektedir.</span></div> <span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><br /> </span><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/PCM/Tomarza_kymk_pcm.jpg" style="width: 690px; height: 920px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/PCM/Tomarza_kymk_pcm1.jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/PCM/Tomarza_kymk_pcm2.jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/PCM/Tomarza_kymk_pcm3.jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/PCM/Tomarza_kymk_pcm5.jpg" style="width: 690px; height: 920px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/PCM/Tomarza_kymk_pcm1.jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /><br /> <img alt="" src="http://oran.org.trhttp://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/PCM/Tomarza_kymk_pcm4.jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /><br /> ORAN Proje Okulu Kapsamında Yozgatta Üniversite Öğrencilerine Proje Yazma Eğitimi Verildi. <span style="font-family: georgia; font-size: 16px;">&nbsp;24.04.2017<br /> </span> <div class="gmail_default" style="color: #222222; font-size: 12.8px; background-color: #ffffff;"> <div class="gmail_default"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; font-family: georgia;"> </span><br /> <div style="text-align: justify;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; font-family: georgia;"> </span><span style="font-size: 16px;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birimi uzmanlarından Tuba UZUNOĞLU ve Metin ERG&Ouml;KTAŞ, ORAN Proje Okulu Kapsamında Yozgatta &uuml;niversite &ouml;ğrencilerinden oluşan proje yazma ekibine &nbsp;Proje D&ouml;ng&uuml;s&uuml; Y&ouml;netimi eğitimi verdi. 22 Nisan Cumartesi ve 23 Nisan Pazar g&uuml;nleri olmak &uuml;zere toplam 12 saat olarak d&uuml;zenlenen proje d&ouml;ng&uuml;s&uuml; y&ouml;netimi (PCM) eğitimi, at&ouml;lye &ccedil;alışmalarıyla da desteklendi.&nbsp;</span></div> </span></div> <div class="gmail_default" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span><span style="font-family: georgia;">Gayet keyifli bir ortamda ge&ccedil;en eğitimin sonunda katılımcılara Ajans Destekleri ve uygulama s&uuml;re&ccedil;leriyle ilgili genel bilgi verildi.</span></span></div> <div class="gmail_default"> <div style="text-align: justify;"><span class="m_4025771856695872738gmail-Apple-tab-span" style="font-family: georgia; font-size: medium; white-space: pre-wrap;"> </span><span style="font-family: georgia; font-size: medium;">Proje D&ouml;ng&uuml;s&uuml; Y&ouml;netimi Eğitimi b&ouml;lgenin diğer il ve il&ccedil;elerinde gelen taleplere g&ouml;re devam ettirilecek olup, b&ouml;ylece b&ouml;lgenin proje yazma ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi b&ouml;lgede proje k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n yaygınlaştırılmasıyla b&ouml;lge paydaşlarının Ajans desteklerinin yanı sıra diğer desteklerden de faydalanma oranının artırılması hedeflenmektedir.</span></div> <span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/PCM/Yozgat_uni_pcm1.jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/PCM/Yozgat_uni_pcm2.jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /><br /> <img alt="" src="http://oran.org.trhttp://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/PCM/Yozgat_uni_pcm4.jpg" style="color: #222222; font-family: georgia; font-size: 16px; background-color: #ffffff; width: 690px; height: 518px;" /><br /> <br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/PCM/Yozgat_uni_pcm3.jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /><br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/PCM/Yozgat_uni_pcm.jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> </span></div> </div> Çekerek’te Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi Verildi <div style="text-align: right;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;">&nbsp;</span><span style="font-size: 12px; font-family: georgia;">21.04.2017</span></div> <span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><br /> </span> <p style="text-align: justify;"><span class="Apple-tab-span" style="font-family: georgia; white-space: pre;"> </span><span style="font-size: 16px; font-family: georgia;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, TR72 B&ouml;lgesi&rsquo;ndeki kar amacı g&uuml;tmeyen paydaş kurumlar i&ccedil;in d&uuml;zenlediği eğitim programları &ccedil;er&ccedil;evesinde &Ccedil;ekerek il&ccedil;esinde uygulamalı proje d&ouml;ng&uuml;s&uuml; y&ouml;netimi (PCM) eğitimi d&uuml;zenledi.<br /> <span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; font-size: 16px;"> </span>&Ccedil;ekerek Kaymakamlığı tarafından belirlenen ve il&ccedil;edeki kam kurumlarının personellerinden oluşan 22 katılımcı ile ger&ccedil;ekleşen eğitimde proje d&ouml;ng&uuml;s&uuml; y&ouml;netiminin aşamaları anlatıldı, &ouml;rnek konular &uuml;zerinden uygulamalar yapıldı. Eğitimin son b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde ise AB fonları ve ORAN Teknik Destek Programı hakkında bilgi verilerek Teknik Destek Programı i&ccedil;in KAYS &uuml;zerinden başvuru adımları uygulamalı olarak anlatıldı.<br /> <span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; font-size: 16px;"> </span><span style="font-size: 16px;">&Ccedil;ekerek Kaymakam Vekili Sn. Evren &Ccedil;AKIR&rsquo;ın da ziyaret ettiği eğitim programının sonucunda il&ccedil;edeki kamu kurumlarının proje yazma ve y&uuml;r&uuml;tme potansiyellerinin gelişmesi y&ouml;n&uuml;nde ORAN tarafından verilen desteğe y&ouml;nelik memnuniyet dile getirildi. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve b&ouml;lgedeki paydaşlarının; TR72 B&ouml;lgesi&rsquo;nin kalkınması y&ouml;n&uuml;nde ortak &ccedil;alışmalarına devam edeceği vurgulandı.</span></span></p> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/PCM/Cekerek_PCM_Egit1.jpg" style="width: 690px; height: 459px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/PCM/Cekerek_PCM_Egit2.jpg" style="width: 690px; height: 459px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/PCM/Cekerek_PCM_Egit3.jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/PCM/Cekerek_PCM_Egit4.jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/PCM/Cekerek_PCM_Egit5.jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /> Girişimcilikte ORAN Rüzgarı <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Girisimcilikte_Oran_Ruzgari.jpg" /></p> <p><br /> </p> Gİrişimci Adayları El Kitabı <p style="text-align: justify;"> </p> <div style="text-align: center;"><span style="background-color: #ffffff; font-size: 20px; text-align: left; color: #222222;">Bu El Kitabını Ajansımızdan temin edebilirsiniz.</span></div> <br /> <div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Girisimci_Aday_El_Kitabi.jpg" style="text-align: left; width: 483px; height: 681px;" /></div> <p><br /> </p> Akkışla Kaymakamlığı Personeline Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Verildi <div style="text-align: right;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;">&nbsp;</span><span style="font-size: 12px; font-family: georgia;">17.04.2017</span></div> <span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><br /> <div style="text-align: justify;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, TR72 B&ouml;lgesi&rsquo;ndeki kar amacı g&uuml;tmeyen paydaş kurumlar i&ccedil;in d&uuml;zenlediği eğitim programları &ccedil;er&ccedil;evesinde Akkışla Kaymakamlığı &ouml;nc&uuml;l&uuml;ğ&uuml;nde Belediye Başkanlığı, İl&ccedil;e Milli Eğitim M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; ve İl&ccedil;e Emniyet Amirliği, İl&ccedil;e Gıda Tarım ve Hayvancılık M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı personellerine y&ouml;nelik Proje D&ouml;ng&uuml;s&uuml; Y&ouml;netimi (PCM) Eğitimi verildi.</span></div> </span><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"> <div style="text-align: justify;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>13-14 Nisan 2017 tarihlerinde toplam 12 saat olarak ger&ccedil;ekleştirilen eğitime ilgili kurum personellerinden 13&nbsp; kişi katıldı. At&ouml;lye &ccedil;alışmaları ile de desteklenen eğitim sayesinde katılımcılarda proje k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n oluşturulması y&ouml;n&uuml;nde &ouml;nemli adımlar atıldı.<br /> <div style="text-align: justify; text-indent: 0px;"><span style="text-align: left; text-indent: 35.4pt;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Talepler doğrultusunda proje d&ouml;ng&uuml;s&uuml; y&ouml;netimi eğitimleri verilmeye devam edecektir.&nbsp;</span></div> </div> </span> <p><br /> </p> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/PCM/Akkisla_PCM1.jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/PCM/Akkisla_PCM2.jpg" style="width: 690px; height: 920px;" /> Kayseri AB Ufuk 2020 Programı Genel Eğitim Etkinliği Duyurusu <div style="text-align: right;"><span _face="Georgia" style="font-family: georgia; font-size: 16px;">&nbsp;</span><span style="font-size: 12px; font-family: georgia;">07.04.2017</span></div> <span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><br /> </span> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>2014-2020 yıllarını kapsayan Avrupa Birliği (AB) Ufuk 2020 Programı&rsquo;nın &ouml;nemli bir &uuml;yesi olan &Uuml;lkemizin bahsekonu Programdan en iyi şekilde faydalanmasını sağlamak ve Programın ulusal koordinasyonunu y&uuml;r&uuml;tmek ile g&ouml;revlendirilen T&Uuml;BİTAK tarafından hazırlanan &ldquo;Ufuk 2020 Programı&rsquo;nda T&uuml;rkiye&rdquo; başlıklı Proje, AB Katılım &Ouml;ncesi Mali Yardım Aracı(Instrument for Pre-Accession Assistance) tarafından desteklenmektedir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Ufuk 2020 Programı&rsquo;ndan &uuml;niversiteler, araştırmacılar, sanayi temsilcileri, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları gibi geniş bir yelpaze halindeki paydaşların faydalanabilmesinden hareketle, &ldquo;Ufuk 2020 Programı&rsquo;nda T&uuml;rkiye&rdquo; projesi de paydaş zenginliğine paydaşlara hizmet edecek şekilde farklı ve yenilik&ccedil;i faaliyetleri kapsamaktadır.&nbsp; Proje &ccedil;er&ccedil;evesinde, &ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki iki yıl i&ccedil;erisinde, ilgili kamu/&ouml;zel kurum kuruluşların katılımlarıyla, t&uuml;m T&uuml;rkiye&rsquo;ye yaygın bir Ufuk 2020 Bilgi &Ccedil;oğaltıcıları sistemi kurulması ve bilgi &ccedil;oğaltıcılarının ulusal/uluslararası t&uuml;m Ar-Ge destek mekanizmaları hakkındaki kapasitelerinin geliştirilmesi, T&uuml;rkiye Araştırma Alanı&rsquo;na y&ouml;nelik Ufuk 2020 Programı&rsquo;na y&ouml;nelik temel ve tematik alan &ouml;zelinde ileri d&uuml;zey eğitimler, mali-idari konular, fikri m&uuml;lkiyet hakları ve finansa erişim seminerleri ve proje yazma kampları d&uuml;zenlenmesi, paydaşların Avrupa&rsquo;da d&uuml;zenlenecek işbirliği ve lobi toplantılarına katılımlarının desteklenmesi, KOBİ&rsquo;leri doğru ar-ge teşviklerine y&ouml;nlendirmek &uuml;zere &ouml;zel danışmanlık hizmetleri sağlanması ve uluslararası Ufuk 2020 proje pazarları d&uuml;zenlenmesi planlanmaktadır. T&uuml;m bu faaliyetler yoluyla, T&uuml;rkiye Araştırma Alanı paydaşlarının Avrupa Birliği Araştırma Alanı&rsquo;na entegrasyonunu sağlayarak Program&rsquo;dan en y&uuml;ksek faydayı &uuml;lkemiz adına sağlamak ama&ccedil;lanmaktadır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Bu ama&ccedil; doğrultusunda, 25 Nisan 2017 tarihinde Kayseri Radisson Blu Otel&rsquo;de d&uuml;zenlenecek AB Ufuk 2020 Programı Genel Eğitim etkinliğine katılım i&ccedil;in <a href="http://turkeyinh2020.eu/event/h2020-general-and-introductory-training-2/">http://turkeyinh2020.eu/event/h2020-general-and-introductory-training-2/</a> adresinden kayıt yaptırılmaktadır. Etkinlik esnasında simultane &ccedil;eviri hizmeti sağlanacaktır.<br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ab_Ufuk_Program%C4%B1.jpg" style="width: 690px; height: 155px;" /><br /> </span></p> Talas Güneş Enerji Santrali Projesi Hayata Geçti <div style="text-align: right;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;">&nbsp;</span><span style="font-size: 12px; font-family: georgia;">10.04.2017</span></div> <span style="font-size: 16px;"><br /> <div style="text-align: justify;"><span class="Apple-tab-span" style="font-family: georgia; white-space: pre;"> </span><span style="font-size: 16px; font-family: georgia;">Kalkınma Ajansının hibe desteği verdiği proje kapsamında Talas Belediyesi tarafından S&uuml;leymanlı Mahallesinde kurulan 1 megavatlık g&uuml;neş enerji santrali d&uuml;zenlenen a&ccedil;ılış t&ouml;reniyle hizmete girdi. A&ccedil;ılış t&ouml;reninde konuşan Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, &ldquo;T&uuml;rkiye enerji bağımlılığı konusunda uzun yıllardır &ccedil;alışma yapıyor. Bu &ccedil;alışmalarla dışa olan bağımlılığımız azalmak &uuml;zere. Burada kamu-&ouml;zel sekt&ouml;r marifetiyle ger&ccedil;ekleştirilen 1 megavatlık g&uuml;neş enerji santralini ş&ouml;yle bir mukayese edelim. 1956 yılında Sızır&rsquo;a kurulan santral, 1926 yılında B&uuml;nyan&rsquo;a kurulan santralle enerji miktarı bakımından hemen hemen denk. Teknik ve malzeme ilerledik&ccedil;e inşallah Talas&rsquo;ın ve Kayseri&rsquo;nin de farklı yerlerine b&ouml;yle santraller kurulmuş olacak.&rdquo; ifadelerini kullandı.&nbsp;</span></div> <span style="font-size: 16px; font-family: georgia;"> <div style="text-align: justify;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>G&uuml;neş enerji santrali i&ccedil;in Orta Anadolu Kalkınma Ajansı&rsquo;ndan hibe ve İller Bankası&rsquo;ndan kredi kullandıklarını ifade eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise: &ldquo;Buradan elde edilecek enerji Talas Belediyesinin t&uuml;m park bah&ccedil;e ve binalarının enerjisini karşılayacağı gibi, yıllık ortalama 200 bin TL de gelir getirecek. Bu hizmet belediyemizin 30 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak.&rdquo; şeklinde konuştu.</div> </span><span style="font-size: 16px; font-family: georgia;"> </span> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; font-family: georgia;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Konuşmaların ardından 1 megavatlık g&uuml;neş enerji santrali kurdele kesimiyle ve yapılan dualarla hizmete girdi.</span><br /> <br /> <span style="font-family: georgia;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Talas_Guner_Enerji%20(1).jpg" style="width: 690px; height: 461px;" /></span><br /> <br /> <span style="font-family: georgia;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Talas_Guner_Enerji%20(2).jpg" style="width: 690px; height: 461px;" /></span><br /> </div> </span> İnegöllü Yatırımcılar Yozgat’a Davet Edildi <div style="text-align: right;"><span style="font-family: georgia;">&nbsp;</span><span style="font-size: 14px; font-family: georgia;">05.04.2017</span></div> <span style="font-family: georgia;"><br /> </span> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; font-size: 16px;"> </span>Yozgat Valisi Sn. Kemal YURTNA&Ccedil;&rsquo; ın talimatıyla Mayıs ayı i&ccedil;inde Orta Anadolu (ORAN) &nbsp;Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi tarafından Yozgat&rsquo; ta ger&ccedil;ekleştirilmesi planlanan İş Adamları Zirvesi i&ccedil;in Yozgat dışında bulunan iş adamlarının ziyaret edilmesi faaliyetlerine devam edilmektedir. İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, gibi bir&ccedil;ok illerde Yozgatlı iş adamlarının faaliyet g&ouml;sterdiği bilinmektedir. Bu kapsamda bu illerde yer alan Yozgatlı dernek temsilcileriyle iletişime ge&ccedil;ilmiş olup başta organizasyona davet edilmesi planlanan iş adamları olmak &uuml;zere iş adamlarından bazıları ziyaret edilmiştir. Bu faaliyetlerin bir ayağı olan İneg&ouml;l&rsquo; de faaliyet g&ouml;steren Yozgatlı bir&ccedil;ok iş adamı olduğu d&uuml;ş&uuml;n&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;nde İneg&ouml;l&rsquo;de ger&ccedil;ekleştirilen MODEF <span style="line-height: 115%; background: white; font-size: 16px; color: #333333;">Fuarı <span style="text-align: justify; background-color: #ffffff; font-family: georgia; color: #333333;">Yozgat Valisi Sn. Kemal YURTNA&Ccedil;,&nbsp;</span>Ajans Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin KİLCİ ve Yozgat YDO Koordinat&ouml;r&uuml; Timur YILDIZ&rsquo;ın katılımıyla ile birlikte </span>ziyaret edilmiştir. İneg&ouml;l&rsquo; de faaliyet g&ouml;sterip fuara katılım sağlayan Yozgatlı firmaların stantları ziyaret edilmiş olup sonrasında ger&ccedil;ekleştirilen toplantıda Yozgat Valisi Sn. Kemal YURTNA&Ccedil; iş adamlarına y&ouml;nelik bir konuşma ger&ccedil;ekleştirmiş olup konuşmasında; &ldquo;Fuarların ama&ccedil;larından bir tanesi tanıtımdır. Siz de bir tanıtım ger&ccedil;ekleştirerek satış yapıyorsunuz. Bizler de ilimizin potansiyelini Yozgat dışında yaşayan Yozgatlılar başta olmak &uuml;zere herkese tanıtmak istiyoruz. Nihayetinde T&uuml;rkiye&rsquo;nin her yeri ile yakınlaşan Yozgat havaalanı, hızlı treni ile 3. OSB, termal kaynakları ile potansiyel arz ediyor. 40-50 yıl &ouml;nce Yozgat&rsquo;tan g&ouml;&ccedil;enlerin aklındaki Yozgat artık değişti. Yepyeni bir Yozgat var. T&uuml;rkiye&rsquo;de 28 yerde bulunan 16 ayda 300 trilyonla yapılan Şehir Hastanesi var. Yozgat teşvikte 5.b&ouml;lgede olup b&uuml;y&uuml;k merkezlere yakın olan en avantajlı illerden biridir. Yozgat&rsquo;ı tanıtarak ve avantajlarından bahsederek yatırımcılarımızın Yozgat&rsquo;a yatırım yapmaları noktasında gerekli alt yapının oluştuğunu belirtmek istiyoruz. Amacımız Yozgat&rsquo;ı daha yaşanabilir bir hale getirme i&ccedil;in &ccedil;alışmak. Biz Yozgat&rsquo;a hemşerilerimizi, Kayserilileri, İneg&ouml;ll&uuml;leri yatırım i&ccedil;in bekliyoruz. Bizleri karşılayan fuar y&ouml;netimine, Yozgat Dernek Başkanımıza da teşekk&uuml;r ediyoruz&rdquo; dedi.</span></p> <br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Inegol_Yatirimcilar_davet2.jpg" style="width: 690px; height: 690px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Inegol_Yatirimcilar_davet3.jpg" style="width: 690px; height: 389px;" /> “Proje Okulu” Kapsamında Proje Kampı Gerçekleştirildi <div style="text-align: right;"><span style="font-size: 14px; font-family: georgia;">&nbsp;03.04.2017</span></div> <span style="font-family: georgia;"> <div style="text-align: right;"><br /> </div> </span> <p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 115%; font-family: georgia; font-size: 16px;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından TR72 B&ouml;lgesi 2014-2023 B&ouml;lge Planı &ccedil;er&ccedil;evesinde, Yozgat Valisi Sn. Kemal YURTNA&Ccedil;&rsquo;ın da direktifleri doğrultusunda a&ccedil;ılan &lsquo;Proje Okulu&rsquo; eğitimlerine devam ediliyor. ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi tarafından b&ouml;lgeye yeni projeciler kazandırmak ve b&ouml;lgenin proje yazma kapasitesini artırmak amacıyla &lsquo;Proje Kampı&rsquo; organize edilmiştir. Cumartesi ve Pazar G&uuml;n&uuml; Grand Ser Otel&rsquo;de ger&ccedil;ekleştirilen kampa ORAN Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinat&ouml;r&uuml; Timur YILDIZ, ORAN Yozgat Yatırım Destek Ofisi uzmanı Yasin ZİCİN, Bozok &Uuml;niversitesi Fen Edebiyat Fak&uuml;ltesi Dekanı Prof.Dr.Mustafa B&Ouml;Y&Uuml;KATA, ORAN Kalkınma Ajansı Program Y&ouml;netim Birimi uzmanları Serdar ARSLAN ve &Ouml;zay Deniz KESKİN, 13 il&ccedil;e kaymakamlığından proje koordinat&ouml;rleri ve Proje Okulu&rsquo;nda eğitim g&ouml;ren &uuml;niversiteli &ouml;ğrenciler katıldı.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 115%; font-family: georgia; font-size: 16px;">Kampta &lsquo;Proje Okulu&rsquo;na katılan &ouml;ğrenciler ve 13 il&ccedil;enin proje koordinat&ouml;rleri TANAP&rsquo; a sunulmak &uuml;zere oluşturan proje fikirlerinden yola &ccedil;ıkarak ortaklaşa proje yazma faaliyetinde bulundular. Kamp i&ccedil;in her il&ccedil;eye &ouml;zg&uuml; proje masası ve uzmanlardan oluşan değerlendirme komitesi kuruldu. Cumartesi G&uuml;n&uuml; sabah başlatılan kampta &ouml;ncelikle katılımcılara bilgilendirmeler yapıldı, ardından il&ccedil;e proje koordinat&ouml;rleri ve &ouml;ğrenciler projelerini yazmaya başladılar. Her aşamada projeler değerlendirme komitesi tarafından kontrol edildi ve geri d&ouml;n&uuml;şler yapıldı. İlk g&uuml;n projelerde başvuru formu &uuml;zerinden &ccedil;alışmalar yapılıp 2. g&uuml;n ise mantıksal &ccedil;er&ccedil;eve ve b&uuml;t&ccedil;elendirme &ccedil;alışmaları ger&ccedil;ekleştirildi. Kampın 2. g&uuml;n&uuml; sabah oturumundan sonra Yozgat Valisi Sn. Kemal YURTNA&Ccedil; Proje Kampı&rsquo;nı ziyaret etmiş olup, her il&ccedil;enin proje masasını gezerek projeleri ilgiyle dinledikten sonra değerlendirme komitesiyle kısa bir toplantı yaptı. Kamptaki katılımcılara y&ouml;nelik kısa bir konuşma yapan Yozgat Valisi Sn. Kemal YURTNA&Ccedil; &ldquo;proje d&ouml;ng&uuml;s&uuml;n&uuml;n bilinmesinin Yozgat&rsquo;a yeni kaynaklar oluşturulması a&ccedil;ısından &ouml;nemli olduğunu, asıl iş şehrin geleceği ile ilgili ihtiya&ccedil;ları kısa, orta ve uzun vadede planlayıp desteklemesinin &ouml;ğretilmesidir. Bu başlatılan &ccedil;alışma ortak akıl oluşumunun sağlanması a&ccedil;ısından &ccedil;ok &ouml;nemli. Bu ekibin yapacağı projelerle ilimize daha &ccedil;ok kaynak girdisi olacaktır. Bu &ccedil;alışmayı yapan arkadaşlarımızı ve eğitim kadrosunu tebrik ve takdir ediyor, kendilerini her zaman destekleyeceğimizi bilmelerini istiyorum&rdquo; dedi. G&uuml;n sonunda kamp değerlendirmesi yapan ORAN Yatırım Destek Ofisi Koordinat&ouml;r&uuml; Timur YILDIZ &ldquo;Yozgat &ouml;zelinde proje k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n firmalar ve kurumlar tarafından geliştirilerek benimsenmesinin sağlanmasını ama&ccedil; edindiklerini kaydeden YILDIZ, Yozgat ve il&ccedil;elerine proje kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti. Devam eden eğitim s&uuml;recinde TANAP Projeleri &ccedil;ıkınca Sayın Valimizle paylaştık, kendisi de bu t&uuml;r proje &ccedil;alışmalarını ve kurumsal kapasite artırıcı faaliyetleri &ccedil;ok &ouml;nemsiyor. Talimatları ile il&ccedil;emizdeki kaymakamlıklarımıza birer yazı yazdık ve TANAP&rsquo; a &ouml;ğrenci arkadaşlar ve kaymakamlıkların g&ouml;revlendirdiği arkadaşlarla bir araya gelerek orta &ouml;l&ccedil;ekli 1.5 milyon TL&rsquo;ye kadar projeler yazma kararı aldık. Bu kapsamda Cumartesi ve&nbsp; Pazar G&uuml;nleri il&ccedil;elerden gelen yetkililer ve &ouml;ğrenci arkadaşlarımızla, Kayseri ORAN Kalkınma Ajansı Program Y&ouml;netim biriminden değerli arkadaşlarımız ve Prof.Dr.Mustafa B&Ouml;Y&Uuml;KATA hocamız&nbsp; moderat&ouml;rl&uuml;ğ&uuml;nde 2 g&uuml;n boyunca proje kampı oluşturduk. Sn. Valimiz Kemal YURTNA&Ccedil; da ziyaretiyle bizi gururlandırdı. Bu s&uuml;re&ccedil;te gerek bilgisi ve gerekse emeğiyle kampa katkı sağlayan herkese teşekk&uuml;r ediyorum. &rdquo;dedi. Kampa katılan katılımcılarla toplu &ccedil;ekilen fotoğraf ardından kamp sona erdi.</span></p> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Proje_Kamp%C4%B1%20(1).jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Proje_Kamp%C4%B1%20(2).jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Proje_Kamp%C4%B1%20(3).jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Proje_Kamp%C4%B1%20(4).jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Proje_Kamp%C4%B1%20(5).jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /> Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Tamamlandı <div style="text-align: right;"><span style="font-size: 12px;">&nbsp;20.03.2017</span></div> <span style="font-family: georgia;"> <div style="text-align: justify;"><br /> </div> </span> <div style="text-align: justify;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; font-family: georgia;"> </span><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, TR72 B&ouml;lgesi&rsquo;ndeki kar amacı g&uuml;tmeyen paydaş kurumlar i&ccedil;in d&uuml;zenlediği eğitim programları &ccedil;er&ccedil;evesinde Erciyes &Uuml;niversitesi End&uuml;stri M&uuml;hendisliği B&ouml;l&uuml;m&uuml;&rsquo;ne Proje D&ouml;ng&uuml;s&uuml; Y&ouml;netimi (PCM) Eğitimi verildi.</span></div> <span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"> <div style="text-align: justify;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>1<span style="text-indent: 35.4pt;">5-16-17 Mart ve 22-23-24 Mart 2017 tarihlerinde toplam 52 &ouml;ğrenci ve araştırma g&ouml;revlilerinden oluşan iki gruba <span style="font-family: georgia; text-align: justify; text-indent: 47.2px;">24(2x12) saat PCM eğitimi verildi</span>. &nbsp;At&ouml;lye &ccedil;alışmaları ile de desteklenen eğitim sayesinde katılımcılarda proje k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n oluşturulması y&ouml;n&uuml;nde &ouml;nemli adımlar atıldı.&nbsp;<br /> </span><span style="text-indent: 35.4pt; text-align: left;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>T</span><span style="text-indent: 35.4pt; text-align: left;">alepler doğrultusunda proje d&ouml;ng&uuml;s&uuml; y&ouml;netimi eğitimleri verilmeye devam edecektir.&nbsp;</span></div> </span> <p><br /> </p> <div style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/PCM/ERU_PCM.jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/PCM/ERU_PCM1.jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/PCM/ERU_PCM2.jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /><br /> </div> Sarıoğlan Kaymakamlığı Personeline Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Verildi <div style="text-align: right;"><span _face="Georgia" style="font-family: georgia; font-size: 16px;">&nbsp;</span><span style="font-size: 14px; font-family: georgia;">29.03.2017</span></div> <span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><br /> </span> <div class="gmail_default" style="color: #222222; font-size: 12.8px; background-color: #ffffff; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, TR72 B&ouml;lgesi&rsquo;ndeki kar amacı g&uuml;tmeyen paydaş kurumlar i&ccedil;in d&uuml;zenlediği eğitim programları &ccedil;er&ccedil;evesinde Kayseri Sarıoğlan Kaymakamlığı personeline y&ouml;nelik olarak Proje D&ouml;ng&uuml;s&uuml; Y&ouml;netimi eğitimi verdi. 27-28 Mart 2017 tarihlerinde toplam 14 saat olarak d&uuml;zenlenen proje d&ouml;ng&uuml;s&uuml; y&ouml;netimi (PCM) eğitimi, at&ouml;lye &ccedil;alışmalarıyla da desteklendi. Ayrıca katılımcılara şu an a&ccedil;ık durumda olan Teknik Destek Programları hakkında bilgi verildi.</span></div> <div class="gmail_default" style="color: #222222; font-size: 12.8px; background-color: #ffffff; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Proje D&ouml;ng&uuml;s&uuml; Y&ouml;netimi Eğitimi b&ouml;lgenin diğer il ve il&ccedil;elerinde gelen taleplere g&ouml;re devam ettirilecek olup, b&ouml;ylece b&ouml;lgenin proje yazma ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi b&ouml;lgede proje k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n yaygınlaştırılmasıyla b&ouml;lge paydaşlarının Ajans desteklerinin yanı sıra diğer desteklerden de faydalanma oranının artırılması hedeflenmektedir.<br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/PCM/Sarioglan_pcm (3).jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/PCM/Sarioglan_pcm%20(2).jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/PCM/Sarioglan_pcm%20(1).jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /><br /> </span></div> İŞGEM Sivas Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sivas’ta Gerçekleştirildi <div style="text-align: right;"><span style="font-size: 14px; font-family: georgia;">&nbsp;27.03.2017</span></div> <span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><br /> </span> <p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 115%; font-family: georgia; font-size: 16px;">İŞGEM Sivas Projesi Y&ouml;nlendirme Kurulu Toplantısı, 13 Mart 2017 tarihinde Orta Anadolu Kalkınma Ajansı başkanlığında Sivas B&uuml;y&uuml;k Otel&rsquo;de ger&ccedil;ekleştirildi. Program Otoritesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan IPA I Rekabet&ccedil;i Sekt&ouml;rler Programı &ccedil;atısı altında y&uuml;r&uuml;t&uuml;len İŞGEM Projesi&rsquo;nin İnşaat, M&uuml;şavirlik ve Teknik Yardım Bileşenlerindeki gelişmeleri değerlendirmek &uuml;zere yapılan toplantı, İŞGEM Sivas Bilgilendirme Toplantısı&rsquo;nın ardından ger&ccedil;ekleşti.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 115%; font-family: georgia; font-size: 16px;">Toplantıya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcileri, Kalkınma Ajansı Sivas Yatırım Destek Ofisi Uzmanları, Y&ouml;nlendirme Kurulu &Uuml;yeleri, Projenin Teknik Yardım, İnşaat ve M&uuml;şavirlik Bileşenleri Temsilcileri katılım sağladı. </span></p> <span style="line-height: 115%; font-size: 16px;"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;">Projenin İnşaat, M&uuml;şavirlik ve Teknik Yardım Bileşenlerinde kaydedilen ilerlemeler toplantı katılımcılarına aktarıldı. Buna g&ouml;re, Eyl&uuml;l 2017&rsquo;de tamamlanacak olan inşaat &ccedil;alışmaları; Teknik Yardım Heyeti tarafından y&uuml;r&uuml;t&uuml;len araştırma, analiz ve tanıtım &ccedil;alışmaları toplantı katılımcıları tarafından memnuniyetle karşılandı. Proje Bileşenleri temsilcilerinin sunumları, Bakanlık ve Ajans temsilcileri ile Y&ouml;nlendirme Kurulu &Uuml;yelerinin g&ouml;r&uuml;şleri ile devam eden toplantı, alınan kararların a&ccedil;ıklanmasının ardından son buldu.<br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/ISGEM2.jpg" style="width: 690px; height: 460px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/ISGEM3.jpg" style="width: 690px; height: 460px;" /><br /> </span></div> </span> Yahyalı Kaymakamlığı Proje Ekibine, Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Verildi <div style="text-align: right;"><span _face="Georgia" style="font-size: 16px; font-family: georgia;">&nbsp;</span><span style="font-family: georgia; font-size: 13px;">22.03.2017</span></div> <span style="font-size: 16px; font-family: georgia;"><br /> </span> <div class="gmail_default" style="text-align: justify; color: #222222; font-size: small; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px; font-family: georgia;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, TR72 B&ouml;lgesi&rsquo;ndeki kar amacı g&uuml;tmeyen paydaş kurumlar i&ccedil;in d&uuml;zenlediği eğitim programları &ccedil;er&ccedil;evesinde Kayseri Yahyalı İl&ccedil;e Milli Eğitim M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; ve il&ccedil;e Tarım Gıda ve Hayvancılık M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; personellerine y&ouml;nelik olarak Proje D&ouml;ng&uuml;s&uuml; Y&ouml;netimi eğitimi verdi. 20-21 Mart 2017 tarihlerinde toplam 12 saat olarak d&uuml;zenlenen proje d&ouml;ng&uuml;s&uuml; y&ouml;netimi (PCM) eğitimi, at&ouml;lye &ccedil;alışmalarıyla da desteklendi. Ayrıca katılımcılara şu an a&ccedil;ık durumda olan Teknik Destek Programları hakkında bilgi verildi.</span></div> <div class="gmail_default" style="text-align: justify; color: #222222; font-size: small; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px; font-family: georgia;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Proje D&ouml;ng&uuml;s&uuml; Y&ouml;netimi Eğitimi b&ouml;lgenin diğer il ve il&ccedil;elerinde gelen taleplere g&ouml;re devam ettirilecek olup, b&ouml;ylece b&ouml;lgenin proje yazma ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi b&ouml;lgede proje k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n yaygınlaştırılmasıyla b&ouml;lge paydaşlarının Ajans desteklerinin yanı sıra diğer desteklerden de azami derecede yararlanması hedeflenmektedir</span></div> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/PCM/Yahyali_Kaym_Pcm%20(1).jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/PCM/Yahyali_Kaym_Pcm%20(2).jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/PCM/Yahyali_Kaym_Pcm%20(3).jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /> Cumhuriyet Teknokent İnovasyon ile Gelişecek <div style="text-align: right;"><span style="font-size: 14px; font-family: georgia;">&nbsp;15.03.2017</span></div> <br /> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: georgia, serif;">Cumhuriyet Teknokent&rsquo;te faaliyet g&ouml;steren firma ve akademisyenlere y&ouml;nelik olarak, inovasyon kavramının doğru anlaşılması ve i&ccedil;selleştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Sivas Yatırım Destek Ofisi tarafından İnovasyon Y&ouml;netimi konusunda eğitim organize edildi.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: georgia, serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ar-Ge ve İnovasyon kavramlarına ilgi duyan firma, akademisyen ve &ouml;ğrencilerin yoğun ilgisi ve katılımıyla ger&ccedil;ekleşen eğitimde; İnovasyonun Tanımı, T&uuml;rleri, Kavramsal B&uuml;t&uuml;nl&uuml;k, İnovasyon İhtiyacını Ortaya &Ccedil;ıkaran Etkenler, Firmaların SWOT Analizi İle Fırsatların Tespiti, Porter&rsquo;ın 5 G&uuml;&ccedil; Modelinde Firmanın Rekabet G&uuml;c&uuml; &Uuml;zerinde Etki Oluşturabilecek İnovasyon Fikirlerinin Tespiti Tespit Edilen Fırsatlar İ&ccedil;in İnovasyon Aksiyon Planı Hazırlanması, İnovasyonun Finansmanı İ&ccedil;in Kaynak Arayışı, Kamu Kaynaklarından Faydalanabilmek İ&ccedil;in İnovasyonun Projelendirilmesi, Proje Yazılımı ve Proje Y&ouml;netimi başlıkları altında konular incelendi.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: georgia, serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9-11 Mart 2017 tarihleri arasında Cumhuriyet Teknokent&rsquo;te TABU Solutions Genel M&uuml;d&uuml;r&uuml; Ekin TAŞKIN tarafından verilen eğitim, katılımcılara verilen sertifika t&ouml;reni ile son buldu.</span></p> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Sivas_Inavasyon_Egt%20(1).JPG" style="width: 690px; height: 389px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Sivas_Inavasyon_Egt (2).JPG" style="width: 690px; height: 389px;" /> Yalın Sağlık Uygulamaları Eğitimi Başladı <div style="text-align: right;"><span style="font-size: 12px; font-family: georgia;">&nbsp;16.02<span style="font-size: 12px;">.</span>2017</span></div> <br /> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%; background: white; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"> </span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%; background: white; text-align: justify;"><span style="line-height: 150%; background-color: #ffffff; font-family: georgia; font-size: 16px; color: #222222;">Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ar-Ge Birimi tarafından Orta Anadolu Kalkınma Ajansı desteği ile hayata ge&ccedil;irilecek olan s&uuml;re&ccedil; iyileştirme ve kalite odaklı &ldquo;Yalın Sağlık Uygulamalarının&rdquo; a&ccedil;ılış toplantısı geniş bir katılım ile yapıldı. Otuz g&uuml;n s&uuml;recek olan eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin a&ccedil;ılış konuşmasında s&ouml;z alan GRUPAS Eğitmeni Sn. Ferkut &Ouml;ZDEMİR, D&uuml;nyada ve T&uuml;rkiye&rsquo;de bir&ccedil;ok kurumla birlikte &ccedil;alıştıklarını belirterek sekt&ouml;r &ouml;zelindeki tecr&uuml;belerini paylaşarak sağlık sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n sıfır hata arayışına yeni bir bakış a&ccedil;ısı getiren &ldquo;Yalın Sağlık Uygulamaları&rdquo;nın hastane yatak kapasitesi ve &ccedil;alışılacak b&ouml;l&uuml;m sayısı a&ccedil;ısından T&uuml;rkiye&rsquo;deki en kapsamlı &ccedil;alışma olacağını belirtti.</span></p> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Yal%C4%B1n%20sa%C4%9Fl%C4%B1k%20uygulamalar%C4%B1%20(5).JPG" style="width: 340px; height: 227px;" />&nbsp;<img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Yal%C4%B1n%20sa%C4%9Fl%C4%B1k%20uygulamalar%C4%B1%20(1).JPG" style="width: 340px; height: 230px;" /><br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Yal%C4%B1n%20sa%C4%9Fl%C4%B1k%20uygulamalar%C4%B1%20(2).JPG" style="width: 690px; height: 460px;" /><br /> <p style="text-indent: 35.4pt; line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="line-height: 150%; font-family: georgia; font-size: 16px;"></span> </p> <p style="text-indent: 35.4pt; line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><span style="line-height: 150%; font-size: 16px;"></span><span style="background-color: #ffffff; font-family: georgia; font-size: 16px; color: #222222;">Bu kapsamda daha detaylı bilgiler veren Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Sn. Do&ccedil;. Dr. İbrahim &Ouml;ZCAN, merkez yerleşke haricinde 9 ek hizmet binası olduğunu, t&uuml;m klinikler d&acirc;hil toplam 155.903 m2 kapalı alan, g&uuml;nl&uuml;k ortalama acil servise başvuran hasta sayısının 3 bin, polikliniğe başvuran ayaktan hasta sayısının 14 bin, ortalama ayda yapılan ameliyat sayısının 70 bin olduğunu belirtti. Sn. Do&ccedil;. Dr. İbrahim &Ouml;zcan, bu kapsamda değerlendirildiğinde &ccedil;ok y&ouml;nl&uuml; sağlık hizmeti sunan Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi i&ccedil;in &ldquo;Yalın Sağlık Uygulamaları&rdquo; ile her y&ouml;nden hizmet kalitesine &ccedil;ok &ouml;nemli katkılar sağlanacağını s&ouml;yledi</span><span style="font-size: 12.8px; background-color: #ffffff; font-family: arial, sans-serif; color: #222222;">.</span><span style="line-height: 150%; font-family: georgia, serif; font-size: 16px;"></span></span></p> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Yal%C4%B1n%20sa%C4%9Fl%C4%B1k%20uygulamalar%C4%B1%20(6).JPG" style="width: 340px; height: 227px;" />&nbsp;<img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Yal%C4%B1n%20sa%C4%9Fl%C4%B1k%20uygulamalar%C4%B1%20(7).JPG" style="width: 340px; height: 227px;" /><br /> <p style="text-indent: 35.45pt; line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: georgia;"> </span></p> <p style="text-indent: 35.45pt; line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="line-height: 150%; font-family: georgia, serif; font-size: 16px;"></span></p> <span style="background-color: #ffffff; font-size: 16px; color: #222222;"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Uygulamanın ilk g&uuml;n&uuml;nde t&uuml;m hastane &ccedil;alışanlarına yalın hastaneye giriş, değer akış haritalama, Kaizen, Problem &ccedil;&ouml;zme metotları, Poke Yoke, 5S, A3 Raporlama, Huddle Panosu konularında eğitimler verilerek &ldquo;Yalın Sağlık Uygulamaları&rdquo; hakkında farkındalık oluşturulması sağlanmıştır. &Ccedil;alışanların yoğun ilgi ve katılımıyla tamamlanan eğitim sonrası s&uuml;re&ccedil; ekipleri ile toplantı yapılarak izlenecek yol haritaları belirlendi.</span></div> </span> <p><br /> </p> Sivas İŞGEM Projesiyle 35 İşletme Kurulacak <div style="text-align: right;"><span style="font-size: 12px; font-family: georgia;">&nbsp;14.03.2017</span></div> <span style="font-family: georgia;"> <div style="text-align: right;"><br /> </div> </span> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: #4d4e53; font-size: 14px; background-color: #ffffff; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Sivas'ta İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) projesiyle 35 işletme kurulacak.</span></p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: #4d4e53; font-size: 14px; background-color: #ffffff; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Avrupa Birliği tarafından desteklenen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabet&ccedil;i Sekt&ouml;rler Hibe Programı kapsamında uygulanan; Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın liderliğinde Sivas İl &Ouml;zel İdaresi, Sivas Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Organize Sanayi B&ouml;lge M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; ortaklığında y&uuml;r&uuml;t&uuml;len İŞGEM toplantısına Sivas Valisi Davut G&uuml;l, Belediye Başkanı Sami Aydın, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Yıldırım, AECOM Direkt&ouml;r&uuml; Ricardo Del Pozo, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ile davetliler katıldı.</span></p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: #4d4e53; font-size: 14px; background-color: #ffffff; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Programda konuşan Vali G&uuml;l, projede emeği ge&ccedil;en herkese teşekk&uuml;r ederek, "Bu proje birka&ccedil; a&ccedil;ıdan &ccedil;ok &ouml;nemli. En &ouml;nemli &ouml;zelliği birlikte iş yapma k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n gelişmesi. Burada dikkat ettiyseniz; İl &Ouml;zel İdaresi var, belediyemiz var, ticaret odamız var, organize sanayi b&ouml;lgemizin m&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; ile bunları organize eden ORAN var. Bunların bir araya gelmesi &ccedil;ok &ouml;nemli" dedi.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: #4d4e53; font-size: 14px; background-color: #ffffff; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Proje hayata ge&ccedil;tiğinde 35 tane yeni işletmenin hayata ge&ccedil;eceğini aktaran G&uuml;l, "Yeni işletmeler kurulduğunda en &ouml;nemli sıkıntı şu oluyor; sermaye, tecr&uuml;be eksik olduğu i&ccedil;in ve ilk yıllarda iş bağlantıları &ccedil;ok gelişmediği i&ccedil;in yeni kurulan işletmelerin &ouml;nemli bir kısmı başarısızlıkla sonu&ccedil;lanıyor ve bunlar ticari hayattan &ccedil;ekiliyorlar. İŞGEM'le beraber yeni sistem olacak. Bu projede 7 milyon 200 bin EURO'dan bahsediyoruz. Sivaslılar herşeyin en iyisini yapar. Sivas İŞGEM'in hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.<br /> <br /> </span></p> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Sivas_ISGEM_Projesiyle_35_%C4%B0sletme_Kurulacak1.jpg" style="width: 690px; height: 461px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Sivas_ISGEM_Projesiyle_35_%C4%B0sletme_Kurulacak2.jpg" style="width: 690px; height: 461px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Sivas_ISGEM_Projesiyle_35_%C4%B0sletme_Kurulacak3.jpg" style="width: 690px; height: 460px;" /> Sivas Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Personeline Yönelik Olarak Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi <div style="text-align: right;"><span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: georgia; color: #222222;">&nbsp;13.03.2017</span></div> <span style="font-size: small; background-color: #ffffff; font-family: georgia; color: #222222;"><br /> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, TR72 B&ouml;lgesi&rsquo;ndeki kar amacı g&uuml;tmeyen paydaş kurumlar i&ccedil;in d&uuml;zenlediği eğitim programları &ccedil;er&ccedil;evesinde Sivas Ulaş İl&ccedil;e Milli Eğitim M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; personeline y&ouml;nelik olarak Proje D&ouml;ng&uuml;s&uuml; Y&ouml;netimi eğitimi verdi. 6-7 Mart 2017 tarihlerinde toplam 12 saat olarak d&uuml;zenlenen proje d&ouml;ng&uuml;s&uuml; y&ouml;netimi (PCM) eğitimi, at&ouml;lye &ccedil;alışmalarıyla da desteklendi. Proje D&ouml;ng&uuml;s&uuml; Y&ouml;netimi Eğitimi b&ouml;lgenin diğer il ve il&ccedil;elerinde gelen taleplere g&ouml;re devam ettirilecek olup, b&ouml;ylece b&ouml;lgenin proje yazma ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi b&ouml;lgede proje k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n yaygınlaştırılmasıyla b&ouml;lge paydaşlarının Ajans desteklerinin yanı sıra diğer desteklerden de azami derecede yararlanması hedeflenmektedir<br /> <br /> <img alt="" src="http://oran.org.trhttp://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/PCM/Sivas_Ula%C5%9F_Ilce_Milli_Egitim_Mud_PCM%20(2).jpg" style="color: #222222; font-family: georgia; font-size: 16px; text-align: justify; background-color: #ffffff; width: 690px; height: 518px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/PCM/Sivas_Ula%C5%9F_Ilce_Milli_Egitim_Mud_PCM%20(1).jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/PCM/Sivas_Ula%C5%9F_Ilce_Milli_Egitim_Mud_PCM%20(3).jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/PCM/Sivas_Ula%C5%9F_Ilce_Milli_Egitim_Mud_PCM%20(4).jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/PCM/Sivas_Ula%C5%9F_Ilce_Milli_Egitim_Mud_PCM%20(5).jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /><br /> <br /> </span></div> </span> Yozgat’ın İlk Ar-Ge Merkezi’ni Kuracak Olan Garanti Balistik’e ORAN Desteği <div style="text-align: right;"><span style="font-size: 12px; font-family: georgia;">&nbsp;01.03.2017</span></div> <span style="font-family: georgia;"> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: 12px;"><br /> </span></div> </span> <p style="text-indent: 35.4pt; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"></span></p> <p style="margin: 0px; color: #222222; font-size: 12.8px; background-color: #ffffff; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Yerk&ouml;y OSB&rsquo;de faaliyet g&ouml;steren Garanti Giyim&rsquo;in AR-GE Merkezi kurulması &ccedil;alışmaları kapsamında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı&rsquo;nın danışmanlık desteği sağlanması ama&ccedil;lanıyor. Bu kapsamda TİM ile danışman firma arasında yapılan anlaşma g&ouml;z &ouml;n&uuml;ne alınarak yapılan toplantıya ORAN, Garanti Giyim ve System Global firmasının temsilcileri katılım sağladı.</span></p> <p style="margin: 0px; color: #222222; font-size: 12.8px; background-color: #ffffff; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>TİM ulusal bazda bir&ccedil;ok AR-GE merkezi kurulmasına destek sağlamayı hedeflemiş olup AR-GE Merkezi kurmayı planlayan firmaların danışmanlık giderlerinin b&uuml;y&uuml;k bir kısmını karşılayacağını belirtmiştir. Bu kapsamda firmanın danışmanlık giderlerinin TİM ve ORAN tarafından karşılanacaktır.</span></p> <p style="margin: 0px; color: #222222; font-size: 12.8px; background-color: #ffffff; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Yozgat&rsquo;ta kurulacak ilk AR-GE Merkezi unvanına sahip olacak olan Garanti Giyim y&uuml;ksek teknoloji &uuml;r&uuml;n&uuml; malzemelerden, askeri, profesyonel ve sivil kullanım i&ccedil;in &ccedil;eşitli koruyucu ve performans artırıcı giyim eşyaları ve te&ccedil;hizat &uuml;retmekte olup bu &uuml;r&uuml;nler arasında su ge&ccedil;irmez ve nefes alabilen kıyafetler, KBRN kişisel koruyucu sistemleri, kanması geciktirilmiş &uuml;r&uuml;nler, uyku tulumu ve &ccedil;adırlar, taşıyıcı yelekler ve sırt &ccedil;antaları, hava yastıklı (Airbag) yelek ve ceketler yer almaktadır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"></span></p> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Garanti_Giyim_Ar-ge.jpg" style="width: 690px; height: 519px;" /> Hacı Bektaş-ı Veli Vakfı Proje Yazma Eğitimi Tamamlandı <div style="text-align: right;"><span _face="Georgia" style="font-family: georgia; font-size: 16px;">&nbsp;</span><span style="font-size: 14px; font-family: georgia;">06.03.2017</span></div> <span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><br /> </span> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, TR72 B&ouml;lgesi&rsquo;ndeki kar amacı g&uuml;tmeyen paydaş kurumlar i&ccedil;in d&uuml;zenlediği eğitim programları &ccedil;er&ccedil;evesinde Hacı Bektaş-ı Veli Vakfı&rsquo;na eğitim verdi. 1-2-3 Mart 2017 tarihlerinde d&uuml;zenlenen proje d&ouml;ng&uuml;s&uuml; y&ouml;netimi (PCM) eğitimi, at&ouml;lye &ccedil;alışmalarıyla da desteklendi. Eğitim sonunda vakıf proje ekibi, başvuru yapılabilecek programlar ve AB fırsatları hakkında da bilgilendirildi.&nbsp;</span></p> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Haci_Bektasi_Veli_Proje_Yazma_Egit1.jpg" style="width: 690px; height: 389px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Haci_Bektasi_Veli_Proje_Yazma_Egit2.jpg" style="width: 690px; height: 517px;" /> Şefaatli Karanlıkdere Çiftçileri Çalışma Ziyaretini Tamamladı <div style="text-align: right;"><span style="font-size: 14px; font-family: verdana;">26.12.2016</span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-family: verdana; font-size: 16px;"><br /> </span></div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"> </span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0px; color: #222222; font-size: 12.8px; background-color: #ffffff;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; font-family: arial, sans-serif;"> </span><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;">Şefaatli Kaymakamlığı ve Ajans arasında yapılan protokol ile &ouml;zel bir mikro klima alanına sahip olan Karanlıkdere Vadisinde Şefaatli Kaymakamı &Ccedil;ağlayan AYDIN ve yaklaşık 50 &ccedil;ift&ccedil;imizin katılım sağladığı bir &ccedil;alışma ziyareti ger&ccedil;ekleştirildi. Ziyaretler &uuml;z&uuml;m &uuml;retiminin yoğun olduğu Manisa-Alaşehir, İzmir-Urla ve Denizli-&Ccedil;al il&ccedil;elerine d&uuml;zenlendi. Ziyaretlere İl&ccedil;e Tarım M&uuml;d&uuml;rl&uuml;klerinin yanı sıra Ziraat Odalarında ger&ccedil;ekleşen sunumlarda Karanlıkdere &ccedil;ift&ccedil;ileri interaktif bir şekilde katılım sağladı. İyi uygulama &ouml;rneklerinden biri olan T&uuml;rkiye&rsquo;nin en b&uuml;y&uuml;k &uuml;z&uuml;m ihracat&ccedil;ılarından olan TARİŞ işletmesi ziyareti ile &uuml;z&uuml;m yetiştiren &ccedil;ift&ccedil;ilere saha deneyimlerine katkı sağlandı.</span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0px; color: #222222; font-size: 12.8px; background-color: #ffffff;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>&Ccedil;alışma ziyaretinin son g&uuml;n&uuml; Ankara &Uuml;niversitesi Ziraat Fak&uuml;ltesi Bah&ccedil;e Bitkileri &Ouml;ğretim &Uuml;yesi Prof. Dr. Hatice Dumanoğlu tarafından ayva yetiştiren Karanlıkdere &ccedil;ift&ccedil;ilerine eğitim verildi.</span></p> <br /> <span style="font-family: verdana;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Yozgat/karanlikdere1.jpg" style="width: 690px; height: 330px;" /></span><br /> <br /> <span style="height: 518px; font-family: verdana;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Yozgat/karanlikdere2.JPG" style="width: 690px; height: 518px;" /></span><br /> <br /> <span style="height: 518px; font-family: verdana;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Yozgat/karanlikdere3.JPG" style="width: 690px; height: 518px;" /></span><br /> <br /> <span style="height: 518px; font-family: verdana;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Yozgat/karanlikdere4.JPG" style="width: 690px; height: 518px;" /></span><br /> <p><br /> </p> <div style="text-align: justify;"><br /> </div> Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Bilgilendirme Toplantısı <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: 14px;">&nbsp;04.01.2017</span></div> <span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;"><br /> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span class="Apple-tab-span" style="font-family: verdana; white-space: pre;"> </span> <p style="margin: 0px; color: #222222; font-size: 12.8px; background-color: #ffffff;"><span class="Apple-tab-span" style="font-family: arial, sans-serif; white-space: pre;"> </span><span style="font-size: 16px; font-family: georgia;">Y&uuml;r&uuml;t&uuml;c&uuml;l&uuml;ğ&uuml;n&uuml; Kalkınma Bakanlığı&rsquo;nın &uuml;stlendiği Cazibe Merkezlerini Destekleme Programına en son d&acirc;hil olan şehir Sivas, buradan elde ettiği fon ile Sivas Kale Projesi&rsquo;ni y&uuml;r&uuml;tmektedir. Y&uuml;r&uuml;t&uuml;c&uuml;l&uuml;ğ&uuml;n&uuml; Sivas Belediyesi&rsquo;nin yaptığı ve ORAN koordinasyonunda y&uuml;r&uuml;t&uuml;len proje 2017 yılında da devam edecektir.</span></p> <p style="margin: 0px; color: #222222; font-size: 12.8px; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px; font-family: georgia;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Sivas&rsquo;a yeni projeler kazandırmak maksadıyla CMDP Proje toplantılarının ilki Sivas Yatırım Destek Ofisi&rsquo;nde ger&ccedil;ekleştirildi. Toplantıya Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi, Cumhuriyet &Uuml;niversitesi, Sivas OSB M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ile Sivas Yatırım Destek Ofisi yetkililerinin katılım sağladığı toplantıda, projeler olgunlaştırılarak Sivas Valisi Sn. Davut G&Uuml;L başkanlığında yeni bir toplantı yapılma kararı alındı.</span><br /> <br /> </p> <div style="font-family: verdana; text-align: justify;"><span style="text-align: left;"></span></div> </span></div> </span> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Cazibe_Merkezi_Dest_Prog1.jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Cazibe_Merkezi_Dest_Prog2.jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /> <p><br /> </p> Erciyes Teknopark - ORAN İşbirliği Toplantısı <div style="text-align: right;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;">&nbsp;</span><span style="font-size: 14px; font-family: georgia;">18.01.2017</span></div> <span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><br /> </span> <div dir="ltr" style="color: #222222; font-size: 12.8px; background-color: #ffffff; text-align: left;"> <p style="background: white; text-align: justify;"><span style="letter-spacing: 0.25pt; font-family: georgia; font-size: 16px;"></span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0px; color: #222222; font-size: 12.8px; background-color: #ffffff;"><span class="Apple-tab-span" style="font-family: arial, sans-serif; white-space: pre;"> </span><span style="font-size: 16px; font-family: georgia;">Erciyes Teknopark A.Ş Genel M&uuml;d&uuml;r&uuml; Bilgin YAZLIK ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili A.Emin KİLCİ katılımı ile Ajans binasında bir toplantı d&uuml;zenlendi.</span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0px; color: #222222; font-size: 12.8px; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px; font-family: georgia;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Toplantı kapsamında Teknopark'ın Girişimcilere y&ouml;nelik faaliyet alanları, hizmet anlayışı ve gelecek d&ouml;nem projeksiyonları g&ouml;r&uuml;ş&uuml;ld&uuml;. Ayrıca, ORAN ile ortak proje kapsamında ger&ccedil;ekleştirilebilecek işbirlikleri başlıklar halinde belirlenerek Ar-Ge ve girişimcilik &uuml;zerine işbirliklerinin kurulması hedefleniyor.</span></p> <p style="background: white; text-align: justify;"><span style="letter-spacing: 0.25pt; font-family: georgia; font-size: 16px;"></span> </p> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Teknopark_Oran_Isbirligi.jpg" style="width: 690px; height: 389px;" /><br /> </div> <span style="font-size: 13px;"> <p style="text-align: justify;"></p> </span> Metal Fabrikasyon Ürünler UR-GE’si İhtiyaç Analizi Tamamlandı <div style="text-align: right;"><span style="font-size: 14px; font-family: georgia;">&nbsp;19.01.2017</span></div> <span style="font-family: georgia;"> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: 14px;"><br /> </span></div> </span> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"></span></p> <p style="margin: 0px; color: #222222; font-size: 12.8px; background-color: #ffffff; text-align: justify;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; font-family: arial, sans-serif;"> </span><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;">Proje Fikrinin ortaya &ccedil;ıkma aşamasında ORAN Kayseri Yatırım Destek Ofisi olarak yer aldığımız UR-GE &ccedil;alışmaları faaliyetleri devam ediyor. Kayseri Organize Sanayi B&ouml;lgesinin &ouml;nc&uuml;l&uuml;ğ&uuml;nde&nbsp; y&uuml;r&uuml;t&uuml;len, Ekonomi Bakanlığı UR-GE projesi kapsamında &ldquo;Metal Fabrikasyon &Uuml;r&uuml;nleri UR-GE projesi i&ccedil;in bir&nbsp;&nbsp; İhtiya&ccedil; Analizi hazırlandı ve rapor oluşturuldu.</span></p> <p style="margin: 0px; color: #222222; font-size: 12.8px; background-color: #ffffff; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>İhtiya&ccedil; analizi sonu&ccedil;larının katılımcı firmalarla paylaşıldığı ve Kayseri OSB B&ouml;lge M&uuml;d&uuml;r&uuml; Ali YAPRAK&rsquo;ın başkanlığında ger&ccedil;ekleştirilen toplantıda hedeflenen pazarlar, marka bilinilirliği, devlet destekleri, fuar organizasyonları, yurtdışı temsilcilikler,&nbsp; liderlik, değişim, danışmanlık, Ar-Ge, değişim, standartlaşma, katma değerli &uuml;r&uuml;nlerin &uuml;retilmesi, aile şirketlerinde kurumsallaşma, eğitimler, izlenebilirlik, satış, pazarlama, markalaşmaya gidilmesi, ihracat, ithalat, strateji belirleme, rekabet y&ouml;netimi, firmaların dayanışma ve işbirliği imkanlarının g&uuml;&ccedil;lendirilmesi, ortak iş yapma k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n oluşturulması, kalite anlayışının daha etkin hale getirilmesi, firmaların yırt i&ccedil;i ve yurt dışında araştırma, inceleme, iletişim ve etkileşim faaliyetlerinin g&uuml;&ccedil;lendirilmesi, işletmelerde kurumsal y&ouml;netim, rekabet g&uuml;c&uuml; ve yeteneklerinin artırılması, verimlilik, firmaların g&uuml;&ccedil;lerinin ve potansiyellerinin her fırsatta canlı tutulması, yabancı sermayenin ilimize gelmesinin şartlarının hazırlanması, eğitim programlarının d&uuml;zenlenmesi, danışmanlık hizmeti verilmesi, tasarım, sertifikasyon,&nbsp; sekt&ouml;r&uuml;n SWOT analizinin yapılması, sekt&ouml;rel k&uuml;melenmenin &ouml;nemi gibi konular &uuml;zerinde,&nbsp; proje y&ouml;neticisi danışman firma yetkilileri tarafından detaylı bir sunum yapıldı, ardından değerlendirmelerde bulunuldu.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/UR-GE%203.jpg" style="width: 690px; height: 370px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/UR-GE%205.jpg" style="width: 690px; height: 368px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/UR-GE4.jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /><br /> </span></p> Kayseri YDO, Ar-Ge Merkezi Avantajlarını Tanıtmaya Devam Ediyor <div style="text-align: right;">&nbsp;<span style="font-size: 14px; font-family: georgia;">23.01.2017</span></div> <span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><br /> </span> <p style="margin: 0px; color: #222222; font-size: 12.8px; background-color: #ffffff; text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; color: #242424;"></span></p> <span style="color: #222222; font-size: 12.8px; background-color: #ffffff;"> <div style="text-align: justify;"><span class="Apple-tab-span" style="font-size: 12.8px; font-family: arial, sans-serif; white-space: pre;"> </span><span style="font-size: 16px; font-family: georgia;">Bilindiği &uuml;zere b&ouml;lgemizde ve &ouml;zellikle bir sanayi şehri olan Kayseri&rsquo;de, Ar-Ge merkezi kurma kapasitesine sahip bir&ccedil;ok işletme bulunmaktadır. 2016 yılında Kayseri Yatırım Destek Ofisinin gayretleri ile hız verilen Ar-Ge Merkezi kurulum &ccedil;alışmaları devam ediyor. Makine, iplik ve mobilya sekt&ouml;rlerinde faaliyet g&ouml;steren firmalar ziyaret edilerek Ar-Ge Merkezleri, kurulum aşamaları, Kayseri YDO Ar-Ge Faaliyetleri ve TİM&rsquo;in konu hakkında anlaşmalı olduğu danışmanlık firması hakkında bilgi verildi.</span></div> </span> <p style="margin: 0px; color: #222222; font-size: 12.8px; background-color: #ffffff; text-align: justify;"><span class="m_-2318377679960837617gmail-apple-converted-space" style="font-size: 16px; color: #242424;"> <br /> </span></p> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/AR-GE_Mekz_Avantajlari1.jpg" style="width: 690px; height: 430px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/AR-GE_Mekz_Avantajlari2.jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /> ORAN Proje Yazma Eğitimleri Veriyor <div style="text-align: right;">&nbsp;<span style="font-size: 14px; font-family: georgia;">26.01.2017</span></div> <br /> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"></span></p> <p style="margin: 0px; color: #222222; font-size: 12.8px; background-color: #ffffff; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, TR72 B&ouml;lgesi&rsquo;ndeki kar amacı g&uuml;tmeyen paydaş kurumlar i&ccedil;in eğitim vermeye devam etmektedir. Bu &ccedil;er&ccedil;evede ORAN Uzmanları 12-13 Ocak 2017 tarihlerinde Kayseri Gen&ccedil;lik Merkezi proje ekibine, 16-18 Ocak 2017 tarihlerindeyse Sivas Milli Eğitim M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; personeline Proje D&ouml;ng&uuml;s&uuml; Y&ouml;netimi Eğitimi verildi.</span></p> <p style="margin: 0px; color: #222222; font-size: 12.8px; background-color: #ffffff; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>ORAN, b&ouml;lgedeki paydaşlarından gelen talepler doğrultusunda eğitimler vermeye devam edecektir. Bu doğrultuda kurum kapasitesini geliştirme yolunda &ccedil;alışmalar da yapılmakta olup, kurum personeline y&ouml;nelik eğitici eğitim programları y&uuml;r&uuml;t&uuml;lmektedir.<br /> <br /> </span></p> <div style="text-align: center;"><span style="text-align: left; font-family: georgia; font-size: 16px;">Kayseri Gen&ccedil;lik Merkezi PCM Eğitimi<br /> <br /> </span></div> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Kayseri_Pcm1.jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Kayseri_Pcm2.jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /><br /> <br /> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;">Sivas MEM PCM Eğitimi</span></p> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Sivas_pcm1.jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Sivas_pcm2.jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /> ORAN EMITT Fuarında Yerini Aldı <div style="text-align: right;"><span style="font-size: 12px; font-family: georgia;">&nbsp;30.01.2017</span></div> <span style="font-size: 16px;"><br /> <div style="text-align: justify;"><span style="color: #222222; font-size: 16px; background-color: #ffffff;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span><span style="font-family: georgia;">Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyehat Fuarı (EMITT), 26-29 Ocak 2017 tarihleri arasında İstanbul T&uuml;yap Fuar ve Kongre Merkezi&rsquo;nde d&uuml;zenlendi. 16 yıl i&ccedil;erisinde d&uuml;nyanın en b&uuml;y&uuml;k ilk beş turizm fuarı arasında yer alan EMITT Turizm Fuarı, her ge&ccedil;en yıl artan katılımcı ve ziyaret&ccedil;i sayısıyla b&ouml;lge sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n b&uuml;y&uuml;mesine doğrudan katkı sağlıyor. Fuara d&uuml;nyanın d&ouml;rt bir yanından Oteller, Tur operat&ouml;rleri, Acentalar, Sekt&ouml;re Alt Yapı Desteği Veren Firmalar, &Uuml;lke ve Şehirlerin Tanıtım Birimleri gibi turizm sekt&ouml;r&uuml;nde faaliyet g&ouml;steren firma ve kuruluşlar katılım sağlanmıştır.Kayseri Valiliği &ouml;nderliğinde Ajansımız katkıları ile oluşturulan; Erciyes Kayak Merkezi, Sultan Sazlığı, Kaniş Karum &Ouml;ren Yeri gibi tabii ve k&uuml;lt&uuml;rel zenginliklerin &ouml;n plana &ccedil;ıkarıldığı KAYSERİ stantı katılımcılar tarafından yoğun ilgi g&ouml;rm&uuml;şt&uuml;r.</span></span><br /> <br /> <span style="font-family: georgia;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Oran_EMMIT%20(1).jpg" style="width: 690px; height: 389px;" /></span><br /> <br /> <span style="font-family: georgia;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Oran_EMMIT%20(2).jpg" style="width: 690px; height: 389px;" /></span><br /> </div> </span> <div> <h1><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><br /> </span></h1> </div> ORAN, Erasmus + 2017 Proje Döneminden Umutlu <p style="text-align: justify;"> </p> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: 12px; font-family: georgia;">&nbsp;06.02.2017</span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-family: georgia;"><br /> </span></div> <span style="font-size: 16px;"> <div style="text-align: justify;"><span style="text-align: left;"><span style="font-size: 16px; font-family: georgia;"></span> <p style="text-align: justify; margin: 0px; color: #222222; font-size: 12.8px; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px; font-family: georgia;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Kurulduğu g&uuml;nden beri hem kendisinin hem de b&ouml;lgenin kurumsal kapasitesine ve beşeri sermayesini g&uuml;&ccedil;lendirmeye &ccedil;alışan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, 2017 yılı Avrupa Birliği Proje Faaliyetlerini şekillendirmeye başladı. Sivas&rsquo;ın girişimcilik ekosistemini g&uuml;&ccedil;lendirmek adına IPA I kapsamında Sivas İŞGEM Projesini y&uuml;r&uuml;ten Ajans, Erasmus + 2017 d&ouml;neminde yazdığı projeler vasıtasıyla girişimcilik hamlesine yenilerini eklemeyi planlanmaktadır.</span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0px; color: #222222; font-size: 12.8px; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px; font-family: georgia;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Erasmus + KA1 (Key Action 1) Yetişkin Eğitimi başlığına &ldquo;Kendi İşini Kur, Kendi İşini Geliştir- Girişim Ko&ccedil;luğu Eğitimi&rdquo; kursu projesini teslim eden Sivas Yatırım Destek Ofisi, projenin ge&ccedil;mesi durumunda Yatırım Destek Ofislerinin girişimcilik alanındaki bilgi ve becerisini geliştirmeyi hedeflemektedir.</span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0px; color: #222222; font-size: 12.8px; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px; font-family: georgia;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Erasmus + KA2 (Key Action 2) Bilgi Ortaklığı başlığı altında ise uluslararası bir proje oluşturmayı hedefleyen Sivas Yatırım Destek Ofisi, bu kapsamdaki g&ouml;r&uuml;şmelerine devam ediyor. Akademik Girişimciliğin artırılması hedefi ile oluşturulmaya başlanan projenin, ulusal ve uluslararası ortaklarla akademik girişimciliğin artırılması adına yapılacak faaliyetleri i&ccedil;ermesi beklenmektedir.</span></p> <p style="font-family: tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: georgia, serif;"></span></p> </span></div> </span> <p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 115%; font-size: 16px;"> <span style="height: 518px; font-family: georgia;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Erasmus_2017.jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /></span><br /> <span style="font-family: georgia;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/erasmus%20logo.jpg" /></span><br /> </span></p> Sivas’ta ORAN Destekli Eğitimler Tüm Hızıyla Devam Ediyor <div style="text-align: right;">&nbsp;<span style="font-size: 12px; font-family: georgia;">09.02.2017</span></div> <br /> <p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 115%; font-family: georgia; font-size: 16px;"></span></p> <p style="margin: 0px; color: #222222; font-size: 12.8px; background-color: #ffffff; text-align: justify;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; font-family: arial, sans-serif;"> </span><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Sosyal Kalkınma ekseni altındaki faaliyetlerine devam ediyor. ORAN desteğiyle, Sivas İl Jandarma Komutanlığı ile işbirliği i&ccedil;erisinde ger&ccedil;ekleştirilecek "Karlı ve Buzlu Yol Şartlarında Defansif İleri S&uuml;r&uuml;ş Teknikleri" eğitimi ger&ccedil;ekleştirildi.</span></p> <p style="margin: 0px; color: #222222; font-size: 12.8px; background-color: #ffffff; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Bu eğitim kapsamında; Sivas İl Jandarma Komutanlığı koordinat&ouml;rl&uuml;ğ&uuml;nde, Sivas 5&rsquo;inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı, Sivas İl Emniyet M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;, Sivas İl Sağlık M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; ve Sivas İl Afet ve Acil Durum M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;n&uuml;n ortaklığı ile Sivas&rsquo;ın zor kış şartları ve buna bağlı olarak zor şartlarda olaylara hızlı ve etkin bir şekilde m&uuml;dahale edilmesi gereklilikleri g&ouml;z &ouml;n&uuml;ne alınmıştır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 115%; font-family: georgia; font-size: 16px;"> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/ileri_surus_teknikleri1.jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/ileri_surus_teknikleri2.jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/ileri_surus_teknikleri3.jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> </span></p> Oran “Proje Okulu” Eğitimlere Başladı <div style="text-align: right;">&nbsp;<span style="font-size: 12px; font-family: georgia;">16.02.2017</span></div> <p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 115%; font-family: georgia; font-size: 16px;"></span></p> <div style="text-align: justify;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; font-family: georgia;"> </span></div> <span class="Apple-tab-span"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Yozgat &ouml;zelinde proje k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n firmalar ve kurumlar tarafından geliştirilerek benimsenmesinin sağlanması, işbirliği ve ortaklık k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n geliştirilmesi, &uuml;niversite-sanayi işbirliğine katkı sağlanması, diğer b&ouml;lge ve illerle rekabet edilebilirliğe katkı sağlanması amacıyla Ajans Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yesi Yozgat Valisi Sn. Kemal YURTNA&Ccedil;&rsquo;ın talebiyle &ldquo;Proje Okulu&rdquo; &ccedil;alışmalarına 10 Şubat 2017 tarihinde başlamıştır. Proje, 20 &uuml;niversite &ouml;ğrencisine projeye dayalı destek veren kurumlara (KOSGEB, TKDK, AB, TUBİTAK vb.) y&ouml;nelik proje yazma eğitimleri verilerek sonrasında &ouml;ğrencilerin, kamu kurum ve kuruluşları y&ouml;neticileriyle koordinasyonun sağlanarak ilgili il&ccedil;elere y&ouml;nelik proje yazması sağlanacaktır. Hem &ouml;ğrenciler kendi kariyer planlamaları a&ccedil;ısından &ouml;nemli bir &ccedil;alışmada yer almış hem de kurumlar kendi proje kapasitelerinin artırılmasına y&ouml;nelik faaliyet ger&ccedil;ekleştirmiş olacaktır. Bu sayede b&ouml;lgede proje k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n geliştirilmesine katkı sağlanması hedeflenmekte olup projenin yaklaşık 4 ay s&uuml;rmesi beklenmektedir.</span></div> </span> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"> <span style="font-family: georgia, serif;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Proje_Okulu1.jpg" style="width: 690px; height: 389px;" /></span><br /> <br /> <span style="font-family: georgia, serif;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Proje_Okulu2.jpg" style="width: 690px; height: 389px;" /></span><br /> </span></p> KOP İdaresi Başkanlığı Ziyaret Edildi <style type="text/css"> p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; line-height: 120%; text-align: left; widows: 2; orphans: 2; } </style> <p style="margin-bottom: 0.35cm; line-height: 115%; text-align: right;">&nbsp;<span style="font-size: 12px; font-family: georgia;">09.02.2017</span><br /> <br /> <span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"></span></p> <style type="text/css"> p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; line-height: 120%; text-align: left; widows: 2; orphans: 2; } </style> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: georgia;"><sup><span style="font-size: 16px;"></span></sup></span></div> <p style="text-align: justify; margin: 0px; color: #222222; font-size: 12.8px; background-color: #ffffff;"><span class="Apple-tab-span" style="font-family: arial, sans-serif; white-space: pre;"> </span><span style="font-size: 16px; font-family: georgia;">ORAN Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin KİLCİ ve Yozgat YDO Koordinat&ouml;r&uuml; Timur YILDIZ KOP B&ouml;lge İdaresi Başkanı İhsan BOSTANCI ve Başkan Yardımcısı Halil İbrahim ziyaretinde ORAN ve KOP ile ortak Yozgat&rsquo;ta yapılabilecek ortak projeler &uuml;zerine odaklandı.</span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0px; color: #222222; font-size: 12.8px; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px; font-family: georgia;"><span style="font-size: 16px;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Yozgat&rsquo;ın da KOP İdaresi Başkanlığı&rsquo;nın faaliyet g&ouml;sterdiği iller arasında yer alması ve Kalkınma Bakanlığı&rsquo;na bağlı iki kurumun Yozgat i&ccedil;in kesişen projeleri &uuml;zerinde g&ouml;r&uuml;şme sağlandı. &Ouml;zellikle 2017-2018 Eylem Planında Yozgat Valiliği koordinasyonunda KOP&rsquo;a sunulan Yatırımlar İcmali &uuml;zerinde değerlendirmelerde bulunuldu. %95&rsquo;i Yatırım Planına alınan KOP Eylem Planında Yozgat i&ccedil;in hen&uuml;z yatırım planında yer almayan projeler ile ciddi bir fon sağlanacağı ifade edi</span>ldi.</span></p> <p style="margin-bottom: 0.35cm; line-height: 115%; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><img alt="" style="width: 690px; height: 690px;" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/kop_idaresi_bask_ziy.jpg" /><br /> </span></p> Yalın Sağlık Uygulamaları İçin İlk Adım Atıldı <p style="text-indent: 35.45pt; line-height: 150%; text-align: justify;"> </p> <div style="text-align: right;"><span _face="Georgia" style="font-size: 12pt; text-indent: 35.45pt; font-family: georgia;">&nbsp;</span><span style="text-indent: 35.45pt; font-size: 14px; font-family: georgia;">19.01.2017</span></div> <span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="font-family: georgia;"><span style="font-family: georgia;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span><br /> <span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Ajansımız desteği ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından hayata ge&ccedil;irilecek olan, </span><strong style="font-family: georgia;">&ldquo;Yalın Sağlık Uygulamaları&rdquo;</strong><span style="font-family: georgia;"> i&ccedil;in Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreter vekili Sn. Ahmet Emin KİLCİ ve Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Do&ccedil;. Dr. İbrahim &Ouml;ZCAN arasında İş Birliği Protokol&uuml; imzalanmıştır.<br /> </span><br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Yalin_Saglik_Uyg_Isbirligi1.JPG" style="width: 690px; height: 460px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Yalin_Saglik_Uyg_Isbirligi2.JPG" style="width: 690px; height: 460px;" /><br /> </span> <p style="text-indent: 35.45pt; line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: georgia;">İmzalanan bu protokol kapsamında uygulanmaya başlayacak olan Yalın Sağlık Uygulamalarında temel ama&ccedil;; Y&ouml;netici/&Ccedil;alışan, Hasta/Hasta Yakınlarının memnuniyetini artırarak daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmektir. Bu ama&ccedil; doğrultusunda hedeflenen değer yaratan faaliyetleri iyileştirerek, değer yaratmayan ama yapmakla y&uuml;k&uuml;ml&uuml; olunan faaliyetleri tekrar g&ouml;zden ge&ccedil;irip asgari seviyelere &ccedil;ekerek, hi&ccedil; değer yaratmayan faaliyetleri bulup sistemden &ccedil;ıkartarak &ldquo;YALIN&rdquo; bir sağlık sistemi işleyişi kurmaktır.</span></p> <p style="text-indent: 35.45pt; line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: georgia;">&ldquo;YALIN&rdquo; sağlık sistemi işleyişi, &ldquo;insanı&rdquo; merkezine koyan yenilik&ccedil;i, verimli ve kaliteli hizmet sunmak i&ccedil;in her kademedeki &ccedil;alışanın yaşadığı t&uuml;m s&uuml;re&ccedil;lerde israf kavramının yok edilmesini esas alarak; hastanın, hastaneye girişinden, tedavi olup &ccedil;ıkışına kadar hasta ve &ccedil;alışan memnuniyetini artırmayı ama&ccedil;lar.</span></p> <p style="text-indent: 35.45pt; line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: georgia;">Artan hasta ve &ccedil;alışan memnuniyeti ile birlikte hizmet kalitesinin artması, bekleme s&uuml;relerinin ve stokların azalması, maliyetlerin d&uuml;ş&uuml;r&uuml;lmesi ve dolayısıyla daha kolay y&ouml;netilebilir sağlık sistemi ile birlikte yeni bir kurum k&uuml;lt&uuml;r&uuml; modelinin oluşması hedeflenmektedir.</span></p> <p style="text-indent: 35.45pt; line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: georgia;">Bu hedef doğrultusunda imzalanmış olan protokol kapsamında alanında uzman kişilerden alınacak eğitim hizmeti ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi birimlerinden &ldquo;Ameliyathane&rdquo;, &ldquo;Acil Servis&rdquo;, &ldquo;Eczane&rdquo;, &ldquo;Yoğun Bakım S&uuml;re&ccedil;leri&rdquo; &ouml;ncelikli olarak incelenecek olup ilerleyen s&uuml;re&ccedil;te ve ihtiya&ccedil; halinde y&ouml;netim tarafından uygun g&ouml;r&uuml;len ek s&uuml;re&ccedil;ler de incelenecektir.</span></p> <p style="text-indent: 35.45pt; line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: georgia;">Kayseri ili sağlık hizmetlerinin &ouml;nemli yapı taşlarından biri olan Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine <strong>&ldquo;Yalın Sağlık Uygulamaları&rdquo;</strong> i&ccedil;in imzalanan protokol&uuml;n hayırlı olmasını dileriz.</span></p> <br /> </span> <p><br /> </p> Yatırım Teşvike Hazırlanan Hazine Arazileri <div style="text-align: right;"><span style="font-size: 14px; font-family: georgia;">&nbsp;03.02.2017</span></div> <span style="font-family: georgia;"> <div style="text-align: right;"><br /> </div> </span> <p><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><strong></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;">Ekonomi Bakanlığı Yatırım Teşvik Belgesi sahibi olan yatırımcılara tahsis edilebilecek olan &ldquo;yatırım teşvike hazırlanan hazine arazileri&rdquo; verilerine g&ouml;re T&uuml;rkiye genelinde Turizm, Hayvancılık, Eğitim gibi alanlarda yatırım yapmak isteyen teşvik belgesi sahibi yatırımcılar i&ccedil;in tahsis edilebilecek yatırım teşvikine hazırlanan 489 adet hazine arazisinin olduğu ve Yozgat i&ccedil;in ise bu rakamın 12 olduğu ifade edilmektedir. Yozgat&rsquo;ta belirlenen bu alanların hepsi il&ccedil;elerde yer almakta olup il merkezinde bu stat&uuml;de olan arazi olmadığı ayrıca Yozgat &ouml;zelinde belirlenmiş olan bu arazilerin hepsinin hayvancılık yatırımı yapmayı d&uuml;ş&uuml;nen yatırımcılara y&ouml;nelik olduğu belirtilmiştir. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;">Yatırım yapmayı d&uuml;ş&uuml;nen teşvik belgesi sahibi yatırımcılara yer tahsisi konusunda fayda sağlayacağı d&uuml;ş&uuml;n&uuml;len bu uygulamaya y&ouml;nelik ayrıntılı bilgilere ve tahsisi m&uuml;mk&uuml;n olan arazilere y&ouml;nelik ayrıntılı bilgilere aşağıda belirtildiği şekliyle ulaşım sağlamak m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r.<br /> </span></p> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><span style="text-align: left; font-size: 16px;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; font-size: 16px;"> </span><br /> <div style="text-align: justify;">1. http://www.milliemlak.gov.tr/ adresine giriş yapılarak &ldquo;Yatırım Teşvik İlanları&rdquo; sekmesi tıklanır.</div> </span><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Milli_Emlak1.png" style="text-align: left; width: 690px; height: 262px;" /></span></div> <p><br /> </p> <span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"> <div style="text-align: justify;">2. Sol alttaki &ldquo;Yatırım Teşvike Hazırlananlar&rdquo; se&ccedil;eneği se&ccedil;ilir</div> <span style="height: 304px;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Milli_Emlak2.png" style="width: 690px; height: 304px;" /></span><br /> <span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; font-size: 16px;"> </span><br /> <div style="text-align: justify;">3. Harita &uuml;zerinden Yozgat(veya ilgili il) se&ccedil;ilir.</div> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Milli_Emlak3.png" style="width: 690px; height: 445px;" /><br /> <br /> <div style="text-align: justify;">4.Se&ccedil;ilen kriterlere uygun gelen se&ccedil;eneklerde ilgi duyulan yere ait resim tıklanarak ilgili araziye ait ayrıntılı bilgiler g&ouml;r&uuml;lebilir.</div> </span> Yozgat Yatırım Ortamı Tanıtım Ekibi Çalışmalarına Başlandı <div style="text-align: right;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;">&nbsp;</span><span><span style="font-size: 12px;">01.02.2017<br /> </span> <div style="font-size: 12px; text-indent: 0px; text-align: -webkit-right;"><span style="text-indent: 35.4pt; text-align: left; font-size: 10.5pt; line-height: 115%; background: white; font-family: georgia; color: #1d2129;"></span></div> </span></div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><span style="line-height: 115%; background: white; font-family: georgia, serif; font-size: 16px; color: #1d2129;">Ajans Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yesi ve Yozgat Valisi Sayın Kemal YURTNA&Ccedil;<span class="apple-converted-space" style="font-size: 16px;">&nbsp;</span></span><span style="line-height: 115%; font-family: georgia, serif; font-size: 16px;"><a href="https://www.facebook.com/hashtag/oran?source=feed_text&amp;story_id=10158108546565123"><span class="58cl" style="background: white; text-decoration: none; font-size: 16px; color: windowtext;">Ajans</span></a></span><span class="apple-converted-space" style="line-height: 115%; background: white; font-family: georgia, serif; font-size: 16px; color: #1d2129;">&nbsp;</span><span style="line-height: 115%; background: white; font-family: georgia, serif; font-size: 16px; color: #1d2129;">Yozgat Yatırım Destek Ofisi&rsquo;ni ziyaret etti. Ziyarette Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinat&ouml;r&uuml; Timur YILDIZ Vali YURTNA&Ccedil;&rsquo;a &ldquo;Yozgat Yatırım Ortamı Sunumu&rdquo; nu yaptı. YURTNA&Ccedil; ilgiyle dinlediği sunumun Yozgat&rsquo;a yatırım &ccedil;ekmek i&ccedil;in kullanılacak etkili ara&ccedil; olduğu s&ouml;yledi. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 115%; background: white; font-family: georgia, serif; font-size: 16px; color: #1d2129;">Ajans Yatırım Destek Ofislerinin en temel g&ouml;revlerinden biri olan Yatırım Promosyon &ccedil;alışmaları i&ccedil;in YURTNA&Ccedil;&rsquo;ın talimatıyla Ajans organizasyonu ile yurt i&ccedil;inde ve yurt dışında Yozgat Yatırım Ortamı Sunumu i&ccedil;in bir tanıtım ekibi kurulması &ccedil;alışmalarına başlandı.</span> </p> <p style="text-indent: 35.4pt; text-align: justify;"><span style="background-color: white; font-size: 16px; color: #1d2129;"></span></p> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Yozgat_yatirim_ortami_tanitim_ekibi%20(1).jpg" style="width: 690px; height: 389px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Yozgat_yatirim_ortami_tanitim_ekibi (2).jpg" style="width: 690px; height: 389px;" /> Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü “Hijyenik Tasarım” Eğitimi <div style="text-align: right;"><span style="font-size: 12px; font-family: georgia;">&nbsp;30.01.2017</span></div> <p style="margin-bottom: 7.5pt; line-height: 15pt; background: white; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: georgia; color: #333333;">Ajans ve Kayseri İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; arasında imzalanmış olan <strong><em>"Eğitim Faaliyetleri D&uuml;zenlenmesi Hakkında İşbirliği Protokol&uuml;"</em></strong> &ccedil;er&ccedil;evesinde İl ve İl&ccedil;e M&uuml;d&uuml;rl&uuml;klerinde resmi kontrol hizmetlerinde g&ouml;rev yapan toplamda 80 personele <strong><em>"Hijyenik Tasarım"</em></strong> konulu eğitim d&uuml;zenlendi. İl M&uuml;d&uuml;r Yardımcısı Erkan ALKAN tarafından ger&ccedil;ekleştirilen a&ccedil;ılış konuşmasıyla başlayan eğitim; Avrupa Hijyenik M&uuml;hendislik ve Dizayn Grubunun (EHEDG) T&uuml;rkiye temsilcisi olan Gıda G&uuml;venliği Derneği eğitmenleri Prof. Dr. Barbaros &Ouml;ZER ve Prof. Dr. Y. Onur DEVRES tarafından 16 - 19 Ocak 2017 tarihleri arasında verildi.</span></p> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Hijyenik%20Tasar%C4%B1m%20E%C4%9Fitimi.jpg" style="width: 690px; height: 364px;" /><br /> <p style="margin-bottom: 7.5pt; line-height: 15pt; background: white; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: georgia; color: #333333;">Gıda g&uuml;venliği; bir gıdanın &uuml;retildiği andan t&uuml;ketildiği ana kadar ge&ccedil;en t&uuml;m s&uuml;re&ccedil;lerde insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde korunması i&ccedil;in alınması gereken &ouml;nlemler b&uuml;t&uuml;n&uuml;d&uuml;r. Gıda g&uuml;venliği; halk sağlığının korunması, devamlılığı, ekonomik gelişmenin sağlanması ve s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir olması a&ccedil;ısından zorunluluktur. Gıda g&uuml;venliğinin sağlanması i&ccedil;in yalnızca &uuml;retim alanına ve &uuml;retim protokollerine odaklanmak hatalı bir yaklaşım olup, konunun işletme tasarımı, ekipman ve &uuml;retim modeli se&ccedil;imi, hammadde ve yardımcı madde/elemanların hijyenik yeterlilikleri, depolama, satışa sunma koşulları ve atık y&ouml;netimi gibi t&uuml;m y&ouml;nleriyle ele alınması gerekmektedir. Bu kapsamda gıda g&uuml;venliği konusunda son yıllarda gıda savunması ve biyoter&ouml;rizm konuları da giderek artan bir &ouml;nem kazanmaktadır.</span></p> <p style="margin-bottom: 7.5pt; line-height: 15pt; background: white; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;"><strong><span style="font-size: 12pt; color: #333333;">"Hijyenik Tasarım"</span></strong><span style="font-size: 12pt; color: #333333;"> bir gıda işletmesinin; gıdanın, &uuml;retiminin, saklanmasının, dağıtımının ve satışının yapıldığı alanlarda, doğru bir yerleşim planı &ccedil;er&ccedil;evesinde gıda g&uuml;venliğini sağlamak &uuml;zere doğru ekipman, doğru malzeme ve doğru altyapı se&ccedil;iminden başlayıp, temizlenebilirlik, bakım, onarım gibi t&uuml;m s&uuml;re&ccedil;ler dahil t&uuml;m teknik detayları kapsayacak şekilde tasarlanmasıdır. Bir gıda işletmesinin hijyenik tasarım ilkelerine uygunluğu gıda g&uuml;venirliliğini doğrudan etkilemektedir.</span><span style="font-size: 12pt; color: #333333;">&nbsp;</span></span></p> <p style="margin-bottom: 7.5pt; line-height: 15pt; background: white; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;"><span style="font-size: 12pt; color: #333333;">İlimizde resmi kontrol&uuml; ger&ccedil;ekleştirilen gıda işletmelerinin hijyenik tasarımı, gıda g&uuml;venirliliğinin devamı a&ccedil;ısından &ouml;nem arz etmekte olup, gıda işletmelerinin bina, alet-ekipman ve alt yapı koşullarının hijyenik tasarım alanında belli bir standarda kavuşturulması i&ccedil;in Kayseri İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; b&uuml;nyesinde resmi kontrol faaliyetlerinde &ccedil;alışan personellere y&ouml;nelik <strong>"Hijyenik Tasarım"</strong> Eğitimi d&uuml;zenlenmesi ihtiyacı ortaya &ccedil;ıkmıştır.</span><span style="font-size: 12pt; color: #333333;">&nbsp;</span></span></p> <p style="margin-bottom: 7.5pt; line-height: 15pt; background: white; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;"><span style="font-size: 12pt; color: #333333;">EHEDG T&uuml;rkiye temsilcisi olan Gıda G&uuml;venliği Derneği tarafından verilen <strong>"Hijyenik Tasarım"</strong> Eğitimini &uuml;lkemizde talep eden ve bu eğitimi alan ilk kamu kurumu Kayseri İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; olmuştur.</span><span style="font-size: 12pt; color: #333333;">&nbsp;</span></span></p> <p style="margin-bottom: 7.5pt; line-height: 15pt; background: white; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;"><span style="font-size: 12pt; color: #333333;">Eğitimde gıda işletmelerinde Bina ve Proses Yerleşimi, Mevzuat, Hijyenik Tasarım Kriterleri, Hijyenik Proseslerde Oluşabilecek Tehlikeler, Temizlik ve Dezenfeksiyon, Hijyenik Tasarım Doğrulaması, Yapı Malzeme Se&ccedil;imi ve EHEDG Test Metotları vb. konulara değinilmiştir. Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan personele EHEDG tarafından sertifika d&uuml;zenlenecektir.</span><span style="font-size: 12pt; color: #333333;">&nbsp;</span></span></p> <p style="margin-bottom: 7.5pt; line-height: 15pt; background: white; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: georgia; color: #333333;">S&ouml;z konusu eğitimle, denetim ve kontrol faaliyetlerinde g&ouml;rev yapan personellerimize, <strong>"Hijyenik Tasarım"</strong> gereğince sorgulayabilecek niteliğin kazandırılması ama&ccedil;lanmıştır. Bu eğitim sayesinde artık resmi kontrol hizmetlerinde g&ouml;rev yapan personeller denetim esnasında gıda işletmelerini g&ouml;rd&uuml;kleri an itibariyle yapmış oldukları değerlendirmeden &ouml;te ge&ccedil;ip, gıdaların &uuml;retimi, t&uuml;ketimi ve satışa sunumunda tehlike arz edebilecek hususlarda &ouml;nleyici bir bakış a&ccedil;ısıyla işletmecilere yol g&ouml;sterebileceklerdir.<br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/YeniBakanlikLogo.PNG" style="width: 220px; height: 220px;" /><br /> </span></p> ORAN’dan Erciyes Teknopark Sera Ziyareti <div style="text-align: right;"><span _face="Georgia" style="font-family: georgia; font-size: 16px;">&nbsp;</span><span style="font-size: 12px; font-family: georgia;">27.01.2017</span></div> <span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><br /> </span> <p style="margin: 0px; color: #222222; font-size: 12.8px; background-color: #ffffff; text-align: justify;"><span style="line-height: 18.4px; font-family: georgia; font-size: 16px;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin KİLCİ, Erciyes Teknopark b&uuml;nyesinde faalieyet g&ouml;steren Sera Kulu&ccedil;ka Merkezi faaliyetleri hakkında detaylı bilgi almak, &ldquo;Lab Erciyes&rdquo; prototip at&ouml;lyesini yakından incelemek ve girişimciler hakkında geliştirilebilecek işbirliği protokollerini g&ouml;r&uuml;şmek &uuml;zere SERA&rsquo;ya bir ziyarette bulundu. Ziyaret boyunca Sera Kulu&ccedil;ka Merkezi TTO Uzmanı Mehmet Yağcıoğlu bir sunum ger&ccedil;ekleştirdi.</span></p> <p style="margin: 0px; color: #222222; font-size: 12.8px; background-color: #ffffff; text-align: justify;"><span style="line-height: 18.4px; font-family: georgia; font-size: 16px;"><br /> </span></p> <p style="margin: 0px; color: #222222; font-size: 12.8px; background-color: #ffffff; text-align: justify;"><span style="line-height: 18.4px; font-family: georgia; font-size: 16px;">Kayseri Yatırım Destek Ofisi ve Aratırma Planlama ve Koordinasyon Birimlerinin de hazır bulunduğu ziyaret olduk&ccedil;a verimli ge&ccedil;ti.</span></p> <span style="font-family: georgia;"> <div style="text-align: justify;"><br /> </div> </span><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Teknopark_Sera1.jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Teknopark_Sera5.jpg" style="width: 690px; height: 526px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://oran.org.trhttp://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Teknopark_Sera4.jpg" style="width: 690px; height: 542px;" /> Sivas İş Geliştirme Merkezi Yükselmeye Devam Ediyor <div style="text-align: right;"><span style="font-size: 12px; font-family: georgia;">&nbsp;26.01.2017</span></div> <p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 115%; font-family: georgia; font-size: 16px;">IPA I d&ouml;neminde, otoritesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan B&ouml;lgesel Rekabet Edilebilirlik Operasyonel Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan Sivas İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) faaliyetleri Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından y&uuml;r&uuml;t&uuml;lmektedir. Sivas&rsquo;a yaklaşık 7,2 milyon Avro hibe &ccedil;ekilmesine vasıta olan proje d&ouml;rt ana bileşen altında devam etmektedir. İnşaat, M&uuml;şavirlik, Teknik Yardım ve Tedarik bileşenlerinin t&uuml;m faaliyetleri Sivas Yatırım Destek Ofisi koordinasyonunda s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lmektedir. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 115%; font-family: georgia; font-size: 16px;">İşletme y&ouml;netiminde Sivas İl &Ouml;zel İdaresi, Sivas Belediyesi, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ile Sivas 1. Organize Sanayi B&ouml;lgesi M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; bulunan Sivas İŞGEM&rsquo; in i&ccedil;erisinde yer alacak 35 adet İşliğin y&uuml;ksek katma değerli yatırımlara ev sahipliği yapması beklenmektedir. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 115%; font-family: georgia; font-size: 16px;">İnşaat ve m&uuml;şavirlik bileşenleri 6 aydır faaliyetlerine devam etmektedir. İnşaatın Ağustos-Eyl&uuml;l 2017&rsquo;de tamamlanması beklenmektedir. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 115%; font-family: georgia; font-size: 16px;">Teknik Yardım bileşeni kapsamında yerli ve yabancı uzmanlardan oluşan Teknik Yardım Heyeti analiz, anket, eğitim ve teknik inceleme faaliyetleri ile hem Sivas&rsquo;taki KOBİ&rsquo;lerin mevcut durumunu değerlendirerek onların geleceklerine y&ouml;n vermeye &ccedil;alışacak hem de s&ouml;z konusu desteklerle kurumsal kapasitelerinin g&uuml;&ccedil;lenmesine katkı sağlayacaktır. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 115%; font-family: georgia; font-size: 16px;">Ajans Y&ouml;netim Kurulu Başkanı Sivas Valisi Davut G&Uuml;L, Sivas İŞGEM&rsquo;in inşaatında incelemelerde bulunarak, OSB'de yer alan Sivas İŞGEM'in 10 bin metrekare alana kurulacağını, i&ccedil;erisinde 150 kişilik konferans salonu, eğitim salonu, bilgisayar salonu, toplantı salonu, g&ouml;r&uuml;şme odaları y&ouml;netim odaları ile lokanta bulunacağını ve bu merkezin şehrin sosyo-ekonomik gelişimine katkılar sağlayacağını vurguladı.&nbsp;&nbsp;</span></p> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Sivas_Isgem1.jpg" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Sivas_Isgem2.jpg" /> Sivas KOBİ’leri ORAN İle Güçlenmeye Devam Ediyor <div style="text-align: right;"><span style="font-family: georgia;">&nbsp;</span><span style="font-size: 12px;">26.01.2017</span></div> <span style="font-family: georgia;"><br /> </span> <p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 115%; font-family: georgia; font-size: 16px;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Sivas&rsquo;taki kamu kurumları ve KOBİ&rsquo;lerin kurumsal kapasitelerini &ccedil;eşitli işbirlikleri, organize ya da finanse edilen eğitimler ve projeler vasıtasıyla g&uuml;&ccedil;lendirmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda d&uuml;zenlenen eğitimlere,&nbsp; iki adet yeni eğitim daha eklenmiştir. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 115%; font-family: georgia; font-size: 16px;">ORAN tarafından finanse edilerek Sivas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen &ldquo;Nakit Akışı Planlaması&rdquo; ve &ldquo;Dış Ticaret İstihbaratı&rdquo; Eğitimleri KOBİ&rsquo;lerin b&uuml;t&ccedil;e ve dış ticaret konusunda bilgi birikimlerini artırmıştır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 115%; font-family: georgia; font-size: 16px;">B&ouml;lgenin beşeri sermayesini artıran ve KOBİ&rsquo;lerin ihtiya&ccedil;larına uygun bi&ccedil;imde belirlenen eğitim faaliyetleri &ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki aylarda da devam edecektir. </span></p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Sivas_Kobi_STSO1.jpg" /></p> Kayseri YDO, OSB’leri Denetleme Komisyonu Toplantısındaydı <div style="text-align: right;"><span style="font-size: 14px; font-family: georgia;">&nbsp;26.01.2017</span><br /> <br /> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px;"> <div style="font-size: 12.8px; background-color: #ffffff;"> <p class="m_4236841958468789623gmail-haber-ozeti" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 1.5em; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 16px;"><span style="font-family: georgia;">İl genelindeki mevcut OSB&rsquo;lerin parsel tahsisi, satış ve devir işlemlerinin mevzuata uygunluğunun 6 ayda bir, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı&rsquo;na raporlanmasını sağlamak &uuml;zere, Kayseri Valiliği tarafından oluşturulan OSB&rsquo;leri Denetleme Komisyonu, 2016 yılı 2. d&ouml;nem raporları ile ilgili toplantısını Kayseri Sanayi Odası&rsquo;nda yaptı.</span><br /> </span><span style="font-size: 16px; color: #333333;"><br /> <span style="font-family: georgia;"> Kayseri Vali Yardımcısı Dr. M. H. Nail Anlar Başkanlığında toplanan komisyona, Mimarsinan OSB Y&ouml;netim Kurulu Başkanı ve KAYSO Y&ouml;netim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah Oğuzbaş ve KAYSO Y&ouml;netim Kurulu Sayman &Uuml;yesi Orhan Saki ile birlikte Kayseri, Mimarsinan ve İncesu OSB&rsquo;lerin yetkilileri ve ORAN Kalkınma Ajansı Kayseri Yatırım Destek Ofisi Koordinat&ouml;r&uuml; katıldı.</span><br /> </span><span style="font-size: 16px; color: #333333;"><br /> <span style="font-family: georgia;"> Toplantıda Kayseri&rsquo;deki organize sanayi b&ouml;lgelerinde yapılan parsel tahsisi ve satışlarının mevzuata uygunluğu ve satış fiyatlarının objektif kriterlere uygun olup olmadığı g&ouml;r&uuml;ş&uuml;ld&uuml;.&nbsp;</span></span></span></p> <div style="font-family: arial, sans-serif; color: #222222;"><br /> </div> </div> <span style="font-family: georgia;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/OSB_Dent_Kom_Top.jpg" style="width: 690px; height: 390px;" /></span><br /> </span></div> </div> Ajans Ocak Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi <div style="text-align: right;">&nbsp;<span style="font-size: 12px; font-family: georgia;">20.01.2017</span></div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; font-family: georgia;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Y&ouml;netim Kurulu Toplantısı Sivas Valisi ve Ajans Y&ouml;netim Kurulu Başkanı Davut G&uuml;l Başkanlığında Sivas&rsquo;ta ger&ccedil;ekleştirildi. Toplantıya Ajans Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yeleri Kayseri Valisi S&uuml;leyman Kam&ccedil;ı, Yozgat Valisi Kemal Yurtna&ccedil;, Kayseri B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkanı Mustafa &Ccedil;elik, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas İl Genel Meclisi Başkanı Sedat &Ouml;zata, Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı Halil Şahbaz, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet B&uuml;y&uuml;ksimit&ccedil;i ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin Kilci katıldı.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; font-family: georgia;">Toplantıda konuşan G&Uuml;L:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; font-family: georgia;">&ldquo;2016 Yılı Mali Destek Programları kapsamında destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ile s&ouml;zleşmeler imzalanmış olup projelerin uygulamalarına başlanmıştır. Destek almaya hak kazanan ve s&ouml;zleşme imzalanan 62 adet proje sahibine ilk izleme ziyaretleri ger&ccedil;ekleştirilerek proje uygulama d&ouml;nemi boyunca izlenecek yol haritası oluşturuldu. Proje sahiplerinden eksik evrakı olmayanlar i&ccedil;in &ouml;n &ouml;demeler yapılmaya başlandı.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; font-family: georgia;">&ldquo;T&uuml;rkiye&rsquo;de firmaların Ar-Ge Altyapılarının g&uuml;&ccedil;lendirilmesi ve desteklenmesi&rdquo; hedefi doğrultusunda, B&ouml;lgemizdeki &ouml;zel sekt&ouml;r firmalarının sahip olduğu Ar-Ge merkezi sayısının artırılması amacı ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı olarak yaklaşık 6 aydır 4 firmamız ile g&ouml;r&uuml;şmeler devam etmekteydi. İki firmanın Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı portalına başvurusu tamamlanmış olup, 2017 yılı Nisan ayına kadar ORAN Destekleri ile Kayseri&rsquo;deki Ar-Ge merkezi sayısını 1&rsquo;den 6&rsquo;ya &ccedil;ıkarmayı hedeflemekteyiz. Aynı şekilde Sivas ve Yozgat illerinde de ARGE merkezi kurulumu i&ccedil;in işletmeler ile g&ouml;r&uuml;şmeler devam etmektedir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;"><span style="font-size: 16px;">Ayrıca, Kayseri, Sivas ve Yozgat İllerine ait&nbsp; &ldquo;Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejileri&rdquo; hazırlanılmış ve Bakanlık tarafından da onaylanmıştır. Bilindiği gibi ORAN personeli son bir yıldır bu konu ile ilgili eğitimler almış ve toplantılara katılmıştır. Ajansımız TR72 B&ouml;lge illerindeki kurum ve kuruluşlardan bu konu ile ilgili g&ouml;r&uuml;şlerini de alarak bu stratejiyi ve 2017 Eylem Planı&rsquo;nı oluşturmuştur.&rdquo; dedi.</span><br /> <br /> <span style="font-family: georgia;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ocak_YK1.jpg" style="width: 690px; height: 460px;" /></span><br /> <br /> <span style="font-family: georgia;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ocak_YK2.jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /></span><br /> <br /> <span style="font-family: georgia;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ocak_YK3.jpg" style="width: 690px; height: 460px;" /></span><br /> </span></p> 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı Sözleşmeleri İmzalanmaya Devam Ediyor. <span style="font-size: 16px; font-family: georgia;">&nbsp;</span><span style="font-size: 16px; font-family: georgia;"><span style="font-size: 13px;">19.01.2017</span><br /> <br /> </span> <p class="Metin"><span style="font-size: 16px; font-family: georgia;">2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı&rsquo;na başvuru yapan kurumlar i&ccedil;erisinden Aralık ayı Y&ouml;netim Kurulu kararları doğrultusunda destek almaya hak kazanan başvuru sahipleriyle s&ouml;zleşme imza s&uuml;reci başlatıldı. Bu kapsamda Kayseri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; ile <strong>2023 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Hedefleri Projesi</strong> s&ouml;zleşmesi imzalandı.&nbsp;<br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/2023_GTH_DFD.jpg" style="width: 690px; height: 389px;" /><br /> </span></p> 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı Sözleşmeleri İmzalanıyor <div style="text-align: right;"><span style="font-size: 12px; font-family: georgia;">&nbsp;18.01.2017</span></div> <span style="font-family: georgia;"> <div style="text-align: right;"><br /> </div> </span> <p class="Metin" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; font-family: georgia;">2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı&rsquo;na başvuru yapan kurumlar i&ccedil;erisinden Aralık ayı Y&ouml;netim Kurulu kararları doğrultusunda destek almaya hak kazanan başvuru sahipleriyle s&ouml;zleşme imza s&uuml;reci başlatıldı. Bu kapsamda Şefaatli İl&ccedil;esi K&ouml;ylere Hizmet G&ouml;t&uuml;rme Birliği ile <strong>Karanlıkdere Vadisi Ayva ve &Uuml;z&uuml;m Fizibilite Projesi </strong>s&ouml;zleşmesi imzalandı.&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Karanlikdere_DFD.jpg" style="width: 690px; height: 389px;" /> 2016 Ekim Ayı Doğrudan Faaliyet Destek Programı Sonuçları <p style="font-family: &quot;lucida sans unicode&quot;, arial, sans-serif; font-size: 11px; background-color: #ffffff; text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;"></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">2016 EKİM AYI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA BAŞARILI FAALİYET TEKLİFLERİ</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından a&ccedil;ıklanan 2016 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programına ilişkin başvurular 18 Kasım 2016 tarihine kadar devam edecektir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">2016 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında Ekim ayı i&ccedil;erisinde yapılan faaliyet teklifi başvuruları değerlendirme sonu&ccedil;ları 25 Ekim 2016 tarihinde ger&ccedil;ekleşen Y&ouml;netim Kurulu Toplantısı&rsquo;nda g&ouml;r&uuml;ş&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r.&nbsp; Başarılı bulunarak destek almaya hak kazanan faaliyet teklifleri aşağıda sunulmuştur.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">2016 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında başarılı bulunan faaliyet teklifi sahiplerine Ajans tarafından yazılı olarak bildirimde bulunulacaktır. S&ouml;zleşmeler, başvuru sahiplerine yapılacak tebliğden itibaren en ge&ccedil; on beş g&uuml;n i&ccedil;inde imzalanacaktır. Başvuru sahipleri, bu s&uuml;re zarfında s&ouml;zleşme imzalamak &uuml;zere Ajans&rsquo;a başvurmamaları halinde destek alma haklarını kaybedeceklerdir.</span></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="text-decoration: underline; font-size: 12pt; font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">2016 EKİM AYI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA BAŞARILI BULUNAN FAALİYET TEKLİFLERİ LİSTESİ</span></strong></p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="643" style="width: 482.25pt; margin-left: -3.6pt; background: white; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr style="height: 21pt;"> <td rowspan="2" style="padding: 0cm 3.5pt; border: 1pt solid windowtext; width: 35.5pt; background: #bfbfbf; height: 21pt;"> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">Sıra No</span></strong></p> </td> <td rowspan="2" style="padding: 0cm 3.5pt; border-top: 1pt solid windowtext; border-left: none; width: 104.35pt; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-image: initial; background: #bfbfbf; height: 21pt; white-space: nowrap;"> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">Referans No</span></strong></p> </td> <td rowspan="2" style="padding: 0cm 3.5pt; border-top: 1pt solid windowtext; border-left: none; width: 181.2pt; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-image: initial; background: #bfbfbf; height: 21pt;"> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">Teklif Adı</span></strong></p> </td> <td rowspan="2" style="padding: 0cm 3.5pt; border-top: 1pt solid windowtext; border-left: none; width: 159.9pt; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-image: initial; background: #bfbfbf; height: 21pt;"> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">Başvuru Sahibi</span></strong></p> </td> <td style="padding: 0cm; width: 1.3pt; height: 21pt;"></td> </tr> <tr style="height: 17.9pt;"> <td style="padding: 0cm; width: 1.3pt; height: 17.9pt;"></td> </tr> <tr style="height: 47.25pt;"> <td style="padding: 0cm 3.5pt; border-top: none; border-left: 1pt solid windowtext; width: 35.5pt; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-image: initial; height: 47.25pt; white-space: nowrap;"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">1</span></p> </td> <td style="padding: 0cm 3.5pt; border-top: none; border-left: none; width: 104.35pt; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; height: 47.25pt; white-space: nowrap;"> <p><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">TR72/16/DFD/0022</span></p> </td> <td style="padding: 0cm 3.5pt; border-top: none; border-left: none; width: 181.2pt; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; height: 47.25pt;"> <p>Kayseri Mobilya Sekt&ouml;r&uuml; Stratejik Eylem Planının Hazırlanması</p> </td> <td style="padding: 0cm 3.5pt; border-top: none; border-left: none; width: 159.9pt; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; height: 47.25pt;"> <p>Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği</p> </td> <td style="padding: 0cm; width: 1.3pt; height: 47.25pt;"></td> </tr> <tr style="height: 47.25pt;"> <td style="padding: 0cm 3.5pt; border-top: none; border-left: 1pt solid windowtext; width: 35.5pt; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-image: initial; height: 47.25pt; white-space: nowrap;"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">2</span></p> </td> <td style="padding: 0cm 3.5pt; border-top: none; border-left: none; width: 104.35pt; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; height: 47.25pt; white-space: nowrap;"> <p><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">TR72/16/DFD/0023</span></p> </td> <td style="padding: 0cm 3.5pt; border-top: none; border-left: none; width: 181.2pt; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; height: 47.25pt;"> <p>Kayseri Organize Sanayi B&ouml;lgesi End&uuml;striyel Simbiyoz Olanaklarının Araştırılması Projesi</p> </td> <td style="padding: 0cm 3.5pt; border-top: none; border-left: none; width: 159.9pt; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; height: 47.25pt;"> <p>Kayseri Organize Sanayi B&ouml;lgesi M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;</p> </td> <td style="padding: 0cm; width: 1.3pt; height: 47.25pt;"></td> </tr> </tbody> </table> <p><br /> </p> <p><strong><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 16.1px; background: white; font-family: verdana, sans-serif; color: blue;"><a href="http://oran.org.trhttp://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/document/PYB/DFD_2016/Eyl%C3%BCl2016_DFD_istenen%20belgeler_%20(1).doc" target="_self"><strong><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 16.1px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration: none; font-family: verdana, sans-serif; color: blue;">S&ouml;zleşme Belgeleri ile İlgili A&ccedil;ıklamalar</span></strong></a></span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 16.1px; background: white; font-family: verdana, sans-serif; color: red;"><br /> </span></strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 15.3333px; background: white; font-family: verdana, sans-serif;"><br /> </span><strong><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 16.1px; background: white; font-family: verdana, sans-serif; color: blue;"><a href="http://oran.org.trhttp://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/document/PYB/DFD_2016/Eyl%C3%BCl2016_Standart_Belgeler.zip" target="_blank"><strong><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 16.1px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration: none; font-family: verdana, sans-serif; color: blue;">S&ouml;zleşme Aşamasında Gerekli Belgeler</span></strong></a></span></strong></p> <div><strong><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 16.1px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: verdana, sans-serif; color: blue;"><strong><br /> </strong></span></strong></div> Kayseri YDO, Ar-Ge Merkezi Kurulumunda Yeni İşbirliklerine imza atıyor <div style="text-align: right;">&nbsp;<span style="font-size: 12px;">14.12.2016</span></div> <br /> <div style="color: #222222; font-size: 12.8px; background-color: #ffffff; text-align: left;"><span style="text-align: justify; line-height: 18.4px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: georgia; font-size: 16px; color: #242424;" class="m_6158230888067280634gmail-apple-converted-space"></span></div> <p style="background: white; text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; font-family: verdana;"><span style="font-size: 16px; color: #242424;">B&ouml;lgemizde ve &ouml;zellikle sanayi şehri olarak bilinen Kayseri&rsquo;de, Ar-Ge merkezi kurma kapasitesine sahip bir&ccedil;ok işletme bulunmaktadır. Bu işletmelerin,&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunla ilgili olarak bilgilendirilmesi, Ar-Ge Merkezi oluşumu ve şirketlere katkılarıyla ilgili bilin&ccedil;lendirilmeleri gerekmektedir.</span></span></p> <p style="background: white; text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; font-family: verdana;">Ayrıca TİM&nbsp;(T&uuml;rkiye İhracat&ccedil;ılar Meclisi), Ar-Ge Merkezi Kurulumu konusunda &uuml;yelerine destek olmak amacı ile,&nbsp;&nbsp;&uuml;yelerinin&nbsp;daha uygun fiyatlara Ar-Ge Merkezi kurulum ve başvuru danışmanlığı hizmeti&nbsp;alabilmesi i&ccedil;in danışmanlık firması ile anlaşmış bulunmaktadır.</span></p> <p style="background: white; text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; font-family: verdana;"><span style="font-size: 16px;">İşte bu hedef doğrultusunda; ORAN Kayseri Yatırım Destek Ofisi de yaptığı &ccedil;alışmalar neticesinde, orta b&uuml;y&uuml;kl&uuml;kte bir tekstil firması ile, TİM'in anlaşmalı bulunduğu danışmanlık firmasının bir araya gelmelerini sağlayarak, 2016 yılında ORAN aracılığı ile kurulan Ar-Ge merkezi sayısını 5'e &ccedil;ıkması yolunda bir adım daha atıldı.</span><span style="font-size: 16px; color: #222222;">&nbsp;</span></span></p> <p style="background: white; text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; font-family: verdana;">Hedefler ger&ccedil;ekleşirse,&nbsp;<span style="text-align: justify; background-color: #ffffff; font-size: 16px;">Kayseri'de</span>&nbsp;Nisan ayına kadar 6 Ar-Ge Merkezi faaliyette olacak.</span></p> <div style="color: #222222; font-size: 12.8px; background-color: #ffffff;"><span style="text-align: justify; line-height: 18.4px; font-size: 16px; color: #000000;"><br /> <span style="font-family: georgia;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/YDO_Arge.jpg" style="width: 690px; height: 389px;" /></span><br /> </span></div> ORAN Yozgat’ta Girişimcilerin Kurumsal Kapasitelerinin Artmasına Katkı Sağlıyor <div style="text-align: right;"><span style="font-size: 14px; font-family: verdana;">&nbsp;12.12.2016</span></div> <p><br /> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; line-height: 115%; font-family: verdana, sans-serif;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Boğazlıyan TSO arasında imzalanan protokol ile Sarıkaya, &Ccedil;andır, Yenifakılı ve Boğazlıyan il&ccedil;elerinde 18 eğitim ile toplam 360 kişiye Risk Y&ouml;netimi ve Maliyet Analizi eğitimleri verildi. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; line-height: 115%; font-family: verdana, sans-serif;">ORAN Kalkınma Ajansı tarafında finanse edilen eğitimlerde KOBİLER ve hen&uuml;z Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi alarak işletmelerini a&ccedil;mış olan kulu&ccedil;ka d&ouml;nemindeki gen&ccedil; girişimciler hedef kitleyi oluşturdu. Eğitimlerde &ouml;zellikle ekonomiye spek&uuml;latif bir şekilde y&ouml;n verilmeye &ccedil;alışıldığı şu d&ouml;nemde işletmelerin maliyetlerini kontrol altında tutmalarının uzun &ouml;m&uuml;rl&uuml; olmalarının temel şartlarından olduğu vurgulandı.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; line-height: 115%; font-family: verdana, sans-serif;">2017 yılında bu t&uuml;r eğitimlere Ajansın Teknik Destek programı kapsamında devam edilecektir.&nbsp;</span></p> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Yozgat/tt1.jpg" style="width: 690px; height: 389px;" /> Sivas İŞGEM Projesi Bileşenlerinin İlerleme Toplantıları Ankara’da gerçekleşti <div style="text-align: right;"><span style="font-size: 12px; font-family: verdana;">&nbsp;12.12.2016</span></div> <br /> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; line-height: 115%; font-family: verdana;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı&rsquo;nın uygulayıcısı olduğu ve 7.2 milyon Euro tutarındaki Sivas İŞGEM Projesi&rsquo;nin İnşaat ve Teknik Yardım Bileşenlerinin İlerleme Toplantılar 8-9 Aralık 2016 tarihlerinde Ankara&rsquo;da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı&rsquo;nda ger&ccedil;ekleştirildi. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; line-height: 115%; font-family: verdana;">8 Aralık 2016 tarihindeki Teknik Yardım Bileşeni İlerleme Toplantısı&rsquo;na Bakanlık temsilcisi Umut Kerim SAĞLAM, Teknik Yardımdan sorumlu konsorsiyum &uuml;yeleri ile kalkınma ajansı adına Sivas YDO Uzmanları Emrah ORAL ve Yunus Emre ŞEKER katılım sağladı. Toplantıda revize edilmiş başlangı&ccedil; raporu, değer zinciri analizi, y&uuml;r&uuml;tme kurulu toplantısı ve kısa s&uuml;reli uzmanların &ccedil;alışma şekli g&ouml;r&uuml;ş&uuml;ld&uuml;. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; line-height: 115%; font-family: verdana;">9 Aralık 2016 tarihindeki İnşaat Bileşeni İlerleme Toplantısı&rsquo;na Bakanlık temsilcisi Umut Kerim SAĞLAM, y&uuml;klenici firma temsilcileri, m&uuml;şavir firma temsilcileri ve kalkınma ajansı uzmanları katılım sağladı. Toplantıda Sivas İŞGEM&rsquo;in İnşaatına dair teknik konular g&ouml;r&uuml;ş&uuml;ld&uuml;.</span></p> <span style="font-size: 14px; line-height: 115%;"><span style="font-family: verdana;">Sivas İŞGEM Projesi&rsquo;nin d&ouml;rt bileşeninden &uuml;&ccedil;&uuml; olan İnşaat, M&uuml;şavirlik ve Teknik Yardım Bileşenleri Temmuz 2016&rsquo;dan bu yana ORAN Kalkınma Ajansı</span> <span style="font-family: verdana;">koordinasyonunda y&uuml;r&uuml;t&uuml;lmektedir.</span><br /> </span><br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Sivas/isgem.jpg" style="width: 690px; height: 389px;" /> Serbest Muhasebeci Mali Muşavirlere "E-Uygulamalar ve Ekonomi Bakanlığı Yatırım Teşvik Mevzuatı" Eğitimi <div style="text-align: right;"><span style="font-family: georgia;">&nbsp;</span><span style="font-size: 14px; font-family: georgia;">05.12.2016</span></div> <span style="font-family: georgia;"> <br /> </span> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: georgia; color: #222222;"><span style="font-size: 16px;">&ldquo;Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Yozgat Serbest Muhasebeci Mali Muşavirler Odası arasında imzalanan&nbsp;protokol kapsamında Yozgat ve il&ccedil;elerinde faaliyet g&ouml;steren Mali M&uuml;şavirlerin katılım sağladığı, "E-Uygulamalar(E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv, E-İmza, KEP ve Zaman Damgası vd.) ve Ekonomi Bakanlığı Yatırım Teşvik Mevzuatı" konularını i&ccedil;eren eğitim tamamlandı. Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinat&ouml;r&uuml; Timur YILDIZ ve Yozgat Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Yasin ZİCİN katılımcılarla bir araya gelerek &nbsp;eğitimin ORAN Kalkınma Ajansı ve yatırımcılar arasında bir nevi danışmanlık ve k&ouml;pr&uuml; g&ouml;revi g&ouml;ren Mali M&uuml;şavirlere verilmesinin &ouml;nemi, kısa ve orta vadede eğitimin sonu&ccedil;larının g&ouml;zlemleneceği belirtildi.&nbsp;&Ouml;zellikle Yozgat'ın 5. b&ouml;lgede yer alması avantajlarının eğitim sonrasında m&uuml;kelleflere ve yatırımcılara anlatılması ve ilgili y&ouml;nlendirmelerin yapılmasının &ouml;nemine değinildi.<br /> &lsquo;&rsquo;Eğitim Desteklerimiz 2017 yılında Teknik Destek Programı ile devam edecektir."</span><br /> <br /> <span style="font-family: georgia;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Yozgat/YozgatSMMM2.jpg" style="width: 690px; height: 690px;" /></span><br /> <br /> <span style="font-family: georgia; height: 389px;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Yozgat/YozgatSMMM1.jpg" style="width: 690px; height: 389px;" /></span><br /> </span></p> Sivas Kamu Kurumlarının Proje Yazma Kapasitesi ORAN ile Güçleniyor <div style="text-align: right;"><span style="font-size: 16px; font-family: georgia;">&nbsp;</span><span style="font-family: georgia; font-size: 14px;">02.12.2016</span></div> <span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"> <br /> </span> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; font-family: georgia;"><span style="line-height: 115%; font-size: 16px;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından ORAN Akademi ve Sivas Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler B&uuml;rosu koordinasyonunda organize edilen Proje D&ouml;ng&uuml; Y&ouml;netimi (PCM) Eğitimleri Kasım ayı i&ccedil;erisinde tamamlandı.7- 26 Kasım 2016 tarihleri arasında 9 gruba y&ouml;nelik d&uuml;zenlenen eğitimlerin her biri 3 g&uuml;n s&uuml;rd&uuml;. Sivas merkezde d&ouml;rt, Suşehri, Kangal, Zara, Yıldızeli ve Şarkışla il&ccedil;elerinde birer adet eğitim d&uuml;zenlendi. </span><strong> </strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; font-family: georgia;"><span style="font-size: 16px; line-height: 115%;">PCM Eğitimlerine Sivas Belediyesi,</span> <span style="font-size: 16px; line-height: 115%;">Sivas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Sivas Milli Eğitim M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;, Ticaret ve Sanayi Odası, Aile ve Sosyal Politikalar İl M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;, OSB M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;, Merkez İl&ccedil;e K&ouml;ylere Hizmet G&ouml;t&uuml;rme Birliği, Sosyal Et&uuml;t ve Proje M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;, Sivas Kamu Hastaneleri Birliği, &Ccedil;evre ve Şehircilik İl M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;, İl Sağlık M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;, Halk Sağlığı M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;, Ticaret İl M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;, Cumhuriyet &Uuml;niversitesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;, İl M&uuml;ft&uuml;l&uuml;ğ&uuml;, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sivas Emniyet M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;, İŞKUR, İl K&uuml;lt&uuml;r ve Turizm M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;, Gen&ccedil;lik ve Spor İl M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;, İl Afet ve Acil Durum M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;, Vakıflar B&ouml;lge M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;, İl&ccedil;e Kaymakamlıkları ve Belediyelerinde g&ouml;revli 192 adet personel katıldı. </span></span></p> <p style="margin-left: 0cm; text-align: justify;"><span style="line-height: 115%; font-size: 16px; font-family: georgia;">Eğitim a&ccedil;ılışında kursiyerlere seslenen ORAN Kalkınma Ajansı Y&ouml;netim Kurulu Başkanı ve Sivas Valisi Davut G&Uuml;L, &ldquo;Konu iyi tespit edilirse iyi proje mutlaka finansmanını bulur. Hibe veren birden fazla kuruluş var. İyi bir projeniz varsa mutlaka ge&ccedil;er. Eğer proje yazabiliyorsanız, proje konusunda tecr&uuml;beniz varsa &ccedil;alıştığınız mesai arkadaşlarınızdan bir adım &ouml;ndesiniz. Biz sizlerle beraber Sivas&rsquo;ın kurumsal kapasitesini, proje yazma kapasitesini y&uuml;kseltmek istiyoruz. Size bizim ihtiyacımız var. Bu eğitimi de bundan dolayı yapıyoruz.&rdquo; ifadelerini kullandı.</span></p> <span style="line-height: 115%; font-size: 16px; font-family: georgia;">ORAN Akademi eğitim destekleri sona ermiş olup, eğitim faaliyetleri 2017 yılından itibaren Teknik Destek Programı vasıtasıyla desteklenecektir.<br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Sivas/Sivas_PCM1.jpg" style="width: 690px; height: 460px;" /><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> </span> İtfaiyelere Yönelik, “Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi” Gerçekleştirildi <div style="text-align: right;"><span style="font-family: georgia;">&nbsp;</span><span style="font-size: 12px; font-family: georgia;">30.11.2016</span></div> <span style="font-family: georgia;"><br /> </span> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;">ORAN Akademi Kapsamında Kayseri, Sivas ve Yozgat İtfaiyelerine Y&ouml;nelik, &ldquo;Y&uuml;ksekte &Ccedil;alışma Eğitici Eğitimi&rdquo; Ger&ccedil;ekleştirildi. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;">ORAN Akademi Kapsamında, TR72 B&ouml;lgesinde g&ouml;rev yapmakta olan 20 İtfaiye Personeline &ldquo;Y&uuml;ksekte &Ccedil;alışma Eğitici Eğitimi&rdquo; Desteği sağlandı. 21-24 Kasım tarihlerinde ger&ccedil;ekleşen eğitime Kayseri İtfaiye Daire Başkanlığından 11 Personel, Sivas İtfaiye M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;nden 6 personel ve Yozgat İtfaiye M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;nden 3 personel katıldı. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;">Projede; Kayseri B&uuml;y&uuml;kşehir Belediyesi, Sivas Belediyesi ve Yozgat Belediyesi İtfaiyeleri ile diğer B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye İtfaiyeleri arasındaki işbirliği ile deneyim ve iyi &ouml;rnek paylaşımının sağlanması, projede verilecek eğitim ve bilgi ve uzmanlık transferinin ger&ccedil;ekleştirilmesi, kurulacak ortaklıkla Kayseri, Sivas ve Yozgat Belediyeleri hizmet alanlarında afetlere karşı diren&ccedil;li toplum oluşturulması, arama-kurtarma ve yangınla m&uuml;cadele hizmetlerinin kalitesinin artırılması ama&ccedil;landı. Alanında yetkin itfaiyecilerin arttırılması i&ccedil;in ger&ccedil;ekleştirilen eğitim sonunda &ldquo;eğitici&rdquo; olan 20 itfaiye personeli kendi itfaiyelerindeki diğer personele de eğitim sağlayacaktır, b&ouml;ylelikle b&uuml;y&uuml;k bir &ccedil;arpan etkisi yaratılması beklenmektedir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;">ORAN Akademi kapsamında ger&ccedil;ekleşen Y&uuml;ksekte &Ccedil;alışma Eğitici Eğitimi Programı kapsamında eğitmen sertifikası almaya hak kazanan eğitmenlerimiz tarafından, Kayseri B&uuml;y&uuml;kşehir Belediyesi, Sivas Belediyesi ve Yozgat Belediyesi sınırları i&ccedil;erisinde yaşayan b&ouml;lge halkına, eğitim verilmekte olan kamu kurumları, g&ouml;n&uuml;ll&uuml; kurum ve kuruluşlar, b&ouml;lgede faaliyet de bulunan diğer &ouml;zel ve resmi itfaiye teşkilatları, STK&rsquo;lar, Sivil Savunma ve İzci kul&uuml;b&uuml; &ouml;ğrencileri başta olmak &uuml;zere b&uuml;t&uuml;n &ouml;ğrenci ve vatandaşlarımıza talep olması durumunda Y&uuml;ksekte &Ccedil;alışma Eğitimi &uuml;cretsiz İtfaiye eğitim merkezlerimizde verilmektedir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;"><span style="font-size: 16px;">Eğitim Desteklerimiz 2017 yılında Teknik Destek Programı ile devam edecektir.</span><br /> <br /> <span style="font-family: georgia;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/%C4%B0tfahiye1.jpg" style="width: 690px; height: 460px;" /></span><br /> <br /> <span style="font-family: georgia;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/%C4%B0tfahiye2.JPG" style="width: 690px; height: 460px;" /></span><br /> <br /> <span style="font-family: georgia;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/%C4%B0tfahiye3.JPG" style="width: 690px; height: 460px;" /></span><br /> </span></p> ORAN, UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ KAPSAMINDA TR72 BÖLGESİNE “9000” “GİRİŞİMCİ ADAYI” KAZANDIRDI <div style="text-align: right;"><span style="font-size: 14px; font-family: georgia;">&nbsp;28.11.2016<span style="font-size: 12pt; text-indent: 35.45pt; text-align: left;">&nbsp;<br /> <div style="text-align: left;"><span style="text-align: justify; text-indent: 47.2667px; font-family: georgia;"><br /> 2016 yılı boyunca ORAN Kalkınma Ajansı ve Kayseri &ndash; Sivas &ndash; Yozgat KOSGEB İl M&uuml;d&uuml;rl&uuml;kleri işbirliğiyle d&uuml;zenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitim programında sona gelindi. Program kapsamında TR 72 b&ouml;lgesindeki girişimcilik potansiyelinin harekete ge&ccedil;mesi ama&ccedil;lanmıştı. Bu ama&ccedil; doğrultusunda &uuml;&ccedil; ilde toplamda yaklaşık 9.000&nbsp;</span><strong style="font-family: georgia; text-align: justify; text-indent: 47.2667px;">&ldquo;Girişimci Adayı&rdquo;</strong><span style="text-align: justify; text-indent: 47.2667px; font-family: georgia;">&nbsp;sertifikaya almaya hak kazandı.</span></div> <div style="text-align: left;"><span style="text-align: justify; text-indent: 47.2667px; font-family: georgia;"><br /> Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından ilerleyen g&uuml;nlerde bu girişimci adayları ile ilgili yeni analiz &ccedil;alışmaları ve destek programları oluşturularak bu eğitimlerin b&ouml;lgeye katkısının &ouml;l&ccedil;&uuml;lmesi hedeflenmektedir.<br /> </span><span style="font-size: 12pt; text-indent: 35.45pt; font-family: georgia;"><br /> Girişimci Adaylarının iller bazında dağılımı aşağıdaki şekilde &ouml;zetlenmiştir.</span><span style="text-align: justify; text-indent: 47.2667px; font-family: georgia;"><br /> </span><span style="background-color: #ffffff; font-size: 12pt; text-align: justify; text-indent: 35.45pt; white-space: pre; font-family: georgia; color: #222222;"> Eğitim Desteklerimiz 2017 yılında Teknik Destek Programı ile devam edecektir.</span></div> </span></span></div> <span style="line-height: 115%; font-family: georgia;"> <div style="font-size: 12pt; text-align: left;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/uge_sonuc1.png" style="font-size: 12pt; text-indent: 35.45pt; width: 480px; height: 471px;" /><br /> <span style="font-size: 12pt; font-family: georgia, serif; text-indent: 35.45pt;"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; text-indent: 35.45pt;"><br /> TR72 b&ouml;lgemizde 2016 yılı başından bu yana d&uuml;zenlenen, &ldquo;Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin&rdquo; katılımcı sayılarının il&ccedil;eler bazında ayrıntısı aşağıdaki gibi &ouml;zetlenebilir.</span></div> </span></div> <span style="line-height: 115%;"> <div style="text-align: left;"><br /> </div> <span style="font-size: 12pt;"> <div style="text-align: left;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/uge_sonuc2.png" style="font-size: 12pt; text-indent: 35.45pt; width: 690px; height: 490px;" /></div> </span> <p style="font-size: 12pt; margin-bottom: 4pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="white-space: pre;"><br /> </span>Daha ayrıntılı bilgiye ORAN Kalkınma Ajansı web sitemiz &uuml;zerinden erişmek i&ccedil;in tıklayınız.</span></p> <p style="text-align: justify; font-size: 12pt; margin-bottom: 4pt;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><a href="http://www.oran.org.tr/UGE2/web/StatPlanet.html">http://www.oran.org.tr/UGE2/web/StatPlanet.html</a></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span> </p> <div style="text-align: left;"><br /> </div> </span> <p><br /> </p> <div style="text-align: left;"><br /> </div> </span> <p><br /> </p> Kocasinan RAM'a Travma Eğitimi Desteği <p> </p> <div style="text-align: right;"><strong style="font-family: georgia;">&nbsp;</strong><span style="font-size: 14px; font-family: georgia;">30.11.2016</span></div> <span style="font-family: georgia;"><br /> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><strong>ORAN Akademi</strong><span style="font-size: 16px; font-family: georgia;"> Kapsamında Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezi&rsquo;ne Travma Eğitimi Desteği Sağlandı.</span></span></div> </span> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; font-family: georgia;">Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile Psikososyal M&uuml;dahale Hizmetleri Ekibi mensubu 8 Psikolojik Danışmana y&ouml;nelik, Davranış Bilimleri Enstit&uuml;s&uuml;&acute;nde, EMDR (G&ouml;z Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) 1. D&uuml;zey Eğitimi ger&ccedil;ekleştirildi. Ajansımız desteği ile ger&ccedil;ekleştirilen eğitim ile ilimizde g&ouml;rev yapan Psikolojik Danışmanların vatandaşlarımıza doğru ve etkili bir şekilde hizmet etmeleri hedeflenmiştir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; font-family: georgia;">Eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik hizmetleri, psikososyal m&uuml;dahale, krize m&uuml;dahale, bireysel ve grup danışmaları yolu ile psikolojik yardım ve destek hizmetlerini, &ouml;ğrenciye, ailelerine, eğitimcilere ve talep ve g&ouml;revlendirme halinde hizmet b&ouml;lgesinde t&uuml;m kurum ve kuruluşlara sağlayan rehberlik uzmanlarının, bu geniş alanda yetkin hizmet vermesi zorunluluktur. Bu doğrultuda ger&ccedil;ekleştirilen EMDR (G&ouml;z Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) Eğitimi sonunda b&ouml;lgemizde g&ouml;rev yapan 8 Psikolojik Danışman, travmaya m&uuml;dahale konusunda yetkin kılınmıştır. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; font-family: georgia;">Sayıları 20&acute;ye yakın kontroll&uuml; araştırma sonucunda EMDR&rsquo;nin danışanların &ccedil;oğunluğunun travma sonrası stres semptomlarını etkili bir bi&ccedil;imde azalttığı veya yok ettiği, genellikle psikolojik sorunları ile bağlantılı olan semptomlarda da (endişe gibi) azalma sağladığı g&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. EMDR bir&ccedil;ok uluslararası sağlık ve devlet kurumu tarafından da etkili bulunmaktadır. Bu eğitim ile birlikte travmatik yaşantılara doğru ve etkili m&uuml;dahale edilerek, zaman ve işg&uuml;c&uuml; kaybının azalması beklenmektedir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; font-family: georgia;">B&ouml;lgemizde yaşayan vatandaşlarımız travmatik durumların &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml; konusunda Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezi&rsquo;ne başvurarak, EMDR sertifikalı Psikolojik Danışman Uzmanlardan &uuml;cretsiz danışmanlık servisi alabileceklerdir. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;"><span style="font-size: 16px;">Eğitim Desteklerimiz 2017 yılında Teknik Destek Programı ile devam edecektir.</span><br /> <br /> <span style="font-family: georgia; height: 518px;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/KocasinanRAM1.JPG" style="width: 690px; height: 518px;" /></span><br /> <br /> <span style="font-family: georgia; height: 518px;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/KocasinanRAM2.JPG" style="width: 690px; height: 518px;" /></span><br /> </span></p> KAYSERİ YDO, KAYSERİDEKİ AR-GE MERKEZİ SAYISINI 5(BEŞ)’E ÇIKARMAK İÇİN ÇALIŞIYOR <div style="text-align: right;">&nbsp;<span style="font-size: 14px; font-family: georgia;">30.11.2016</span></div> <br /> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; color: #222222;"><span class="Apple-tab-span" style="font-family: georgia, serif; white-space: pre;"> </span><span style="font-size: 16px; font-family: georgia;">&ldquo;Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu&rdquo;nun </span></span><span style="font-size: 16px; line-height: 115%; background: white; font-family: georgia; color: #242424;">&ccedil;ıkarılmasıyla &ouml;zel sekt&ouml;r sanayi kuruluşlarının Ar-Ge kapasitesini artırmak ve &Uuml;lkemizin Ar-Ge ve inovasyon ekosistemini geliştirmek amacıyla, sanayi kuruluşlarına Ar-Ge merkezi kurma fırsatı verilmiş, bu merkezlerde &ccedil;alışanlara &ouml;nemli vergisel avantajlar sağlanmıştır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; line-height: 115%; font-family: georgia;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; font-size: 16px;"> </span>Bug&uuml;n &uuml;lkemizde aktif olarak faaliyet g&ouml;steren 269 adet Ar-Ge Merkezi bulunmaktadır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span class="apple-converted-space" style="font-size: 16px; line-height: 115%; background: white; font-family: georgia; color: #242424;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; font-size: 16px;"> </span>Ar-Ge Merkezleri sayısında Marmara B&ouml;lgesi, Ankara ve İzmir başı &ccedil;ekmekte olup, Anadolu&rsquo;da faaliyet g&ouml;steren şirketler arasında Ar-Ge Merkezi sayısı hen&uuml;z &ccedil;ok azdır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span class="apple-converted-space" style="font-size: 16px; line-height: 115%; background: white; font-family: georgia; color: #242424;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; font-size: 16px;"> </span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı olarak faaliyet b&ouml;lgemiz olan TR72 B&ouml;lgesinde (Kayseri-Sivas-Yozgat) Kayseri&rsquo;de 1(bir) ve Sivas&rsquo;ta 1(bir) adet olmak &uuml;zere sadece 2(iki) adet Ar-Ge Merkezi bulunmaktadır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; font-family: georgia;"><span class="apple-converted-space" style="font-size: 16px; line-height: 115%; background: white; color: #242424;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; font-size: 16px;"> </span>B&ouml;lgemizde ve &ouml;zellikle sanayi şehri olarak bilinen Kayseri&rsquo;de, Ar-Ge merkezi kurma kapasitesine sahip bir&ccedil;ok işletme bulunmaktadır. Bu işletmelerin, </span><span style="font-size: 16px; line-height: 115%;">Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunla ilgili olarak bilgilendirilmesi, Ar-Ge Merkezi oluşumu ve şirketlere katkılarıyla ilgili bilin&ccedil;lendirilmeleri gerekmektedir.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span class="apple-converted-space" style="font-size: 16px; line-height: 115%; background: white; font-family: georgia; color: #242424;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; font-size: 16px;"> </span>ORAN Kayseri YDO olarak, Kayseri&rsquo;de 1 (bir) adet olan Ar-Ge Merkezi sayısını 5(beş)&rsquo;e &ccedil;ıkarmak hedefi ile yeni bir destek uygulaması başlattık.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; line-height: 115%; font-family: georgia;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; font-size: 16px;"> </span>T&uuml;rkiye&rsquo;de başka bir &ouml;rneği olmayan bir uygulama ile ORAN; Ar-Ge Merkezi kurmak isteyen Aday firmalarla bir s&ouml;zleşme yaparak, bu firmaların Ar-Ge merkezi kurulum s&uuml;recinde ve kurulumdan sonra başlangı&ccedil;taki işletme d&ouml;neminde ihtiyacı olan uzman desteğini firmalara temin etmekte ve bunun maddi k&uuml;lfetini firmalar adına karşılamaktadır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; line-height: 115%; font-family: georgia;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; font-size: 16px;"> </span>Bu destek, ORAN&rsquo;ın rutin Mali Destek Programlarından bağımsız olup, aday firma KOBİ stat&uuml;s&uuml;n&uuml;n dışında olabilmektedir. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; line-height: 115%; font-family: georgia;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; font-size: 16px;"> </span>Bu program kapsamında, Kayseri&rsquo;de 4 (d&ouml;rt) Aday Firma; Aspilsan A.Ş. Has&ccedil;elik Grup, Merkez&ccedil;elik San. Tic A.Ş. ve Boytaş Mobilya San. Tic. A.Ş. ile Ar-Ge Merkezi Kurma destek s&ouml;zleşmesi imzalanmış olup, firmalarla &ccedil;alışmalar başvuru s&uuml;recine getirilmiştir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; line-height: 115%; font-family: georgia;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; font-size: 16px;"> </span>Kayseri YDO olarak,&nbsp; bundan sonraki s&uuml;re&ccedil;te, ilimizdeki TİM &Uuml;yesi firmalara y&ouml;nelik yeni bir Ar-Ge Merkezi Kurma Destek Programını uygulamaya sokarak, Kayseri&rsquo;deki Ar-Ge Merkezi sayısını olması gerektiği gibi artıracağız.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; line-height: 115%; font-family: georgia;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; font-size: 16px;"> </span>Kayserili sanayicilerimizi Ajansımızın bu Ar-Ge Merkezi Kurma Desteğinden faydalanmaya davet ediyoruz ve diyoruz ki:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; line-height: 115%; font-family: georgia;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; font-size: 16px;"> </span>TEKNOLOJİYE YATIRIM, GELECEĞE YATIRIMDIR.</span></p> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Aspilsan%20ArGe%20Merkezi%20Toplant%C4%B1.JPG" style="width: 690px; height: 518px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Aspilsan%20ArGe%20Merkezi%20Toplant%C4%B12.jpg" style="width: 690px; height: 370px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Aspilsan%20ArGe%20Merkezi%20Toplant%C4%B13.jpg" style="width: 690px; height: 394px;" /> 2017 Verimlilik Proje Ödülleri &nbsp; &nbsp;Detaylı bilgi i&ccedil;in afişe tıklayınız...<br /> <a href="http://vgm.sanayi.gov.tr/NewsDetails.aspx?newsID=25321&amp;lng=tr" target="_blank"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Banner/2016_Verimlilik_Prj_odl.jpg" style="width: 690px; height: 845px;" /></a> IPA II Rekabetçi Sektörler Programı Bilgilendirme Toplantısı Sivas Valiliği’nde Gerçekleştirildi <div style="text-align: right;">&nbsp;<span style="font-size: 12px;">16.11.2016</span></div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: georgia, serif;">IPA II kapsamında y&uuml;r&uuml;t&uuml;len Rekabet&ccedil;ilik ve Yenilik Operasyonel Programı bilgilendirme toplantısı Sivas Valisi Sn. Davut G&uuml;l&rsquo;&uuml;n başkanlığında ilgili kamu kurum ve kuruluş y&ouml;neticilerinin katılımıyla Sivas Valiliği&rsquo;nde ger&ccedil;ekleştirildi. Toplantıya Sivas Valisi Davut G&Uuml;L, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Mahir KUZUCU, Sivas İl &Ouml;zel İdaresi Genel Sekreteri M. Nebi KAYA, Cumhuriyet &Uuml;niversitesi Rekt&ouml;r&uuml; Prof. Dr. Alim YILDIZ, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir HASTAOĞLU, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Vekili Ahmet Emin KİLCİ, Sivas Yatırım Destek Ofisi Koordinat&ouml;r&uuml; Sinan D&Uuml;NDAR, kamu kurum m&uuml;d&uuml;rleri ve Sivas YDO personeli katılım sağladı. Ajans Uzmanı Yunus Emre ŞEKER&rsquo; in Rekabet&ccedil;ilik ve Yenilik Sekt&ouml;rel Programı konulu sunumu ile başlayan program, proje fikirleri ve soru cevap b&ouml;l&uuml;m&uuml; ile devam edip, Sivas Valisi Davut G&Uuml;L&rsquo; &uuml;n genel değerlendirme konuşması ile sona erdi.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: georgia, serif;">Her kurumun kendi proje ofisi olması gerektiğini belirten Sivas Valisi Davut G&Uuml;L, IPA II d&ouml;neminde b&uuml;y&uuml;k &ouml;l&ccedil;ekli fonların var olduğunu vurguladı. Konuşmasının devamında, kurumların kısa zaman i&ccedil;inde proje fikirlerini netleştirmesi ve Sivas Valiliği AB Ofisi ve ORAN Kalkınma Ajansı koordinasyonunda s&uuml;recin en iyi şekilde tamamlanması gerektiğini belirtti.&nbsp; </span></p> <span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: georgia, serif;"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Bilindiği &uuml;zere, Rekabet&ccedil;i Sekt&ouml;rler IPA I d&ouml;neminde, B&ouml;lgesel Rekabet Edilebilirlik Operasyonel Programı (BROP) altında 2007- 2013 yılları arasında faaliyet g&ouml;stermiştir. 565 milyon Avroluk ilk d&ouml;neme dair projelerin b&uuml;y&uuml;k bir kısmı y&uuml;r&uuml;t&uuml;lmeye devam etmektedir. Bu başlık altında, 7,2 milyon Avro değerinde Sivas İŞGEM Projesi ORAN Kalkınma Ajansı tarafından Bakanlık koordinasyonunda y&uuml;r&uuml;t&uuml;lmektedir. Rekabet&ccedil;ilik ve Yenilik Operasyonel Programı (RYOP) başlığı altındaki yeni d&ouml;nem 2014- 2020 yılları arasını kapsamaktadır. Projelerin uygulama s&uuml;recinin 2026&rsquo;ya kadar devam etmesi beklenmektedir.&nbsp;<br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/IPAII2.jpg" style="width: 690px; height: 458px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/IPA_II1.jpg" style="width: 690px; height: 458px;" /><br /> </span></div> </span> ORAN Kalkınma Ajansı ve Cumhuriyet Üniversitesi İkili İşbirliği Protokolü İmzaladı <div style="text-align: right;"><span style="font-size: 14px; font-family: georgia;">&nbsp;16.11.2016</span></div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; line-height: 115%; font-family: georgia;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Cumhuriyet &Uuml;niversitesi arasında &ldquo;<em>TR72 B&ouml;lgesinde Hayvansal Atıkların Geri D&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml;ne Y&ouml;nelik Fizibilite ve Yatırım Uygunluk &Ccedil;alışması</em>&rdquo; yapılması amacıyla ikili işbirliği protokol&uuml; imzalandı. Protokol&uuml; ORAN Kalkınma Ajansı Y&ouml;netim Kurulu Başkanı ve Sivas Valisi Davut G&Uuml;L ve Cumhuriyet &Uuml;niversitesi Rekt&ouml;r&uuml; Prof. Dr. Alim YILDIZ imzaladı. İmza t&ouml;reninde ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin KİLCİ, Sivas YDO Koordinat&ouml;r&uuml; Sinan D&Uuml;NDAR, Cumhuriyet &Uuml;niversitesi &Ouml;ğretim &Uuml;yesi ve Proje Sorumluları Do&ccedil;. Dr. Hasan ELEROĞLU ve Do&ccedil;. Dr. H&uuml;daverdi BİRCAN hazır bulundu. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; line-height: 115%; font-family: georgia;">ORAN Kalkınma Ajansı 2014-2023 B&ouml;lge Planı i&ccedil;erisinde yer alan &ldquo;<em>Ulusal ve uluslararası d&uuml;zeyde rekabet edebilir, beşeri ve sosyal sermayesi gelişmiş, potansiyellerini değere d&ouml;n&uuml;şt&uuml;rm&uuml;ş, kent ve sosyal altyapısını geliştirerek yaşam kalitesini arttırmış, ulaşılabilir Orta Anadolu</em>&rdquo; kurumsal vizyonundan hareketle belirlenen ve ORAN Kalkınma Ajansı 2015-2019 Stratejik Planında ifade edilen Rekabet Edilebilirlik Gelişme Ekseninde yer alan Geleneksel Sekt&ouml;rlerin Geliştirilmesi ve S&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir &Ccedil;evre ve Enerji Ekseninde yer alan Temiz &Uuml;retim ve &Ccedil;evresel Atık Y&ouml;netimi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması &ouml;ncelikleri kapsamında bir takım &ccedil;alışmalar başlatılmıştır. Bu ama&ccedil;la; Kayseri &ndash; Sivas &ndash; Yozgat illerinde en &ouml;nemli sekt&ouml;rlerden biri olan tarım-hayvancılık konusunda <em>Hayvansal Atıkların Geri D&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml;ne Y&ouml;nelik Fizibilite ve Yatırım Uygunluk &Ccedil;alışması </em>konulu bir araştırma &ccedil;alışması y&uuml;r&uuml;t&uuml;lecektir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; line-height: 115%; font-family: georgia;">Bu &ccedil;alışmanın sonucunda TR72 B&ouml;lgesinde faaliyet g&ouml;steren tarımsal işletmelerin kapasiteleri, TR72 B&ouml;lgesinde faaliyet g&ouml;steren tarım işletmelerin atık işleme y&ouml;ntemleri, TR72 B&ouml;lgesinde bulunan işletmelerin atık işleme ilgili d&uuml;ş&uuml;ncelerini i&ccedil;eren anket sonu&ccedil;ları, hayvansal atıkların geri d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml;ne y&ouml;nelik işleme teknikleri, hayvansal atıklardan elde edilen &uuml;r&uuml;nler ve pazarlama kanalları ortaya &ccedil;ıkarılacaktır. TR72 b&ouml;lgesinde hayvansal atıkların işlenmesi i&ccedil;in uygun teknoloji se&ccedil;imi ve fizibilitesi ve se&ccedil;ilen teknolojilerin yatırım uygunluğun belirlenmesi a&ccedil;ısından yatırımcılarımıza rehberlik edecek bir yayın ortaya konulacaktır.<br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/CU_isbirligi1.jpg" style="width: 690px; height: 458px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/CU_isbirligi2.jpg" style="width: 690px; height: 458px;" /><br /> </span></p> MÜSİAD Expo 2016 <div style="text-align: right;">&nbsp;<span style="font-size: 12px; font-family: georgia;">14.11.2016</span></div> <br /> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; line-height: 115%; font-family: georgia;">M&Uuml;SİAD Kayseri Şubesi tarafından d&uuml;zenlenen ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, Hollandalı İş Adamları Heyeti Ziyareti ve Afrika ve Ortadoğu B&ouml;lgelerinden Alım Heyeti Getirilmesi etkinlikleri 6-7 Kasım ve 11-12-13 Kasım tarihlerinde ger&ccedil;ekleştirildi.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; line-height: 115%; font-family: georgia;">D&uuml;zenlenen programda, Hollandalı iş adamlarına ilimizde yatırım imkanları hakkında bilgilendirme ve sunumlar yapıldı, başta enerji olmak &uuml;zere, &ccedil;eşitli sekt&ouml;rlerde faaliyet g&ouml;steren Kayserili firmalar ziyaret edildi. &Ouml;zellikle turizm sekt&ouml;r&uuml;nde yatırımcılara b&uuml;y&uuml;k fırsatlar sunan Erciyes Turizm Merkezi ziyaret edilerek, Y&ouml;n.Kur.Bşk. ve Genel M&uuml;d&uuml;r Dr. Murat Cahit CINGI tarafından yatırımcılara Erciyes&rsquo;te yapabilecekleri turizm yatırımları hakkında bilgi verildi.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; line-height: 115%; font-family: georgia;">Afrika ve Ortadoğu B&ouml;lgelerinden Alım Heyeti organizasyonu kapsamında, İstanbul&rsquo;da d&uuml;zenlenen M&Uuml;SİAD Expo 2016 organizasyonuna katılmak &uuml;zere &uuml;lkemize gelmiş olan Libya, Tunus, Cezayir, Irak, Gana ve Nijeryalı iş adamları, Expo 2016 sonrasında ilimize gelerek burada farklı sekt&ouml;rlerdeki firmaları ziyaret etme ve g&ouml;r&uuml;şme imkanı buldular.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; line-height: 115%; font-family: georgia;">Mobilya, Metal Eşya, Gıda, Dayanıklı T&uuml;ketim Malzemeleri, İnşaat ve Yapı Malzemeleri gibi sekt&ouml;rlerde &ouml;nceden belirlenen Kayserili firmalarla eşleştirmesi yapılan konuk iş adamları, organize edilen B2B g&ouml;r&uuml;şmelerle verimli ticari ilişkiler kurma şansı yakalamış oldular. M&Uuml;SİAD, KSO ve KTO &uuml;yeleri ile ayrı ayrı d&uuml;zenlenen B2B g&ouml;r&uuml;şmelerinde alım s&ouml;zleşmeleri imzalanmış olup, bazı s&ouml;zleşmelerin faturaları da kesilerek &ccedil;ok hızlı sonu&ccedil;lar alındı.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; line-height: 115%; font-family: georgia;">Programın son g&uuml;n&uuml;nde, konuk iş adamları i&ccedil;in d&uuml;zenlenen Gala Yemeğinde, eski Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Sayın Taner YILDIZ, eski Ekonomi Bakanımız Sayın Mustafa ELİTAŞ ve M&Uuml;SİAD Kayseri Şb. Başkanı Nedim OLGUNHARPUTLU bir konuşma yaparak bu tarz organizasyonların M&uuml;sl&uuml;man &uuml;lkeler arasındaki iş birliği ve ticarete katkılarına değinerek desteklerinden dolayı Ajansımıza teşekk&uuml;rlerini ilettiler.&nbsp;<br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/musiad_expo%20(1).jpg" style="width: 690px; height: 389px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/musiad_expo%20(3).jpg" style="width: 690px; height: 389px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/musiad_expo%20(4).jpg" style="width: 690px; height: 389px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/musiad_expo%20(5).jpg" style="width: 690px; height: 389px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/musiad_expo%20(7).jpg" style="width: 690px; height: 389px;" /><br /> <br /> </span></p> Hollanda MÜSİAD üyelerinin Kayseri ziyareti <div style="text-align: right;"><span style="font-size: 10px;"><span style="font-size: 16px;">&nbsp;</span><span style="font-size: 12px;">&nbsp;08.11.2016</span></span></div> <span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"> <div style="text-align: justify;"><span style="background-color: #ffffff; color: #222222;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Ajansımız ve M&Uuml;SİAD Kayseri&nbsp;&nbsp;Şubesi tarafından m&uuml;şterken y&uuml;r&uuml;t&uuml;len Hollanda ile ticaret işbirliğinin geliştirilmesi &ccedil;alışmaları kapsamında Hollanda M&Uuml;SİAD başkanı Ali BEKDUR, Rottedam şube m&uuml;d&uuml;r&uuml; Mustafa DUYAR, Utrect şube m&uuml;d&uuml;r&uuml; Ali K&Ouml;KL&Uuml; ve beraberinde Hollanda'da faaliyet g&ouml;steren 14 iş adamı Kayseri'de ağırlandı.Ziyaret kapsamında misafirler ile Kayserili iş adamlarının y&uuml;z y&uuml;ze g&ouml;r&uuml;şmeleri, Erciyes Kayak merkezi ziyareti ve Mimarsinan Organize Sanayii b&ouml;lgesinde enerji, gıda, makina ve ambalaj sanayi alanında faaliyet g&ouml;steren firma ziyaretleri ger&ccedil;ekleştirildi. Program, Ajansımız Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Tolga UYAN tarafından yapılan Kayseri yatırım ortamı sunumu ile sona erdi.&nbsp;</span></div> </span><br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/HollandaMusiad.jpg" style="width: 690px; height: 389px;" /> Uygulama Eğitimlerimiz Tamamlandı <div style="text-align: right;"><span _face="Georgia" style="font-family: georgia; font-size: 16px;">&nbsp;</span><span style="font-size: 12px; font-family: georgia;">10.11.2016</span></div> <span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><br /> </span> <div style="color: #222222; font-size: 12.8px; background-color: #ffffff; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Ajansımızın faaliyetlerini s&uuml;rd&uuml;rd&uuml;ğ&uuml; Kayseri,Sivas ve Yozgat illerinde ger&ccedil;ekleştirdiğimiz Uygulama Egitimleri son olarak Kayseri'de d&uuml;zenlenen eğitim ile tamamlandı.</span></div> <div style="color: #222222; font-size: 12.8px; background-color: #ffffff; text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Eğitimlerde, 2016 yılı Mali Destek Programında proje uygulayacak olan proje sahiplerine detaylı bilgilendirmeler yapılmıştır. İzleme ve Değerlendirme Birimi tarafından takip edilecek olan proje uygulama s&uuml;reci firma ve kurumlara yapılacak olan İlk İzleme Ziyaretleri ile devam edecektir.<br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/idb/UygulamaEgitKayseri1.jpg" style="width: 690px; height: 389px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/idb/UygulamaEgitKayseri2.jpg" style="width: 690px; height: 389px;" /><br /> </span></div> 2016 MDP Kapsamında Uygulama Eğitimleri <div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: 16px; font-family: georgia;">&nbsp;</span><span style="font-size: 12px;">09.11.2016</span></div> <span style="font-size: 16px;"><br /> <span style="font-family: georgia;">2016 Yılı Mali Destek Programı kapsamında başarılı bulunan proje yararlanıcılarına 7-8 Kasım 2016 tarihlerinde Yozgat ve Sivas'ta Uygulama Eğitimleri verildi. 10 Kasım 2016 Perşembe g&uuml;n&uuml; Kayseri'de devam edecek eğitimlerin ardından bir sonraki haftadan itibaren projelerin ilk izleme ziyaretlerine başlanacaktır. Projeleri başarılı bulunan yararlanıcılarımıza yeni uygulama d&ouml;neminde başarılar dileriz.</span></span></div> <span style="font-size: 16px; font-family: georgia;"><br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/idb/2016_MDP_UGE1.jpeg" style="width: 690px; height: 389px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/idb/2016_MDP_UGE2.jpeg" style="width: 690px; height: 389px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/idb/2016_MDP_UGE4.jpeg" style="width: 690px; height: 389px;" /><br /> </span> IPA II Rekabetçi Sektörler Programı Bilgilendirme Toplantısı Sivas YDO Koordinasyonunda Gerçekleşti <div style="text-align: right;">&nbsp;<span style="font-size: 14px;">04.11.2016</span></div> <br /> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: georgia, serif;">IPA II kapsamında y&uuml;r&uuml;t&uuml;len Rekabet&ccedil;ilik ve Yenilik Operasyonel Programı bilgilendirme toplantısı paydaş kurum temsilcilerinin katılımlarıyla Sivas Yatırım Destek Ofisi&rsquo;nde ger&ccedil;ekleştirildi. Toplantıya Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi, Cumhuriyet &Uuml;niversitesi, Sivas Milli Eğitim M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;, Organize Sanayi B&ouml;lgesi M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odası&rsquo;nın proje ofisi uzmanları katılım sağladılar. Toplantı, ajans uzmanlarının sunumuyla başladı ve karşılıklı g&ouml;r&uuml;şmeler ile devam etti.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: georgia, serif;">Bilindiği &uuml;zere, Rekabet&ccedil;i Sekt&ouml;rler IPA I d&ouml;neminde, B&ouml;lgesel Rekabet Edilebilirlik Operasyonel Programı (BROP) altında 2007- 2013 yılları arasında faaliyet g&ouml;stermiştir. 565 milyon Avroluk ilk d&ouml;neme dair projelerin b&uuml;y&uuml;k bir kısmı y&uuml;r&uuml;t&uuml;lmeye devam etmektedir. Bu başlık altında, 7,2 milyon Avro değerinde Sivas İŞGEM Projesi ORAN Kalkınma Ajansı tarafından Bakanlık koordinasyonunda y&uuml;r&uuml;t&uuml;lmektedir. Rekabet&ccedil;ilik ve Yenilik Operasyonel Programı (RYOP) başlığı altındaki yeni d&ouml;nem 2014- 2020 yılları arasını kapsamaktadır. Projelerin uygulama s&uuml;recinin 2026&rsquo;ya kadar devam etmesi beklenmektedir. </span></p> <span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: georgia, serif;"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16pt;">Bu kapsamda Sivas genelinde proje fikirlerinin toplanması ve &ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki g&uuml;nlerde yeni bir toplantı yapılması planlanmıştır.&nbsp;</span></div> </span><br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Sivas/ipa2.jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Sivas/ipa21.jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /> ORAN, HABİTAT III Konferansında <div style="text-align: right;"><span style="font-size: 14px; background-color: white; font-family: georgia; color: #333333;">&nbsp;03.11.2016</span></div> <span style="line-height: 18.4px; background: white; font-family: georgia; font-size: 16px; color: #333333;"><br /> <div style="text-align: justify;">Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 20 yılda bir d&uuml;zenlenen Habitat Konferansı'nın &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml;s&uuml; &ldquo;Konut ve S&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir Kentsel Gelişme" temasıyla Birleşmiş Milletlere &uuml;ye b&uuml;t&uuml;n &uuml;lkelerin temsilcileri, uzmanlar, akademisyenler ve diğer ilgililerin katılımıyla 17-20 Ekim 2016 tarihlerinde Ekvador'un Quito şehrinde ger&ccedil;ekleştirildi. Konferansa 167 &uuml;lkeden yaklaşık 30 bin kişi katıldı. Quito&rsquo;da ger&ccedil;ekleştirilen Birleşmiş Milletler Habitat Zirvesine T&uuml;rkiye, &Ccedil;evre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda katılım sağladı.</div> </span> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 15.3333px; background: white; font-family: georgia; color: #333333;"><span style="font-family: georgia;">T</span><span style="font-size: 16px;">&uuml;m d&uuml;nyadan yaklaşık bin iki y&uuml;z katılımcı arasından başarılı bulunan etkinliği ile BM Habitat III Konferansında yer alma hakkı elde eden Orta Anadolu Kalkınma Ajansı&rsquo;nı temsilen Ajans Uzmanı Elif Aybike B&Uuml;Y&Uuml;KYILMAZ katıldı. S&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir kalkınmanın temel bileşeni olan k&uuml;lt&uuml;rel mirasın &ouml;nemini&nbsp;</span></span><span style="line-height: 18.4px; font-size: 16px;">bir hik&acirc;ye &ouml;rg&uuml;s&uuml; &ccedil;er&ccedil;evesinde Anadolu&rsquo;nun k&uuml;lt&uuml;rel dokusu ile zenginleştirerek hazırlanan &ldquo;Anadolu&rsquo;nun Kanatları (Wings Of Anatolia)&rdquo; isimli kısa film &ccedil;alışması ile izleyenlere anlatma olanağı bulan B&Uuml;Y&Uuml;KYILMAZ kısa film g&ouml;sterimi &ouml;ncesinde yaptığı konuşmada, &ldquo;Bu film ile k&uuml;lt&uuml;rel mirasın şehirleşmeyle ilişkisini ifade etmeyi ama&ccedil;ladık. Şunu anlıyoruz ki gerek hazırlanan &ldquo;Yeni Kentsel G&uuml;ndem&rdquo; gerekse Habitat III Konferansında yer alan oturumlar itibariyle &ldquo;k&uuml;lt&uuml;rel miras&rdquo; ve &ldquo;k&uuml;lt&uuml;r end&uuml;strisi&rdquo; konuları t&uuml;m d&uuml;nyanın yoğunlukla &uuml;zerinde durduğu ve &ouml;nemsediği başlıklar arasında yer almaktadır. T&uuml;m d&uuml;nya bunu neden &ouml;nemsiyor? &Ccedil;&uuml;nk&uuml; her k&uuml;lt&uuml;r kendi toplumunun DNA&rsquo;sıdır.&rdquo; dedi.&nbsp; K<span style="background: white; color: #333333;">atılımcıların yoğun ilgi ve beğenisiyle karşılanan &ldquo;Wings Of Anatolia&rdquo; isimli filmi ile ORAN, &Ccedil;evre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi ile Quito&rsquo;da Bakanlığın sergi alanında iki sunum daha ger&ccedil;ekleştirerek daha fazla katılımcıya ulaşma olanağı buldu.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 18.4px; background: white; font-family: georgia; font-size: 16px; color: #333333;">Kentleşme ve s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir kalkınma alanında d&uuml;nyanın en &ouml;nemli organizasyonlarından biri olan BM Habitat III k&uuml;resel zirvesi, s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir kentler ve herkes i&ccedil;in insan yerleşimlerini esas alan ilkeler &ccedil;er&ccedil;evesinde hedeflerin uygulamaya konulması i&ccedil;in ger&ccedil;ekleştirilen 1000&rsquo;in &uuml;zerinde oturum, toplantı ve etkinliklerle son buldu.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 18.4px; background: white; font-family: georgia; font-size: 16px; color: #333333;">İlki 1976 yılında Kanada&rsquo;nın Vancouver kentinde ger&ccedil;ekleştirilen Habitat Konferansı&rsquo;nın ikincisi olan Habitat II Konferansı&rsquo;na 1996 yılında İstanbul ev sahipliği yapmıştı.&nbsp;<br /> <br /> <br /> <img alt="" src="http://oran.org.trhttp://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Haberler/HAB%C4%B0TAT_III_%20Konferans%C4%B1%20(1).PNG" style="font-size: 16px; width: 690px; height: 309px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://oran.org.trhttp://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Haberler/HAB%C4%B0TAT_III_%20Konferans%C4%B1%20(2).jpg" style="width: 690px; height: 388px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://oran.org.trhttp://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Haberler/HAB%C4%B0TAT_III_%20Konferans%C4%B1%20(3).JPG" style="width: 690px; height: 518px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://oran.org.trhttp://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Haberler/HAB%C4%B0TAT_III_%20Konferans%C4%B1%20(1).jpg" style="color: #333333; font-family: georgia; text-align: justify; width: 690px; height: 533px;" /><br /> <br /> </span></p> Ekim Ayı Yönetim Kurulu toplantımız Yozgat’ta gerçekleştirildi <div style="text-align: right;">&nbsp;<span><span style="font-size: 12px;">26.10.2016</span><br /> <br /> <div style="text-align: justify;"><span><span style="font-size: 14px;"> </span> <p class="Metin" style="font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-size: 14px;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Yozgat Valiliği Toplantı Salonunda ger&ccedil;ekleştirilen toplantıya, ORAN Y&ouml;netim Kurulu Başkanı ve Sivas Valisi Davut G&uuml;l, Kayseri Valisi S&uuml;leyman Kam&ccedil;ı, Yozgat Valisi Kemal Yurtna&ccedil;, Kayseri B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkanı Mustafa &Ccedil;elik ve Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı Halil Şahbaz, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet B&uuml;y&uuml;ksimit&ccedil;i, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin &Ouml;zışık katıldı.<br /> </span><span style="text-align: left; font-size: 14px;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Y&ouml;netim Kurulu Başkanı Vali G&uuml;l yaptığı a&ccedil;ıklamada, 2016 yılı Doğrudan Faaliyet Destekleri programı kapsamında başarılı bulunan projelerden 2&rsquo;si ile s&ouml;zleşme işlemlerinin tamamlandığını, projeler i&ccedil;in izleme faaliyetlerine başlandığını s&ouml;yledi.<br /> </span><span style="text-align: left; font-size: 14px;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>&Ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki s&uuml;re&ccedil;te; imzalanma aşaması halen devam eden projeler i&ccedil;in gerekli g&ouml;rev dağılımları yapılarak s&ouml;zleşmelerin y&uuml;r&uuml;t&uuml;lmesi s&uuml;recine ge&ccedil;ileceğini belirten Vali G&uuml;l, &ldquo;Başarılı olan ve s&ouml;zleşme aşamasını tamamlayan yararlanıcılara &ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki 1 aylık s&uuml;re&ccedil;te projelerin y&uuml;r&uuml;t&uuml;lmesi ile ilgili eğitimler verilecek, her bir proje i&ccedil;in izleme ve değerlendirme birimi uzmanlarınca ilk izleme ziyaretleri ger&ccedil;ekleştirilecektir. Tamamlanan ilk izleme ziyaretleri akabinde projeler i&ccedil;in &ouml;n &ouml;deme işlemlerine ge&ccedil;ilecektir. 2016 yılı Mali Destek Programları kapsamında başarılı olan projelere yaklaşık 6 milyon 800 bin lira tutarında &ouml;n &ouml;deme işleminin ger&ccedil;ekleştirilmesi &ouml;n g&ouml;r&uuml;lmektedir&rdquo; dedi.<br /> </span><span style="text-align: left; font-size: 14px;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Ajansın TR72 B&ouml;lgesindeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin arttırılması i&ccedil;in ORAN Akademi kapsamında teknik destek sağladığını ifade eden Vali G&uuml;l, &ldquo;Bu kapsamda 13-16 Ekim 2016 tarihleri arasında Kocasinan Kaymakamlığı&rsquo;ndan gelen talep &uuml;zerine, Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezi b&uuml;nyesinde g&ouml;rev alan psikolojik danışman ve rehber &ouml;ğretmenlere eğitim desteği sağlanmıştır. Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi ve Yozgat Serbest Muhasebeci Mali M&uuml;şavirler Odası ile Ajansımız arasında İşbirliği Protokolleri imzalanmıştır. Protokoller doğrultusunda kurumlara eğitim ve tanıtım faaliyeti destekleri sağlanacaktır&rdquo; diye konuştu.<br /> </span><span style="text-align: left; font-size: 14px;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Kayseri&rsquo;de Ar-Ge Merkezi sayısını artırmak i&ccedil;in yaptıkları &ccedil;alışmada bir&ccedil;ok firma ile birebir g&ouml;r&uuml;şmeler yapıldığını ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Ar-Ge Merkezi Başvurusu yapabilecek potansiyel firmalar belirlendiğini kaydeden Vali G&uuml;l, &ldquo;Bu bağlamda şuanda 4 firma ile ARGE merkezi kurulumu i&ccedil;in &ccedil;alışmalara başlanılmış olup 6 ay i&ccedil;inde tamamlanması hedeflenmektedir. Erciyes Teknopark ile yaptığımız işbirliği protokol&uuml; neticesinde 13-14-15 Ekim tarihlerinde d&uuml;zenlenen AEROEX Uluslararası Uzay ve Havacılık Organizasyonuna katılımcı bulma ve finansman sağlama noktasında Ajansımızın katkıları olmuş ve organizasyon başarı ile tamamlanmıştır. Ajansımızın &ccedil;alışmalarının b&ouml;lgemize ve &uuml;lkemize hayırlı olmasını temenni ederim&rdquo; ifadelerini kullandı.</span></p> <p style="text-align: left;"></p> <div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/YonetimKurulu/Ekim2016_1.JPG" style="width: 690px; height: 322px;" /></div> <br /> <div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/YonetimKurulu/Ekim2016_2.JPG" style="width: 690px; height: 349px;" /></div> <p><br /> </p> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;"><br /> </span></div> </span></div> </span></div> Yönetim Kurulu Toplantımız Kayseri’de Gerçekleşti <div style="text-align: right;"><span style="font-size: 12px;">27.09.2016</span><br /> <br /> <p style="text-align: justify; font-size: 12px;"><span style="background: white; font-family: georgia; font-size: 14px;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Eyl&uuml;l ayı Y&ouml;netim Kurulu Toplantısı, Kayseri&rsquo;de Ajans Merkez Binasında ger&ccedil;ekleştirildi. Toplantıya Ajans Y&ouml;netim Kurulu Başkanı Sivas Valisi Davut G&Uuml;L&rsquo;&uuml;n yanı sıra; Kayseri Valisi S&uuml;leyman KAM&Ccedil;I, Yozgat Valisi Kemal YURTNA&Ccedil;, Kayseri B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkanı Mustafa &Ccedil;ELİK, Yozgat Belediye Başkanı Kazım ARSLAN, KAYSO Başkanı Mustafa BOYDAK ve ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. Ahmet Emin KİLCİ katıldı.</span></p> <p style="text-align: justify; font-size: 12px;"><span style="background: white; font-family: georgia; font-size: 14px;">ORAN Y&ouml;netim Kurulu Başkanı Sivas Valisi Davut G&Uuml;L yapılan destekler hakkında bilgiler vererek,&rdquo; Proje anlamında toplamda 362 tane m&uuml;racaat var. Bu 362 projeye 16 milyon TL civarında destek sağlayacağız. Eş finansmanla birlikte toplamda 31 milyon TL 3 ilimize yatırım yapılmış olacak.&rdquo; dedi.</span></p> <p style="text-align: justify; font-size: 12px;"><span style="background: white; font-family: georgia; font-size: 14px;">Toplantıda Orta Anadolu Kalkınma Ajansının faaliyetleri olarak &nbsp;&ldquo;Gelişen Sanayi Mali Destek Programı kapsamında kar amacı g&uuml;den kurumlardan 193, kar amacı g&uuml;tmeyen kurumlardan ise 16 olmak &uuml;zere 209; Mikro İşletmeler Mali Destek Programı kapsamında 30; Turizmi Geliştirme Mali Destek Programı kapsamında kar amacı g&uuml;tmeyen kurumlardan 40, kar amacı g&uuml;den kurumlardan 6 olmak &uuml;zere 46; Kentsel ve Sosyal Altyapı Mali Destek Programı kapsamında ise 77 başvuru olmak &uuml;zere toplam 362 proje başvurusu teslim alınmıştır. </span></p> <p style="text-align: justify; font-size: 12px;"><span style="background: white; font-family: georgia; font-size: 14px;">&ldquo;Gelişen Sanayi&rdquo; Mali Destek Programında kar amacı g&uuml;den kurumlara 4,2 Milyon TL kaynak aktarılacaktır. Yapılacak olan eş-finansman ve destek aktarımları sonucu B&ouml;lgemize 8,7 milyon TL yatırım kazandırılmış olacaktır. Sadece b&ouml;lgemizde kurulu mikro işletmelerin başvuru sahibi olabildiği &ldquo; Mikro İşletmeler&rdquo; Mali destek Programı ile 747 Bin TL kaynak aktarımı ile 1,6 milyon TL yatırım mikro KOBİ&rsquo;ler tarafından yapılmış olacaktır. &ldquo;Turizmi Geliştirme&rdquo; programında ise kar amacı g&uuml;den kurumlara 160.000 TL kaynak aktarımı ile 330.000 TL yatırım sağlanmış olacaktır. Kar amacı g&uuml;tmeyen kurumlara y&ouml;nelik ilan edilen Turizmi Geliştirme, Gelişen Sanayi ile Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Programları ile 12 milyon TL kaynak aktarılacaktır. Eş- finansmanlar ile beraber toplamda 22 milyon TL &uuml;zerinde yatırım turizm, sosyal ve sanayi altyapısı kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla B&ouml;lgemize kazandırılmış olacaktır. </span></p> <p style="text-align: justify; font-size: 12px;"><span style="background: white; font-family: georgia; font-size: 14px;">Konuşmaların ardından 2016 yılı mali destek programlarının sonu&ccedil;larının, d&uuml;zenlenen y&ouml;netim kurulu toplantısının ardından ilan edileceği belirtildi.</span></p> <div style="text-align: left;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: georgia;"><img alt="" style="width: 690px; height: 460px;" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/YonetimKurulu/Eylul2016YK%20(1).jpg" /><br /> <br /> <img alt="" style="width: 690px; height: 460px;" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/YonetimKurulu/Eylul2016YK%20(2).JPG" /><br /> <br /> <img alt="" style="width: 690px; height: 460px;" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/YonetimKurulu/Eylul2016YK%20(3).JPG" /><br /> <br /> <img alt="" style="width: 690px; height: 460px;" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/YonetimKurulu/Eylul2016YK%20(4).JPG" /><br /> </span><br /> <br /> <br /> </span></div> </div> Eylül Ayı Yönetim Kurulu Toplantımız Sivas’ta Gerçekleşti <div style="text-align: right;"><span><span style="font-size: 12px;">&nbsp;08.09.2016</span><br /> <br /> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;"> <p><span style="font-size: 16px; background: white;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Eyl&uuml;l ayı Y&ouml;netim Kurulu Toplantısı, Sivas Valiliği Vali Ahmet Muammer Bey Salonu&rsquo;nda ger&ccedil;ekleştirildi. Toplantıya Ajans Y&ouml;netim Kurulu Başkanı Sivas Valisi Davut G&Uuml;L&rsquo;&uuml;n yanı sıra; Kayseri Valisi S&uuml;leyman KAM&Ccedil;I, Yozgat Valisi Kemal YURTNA&Ccedil;, Kayseri B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkanı Mustafa &Ccedil;ELİK, Sivas Belediye Başkanı Sami AYDIN, Sivas İl Genel Meclis Başkanı Sedat &nbsp;&Ouml;ZATA, Yozgat &nbsp;İl Genel Meclis Başkanı Halil ŞAHBAZ ve ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. Ahmet Emin KİLCİ katıldı.</span></p> <p><span style="font-size: 16px; background: white;">Ajansın iş ve işlemlerinin g&ouml;r&uuml;ş&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; toplantıda Ajans Y&ouml;netim Kurulu Başkanı Sivas Valisi Sayın Davut G&Uuml;L, şunları kaydetti: &ldquo;Orta Anadolu Kalkınma Ajansı kurulduğu g&uuml;nden beri Sivas, Kayseri ve Yozgat&rsquo;ta gerek &ouml;zel sekt&ouml;re gerek kamu kurum ve kuruluşlarına yol g&ouml;steren, kurumsal kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olan yatırımcıların yaptığı yatırımları destekleyerek onların &ouml;nlerini a&ccedil;mayı ama&ccedil;layan bir kurum. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada her &uuml;&ccedil; ilde de gerek &ouml;zel sekt&ouml;r&uuml;n gerekse kamu kurum ve kuruluşlarının yenilik, araştırma, teknoloji gerektiren &ouml;nemli projelerine imk&acirc;nlar &ouml;l&ccedil;&uuml;s&uuml;nde destek verecektir.&rdquo; dedi.<br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/YonetimKurulu/Eyl%C3%BCl%20YK.jpg" style="width: 690px; height: 377px;" /><br /> </span></p> <p><br /> </p> <br /> </span></div> </span></div> ORAN Kalkınma Ajansı AgroSİVAS 2016’daydı <div style="text-align: right;">&nbsp;<span style="font-size: 12px;">04.09.2016</span><br /> <br /> <div style="text-align: justify;"><span style="line-height: 18.4px; text-align: justify; font-size: 16px; color: #222222; background-color: #ffffff;"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; line-height: 115%; font-family: georgia;">Bu yıl &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml;s&uuml; d&uuml;zenlenen AgroSivas Tarım ve Hayvancılık Fuarı, tarım ve hayvancılık sekt&ouml;r&uuml;nde faaliyet g&ouml;steren &ouml;zel sekt&ouml;r temsilcileri ve kamu kurum ile kuruluşlarını bir araya getirdi. 1-4 Eyl&uuml;l 2016 tarihleri arasında faaliyet g&ouml;steren fuar, Sivas Valisi Davut G&uuml;l, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı M&uuml;steşar Yardımcısı Nihat PAKDİL, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas TSO Başkanı Osman YILDIRIM, Sivas milletvekilleri, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. Ahmet Emin KİLCİ, Sivas YDO ve diğer il protokol&uuml;n&uuml;n katılım sağladığı a&ccedil;ılış t&ouml;reni ile faaliyete ge&ccedil;ti. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; line-height: 115%; font-family: georgia;">Girişte tarım aletleri ve ekipmanları b&ouml;l&uuml;m&uuml; olan fuar, il&ccedil;e stantları, kamu kurumu stantları ve hem yerel hem de ulusal sekt&ouml;r temsilcilerine ait stantlara ev sahipliği yaptı. D&ouml;rt g&uuml;n boyunca yoğun katılımın yaşandığı fuardan, hem kamu kurumları hem de &ouml;zel sekt&ouml;r temsilcileri memnun olarak ayrıldılar.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; line-height: 115%; font-family: georgia;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı kendine &ouml;zg&uuml; standı ile s&ouml;z konusu fuara 2. kez katılım sağladı. Ajans Standı Sivas Valisi Davut G&uuml;l ve protokol&uuml;n ziyareti ile faaliyete ge&ccedil;ti. &Ccedil;ok sayıda ziyaret&ccedil;inin bilgilendirildiği stantta ORAN Kalkınma Ajansı&rsquo;na ait raporlar, araştırma yayınları, broş&uuml;rler ve diğer &ccedil;alışmalara ziyaret&ccedil;iler tarafından yoğun ilgi g&ouml;sterildi. Mali destekler, uygulamalı girişimcilik eğitimleri ve diğer devlet destekleri hakkında &ccedil;ok sayıda ziyaret&ccedil;iye bilgilendirme yapıldı.&nbsp; </span></p> <span style="font-size: 16px; line-height: 115%; font-family: georgia;">&Ouml;zel sekt&ouml;r temsilcilerinin yanı sıra d&ouml;rt g&uuml;n boyunca kamu kurumu temsilcilerinin de ziyaret ettiği stantta, devletin diğer destek kurumları olan KOSGEB ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; ile ortak etkinlikler yapıldı. Sivas Yatırım Destek Ofisi&rsquo;nin d&ouml;rt g&uuml;n aktif olarak yer aldığı fuarda, &ccedil;alışanlar tarafından yapılan bilgilendirmeler g&uuml;n boyu devam etti.&nbsp;</span><br /> </span><br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/AgroSivas1.jpg" style="width: 690px; height: 389px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/AgroSivas2.jpg" style="width: 690px; height: 389px;" /><br /> </div> </div> Ağustos Ayı Yönetim Kurulu Toplantımız Kayseri’de Gerçekleşti <div class="WordSection1"> <p style="text-align: left; margin: 0cm 0cm 0.0001pt 80.9pt;"><span style="font-size: 14px; font-family: georgia;"><strong><span style="font-size: 14px;">Ağu<span style="letter-spacing: -0.1pt; font-size: 14px;">s</span><span style="letter-spacing: 0.05pt; font-size: 14px;">t</span>os Ayı Y&ouml;ne<span style="letter-spacing: 0.05pt; font-size: 14px;">t</span>im <span style="letter-spacing: 0.25pt; font-size: 14px;">K</span><span style="letter-spacing: 0.05pt; font-size: 14px;">u</span><span style="letter-spacing: -0.3pt; font-size: 14px;">r</span><span style="letter-spacing: 0.05pt; font-size: 14px;">u</span><span style="letter-spacing: -0.2pt; font-size: 14px;">l</span>u <span style="letter-spacing: -0.1pt; font-size: 14px;">T</span>o<span style="letter-spacing: 0.05pt; font-size: 14px;">p</span><span style="letter-spacing: -0.2pt; font-size: 14px;">l</span>a<span style="letter-spacing: 0.05pt; font-size: 14px;">nt</span>ı<span style="letter-spacing: -0.15pt; font-size: 14px;">m</span><span style="letter-spacing: 0.25pt; font-size: 14px;">ı</span>z <span style="letter-spacing: 0.25pt; font-size: 14px;">K</span>ay<span style="letter-spacing: -0.1pt; font-size: 14px;">s</span><span style="letter-spacing: -0.05pt; font-size: 14px;">e</span><span style="letter-spacing: -0.3pt; font-size: 14px;">r</span>i<span style="letter-spacing: 0.1pt; font-size: 14px;">&rsquo;</span><span style="letter-spacing: 0.05pt; font-size: 14px;">d</span>e G<span style="letter-spacing: 0.2pt; font-size: 14px;">e</span><span style="letter-spacing: -0.3pt; font-size: 14px;">r</span><span style="letter-spacing: -0.05pt; font-size: 14px;">&ccedil;</span><span style="letter-spacing: 0.2pt; font-size: 14px;">e</span><span style="letter-spacing: 0.05pt; font-size: 14px;">k</span><span style="letter-spacing: -0.2pt; font-size: 14px;">l</span><span style="letter-spacing: -0.05pt; font-size: 14px;">e</span><span style="letter-spacing: -0.1pt; font-size: 14px;">ş</span><span style="letter-spacing: 0.05pt; font-size: 14px;">t</span>i</span></strong> </span></p> <p style="margin: 0.15pt 0cm 0.0001pt; line-height: 5.5pt;"><span style="font-size: 14px; font-family: georgia;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 4.35pt 0.0001pt 5pt; text-indent: 35.5pt; text-align: justify;"></p> &nbsp;&nbsp;<br /> <div style="text-align: justify;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Ağustos 2016 Y&ouml;netim Kurulu Toplantısı, ORAN Kalkınma Ajansı Kayseri Merkez Binasında ger&ccedil;ekleştirildi. Toplantıya Ajans Y&ouml;netim Kurulu Başkanı Sivas Valisi Davut G&Uuml;L&rsquo;&uuml;n yanı sıra; Kayseri Valisi S&uuml;leyman KAM&Ccedil;I, Yozgat Valisi Kemal YURTNA&Ccedil;, Kayseri B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkanı Mustafa &Ccedil;ELİK, Sivas Belediye Başkanı Sami AYDIN, Sivas İl Genel Meclis Başkanı Sedat &nbsp;&Ouml;ZATA, Yozgat &nbsp;İl Genel Meclis Başkanı Halil ŞAHBAZ ve ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kamil TAŞCI katıldı.<br /> </span><span style="text-indent: 35.5pt; text-align: left;"> <div style="text-align: justify;"><span style="text-indent: 35.5pt;"><br /> <span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span><span style="font-family: georgia;">Ajans Y&ouml;netim Kurulu Başkanı Davut G&Uuml;L, toplantıda yaptığı basın a&ccedil;ıklamasında şu hususları belirtti:</span></span></div> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: justify;"> <span style="text-indent: 35.5pt; text-align: left; font-family: georgia; font-size: 16px;"> <div style="text-align: justify;"><strong style="text-indent: 35.5pt;"><br /> <span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; font-size: 16px;"> </span>22 Şubat tarihinde teklif &ccedil;ağrısına &ccedil;ıkılmış olan 2016 yılı mali destek programları başvuruları 2 Mayıs tarihi itibarıyla sona ermiştir.</strong><span style="text-indent: 35.5pt; font-size: 16px;"> Ajansımızın yapmış olduğu saha &ccedil;alışmaları, kurum ve kuruluş ziyaretleri ve firma ziyaretleri sonucu bu sene son beş yıl i&ccedil;inde rekor denilebilecek seviyede başvuru teslim edilmiştir. </span><strong style="text-indent: 35.5pt;">2015 yılında 203 başvuru gelmiş iken 2016 yılı Mali Destek Programları i&ccedil;in toplamda 362 başvuru alınmıştır.</strong><span style="text-indent: 35.5pt; font-size: 16px;"> &Ouml;zelikle merkez dışı il&ccedil;elerden alınan proje sayısında 2 kata yakın artış sağlanması il&ccedil;elerin ajansa olan ilgisinin artırılması amacıyla yapılan &ccedil;alışmaların sonu&ccedil; verdiğini g&ouml;stermektedir. Ayrıca Mali destek s&uuml;recinde il ve il&ccedil;elerde yapılmış olan </span><strong style="text-indent: 35.5pt;">20 toplantıda toplam 1052 kişiye bilgi verilmiş</strong><span style="text-indent: 35.5pt; font-size: 16px;"> olması ve Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde a&ccedil;ılan teknik yardım masalarında toplam 38 başvuru sahibine proje hazırlık s&uuml;recinde destekte bulunulması da başvuruların sayısının artmasında etkin olmuştur.</span></div> </span></div> </div> <span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"> &nbsp;<br /> <div style="text-align: justify;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; font-size: 16px;"> </span>Gelişen Sanayi Mali Destek Programı kapsamında kar amacı g&uuml;den kurumlardan 193, kar amacı g&uuml;tmeyen &nbsp;kurumlardan ise 16 olmak &uuml;zere 209; Mikro İşletmeler Mali Destek Programı kapsamında 30; Turizmi Geliştirme Mali Destek Programı kapsamında kar amacı g&uuml;tmeyen kurumlardan 40, kar amacı g&uuml;den kurumlardan 6 olmak &uuml;zere 46; Kentsel ve Sosyal Altyapı Mali Destek Programı kapsamında ise 77 başvuru olmak &uuml;zere toplam 362 proje başvurusu teslim alınmıştır.</div> &nbsp;<br /> <div style="text-align: justify;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; font-size: 16px;"> </span><strong>Değerlendirme s&uuml;reci devam etmekte olup destek almaya hak kazanan projeler &ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki &nbsp;d&ouml;nemde &nbsp;ilan &nbsp;edilecek &nbsp;ve &nbsp;başvuru &nbsp;sahipleri &nbsp;ile s&ouml;zleşmeler imzalanacaktır.</strong>&nbsp;&ldquo; Gelişen Sanayi&rdquo; &nbsp;Mali Destek Programında kar amacı g&uuml;den ve g&uuml;tmeyen kurumlara 8.500.000 TL kaynak aktarılacaktır. Yapılacak olan eş-finansman ve destek aktarımları sonucu B&ouml;lgemize 15,4 milyon TL&rsquo;nin &uuml;zerinde bir yatırım kazandırılmış olacaktır. Sadece b&ouml;lgemizde kurulu mikro işletmelerin başvuru sahibi olabildiği &ldquo; Mikro İşletmeler&rdquo; Mali destek Programı ile 747 Bin TL kaynak aktarımı ile 1,6 milyon TL yatırım mikro KOBİ&rsquo;ler tarafından yapılmış olacaktır.</div> &nbsp;<br /> <div style="text-align: justify;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; font-size: 16px;"> </span>Kar amacı g&uuml;den ve g&uuml;tmeyen kurumlara y&ouml;nelik ilan edilen Turizmi Geliştirme ile sadece kar amacı g&uuml;tmeyen kurumların başvuru yapmış olduğu Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Programları ile 8,5 milyon TL kaynak aktarılacaktır. Eş-finansmanlar ile beraber toplamda 12 milyon TL &uuml;zerinde yatırım turizm, sosyal ve sanayi altyapısı kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla B&ouml;lgemize kazandırılmış olacaktır.</div> &nbsp;<br /> <div style="text-align: justify;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; font-size: 16px;"> </span><strong>2016 yılı Teknik Destek Programı kapsamında</strong> 8 projenin eğitim ve danışmanlık uygulamaları tamamlanmış olup, <strong>2016 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı başvuruları</strong> da devam etmektedir. Şu ana kadar Ajans&rsquo;a 15 başvuru yapılmış olup bu başvurulardan 5&rsquo;ine destek verilmesine karar verilmiştir. Bu başvuruların da s&ouml;zleşmeleri &ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki g&uuml;nlerde imzalanacaktır.</div> &nbsp;<br /> <div style="text-align: justify;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; font-size: 16px;"> </span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan ve Ajansın 2017 yılında ger&ccedil;ekleştirilmesi planlanan faaliyetlerini i&ccedil;eren <strong>&ldquo;2017 yılı &Ccedil;alışma Programı ile B&uuml;t&ccedil;esi&rdquo; onaylanmıştır.</strong> &Ccedil;alışma Programı; b&uuml;t&ccedil;e yılına ilişkin &ouml;ncelik alanlarını, tedbirleri, proje ve faaliyetleri ve bunlara ayrılacak kaynakları ve bunların Ajans b&uuml;t&ccedil;esi i&ccedil;indeki tahmini oranı ile belirtilen faaliyetlerin gerek&ccedil;elerini ortaya koymaktadır. Buna g&ouml;re Ajansın 2017 yılında mali destek programları aracılığıyla proje başvuruları i&ccedil;in yaklaşık 20 milyon TL ayırmış, g&uuml;d&uuml;ml&uuml; projeler ve doğrudan faaliyet desteği ile birlikte bu rakam 25 milyon TL&rsquo;ye yaklaşmıştır.</div> &nbsp;<br /> <div style="text-align: justify;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; font-size: 16px;"> </span>B&ouml;lgenin sosyal profilini ortaya koymaya katkı sağlamak amacıyla her &uuml;&ccedil; ilin t&uuml;m toplumsal kesimleri kapsayan anket &ccedil;alışmasını i&ccedil;eren <strong>&ldquo;İl Sosyal Profil Araştırması&rdquo;</strong> hazırlanmıştır. Her &uuml;&ccedil; il i&ccedil;in ayrı ayrı olmak &uuml;zere hazırlanan bu &ccedil;alışmanın, gelişmişlik sıralaması g&ouml;stergelerinin b&ouml;lge &ouml;l&ccedil;eğinde doğru yorumlanmasını sağlaması ve b&ouml;lge illeri ile diğer iller arasında oluşan gelişmişlik farkının geliştirilecek sosyal politika ve stratejiler ile en aza indirilmesi ama&ccedil;lanmaktadır.</div> &nbsp;<br /> <div style="text-align: justify;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; font-size: 16px;"> </span><strong>ORAN Kalkınma Ajansı &ouml;nc&uuml;l&uuml;ğ&uuml;nde Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında B&ouml;lgemize &ccedil;ekmeyi başardığımız yaklaşık 17 milyon TL&rsquo;lik</strong> kaynağa ilişkin s&uuml;recin Kalkınma Bakanlığı nezdinde &ccedil;alışmaları devam etmektedir. ORAN Kalkınma Ajansı, TANAP hattının ge&ccedil;tiği coğrafyada faaliyet g&ouml;steren kalkınma ajansları i&ccedil;in yaklaşık 100 milyon TL&rsquo;lik &nbsp;kaynağın &nbsp;kullanılmasında &nbsp;kritik &nbsp;rol &nbsp;oynamış, &nbsp;gerekli &nbsp;&ouml;n &nbsp;g&ouml;r&uuml;şmeleri &nbsp;ger&ccedil;ekleştirmiş, uygulama y&ouml;ntemine ilişkin getirdiği model &ouml;nerisi TANAP tarafından kabul edilmiş, Bakanlık ve TANAP arasındaki protokol&uuml;n taslağını hazırlayarak bu alanda &ouml;nc&uuml; olmuştur.</div> &nbsp;<br /> <div style="text-align: justify;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; font-size: 16px;"> </span>Tıbbi aromatik bitkiler b&ouml;lgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmak amacıyla Ajans tarafından bir strateji olarak belirlenmiş olup, b&ouml;lgemizdeki potansiyelin değerlendirmesi amacıyla &ccedil;alışmalar devam etmektedir. B&ouml;lgemiz &ouml;zellikle Yozgat ve Sivas illeri olmak &uuml;zere yoğun olarak g&ouml;&ccedil; vermektedir. G&ouml;&ccedil;&uuml;n azaltılması i&ccedil;in yereldeki &ccedil;ift&ccedil;iler i&ccedil;in katma değeri y&uuml;ksek bitkiler belirlenmeye &ccedil;alışılmaktadır. Bu kapsamda &Ccedil;ayıralan il&ccedil;esinde lavanta bitkisinin yaygınlaştırılması ve Akdağmadeni il&ccedil;esinde sahlebin k&uuml;lt&uuml;re alınması &ccedil;alışmaları devam etmektedir. B&ouml;lgemizde bulunan diğer il&ccedil;elerde de uygun g&ouml;r&uuml;lecek diğer bitkilerle yeni projeler yapılarak &ccedil;alışmanın yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.</div> &nbsp;<br /> <div style="text-align: justify;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; font-size: 16px;"> </span>T&Uuml;BİTAK Marmara Teknokent&rsquo;in &ouml;nderliğinde ikincisi 6 Eyl&uuml;l 2016 tarihinde Kayseri ilinde d&uuml;zenlenmesi planlanan Sanayi, Ar-Ge buluşması organizasyonuna ilişkin hazırlık &ccedil;alışmalarının başlatılması i&ccedil;in g&ouml;r&uuml;şmeler ger&ccedil;ekleştirilmiştir.</div> &nbsp;<br /> <div style="text-align: justify;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; font-size: 16px;"> </span>Kayseri&rsquo;de Ar-Ge Merkezi sayısını artırmak i&ccedil;in yaptığımız &ccedil;alışmada bir&ccedil;ok firma ile birebir g&ouml;r&uuml;şmeler yapılmış ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ArGe Merkez Başvurusu yapabilecek potansiyel iki firma ile işbirliği yapılmıştır. Bu firmalar ile yapılan s&ouml;zleşme ile Ajansımız bu firmalara Ar-Ge Merkezi Belgesi almak i&ccedil;in danışmanlık desteği &nbsp;sağlayacaktır. Kayseri OSB firmaları &ouml;zelinde işletmelerin &nbsp;kurumsal kapasitelerinin artırılmasına y&ouml;nelik Y&ouml;neticiler İ&ccedil;in Muhasebe ve Mali Analiz Eğitimi d&uuml;zenlenmiştir. Ajansımızın Kayseri il&ccedil;e belediye ve kaymakamlıklarında proje yazmaları i&ccedil;in Proje Yazma Eğitimi verdiği 73 &ouml;ğrenciye sertifikaları verilmiştir.</div> &nbsp;<br /> <div style="text-align: justify;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; font-size: 16px;"> </span>Kayseri OSB M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; ile ortaklaşa y&uuml;r&uuml;tt&uuml;ğ&uuml;m&uuml;z faaliyet ile Ekonomi Bakanlığı URGE Programına başvuru yapılmış ve Kayseri &Ccedil;elik Kapı Sekt&ouml;r&uuml;nden 24 firma ile y&uuml;r&uuml;tt&uuml;ğ&uuml;m&uuml;z &ccedil;alışma bakanlık tarafından kabul edilmiştir. B&ouml;lgemizde girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi i&ccedil;in verilen bir&ccedil;ok &nbsp;eğitimin &nbsp;yanı &nbsp;sıra Melek &nbsp;Yatırım &nbsp;Ağı i&ccedil;in de bir&ccedil;ok &ccedil;alışma yapılmıştır. 40&rsquo;ın &uuml;zerinde işadamının katılımı ile Melek Yatırımcılık &nbsp;Eğitimi verilmiş ve Melek Yatırım Ağının kurulması i&ccedil;in Erciyes Teknopark ile lisanslı 6 yatırımcı ağa dahil edilmiştir. Melek Yatırım konusunda gerek eğitim gerekse danışmanlık noktasında Baybars ALTUNTAŞ ve Paulo ANDREZ ile &ccedil;alışmıştır. Toplam 42 kişi Avrupa Melek Yatırım Birliği imzalı Melek Yatırımcılık Sertifikası almıştır.</div> ORAN ve KOSGEB Kayseri, Sivas ve Yozgat İl M&uuml;d&uuml;rl&uuml;klerinin işbirliğinde y&uuml;r&uuml;t&uuml;len Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri son hız devam etmektedir.<br /> &nbsp;<br /> <div style="text-align: justify;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; font-size: 16px;"> </span>Kalkınma Bakanımız Sn. L&uuml;tfi ELVAN&rsquo;ın kalkınma ajanslarına verdiği talimat &ccedil;er&ccedil;evesinde, ajansımız tarafından başlatılan bu yıl <strong>6500 kişiye KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verilmesini bununla birlikte TR72 B&ouml;lgesini Girişimcilik alanında &ldquo;1&rdquo; numara yapmayı &ouml;ng&ouml;ren program Mart ayında uygulamaya ge&ccedil;mesine ve aradan sadece 5 ay ge&ccedil;mesine rağmen hedefin %99&rsquo;una ulaşarak Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde 6476 kişinin sertifikaya sahip olmasını sağladı. Eyl&uuml;l 2016 başı itibarıyla bu sayı 7662 kişiye erişecektir. KOSGEB birimleri dahil T&uuml;rkiye&rsquo;de 1 yıl i&ccedil;inde bu kadar y&uuml;ksek sayıda Girişimcilik Eğitimi verilmemiştir. &Ouml;zellikle, Yozgat Girişimcilik Eğitimlerinde T&uuml;rkiye&rsquo;de ilk sıraya (n&uuml;fusa oranla) y&uuml;kselmiştir. Son 11 ayda ORAN Kalkınma Ajansı ORAN Akademi faaliyetleri kapsamında ayda ortalama 890 kişiye toplamda 9800 kişiye Girişimcilik, Proje Yazma, Ar-Ge Projeleri vd. alanlarda eğitimler vermiştir.&nbsp;</strong></div> <br /> <div style="text-align: justify;">&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; font-size: 16px;"> </span>Sivas İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Projesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı&rsquo;na Ajansımız tarafından sunulan ve kabul g&ouml;ren yaklaşık <strong>7.2 milyon euro-23 milyon TL</strong> b&uuml;t&ccedil;eli bir projedir. ORAN personeli kaynağın Sivas&rsquo;a kazandırılmasına ilişkin t&uuml;m ihale s&uuml;re&ccedil;lerinde aktif rol almıştır. Sivas İŞGEM, Sivas İl &Ouml;zel idaresi, Sivas Belediyesi, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ve Sivas OSB ile beraber y&ouml;netilecektir. AB IPA Fonundan Sivas'a Ajans tarafından getirilmektedir. Sivas İŞGEM ile Sivas'ın girişimcilik altyapısı g&uuml;&ccedil;lendirilerek Sivas'ın sosyo ekonomik gelişimine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Sivas İŞGEM projesi tamamlandığında Sivas OSB i&ccedil;erisinde&nbsp;20.000 m&sup2; alanda 10.000 m&sup2; bir tesis kurulmuş olacak ve bu tesiste 35 işlik ile beraber konferans salonu, toplantı, eğitim ve bilgisayar salonları olan bir idari bina olacaktır.&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; font-size: 16px;"> </span><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; font-size: 16px;"> </span>Y&ouml;netim &nbsp;Kurulu &nbsp;Başkanı &nbsp;Davut &nbsp;G&Uuml;L&rsquo;&uuml;n konuşmasının &nbsp;ardından &nbsp;Ajans Genel Sekreteri Kamil TAŞCI yapmış olduğu sunumda, Y&ouml;netim Kurulu Başkanı ve &uuml;yelerine Ajansımızın faaliyetleri, Mali Destek Programı ve Doğrudan Faaliyet Desteği hakkında bilgi verdi.<br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/YonetimKurulu/YK_20160809.jpg" style="width: 690px; height: 380px;" /><br /> </div> </span> <p><br /> </p> </div> Sivas Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılacak yeni projeler hakkında görüş alış verişinde bulunuldu. <div style="text-align: right;">&nbsp;02.08.2016<br /> <br /> <div style="text-align: justify;"><span style="line-height: 115%; font-size: 18px; color: #1d2129; background-color: white;"><span style="font-family: georgia;">Sivas Valisi Davut G&uuml;l, Ak Parti Sivas Milletvekilleri Hilmi Bilgin, Habib Soluk, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas İl &Ouml;zel İdare Genel Sekreteri Salih Ayhan, Ajansımız Genel Sekreteri Kamil Taşcı ve Sivas TSO Y&ouml;netim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım, Fuar ve Kongre Merkezi&rsquo;nde yapılacak yeni projeler hakkında g&ouml;r&uuml;ş alış verişinde bulundu.</span><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Sivas_Fuar_Proje.jpg" style="width: 690px; height: 390px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Sivas_Fuar_Proje2.jpg" style="width: 690px; height: 460px;" /><br /> </span></div> </div> Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bilgilendirme ve Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi. <div style="text-align: right;">&nbsp;02.08.2016<br /> <br /> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px; line-height: 115%; font-family: georgia; color: #1d2129; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: white; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamına dahil edilen Sivas ilinde yapılacak projeler ve yatırımlar hakkında Sivas Ticaret ve Sanayi Odasında bilgilendirme toplantısı d&uuml;zenlendi. Toplantıya Vali Davut G&uuml;l, Ak Parti Milletvekilleri Hilmi Bilgin, Habib Soluk, CHP Milletvekili Ali Akyıldız, Sivas TSO Y&ouml;netim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım, DAP B&ouml;lge İdaresi Başkanı Adnan Demir, Ajansımız Genel Sekreteri Kamil Taşcı ile &ccedil;ok sayıda davetli katıldı. </span></p> <br /> <br /> <div style="text-align: left;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/DAP_Toplantisi_1.jpg" style="width: 690px; height: 389px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/DAP_Toplantisi_2.jpg" style="width: 690px; height: 460px;" /><br /> </div> </div> Sivas İş Geliştirme Merkezi (Sivas İŞGEM) İle KOBİ’ler Büyüyor <div style="text-align: right;">&nbsp;28.07.2016<br /> <br /> <div style="text-align: justify;"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; line-height: 115%;">Sivas&rsquo;ta girişimcilerin iş kurmasını ve geliştirmesini sağlamak amacıyla &ldquo;İş Geliştirme Merkezi'&rdquo; (İŞGEM) proje toplantısı Sivas Valisi Davut G&Uuml;L başkanlığında yapıldı.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; line-height: 115%;">ORAN Sivas Yatırım Destek Ofisi Hizmet Binası&rsquo;nda ger&ccedil;ekleştirilen toplantıya Sivas Valisi Davut G&Uuml;L&rsquo;&uuml;n yanı sıra; Sivas Belediye Başkanı Sami AYDIN, Sivas Vali Yardımcısı (İl &Ouml;zel İdaresi Genel Sekreteri) Salih AYHAN, Sivas OSB M&uuml;d&uuml;r&uuml; Bekir Sıtkı EMİNOĞLU, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanvekili Zeki &Ouml;ZDEMİR ve ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kamil TAŞCI katıldı.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; line-height: 115%;">Sivas İŞGEM Projesi, Katılım &Ouml;ncesi Mali Yardım Aracı (IPA) - B&ouml;lgesel Kalkınma bileşeni altında yer alan Rekabet&ccedil;i Sekt&ouml;rler Programı kapsamında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı&rsquo;na sunulan ve kabul g&ouml;ren yaklaşık 7,2 milyon avro b&uuml;t&ccedil;eli bir projedir.</span></p> <p style="margin-left: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; line-height: 115%;">Sivas İŞGEM projesini y&uuml;r&uuml;tmekle yetkili kurum Orta Anadolu Kalkınma Ajansı olup, proje bittikten sonra &ccedil;alışmaya başlayacak Sivas İŞGEM&rsquo;i işletmekle y&uuml;k&uuml;ml&uuml; olan kurumlar da Sivas İl &Ouml;zel İdaresi, Sivas Belediyesi, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile Sivas - Merkez 1. Organize Sanayi B&ouml;lge M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;d&uuml;r. </span></p> <p style="margin-left: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; line-height: 115%;">Sivas şehrinin sosyoekonomik gelişimine katkıda bulunmak, Sivas İŞGEM Projesinin genel amacı olup bu ama&ccedil; g&ouml;z &ouml;n&uuml;ne alındığında, iş ortamının iyileştirilmesi, girişimciliğin teşviki ve işsizliğin azaltılması i&ccedil;in Sivas İş Geliştirme Merkezi gerekli bir altyapıdır.</span></p> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Sivas_%C4%B0sgem.jpg" /><br /> </div> </div> Sivas Valiliği ve ORAN Kalkınma Ajansı Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı <div style="text-align: right;">&nbsp;28.07.2016<br /> <br /> <div style="text-align: justify;"> <p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 115%; font-size: 16px;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Sivas İlinde k&uuml;lt&uuml;rel ve sanatsal faaliyetlerin yaygınlaştırılması, Sivas İlinin tarihi ve k&uuml;lt&uuml;rel değerlerinin gelecek nesillere aktarılması ve ortak mirasımızın yaşatılması amacıyla &ldquo;Kadı Burhaneddin Yılı&rdquo; etkinlikleri kapsamında ger&ccedil;ekleştirilecek kamu spotu &ccedil;ekimi, Kadı Burhaneddin &ccedil;ocuk kitap&ccedil;ığı basımı ve Kadı Burhaneddin oyuncakları yapımı ve d&ouml;neme ait sikke basılmasının işbirliği i&ccedil;erisinde ger&ccedil;ekleştirilmesi amacıyla Sivas Valiliği ve ORAN Kalkınma Ajansı arasında işbirliği protokol&uuml; imzalandı.<br /> </span><span style="line-height: 115%; font-size: 16px;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Bu protokol; ORAN Sivas Yatırım Destek Ofisi Hizmet Binasında Sivas Valisi Davut G&Uuml;L ve ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kamil TAŞCI arasında imzalandı.</span></p> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/Sivas_Valiligi_%C4%B0sbirligi_protokolu.jpg" /><br /> </div> </div> Türkiye’de İş Fırsatları Semineri <div style="text-align: right;"><span style="font-size: 12px;">&nbsp;21.07.2016</span><br /> <br /> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; font-family: georgia;">Hollanda Yatırım Ajansı (RVO) ve Hollanda Ticaret M&uuml;steşarlığı tarafından 15.07.2016 tarihinde Hollanda&rsquo;nın Den Haag şehrinde d&uuml;zenlenen &ldquo;T&uuml;rkiye&rsquo;de İş Fırsatları Semineri&rdquo; ne ORAN Orta Anadolu Kalkınma Ajansı davet edilmiştir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; font-family: georgia;">T&uuml;rkiye&rsquo;den Kocaeli Sanayi Odası, Eskişehir Yatırım Destek Ofisi ve ORAN Kayseri Yatırım Destek Ofisi&rsquo;nin davet edildiği seminere, 80&rsquo;e yakın Hollandalı Yatırımcı ve İş Adamı katılmıştır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; font-family: georgia;">Seminer programı Hollanda Ticaret M&uuml;steşarı Sayın Jeroen KELDERHUIS&rsquo;un T&uuml;rkiye hakkındaki sunumu ile başlamıştır. Daha sonra, T&uuml;rkiye&rsquo;de yatırımı bulunan Sayın Edgar KIWIET, T&uuml;rkiye&rsquo;de iş yapmanın avantaj ve dezavantajları, kolay ve zor yanları ile neden T&uuml;rkiye&rsquo;nin yatırım yapmak i&ccedil;in en uygun &uuml;lkelerden birisi olduğu ve T&uuml;rkiye&rsquo;nin Avrupa i&ccedil;in &ouml;nemini anlatan bir sunum yapmıştır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; font-family: georgia;">Seminerin ikinci b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde ORAN Kalkınma Ajansı Kayseri YDO uzmanlarından Tolga UYAN, Kayseri&rsquo;nin Yatırım Ortamı Sunumu ile (Invest in Kayseri) katılımcıları ilimiz yatırım ortamı hakkında bilgilendirmiştir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; font-family: georgia;">RVO Hollanda Yatırım Ajansı ve Hollanda Ticaret M&uuml;steşarlığı tarafından d&uuml;zenlenmiş olan &ldquo;Business Opportunities Turkey Seminar&rdquo; programı Hollandalı yatırımcı ve iş adamlarının yoğun ilgisiyle karşılanmış ve T&uuml;rkiye&rsquo;nin ve Kayseri&rsquo;nin yatırım ortamının tanıtılması a&ccedil;ısından başarılı bir program olmuştur. Program sonrasında, Hollanda Ticaret M&uuml;steşarlığınca,&nbsp; Hollandalı yatırımcı ve iş adamlarından oluşan bir Ticari Misyon oluşturularak 8-9 Eyl&uuml;l Tarihlerinde bu misyon ile Kayseri&rsquo;ye gelinmesi ve misyondaki yatırımcı ve iş adamlarına Kayseri&rsquo;nin yatırım ortamının bizzat tanıtılmasına karar verilmiştir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; font-family: georgia;">8-9 Eyl&uuml;l 2016 tarihinde d&uuml;zenlenecek olan bu Ticaret Misyonunun Kayseri&rsquo;deki programında ORAN Kalkınma Ajansı paydaş olarak yer alacaktır.<br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/hollanda1.jpg" style="width: 690px; height: 389px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/hollanda2.jpg" style="width: 690px; height: 389px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/hollanda3.jpg" style="width: 690px; height: 389px;" /><br /> </span></p> <br /> </span></div> </div> ORAN’dan Dezavantajlı Gruplara Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri <div style="text-align: right;"><span style="font-size: 12px;">&nbsp;29.06.2016</span></div> <div style="text-align: right;"><br /> </div> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: &quot;lucida sans unicode&quot;, sans-serif; color: #444444;"></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; line-height: 115%; font-size: 16px;"> </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 115%; font-size: 16px;">ORAN Kalkınma Ajansı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Kadın girişimciliği, &ccedil;ocuk girişimciliği ve gen&ccedil; girişimciliği gibi tematik eğitimlere destek veren ajans, Sivas YDO vasıtasıyla <strong>dezavantajlı gruplara y&ouml;nelik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri </strong>d&uuml;zenlemektedir. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 115%; font-size: 16px;">27 Mayıs- 28 Haziran 2016 tarihleri arasında <strong>Sivas Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 6 adet Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi</strong> organize eden Sivas Yatırım Destek Ofisi, dezavantajlı grupların devlet destekleriyle iş hayatına kazandırılmasına y&ouml;nelik &ccedil;alışmalarına devam edecek. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 115%; font-size: 16px;">ORAN tarafından verilen eğitimlerde şu ana kadar<strong> 180 kişi sertifika almaya hak kazandı</strong>. A&ccedil;ılacak <strong>4 yeni sınıfla birlikte 300 kişinin girişimci olması hedeflenmektedir</strong>. </span></p> <span style="line-height: 115%; font-size: 16px;"> <div style="text-align: justify;"><span style="line-height: 115%;">Bu eğitimler vasıtasıyla b&ouml;lgenin hem ekonomik hem de sosyal altyapısına yatırım yapılmaktadır.&nbsp;</span></div> </span><span style="line-height: 115%; font-family: georgia; font-size: 16px;"></span> <p><br /> </p> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/ugedez1.jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/ugedez2.jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/ugedez3.jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /> 2016 Yılı 1. Dönem Teknik Destek Sözleşmeleri İmzalanıyor <div style="text-align: right;"><span style="font-size: 12px;">&nbsp;14.06.2016</span></div> <div style="text-align: right;"><br /> </div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; font-family: georgia;">2016 Yılı Teknik Destek Programı Mart-Nisan d&ouml;neminde başvuru yapan kurumlar i&ccedil;erisinden destek almaya hak kazanan başvuru sahipleriyle s&ouml;zleşme imza s&uuml;reci başlatıldı. Bu kapsamda Kocasinan Kaymakamlığı ile s&ouml;zleşme imzalandı.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; font-family: georgia;">Kocasinan Kaymakamlığı Makamında ger&ccedil;ekleşen imza t&ouml;reninde Kocasinan Kaymakamı Sn. Ali CANDAN 4-6 yaş grubu &ccedil;ocukların eğitiminin &ccedil;ok &ouml;nemli olduğunu ve geleceğimizi emanet edeceğimiz &ccedil;ocuklarımızın eğiticilerine b&ouml;yle bir eğitim verilmesinden dolayı mutluluklarını ifade etti. Bu eğitim i&ccedil;in Kalkınma Ajansına ve Sn. Genel Sekreter Kamil TAŞCI&rsquo;ya teşekk&uuml;rlerini iletti.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; font-family: georgia;">ORAN Genel Sekreteri Sn. Kamil TAŞCI ise b&ouml;lgenin kalkınması i&ccedil;in her bir bireyin &ouml;nemli olduğunu ve 4-6 yaş grubu eğiticilerin bu noktada &ouml;neminden bahsetti. Bu tarz eğitim taleplerine olumlu cevap vererek b&ouml;lgeye katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; font-family: georgia;">Teknik Destek Faaliyeti ile 4-6 Yaş Kuran Kursu &Ouml;ğreticilerinin Eğitim alması hedefleniyor. Eğitimden 40 Kur&rsquo;an Kursu &Ouml;ğreticisinin faydalanması planlanıyor.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 16px; font-family: georgia;">ORAN b&ouml;lgedeki kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerine katkıda bulunmaya devam edecek.</span><br /> <br /> <span style="font-family: verdana, sans-serif; height: 518px;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Teknik%20Destek%202016/td2.jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /></span><br /> <br /> <span style="font-family: verdana, sans-serif; height: 517px;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Teknik%20Destek%202016/td1.jpg" style="width: 690px; height: 517px;" /></span><br /> </span></p> 2016 Yılı 1. Dönem Teknik Destek Sözleşmeleri İmzalanıyor <div style="text-align: right;"><span style="font-family: georgia; font-size: 18px;"><span style="font-size: 12px;">&nbsp;07.06.2016<br /> </span><br /> </span> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 18px;">2016 Yılı Teknik Destek Programı Mart-Nisan d&ouml;neminde başvuru yapan kurumlar i&ccedil;erisinden destek almaya hak kazanan başvuru sahipleriyle s&ouml;zleşme imza s&uuml;reci başlatıldı. Bu kapsamda Hacılar İl&ccedil;e M&uuml;ft&uuml;l&uuml;ğ&uuml; ile&nbsp;s&ouml;zleşme imzalandı.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 18px;">Teknik Destek Eğitimi kapsamında Hacılar M&uuml;ft&uuml;l&uuml;ğ&uuml; 85 eğitici personelinin &ouml;ğretmenlik becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 18px;">ORAN b&ouml;lgedeki kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerine katkıda bulunmaya devam edecek.<br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/MDP2016/hcmuf.jpg" style="width: 690px; height: 458px;" /><br /> </span></p> </div> Kayseri Sanayi Odası ile Teknik Destek Sözleşmesi imzalandı <div style="text-align: right;">&nbsp;13.06.2016</div> <br /> <p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 115%; font-family: georgia; font-size: 18px;">2016 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Kayseri Sanayi Odası&rsquo;nın başvuru sahibi olduğu &ldquo; KAYSO Performans Y&ouml;netim Sistemi&rdquo; konulu Teknik Destek S&ouml;zleşmesi , Sanayi Odası Başkanı Sayın Mustafa BOYDAK ve Ajans Genel Sekreteri Sayın Kamil TAŞCI tarafından imzalandı.<br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Kayso/KAYSO%20Perf.Y%C3%B6n.Sis2.jpg" style="width: 690px; height: 465px;" /><br /> <br /> </span></p> <span style="font-size: 18px;"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia;">Yapılacak olan eğitim ile Sanayi Odası&rsquo;nın y&uuml;r&uuml;tmekte olduğu insan kaynakları y&ouml;netim &ccedil;alışmalarına katkıda bulunulmuş olacak ve odanın ileriki d&ouml;nemde d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;ğ&uuml; EFQM M&uuml;kemmellik modeline ge&ccedil;işte en &ouml;nemli unsurlardan sayılan Performansa dayalı İK sisteminin kurulumunda adım atılmış olunacaktır. Ayrıca, kurulacak olan sistemden elde edilecek olan sonu&ccedil; ve tecr&uuml;beler, KAYSO tarafından TR72 B&ouml;lgesinde yer alan TSO&rsquo;lar ile paylaşılacak olup s&ouml;z konusu kurumların da insan kaynaklarını geliştirilmesi i&ccedil;in kurumsal farkındalığın artırılması sağlanacaktır.</span></div> <div style="font-family: georgia; text-align: justify;"><br /> </div> <span style="font-family: georgia; height: 463px;"><img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Kayso/KAYSO%20Perf.Y%C3%B6n.Sis3.jpg" style="width: 690px; height: 463px;" /></span><br /> </span><br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Kayso/KAYSO%20Perf.Y%C3%B6n.Sis1.jpg" style="width: 690px; height: 464px;" /> Singapur Büyükelçisi Ekselansları Sn. A. Selverajah Ajansımızı Ziyaret Etti <div style="text-align: right;"><span style="font-size: 12px; font-family: georgia;">&nbsp;09.06.2016</span></div> <br /> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;">Singapur B&uuml;y&uuml;kel&ccedil;isi Ekselansları Sn. A. Selverajah ve başk&acirc;tip Sn. J. Low Genel Sekreterimiz Sn. Kamil TAŞCI'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Kayseri YDO Koordinat&ouml;r&uuml; Mehmet Ali BAYIR, Kayseri YDO Birim Uzmanları Tolga UYAN ve Mehmet Fatih YAPRAK, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Birimi Başkanı Seyit CEZAOĞLU ile İş Geliştirme, İletişim ve ORAN Akademi Birimi Uzmanı &Uuml;mm&uuml;han YAMAK hazır bulundu.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;">Ziyarette Singapur ve T&uuml;rkiye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması ve Kayseri i&ccedil;in sunduğu fırsatlar değerlendirildi. Kayseri'nin yatırım iklimi ve imk&acirc;nları konusunda Kayseri Yatırım Destek Ofisi Singapur B&uuml;y&uuml;kel&ccedil;isi Ekselansları Sn. A. Selverajah&rsquo;a Kayseri sanayisi ve ekonomisi hakkında bilgilendirme yaptı. Olası işbirliği imk&acirc;nları g&ouml;r&uuml;ş&uuml;ld&uuml;.&nbsp;<br /> </span> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/%C4%B0gib/B%C3%BCy%C3%BCkel%C3%A7i%20haber2.jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/%C4%B0gib/b%C3%BCy%C4%9Fkel%C3%A7i%20haber.jpg" style="width: 690px; height: 920px;" /></p> Sivas Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Başvuru Duyurusu <div style="text-align: right;"><span style="font-size: 12px; font-family: verdana;">21.01.2016</span><br /> </div> <span style="font-family: verdana; font-size: 13px;"><br /> </span> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana; font-size: 13px;">ORAN Kalkınma Ajansı ve KOSGEB Sivas İl M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; işbirliğiyle d&uuml;zenlenecek olan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri i&ccedil;in ekteki form doldurarak başvuru yapılabilecektir. Başvuru formlarının ORAN Kalkınma Ajansı Sivas Yatırım Destek Ofisi ya da KOSGEB Sivas İl M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;'ne teslim edilmesi gerekmektedir. <br /> <br /> <span style="font-size: 13px;"><a href="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/document/YDO/SivasUGEKatilimciBasvuruFormu.doc" target="_self">Başvuru Formu</a></span><br /> <br /> Kamuoyuna saygıyla duyurulur.</span><span style="font-family: verdana; font-size: 13px;"><br /> <br /> </span><br /> </div> ORAN’ın Vermiş Olduğu Proje Hazırlama Eğitimi İle Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Mezunu Öğrencilerinin Proje Hazırlama Kapasitesini Artırıyor <div style="text-align: right;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;">&nbsp;</span><span style="font-size: 12px; font-family: georgia;">07.06.2016</span></div> <span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><br /> </span> <p style="text-align: justify; background: white;"><span style="font-size: 16px;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; font-family: georgia;"> </span><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;">ORAN Akademi b&uuml;nyesinde ger&ccedil;ekleştirilen eğitimler kapsamında Erciyes &Uuml;niversitesi&rsquo;nde 02-03 Haziran 2016 tarihleri arasında &ldquo;Proje D&ouml;ng&uuml;s&uuml; Y&ouml;netimi Eğitimi&rdquo; verildi.<br /> </span> </span></p> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><span class="Apple-tab-span" style="text-align: left; white-space: pre; font-size: 16px;"> </span><span style="text-align: left;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Program Y&ouml;netim Birimi Uzmanlarından Erdin&ccedil; &Ccedil;ANAKCI tarafından Mustafa &Ccedil;ıkrık&ccedil;ıoğlu Seminer Salonu&rsquo;nda verilen eğitime Erciyes &Uuml;niversitesi Ziraat Fak&uuml;ltesi son sınıf &ouml;ğrencisi 30 kişi eğitime katılım sağladı. Ayrıca diğer grupta 30 kişilik &ouml;ğrenci grubuna da Kayseri Valiliği İl Sosyal Et&uuml;t Proje M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; Şefi Mustafa YILDIZ eğitim vermiştir.</span><span style="text-align: left; font-size: 16px;">2 g&uuml;n s&uuml;ren eğitimde, Proje D&ouml;ng&uuml;s&uuml; ve Y&ouml;netimi kapsamında uygulamalı eğitim verildi. Bu bağlamda mevcut durum analizi, paydaş analizi, sorun analizi, hedef ve strateji analizi ile mantıksal &ccedil;er&ccedil;eve analizi, ayrıntılı faaliyet planı hazırlama, ara&ccedil;, kaynak planlaması ve b&uuml;t&ccedil;e uygulamalı olarak yapıldı. Eğitimler de ayrıca Kalkınma Ajansları Y&ouml;netim Sistemi (KAYS) &uuml;zerinde uygulamalı proje veri girişi yapılarak, sistemin kullanımı hakkında bilgi verildi.<br /> <br /> </span><span class="Apple-tab-span" style="text-align: left; white-space: pre; font-size: 16px;"> </span><span style="text-align: left; font-size: 16px;">Ajans Genel Sekreteri Sn. Kamil TAŞCI kapanış konuşmasında; &ldquo;Proje D&ouml;ng&uuml;s&uuml; Y&ouml;netimi Eğitimlerinin bir başlangı&ccedil; olduğunu bunu Girişimcilik Eğitimleri ile devam ettirmek istediklerini belirttiler. Erciyes &Uuml;niversitesi&rsquo;nden mezun her &ouml;ğrencinin Girişimcilik Sertifikası alarak mezun olmasını istediklerini belirttiler.&rdquo; Seyrani Ziraat Fak&uuml;ltesi B&ccedil;l&uuml;m Başkanı Sn. Do&ccedil;. Dr. Sancar BULUT konuşmasında: &ldquo;Bir yıl boyunca vermiş olduğum Proje Hazırlama Derslerini b&ouml;yle bir eğitim ve sertifika ile ta&ccedil;landırarak &ouml;ğrencilerimizin mezun olduktan sonra katkı sağlayacakları projeler ve g&ouml;revler i&ccedil;in ellerinde bir sertifikanın olmasının &ouml;neminden bahsederek katkılarından dolayı Sn. Genel Sekreter ve eğitimcilerimize teşek ederim dedi&rdquo; Son olarak Ziraat Fak&uuml;ltesi Dekanı Sn. Mehmet ARSLAN ise &ldquo;Bu eğitimin d&uuml;zenlenmesinde emeği ge&ccedil;en Sn. B&ouml;l&uuml;m Başkanı Do&ccedil;. Dr. Sancar BULUT, Sn. Genel Sekreter Kamil TAŞCI ve eğitimcilere ayrı ayrı teşekk&uuml;rlerini iletti. Ayrıca &ouml;ğrencilerimizin bundan sonraki alacakları eğitimler i&ccedil;inde gerekli desteği vermeye hazır olduklarını belirttiler.&rdquo;<span style="white-space: pre;"><br /> </span></span><span style="text-align: left; font-size: 16px;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Eğitim Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sn. Kamil TAŞCI, Ziraat Fak&uuml;ltesi Dekanı Sn. Mehmet ARSLAN ve B&ouml;l&uuml;m Başkanı Sn. Sancar BULUT&rsquo;un &ouml;ğrencilere sertifikalarını vermesi ile son buldu.</span><span style="text-align: left; font-size: 16px;">B&ouml;lgedeki kurum, kuruluş ve paydaşların proje hazırlama kapasitesini artırmayı ama&ccedil;layan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, ORAN AKADEMİ kapsamında bu t&uuml;r eğitim faaliyetlerine devam etmeyi planlamaktadır.<br /> <br /> </span></span></div> <p style="text-align: justify; background: white;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Haberler/pyb/ZiraatPCM2.jpg" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Haberler/pyb/ZiraatPCM1.jpg" style="width: 690px; height: 518px;" /><br /> </span></p> Melek Yatırımcılar Kayseri’de <div style="text-align: right;"><span style="font-size: 12px; font-family: georgia;">&nbsp;06.06.2016</span></div> <span style="font-family: georgia;"><br /> </span> <p style="margin: 0px 0px 0.0001pt; color: #222222; font-size: 12.8px; text-align: justify; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 12pt; font-family: georgia;">2-3 Haziran tarihlerinde OMMER Hotel'de organize ettiğimiz Melek Yatırımcılık Eğitim Programına Avrupa Melek Yatırım Ağları Onursal Başkanı Paulo ANDREZ ile T&uuml;rkiye'nin d&uuml;nya &ccedil;apında tanınmış girişimcisi Baybars ALTUNTAŞ katıldı.</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0.0001pt; color: #222222; font-size: 12.8px; text-align: justify; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 12pt; font-family: georgia;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0.0001pt; color: #222222; font-size: 12.8px; text-align: justify; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 12pt; font-family: georgia;">Programda Melek Yatırımcılığın nasıl uygulandığından , yapılan yatırımın geri d&ouml;n&uuml;ş&uuml; i&ccedil;in uygulanacak stratejilere kadar bir&ccedil;ok konu ele alındı. B&ouml;lgemizden sanayici ve iş adamları ile STK'lerin da katıldığı organizasyonda Kayseri'de oluşturulması i&ccedil;in &ccedil;aba sarf edilen Melek Yatırım Ağı i&ccedil;in uygulanacak y&ouml;ntemler de ayrıca tartışıldı.</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0.0001pt; color: #222222; font-size: 12.8px; text-align: justify; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 12pt; font-family: georgia;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0px 0px 0.0001pt; color: #222222; font-size: 12.8px; text-align: justify; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 12pt; font-family: georgia;">B&ouml;lgemizde oluşturulacak girişimcilik ekosistemi i&ccedil;erisinde &ouml;nemli bir yer alan Melek Yatırımcılık d&uuml;nyanın bir&ccedil;ok yerinde yeni girişimlerin ticari hayatlarına devam edebilmeleri i&ccedil;in kritik rol oynamıştır. D&uuml;zenlenen bu eğitim organizasyonu ile Melek Yatırım &ouml;zelinde b&ouml;lgemizde farkındalık yaratılmış ve atılacak olan adımlar i&ccedil;in altyapı oluşturulmuştur.<br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/MelekYatrm1.JPG" style="width: 690px; height: 920px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/Ydo/MelekYatrm2.jpg" /><br /> </span></p> Sarıoğlan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi <div style="text-align: right;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;">&nbsp;</span><span _face="georgia" style="font-family: georgia; font-size: 16px;">&nbsp;</span><span style="font-size: 12px; font-family: georgia;">01.06.2016</span></div> <span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><br /> </span> <p style="color: #222222; font-size: 12.8px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 1.8; text-align: justify; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;"><span style="line-height: 21.6px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span class="Apple-tab-span" style="font-family: georgia; white-space: pre;"> </span><span style="font-size: 16px; font-family: georgia;">Sarıoğlan il&ccedil;esinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 30 Mayıs 2016 tarihinde başlamıştır. Orta Anadolu Kalkınma Ajan</span></span><span style="font-size: 16px; font-family: georgia;"><span style="line-height: 21.6px; font-size: 16px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">sı ve Sarıoğlan İl&ccedil;e Tarım M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;&nbsp;</span><span style="line-height: 21.6px; font-size: 16px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">işbirliğinde d&uuml;zenlenen eğitim sonunda&nbsp;</span><span style="line-height: 21.6px; font-size: 16px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">30</span><span style="line-height: 21.6px; font-size: 16px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">&nbsp;kişiye sertifika verilecektir.</span></span></span></p> <p style="color: #222222; font-size: 12.8px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 1.8; text-align: justify; background-color: #ffffff;"><span style="line-height: 21.6px; font-size: 16px; font-family: georgia; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>TR72 B&ouml;lgesinde Kayseri, Sivas ve Yozgat illeri ile il&ccedil;elerinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerimiz devam edecektir.</span></p> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/%C4%B0gib/UGE/1.JPG" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/İgib/UGE/2.JPG" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/%C4%B0gib/UGE/3.jpg" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/images/%C4%B0gib/UGE/4.jpg" /> 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA BAŞARILI BULUNAN BAŞVURULAR <div style="text-align: right;"><span style="font-size: 12px; font-family: georgia;">&nbsp;31.05.2016</span></div> <span style="font-family: georgia;"><br /> </span> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px; background: white;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından a&ccedil;ıklanan 2016 yılı Teknik Destek Programına ilişkin başvurular tamamlanmıştır. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px; background: white;">2016 yılı Teknik Destek Programı kapsamında, değerlendirme sonu&ccedil;larına g&ouml;re başarılı bulunarak destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri aşağıda sunulmuştur. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px; background: white;">S&ouml;zleşmelerin imzalanması,&nbsp;<strong><span style="text-decoration: underline;">başarılı teknik destek taleplerinin Ajansın internet sitesinde yayınlanmasını m&uuml;teakip en ge&ccedil; 10 iş g&uuml;n&uuml; i&ccedil;inde</span></strong>&nbsp;ger&ccedil;ekleşecektir. Başvuru sahipleri, bu s&uuml;re zarfında s&ouml;zleşme imzalamak &uuml;zere Ajans&rsquo;a başvurmamaları halinde destek alma haklarını kaybedeceklerdir. 2016 yılı Teknik Destek Programı kapsamında başarılı bulunan başvuru sahiplerine Ajans tarafından yazılı olarak da bildirimde bulunulacaktır.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px; background: white;">01 Mayıs tarihi itibarıyla Teknik Destek Programı durdurulmuş olup, bundan sonraki eğitim vb. talepler ORAN Akademi b&uuml;nyesinde karşılanacaktır. ORAN Akademi i&ccedil;in l&uuml;tfen web sitemizi takip ediniz. </span></p> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia; font-size: 16px;"><strong>2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA BAŞARILI BULUNAN BAŞVURULARIN LİSTESİ <p style="margin-bottom: 12pt; text-align: center;"> </p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left" width="96%" style="border-collapse: collapse; border: none; margin-left: 4.8pt; margin-right: 4.8pt;"> <tbody> <tr> <td style="width: 9.02%; border: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p style="text-align: center;"><strong>Sıra No</strong></p> </td> <td style="width: 21.62%; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-style: solid solid solid none; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p style="text-align: center;"><strong>Referans No</strong></p> </td> <td style="width: 35.14%; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-style: solid solid solid none; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p style="text-align: center;"><strong>Başvuru Sahibi</strong></p> </td> <td style="width: 34.22%; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-style: solid solid solid none; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p style="text-align: center;"><strong>Teklif Adı</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 9.02%; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">1</span></p> </td> <td style="width: 21.62%; border-style: none solid solid none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">TR72/16/TD/002</span></p> </td> <td style="width: 35.14%; border-style: none solid solid none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">Sivas Valiliği</span></p> </td> <td style="width: 34.22%; border-style: none solid solid none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">&Uuml;st&uuml;n Yeteneklilerle Yaşamak Ve Zeka Oyunları Eğitici Eğitimi</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 9.02%; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">2</span></p> </td> <td style="width: 21.62%; border-style: none solid solid none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">TR72/16/TD/005</span></p> </td> <td style="width: 35.14%; border-style: none solid solid none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p style="text-align: center;"&g