TR | EN
    
DESTEKLER

Fizibilite Destek Programı


Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından TR72 Bölgesi’ndeki yatırım potansiyelini harekete geçirmek, yatırım fikirlerini yönlendirmek, Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına katkı sağlamak amacıyla 2019 Yılı Fizibilite Destek Programı yayınlanmıştır.


Fizibilite Destek Programı’nın Öncelikleri;


Öncelik 1. Bölgesel yenilik ve girişimcilik alt yapısının güçlendirilmesi, üretimde katma değerin artırılması,

Öncelik 2.Kentsel ve sosyal altyapının iyileştirilmesi

Öncelik 3.Turizmin çeşitlendirilmesi, doğal tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve turizmde rekabet gücünün artırılması

Öncelik 4.Katma değerli tarım uygulamalarının geliştirilmesi

şeklindedir.


Program kapsamında desteklenecek faaliyetler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 1.050.000 TL’dir. Değerlendirme aşaması sonucu destek almaya hak kazanan her proje başvurusu ise azami 150.000 TL destek alabilecektir.


Fizibilite Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan projelere destek oranı ise asgari %25, azami %90’dır.


2019 Yılı Fizibilite Destek Programı başvuru dönemi, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’nde 15 Mayıs-29 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleşecektir.


Programa;

-Valilikler

-Kaymakamlıklar

-Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, YİKOB, Belediyeler, Mahalli İdare Birlikleri)

-Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri

-Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar İle Enstitüler

-Üniversiteler

-Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları

-Sivil Toplum Kuruluşları (En az 3 ay önceden kurulmuş olması koşuluyla)

-Organize Sanayi Bölgeleri

-Küçük Sanayi Siteleri

-Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

-İş Geliştirme Merkezleri gibi Kurum ve Kuruluşlar

-Birlikler ve Kooperatifler

Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmelerbaşvuru yapabilirler.


Fizibilite Destek Programı’na ilişkin başvuru rehberi ile destekleyici belge şablonlarını aşağıdan indirebilirsiniz.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


DÖKÜMANLAROrta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarına destek sağlamak amacıyla 2018 Yılı Fizibilite Destek Programı yayınlanmıştır.


Fizibilite Destek Programı’nın Öncelikleri;


Öncelik 1. Katma değerli tarım uygulamalarının geliştirilmesi

Öncelik 2. Kentsel ve sosyal altyapının iyileştirilmesi

Öncelik 3. Turizmin çeşitlendirilmesi, doğal tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve turizmde rekabet gücünün artırılması

Öncelik 4. Bölgesel yenilik ve girişimcilik alt yapısının güçlendirilmesi, üretimde katma değerin artırılması,

şeklindedir.


Program kapsamında desteklenecek faaliyetler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 2.000.000 TL’dir. Değerlendirme aşaması sonucu destek almaya hak kazanan her proje başvurusu ise azami 200.000 TL destek alabilecektir.


Fizibilite Destek Programı kapsamında sadece TR72 Bölgesi’nde (Kayseri, Sivas, Yozgat) yer alan;


Kamu Kurumları;

Valilikler

Kaymakamlıklar

Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, YİKOB, Belediyeler, Mah. İdar.Bir)

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri

Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar İle Enstitüler

Üniversiteler

Kamu Kurumu Dışında Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar;

Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları

Sivil Toplum Kuruluşları (En az 3 ay önceden kurulmuş olması koşuluyla)

Organize Sanayi Bölgeleri

Küçük Sanayi Siteleri

Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

İş Geliştirme Merkezleri gibi Kurum ve Kuruluşlar

Birlikler ve Kooperatifler

Başvuru yapabilirler.

Fizibilite Destek Programı’na ilişkin başvuru rehberi ile gerekli diğer doküman ve eklerini aşağıda yer alan ekler kısmından indirebilirsiniz.


BAŞVURU REHBERİ


DESTEKLEYİCİ BELGELER

  Mevlana Mahallesi, M.K.P Bulvarı, No:79, Kat: 5-6 P.K: 38080 Kocasinan/KAYSERİ
  +90 352 352 6726 (ORAN)
  info@oran.org.tr