TR | EN
    
2017 MDP

TR72/18/YTU Program Tanıtımı

Programın genel amacı; “Tarımda çeşitliliğin ve katma değerin artırılması, tarım altyapısının güçlendirilmesi ve modernizasyonu, yenilenebilir enerji kaynaklarının tarım alanında kullanılması ile TR72 Bölgesi’nde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması” dır.


Yeni Ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları Mali Destek Programı’nın yukarıdaki amaç çerçevesinde belirlenen öncelikleri:


Öncelik 1. Tarımsal altyapının güçlendirilmesi ve modernizasyonu


Öncelik 2. Yenilenebilir enerji uygulamalarının tarım alanında kullanılması


Öncelik 3. Tıbbi ve aromatik bitki üretiminin yaygınlaştırılmasına yönelik altyapı kurulumunun desteklenmesi

olarak belirlenmiştir.


Programın Adı

YENİ VE YENİLENEBİLİR TARIM UYGULAMALARI MALİ DESTEK PROGRAMI

Programın Referans Numarası

TR72/18/YTU

Toplam Bütçe

9.000.000 

Asgari/ Azami Destek Miktarı

40.000 ₺/400.000 

Asgari/ Azami Destek Oranı

25 %/75 %

Azami Proje Süresi

24 Ay

Programa Özel Düzenlemeler

  • Ajans tarafından yapılmış olan TR72 Alt Bölge çalışmasına göre hazırlanan tabloda belirtilen alt bölgelerde uygulanan projelere ilave puan verilecektir.


KAYS üzerinden proje başvuruları için son başvuru tarihi 16.03.2018 saat 23.50 olarak belirlenmiştir. Taahhütnamenin Ajansa teslim edilmesi için son tarih 23.03.2018 saat 18.00’dir.


Başvuru sahiplerinin KAYS sistemine kayıt olmaları, başvurularını online olarak doldurmaları, KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin Başvuru Rehberi’nde yazdığı şekilde e-imza ile imzalamaları veya e-imza ile imzalanmadığı hallerde ıslak imzalı ve matbu olarak Ajansa sunmaları gerekmektedir.


Belirtilen tarihlerden önce KAYS başvurusu tamamlanmayan, e-imza ile imzalanmayan veya e-imza ile imzalanmadığı hallerde ıslak imzalı ve matbu olarak Ajansa sunulmayan proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.


2017 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında programlar ve genel kurallar ile ilgili çok sayıda değişiklik yapılmıştır. Bu bağlamda ilgili programların rehberlerinin dikkatle okunması, başvurusu yapılması düşünülen projelerin değerlendirme sürecini başarılı tamamlayabilmeleri açısından büyük önem arz etmektedir.

  Mevlana Mahallesi, M.K.P Bulvarı, No:79, Kat: 5-6 P.K: 38080 Kocasinan/KAYSERİ
  +90 352 352 6726 (ORAN)
  info@oran.org.tr