2017 Yılı Teknik Destek Programı Başvuruları Başladı
ORAN - Haberler

2017 Yılı Teknik Destek Programı Başvuruları Başladı

 06.03.2017

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamak amacıyla bölgedeki kurumlara teknik destek sağlanacaktır.

Teknik Destek Programı kapsamında;

 • Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitelerini artırıcı faaliyetlerinin,
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, organize sanayi bölgelerinin, küçük sanayi sitelerinin, teknoloji geliştirme bölgelerinin, birliklerin ve kooperatiflerin yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarının desteklenmesi hedeflenmektedir.

Bu program kapsamında yararlanıcı kuruluşa doğrudan mali destek verilmeyecektir. Ajans bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde temelde kendi personeli eliyle veya teknik destek hizmet alımı yoluyla sağlayacaktır. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajans’a toplam maliyeti 15.000 TL‘yi aşamayacaktır.

Bu program kapsamında sadece TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) Bölgesi’nde yer alan;

 • Valilikler
 • Kaymakamlıklar
 • İl Özel İdareleri ve Belediyeler
 • 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Doğrultusunda Kurulmuş Birlikler
 • Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları (Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri)
 • Üniversiteler (Fakülte/Yüksekokul/Enstitülerin başvuruları Üniversite adına yapılmalıdır ve Yönetim Kurulu kararında projenin hangi Fakülte/Yüksekokul/Enstitü tarafından yürütüleceği belirtilmelidir)
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları
 • Sivil Toplum Kuruluşları (En az 3 ay önceden kurulmuş olması koşuluyla)
 • Birlikler ve Kooperatifler
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Küçük Sanayi Siteleri
 • Teknoparklar
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • Listede bulunan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

teknik destek talebinde bulunabileceklerdir.

Teknik Destek Programı’na ilişkin başvuru rehberi ile gerekli diğer doküman ve eklerini aşağıda yer alan ekler kısmından indirebilirsiniz.


TEKNİK DESTEK PROGRAMI