TR | EN
    
2017 MDP

TR72/18/KSA Program Tanıtımı

Programın genel amacı; “Merkez ve kırsal alanlarda sosyal ve kentsel altyapının geliştirilmesi, dezavantajlı kesimlerin sosyal hayata dahil olmalarının sağlanması” dır.


Kentsel Ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Programı’nın yukarıdaki amaç çerçevesinde belirlenen öncelikleri:


Öncelik 1.Dezavantajlı grupların sosyal uyum ve toplumsal hayata katılım düzeylerinin artırılması,


Öncelik 2. Eğitimde modern teknik, yöntem ve uygulamaların yaygınlaştırılması


Öncelik 3. Akıllı Şehir uygulamaları ile yaşam kalitesinin arttırılması

olarak belirlenmiştir.


Programın Adı

KENTSEL VE SOSYAL ALTYAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

Programın Referans Numarası

TR72/18/KSA

Toplam Bütçe

8.000.000 

Asgari/ Azami Destek Miktarı

50.000 ₺/500.000 

Asgari/ Azami Destek Oranı

25 %/75 %

Azami Proje Süresi

24 Ay

Programa Özel Düzenlemeler

  •  Ajans tarafından yapılmış olan TR72 Alt Bölge çalışmasına göre hazırlanan tablolarda belirtilen alt bölgelerde uygulanan projelere ilave puan verilecektir.

  • Program önceliklerinden 3. Önceliğe başvuran Başvuru Sahipleri, diğer öncelikleri seçemeyeceklerdir.KAYS üzerinden proje başvuruları için son başvuru tarihi 16.03.2018 saat 23.50 olarak belirlenmiştir. Taahhütnamenin Ajansa teslim edilmesi için son tarih 23.03.2018 saat 18.00’dir.


Başvuru sahiplerinin KAYS sistemine kayıt olmaları, başvurularını online olarak doldurmaları, KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin Başvuru Rehberi’nde yazdığı şekilde e-imza ile imzalamaları veya e-imza ile imzalanmadığı hallerde ıslak imzalı ve matbu olarak Ajansa sunmaları gerekmektedir.


Belirtilen tarihlerden önce KAYS başvurusu tamamlanmayan, e-imza ile imzalanmayan veya e-imza ile imzalanmadığı hallerde ıslak imzalı ve matbu olarak Ajansa sunulmayan proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.


2017 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında programlar ve genel kurallar ile ilgili çok sayıda değişiklik yapılmıştır. Bu bağlamda ilgili programların rehberlerinin dikkatle okunması, başvurusu yapılması düşünülen projelerin değerlendirme sürecini başarılı tamamlayabilmeleri açısından büyük önem arz etmektedir.


  Mevlana Mahallesi, M.K.P Bulvarı, No:79, Kat: 5-6 P.K: 38080 Kocasinan/KAYSERİ
  +90 352 352 6726 (ORAN)
  info@oran.org.tr