2016 Kasım Ayı Doğrudan Faaliyet Destek Programı Sonuçları
ORAN - Haberler

2016 Kasım Ayı Doğrudan Faaliyet Destek Programı Sonuçları

2016 KASIM AYI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA BAŞARILI FAALİYET TEKLİFLERİ

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından açıklanan 2016 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programına ilişkin başvurular 18 Kasım 2016 tarihinde son bulmuştur.

2016 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında Kasım ayı içerisinde yapılan faaliyet teklifi başvuruları değerlendirme sonuçları Aralık ayında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı’nda görüşülmüştür.  Başarılı bulunarak destek almaya hak kazanan faaliyet teklifleri aşağıda sunulmuştur.

2016 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında başarılı bulunan faaliyet teklifi sahiplerine Ajans tarafından yazılı olarak bildirimde bulunulacaktır. Sözleşmeler, başvuru sahiplerine yapılacak tebliğden itibaren en geç on beş gün içinde imzalanacaktır. Başvuru sahipleri, bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajans’a başvurmamaları halinde destek alma haklarını kaybedeceklerdir.

2016 KASIM AYI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA BAŞARILI BULUNAN FAALİYET TEKLİFLERİ LİSTESİ

Sıra No

Referans No

Teklif Adı

Başvuru Sahibi

1

TR72/16/DFD/0024

2023 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Hedefleri

Kayseri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

2

TR72/16/DFD/0029

Karanlıkdere Vadisi Ayva ve Üzüm Fizibilite Projesi

Şefaatli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği

 

3

TR72/16/DFD/0030

Markalaşma Yolunda Kurumsal Kimlik Kültürü Oluşturma ve Uygulama Projesi

Sivas Valiliği

 

4

TR72/16/DFD/0036

Yozgat İli Katı Atık Bertaraf Tesisi Depolama Sahasının Genişletilerek Ömrünün Uzatılması için Fizibilite Çalışması

Yozgat İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Birliği

 

5

TR72/16/DFD/0037

Büyükşehir Meslek Akademisi Fizibilite Çalışmaları ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması işi

Kayseri Büyükşehir Belediye BaşkanlığıSözleşme Belgeleri ile İlgili Açıklamalar

Sözleşme Aşamasında Gerekli Belgeler