TEKLİF ÇAĞRISI İLANI
ORAN - Haberler

TEKLİF ÇAĞRISI İLANI

T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, 2012 yılı teklif çağrısı kapsamında yürütülecek olan “Gelişen Sektörlerde Rekabetçi KOBİ’ler” ve “Tarımla Gelen Kalkınma” mali destek programları kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla ilana çıkmış bulunmaktadır.

Bu yıl geçtiğimiz yıllardaki uygulamalardan farklı olarak başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden gerçekleştirilecektir.

1) Gelişen Sektörlerde Rekabetçi KOBİ’ler Mali Destek Programı:

Programın genel amacı; “TR72 Bölgesi’nde (Kayseri, Sivas ve Yozgat) faaliyet gösteren, kar amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin stratejik sektör yatırımlarının desteklenmesi; Ar-Ge, inovasyon, üretim kapasitelerinin geliştirilmesi ve rekabette öncü sektörlerde yüksek katma değerli ürün üretimi yapmalarının sağlanması yoluyla rekabetçiliklerinin artırılması ve bölge içi gelişmişlik farklılıklarının azaltılması” dır.


Gelişen Sektörlerde Rekabetçi KOBİ’ler Mali Destek Programı’nın öncelikleri:

Öncelik 1. Bölgede stratejik sektörlerde rekabetçiliğin artırılmasına yönelik yatırımların desteklenmesi
Öncelik 2. Bölgede rekabette öncü sektörlerde yenilikçi uygulamaların ve Ar-Ge yatırımlarının desteklenmesi
Öncelik 3. Sivas ve Yozgat illerinde üretim yapan işletmelerde ürün çeşitlendirmesinin, kapasite artırılmasının ve kalite sertifikasyonunun desteklenmesi
olarak belirlenmiştir.

2) Tarımla Gelen Kalkınma Mali Destek Programı:

Programın genel amacı; “Tarım altyapısının ve tarımda insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesi yoluyla TR72 Bölgesi’nde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması” dır.

Tarımla Gelen Kalkınma Mali Destek Programının öncelikleri:

Öncelik 1. Tarım, gıda ve hayvancılık altyapısının güçlendirilmesi
Öncelik 2. Tarım, gıda ve hayvancılıkta nitelikli insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi
olarak belirlenmiştir.

Destek Tutarları ve Son Başvuru Tarihleri
Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberleri ve ekleri www.oran.org.tr internet sitesinden temin edilebilir.

Bu yıl proje başvuruları KAYS üzerinden online olarak alınacaktır. Başvuru sahiplerinin KAYS sistemine kayıt olmaları, başvurularını online olarak doldurmaları, online olarak doldurdukları formların çıktılarını alıp diğer gerekli evrakları da tamamladıktan sonra Başvuru Rehberi’nde yazdığı şekilde Ajans’a matbu olarak ulaştırmaları gerekmektedir.

KAYS sisteminden girilmeyen ve son başvuru tarihi ve saatinden sonra Ajansa ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlanen duyurulur.


Mali destek programı detayları, Başvuru Rehberi, ekleri ve ilgili programa proje başvurusunda bulunmak için aşağıdaki ilgili programa tıklayınız.