ORAN Destek Programları Uygulama Dönemi Dokümanları
01 İŞ AKIŞLARI
      

02 SATIN ALMA
      
      Açık İhale
         
         1 - İhale dosyası
            
         2 - İhale gününde önce
            
            3 - Teklif Alındı Belgesi.doc
         3 - İhale günü
            
            1 -   Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı.doc
            2 -   İhale Katılım Çizelgesi.doc
            3 -   Alınan Teklifler Tutanağı.doc
            4 -   Belge Kontrol Tutanağı.doc
            5 -   İdari Değerlendirme Tablosu.doc
            6 -   Teknik Değerlendirme Tablosu.doc
            7 -   Mali Teklif Açılış Tutanağı.doc
            8 -   Teklif Değerlendirme Raporu.doc
            9 -   Teklif Açılış KontrolListesi.doc

         4 - İhale sonrası
            
            1 - Sözleşmeye Davet Mektubu.doc
            2 - Seçilemeyen İstekliye Mektup.doc

         5 - Sözleşme
            
         6- Sözleşme Sonrası
            
            1 - İhale Sonuç İlanı.doc
         7 - Malın gelmesi ile
             
             Garanti Belgesi.doc
             Geçici-Nihai Kabul Belgesi.doc

      Dogrudan Temin
         
03 RAPORLAMA
      
      ARA RAPOR
         
         01 Ara Rapor Teknik (KAYS üzerinden doldurulacak)
         02 Ara Rapor Mali (KAYS üzerinden doldurulacak)
         Ara Rapor Düzeni.doc
         Ek_V_Odeme Talebi (KAYS üzerinden doldurulacak)
      BEYAN RAPORLARI
         
      DİGER RAPORLAR
         
      NİHAİ RAPOR
          
          Ek_V_Odeme Talebi (KAYS üzerinden doldurulacak)
          Nihai Rapor Mali (KAYS üzerinden doldurulacak)
          Nihai Rapor Teknik (KAYS üzerinden doldurulacak)
04 REHBERLER
      
i PROLE UYGULAMA REHBERİ
         
ii SATIN ALMA REHBERİ
         
iii GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ
         
         EKLER
            
            01 BASIN BÜLTENİ.doc
            02 BROŞÜR.doc
            03 BÜLTEN.doc
            04 DEMİRBAŞ TABELASI.doc
            05 DOSYA SIRTLIĞI.doc
            06 EL İLANI.doc
            07 FLAMALAR.doc
            08 WEB SİTESİ.doc
            10 PANO DIŞ ORTAM.doc
            11 PANO İÇ ORTAM.doc
iv DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR
          
          Raporlar
             
             03 ARA RAPOR DÜZENİ.pdf
             06 SSS İKP PROGRAMI.pdf
             07 SSS KOA PROGRAMI.pdf

05 LOGOLAR
      
      ORAN_logo.jpg

06 FORMLAR
      
      Bildirim Mektubu (KAYS üzerinden doldurulacak)
      Zeyilname (KAYS üzerinden doldurulacak)
07 ÖNEMLİ BİLGİLER