2012 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI

BAŞVURULARI BAŞLADI !!!Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına ve kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarının yapılmasına katkı sağlayacak olan faaliyetlere Doğrudan Faaliyet Destek Programı başlığı altında mali destek verecektir. Ayrıca, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezi, teknoloji geliştirme merkezi gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine ve büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine ilişkin araştırma ve planlama çalışmaları da destek başvurusunda bulunulabilecek faaliyet konuları arasındadır.

Bu program kapsamında desteklenecek faaliyetler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 600.000 TL olup, verilecek destek miktarı asgari 20.000 TL ve azami 50.000 TL olacaktır.

Destek kapsamında faaliyet bütçesinin en az %25’i, en fazla ise %100’ü hibe olarak desteklenecektir.

Bu programa sadece TR72 Bölgesi (Kayseri, Sivas, Yozgat)’nde yer alan;


* Valilikler

* Kaymakamlıklar

* İl Özel İdareleri ve Belediyeler

* 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Doğrultusunda Kurulmuş Birlikler

* Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları (Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri)

* Üniversiteler (Fakülte/Yüksekokul/Enstitülerin başvuruları Üniversite adına yapılmalıdır ve Yönetim Kurulu kararında projenin hangi Fakülte/Yüksekokul/Enstitü tarafından yürütüleceği belirtilmelidir)

* Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları

* Sivil Toplum Kuruluşları (En az 3 ay önceden kurulmuş olması koşuluyla)

* Birlikler ve Kooperatifler 

* Organize Sanayi Bölgeleri

* Küçük Sanayi Siteleri

* Teknoloji Geliştirme Bölgeleri faaliyet teklifi sunabileceklerdir.

Doğrudan Faaliyet Destek Programı’na ilişkin başvuru rehberi ile gerekli diğer doküman ve eklerini aşağıda yer alan ekler kısmından indirebilirsiniz.DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI EKLERİ


BAŞVURU REHBERİ

BROŞÜR

EK-A BAŞVURU FORMU

EK-B BÜTÇE

EK-C MANTIKSAL ÇERÇEVE

EK-D ÖZGEÇMİŞ

EK-E DESTEKLEYİCİ BELGE ÖRNEKLERİ

EK-F SÖZLEŞME VE EKLERİ (Bilgi Amaçlı) 

2012 DFD SIKÇA SORULAN SORULAR