Rekabetçi Sektörler Programı Teklif Çağrısı Yayınlandı
ORAN - Haberler

Rekabetçi Sektörler Programı Teklif Çağrısı Yayınlandı

 (Son Başvuru: 5 Temmuz 2017)

Rekabetçi Sektörler Programı (RSP), Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan, Avrupa Birliği ve Türkiye eş-finansmanıyla oluşturulan bir çatı programıdır. Rekabetçi Sektörler Programının amacı temelde KOBİ’lere ve girişimcilere yönelik, rekabetçiliğin geliştirilmesine odaklı mali destekler sağlayan projeler gerçekleştirilmesidir.

Programın Temel Hedefleri Nelerdir?

- Uluslararası değer zincirlerine giren KOBİ sayısını arttırmak

- Hâlihazırda kurulu olan Ar-Ge merkezlerinin işlevselliğini arttırmak ve ÜNV-SAN İşbirliğini desteklemek

- Teknoloji Transferi ve Teknolojinin Ticarileştirilmesini desteklemek

- Yaratıcı Endüstriler, Sosyal İnovasyon vb. yeni temaları desteklemek

- Tam-Sektörel Yaklaşıma geçişi desteklemek ve ilgili fasıllardaki kurumsal kapasiteyi güçlendirmektir.

Programın Uygulama Alanları Nelerdir?

Eylem 1 Özel Sektörün Geliştirilmesi

Eylemin Amacı: Ulusal ekonominin faktör verimliliğinin artırılmasına katkı sağlamaktır.

Hedefler:

- Değer zincirlerinin küresel, uluslararası ve bölgesel rekabetçiliğinin geliştirilmesi

- KOBİ’lerin imalat değer zincirine entegrasyonunun güçlendirilmesi

- KOBİ’lerin kaynak verimliliğini artırarak, KOBİ’lerin yeşil ekonomiye geçişte ortaya çıkacak iş fırsatlarından yararlanmaları için desteklenmesi

Eylem 2 Bilim, Teknoloji ve Yenilik

Eylemin Amacı: Sanayinin bilim, teknoloji ve yenilikle bağlantısını destekleyerek ulusal yenilik ekosisteminin işlevselliğinin geliştirilmesi

Hedefler:

Eylem 2.1. Araştırma ve Geliştirme

- Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi

- Sosyal yeniliğe ilişkin farkındalığı artırmak, sosyal yeniliği destekleyici beceri ve kabiliyetleri güçlendirmektir.

- Mevcut veya geliştirilmekte olan kamuya veya özele ait araştırma altyapılarının işlevselliğini artırmak

Eylem 2.2. Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme

- Ülkedeki yenilikçi başlangıç firmalarının / girişimcilerin kurulmasının / oluşmasının ve faaliyete geçmesinin desteklenmesi

- Yenilikçi ürünlerin ticarileştirilmesinin hızlandırılması,

- Yenilikçi fikirler ile sermaye yatırımcıları arasındaki finansman açığının kapatılması

Kimler Başvurabilir?

- Meslek Kuruluşları (Dernekler, Federasyon, Birlik vb.)

- Kalkınma Ajansları

- Üniversiteler ve bağlı Sivil Toplum Kuruluşları

- Küçük Sanayi Siteleri (KSS)  – Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)

- İhracat Birlikleri

- Ticaret ve Sanayi Odaları; Ticaret Borsaları

- Araştırma merkezi ve Enstitüler (Özel şirket/birim araştırma merkezleri hariç olmak üzere) ve bağlı Sivil Toplum Kuruluşları

- Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Bağlı Sivil Toplum Kuruluşları

- Teknoloji Transfer Ofisi ve Bağlı Sivil Toplum Kuruluşları

 

Destek Miktarı Ne Kadardır?

 

Eylem Başlığı

Toplam Bütçe

Asgari Destek Miktarı

Azami Destek Miktarı

Eylem 1

60 Milyon Avro

2 Milyon Avro

4 Milyon Avro

Eylem 2.1

17,3 Milyon Avro

1 Milyon Avro

5 Milyon Avro

Eylem 2.2

35,5 Milyon Avro

1 Milyon Avro

5 Milyon Avro

 

Başvuru için son tarih

Başvuruların son teslim tarihi 09 Haziran 2017 saat 17:00’dır.

Başvuru Süreci

Başvurular İngilizce yapılacaktır. Başvurular Program Otoritesi’nin elektronik başvuru sistemi http://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/proje-cagrilari adresindeki sistem aracılığı ile yapılacaktır. Elektronik başvuru tamamlandıktan sonra başvurunun orijinal kopyası en geç 5 iş günü içerisinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü AB Mali Programları Daire Başkanlığı, Dumlupınar Bulvarı No: 252 C Blok Kat:23 Ankara adresine gönderilmelidir.