TR | EN
    
2017 MDP

TR72/18/EGV Program Tanıtımı

Programın genel amacı; “İmalatta Ar-Ge ve yenilikçiliğin ön plana çıkarılması, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması için TR72 Bölgesi’nde endüstrileşmenin artırılması ve katma değeri yüksek ürün imalatı için Bölge sanayisinin desteklenmesi” dir.


Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik Mali Destek Programı’nın yukarıdaki amaç çerçevesinde belirlenen öncelikleri:


Öncelik 1. TR72 Bölgesi’nde Ar-Ge ve yenilikçiliğin desteklenmesi


Öncelik 2. TR72 Bölgesi’nde patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, marka gibi fikri mülkiyet haklarının imalat sanayinde yaygınlaştırılması


Öncelik 3. Sivas ve Yozgat illerinde ürün çeşitlendirmesinin sağlanması ve üretimde kapasitenin artırılması


Programın Adı

ENDÜSTRİYEL GELİŞİM VE VERİMLİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

Programın Referans Numarası

TR72/18/EGV

Toplam Bütçe

10.000.000

Asgari/ Azami Destek Miktarı

50.000 /500.000

Asgari/ Azami Destek Oranı

20 %/50 %

Azami Proje Süresi

12 Ay

Programa Özel Düzenlemeler

  • Ajans tarafından yürütülmüş olan mali destek programlarından yararlanmayan (sözleşme imzalamayan) KOBİlere ilave puan verilecektir.
  • Öncelik 3 kapsamında sunulacak projelerin uygulama yerleri Sivas ve Yozgat il sınırları içerisinde olmak zorundadır.


KAYS üzerinden proje başvuruları için son başvuru tarihi 16.03.2018 saat 23.50 olarak belirlenmiştir. Taahhütnamenin Ajansa teslim edilmesi için son tarih 23.03.2018 saat 18.00’dir.


Başvuru sahiplerinin KAYS sistemine kayıt olmaları, başvurularını online olarak doldurmaları, KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin Başvuru Rehberi’nde yazdığı şekilde e-imza ile imzalamaları veya e-imza ile imzalanmadığı hallerde ıslak imzalı ve matbu olarak Ajansa sunmaları gerekmektedir.


Belirtilen tarihlerden önce KAYS başvurusu tamamlanmayan, e-imza ile imzalanmayan veya e-imza ile imzalanmadığı hallerde ıslak imzalı ve matbu olarak Ajansa sunulmayan proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.


2017 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında programlar ve genel kurallar ile ilgili çok sayıda değişiklik yapılmıştır. Bu bağlamda ilgili programların rehberlerinin dikkatle okunması, başvurusu yapılması düşünülen projelerin değerlendirme sürecini başarılı tamamlayabilmeleri açısından büyük önem arz etmektedir.

  Mevlana Mahallesi, M.K.P Bulvarı, No:79, Kat: 5-6 P.K: 38080 Kocasinan/KAYSERİ
  +90 352 352 6726 (ORAN)
  info@oran.org.tr